Cmentarze


Cmentarz przy kościele św. Trójcy
(przyklasztorny ss. Brygidek)

Lokalizacja: ul. Długa/Bohaterów Getta, Centrum
Data założenia/likwidacji: ok. 1628 (?) / 1813 r. (?)
Obszar: bd.

Historia:

Kolejny cmentarz, o którym wiadomo, że był i nic ponadto.

Wspomina o nim Wiktor Gomulicki, omawiając ulicę Wyjazd. Otóż mieściła się ona na tyłach klasztoru sióstr Brygidek (wg Taryfy łokciowego1 nr posesji 561), który znajdował się na rogu ul. Długiej i dawnych Nalewek (obecnie ul. Bohaterów Getta).

Właśnie przy opisie tej pierwszej ulicy znajdowala się wzmianka, iż przylegał do niej m.in. "cmentarz z wejściem do kościoła z załamkiem". Na jakiej długości rozciągało się owo miejsce pochówków, Gomulicki nie podał.

Równie niewiele mogę powiedzieć o jego powstaniu i likwidacji. Podane wyżej daty dotyczą właściwie histori kościoła. Już w czasach ksiażąt mazowieckich istnieć tam miała drewniana kaplica, ufundowana przez złotnika i rajcę warszawskiego Jana Karnofa. W 1564 zamieniono ją na kościół, który w 1628 r. oddano Brygidkom sprowadzonym z Lublina. W 1813 r. klasztor zlikwidowano, panny przeniesiono do sióstr Wizytek, a budynki poklasztorne zamieniono na warsztaty wojskowe, zburzone w 1900 r.2

Jak wyglądały dzieje cmentarza - czy rzeczywiście był to cmentarz grzebalny, a nie zwykły kościelny dziedziniec? kiedy został założony, kogo na nim chowano (czy tylko zakonnice?) - nie wiem :-(

© Sowa
1.11.2006

Przypisy:

  1. Nie wiem, na jaką taryfę powołuje się Gomulicki. Nigdzie była opatrzona nawet datą :-(.
  2. Akapit opracowano na podstawie: A. Kraushar, Warszawa za Sejmu Czteroletniego : w obrazach Zygmunta Vogla, Warszawa 2003 [reprint], s. 23-24.


Do góry