Cmentarze


Spis osób pochowanych na Nowym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie

Zasłużeni

  A

 1. Aichmüller Jan (1808-1886), dr praw, ck radca sądowy, honorowy obywatel Złoczowa i Rzeszowa. (Kw. XXXV półn., gr. 3).
 2. Alekoglu Georgios (1915-1970), działacz ruchu robotniczego, członek Komunistycznej Partii Grecji, emigrant. (Kw. Va-15-4).
 3. Anderle Stanisław Wincenty (1893-1970), sędzia i notariusz, działacz społeczny zasłużony dla ziemi raciborskiej. (Kw. XIV-5-9).
 4. Andruszkiewicz Tadeusz (1910-1980), nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej, kapitan rezerwy WP, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK. (Kw. XXXIa-2-13).
 5. Archutowski Wacław (1888-1969), mistrz cukierniczy, więzień Oświęcimia. (Kw. Vb płd., gr. 6).
 6. Do góry

  B

 7. Babecki Stanisław (1885-1954), nauczyciel Liceum Górniczo-Hutniczego w Krakowie, podpułkownik WP. (Kw. IVa płd., gr. 4).
 8. Babiński Bronisław (1898-1985), dr praw, adwokat. (Kw. XI zach., gr. 9).
 9. Babiński Mieczysław (1897-1984), nestor dziennikarzy krakowskich, taternik, znawca języka i kultury japońskiej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem św. Skarbu. (Kw. XIX-8-19).
 10. Babraj Zbigniew (1925-1991),żołnierz AK, pracownik HiL. (Kw. XV-2-ll).
 11. Baczyńska Maria (1902-1983), nauczycielka i wychowawczyni w Gimnazjum Sióstr Notre Dame we Lwowie, instruktorka ZHP, działaczka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i PTTK. (Kw. XXXVII-12-27).
 12. Bajda Andrzej (1908-1986), żołnierz AK ps. Czarny, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. (Kw. XXV-3-12).
 13. Bal Jan (1918-1986), pułkownik LWP. (Kw. XLI-9-7).
 14. Balicki Stanisław (1837-1912), powstaniec 1863/64, urzędnik kolei. (Kw. la płd., gr. 6).
 15. Bali Jan (1836-1906), ob. m. Podgórza. (Kw. la płd., gr. 4).
 16. Banderewski Marian (1879-1929), adiunkt Izby Skarbowej, członek podgórskiego Sokoła. (Kw. IX półn., gr. 2).
 17. Banderewski Włodzimierz (1881-1943), narzędziomistrz PKP. (Kw. IX półn., gr. 2).
 18. Bandura Włodzimierz (1909-1975), długoletni pracownik lwowskich bibliotek naukowych, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, wybitny znawca rękopisów. (Kw. XXV płn., za l rzędem, gr. 3.)
 19. Baran Józef (1890-1952), przemysłowiec, właściciel realności. (Kw. Ivb zach., gr. 22).
 20. Baran Józef (1910-1967), zawodnik i trener sekcji tenisowej KS Craowia. (Pas pod Kopcem, gr. 5).
 21. Batko Józef (1867-1931), współwłaściciel dóbr, radny miejski. (Kw. IIIa płd. gr. 3).
 22. Batko Józef (1926-1988), żołnierz AK, uczestnik walk partyzanckich na Lubelszczyźnie w 1943-44 r., internowany i zesłany na Syberię w latach 1944-46. (Kw. XXXVII zach., gr. 7).
 23. Batko Michał (1880-1927), mistrz giserski. (Kw. IIIa-3-26).
 24. Bakowski Eugeniusz (1912-1987), więzień Oświęcimia, inwalida wojenny. (Kw.XXII-5-9).
 25. Białecki Walenty (1905-1963), kapitan żeglugi śródlądowej. (Kw. XXIV-3-30).
 26. Biegun Jan (1902-1985), inżynier elektryk, członek Towarzystw Śpiewaczych "Echo" i "Symphonia". (Kw. X półn., gr. 6).
 27. Bielawska Bronisława (1887-1931), nauczycielka. (Pas pod Kopcem, gr. 113 i 114).
 28. Bielawski Józef (1847-1905), właściciel realności. (Pas pod Kopcem, gr. 113 i 114).
 29. Bieleś Jan (ok. 1863-1935), nauczyciel i kierownik szkoły handlowej, wizytator i radca Arcybractwa Miłosierdzia. (Kw. Va płd.-17, gr. Rodz. Pedenkowskich).
 30. Bierczyński Tomasz Żegota (zm. 1935), sekretarz magistratu m. Podgórza, członek Sokoła. (Kw. VII półn., gr. 5).
 31. Bigaj Mieczysław (1914-1983), żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. XL-3-24).
 32. Bober Stanisław (ok. 1824-1904), urzędnik cłowy. (Kw. Ilb wsch., gr. 17).
 33. Boberówna Jadwiga (ok. 1879-1934), nauczycielka Szkoły Żeńskiej im. Urszuli Kochanowskiej w Podgórzu. (Kw. Ilb wsch., gr. 17).
 34. Bobilewicz Leopold (1873-1933), muzyk, nauczyciel Szkoły Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. (Pas pod Kopcem - 113 i 114, gr. rodz. Bielawskich).
 35. Bochenek Jan (1933-1985), inżynier, zasłużony dla przemysłu naftowego. (Kw. XL-2-22).
 36. Bochenek Michał (1912-1968), dr med., chirurg, ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Kolejowego. (Kw. XI-6-20).
 37. Bodnicki Władysław (1924-1982), mistrz kamieniarski, współwłaściciel firmy rzeźbiarsko- kamieniarskiej. (Kw. XXI zach., gr. 2).
 38. Bogusz Władysław (1916-1975), specjalista w zakresie mechaniki i wibroakustyki, profesor, dziekan i prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek PAN i laureat wielu nagród, kapitan rezerwy WP, żołnierz kampanii wrześniowej, walk o Tobruk, Monte Cassino, Ankone i Bolonie, odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, The Military Medal, The War Medal, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii oraz innymi. (Kw. XIa-4-8).
 39. Bomba Anna z Chmielów (1899-1988), ps. Hanka, uczestniczka ruchu oporu, więźniarka, żona komendanta Okręgu Krakowskiego Oddziałów Wojskowych i Bojowych PPS. (Kw. IVb płd.-4, gr. Aleksandry Kono-pelskiej).
 40. Borowska Ludwika z Adelfich (1845-1911), wdowa po oficerze w powstaniu 1863/64 r. (Kw. Ula wsch.-13, gr. rodz. Żmudów i Ładzińskich).
 41. Bóhm Józef (ok. 1846-1936), urzędnik kamieniołomów miejskich w Podgórzu, członek Sokoła. (Kw. VI płn., gr. 24).
 42. Brajer Henryk (1907-1976), lekarz, komendant szpitala wojskowego w Krakowie i dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. doktora Anki, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zashigi i Medalem Zasłużonym na Polu Chwały. (Kw. Va-3-15).
 43. Krakowski Justyn (1875-1946), inspektor lasów Liceum Krzemienieckiego. Kw.XIX-l-43).
 44. Breuer Ferdynand (1838-1904), właściciel realności i piekarni w Podgórzu. (Kw. la płd., gr. 3).
 45. Breuer Karol (1863-1946), właściciel realności, asesor magistratu w Podgórzu, członek Sokoła, radny m. Krakowa. (Kw. la płd., gr. 3).
 46. Breuer Tadeusz (1895-1917), żołnierz armii austriackiej, poległ na froncie włoskim. (Kw. la płd., gr. 3 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 47. Brożek Stanisław (1908-1982), piłkarz, reprezentant Krakowa, zawodnik KS Podgórze, Unii Kraków i Legii Warszawa, członek ZBoWiD-u. (Kw. XIX-4-35).
 48. Brykalski Benedykt Marek (1918-1984), żołnierz kampanii wrześniowej, obrońca twierdzy Modlin. (Kw. XL-10-8).
 49. Bryniarski Władysław (1901-1977), nauczyciel i dyrektor szkół średnich, radny miasta Katowic. (Kw. Ila płd-3, gr. rodz. Batków i Wacławków).
 50. Brzewska Maria z Sobiłłów (1898-1962), żołnierz AK, więźniarka polityczna. (Kw. IIb-14-12).
 51. Brzewski Adam (1881-1945), żołnierz AK, zmarł we Flossenburgu. (Kw. IIb-14-12 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 52. Brzewski Mieczysław Kazimierz (1921-1988), więzień polityczny obozów w Neugamme i Mauthausen. (Kw. XXII-13-24).
 53. Brzostyński Stanisław (1857-1938), długoletni nauczyciel i dyrektor szkół powszechnych w Skawinie i w Krakowie. (Kw. IVb płd.-16).
 54. Buciewicz Jan (1921-1988), dr nauk technicznych, profesor towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. (Kw. XX zach.-22).
 55. Bugajski Aleksander (191 -1944), ps. Halny, porucznik WP, dowódca jednego z dwóch zespołów bojowych Związku Odwetu, więzień Montelupich i bohater brawurowej ucieczki z celi śmierci wraz ze Stanisławem Marusarzem, więzień Oświęcimia i Ravensbrück, zginął w Powstaniu Warszawskim. (Kw. XXXVH-5-2 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 56. Bujak Stanisław (1895-1978), żołnierz l Brygady Legionów, oficer WP, odznaczony Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. (Kw. XXVII zach.-17).
 57. Bularz Stefan (1900-1945), architekt i inspektor budownictwa Zarządu Miejskiego w Krakowie. (Kw. la wsch., gr. 18).
 58. Buła Izydor (1887-1943), sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. (Kw. Ula wsch.-3, gr. rodz. Wanickich).
 59. Bułka Halina (1933-1988), aktorka, reżyser i dyrektor Teatru Kolejarza w Krakowie, działacz społeczny i kulturalny. (Kw. XXII-3-26).
 60. Burda Kazimierz (1906-1975), mistrz krawiecki, prezes Cechu Odzieżo-wo-Włókienniczego. (Kw. XXVI płn., gr. 8).
 61. Burek Walerian Jan (1901-1987), działacz spółdzielczy, długoletni dyrektor Spółdzielni Jedność we Lwowie. (Kw. XXXIV-l-2).
 62. Butrymowicz Sabina (1850-1941), wdowa po uczestniku powstania 1863/64. (Kw. XIa płn., gr. 11).
 63. Butrymowicz Wanda (1878-1963), długoletnia nauczycielka i kierowniczka szkoły. (Kw. XIa płn., gr. 11).
 64. Do góry

  C

 65. Cehak Leon (ok. 1855-1938), inżynier, dyrektor kopalni soli. (Kw. XXXV płn., gr. 10).
 66. Cekiera Stanisław (1902-1943), sekretarz Komitetu Dzielnicowego PPS w Podgórzu, członek okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Krakowie w latach okupacji, aresztowany przez Niemców, zażył w wiezieniu cyjanek 5 XI1943 r. (Kw. VII-12-16 (pro memoria na grobie rodziny Cyganów)).
 67. Chachlowski Tomasz (1825-1910), właściciel realności w Podgórzu. (Kw. XXXV płn., gr. 8).
 68. Chałupnik Kazimierz (1903-1977), inżynier, starszy inspektor lotnictwa, więzień obozu koncentracyjnego. (Kw. VII-l-5).
 69. Chęciński Kazimierz Aleksander Korczak (1910-1982), lekarz, dyrektor szpitala położniczego w Warszawie na Żoliborzu, lekarz szpitala w Johannesburgu. (Kw. Illd zach., gr. 1).
 70. Chilewski Maksymilian Jastrzębiec (ok. 1864-1927), dr praw, sędzia. (Kw. IIIbpłd.,gr.8).
 71. Chlebowska Jadwiga (1908-1975), wieloletnia nauczycielka, pracownik tajnego nauczania. (Kw. VII-13-16).
 72. Chlebowski Józef (1910-1975), inżynier, główny konstruktor pras hydraulicznych CEBEA, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XXXIII-1-23).
 73. Chmiel Ludwik (1899-1978), członek i działacz KPP, PPS i PZPR, pracownik MPK. (Kw. IVb-13-5).
 74. Chmielowski Ferdynand (1905-1975), więzień obozu w Oświęcimiu, pracownik Instalu. (Kw. la zach.-ll, gr. rodz. Soldanów).
 75. Chmiołek Marian (1893-1971), działacz związkowy i spółdzielczy w okresie międzywojennym, kierownik działu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP. (Kw. XXVII-4-28).
 76. Cholewa Edward (1888-1910), robotnik ślusarski. (Kw. VIIIa-3-2, nagrobek ufundowany przez robotników podgórskich).
 77. Chudziak Wacław (1910-1990), artysta muzyk, pedagog Akademii Muzycznej i liceum muzycznego w Krakowie, solista Filharmonii. (Kw. Vb-ll-26, gr. rodz. Jachimczaków).
 78. Ciepiela Bronisław (1900-1967), oficer kawalerii 22 i 8 Pułku Ułanów, uczestnik kampanii wrześniowej i obrony Warszawy, oficer AK, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Virtuti Militari i Srebrnym Krzyżem Zasługi, działacz i sędzia jeździectwa klasy I. (Kw. XXI zach., gr. 11).
 79. Ciesielski Jerzy (1929-1970), doc. dr hab. inż. w Instytucie Budownictwa Politechniki Krakowskiej, wykładowca Uniwersytetu w Chartumie, zmarł tragicznie. Kościół polski poczynił pierwsze kroki (proces informacyjny) celem wyniesienia go na ołtarze. Pas 1-1-4, gr. rodz. Ple-bańczyków).
 80. Cisek Marceli (1863-1936), długoletni nauczyciel i kierownik szkoły. (Kw. X wsch., gr. 6).
 81. Cybiński Władysław (1901-1990), kapitan rezerwy WP, żołnierz POW, ZWZ i AK, pseudonim Artur, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK. (Kw. XXXIV-2-ll).
 82. Cyno Jan (1856-1900), właściciel realności w Podgórzu. (Kw. Ila płd., gr. 1).
 83. Cynowa Leona (1860-1935), właścicielka realności i zakładu pogrzebowego przy Krakowskiej 9 w Podgórzu. (Kw. Ila płd., gr. 1).
 84. Czajkowa Irena Halina z Wagnerów (1910-1984), lekarz mikrobiolog, kierownik pracowni analitycznej, odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. IIId-1-13).
 85. Czajkowski Franciszek (1920-1985), żołnierz II wojny światowej. (Kw. XXV płn., gr. l i 2).
 86. Czapczyński Paweł (1924-1983), architekt, projektant obiektów sportowych i przemysłowych, jeden z architektów HiL, żołnierz AK zgrupowania "Żelbet". (Kw. XXXIX-3-12).
 87. Czapka Roman (1915-1962), plastyk, porucznik 2 Baonu Grenadierów "Kratkowanych Lwiątek" l Dywizji Grenadierów WP. (Kw. IIb-10-8 (pro memoria na grobie rodziny Głowackich)).
 88. Czapkiewicz Stanisław (1893-1961), oficer wywiadu AK ps. Sprężyna, więzień polityczny po wojnie. (Kw. XVIII-3-2).
 89. Czapkiewiczowa Genowefa z Byrskich (1917-1986), żołnierz AK ps. Juna, więzień Gestapo, odznaczona m.in. Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. (Kw. XVIII-3-2).
 90. Czapliński Witold (1911-1975), inżynier, uczestnik II wojny światowej, odznaczony Medalem za Warszawę 1939-45, Medalem Zwycięstwa i Wolności i Medalem za Berlin. (Kw. XIa-2-8, gr. rodz. Wróblewskich).
 91. Czarnachowski Józef (ok. 1879-1932), ziemianin, właściciel Gołuchowic. (Kw. VI płn., gr. 3).
 92. Czarnik Józef (1905-1973), pracownik Politechniki Krakowskiej, żołnierz WP, uczestnik kampanii włoskiej i afrykańskiej, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, Medalem Zwycięstwa i Wolności i The War Medal. (Kw. XXXII-4-12).
 93. Czarnik Władysław (1906-1975), inżynier, racjonalizator i działacz społeczny. (Kw. IVa płd.-wsch).
 94. Czekajowski Józef (1901-1979), nauczyciel, działacz społeczny, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. VII-5-7).
 95. Czernek Franciszek (1907-1991), pracownik PKP, żołnierz kampanii wrześniowej i ruchu oporu. (Kw. XXVI zach., gr. 2).
 96. Czerniak Władysława (1919-1987), ps. Jadzia, żołnierz AK oddziału "Spaleni", odznaczona Krzyżem Partyzanckim. (Kw. XXVI-9-26).
 97. Czerwiński Stanisław (1909-1940), porucznik WP, żołnierz kampanii wrześniowej, zginął w Katyniu. (Kw. XIX-9-13 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 98. Czerwiński Eustachy (1901-1970), inżynier, więzień obozu w Oświęcimiu. Kw.XXI-4-59).
 99. Czyż Józef (1904-1983), działacz społeczny, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krakowie. (Kw. XL-5-3).
 100. Do góry

  Ć

 101. Ćwierz Franciszek (1910-1987), więzień obozów koncentracyjnych. (Kw. XXVII zach., gr. 4).
 102. Do góry

  D

 103. Damas Jan Andrzej (1917-1988), jeden z założycieli i drużynowy I Borkowskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, pracownik Państwowego Arbitrażu Gospodarczego. (Kw. IIb-11-14).
 104. Danecki Jan (1926-1984), uczestnik ruchu oporu, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych - 2. (Kw. XIa-3-10).
 105. Delloch Eduard (1898-1918) (Kw. VI zach., gr. 12).
 106. Derlat Andrzej (1939-1986), pedagog, dyrektor Domu Dziecka nr 6 w Krakowie. (Kw. Vb-7-30).
 107. Desage Alina (1919-1983), kustosz Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, żołnierz AK. (Kw. XL-5-2).
 108. Desage Jadwiga (1924-1988), malarka, ilustratorka książek dla dzieci, porucznik AK zgrupowania "Żelbet" ps. Ślązaczka, odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. (Kw. XL-5-2).
 109. Didkowski Borys (1917-1983), żołnierz II wojny światowej, podpułkownik rezerwy WP. (Kw. XXXIX-2-3).
 110. Dobosz Kazimierz (1854-1938), kupiec. (Kw. Va płn., gr. 15).
 111. Dobrowolska Eugenia z Mathiasów (1910-1985), zesłanka na Syberię w latach 1940-1946. (Kw. IX płn., gr. 7).
 112. Dobrowolski Kazimierz (1893-1968), kapitan rezerwy WP, radca PKP. (Kw. VII-6-27).
 113. Dobrowolski Kazimierz (1902-1974), podporucznik WP w kampanii wrześniowej, dyrektor Pszczelarskiego Zakładu Handlowego w Krakowie, działacz i pracownik KS Korona. (Kw. IX płn., gr. 7).
 114. Dobrowolski Michał Ludwik (1853-1929), farmaceuta, założyciel i właściciel fabryki przyborów opatrunkowych i chirurgicznych w Podgórzu (ul. Kalwaryjska 18, następnie plac Lasoty 5), odznaczany za swoje wyroby medalami we Lwowie, Krakowie i Pradze w 1887,1888,1891, 1894 i 1896 r., autor prac naukowych, działacz społeczny i radny m. Podgórza, uważany za jednego z pionierów przemysłu farmaceutycznego w Galicji. (Kw. IX płn., gr. 7).
 115. Dobrowolski Tadeusz (1904-1984), prawnik, urzędnik starostwa, zesłany na Syberię w latach 1940-1942, kadet Szkoły Podchorążych 8 Dywizji Piechoty w Teheranie, rozbitek ze storpedowanego statku "Laconia" 12 IX1942, kierowca 10 kompanii Zaopatrzenia Kawalerii Pancernej i pracownik Polskiego Szpitala Wojennego w Kenmore w Anglii. (Kw. IX płn., gr. 7).
 116. Doleżal Marceli (1905-1985), zasłużony pracownik pocztowy, radny miejski. (Kw. Ula płd., gr. 5).
 117. Domagalski Jan (1894-1985), rotmistrz l Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego, oficer sztabu gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, odznaczony wieloma medalami wojskowymi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (Kw. XX wsch., gr. 35).
 118. Domagałowa Józefa z Kałapaców (1903-1981), zesłanka na Syberie. (Kw. XXXVII-5-ll).
 119. Domain Józef (ok. 1822-1901), komisarz starostwa. (Kw. VIIIa-3-4).
 120. Domański Antoni (ok. 1845-1902), nauczyciel i kierownik szkoły ludowej w Podgórzu, członek Sokoła. (Kw. II, grób nie zachowany).
 121. Domiczek Jerzy (1915-1980), żołnierz kampanii wrześniowej, pracownik handlu. (Kw. XXXIa-l-7).
 122. DomiczekKarol (1888-1949), radca magistratu krakowskiego. (Kw. VII płn., gr.4).
 123. Dostał Antoni (1877-1938), budowniczy, właściciel firmy budowlanej w Podgórzu. (Kw. VII wscb., gr. 21).
 124. Drabczyński Karol (1897-1968), żołnierz II wojny światowej. (Kw. XXIX-3-10).
 125. Drabik Włodzimierz (1914-1986), litograf Wydziału Grafiki ASP, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. XXII-6-16).
 126. Drapich Edward (1907-1988), długoletni nauczyciel gimnazjów i liceów w Brzesku i w Krakowie. (Kw. XXI-4-27).
 127. Drozdowski Michał (1898-1983), przewodnik PTTK, zasłużony działacz turystyki i kultury. (Kw. XL-3-13).
 128. Drozdowski Władysław (1886-1940), właściciel realności, radca skarbu. (Kw. Ha płd.-l, gr. rodz. Cynów).
 129. Drzezga Franciszek (1870-1936), właściciel realności, maszynista państwowych parostatków. (Kw. IIIc płn., gr. 2).
 130. Drzezga Jan (1911-1946), porucznik WP, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. IIIc płn., gr. 2).
 131. Dubiel-Lankoszowa Amalia (1902-1976), nauczycielka, uczestniczka tajnego nauczania, prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej. (Kw. IVa płn.-3, gr. rodz. Szottów).
 132. Dudkiewicz Jerzy (zm. 1991), żołnierz AK, więzień obozu Buchenwald-Dora, działacz kombatancki. (Kw. XXXVII-1-1).
 133. Dudzik Anna (1909-1983), żołnierz ZWZ i AK ps. Ada, pracownica Centrali Produktów Naftowych. (Kw. Illb płn.-2).
 134. Dudzik Jan (1905-1987), żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. XXXVI-2-9).
 135. Dura Stanisław (1921-1991), lekarz, wieloletni dyrektor państwowego szpitala klinicznego, pilot wojskowy, senior Aeroklubu RP. (Kw. Illd płd.-l).
 136. Durek Czesław (1911-1940), porucznik WP, żołnierz kampanii wrześniowej, zginął w Katyniu. (Kw. IX płn.-8 (pro memoria na grobie rodzinnym Zoorów)).
 137. Dyras Józef (1905-1987), żołnierz kampanii wrześniowej i AK. (Kw. VIII zach., gr. 6).
 138. Dyrcz Hipolit Marian (ok. 1896-1934), dr fil., profesor gimnazjalny. (Kw. VIII płn.-8, gr. rodz. Wójtowiczów).
 139. Do góry

  E

 140. Emilewicz Jan (1860-1928), właściciel realności i cegielni w Podgórzu. (Kw. XXXV zach., gr. 5).
 141. Emilewicz Józef (1864-1936), adwokat, radny m. Podgórza i członek komitetu ds. połączenia Podgórza z Krakowem, prezes Sokoła. (Kw. XXXV zach., gr. 5).
 142. Emilewicz Walenty (1828-1904), właściciel realności, członek komitetu ds. połączenia Podgórza z Krakowem, członek Sokoła. (Kw. XXXV zach., gr-5).
 143. Eysymontt Józef (ok. 1826-1906), major 3 Pułku Ułanów armii austriackiej. Pas pod Kopcem, gr. 94 i 95).
 144. Falkowski Edward (1923-1981), major WP, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk. (Kw. XLII-l-3).
 145. Karkas Mieczysław (1913-1978), prawnik, porucznik AK. (Kw. IVa zach., gr. 6).
 146. Do góry

  F

 147. Fialka Adam (1826-1903), rotmistrz armii austriackiej. (Kw. Ila płd., gr. 11).
 148. Fialkówna Emilia (1860-1926), długoletnia nauczycielka szkoły wydziałowej, (Kw. Ha płd., gr. 11).
 149. Piguła Władysława (1907-1979), gimnastyczka Sokoła, startująca też w zawodach wioślarskich i kajakarskich, później sędzia sportowy. (Kw. XIX-8-22).
 150. Filipczyk Maria z Mytników (1909-1941), żołnierz AK, zamordowana w więzieniu na Montelupich. (Kw. XX wsch.-42, gr. rodz. Piekarskich).
 151. Fiłon Jan (1917-1972), żołnierz kampanii wrześniowej i AK, major LWP, odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem za Berlin i Srebrnym Krzyżem Zasługi. (Kw. IVb-6-6).
 152. Firla Kazimierz (1897-1949), major artylerii WP, żołnierz kampanii wrześniowej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. (Kw. VII-4-29).
 153. Florczyk Wincenty (1845-1911), ksiądz. (Kw. XXXV zach., gr. 4).
 154. Florek Władysław (1906-1987), budowniczy, zaangażowany w rewaloryzację zabytków, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. Illd wsch., gr. 1).
 155. Folga Piotr (1895-1935), żołnierz Legionów, urzędnik pocztowy. (Kw. XIa płn., gr. 10).
 156. Foryś Stanisław Zygmunt (1913-1987), żołnierz AK ps. Zew, opiekun jeńców wojennych, pracownik Zakładu Energetycznego. (Kw. Vd wsch.,gr-1).
 157. Fraś Józef (1900-1978), żołnierz AK, st. sierżant zgrupowania "Żelbet". (Kw. XXXIa zach.-6, gr. rodz).
 158. Do góry

  G

 159. Gadomski Stanisław Rola (ok. 1868-1915), urzędnik sądowy, radny m. Podgórza, członek i działacz Sokoła. (Kw. IVb wsch., gr. 9).
 160. Gajewski Marian (1898-1966), inżynier, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. (Kw. X wsch., gr. 22).
 161. Galos Eugeniusz (1913-1990), prawnik, żołnierz kampanii wrześniowej i AK ps. Kruk-Bożyk, więzień łagrów sowieckich. (Kw. XXV-6-ll).
 162. Garbaczyński Nikodem (zm. 1910), radca dworu, prezydent Podgórza w latach 1897-1900, prezes Towarzystwa Upiększenia m. Podgórza i opiekun miejscowej ochronki dla dzieci, członek Sokoła. (Kw. IVa płd., gr. 8).
 163. Gargas Eugeniusz (1918-1974), artysta malarz, członek ZPAP. (Kw. VII wsch., gr. 18).
 164. Gazdeczka Tadeusz (1901-1943), architekt. (Kw. XVHI-7-24).
 165. Gastoł Józef (1918-1986), prawnik, działacz PTTK, współinicjator budowy Ośrodków Muzealnych PTTK w górach. (Kw. XX zach.-6).
 166. Gdowski Józef (1898-1980), żołnierz I i II wojny światowej, oficer AK. (Kw. XXXI-5-3).
 167. Geib Juliusz (1891-1968), pułkownik dyplomowany WP. (Kw. XXXV płn.-3, gr. rodz. Aichmüllerów).
 168. Gebala Stanisław (1919-1985), starszy pedel UJ, zasłużony i ceniony pracownik uczelni. (Kw. XL-1-12).
 169. Gliński Andrzej (1842-1908), pedagog, w latach 1900 - 1908 nauczyciel Szkoły Wydziałowej im. T. Kościuszki w Podgórzu, autor podręczników, m.in. Geografii Galicji dla szkól początkowych. (Kw. VI płn., gr. 18).
 170. Głowacka Władysława (1911-1945), nauczycielka, instruktorka ZHP. (Kw. VII płn., gr. 3).
 171. Głowacki Feliks (1884-1956), dr praw, sędzia, dyrektor Miejskiej Kasy Oszczędności w Podgórzu. (Kw. VII płn., gr. 3).
 172. Godula Jan (1908-1971), żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec obozu w Murnau, pracownik umysłowy HiL. (Kw. Va wsch., gr. 16).
 173. Godula Julian (1913-1974), żołnierz kampanii wrześniowej, pracownik RSW Prasa, członek i działacz Związku Hodowców Gołębi Rasowych. (Kw. IVa-9-23).
 174. Gołąb Zdzisław (1924-1978), architekt, członek i działacz SARP. (Kw. Illd płn., gr. 1).
 175. Górkiewicz Jan (1919-1971), działacz robotniczy, żołnierz AL. (Kw. XXVI-1-16).
 176. Götz Florentyn (1867-1939), właściciel realności i piekarni w Podgórzu przy ul. Lwowskiej 20. (Kw. Va płd., gr. 21).
 177. Grabowski Władysław (1879-1956), przemysłowiec. (Kw. XX zach., gr. 21).
 178. Grabski Antoni (ok. 1863-1927), kupiec i właściciel realności w Podgórzu. (Kw. IIa zach., gr. 14).
 179. Grabski Bogumił (ok. 1819-1912), właściciel realności w Podgórzu, powstaniec 1863/64 r. (Kw. Ila zach., gr. 14).
 180. Gracz Jan (1909-1980), kapitan 58 Pułku Piechoty WP, major AK, więzień Grossrosen. (Kw. XIX-3-4).
 181. Grochal Józef (1895-1965), żołnierz I wojny światowej, odznaczony Medalem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi, kapitan WP w kampanii wrześniowej. (Kw. X wsch., gr. 17).
 182. Grossmann Alexander (1826-1907), major armii austriackiej. (Kw. VII płn., gr. 10 (niemieckie epitafium)).
 183. Grzechowski Szymon (1895-1946), żołnierz II wojny światowej. (Kw. XIX-1-42).
 184. Grzybczyk Franciszek (ok. 1838-1931), właściciel realności i przedsiębiorca w Podgórzu. (Kw. VI płn., gr. 15).
 185. Grzybczyk Karol (ok. 1853-1925), właściciel realności i masarni w Podgórzu. (Kw. Vb wsch., gr. 19).
 186. Gut Józef (1913-1990), żołnierz kampanii wrześniowej i l Dywizji Pancernej gen. St. Mączka, uczestnik walk we Francji w 1940 oraz we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech w 1944 r., odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. XXIII-2-l, gr. rodz. Raczyńskich).
 187. Do góry

  H

 188. Haizer Franciszek (1903-1988), uczestnik powstań śląskich, podporucznik rezerwy WP, odznaczony m.in. Krzyżem Śląskim, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i Śląskim Krzyżem Powstańczym. (Kw. XL-19-3).
 189. Hartmann Wacław (1839-1911), kapitan armii austriackiej. (Kw. Ila zach., gr. 2 i 3).
 190. Hausner Alfred Wojciech (1887-1953), major WP, kierownik Wojskowego Sądu Rejonowego w Łomży w okresie międzywojennym. (Kw. VII zach., gr. 5).
 191. Hausner Stefan (1910-1984), żołnierz AK. (Kw. Vd-2-3).
 192. Hausner Władysław (1894-1949), mgr praw, sędzia. (Kw. IIIa-1-26).
 193. Hausnerowa Michalina (1891-1967), córka Józefa Grekowicza, pułkownika i dowódcy oddziału w powstaniu 1863/64, dziennikarka współpracująca z prasą lwowską, działaczka Syndykatu Dziennikarzy Polskich, literatka i członek ZLP, autorka przewodnika po Huculszczyźnie. (Kw. XXVIII-2-20).
 194. Herzig Stefan Ignacy (1900-1974), żołnierz wojny 1920 r., odznaczony Medalem Niepodległości, pracownik PKP. (Kw. XXXIII-l-4).
 195. Herzog Edward (1882-1973), chemik pracujący w służbie zdrowia, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XI zach., gr. 13 i 14).
 196. Hodur Adam (1915-1983), oficer II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, uczestnik kampanii afrykańskiej i włoskiej, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Cassino. (Kw. XXXIX-2-20).
 197. Horl Adam (1916-1948), kapitan WP, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. IVa wsch., gr. 8).
 198. Hudziak Edward (1911-1988), więzień obozów hitlerowskich, żołnierz AK, nauczyciel i działacz społeczny. (Kw. XXV-2-ll).
 199. Humeniuk Paweł (1891-1964), nauczyciel i kierownik szkoły. (Kw. XXV-1-6).
 200. Hyrlicki Władysław (1892-1955), nauczyciel i kierownik szkoły. (Kw. XX-3-6).
 201. Do góry

  I

 202. Idee Jan (1908-1976), więzień obozów hitlerowskich w Oświęcimiu i Grossrosen. (Kw. XIa-4-5).
 203. Iglicki Józef (1859-1927), inspektor policji w Podgórzu. (Kw. VIII płn., gr. 2).
 204. Illg Jan (1851-1913), naczelnik straży pożarnej w Podgórzu. (Kw. Ula płd., gr.5).
 205. Illg Mieczysław (1913-1944), sierżant podchorąży pilot, zginął 28 I 1944 nad Anglią. (Kw. Ula płd.-5 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 206. Inasińska Józefa z Polaków (1896-1984), uczestniczka walk o niepodległość, działaczka społeczna i harcerska, skarbniczka Rodziny Wojskowej w Chorzowie. (Kw. IIIc zach., gr. 19).
 207. Inasiński Adolf (1894-1976), żołnierz II wojny światowej, odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności, działacz społeczny. (Kw. IVa płd., gr.5).
 208. Inasiński Antoni (1922-1975), dr inż, starszy wykładowca Instytutu Chemii UJ. (Kw. XX zach., gr. 44).
 209. Inasiński Józef (1924-1988), żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, pracownik Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego w Krakowie. (Kw. IIIc zach., gr. 19).
 210. Ipohorska Janina, ps. Jan Kamyczek (1914-1981), artystka malarka i scenograf, publicystka i dziennikarka, animatorka, współpracowniczka i tłumaczka "Przekroju" w latach 1945-1979. (Kw. XLI-8-9, gr. rodz. Lenkiewiczów).
 211. Iszczuk Antoni Alojzy (1900-1986), malarz, członek ZPAS i ZAIKS. (Kw. XIa płn., gr. 22).
 212. Do góry

  J

 213. Jabłoński Adam (1906-1945), mistrz stolarski, zginął w obozie Grossrosen. (Kw. XXXI zach., gr. l (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 214. Jachimowicz Adam (1905-1947), oficer Legii Cudzoziemskiej i AK. (Kw. IIIa-1-27).
 215. Jaegermann Kazimierz (1921-1988), lekarz, specjalista z zakresu medycyny sądowej, profesor i prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, odznaczony m.in. Medalem za Berlin, Orderem Grunwaldzkim z Mieczami, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XXXI-5-5).
 216. Jagiełło Zygmunt (1928-1985), łącznik Szarych Szeregów oddziału "Czarna Trzynastka", uczestnik walk o wyzwolenie, inżynier, działacz LOK i NOT. (Kw. XL-l-6).
 217. Jagodziński Stanisław (1920-1980), pracownik KS Korona, działacz społeczny i sportowy. (Kw. XXXIa-l-l).
 218. Jamróz Stanisław (1877-1928), kotlarz, pracownik warsztatów kolejowych w Krakowie, członek i działacz PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego, członek komitetu przejmującego w 1918 r. zarząd Krakowa z rąk austriackich, współorganizator i prezes Związku Zawodowego Kolejarzy w Krakowie-Płaszowie. (Kw. XXXIX-5-15).
 219. Jamróz Stanisława (1909-1989), łączniczka AK, więźniarka obozu w Oświęcimiu, odznaczona m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i czterokrotnie Medalem Wojska. (Kw. - XXXIX-5-15).
 220. Janas Kazimierz (1916-1967), docent w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali AGH, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XXIII-13-5).
 221. Jania Stanisław (1924-1983), długoletni pracownik Drukarni Narodowej, więzień obozu koncentracyjnego, odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. IIb-12-21 i 22).
 222. Janicki Stefan (ok. 1878-1932), właściciel księgarni i składu papieru w Rynku Podgórskim nr 3. (Kw. Illd zach., gr 14).
 223. Janik Maria (1917-1991), żołnierz AK, długoletnia dyrektorka zakładów dla ociemniałych we Wrocławiu i w Krakowie. (Kw. IIb-5-9).
 224. Janik Stanisław (1907-1976), adiunkt Katedry Mineralogii UJ, wybitny specjalista gemmolog, dyrektor urzędu probierczego w Krakowie, więzień obozów w Sachsenhausen i Dachau. (Kw. Va-16-19).
 225. Janotka Deodat (1883-1953), długoletni nauczyciel gimnazjalny. (Kw. Ia-1-4).
 226. Janowska Zofia z Grochalów (1916-1991), długoletnia nauczycielka, u-czestniczka tajnego nauczania. (Kw. VIII-2-l).
 227. Januszowa Alicja z Lisowskich (1926-1986), żołnierz AK, więźniarka Montelupich i obozu koncentracyjnego w Płaszowie. (Kw. XIX-2-2).
 228. Jarczyk Jan (1922-1985), muzyk, wieloletni kapelmistrz orkiestry dętej MPK i m. Krakowa. (Kw. XL-23-3).
 229. Jarmułowicz Karol Ludwik (1897-1969), kapitan rezerwy WP, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. XIX-7-61).
 230. Jaśko Edward (1908-1983), uczestnik kampanii we Francji w 1940 r., oficer AK ps. Długosz, adwokat, radca prawny parafii ewangelickiej w Krakowie. (Kw. IVa płd., gr. 7).
 231. Jelonek Kazimierz (1895-1977), dr praw, długoletni dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie. (Kw. XII płd., gr. 8).
 232. Jendrulkowa Zofia ze Śliwiaków (1907-1980), długoletnia nauczycielka, żołnierz AK. (Kw. IVa-8-23).
 233. Jenknerowa Karolina z Lipińskich (1864-1902). (Kw. Ha płd., gr. 13).
 234. Jeziorek Antoni (1916-1983), inżynier geodeta, inwalida wojenny. (Kw. XLI-4-12).
 235. Jędrzejowska Bronika (1913-1987), aktorka. (Kw. Va płd., gr. 5).
 236. Jędrzejowski Edward (1913-1987), właściciel artystycznej pracowni stolarskiej, starszy cechu, działacz rzemiosła. (Kw. Va płd., gr. 5).
 237. Jędrzejowski Tomasz (1875-1949), przemysłowiec. (Kw. Va płd., gr. 5).
 238. Jordensowa Karolina z Kotsisów (1842-1919), starsza siostra malarza Aleksandra Kotsisa, żona podgórskiego przemysłowca i właściciela paru realności, Emila Jordensa. (Kw. IX płn.-7, gr. rodz. Dobrowolskich).
 239. Do góry

  K

 240. Kalandyk Wojciech (1901-1976), oficer WP, uczestnik obrony Warszawy w kampanii wrześniowej, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. (Kw. Ib zach., gr. 9).
 241. Kalisz Stefan (1924-1980), architekt, żołnierz AK ps. Majcherek, odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Berlin i Brązowym Krzyżem Zasługi. (Kw. XXXVffl-2-18).
 242. Kałuża Józef (1896-1944), znakomity zawodnik Cracovii w latach 1912- 1929, jeden z twórców tzw. szkoły krakowskiej w piłce nożnej, 21 razy występujący w reprezentacji Polski, m.in. w 1924 r. na Olimpiadzie w Paryżu, strzelec 465 bramek, kapitan Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 1932-1939, publicysta, opiekun nielegalnego sportu piłkarskiego podczas okupacji. Pas 1-1-7, grób ufundowany przez przyjaciół).
 243. Kałużowa Helena ze Stolarczyków (1904-1981), członek ruchu oporu. (Kw. Va płn., gr. 16).
 244. Kamieński Michał (1893-1944), oficer armii rosyjskiej, żołnierz I wojny światowej w korpusie gen. Dowbór-Muśnickiego, malarz i rzeźbiarz, twórca pomników, m.in. Paderewskiego w Warszawie oraz Żwirki w Dęblinie, rozstrzelany przez Niemców w Warszawie 8 VIII 1944 r. (Kw. XIV-6-34 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 245. Kański Tadeusz (1902-1989), działacz KS Cracovia od 1937 r., kierownik sekcji i trener siatkarek i piłkarek ręcznych. (Kw. IVa płd., gr. 16.)
 246. Karpiński Jan (1920-1984), żołnierz AK, pracownik HiL, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XXXIV-2-9.)
 247. Karpiński Michał (1895-1989), żołnierz I i II wojny światowej, pracownik poczty. (Kw. XXXIV-2-9).
 248. Karwacki Marian (1911-1984), inżynier, pracownik Biura Projektów Kolejowych, oficer WP. (Kw. XXXIII-2-38).
 249. Karwiński Czesław (1905-1967), żołnierz kampanii wrześniowej, kapitan artylerii Brygady Karpackiej, uczestnik walk o Tobruk, Gazale i Bardie, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. (Kw. XX zach.-45, gr. rodz. Terczyńskich).
 250. Kasperczyk Antoni (1919-1991), żołnierz II wojny światowej, odznaczony w 1945 r. Krzyżem Walecznych, lekarz, kierownik pracowni fizykoterapii. (Kw. XLII-6-9).
 251. Kasprowicz Józef (1903-1969), długoletni nauczyciel SN i naczelnik Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, żołnierz AK. (Kw. XIa płn., gr-5).
 252. Kasprzyk Franciszek (1895-1968), uczestnik I wojny światowej i wojny 1920 r., kapitan piechoty, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK ps. Kalina, odznaczony m.in. Virtuti Militari. (Kw. VII-7-4).
 253. Kawa Władysław (1922-1983), oficer LWP, odznaczony m.in. Medalem za Berlin, pracownik RSW Prasa. (Kw. XL-3-6).
 254. Kawiński Tadeusz Wojciech (1897-1976), oficer piechoty WP, uczestnik kampanii wrześniowej, prezes Spółdzielni Wojskowej Walka, pracownik Społem. (Kw. XXI-6-27).
 255. Kadziołka Jan (1891-1936), kolejomistrz krakowskiej kolei elektrycznej. (Kw. X-6-20).
 256. Kijewski Stanisław (1922-1987), mistrz szewski, żołnierz II wojny światowej, odznaczony Medalem za Berlin. (Kw. XXII-3-25).
 257. Kłak Bolesław (1913-1989), inżynier, wieloletni nauczyciel szkół budowlanych, żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik bitwy o Anglię, walk partyzanckich, forsowania Wału Pomorskiego i walk o Berlin, dowódca Samodzielnej Brygady Saperów. (Kw. XXIII-9-15).
 258. Kłapa Stefan (1916-1983), oficer WP, żołnierz kampanii wrześniowej, oficer AK. (Kw. XXXIX-3-9. Kmieć Danuta (1934 - 1988), zawodniczka Wisły, reprezentantka Polski w siatkówce. (Kw. IIIc-1-16).
 259. Knobloch Bronisław (1893-1944), nauczyciel geografii w gimnazjum, żołnierz I wojny światowej, uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r. i kampanii wrześniowej. (Kw. VI płn.-24, gr. rodz. Böhmów).
 260. Kobyliński Józef (1897 - 1984), kapitan WP, żołnierz kampanii wrześniowej, więzień Majdanka i innych obozów koncentracyjnych. (Kw. Vb płd.-16).
 261. Koczyński Witold (1931 - 1977), lekarz, dyrektor sanatorium przeciwgruźliczego w Foluszu. (Kw. VI płn., gr. 7).
 262. Kolarzowski Juliusz (1892-1969), architekt. (Kw. IVa płn.-7. Kolasa Bolesław (1907 - 1979), koncertmistrz Filharmonii Krakowskiej, pedagog PWSM. (Kw. IVa.wsch., gr. 11).
 263. Kolbusz Józef (1872 - 1943), dr praw, prokurator okręgowy. (Kw. XVIII-5-42).
 264. Konieczny Michał (1904 - 1976), żołnierz kampanii wrześniowej, afrykańskiej i włoskiej, odznaczony m.in. Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą Afryki i Gwiazdą Italii. (Kw. VI wsch., gr. 7).
 265. Konopelski Antoni Jerzy (1929 - 1977), piłkarz, zawodnik kadry KS Korona, Garbarnia, Cracovia i Zagłębie Sosnowiec, reprezentant Polski. (Kw. IIIa-8-1).
 266. Koper Władysław (1918 - 1991), więzień obozów koncentracyjnych. (Kw. XLII-2-11).
 267. Korcyl Jan (1899 - 1953), major WP, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. (Kw. XIX-3-16).
 268. Korolewicz Danuta (1925 - 1963), aktorka i malarka, występująca w teatrach Opola, Katowic, Łodzi i Krakowa, instruktorka teatrów amatorskich. (Kw. IVa płd., gr. 4).
 269. Korolewicz Władysław (1875 - 1927), bankowiec, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego. (Kw. IVa płd., gr. 4).
 270. Korzeniowski Franciszek (1883 - 1957), naczelnik gminy Prokocim. (Kw. Illd zach., gr. 19).
 271. Kosik Maksymilian (1912 - 1984), żołnierz kampanii wrześniowej, więzień Pomorskiej i obozów koncentracyjnych. (Kw. XL-11-17).
 272. Kosiński Roman (1904 - 1961), długoletni nauczyciel i kierownik szkoły. Kw.XXXVI-2-12).
 273. Kostrzewski Jan (zm. 1931), właściciel realności, ck radca. (Kw. Ib płn., grób nie zachowany).
 274. Kościński Ignacy (1847-1896), profesor gimnazjum w Podgórzu. (Kw. XXXV wsch., gr. 10).
 275. Kotłowski Jan (1913-1976), dr i wykładowca Katedry Filologii Klasycznej UJ, znawca kultury antycznej. (Kw. VI wsch.-9, gr. rodz. Szańców).
 276. Kowalkowski Jan (1921-1967), ps. Halszka, dowódca grupy dywersyjnej AK "Żelbet", organizator i uczestnik szeregu udanych akcji na terenie Krakowa, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. (Kw. XXI zach., gr. 29).
 277. Kowalski Jan (1905-1977), metalurg, docent AGH, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką NOT. (Kw. XVII wsch., gr. 5).
 278. Kozakiewicz Alojza (1892-1968), działaczka PPS, żołnierz ÓW PPS podczas wojny, łączniczka i kolporterka, ps. Stanisława i Marta. (Kw. XK-2-46).
 279. Kozłowski Michał (1900-1923), podchorąży WP, urzędnik. (Kw. IVa płd.-12, gr. rodz. Ceglarzów).
 280. Kozubek Antonina z Jedliczków (1896-1970), żołnierz Wojskowej Służby Kobiet AK. (Kw. XXIV wsch., gr. 18).
 281. Kozubek Jadwiga (1925-1968), żołnierz AK ps. Ola, mgr ekonomii. (Kw. XXIV wsch., gr. 18).
 282. Kozubek Stanisław (1892-1974), podpułkownik WP, uczestnik wojny polsko-sowieckiej i II wojny światowej. (Kw. XXIV wsch., gr. 18).
 283. König Józef (1927-1987), architekt, autor wielu projektów szkół i budynków użyteczności publicznej. (Kw. VII-4-13).
 284. Kraft Franz (1851-1904), weterynarz armii austriackiej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną. (Kw. Ilb wsch., gr. 16 (epitafium niemieckie)).
 285. Krajewski Leopold (ok. 1834-1906), naczelnik urzędu cłowego. (Kw. Ila zach., gr. 14).
 286. Kramarski Marian Stanisław (1906-1982), mistrz budowy maszyn, żołnierz kampanii wrześniowej, odznaczony Krzyżem Grunwaldzkim. (Kw. XXXVII-2-20).
 287. Kramarz Stanisław (1901-1982), inżynier, pracownik przemysłu polskiego od 1925 r., dyrektor Polskich Zakładów Babcock-Zieleniewski w Sosnowcu, dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Kotlarskiego, dyrektor naczelny CEBEA, wykładowca i dziekan Wydziału Budownictwa Wieczorowej Szkoły Inżynieryjnej w Krakowie. (Kw. XXXIX-4-17).
 288. Kramarzyński Mieczysław (ok. 1853-1923), lekarz. (Kw. Ula płd.-6, gr. rodz. Brylaków).
 289. Krasnowolski Kazimierz (1906-1990), nauczyciel Liceum Krzemienieckiego i Zespołu Szkół Melioracji Wodnych. (Kw. YII-4-30).
 290. Kratochwila Tadeusz (1896-1966), profesor i dziekan Państwowej Szkoły Muzycznej w Katowicach. (Kw. Va-5-4).
 291. Kratzerówna Józefa (1841-1930), nauczycielka jeżyka francuskiego. (Kw. YII-10-30).
 292. Kresek Jan (ok. 1849-1932), właściciel realności w Podgórzu, mistrz studniarski. (Kw. VII płn., gr. 9).
 293. Kresek Józef (ok. 1876-1918), właściciel realności w Podgórzu, kawiarz, zm. w szpitalu wojskowym w Wiedniu 23 V. (Kw. VII płn., gr. 9).
 294. Krisztof Leonard (1861-1904), właściwe: Christoff, technik, pierwszy kierownik miejskiej elektrowni w Podgórzu. (Kw. IIlb wsch.-15 (nagrobek ufundowany przez władze miasta Podgórza)).
 295. Kroczek Bolesław (1918-1989), żołnierz AK, pracownik Budostalu. (Kw. XLI-6-4).
 296. Król Stanisław (1920-1984), żołnierz kampanii wrześniowej, pracownik Bonarki. (Kw. XXa wsch., gr. 7).
 297. Krudowski Antoni (1812-1901), prawnik, właściciel realności w Podgórzu. (Kw. Ha płd.-4).
 298. Kruk Mieczysław (1906-1986), żołnierz kampanii wrześniowej, żołnierz AK ps. Ścibor, major rezerwy LWP, odznaczony m.in. Medalem za Wojnę Obronną 1939 r. i Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. XIa-1-10).
 299. Krupińska Leonarda (1866-1945), długoletnia nauczycielka. (Kw. XI płn., gr.4).
 300. Krupiński Leonard (1893-1974), prawnik, wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie. (Kw. XI płn., gr. 4).
 301. Krupska Wanda (1903-1988), długoletni dyrektor O.W. Caritas, radna m. Krakowa, działaczka społeczna. (Kw. la wsch., gr. 12).
 302. Krupski Edward (1923-1945), sierżant AK, odznaczony Krzyżem Walecznych i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, strażak zawodowy, zmarł z ran odniesionych przy gaszeniu pożaru. (Kw. la wsch., gr. 11).
 303. Krupski Roman (1896-1943), żołnierz wojny polsko-sowieckiej, odznaczony Medalem Niepodległości, chorąży 5 Pułku Artylerii WP. (Kw. Vb-8-28).
 304. Krzesiński Józef (1894-1940), nadkomisarz straży granicznej. (Kw. XI zach., gr. 17).
 305. Kucharski Bolesław (1911-1989), lekarz, kierownik Przychodni Przyzakładowej Instalu, żołnierz kampanii wrześniowej, kampanii afrykańskiej i włoskiej, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą Italii i Gwiazdą Afryki. (Kw. Vb-ll-l).
 306. Kuczek Józef (1907-1986), mistrz ślusarski, rzemieślnik od 1926 r., założyciel Spółdzielni Rzemieślniczej "Metalowcy", odznaczony m.in. Medalem Kilińskiego i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XXVI-2-12).
 307. Kukła Mieczysław (1897-1960), prawnik, sędzia i adwokat, oficer WP. (Kw. XXXV płn., gr. 13).
 308. Kukulska Maria (1901-1986), długoletnia nauczycielka, dyrektorka szkoły podstawowej. (Kw. la płd., gr. 8).
 309. Kura Franciszek (1893-1962), działacz sportowy KS Wanda i KS Wisła. (Kw. XXII płd., gr. l i 2).
 310. Kurdzie! Gustaw (1890-1964), prawnik, kapitan WP, zatrudniony jako kapitan intendentury w Składnicy Mundurowej w Krakowie. (Kw. VIII zach., gr. 3).
 311. Kurek Michał (1869-1936), właściciel realności w Podgórzu, kontroler poczt, członek Sokoła. (Kw. Ia-5-1).
 312. Kurnik Marian (1910-1973), fotograf, działacz sportowy, członek zarządu KS Juvenia. (Kw. Hb-11-23).
 313. Kuryłowicz Edward (1920-1984), żołnierz kampanii wrześniowej, oficer AK. (Kw. IVa, na rożni k płd.-wsch).
 314. Kurzawa Stanisław (1914-1974), inżynier elektrotechnik, absolwent Politechniki Lwowskiej, profesor i dziekan Wydziału Elektrotechniki AGH, współorganizator Katedry Elektrotechniki Politechniki Krakowskiej. (Kw. IVa-10-l).
 315. Kurzeja Jan Stefan (1900-1974), powstaniec śląski, żołnierz kampanii wrześniowej, kapitan 6 Pułku Artylerii Lekkiej WP, odznaczony m.in. Virtuti Militari, Śląskim Krzyżem Powstańczym. (Kw. XIa-6-ll).
 316. Kurzeja Stanisław Bolesław (1906-1939), porucznik 7 Pułku Artylerii Lekkiej, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. XIa-6-ll (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 317. Kuźniar Stanisław (1920-1988), żołnierz AK, pracownik Politechniki Krakowskiej, odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim. (Kw. XLI-4-ll).
 318. Do góry

  L

 319. Lacek Józef (ok. 1836-1903), adwokat krakowski, radca dworu. (Kw. Ilb wsch., gr. 9).
 320. Ladra Jan (1895-1978), żołnierz l Brygady Legionów, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, major WP w kampanii wrześniowej, długoletni pracownik Akademii Medycznej. (Kw. Va-8-26).
 321. Langner Wiktor Zbigniew (1906-1985), żołnierz kampanii wrześniowej, żołnierz ZWZ i AK ps. Cis, artysta grafik, członek ZPAP, więzień polityczny po wojnie. (Kw. XIV-5-27).
 322. Lasoń Józefa ze Stefanów (1903-1988), więźniarka obozów w Ravensbruck i Magdeburgu, odznaczona Krzyżem Oświęcimskim. (Kw. Ib zach., gr-3).
 323. Lasoń Mieczysław (1923-1987), profesor nauk chemicznych, prof. i dziekan AGH, członek PAN, żołnierz AK zgrupowania "Żelbet", odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, dwukrotnie Medalem Wojska oraz za pracę naukową wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. (Kw. XXX VIII-1-2).
 324. Lehner Leopold (1856-1911), urzędnik wapiennika miejskiego w Podgórzu, członek Sokoła. (Kw. Illb wsch., gr. 4).
 325. Lenkiewicz Walery (1901-1978), mgrinż. rolnik, pracownik PAN, działacz gospodarczy i rolniczy, uczestnik walk o niepodległość i III powstania śląskiego, żołnierz kampanii wrześniowej, żołnierz AK ps. Pług, major WP, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. Ib-2-1).
 326. Lenkiewicz Zofia (1920-1990), zoolog i zoopsycholog, docent UJ, członek PAN. (Kw. XLI-8-9).
 327. Lepucki Stefan (1891-1962), mistrz kamieniarski. (Kw. XIa płn., gr. 9).
 328. Leśniak Bronisław (1917-1983), harcerz, współzałożyciel "Fioletowej Trójki" w Podgórzu. (Kw. XII-2-2).
 329. Litewski Brunon (1894-1968), dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności, oficer rezerwy WP. (Kw. IVa płd., gr. 14).
 330. Litwin Antoni (1910-1988), dziennikarz. (Kw. IVb-3-8).
 331. Lorek Józef (1887-1973), mistrz masarski, więzień obozów w Dachau, Oświęcimiu i Buchenwaldzie. (Kw. XI płd., gr. 6).
 332. Luberda Józef (1877-1939), żołnierz I wojny światowej, porucznik WP. (Kw. Vb płd., gr. 4).
 333. Luberda Longin (1903-1947), dr praw, sędzia i adwokat. (Kw. Vb płd., gr. 4).
 334. Ludomirski Władysław (1901-1959), uczestnik walk o Lwów i wojny pol-sko-sowieckiej, żołnierz kampanii wrześniowej i AK, artysta malarz, autor ponad 400 pejzaży i portretów, m.in. Karola Estreichera w Colle-gium Maius. (Kw. XI-7-18).
 335. Lutak Ludwik (1910-1986), muzyk, docent Akademii Muzycznej w Krakowie. (Kw. XLII-4-15).
 336. Do góry

  Ł

 337. Łebkowski Zbigniew Eugeniusz (1924-1988), lotnik RAF podczas bitwy o Anglię, podporucznik AK ps. Strzała. (Kw. XIX-2-56. Łesyk Włodzimierz (1921-1987), żołnierz II wojny światowej, działacz kulturalny, twórca szopek krakowskich. (Kw. XII-2-9).
 338. Łopuszański Bolesław (1927-1978), kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, członek PAN, współzałożyciel i działacz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. (Kw. IVa-6-10).
 339. Łudzik Edward (1926-1988), oficer AK ps. Pigułka, Promyk, dowódca l plutonu 16 kompanii zgrupowania "Żelbet", bezpośredni dowódca akcji bojowych na terenie Krakowa, członek sztafety kolportażu prasy podziemnej. (Kw. VIII-10-4).
 340. Do góry

  M

 341. Madej Marian (1917-1984), podporucznik AK ps. Klin. (Kw. XXXIX-3-20).
 342. Maderski Edward Jan (1898-1969), członek Strzelca, żołnierz l i 2 Brygady Legionów, odznaczony Medalem Niepodległości i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, od 1922 r. przodownik policji w Podgórzu, w czasie okupacji współpracujący z AK (ostrzeżenia przed łapankami, ratunek dla uciekinierów z getta). (Kw. XXX-3-ll).
 343. Magiera Jan (1861-1927), naczelny sekretarz Sądu Apelacyjnego, prowadzący księgi gruntowe w Podgórzu. (Kw. IVa płd., gr. 4).
 344. Magiera Tadeusz (1906-1985), chirurg, ordynator i dyrektor szpitala w Mielcu, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. IVa płd., gr. 4).
 345. Majerski Bogusław Jan (1898-1978), uczestnik III powstania śląskiego, żołnierz kampanii wrześniowej i obrony Warszawy, major AK ps. Woj-bór. (Kw. XXIV-5-5).
 346. Malaga Antoni (1897-1957), żołnierz armii austriackiej, uczestnik walk pod Verdun, ochotnik armii polskiej w latach 1918-21, podoficer WP i AK ps. Topór, zastępca dowódcy placówki AK w Wojniczu, odznaczony m.in. Virtuti Militari, Medalem Obrońców Przemyśla, Medalem za Wojnę 1918-21 i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. (Kw. XXVIII-10-2).
 347. Malewski Franciszek (1833-1916), nadstrażnik skarbowy. (Kw. Ila płd., gr. 10).
 348. Matek Czesław (1922-1983), więzień obozów w Grossrosen i Buchenwaldzie, pracownik HiL. (Kw. Ib zach., gr. 4 i 5).
 349. Marciński Mikołaj Antoni (1916-1982), inżynier technolog przemysłu tytoniowego, zasłużony dla rozwoju branży. (Kw. XXXVI-3-7).
 350. Marczyńska-Krokosz Jadwiga (1914-1989), nauczycielka, kombatantka II wojny. (Kw. XXXVII zach., gr. 2-5).
 351. Marczyński Zdzisław Kazimierz (1922-1966), więzień obozów w Dachau i Flossenburgu, kreślarz. (Kw. XIX-l-58).
 352. Marecki Józef (1923-1986), żołnierz II wojny światowej, odznaczony Virtuti Militari, pracownik rady narodowej i działacz społeczny, odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyem Zasługi. (Kw. XXV-3-7).
 353. MartinekLudwik (1895-1978), żołnierz 2 Brygidy Legionów, odznaczony Medalem Niepodległości i Srebrnym K r/y żem Zasługi. (Kw. VII-1-27).
 354. Martyna Henryk (1907-1984), piłkarz, wielokrotny reprezentant Polski, olimpijczyk, prezes ChSS. (Kw. XXXV-7-6).
 355. Marzec Władysław (1900-1977), wieloletni nauczyciel gimnazjalny i licealny, działacz społeczny. (Kw. Illb zach., gr. 8).
 356. Mastalerz Władysław (1902-1955), legionista l Brygady, obrońca Lwowa, ochotnik Zaolzia, żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego. (Kw. XX-3-5).
 357. Maślanka Józef (1910-1982), żołnierz kampanii wrześniowej. Pas 1-4-5).
 358. Mateczny Antoni (1858-1934), budowniczy, właściciel realności w Podgórzu, na terenie której odkrył na głębokości 32 m wody siarczane i wybudował w 1905 r. zakład leczniczy, przyjmujący w 1914 r. do 400 pacjentów rocznie, członek Sokoła i radny m. Podgórza. (Kw. Ha płd., gr. 6).
 359. Matula Dionizy Gustaw (1859-1939), farmaceuta, właściciel apteki Pod Opatrznością w Podgórzu, dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności, członek Sokoła i wieloletni radny miejski Podgórza i Krakowa. (Kw. la płd., gr. 5).
 360. Matula Jan (1831-1909), starszy radca budownictwa przy Namiestnictwie, inżynier. (Kw. la płd., gr. 5).
 361. Mazanowski Antoni Gabriel (1858-1916), profesor gimnazjów w Krakowie i Podgórzu, wykładowca Kursów A. Baranieckiego, historyk literatury i autor podręczników, członek AU, założyciel pierwszej w Galicji czytelni dla uczniów (1906 r. ), inicjator i kurator miesięcznika "Znicz" wydawanego przez młodzież. Pas pod Kopcem, gr. 115).
 362. Michalewski Antoni Korczak (ok. 1849-1930), uczestnik powstania 1863/64 r., urodzony w Samborze. (Kw. IVa płd., gr. 13).
 363. Michałowicz Józef (1888-1976), rotmistrz Wołyńskiej Brygady Kawalerii WP, żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik walk pod Równem i Mokrą. (Kw. XIVa-2-2).
 364. Micherdziński Wiktor (1908-1980), zoolog, docent UJ, kierownik Muzeum Zoologicznego w Instytucie Zoologii UJ. (Kw. XVII wsch., gr. 5).
 365. Michniak Kazimierz (1907-1988), uczestnik III powstania śląskiego, odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, żołnierz II wojny światowej. (Kw. Va płn., gr. 3).
 366. Mickiewicz Adam (1917-1987), pułkownik LWP. (Kw. XXXVII zach., gr. 2-6).
 367. Mickiewiczowa Irena (1914-1981), kapitan LWP, uczestniczka walk partyzanckich. (Kw. XXXVII-2-6).
 368. Micor Szymon (1914-1980), żołnierz AK. (Kw. Va-7-9).
 369. Mielnicka Zofia z Semplaków (1909-1989), żołnierz AK ps. Wdowa, prowadziła punkt kontaktowy dla potrzeb AK przy ul. Bronowickiej 80. (Kw. VIII-l-9).
 370. Mierzwińska Bronisława z Butrymowiczów (1880-1955), uczestniczka walk o niepodległość, nauczycielka. (Kw. XIa płn., gr. 11).
 371. Mikołajewicz Józef Mietta (1841-1908), student prawa UJ, setnik organizacji kadrowej w 1863 r., aresztowany 4 II1863 r., wieziony w Krakowie i w Czechach. (Kw. Ilb zach., gr. 21).
 372. Mikołajewicz Józef Mietta (1881-1934), urzędnik magistratu podgórskiego. (Kw. Ilb zach., gr. 21).
 373. Mikstein Antoni (ok. 1861-1940), długoletni nauczyciel, dyrektor szkoły wydziałowej i przemysłowej, radny m. Podgórza. (Kw. Ula półn., gr. 14).
 374. Mikstein Stanisław Adam (1888-1956), długoletni nauczyciel gimnazjalny w Rzeszowie, Nowym Sączu i Krakowie, wybitny polski filatelista, rzeczoznawca i autor wielu publikacji, działacz Krakowskiego Towarzystwa Filatelistycznego, nauczyciel i wychowawca całego pokolenia polskich filatelistów. (Kw. Vb wsch., gr. 25).
 375. Milan Natalia (ok. 1897-1942), rzeźbiarka, pracownik ASP. (Kw. Ila wsch., gr. 18).
 376. Misiewicz Tadeusz (1915-1987), żołnierz AK, odznaczony Krzyżem Grunwaldzkim i Srebrnym Krzyżem Zasługi. (Kw. Va-5-16).
 377. Miszczyński Leon (1877-1947), mistrz blacharski, właściciel fabryczki przy ul. Józefińskiej 20, założyciel i dyrektor banku spółdzielczego w Podgórzu, działacz Sokoła i radny miejski, fundator (wraz z żoną Stanisławą z Bodnickich) odnowy kościółka św. Benedykta w 1931 r. (Kw. Va płd., gr.24).
 378. Miszczyński Leon (1918-1959), żołnierz kampanii wrześniowej i ruchu o-poru. (Kw. Va płd., gr. 24).
 379. Miszczyński Ludwik (1895-1958), właściciel składów i przemysłowiec. (Kw. Va płd., gr. 24).
 380. Mitera Julia Helena (zm. 1971), psycholog i pedagog, uczestniczka tajnego nauczania. (Kw. XXXV płn., gr. 11).
 381. Mitera Kazimierz (1897-1936), obrońca Lwowa odznaczony Odznaką Orląt, uczestnik walk o niepodległość, porucznik rezerwy WP, artysta malarz i krytyk sztuki, redaktor "Głosu Plastyków" i wiceprezes Krakowskiego Związku Plastyków. (Kw. XXXV płn., gr. 11).
 382. Mitera Tadeusz (1905-1986), działacz harcerski, komendant hufca Kra-ków-Podgórze w latach 1931-1939, komendant hufca Szarych Szeregów w Podgórzu, żołnierz Batalionów Chłopskich, uczestnik tajnego nauczania w Goszczy i w Krakowie, ps. Walerian Mironiak, członek tajnej redakcji "Głosu Ludu" i "Odwetu". (Kw. XXXV płn., gr. 11).
 383. Mitras Aniela (1919-1986), więźniarka obozu w Płaszowie. (Kw. XIX-9-50).
 384. Molowa Rozalia ze Składzieniów (1876 - 1901), żona naczelnika gminy Debniki. (Kw. IIa wsch., gr. 6).
 385. Morus Władysław (1875 - 1951), adwokat, sędzia Sądu Okręgowego. (Pas pod Kopcem, gr. 60).
 386. Mossoczy Michalina z Kolisków (1880 - 1965), autorka książek i opowiadań dla dzieci, członkini ZLP. (Kw. XXII płd., gr. 3).
 387. Mossoczy Władysław (1878 - 1950), nauczyciel gimnazjalny, radny m. Podgórza. (Kw. XXII płd., gr. 3).
 388. Mróz Erazm (1914 - 1979), mistrz szklarski, właściciel wytwórni wyrobów ze szkła sodowego, żołnierz AK. (Kw. XXII wsch., gr. 1).
 389. Muchowicz Ludwik (ok. 1855 - 1928), urzędnik pocztowy, właściciel realności, członek Sokoła. (Kw. VI płn., gr. 20).
 390. Muszyński Jan (1907 - 1984), żołnierz kampanii wrześniowej, odznaczony Krzyżem Walecznych. (Kw. XIX-9-43).
 391. Mycoń Jan (1868 - 1938), kupiec i właściciel realności w Krakowie. (Kw. XVI-1-13).
 392. Mytnik Julian (1911 - 1976), major AK ps. Marwin, dowódca IV odcinka m. Kraków, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności, sędzia piłkarski klasy międzynarodowej, działacz PZPN. (Kw. XXXIV-3-2).
 393. Mytnikowa Maria z Cyganów (1918 - 1979), żołnierz AK. (Kw. XVII zach., gr. 1).
 394. Mytych Józef (1888 - 1940), porucznik łączności WP, odznaczony Krzyżem Walecznych, żołnierz kampanii wrześniowej, zginął w Starobielsku. (Kw. IVb zach.-16, (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 395. Do góry

  N

 396. Najder Henryk (1908 - 1933), kierownik oddziału koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego. (Kw. Va wsch., gr. 14).
 397. Najder Leon (1901 - 1919), żołnierz 2 Pułku Ułanów WP. (Kw. Va wsch., gr. 14.)
 398. Nawrót Franciszek (1877 - 1940), zamordowany przez hitlerowców 10 IX 1939 (wg daty na grobie) lub 20 VII 1940 (wg zapisu w księdze). (Kw. XIV-4-13).
 399. Nedoma Józef (1920 - 1990), chemik i krystalograf, profesor AGH, członek PAN, żołnierz kampanii wrześniowej, więzień Starobielska i zesłaniec w Karagandzie do 1947 r. (Kw. la płn.-7, gr. Jana Petera).
 400. Nemecek Kazimierz (1911-1955), artysta cyrkowy. (Kw. Va-13-20).
 401. Nemecek Stanisław (1906-1975), artysta cyrkowy. (Kw. XIXa-4-4).
 402. Nenko Julia (1903-1983), zasłużona pielęgniarka, przełożona V Szpitala Wojennego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestniczka szlaku bojowego Brygady Karpackiej przez Tobruk, Monte Cassino, Ankone i Bolonie, major rezerwy WP, odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, The War Medal, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii, Medalem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Medalem Florence Nightingale. (Kw. Ib zach.-4, gr. rodz. Małków i Wabików).
 403. Noga Piotr (1907-1970), więzień obozów koncentracyjnych. (Kw. IVa płd., gr. 4).
 404. Nowak Zbigniew (1926-1985), specjalista w zakresie inżynierii procesowej i mechaniki płynów, profesor Politechniki Krakowskiej. (Kw. VIII płn., gr.9).
 405. Nowakowski Ryszard (1928-1972), dziennikarz, publicysta i tłumacz. (Kw. Ha wsch., gr. 4).
 406. Nowicki Julian (1902-1974), żołnierz II wojny światowej, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, France and Germany Star, The War Medal. (Kw. IIIa-4-5).
 407. Do góry

  O

 408. Obtułowicz Adam (1863-1903), właściciel realności w Podgórzu. (Kw. Ila płd.,gr.l2).
 409. Oczkowska Maria z Malinowskich (1909-1979), sportsmenka (rzut dyskiem) i łączniczka AK. Pas pod Kopceni, gr. 10. Oczkowski Adam (1905-1970), chemik i farmaceuta, żołnierz II wojny światowej, jeniec oflagu. (Kw. IX płn.-7, gr. rodz. Dobrowolskich).
 410. Oczkowski Jan Franciszek (1908-1982), dr med., żołnierz AK, pułkownik lekarz WP i pracownik szpitala wojskowego w Krakowie po wojnie. (Pas pod Kopcem, gr. 10).
 411. Okoń Józef (1914-1991), oficer AK ps. Rej. (Kw. Ib wsch., gr. 17. Okoń Stanisław (zm. 1942), harcmistrz, komendant krakowskiej chorągwi Szarych Szeregów w 1. 1941-1942, ps. Sumak i Okulicz, zginął w Oświęcimiu we wrześniu 1942 r. (Kw. XVIII-1-51 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 412. Olbrychtowa Leona z Mazanków (1902-1986), nauczycielka, uczestniczka tajnego nauczania. (Kw. XX zach., gr. 11).
 413. Olechowski Antoni (ok. 1865-1924), mistrz bednarski, cechmistrz cechu zbiorczego w Podgórzu. (Kw. la zach., gr. 15).
 414. Oliwa Stanisława z Żółtych (1921-1991), wieloletnia nauczycielka i działaczka społeczna. (Kw. XXIX-1-12).
 415. Onyszkiewicz Marian (1906-1986), senior handlowców krakowskich, działacz społeczny. (Kw. XXI-8-55).
 416. Opaliński Mieczysław (1911-1989), mistrz introligatorski, członek założyciel Spółdzielni Starodruk, zasłużony dla Krakowa. (Kw. XIX-9-17).
 417. Oplustil Stanisław (1913-1980), żołnierz kampanii wrześniowej i obrony Warszawy, pracownik ubezpieczeń, działacz kulturalny. (Kw. XIX-9-61).
 418. Opławski Andrzej (1837-1914), właściciel realności w Podgórzu. (Kw. Illb wsch., gr. 13).
 419. Ostrowska Maria Elżbieta (1901-1974), artystka śpiewaczka Filharmonii Krakowskiej. (Kw. XXI-8-4).
 420. Ostrowski Aleksander (1898-1961), dr praw, adwokat. (Kw. XXI - 8 - 4).
 421. Ozaist Eugeniusz (1914-1975), geograf, meteorolog, pilot RAF podczas II wojny światowej, odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, The War Medal, Defence Medal, Atlantic Star i trzykrotnie Medalem Lotniczym, kierownik Biura Prognoz PIHM. (Kw. XIX-7-63).
 422. Do góry

  P

 423. Paczka Mieczysław (1909-1983), witrażownik, mistrz rzemiosła artystycznego, działacz cechu. (Kw. XXXIX-10-6, gr. rodz. Koczwarów).
 424. Pająk Jan (1895-1975), żołnierz l Brygady Legionów, odznaczony Medalem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. (Kw. XX-l-64).
 425. Pająk Władysław (1888-1949), żołnierz I wojny światowej i walk o niepodległość Polski, odznaczony Medalem Niepodległości, kapitan WP, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. XVIII-7-48).
 426. Pająk Władysław (1922-1986), żołnierz AK odznaczony Krzyżem Partyzanckim, ekonomista. Pas 1-2-8).
 427. Pajor Zygmunt (zm. 1974), nauczyciel, dyrektor Państwowego Zakładu Wychowawczego w Krakowie, żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec stalagu XIb w Niemczech. (Kw. XX zach., gr. 24).
 428. Pally Józef (1926-1990), więzień obozu w Mauthausen. (Kw. XXXV płn.-6, gr. rodz. Polaków).
 429. Pally Rudolf (1860-1934), maszynista kolei austriackiej, honorowy obywatel miasta Podgórza. (Kw. XXXVpłn.-6, gr. rodz. Polaków).
 430. Pańków Tadeusz (1919-1984), lekarz psychiatra, działacz społeczny, organizator lecznictwa psychiatrycznego w Krakowskiem, działacz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. (Kw. XXXVII płd., gr. 12).
 431. Papińska-Borowicka Helena (1913-1982), instruktorka i działaczka ZHP, więźniarka Montelupich, wizytatorka szkół. (Kw. VII-13-25).
 432. Partyka Andrzej Ksawery (1941-1976), dr praw, adiunkt UJ, prezes Zarządu Towarzystwa Asystentów UJ. (Kw. Ha płd.-l, gr. rodz. Cynów).
 433. Pawlikowski Wiktor (1896-1974), żołnierz l Brygady Legionów, odznaczony m.in. Medalem Niepodległości i Virtuti Militari, wieloletni pracownik "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" i Drukarni Prasowej, działacz związkowy. (Kw. XI-7-12).
 434. Pawlusowa Tomira Maria z Kaznowskich (1923-1987) geograf, żołnierz AK ps. Diana, odznaczona Krzyżem Armiii Krajowej. (Kw. Vc płd., gr.2).
 435. Pedenkowski Józef (ok. 1854-1928), nadleśniczy dóbr Akademii Umiejętności. (Kw. Va płd., gr. 17).
 436. Peter Jan (1869-1919), nauczyciel i dyrektor szkoły, członek Sokoła i radny miasta Podgórza. (Kw. la płd., gr. 7).
 437. Pęchalski Jan (1905-1983), prawnik, adwokat i wiceprokurator, wieloletni członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. (Kw. XLI-8-8).
 438. Pęksa Janina (1905-1988), wieloletnia nauczycielka szkół średnich, uczestniczka tajnego nauczania. Pas. 1-4-14).
 439. Pick Ignacy (1834-1898), właściciel realności w Podgórzu. (Kw. Ha płd., gr-14).
 440. Pick Ludwik (ok. 1872-1919), lekarz. (Kw. Ila płd., gr. 14).
 441. Piechota Marian (1924-1985), pracownik i racjonalizator Krakowskiej Fabryki Kabli, prezes KS Kabel, działacz społeczny. (Kw. XXXVII-7-7).
 442. Piegza Jan (1830-1909), uczestnik powstania 1863/64 r. (Kw. IIIa-4-11).
 443. Piegza Józef (1912-1943), zamordowany przez hitlerowców 2 VI. (Kw. XVIII-6-46).
 444. Piekło Jakub (1867-1929), kupiec i właściciel realności w Podgórzu, współwłaściciel (wraz z Sikorskim) baru śniadaniowego przy Rynku Podgórskim polecanego podróżnym przez wydany w 1914 r. Fuhrer durch Galizien. (Kw. VIII płn., gr. 7).
 445. Piekło Mieczysław (1915-1990), żołnierz kampanii wrześniowej i AK, jeniec oflagu. (Kw. XLI-l-8).
 446. Pieniążek Józef (ok. 1888-1953), nauczyciel gimnazjalny, malarz i grafik. (Kw. IVb-12-17).
 447. Pieniążek Zbigniew (1910-1989), prawnik, żołnierz AK. (Kw. XLII-9-10).
 448. Pietryka Wawrzyniec (1899-1940), jeden z 13 zakładników, ofiar pierwszej zbiorowej egzekucji, zorganizowanej przez hitlerowców w Krakowie. Zamordowany 10 IX 1939 i pochowany w zbiorowej mogile niedaleko cmentarza. Ekshumowany i pochowany ponownie 20 VII 1940. (Kw. XIV-4-12; informacje wnuczki p. Barbary Pietryka-Śliwow uzupełniła Sowa).
 449. Pietrzyk Władysław (1900-1987), żołnierz kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik walk w Norwegii, Afryce i we Włoszech, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Gwiazdą Italii i Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. VIII-6-29).
 450. Piórko Adam (1850-1923), długoletni lekarz miejski i sądowy w Podgórzu. (Kw. IVa płd., gr. 3).
 451. Pirożek Michał (1840-1904), oficjał sądowy. (Kw. Ilb wsch., gr. 22).
 452. Piszczek Franciszek (1886-1942), żołnierz I wojny światowej, odznaczony medalami Austro-Węgier, wojny polsko-sowieckiej i kampanii wrześniowej. (Kw. XVIII-5-19).
 453. Piszczek Michał (1921-1970), saper kompanii mostowej grupy saperów 2 Korpusu, uczestnik walk o Tobruk, Monte Cassino, Ankone i Bolonie, odznaczony m.in. Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą Italii, mistrz malarski. (Kw. XXXI-4-15).
 454. Piszkiewicz Włodzimierz Tadeusz (1926-1988), harcerz Szarych Szeregów i żołnierz AK ps. Doktor, odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności, pracownik Instytutu Pediatrii AM. (Kw. Vb-4-17).
 455. Plebańczyk Marian (1905-1973), inżynier architekt, działacz sportowy, współzałożyciel i prezes Kolejowego Klubu Wodnego 1929. (Pas 1-1-4).
 456. Płatek Antoni (1912-1988), mistrz szewski, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. XLII-7-5).
 457. Pławny Józef (1899-1970), żołnierz I wojny światowej i kampanii wrześniowej. (Kw. XXXI-4-17).
 458. Pobudkiewicz Jan (1867-1939), kupiec i właściciel realności w Podgórzu, urzędnik skarbowy. (Kw. VII płn.-9, gr. rodz. Kreseków).
 459. Podgórna Jadwiga Zofia z Miterów (1893-1986), wieloletnia nauczycielka, uczestniczka tajnego nauczania. (Kw. XXXV płn.-ll, gr. rodz. Miterów).
 460. Pogłudek Ludwik (1871-1907), ksiądz, wikary parafii podgórskiej. (Kw. VIIIpłn.,gr.8).
 461. Pogoda Zygmunt (1910-1987), mgr inż., żołnierz kampanii wrześniowej, więzień obozu koncentracyjnego, odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. XLI-9-5).
 462. Polak Kazimierz (1911-1991), mistrz zduński, żołnierz kampanii wrześniowej. Kw.XV-2-2).
 463. Popek Halina (1914-1983), harcerka ZHP i Szarych Szeregów. Pas pod Kopcem, gr. 58).
 464. Poplatek Wincenty (1900-1945), więzień obozów koncentracyjnych. (Kw. la wsch., gr. 23).
 465. Popławski Michał Trzaska (1827-1914), ziemianin z Popław koło Smoleńska, uczestnik powstania 1863/64 r., obywatel miasteczka Szyrwinty w powiecie wileńskim, gdzie schronił się przed represjami. (Kw. VII-5-29).
 466. Popławski Wacław (1866-1929), syn Michała, w 1892 r. osiedla się w Galicji, naczelnik parowozowni w Prokocimiu, działacz Sokoła, inicjator Stowarzyszenia Kolejarzy dla Budowy Własnych Domów (1921) i jego dyrektor (1926), honorowy obywatel gminy Prokocim. (Kw. VII-6-31).
 467. Poturalski Władysław (1858-1921), księgarz i nakładca, właściciel pierwszej w Podgórzu księgarni (1891) wraz z wypożyczalnią i składem nut oraz drukarni (1897), wydawca "Podgórzanina", Czaty, Obrony ludu oraz Pieśni narodowych i Pieśni, wierszy i modlitw wojennych. (Kw. VII wsch., gr. 24).
 468. Prus Barbara z Kucharskich (1898-1983), żołnierz ZWZ i AK, więźniarka Montelupich oraz obozu w Oświęcimiu, odznaczona m.in. Krzyżem Armii Krajowej. (Kw. XX wsch., gr. 18).
 469. Prus Józef (1899-1960), żołnierz wojny polsko-sowieckiej, porucznik piechoty WP, żołnierz kampanii wrześniowej, major WP, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, więzień obozów. (Kw. XX wsch., gr. 18).
 470. Pruska Lucyna z Jeziersicich (1855-1946), żona Piotra Telesfora, powstańca z 1863/64 r. i Sybiraka. (Kw. XIX-5-64).
 471. Pruski Piotr (1897-1980), syn Lucyny i Piotra, uczestnik walk o niepodległość i żołnierz kampanii wrześniowej, lekarz dermatolog, założyciel i właściciel Laboratorium Biochemicznego Ha-Vit w Krakowie. (Kw. XX wsch., gr. 28).
 472. Przemecka Celina z Piórków (1894-1973), nauczycielka gimnazjalna i licealna, adiunkt Instytutu Badań Literackich. (Kw. IVa płd., gr. 4).
 473. Przeniesławski Stefan (1906-1976), dyrektor Technikum Budowlanego w Krakowie, działacz oświatowy. (Kw. XXXIV-l-2).
 474. Ptaszek Karol (1906-1943), zamordowany przez hitlerowców. (Kw. Vc-l-2, (pro memoria na grobie Jana Basiarza)).
 475. Ptaszek Piotr (1902 - 1917), ochotnik Legionów, poległ pod Lwowem. (Kw. Vc-l-2, (pro memoria na grobie Jana Basiarza)).
 476. Puchatka Stanisława (1898-1966), działaczka ruchu robotniczego, członkini PPS. /ołnierz GL PPS w czasie okupacji. (Kw. XXII-1-18).
 477. Putek Kazimier/ (1891-1949), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, uczestnik walk o Lwów w 1918 r., pułkownik dyplomowany WP, oficer ZWZ i AK ps. Gama, Nawój, Kamień, Zworny, szef sztabu okręgu ZWZ-AK Kraków od sierpnia 1941 do kwietnia 1943, komendant podokręgu AK Rzeszów od kwietnia 1943 do listopada 1944, dowodzący akcją "Burza" na terenie Rzeszowszczyzny, aresztowany przez władze radzieckie. Odznaczony m.in. Virtuti Militari, Medalem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. IX półn., gr. 6).
 478. Pyszny Alojzy (1904-1983), żołnierz Brygady Karpackiej, uczestnik walk o Tobruk i Monte Cassino. (Kw. XL-4-25).
 479. Do góry

  R

 480. Rachwał Michał (1904-1967), ksiądz o długoletnim stażu kapłańskim. (Kw. IIIcpłd.,gr.2).
 481. Radomski-Kublin Stefan (1904-1983), nauczyciel i dyrektor szkół średnich, żołnierz AK. (Kw. XL-3-18).
 482. Radwan Mieczysław (1911-1982), żołnierz II wojny światowej, pracownik spółdzielczości. (Kw. VIII wsch., gr. 17).
 483. Radwanek Zdzisław (1916-1987), adwokat i radca prawny, żołnierz kampanii wrześniowej i AK, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. XX-l-6).
 484. Rakoczy Józef (1916-1976), żołnierz ruchu oporu. (Kw. VII-13-1).
 485. Ralski Eugeniusz (1910-1981), profesor Instytutu Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie, członek PAN, współorganizator tajnego nauczania na Wydziale Rolniczym UJ podczas okupacji. (Kw. Ha płd.-l, gr. rodz. Cynów).
 486. Reichert Adolf (1907-1972), dyrektor Krakowskiej Fabryki Farb i Lakierów, racjonalizator, działacz sportowy Garbarni i Korony, założyciel KS Czarni. (Kw. XXVI płn., gr. 7).
 487. Reichert Jan (ok. 1853-1924), właściciel realności i wytwórni betonu przy ul. Barskiej. (Kw. IIa-3-29).
 488. Reichert Józef (1914-1988), inżynier, pracownik Krakowskiej Fabryki Kabli, działacz sportowy i społeczny. (Kw. Va-18-l).
 489. Richter Tadeusz (1912-1971), chemik, pracownik Polfy, twórca wielu technologii syntez nowych leków. (Kw. XX zach., gr. 3).
 490. Rogalski Stanisław (1916-1972), żołnierz ruchu oporu, więzień Oświęcimia i Buchenwaldu, pracownik Akademii Medycznej, działacz Automobilklubu. (Kw. XIV-7-26).
 491. Rójek Ludwik (1910-1944), major 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, zginął pod Monte Cassino 12 V1944 r., odznaczony m.in. Virtuti Militari. (Kw. VII płn.-16 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 492. Rosiek Aleksander (1922-1989), żołnierz AKps. Czarnota, pracownik PKS. (Kw. XXIII-12-5).
 493. Rozum Jan (1911-1991), żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, odznaczony m.in. Virtuti Militari, długoletni działacz i pracownik spółdzielczości mleczarskiej. (Kw. XXXVII-5-2).
 494. Rumek Katarzyna Anna (1905-1969), hydrobiolog, pracownik naukowy UJ i AM w Gdańsku, kierownik Stacji Hydrobiologicznej w Goczałkowicach. (Kw. XIX-5-51).
 495. Rybiński Adam (1918-1985), żołnierz kampanii wrześniowej i AK, odznaczony Medalem za Wojnę Obronną 1939 oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności, pracownik MPK. Pas 1-4-17).
 496. Rychlik Emil (1900-1990), żołnierz POW i Legionów, uczestnik wojny polsko-sowieckiej, odznaczony Medalem Niepodległości, członek Komitetu Opieki nad Kopcem Piłsudskiego w Krakowie. (Kw. XXVI płn., gr.l).
 497. Rymwidzki Jan (1889-1963), długoletni nauczyciel, dyrektor liceum w Oświęcimiu. (Kw. VIII płn., gr. 1).
 498. Rynduch Zygmunt (1921-1987), żołnierz kampanii wrześniowej, pracownik Zakładów Garbarskich. (Kw. IIb-1-24).
 499. Rzepecki Tadeusz (1919-1990), lekarz, ordynator oddziałów torakologicz-nych w Zakopanem, Rabce i Tuszynku, więzień obozów w Grossrosen, Dachau i Bergen-Belsen. (Kw. XXXVI-5-5).
 500. Rzuchowski Jan (ok. 1862-1937), naczelnik urzędu skarbowego. (Kw. XII-5-13).
 501. Do góry

  S

 502. Sala Eugeniusz (1913-1980), nauczyciel szkół średnich, żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec oflagu. (Kw. XXXIV-3-ll).
 503. Salawa Marian (1910-1974), żołnierz kampanii wrześniowej, pracownik Spółdzielni Automat. (Kw. XV-l-22).
 504. Sarna Józef (ok. 1867-1909), kancelista magistratu podgórskiego. (Kw. VI płn., gr. 17).
 505. Schreinzer Edmund (1861-1916), podpułkownik 71 Pułku Piechoty armii austriackiej. (Kw. Ila płd., gr. 2 (epitafium niemieckie)).
 506. Schwenk Józef (1884-1961), nauczyciel gimnazjalny, kapitan WP, żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec obozu w Murnau. (Kw. XXI-6-15).
 507. Sebastiani Józefa (1885-1944), wywieziona ze Lwowa zmarła w Kazachstanie. (Kw. XLI-4-3 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 508. Sebastiani Stanisław (1879-1941), wywieziony ze Lwowa zmarł w Kazachstanie. (Kw. XLI-4-3 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 509. Senft Tadeusz (1898-1961), żołnierz Legionów, odznaczony Medalem Niepodległości, pracownik Miejskich Wodociągów w Krakowie. (Kw. VII, za ostatnim rzędem gr. 12).
 510. Sędzik Wojciech (1906-1984), długoletni duchowny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. (Kw. XL-15-3).
 511. Siekierzyński Piotr (1832-1879), właściciel realności w Podgórzu, asesor miejski. (Kw. XXXV wsch., gr. 9).
 512. Sikorski Bronisław (1878-1965), restaurator, współwłaściciel (wraz z Jakubem Piekło) baru śniadaniowego przy Rynku Podgórskim polecanego podróżnym przez wydany w 1914 r. Fülhrer durch Galizien, nestor gastronomików prywatnych w Krakowie. (Kw. VIII płn., gr. 7).
 513. Sikorski Władysław Marian (1880-1944), kupiec i właściciel realności w Podgórzu. (Kw. VIII płn., gr. 7).
 514. Skoczyńska Zofia z Łazarskich (1906 - 1984), żołnierz AK, więźniarka obozów koncentracyjnych. (Kw. Illd płd., gr. 1).
 515. Skoczyński Feliks (1900 - 1975), uczestnik powstań śląskich, żołnierz ruchu oporu, odznaczony m.in. Śląskim Krzyżem Powstańczym i Medalem Zwycięstwa i Wolności, pracownik Krakowskich Zakładów Drzewnych. (Kw. Illd. płd., gr. 1).
 516. Skowroński Jan (ok. 1877 - 1929), profesor gimnazjalny. (Kw. VII płn., gr. 9).
 517. Skowroński Zygmunt (1902 - 1983), chyrowiak, absolwent Politechniki Lwowskiej, pracownik polskiego leśnictwa od 1928 r., zasłużony wychowawca pokolenia leśników. (Kw. XXII-13-21).
 518. Słowik Tadeusz (1928 - 1988), stomatolog, docent Akademii Medycznej, członek i działacz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. (Kw. XIV-5-21).
 519. Smajek Józef (1894 - 1944), legionista, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, major piechoty WP, żołnierz kampanii wrześniowej, zginął torturowany przez Gestapo. (Kw. VI płn., gr. 22 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 520. Snopkiewicz Władysław (1883 - 1945), naczelnik urzędu pocztowego oraz Okręgowej Składnicy Materiałów Teletechnicznych w Krakowie. Kw. IIa płd.-l, gr. rodz. Cynów).
 521. Sobik Kazimierz (1894 - 1979), żołnierz l Brygady Legionów odznaczony Medalem Niepodległości, metaloplastyk. (Kw. IVb zach., gr. 19).
 522. Socha Ignacy (1920-1989), major WP. (Kw. Va-6-14).
 523. Sokół Tadeusz (1909 - 1978), oficer II Armii WP, pracownik Bipronaftu. (Kw. Ia, zach gr. 14)
 524. Soldan Czesław (1912 - 1943), zamordowany przez hitlerowców 10 II 1943 r. (Kw. la zach., gr. 14).
 525. Sołecki Marian (1914 - 1968), prawnik, żołnierz AK. (Kw. XXV wsch., gr. 6. Sommer Edward (1880 - 1943), dr praw, notariusz. (Kw. XXXV płn., gr. 1. Sperro Wilhelm (1855 - 1940), nadinżynier kolei, radny m. Podgórza. (Kw. VIII płn., gr. 5).
 526. Staerz Anna (1874 - 1939), długoletnia nauczycielka. (Kw. VI płn., gr. 26. Stankiewicz Bogumiła z Rachausów (1908 - 1983), więźniarka obozu w Ravensbruck, działaczka ZBoWiD i ZIW. (Kw. XX-2-47).
 527. Stankiewicz Wojciech (ok. 1873 - 1936), właściciel realności i radny m. Krakowa. (Kw. XIa płn., gr. 23).
 528. Stankowicz Zbigniew (1920 - 1977), żołnierz AK obwodu myślenickiego. (Kw. XX wsch., gr. 43).
 529. Stanowski Marcin (1884 - 1946), kierownik techniczny fabryki papy Jana Godzickiego. (Kw. XIX-5-59).
 530. Staroń Stanisław (1913-1986), uczestnik walk I Dywizji Grenadierów we Francji, odznaczony m.in. Croix de Guerre oraz Virtuti Militari. (Kw. XXI zach., gr. 32).
 531. Starzyk Czesław (1905-1978), żołnierz AK ps. Natan, odznaczony m.in. Virtuti Militari. (Kw. IIb-4-9).
 532. Staszewski Mieczysław (1877-1947), żołnierz Legionów, dr med., pułkownik lekarz WP. (Kw. IVa płd., gr. 4).
 533. Staszewski Teofil (1844-1936), dyrektor kancelarii sądowej. (Kw. IVa płd., gr.4).
 534. Stein Józef (1919-1984), żołnierz AK ps. Stanek, budowniczy HiL. (Kw. IVb-8-9).
 535. Stein Stanisław (ok. 1882-1918), żołnierz Legionów, sierżant. (Kw. IVb-8-9).
 536. Steinauer Izydor (1836-1911), długoletni urzędnik magistratu podgórskiego. Pas pod Kopcem, gr. 83).
 537. Stempak Szczepan (1912-1985), żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik walk o Tobruk i Monte Cassino, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Cassino. (Kw. XLI-6-10).
 538. Stępiński Zbigniew (1912-1987), więzień obozów w Oświęcimiu i Neugamme. (Kw. Va-l-25).
 539. Stoch Władysław (1885-1965), senior rzemiosła metalowego w Krakowie, działacz cechu, wychowawca i opiekun młodzieży rzemieślniczej od 1912 r., miłośnik historii rzemiosła krakowskiego, odznaczony dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi. (Kw. VIa zach., gr. 22).
 540. Stopiński Władysław (1913-1988), żołnierz WP i AK pseudonim Maxim, odznaczony Krzyżem Partyzanckim, rzeczoznawca Polcargo. (Kw. XXXV-2-5).
 541. Stos Tadeusz (1914-1982), żołnierz kampanii wrześniowej i walk we Francji, Belgii i Holandii w szeregach Dywizji Pancernej gen. Mączka, odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem za Wojnę Obronną 1939, France and Germany Star, The War Medal. (Kw. XXV wsch., gr. 10).
 542. Straszak Zygmunt (1902-1981), żołnierz kampanii wrześniowej i walk we Francji w 1940 r., jeniec stalagu VIIa. (Kw. Ib płd., gr. 3).
 543. Strojek Juliusz (1884-1901), uczeń klasy VII gimnazjalnej. (Kw. Ila wsch., gr. 14).
 544. Strumieński Marian Aleksander (1914-1987), oficer WP, uczestnik walk we Francji i w Anglii. (Kw. Illd zach., gr. 1).
 545. Struś Stanisław (1919-1984), harcerz, opiekun szczepu "Fioletowej Trójki", żołnierz zgrupowania "Żelbet" AK ps. Miś, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. (Kw. XX-3-10).
 546. Strzałka Aniela (1905-1990), żołnierz ruchu oporu. Pas 1-2-16).
 547. Strzeboński Stanisław (1900-1972), starszy sierżant WP, żołnierz I i II wojny światowej. (Kw. Ha-6-29).
 548. Stwora Władysław (1914-1984), znawca tkactwa artystycznego, zasłużony działacz ruchu spółdzielczego i zasłużony dla Cepelii. (Kw. Vb-l-30).
 549. Snchoń Stefan (1906-1976), dr fil., kierownik Zakładu Psychologii i dziekan Wydziału WF krakowskiej AWF, uczestnik tajnego nauczania. (Kw. IIIdpłn.,gr.2).
 550. Suder Józef (1864-1910), właściciel realności i restaurator w Podgórzu. Kw.IXpłn.,gr. 24).
 551. Suder Teofila (1871-1973), restauratorka. (Kw. IXpłn., gr. 24).
 552. Supiński Bolesław Maria Andrzej (1907-1983), prawnik, sędzia grodzki w Janowie k. Lwowa, po wojnie adwokat i radca prawny w Zabrzu. (Kw. XXVI płn.-l-7).
 553. Swaryczewski Andrzej (1928-1983), ps. Jakubiak, żołnierz zgrupowania "Żelbet " AK, inżynier architekt, badacz i konserwator zabytków Krakowa, członek SARP., działacz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, autor licznych prac naukowych i popularne-naukowych, odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Medaille d'Europe, Medaille de Reconnaissance. (Kw. XL-6-ll).
 554. Swaryczewski Antoni (1896-1969), mineralog i krystalograf, profesor UJ i Uniwersytetu Łódzkiego, więzień obozu w Sachsenhausen. (Kw. XI-5-3).
 555. Szafran Józef (1856-1933), długoletni nauczyciel szkół średnich, dyrektor gimnazjum w Samborze. (Kw. Ib-2-13).
 556. Szafran Tadeusz (1886-1955), absolwent szkoły techniczno-ceramicznej w Hóhr koło Koblencji i ASP w Krakowie, artysta ceramik, nauczyciel ceramiki w Szkole Przemysłu Artystycznego mieszczącej się przy ulicy Strńmej w Podgórzu, dyrektor techniczny fabryki fajansu w Chodzieży, po wojnie kierujący odbudową przemysłu ceramicznego w Bolesławcu i organizacją tamtejszego Muzeum Ceramicznego. (Kw. Vb-7-18).
 557. Szcześniak Stefan (1898-1970), uczestnik I i II wojny światowej, podoficer WP, członek PPS, pracownik AM w Krakowie. (Kw. XXV wsch., gr. 13).
 558. Szczypczyk Karol (1919-1979), żołnierz II wojny światowej. (Kw. XIX-6-37).
 559. Szewczyk Jan (1908-1980), nauczyciel szkół średnich, oficer WP, żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec oflagu w Woldenbergu, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. (Kw. IIIa-7-17).
 560. Szewczyk Włodzimierz (1922-1987), żołnierz II wojny światowej, odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. XIa-6-10).
 561. Szklarski Jan (1831-1909), właściciel realności w Podgórzu. (Kw. VI płn., gr. 20).
 562. Szklarski Ludwik (1863-1934), właściciel dużej ślusarni w Podgórzu, radny m. Podgórza i członek Sokoła, członek Zarządu Fabryki Kas, Wag i Wyrobów Drucianych. (Kw. VI płn., gr. 20).
 563. Szostak Edward (1911-1990), nauczyciel licealny, żołnierz kampanii wrześniowej. (Kw. XXXVI-8-7).
 564. Szostak Tadeusz (1930-1984), kierownik Zakładu Organizacji Przemysłu, docent AGH w Krakowie. (Kw. XXIV wsch., gr. 4).
 565. Szott Jan (1920-1991), żołnierz kampanii wrześniowej i AK ps. Żubr, zasłużony działacz kombatancki, prezes Spółdzielni Drzewnej Zryw, odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Medalem za Kampanie Wrześniową i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. IVa płd.-wsch.-2-1).
 566. Sztajer Edward (1914-1983), żołnierz kampanii wrześniowej, więzień polityczny obozu w Flossenburgu. )Pas 1-4-1).
 567. Szymski Kazimierz (1906-1979), oficer pilot, żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik bitwy o Anglie, pilot oblatywacz WP i RAF, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Defence Medal, The War Medal i dwukrotnie Medalem Lotniczym. (Kw. IIIa-4-1).
 568. Do góry

  Ś

 569. Śmietana Leszek (1915-1982), żołnierz kampanii wrześniowej, pracownik PKO i Banku Inwestycyjnego. (Kw. XLI-7-8).
 570. Światek Feliks (ok. 1819-1907), właściciel realności w Podgórzu, radny miejski. (Kw. VII płn.-15, gr. rodz. Ladrów).
 571. Świgoń Bronisław (1905-1979), wachmistrz 8 Pułku Ułanów, żołnierz kampanii wrześniowej, członek i działacz Związku Ociemniałych Żołnierzy, mistrz masarski. (Kw. XIa-4-7).
 572. Do góry

  T

 573. Tabencki Jan (1888-1966), żołnierz I wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej, kapitan Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII, żołnierz II wojny. (Kw. XXIII-5-2).
 574. Tabis Wincenty (1898-1982), więzień obozów koncentracyjnych. (Kw. Iva płd.-4, gr. rodz. Staszewskich).
 575. Taraszewski Antoni (1897-1981), uczestnik walk o niepodległość i żołnierz AK, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Virtuti Militari i Złotym Krzyżem Zasługi, leśnik, członek Polskiego Związku Łowieckiego. (Kw. XXVI zach., gr. 15).
 576. Tarnowski Stefan (1922-1991), porucznik AK ps. Płomień, organizator i zastępca dowódcy plutonu AK w Łagiewnikach w ramach IV Odcinka Obwodu Kraków. (Kw. XVIH-4-23).
 577. Teleśnicka Barbara ze Stańczyków (1924-1986), żołnierz AK, długoletni kierownik Przedsiębiorstwa Bary Mleczne. (Kw. XI płd., gr. 16).
 578. Tkaczyk Fryderyk (1896-1941), deportowany do Rosji, zmarł 18 VIII 1941. (Kw. IVa zach.-12 (pro memoria na grobie rodziny Najderów)).
 579. Toboła Anna Ewa (1876-1979), urodzona w Nowym Sączu, 104-letnia mieszkanka Krakowa. (Kw. IIa-10-28).
 580. Tomecki Władysław (1918-1982), nauczyciel i dyrektor szkół ekonomicznych w Krakowie. (Kw. XXXVII-7-34).
 581. Trendota Józef (1905-1979), inżynier, żołnierz kampanii wrześniowej, oficer Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnik walk o Tobruk i Monte Cassino, odznaczony m.in. Medalem Wojska, Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii i Złotym Krzyżem Zasługi, wicedyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. (Kw. XIa-3-ll).
 582. Truszkiewicz Aleksander (ok. 1893-1924), urzędnik magistratu krakowskiego. (Kw. IIa-6-1).
 583. Trylska Jadwiga z Kwiatkowskich (1900-1980), nauczycielka w Krakowie i Krzemieńcu, instruktorka i działaczka harcerska. (Kw. XIX-5-18).
 584. Trylski Zbigniew (1899-1972), inż. rolnik, lekarz weterynarii, nauczyciel szkół rolniczych, działacz harcerski, naczelnik Głównej Komendy Harcerzy w latach 1937-39, oficer WP, żołnierz II wojny światowej odznaczony Krzyżem Walecznych. (Kw. XIX-5-18).
 585. Tucewicz Donat (1928-1983), malarz i konserwator. (Kw. XXVII-12-29).
 586. Tudorowicz Stanisław (ok. 1872-1931), starszy kontroler pocztowy w Podgórzu. (Kw. Illb płn., gr. 5).
 587. Turnus Paweł (1884-1957), rzeźbiarz i malarz pracujący głównie dla kościołów, twórca ołtarza głównego w kościele Redemptorystów, ołtarza cechu murarzy w kościele św. Józefa, ołtarza w kościółku św. Benedykta, płaskorzeźby alegorycznej Oszczędność na budynku Izby Skarbowej przy Józefińskiej, rzeźb na budynkach magistratu w Krynicy i Polikliniki w Rabce, pracujący również przy odnowie Wawelu. (Kw. VIII wsch., gr. 16).
 588. Turski Stanisław (1900-1972), działacz Polskiego Związku Wędkarskiego i sędzia wędkarski, odznaczony m.in. Virtuti Militari i Złotym Krzyżem Zasługi. Kw.VIII-l 1-23. Tworzydło Sebastian (ok. 1853-1907), nauczyciel i kierownik szkoły w Zakrzówku. (Kw. Ila zach., gr. 12).
 589. Tyrała Tadeusz (1912-1979), żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec oflagów VI D i VI E, pracownik Krakowskich Zakładów Sodowych, dyrygent amatorskich zespołów "Espana" i "Symphonia". (Kw. VII-4-2).
 590. Tyszarski Tadeusz (1902-1976), pedagog, wykładowca Studium Nauczycielskiego, więzień obozów w Oświęcimiu, Flossenburgu i Dachau. Kw.XXXIV-2-14).
 591. Tyszkowski Zygmunt (1907-1989), inżynier energetyk, absolwent Politechniki Lwowskiej, budowniczy Jaworzna II i Sierszy, oficer WP, żołnierz kampanii wrześniowej. Pas 3, gr. 1).
 592. Do góry

  U

 593. Uderski Edward (ok. 1859-1911), inspektor kolei, członek Sokoła w Podgórzu. (Kw. VII płn., gr. 11).
 594. Ułan Irena (1914-1989), prawnik, żołnierz AK ps. Sława, odznaczona m.in. Krzyżem Armii Krajowej. (Kw. XXXVI-3-5).
 595. Urbański Bolesław (1913-1978), dr med., pułkownik lekarz WP, odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Pas 2 zach., gr. 7).
 596. Urbański Franciszek (1923-1989), żołnierz II wojny światowej, mistrz ślusarski i blacharski zasłużony dla odnowy Krakowa. (Kw. Ib-2-12).
 597. Urbański Józef (zm. 1904), rygorozant praw, urzędnik sądowy. (Kw. VI płn., gr. 13).
 598. Do góry

  W

 599. Wachel Józef (ok. 1856-1924), właściciel realności i zakładu rymarskiego w Podgórzu. (Kw. IVa wsch., gr. 1).
 600. Wacław Edward (1916-1953), więzień Montelupich, starszy adiunkt AGH w Krakowie. (Kw. XXII-3-20).
 601. Wacław Franciszek Antoni (1907-1971), więzień obozu w Mauthausen. (Kw. XXII-3-20).
 602. Wagnerowa Eugenia z Faliszewskich (1895-1976), nauczycielka i pisarka, działaczka harcerska i społeczna, członek PPS, odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką ZNP. (Kw. XX zach., gr. 5).
 603. Wajda Józef (ok. 1893-1937), rzeźbiarz kamieniarz. (Kw. XI-6-19).
 604. Walewski Jan (1904-1971), inżynier, profesor i dziekan Wydziału Górniczego AGH w Krakowie, główny inżynier Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. (Kw. la zach., gr. 19).
 605. Waligóra Władysław (1896-1924), konduktor PKP, zginął tragicznie. (Kw. IIa-4-22, nagrobek ufundowany przez kolegów konduktorów z Krako-wa-Płaszowa).
 606. Warn was Wangelis (1918-1984), działacz ruchu robotniczego, członek Komunistycznej Partii Grecji, emigrant. (Kw. XL-14-7).
 607. Wanicki Adam (1858-1939), naczelny sekretarz sądu, dyrektor Krakowskiego Towarzystwa Zaliczkowego Urzędników. (Kw. Ula wsch., gr. 3).
 608. Wanicki Artur (1894-1934), dr praw, adwokat. (Kw. Vla wsch., gr. 3).
 609. Wanicki Stanisław (1889-1958), major WP. (Kw. Vla wsch., gr. 3).
 610. Wanicki Władysław (1890-1969), pułkownik Korpusu Oficerów Sądowych WP. (Kw. Ula wsch., gr. 3).
 611. Wargowski Władysław (1900-1981), ksiądz, prof. muzyki kościelnej. (Kw. VII płn.-7, gr. Wierzbickich).
 612. Wasilewicz Aleksander (1923-1983), operator filmowy, pracownik TYP, uczestnik walk partyzanckich w Jugosławii podczas II wojny światowej. Kw.XXXIX-2-l).
 613. Wąsowicz Helena (1909-1974), założycielka i długoletnia dyrektorka Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5, odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XIX-6-51).
 614. Wehle Stanisław (1898-1979), działacz spółdzielczości rolniczej w Stanisławowie i we Lwowie. (Kw. XVIII-4-2).
 615. Wehle Stefania z Sierpowskich (1906-1989), długoletnia nauczycielka szkół lwowskich i krakowskich. (Kw. XVIII-4-2).
 616. Weinheimer Ryszard (1923-1945), strażak, zginął 24 I przy rozbrajaniu miny. (Kw. IIa-1-10).
 617. Węgrzyn Józef (1913-1990), mistrz piekarski, sybirak. (Kw. IIIb-5-16. Węgrzyn Roman (1916-1985), dyrektor technikum górniczego w Chorzowie, organizator szkolnictwa na Ziemiach Zachodnich, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XL-1-13).
 618. Wiacek Józef (1885-1966), nestor państwowej służby wodno-melioracyjnej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XXIII-7-21. Wielgus Jakub (1865-1934), urzędnik zarządu miejskiego w Krakowie. (Kw. Va płd., gr. 12).
 619. Wielgus Julian (1890-1967), żołnierz Legionów, odznaczony Medalem Niepodległości, pracownik PKP. (Kw. Va płd., gr. 12).
 620. Wierdak Bronisław (1912-1935), junak. (Kw. Va-16-24 (nagrobek ufundowany przez 124 Drużynę Junacką)).
 621. Wierzba Józef (1903-1988), strażak, żołnierz II wojny światowej, odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. la wsch., gr. 27).
 622. Wiesławska Helena (1911-1986), długoletnia nauczycielka, odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką ZNP. (Kw. Va płn., gr. 4).
 623. Więcek Jan (1905-1981), żołnierz kampanii wrześniowej, oficer WP, odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. XXXIX-7-7).
 624. Wilkosz Stefan (1900-1957), urzędnik, działacz sportowy, żołnierz AK ps. Wilk, odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi, więzień polityczny. (Kw. XX-l-56).
 625. Willam Adam (1873-1948), długoletni nauczyciel i kierownik szkoły. (Kw. XV wsch., gr. 16).
 626. Wimmer Karol (1878-1946), inżynier. (Kw. XVIII płn., gr. 5).
 627. Winiarczyk Feliks (1900-1979), uczestnik I i II wojny światowej, żołnierz Powstania Warszawskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. (Kw. XXII-6-15).
 628. Winiarski Jan (1891-1964), dr praw, sędzia i adwokat. (Pas pod Kopcem, gr. 41).
 629. Winiarski Józef Zygmunt (1895-1967), żołnierz Legionów odznaczony Medalem Niepodległości, inżynier, pracownik PKP, żołnierz AK. (Pas pod Kopcem, gr. 40).
 630. Winkowski Franciszek (1858-1903), adwokat w Tarnowie, poseł do Rady Państwa w Wiedniu. (Kw. Ila płd., gr. 5).
 631. Wiśniewski Jan (1925-1988), żołnierz AK. (Kw. Vla wsch., gr. 1).
 632. Wiśniewski Ludwik (1929-1991), muzyk, kompozytor, dyrygent orkiestry i chóru Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiacy. (Kw. IIa-11-26).
 633. Witkiewicz Stefan Jan (1898-1987), żołnierz I wojny światowej, oficer 4 Pułku Piechoty Legionów i rotmistrz 24 Pułku Ułanów WP, odznaczony Krzyżem Walecznych. (Kw. Va-ll-3).
 634. Witkowski Aleksander (1914-1978), żołnierz kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, działacz sportowy KS Korona. (Kw. XXV płn., gr. 1).
 635. Wittek Antoni (1834-1910), inspektor skarbowy. (Kw. Ula wsch., gr. 10).
 636. Witwicki Jan (1904-1989), żołnierz wojny polsko-sowieckiej, kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. (Kw. XXa zach.-6, grób Eugeniusza Godynia).
 637. Wojciechowski Józef (1900-1975), żołnierz II wojny światowej. (Kw. XXa wsch., gr. 2).
 638. Wojdyłło Wojciech (ok. 1874-1928), nauczyciel gimnazjalny. (Kw. VI płn.-20, gr. rodz. Szklarskich).
 639. Wojtas Stanisław Jan (1899-1974), uczestnik I i II wojny światowej, podpułkownik WP i oficer AK, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, kierownik Biura Oddziału SARP w Krakowie. (Kw. Illd płn., gr. 1).
 640. Wojtaszek Zdzisław (1915-1980), chemik i historyk chemii, profesor i dyrektor Instytutu Chemii UJ, członek i działacz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. (Kw. XVII wsch.-5, gr. rodz. Wieczorków).
 641. Wolakiewicz Piotr (1915-1983), żołnierz kampanii wrześniowej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, pracownik Poligraficznej Spółdzielni I-nwalidów. (Kw. Ula zach.-20, gr. rodz. Kiłkowskich).
 642. Wolański Antoni (1919-1987), żołnierz AK ps. Mrok, odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. (Kw. XLII-2-5).
 643. Woliczko Kazimierz (1906-1980), lekarz, żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec oflagu w Keisensteinbruck. (Kw. Va płd., gr. 18).
 644. Wolny Stanisław (1860-1909), zastępca naczelnika gminy Ludwinów, sierżant armii austriackiej, działacz Towarzystwa C.K. Weteranów Wojskowych. (Kw. Ilb zach., gr. 7).
 645. Wolski Kazimierz (1921-1984), żołnierz AK ps. Prawdzie, więzień Montelupich, pracownik MPK. (Kw. Vc płd., gr. 4).
 646. Wołek Władysław (1900-1980), inżynier, dyrektor Techniczny Drukarni Narodowej, autor podręczników i prac z zakresu poligrafii, odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. Vb-5-10).
 647. Woyciechowski Mikołaj (1852-1936), nauczyciel szkół rolniczych. (Kw. X-4-2).
 648. Woźniak Feliks (1903-1985), inspektor szkolnictwa w okresie międzywojennym, organizator tajnego nauczania podczas okupacji, założyciel i dyrektor Szkoły Przemysłu Skórzanego, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN. (Kw. Vb płd., gr. 4).
 649. Woźniak Kazimierz (1897-1970), chorąży WP. (Kw. XXXI-4-l).
 650. Woźniak Stefan (1915-1948), piłkarz, zawodnik KS Zwierzyniecki i KS Garbarnia, uczestnik mistrzostw Krakowa w 1943 r., urzędnik firmy Bata. (Kw. Ib zach., gr. 13).
 651. Woźnowski Mieczysław (1898-1977), wieloletni nauczyciel Liceum Krzemienieckiego i Gimnazjum Polskiego w Gdyni. (Kw. XXVII-7-14).
 652. Woźny Michał Jan (1902-1990), nauczyciel szkół muzycznych we Lwowie i w Krakowie, dyrygent chóru katedralnego, wirtuoz gry na organach. Kw.XXXVII-12-15).
 653. Wrona Józef (1914-1988), działacz harcerski, współzałożyciel "Brązowej Czternastki", żołnierz II wojny światowej, radca PKP, działacz NOT. (Kw. XIX-l-52).
 654. Wróbel Ludwik (1900-1970), uczestnik powstań śląskich, odznaczony m.in. Śląskim Krzyżem Powstańczym. (Kw. Va-3-21).
 655. Wróblewski Sylwester (1888-1940), oficer Legionów, zginął w Katyniu. (Kw. XIa-2-8 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 656. Wydra Michał (1897-1972), żołnierz II wojny światowej, inwalida, pracownik Ruchu. (Kw. XXI-6-9).
 657. Wyrwicz Mieczysław (1916-1986), żołnierz kampanii wrześniowej, więzień obozów koncentracyjnych. (Kw. XX wsch., gr. 21).
 658. Wysocka Maria z Peterów (1894-1972), artysta muzyk. (Kw. Ib wsch., gr. 10).
 659. Wysocki Kazimierz Wladikow (1884-1972), artysta muzyk. (Kw. Ib wsch., gr. 10).
 660. Do góry

  Z

 661. Zabłocki Józef (1919-1981), żołnierz kampanii wrześniowej i AK, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. (Kw. XXXVII-4-16).
 662. Zachariasiewiczowa Aleksandra z Jelonków (1936 -1970), pianistka, nauczycielka PWSM w Krakowie. (Kw. XII płd., gr. 7).
 663. Zaćwilichowska Krystyna (1924-1969), dr nauk przyrodniczych, pracownik PAN, tłumaczka książek przyrodniczych. (Kw. IVa wsch., gr. 7).
 664. Zaćwilichowski Jan (1890-1951), docent dr. (Kw. IVa wsch., gr. 7).
 665. Zadęcki Franciszek (1857-1902), ksiądz, wyświęcony w 1881 r., proboszcz w Osieku i Oświęcimiu. (Kw. la płd., gr. 2).
 666. Zadęcki Józef (1863-1912), właściciel realności w Podgórzu, kupiec i właściciel składu mąki, krup i kaszy działającego od 1850 r., członek Sokoła. (Kw. la płd., gr. 2).
 667. Zając Augustyn (1923-1966), kapitan WP. (Kw. XXVI-4-24).
 668. Zając Kazimierz (1918-1984), więzień obozu koncentracyjnego. (Kw. XL-11-2).
 669. Zajączkowski Julian (1857-1914), właściciel realności, urzędnik magistratu w Podgórzu, członek Sokoła. (Kw. IVb wsch., gr. 22).
 670. Zakrzewski Jan (1905-1973), major WP. (Kw. Ib wsch., gr. 19).
 671. Zalipski Michał (1870-1932), żołnierz I wojny światowej, porucznik WP, właściciel realności w Podgórzu. (Kw. IIIc wsch., gr. 1).
 672. Zasadni Józef (1901-1962), major brygady pancernej WP, dowódca 6 Pułku Pancernego w bitwie o Monte Cassino. Pas pod Kopcem, gr. 23).
 673. Zdzieński Jan (1903-1972), żołnierz II wojny światowej, mistrz szewski. Kw.XXXI-l-29).
 674. Zieliński Kazimierz (ok. 1847-1920), właściciel realności i zakładu kaflar-skiego w Podgórzu, członek Sokoła. (Kw. VI płn., gr. 26).
 675. Ziembiński Jan (1879-1940), zamordowany przez hitlerowców 10 IX 1939 (wg daty na grobie) lub 20 VII 1940 (wg zapisu w księdze). (Kw. XIV-4-14).
 676. Zinuner Adela (1867-1928), znana jako Siostra Zygmunta, felicjanka od 1888 r., opiekunka ubogich i chorych w Podgórzu. (Kw. IVa płd., gr. 2).
 677. Zimnal Adam (1905-1989), pracownik Poczty, żołnierz kampanii wrześniowej i l Dywizji Grenadierów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jeniec stalagu V C w Strassburgu, odznaczony m.in. Croix du Combat-tant. (Kw. XXI zach., gr. 22).
 678. Zimnal Wanda (1893-1984), długoletnia nauczycielka w Podgórzu, uczestniczka tajnego nauczania. (Kw. XXI zach., gr. 22).
 679. Ziółkowski Stanisław (1914-1987), żołnierz II wojny światowej, odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. XIa-3-8).
 680. Zwoliński Ryszard (1919-1991), żołnierz AK, sybirak. (Kw. XL-7-10).
 681. Do góry

  Ż

 682. Żelawski Włodzimierz (1922-1986), żołnierz Szarych Szeregów i AK, profesor Instytutu Biologii Roślin SGGW w Warszawie, członek PAN. (Kw. Ib-1-26).
 683. Żeleski Władysław (1905-1940), oficer WP, zginął w Katyniu. (Kw. XXXVII-10-8 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 684. Żmuda Andrzej (1922-1979), partyzant Gwardii Ludowej i Armii Ludowej ps. Kruk, pracownik ZPO Vistula, odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Kw. IIa-8-16).
 685. Żmuda Konrad (1899-1916), legionista l Brygady, uczeń VII klasy gimnazjum, zmarł l III w szpitalu polowym w Maniewiczach. (Kw. Ula wsch.-13 (pro memoria na grobie rodzinnym)).
 686. Żmuda Piotr (1876-1943), właściciel realności, prezes Sokoła w Podgórzu, kierownik drukarni "Przeglądu Powszechnego" oo. Jezuitów. (Kw. Ula wsch., gr. 13).
 687. Żychowicz Franciszek (ok. 1873- 1929), właściciel realności i firmy masarskiej w Podgórzu. (Kw. XI i płn., :;r. 19).
 688. Do góry

  Ż

 689. Źródłowski Władysław (1859- -19 W) syn powstańca z 1863/64 r. (Kw. IIIc wsch., gr. 6).

Do góry

Groby zbiorowe

Groby żołnierzy armii austriackiej z lat 1914-1918 (ziemne mogiły zbiorowe).

Kwatera XI wraz z pomnikiem poświeconym poległym podczas I wojny światowej.

Pas 2: Pomnik legionistów I, II i III Brygady Legionów umieszczony na mogile, w której spoczywają:

 1. Angrela August, zm. 23 VIII 1916 (wg księgi zmarłych: Anderla)
 2. Bosz Wilhelm, zm. 10 III 1917
 3. Galaj Tadeusz, zm. 17 VII 1917 (wg księgi zmarłych: Gułaj)
 4. Guzik Antoni, zm. 13 VIII 1914
 5. Kowalik Stanisław, zm. 9 III 1918
 6. Kulesa Józef, zm. 26 XI1917
 7. Margasiński Konstanty, zm. 24 VII 1916
 8. Maruszak Franciszek, zm. 11IX1916
 9. Mroczek Antoni, zm. 16IX1917
 10. Nowakowski Włodzimierz, zm. 22 VI 1916
 11. Oś Józef, zm. 22 IX 1916
 12. Solski Marian, zm. 9 V 1917
 13. Wojciechowski Antoni, zm. 21 I 1917

Pomnik harcerzy III Drużyny Podgórskiej im. Tadeusza Kościuszki poległych w latach 1939-1945. Pas 2, za pomnikiem legionistów. Na tablicy upamiętnieni:

 1. Barycz Mieczysław,
 2. Gąsior Józef,
 3. Kaszycki Zdzisław,
 4. Kołodziej Jan,
 5. Kruk Stanisław,
 6. Łetocha Jerzy,
 7. Niżnik Marian,
 8. Niżnik Władysław,
 9. Syrek Stefan,
 10. Świstak Józef,
 11. Świstak Zbigniew,
 12. Tyrankiewicz Stanisław,
 13. Tyrankiewicz Stefan,
 14. Wijas Józef,
 15. Woźnicki Tadeusz.

Grobowiec księży proboszczów i wikarych parafii św. Józefa w Podgórzu. Kwatera VIII wsch., gr. 19. Spoczywają w nim:

 1. Jagła Stanisław (1869-1927)
 2. Kucharczyk Stanisław (1887-1966), proboszcz w Łazanach, kanonik.
 3. Lisowski Franciszek (1892-1920), wikary podgórski, zarażony tyfusem w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.
 4. Nanowski Janusz (1948-1985), wikary podgórski.
 5. Staerz Stanisław (1899-1983), kanonik.
 6. Wojtaszak Michał (1894-1957), katecheta w Podgórzu, kanonik.

Grobowiec Zgromadzenia oo. Redemptorystów. (Kw. IIIa płd., gr. 9. Spoczywają w nim:

 1. Bohosiewicz Władysław (1868-1942)
 2. Bułka Józef (1921-1962), wyświęcony w 1939 r., zasłużony dla domu krakowskiego kierownik tirocinium (tj. nowicjatu).
 3. Celej Marian (1924-1978)
 4. Cieślak Grzegorz (1871-1931)
 5. Fafara Mieczysław (1915-1985)
 6. Frąś Ludwik (1901-1953), wyświęcony w 1922 r., uprzednio już po złożeniu ślubów czasowych wraz z konfratrami żołnierz Wojska Polskiego w 1920 r., podczas wojny polsko-sowieckiej. Dr nauk filozoficznych, wykładowca domu w Toruniu, podczas II wojny światowej współorganizator tajnego nauczania na Wileńszczyźnie, rektor domu w Wilnie w latach 1942-1945, prowincjał od 1947 r. do śmierci.
 7. Geruszczak Maksymilian (1872-1929)
 8. Grzegorczyk Ignacy (1881-1911)
 9. Hop Błażej (1890-1964)
 10. Janeczek Engelbert (1848-1908), wyświęcony w 1870 r., w zgromadzeniu od 1872 r. Superior domu w Mościskach od 1888 r., wizytator wicepro-wincji polskiej w latach 1894-1901, rektor w Mościskach, a następnie w Tuchowie.
 11. Kahiżewski Aleksander (1906-1980), wyświecony w 1933 r., rektor domu w Mościskach w latach 1944-1948, proboszcz w Łanowicach pod Samborem w latach 1948-1959, do Polski wrócił w październiku 1959 r.
 12. Kluz Franciszek (1889-1913)
 13. Koper Stefan (1929-1984), rektor klasztoru w Krakowie, proboszcz i zasłużony budowniczy kościoła w Elblągu.
 14. Kurzeja Jan (1919-1941)
 15. Kusionowieź Adam (1872-1920)
 16. Majgier Kazimierz (1874-1960), wyświecony w 1897 r., wybitny misjonarz ludowy, autor 814 prac.
 17. Młyniec Jan Kanty (1867-1931)
 18. Nipocki Wojciech (1880-1939), wyświęcony w 1907 r., rektor domów w Krakowie i Mościskach, konsultor prowincji polskiej, zasłużony dla jej rozwoju.
 19. Ozga Tadeusz (1924-1986)
 20. Pasur Teofil (1857-1931), wyświęcony w 1886 r., superior domu w Tuchowie, wizytator wiceprowincji polskiej, pierwszy prowincjał prowincji polskiej w latach 1909-1918, bardzo zasłużony dla zgromadzenia (za jego rządów powstały fundacje w Krakowie i Maksymówce, a w r. 1904 wysłał misjonarzy do Warszawy, skąd potem wyruszyli na Syberię i na Kaukaz).
 21. Polak Alojzy (1852-1925)
 22. Poppi Józef (1885-1910), wyświęcony w 1907 r., lektor literatury polskiej, autor tłumaczeń pieśni św. Alfonsa na język polski.
 23. Siedlik Ignacy (1913-1947)
 24. Sochacki Stanisław (1883-1937)
 25. Śliż Jan (1868-1928)
 26. Śmigielski Beno (1868-1940)
 27. Witkowski Wojciech (1869 -1929)
 28. Zalasiński Franciszek (1883-1918)
 29. Zieliński Edmund (1912-1969)

Grobowiec Zgromadzenia Księży Sercanów. Kwatera Vb płd., gr. 8. Spoczywają w nim:

 1. Babik Jan (1934-1987)
 2. Kmiecik Włodzimierz (1918-1964)
 3. Kubik Henryk (1938-1989)
 4. Mytnik Stefan (1921-1959)
 5. Nagy Franciszek (1909-1989), misjonarz w Brazylii w latach 1937-1947
 6. Rychlicki Stefan (1916-1975)
 7. Rudzok Karol (1917-1980)
 8. Stoszko Ignacy (1904-1959), proboszcz parafii w Płaszowie.
 9. Świder Mikołaj (1895-1983)
 10. Turek Wincenty (1900-1990), proboszcz parafii w Płaszowie.
 11. Wiecheć Kazimierz (1896-1950), założyciel polskiej prowincji ks. Sercanów, rektor domu w Krakowie.
 12. Zawadziński Franciszek (1909-1969)

29.12.2006

Źródło:

 • K. Grodziska, Cmentarze Podgórza, Kraków 1992.
Indeks
A, B, C, Ć, D, E, F, G, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż, Ź
Groby zbiorowe

Zobacz też
Stary Cmentarz Podgórski - spis zmarłych

Powrót


Do góry