Pochowani na Cmentarzu Powązkowskim


Spis pochowanych na cmentarzu

Nazwiska osób pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim podaję wg następującego schematu:

nazwisko (nazwisko ostatniego męża) + imię lub imiona + nazwisko panieńskie + nazwiska z poprzednich małżeństw

Tak więc np. Kaliny Jędrusik-Dygat należy szukać pod hasłem Dygat Kalina z d. Jędrusik. Dla bardziej znanych osób tworzyłam odsyłacze.

Co do pisowni nazwisk obcych, złożonych (szlacheckich) itp. kierowałam się następującymi zasadami:

 • zachowanie oryginalnej formy tj. występującej na nagrobku;
 • w nazwiskach francuskich i niemieckich przeniesienie de, von itp. na koniec nazwiska;
 • w nazwiskach złożonych pozostawienie naturalnego szyku (np. Baudouin de Courtenay);
 • w nazwiskach szlacheckich pozostawienie części "heraldycznej" na początku tj. herb/zawołanie-nazwisko właściwe.

Zasady zasadami, ale najłatwiej i najszybciej znajdziecie daną osobę korzystając po prostu z Ctrl+F :)

W przypadku grobów wymienianych w źródłach sprzed 1939 r., proszę pamiętać, że pomniki mogły ulec zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Dotyczy to również lokalizacji tablic w katakumbach, które podczas odbudowy gmachu nie zawsze wracały w to samo miejsce. Grobów, opisywanych jako "katakumby filar X" lub "Aleja Katakumbowa filar Y", proszę szukać tak w samym kolumbarium, jak i przy rzeczonej alei, gdyż źródła nie zawsze jednoznacznie rozróżniały te lokalizacje.


  Brak nazwiska

 1. [...] Aleksandra z d. Knnab (zm. 5.08.1877; kw. 25)
 2. [...] Antoni (zm. 15.10.1906; kw. 73)
 3. [...] Haneczka (Kielarski s. 191; zm. 1935; kw. 85)
 4. [...] Ludwika (zm. 1885; kw. 31)
 5. [...] Nepomucena z d. Ośniołońska (zm. 9.08.1847; kw. 15)
 6. [...] Władysława z d. Berggrin (zm. 1.11.1945; kw. 176)
 7. [...]osłowski Aleksander (kw. 38)
 8. A

 9. Abczyński Jan (Kielarski s. 128; Album Powązek 1915, zm. 1912; kw. 170)
 10. Abramowicz Marian (Przewodnik 1982 s. 169; kw. 101)
 11. Abramowicz Matylda z d. Meyran, de (Szenic T.2, s. 83; zm. 1857; Aleja Katakumbowa filar 4/5)
 12. Abramowska Stanisława z d. Motz (Przewodnik 1982 s. 148; kw. 77)
 13. Abramowski Edward Józef (Kielarski s. 65; Przewodnik 1982 s. 131; Szenic T.3, s. 393; zm. 1918; kw. 65)
 14. Ada Sari zob. Szayer Jadwiga
 15. Adamczewski Franciszek (zm. 1916; kw. 30 wpr.)
 16. Adamczewski Jakub (Szenic T.1, s. 122; Wójcicki T.3, s. 138; zm. 1812; kw. przy katakumbach bez nagrobka)
 17. Adamczewski Józef (Album Powązek 1915, zm. 1910; kw. 57)
 18. Adamczewski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 293; kw. 348)
 19. Adamczuk Stanisław (Kielarski s. 128; zm. 1939; kw. 171)
 20. Adamczyk (kw. 19)
 21. Adamczyk Ludwik (zm. 1920)
 22. Adamiecki Karol (Przewodnik 1982 s. 139; kw. 46)
 23. Adamkiewicz Filip (Przewodnik 2002 s. 150; Szenic T.2, s. 119; zm. 1861; kw. 178)
 24. Adamowicz Wacława z d. Stachowicz (zm. 4.07.1915; kw. 32 wpr.)
 25. Adamska Aleksandra z d. Dobrowolska (zm. 9.05.1907; kw. 30 wpr.)
 26. Adamska Helena z d. Czekay (zm. 27.05.1974; kw. 30 wpr.)
 27. Adamska Jadwiga (zm. 1984; kw. IV)
 28. Adamska Maria (zm. 11.06.1978; kw. IV)
 29. Adamska Maria Teresa (zm. 1986; kw. IV)
 30. Adamski Feliks (zm. 6.09.1921; kw. 30 wpr.)
 31. Adamski Roman (zm. 12.02.1948; kw. 30 wpr.)
 32. Adamus Henryk (Przewodnik 1982 s. 134; kw. 47)
 33. Adler Aleksander Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 200; Szenic T.2, s. 367; zm. 1887; kw. 58)
 34. Adwentowicz Lucjan (Kielarski s. 305; zm. 1937; kw. 315)
 35. Aftanazy Roman (zm. 7.06.2004; kw. 25 wpr.)
 36. Agaton zob. Jankowski Stanisław
 37. Ajdukiewicz Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 146; kw. 73)
 38. Ajdunkiewicz Julian (Kielarski s. 306; zm. 1941; kw. 331a)
 39. Akerman Janina z d. Krygier (zm. 5.12.1978; kw. 17)
 40. Alberska Julia z d. Kuśmierska (zm. 1939; kw. 32 wpr.)
 41. Alberski Jan (zm. 1917; kw. 32 wpr.)
 42. Albertrandy (Albertrandi) Jan Chrzciciel (Przewodnik 1982 s. 8; Szenic T.1, s. 90; Wójcicki T.2, s. 162; zm. 1808katakumby)
 43. Albikowska Halina z d. Moranowicz (zm. 26.09.1972; kw. 33)
 44. Albrecht Jan (Kielarski s. 305; zm. 1929; kw. 315)
 45. Alchimowicz Kazimierz (Kielarski s. 130; Przewodnik 1982 s. 95; Szenic T.3, s. 365; zm. 1916; kw. 172)
 46. Alcyato Paweł (zm. 24.05.1871; kw. 158)
 47. Aleksandrowicz (Alexandrowicz) Jerzy (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 199; Przewodnik 2002 s. 81, 214; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 44; zm. 1894; kw. 62)
 48. Aleksandrowicz (Alexandrowicz) Jerzy (II) (Przewodnik 2002 s. 81, 214; zm. 1970; kw. 62)
 49. Aleksandrowicz Stanisław (Album Powązek 1915, zm. 1888; kw. 14)
 50. Aleksandrowicz Tomasz (Przewodnik 1982 s. 8katakumby)
 51. Aleksandrowicz Tomasz Witold (Kielarski s. 159; Przewodnik 1982 s. 8; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1794; katakumby filar 25-26)
 52. Alexandrow (kw. 19)
 53. Alexandrow Jan (zm. 8.02.1881; kw. 19)
 54. Alexandrowicz Jerzy zob. Aleksandrowicz
 55. Alexandrowicz Stanisława (kw. 19)
 56. Altdorfer Pius (Przewodnik 2002 s. 209; Szenic T.3, s. 190; zm. 1904; kw. N)
 57. Ambroziewicz Franciszka (zm. 1968; kw. I)
 58. Ambroziewicz Wiktor (Przewodnik 2002 s. 164; kw. 174)
 59. Ambrożewicz, rodzina (Kielarski s. 273; Przewodnik 2002 s. 49, 275; kw. 217)
 60. Anc Karol (Album Powązek 1915, zm. 1910; kw. 26)
 61. Anczewski Franciszek (Album Powązek 1915, zm. 1887; kw. 35)
 62. Andrault de Langeron Teodor (Szenic T.2, s. 355; zm. 1885)
 63. Andrin Anne Marie Amelie (zm. 19.07.1896; kw. 25)
 64. Andruszkiewicz Apolonia z d. Piekarska (zm. 1943; kw. 30 wpr.)
 65. Andruszkiewicz Julia (zm. 1980; kw. 18)
 66. Andruszkiewicz Karol (kw. 30 wpr.)
 67. Andruszkiewicz Mirosław (Szenic T.2, s. 233; zm. 1874)
 68. Andruszkiewicz Stanisław (I) (zm. 8.11.1918; kw. 30 wpr.)
 69. Andruszkiewicz Stanisław (II) (zm. 1969; kw. 18)
 70. Andruszkiewicz Wacława (zm. 1942; kw. 30 wpr.)
 71. Andrychewicz Julia z d. Janiszowska (zm. 21.11.1881; kw. B)
 72. Andrychewicz Walenty (Wójcicki T.3, s. 186katakumby)
 73. Andrychiewicz Stanisława (zm. 13.01.1928; kw. 73)
 74. Andrychiewiczowa Joanna z d. Lubowiedzka (Szenic T.2, s. 18; zm. 1852)
 75. Andrzejewska Marya z d. Baszczewicz (zm. 31.03.1859; kw. 18)
 76. Andrzejewski Adam (Przewodnik 2002 s. 167; kw. I)
 77. Andrzejewski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 161; kw. 170)
 78. Andrzejewski Piotr (Kielarski s. 276; zm. 1907; kw. 226)
 79. Andrzejkowicz Emilja (kw. O)
 80. Andrzeykowicz Leokadia (kw. O)
 81. Andziak Bronisława (zm. 28.08.1886; kw. 30 wpr.)
 82. Andziak Mateusz (zm. 12.03.1914; kw. 30 wpr.)
 83. Andziak Zygmunt (zm. 7.05.1972; kw. 30 wpr.)
 84. Ankiewicz Bolesław (zm. 28.08.1912; kw. T)
 85. Ankiewicz Władysław (Przewodnik 2002 s. 85; zm. 24.05.1912; kw. T)
 86. Ankowska Janina z d. Podczaska (zm. 21.05.1973; kw. 32 wpr.)
 87. Ankowska Joanna (zm. 5.11.1920; kw. 32 wpr.)
 88. Ankowska Seweryna z d. Wolska (kw. 32 wpr.)
 89. Ankowski Gustaw (zm. 9.09.1929; kw. 32 wpr.)
 90. Ankowski Tadeusz (zm. 14.01.1980; kw. 32 wpr.)
 91. Anniński Franciszek (Przewodnik 2002 s. 135; katakumby wpr. 6/8)
 92. Anoda zob. Rodowicz Jan
 93. Antecki Antoni (Szenic T.2, s. 368; zm. 1887)
 94. Antoniewicz, rodzina (Przewodnik 2002 s. 73; kw. 54)
 95. Antonowicz Kazimierz (zm. 2.07.1875; kw. 20)
 96. Antoszczuk Agnieszka (zm. 30.03.1924; kw. 39)
 97. Antoszewicz Tadzio (zm. 16.08.1935; kw. I)
 98. Antoszewicz Wanda z d. Markert (zm. 19.02.1903; kw. I)
 99. Antoszewski Józef (zm. 8.01.1861; kw. 18)
 100. Antuszewicz, rodzina (kw. 32 wpr.)
 101. Anusz Antoni (Przewodnik 2002 s. 170; kw. K)
 102. Anyżewska Alicja (zm. 1996; kw. 32 wpr.)
 103. Anyżewska Irena (zm. 1951; kw. 32 wpr.)
 104. Anyżewska Leokadia (zm. 2004; kw. 32 wpr.)
 105. Anyżewski Zygmunt (zm. 1953; kw. 32 wpr.)
 106. Apoznańska Wanda z d. Koester (kw. 36)
 107. Apoznański Jerzy (kw. 36)
 108. Apoznański Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 74; Przewodnik 2002 s. 85; zm. 1906; kw. 36)
 109. Arabski Franciszek (zm. 20.04.1845; kw. 37)
 110. Archutowski Józef (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 107)
 111. Arcichiewicz Michał (Przewodnik 2002 s. 150; Szenic T.2, s. 119; zm. 1861; kw. 178)
 112. Arcichowski Michał (Kielarski s. 242; zm. 1937; kw. 119)
 113. Arendt Maria z d. Pachniewska (zm. 1985; kw. 32 wpr.)
 114. Arkuszewska Jadwiga (zm. 1920; kw. 32)
 115. Arlitewicz Ziemowit (zm. 3.11.1943; kw. 73)
 116. Armiński Franciszek Serafin (Album Powązek 1915; Kielarski s. 154; Przewodnik 1982 s. 73; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 390; Wójcicki T.2, s. 174; zm. 1848; katakumby filar 1-2, na wpr; kw. 6)
 117. Arnold, rodzna (Kielarski s. 251; kw. 193)
 118. Arozelli Stanisław (zm. 1871; kw. 21)
 119. Arrasz Zdzisław (Szenic T.3, s. 339; zm. 1914)
 120. Artymiński Jerzy (zm. 1920; kw. E)
 121. Artymowicz Józef (kw. 18)
 122. Aszperger Alexander (zm. 17.12.1856; kw. 18)
 123. Aszperger Katarzyna (Wójcicki T.3, s. 252)
 124. Aszperger Wojciech (Szenic T.1, s. 374; Wójcicki T.2, s. 82; zm. 1847)
 125. Ateński Mieczysław (zm. 1919)
 126. Auderska Halina (Przewodnik 2002 s. 225; kw. 103)
 127. Augustynowicz Adam Adolf (Kielarski s. 220; kw. 67)
 128. Augustynowicz Maksymilian (Album Powązek 1915; kw. 67)
 129. Augustynowicz, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 67)
 130. Aulejtner Antoni (zm. 7.09.1899; kw. 175)
 131. Aulejtner Julian Jan (zm. 7.12.2003; kw. 175)
 132. Aulejtner Teofila z d. Rogojska (zm. 9.08.1874; kw. 175)
 133. Aulejtner Zofja (zm. 30.01.1917; kw. 175)
 134. Auleytner Julia z d. Fiorentini (zm. 12.09.1918; kw. Q)
 135. Auleytner Wacław (zm. 18.10.1909; kw. Q)
 136. Aurenius August (Album Powązek 1915; zm. 22.12.1903; kw. 15)
 137. Aurenius Helena z d. Krzywicka (zm. 19.04.1930; kw. 15)
 138. Austen Jan (Album Powązek 1915; zm. 1828; kw. 42)
 139. Austen, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 42)
 140. Awłasewicz Ryszard (zm. 11.02.2014 kw. 215)
 141. Awłuszowska (kw. 19)
 142. Do góry

  B

 143. Babczyński Tytus (Kielarski s. 86; zm. 1910; kw. 24)
 144. Babielski Ignacy (kw. 45)
 145. Babiński Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1858; kw. 16)
 146. Babiński Jerzy (zm. 24.04.1940; kw. B)
 147. Babiński Leon (Album Powązek 1915; kw. 96)
 148. Babiński Romuald (Album Powązek 1915; zm. 1882; kw. 83)
 149. Babiński Wacław (zm. 9.12.2002; kw. B)
 150. Babińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 96)
 151. Babska Maryanna (zm. 3.09.1854; kw. 37)
 152. Babski Paweł (zm. 14.08.1856; kw. 37)
 153. Bachmińskich, rodzina (kw. 175)
 154. Bachulska Halina z d. Szeller (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 227)
 155. Bachulski Aleksy (Przewodnik 1982 s. 197; kw. 227)
 156. Bachurzewska Kamila (zm. 1968; kw. 30 wpr.)
 157. Bacowski Adam (kw. 40)
 158. Baczyński Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1870; kw. 92)
 159. Baczyński Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1882; kw. 24)
 160. Baczyńskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 54; kw. 71)
 161. Badeni Ignacy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 169; Szenic T.2, s. 105; zm. 1859; Aleja Katakumbowa filar 11)
 162. Bader Antoni (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 325; Wójcicki T.2, s. 21; zm. 1842; kw. 7)
 163. Badowski Adam (Album Powązek 1915; Kielarski s. 207; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 170; zm. 1903; kw. 40)
 164. Badowski Ignacy Józef (kw. 25)
 165. Bagieńska Franciszka z d. Antonowska (zm. 7.10.1887; kw. 17)
 166. Bagieński Eugeniusz Władysław (kw. 17)
 167. Bagińska Małgosia (zm. 7.06.1968; kw. 73)
 168. Bagińska Zofia Maria z d. Konecka (zm. 30.11.1978; kw. II)
 169. Bagiński Stanisław (I) (zm. 30.06.1986; kw. II)
 170. Bagiński Stanisław (II) (zm. 6.10.1997; kw. 73)
 171. Baird Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 220; kw. 1)
 172. Bajer Sebastian (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 53)
 173. Bajkowski Piotr (Album Powązek 1915; zm. 1876; kw. 90)
 174. Bajon Eugenia z d. Ekert (Kielarski s. 276; zm. 1928; kw. 226)
 175. Bajorski Jerzy Antonii (zm. 10.06.1994; kw. II)
 176. Bakałowiczowa Wiktoryna Józefa z d. Szymanowska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 11; Przewodnik 2002 s. 11, 34, 41, 113; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 237; zm. 1874pod murem ul. Powązkowskiej wpr.; kw. 1)
 177. Bakanowska Helena z d. Mańkowska (zm. 4.10.1942; kw. N)
 178. Bakanowska Janina (zm. 5.02.1994; kw. N)
 179. Bakanowska Maria (zm. 4.02.1916; kw. N)
 180. Bakanowska Paulina z d. Jarzyńska (zm. 2.06.1936; kw. N)
 181. Bakanowski Konstanty Klemens (zm. 13.07.1906; kw. N)
 182. Baldauf Franciszek Ksawery (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 90; zm. 1858; kw. 20)
 183. Baldauf Franciszek Ksawery (zm. 31.03.1776(!?); kw. 20)
 184. Balewicz Katarzyna z d. Pereświt-Soltan (Kielarski s. 236; kw. 187)
 185. Baley Stefan (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 133)
 186. Baliach Jakub (Szenic T.2, s. 263; zm. 1877)
 187. Balicki Cezary (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 77)
 188. Balińska Katarzyna (Przewodnik po Powązkach 1906; tablica na kościele)
 189. Balińska Stefania z d. Senior (zm. 1955; kw. O)
 190. Balińska Zofia z d. Chomicka (zm. 1995; kw. O)
 191. Baliński Felicjan (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 27)
 192. Baliński Felicyan (kw. N)
 193. Baliński Ignacy (Przewodnik 1982 s. 127; kw. T (grób symboliczny))
 194. Baliński Jerzy (zm. 1971; kw. O)
 195. Baliński Stanisław (Przewodnik 2002 s. 206; kw. T (grób symboliczny))
 196. Baliński Stefan (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 218; zm. 1872; kw. 44)
 197. Baliszewska Teodozja (zm. 31.03.1987; kw. II)
 198. Baliszewski Wacław (zm. 17.12.1966; kw. II)
 199. Bałaban Jadwiga z d. Widawska (zm. 11.05.1991; kw. 73)
 200. Bałdecki Zachariasz (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 91)
 201. Bałdycki Franciszek (zm. 14.06.1873; kw. 30 wpr.)
 202. Bambulewicz Łucja (zm. 1987; kw. 20)
 203. Bambulewicz Wincentyna z d. Budzyńska (zm. 1966; kw. 20)
 204. Banach Stanisława (zm. 15.12.1982; kw. 25)
 205. Banasiewicz Stanisława (zm. 2.07.1989; kw. II)
 206. Banaszczyk Maria z d. Nowowiejska (zm. 4.08.1944; kw. 19)
 207. Banaszczyk Stefan (zm. 4.08.1944; kw. 19)
 208. Banaszewska Anna (Przewodnik 2002 s. 117; kw. 10)
 209. Banaszewski Bogdan (Przewodnik 2002 s. 113; kw. 3)
 210. Banaszewski Leon (I) (Przewodnik 2002 s. 113; kw. 3)
 211. Banaszewski Leon (II) (Przewodnik 2002 s. 113; kw. 3)
 212. Banaszkiewicz Wiesława (zm. 20.11.1983; kw. 32 wpr.)
 213. Bandrowska-Turska Ewa zob. Turska Ewa z d. Bandrowska
 214. Bandtkie-Stężyńska Ludwika Maria (Album Powązek 1915; Kurier Warszawski 1900, nr 302; zm. 1900; kw. 6)
 215. Bandurska Halina (zm. 7.03.1982; kw. 42)
 216. Bandurska Helena z d. Polender (zm. 30.05.1956; kw. 42)
 217. Bandurska Irena (zm. 20.10.1920; kw. 42)
 218. Bandurski Wacław (zm. 19.06.1937; kw. 42)
 219. Banwart Marja (zm. 8.11.1903; kw. 21)
 220. Banzemer Jan (Szenic T.3, s. 72; zm. 1896)
 221. Bańkowska Stanisława (zm. 22.12.1943; kw. 199)
 222. Bańkowski Piotr (Przewodnik 2002 s. 246; kw. 257d)
 223. Baraniecki Ferdynand (Wójcicki T.2, s. 81; Szenic T.1, s. 286; zm. 30.11.1838; kw. 11)
 224. Baraniecki Władysław (zm. 2.06.1900; kw. 11)
 225. Baranowicz Edward (zm. 27.03.1942; kw. 30 wpr.)
 226. Baranowicz Helena z d. Orłowska (zm. 14.03.1911; kw. 30 wpr.)
 227. Baranowicz Leon (zm. 10.06.1914; kw. 30 wpr.)
 228. Baranowska Julia z d. Bąkowska (Kielarski s. 42; zm. 7.02.1904; kw. 19)
 229. Baranowska Maria (kw. 19)
 230. Baranowska Tekla z d. Bądarzewska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 20; Przewodnik 1982 s. 56; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 126; zm. 1861; kw. 181)
 231. Baranowski Ignacy (Kielarski s. 42; Przewodnik 1982 s. 114; Wójcicki T.3, s. 160; zm. 24.02.1919; kw. 19)
 232. Baranowski Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1847; kw. 25)
 233. Baranowski Ignacy Tadeusz (Kielarski s. 228; Przewodnik 2002 s. 207; zm. 1917; kw. S)
 234. Baranowski Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 164; Szenic T.2, s. 133; zm. 1862; Aleja Katakumbowa filar 42)
 235. Baranowski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 58)
 236. Baranowski Witold (zm. 8.09.1974; kw. II)
 237. Barańska Lidia (zm. 27.01.1994; kw. 30 wpr.)
 238. Barańska Marianna (zm. 17.12.1984; kw. 17)
 239. Barański Mieczysław (zm. 1919)
 240. Barański Rajmund (Przewodnik 1982 s. 125; kw. O)
 241. Barcewicz Stanisław (Kielarski s. 175; Przewodnik 1982 s. 178pod murem ul. Tatarskiej wpr. g/a)
 242. Barcewicz Władysław (Szenic T.3, s. 33; zm. 1892)
 243. Barcewicz Zofia z d. Czyżewicz (Kielarski s. 175pod murem ul. Tatarskiej wprost g/a)
 244. Barcikowska Halina z d. Lubicz-Płodowska (zm. 14.04.1981; kw. 17)
 245. Barcikowski Jerzy (zm. 1944; kw. 17)
 246. Barcikowski Michał (zm. 11.07.1969; kw. 17)
 247. Barcikowski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 83)
 248. Barcińska Izabella z d. Chopin (Przewodnik 1982 s. 100; zm. 1881; kw. II)
 249. Barcińska Marya Eugenia z d. Maurel (zm. 6.07.1882; kw. II)
 250. Barciński Antoni Feliks (Przewodnik 1982 s. 100; Szenic T.2, s. 272; zm. 1878; kw. II)
 251. Barciński Jan (zm. 26.04.1884; kw. II)
 252. Barciszewski Michał (zm. 14.11.1989; kw. 17)
 253. Barcz Marian (Kielarski s. 171; Przewodnik 2002 s. 80; kw. 15 pod murem ul. Powązkowskiej)
 254. Barcz Teofila (Album Powązek 1915; Kielarski s. 260; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1886; kw. 56)
 255. Barczak Edward (zm. 1980; kw. 17)
 256. Barczyński Stefan (zm. 11.08.1998; kw. 64)
 257. Bardini Aleksander (Przewodnik 2002 s. 135; zm. 1997; katakumby wpr. 10/12)
 258. Bardzka Emilia z d. Leszczyńska (zm. 1908; kw. 19)
 259. Bardzka Filipina (zm. 1870; kw. 19)
 260. Bardzka Józia (zm. 1875; kw. 19)
 261. Bardzka Laura z d. Dobrosławska (zm. 1889; kw. 19)
 262. Bardzki Artur (Kielarski s. 44; zm. 21.01.1916; kw. 19)
 263. Bardzki Jerzy (zm. 23.05.1876; kw. 19)
 264. Bardzki Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 56)
 265. Bardzkich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 121; kw. 19)
 266. Bardzyńska Ksawera (zm. 8.06.1978; kw. 20)
 267. Barszczewicz Bronisława z d. Białowąs (zm. 12.11.1907; kw. 38)
 268. Barszczewicz Karol (Kielarski s. 72; Przewodnik 2002 s. 85; zm. 18.01.1903; kw. 38)
 269. Barszczewska-Wyrzykowska Elżbieta zob. Wyrzykowska Elżbieta z d. Barszczewska
 270. Barszczewski Jan (I) (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. D)
 271. Barszczewski Jan (II) (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. D)
 272. Barszczewski Stefan (Przewodnik 1982 s. 143; kw. D)
 273. Barszeżewska Karolina (zm. 22.02.1871; kw. 21)
 274. Barthel Karol (Szenic T.2, s. 61; zm. 1855)
 275. Bartkiewicz Stanisław (Szenic T.3, s. 342; zm. 1914)
 276. Bartłomiejczyk Edmund (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 282)
 277. Bartmański Juliusz (Przewodnik 2002 s. 56, 57, 116; kw. 8)
 278. Bartnicki Stanisław (zm. 22.01.1993; kw. 43)
 279. Bartold Józefa (zm. 21.10.1985; kw. 42)
 280. Bartoszewicz Adam (Kielarski s. 21; kw. 181)
 281. Bartoszewicz Joachim Stefan (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 284a)
 282. Bartoszewicz Julian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 22; Przewodnik 1982 s. 56; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 206; zm. 1870; kw. 181)
 283. Bartoszewicz Kazimierz (Kielarski s. 220; kw. 181)
 284. Bartoszewicz Stefan (Kielarski s. 175pod murem ul. Tatarskiej)
 285. Bartoszewicz Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 284a)
 286. Bartoszewska Alicja (zm. 25.01.1990; kw. 176)
 287. Bartoszewska Kamilla z d. Baszkiewicz (zm. 13.10.1967; kw. 176)
 288. Bartoszewski Antoni (zm. 14.09.1975; kw. 176)
 289. Bartoszewski Eugeniusz (zm. 1.11.1991; kw. 176)
 290. Bartoszewski Tadeusz (zm. 30.12.1989; kw. 176)
 291. Barwacz Alojzy Naria (zm. 22.01.1999; kw. II)
 292. Barycka Zofia (zm. 19.02.1985; kw. 18)
 293. Baryeuther Aleksandra z d. Rybasiewicz (zm. 22.06.1913; kw. 18)
 294. Baryeuther Filip (zm. 18.09.1905; kw. 18)
 295. Barylskich, rodzina (kw. 32 wpr.)
 296. Bassalik Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 210; kw. 243)
 297. Basta Piotr (Przewodnik 1982 s. 179pod murem ul. Tatarskiej wpr. f)
 298. Batley Jan (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 264)
 299. Batory Jan (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 279)
 300. Batowska Natalia z d. Kadym (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 107)
 301. Batowski Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 163; kw. 107)
 302. Batycki Stanisław (Kielarski s. 153; Przewodnik 2002 s. 140; Aleja Zasłużonych)
 303. Baudouin de Courtenay Romualda z d. Bagnicka (Kielarski s. 46; Przewodnik 2002 s. 122; zm. 26.02.1935; kw. 21)
 304. Baudouin de Courtenay Zofia (Przewodnik 2002 s. 122; zm. 28.02.1967; kw. 21)
 305. Baumwart Ludwika z d. Bensztet (kw. 21)
 306. Bayer Witold (Przewodnik 2002 s. 14, 264; kw. 199)
 307. Bay-Rydzewski Marcin (Przewodnik 2002 s. 267; kw. 213)
 308. Bąbiński Kazimierz (pseud. Luboń) (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 150)
 309. Bącewicz Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 24; Przewodnik 2002 s. 31, 113; Szenic T.2, s. 151; zm. 1864; kw. 1)
 310. Bącewicz Wanda (Kielarski s. 24; Przewodnik 2002 s. 31; kw. 1)
 311. Bączkowska Bronisława (Album Powązek 1915; kw. 95)
 312. Bądarzewska-Baranowska Tekla zob. Baranowska Tekla z d. Bądarzewska
 313. Bądzkiewicz Antoni (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 40; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1893; kw. 63)
 314. Bądzyński Stanisław (Kielarski s. 247; Przewodnik 2002 s. 229; kw. 109)
 315. Bąk Adela Kacperska (zm. 21.01.2004; kw. 42)
 316. Bąkowska Emilja Lucyna (zm. 22.07.1886; kw. D)
 317. Bąkowska Emma (zm. 8.05.1922; kw. 73)
 318. Bąkowska Helena z d. Karska (zm. 18.02.1880; kw. 73)
 319. Bąkowski (kw. D)
 320. Bechon Karol (Wójcicki T.3, s. 37)
 321. Beck (Bek) Józef (Przewodnik 2002 s. 275; kw. 220)
 322. Becler Aniela z d. Szymańska (zm. 1977; kw. 32 wpr.)
 323. Beczkowicz Antoni (zm. 6.11.1954; kw. 20)
 324. Beczkowicz Bronisława z d. Daniszewska (zm. 17.04.1895; kw. 20)
 325. Beczkowicz Eugenia (zm. 7.03.1919; kw. 20)
 326. Beczkowicz Helena (zm. 27.09.1941; kw. 20)
 327. Beczkowicz Henryk (zm. 3.02.1914; kw. 20)
 328. Beczkowicz Henryka z d. Madejska (zm. 12.02.1974; kw. 20)
 329. Beczkowicz Ignacy (zm. 28.12.1855; kw. 20)
 330. Beczkowicz Jerzy (zm. 1992; kw. 20)
 331. Beczkowicz Karol (zm. 30.04.1914; kw. 20)
 332. Beczkowicz Kazimierz (kw. 18)
 333. Beczkowicz Leontyna (zm. 27.07.1865; kw. 20)
 334. Beczkowicz Maria Leokadia (zm. 18.10.1954; kw. 20)
 335. Beczkowicz Maria Zofia (zm. 1.02.1968; kw. 20)
 336. Beczkowicz Wojciech (zm. 26.04.2004; kw. 20)
 337. Bednarczyk Antoni (Przewodnik 1982 s. 174; kw. c pierwsza)
 338. Bednarczyk Bronisław (zm. 16.02.1958; kw. II)
 339. Bednarczyk Rozalia (kw. II)
 340. Bednarczyk Stanisława z d. Lachmanowicz (zm. 29.03.1961; kw. II)
 341. Bednarczyk Wiesio (Kielarski s. 256; kw. 196)
 342. Bednarek Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 89)
 343. Bednarska Wanda z d. Nowakowska (zm. 29.12.1943; kw. II)
 344. Bednawski Stanisław (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 345. Beicht Dawid (Wójcicki T.3, s. 242)
 346. Beill Antoni (Album Powzek; Szenic T.3, s. 50; zm. 1894; kw. 80 lub 86)
 347. Belina-Brzozowski Stanisław Sebastian (zm. 1920; kw. 172)
 348. Belina-Brzozowski Wacław (zm. 1941; kw. 121)
 349. Belina-Prażmowski Michał (Kielarski s. 285; zm. 1920; kw. 233)
 350. Belke Maria z d. Kisielnicka (Album Powązek 1915; Kielarski s. 111; Przewodnik 2002 s. 43, 80; kw. 2)
 351. Bellert Stanisław (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 259)
 352. Below Leopold (Kielarski s. 241; Przewodnik 2002 s. 222; kw. 99)
 353. Below Ludwik (Kielarski s. 241; kw. 99)
 354. Bełdowski Antoni (zm. 20.07.1899; kw. 18)
 355. Bełdowski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 149)
 356. Bełkowska Helena z d. Graff (zm. 23.03.1965; kw. 199)
 357. Bełkowski Jan (zm. 28.10.1947; kw. 199)
 358. Bełza Józef (Kielarski s. 16; Szenic T.2, s. 375; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1888; kw. 179)
 359. Bełza Stanisław (Kielarski s. 175; kw. 179)
 360. Bełżyński Mieczysław (Album Powązek 1915; kw. 31)
 361. Bełżyński Stefan (Przewodnik 2002 s. 83; kw. 36)
 362. Bełżyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 31)
 363. Bem Antoni (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 149; kw. 87)
 364. Bem Eugeniusz (zm. 15.10.1876; kw. 17)
 365. Bem Ignacy (kw. 17)
 366. Bem Jan (Album Powązek 1915; zm. 22.06.1855; kw. 17)
 367. Bem Józef (zm. 29.08.1859; kw. 17)
 368. Bem Julia (Kielarski s. 143; kw. A)
 369. Bem Kacper zob. Bohm
 370. Bem Magdalena (kw. 17)
 371. Bem Maria z d. Kosińska (Kielarski s. 301; kw. 297)
 372. Bem Stefan (Szenic T.1, s. 123; zm. 1813; kw. 17)
 373. Bem Zygmunt (zm. 1920; kw. 107)
 374. Bender Emilia (zm. 12.05.1889; kw. 30 wpr.)
 375. Bender Maria (zm. 3.11.1873; kw. 30 wpr.)
 376. Benet Michał (zm. 1920; kw. 213)
 377. Beniowski Maurycy (Wójcicki T.3, s. 66)
 378. Benni Karol (Przewodnik 1982 s. 152; Szenic T.3, s. 357; zm. 1916; kw. M)
 379. Beno Lidia (zm. 1925; kw. 199)
 380. Bentkowska Emilia z d. Zejdler (kw. 16)
 381. Bentkowski Feliks Jan (Album Powazek; Kielarski s. 94; Przewodnik 1982 s. 111; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 22; Wójcicki T.2, s. 111; zm. 1852; kw. 16)
 382. Benzefowa Róża (Kielarski s. 293; Przewodnik 2002 s. 247; kw. 284a wpr.)
 383. Bepner Eugenia (kw. 42)
 384. Bereda Adam (zm. 21.02.1900; kw. 64)
 385. Berek (Berko) (Wójcicki T.3, s. XVI)
 386. Berent Wacław (Przewodnik 1982 s. 175; kw. 80)
 387. Berent Zuzanna (zm. 1898; kw. O)
 388. Bereza Aniela z d. Jasińska (zm. 10.05.1836; kw. 20)
 389. Bereza Teofil (kw. 20)
 390. Berezowska Feliks (zm. 1873; kw. IV)
 391. Berezowski Cezary (Przewodnik 1982 s. 175; kw. 79)
 392. Berezowski Eugeniusz (Przewodnik 1982 s. 173; kw. d pierwsza)
 393. Berezowski Feliks (zm. 1873; kw. IV)
 394. Bergier Marjanna z d. Kossowska (zm. 24.09.1861; kw. I)
 395. Bergier Stanisław (zm. 7.01.1909; kw. I)
 396. Bergonzoni Michał (Wójcicki T.3, s. 19)
 397. Bernaczek Julianna Antonina z d. Poraj-Jankowska (zm. 2.05.1983; kw. 175)
 398. Bernadzikiewicz Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 205-208; kw. 238)
 399. Bernard Brygida (zm. 1898; kw. 32 wpr.)
 400. Bernard Franciszek (Kielarski s. 293; Przewodnik 2002 s. 51, 182; kw. 28)
 401. Bernard Franciszka z d. Modlanet (Kielarski s. 79; kw. 28)
 402. Bernard Henryk (zm. 10.09.1894; kw. 32 wpr.)
 403. Bernard Jadwiga (zm. 20.04.1936; kw. 32 wpr.)
 404. Bernard Karolina (zm. 12.12.1905; kw. 32 wpr.)
 405. Bernardzikiewicz Stefan (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 238)
 406. Bernhard Maria Ludwika (Przewodnik 2002 s. 209; kw. N)
 407. Bernowicz Kazimiera (zm. 14.10.1870; kw. D)
 408. Berowskich, rodzina (Kielarski s. 35; kw. 11)
 409. Berski Leon (Kielarski s. 116; kw. 157)
 410. Bertholdi Roman, de (Szenic T.2, s. 118; zm. 1861)
 411. Beszkowicz (zm. 3.08.1878; kw. 18)
 412. Betlejczyk Franciszek (Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. 65)
 413. Betley (Betlej) Jan (Album Powązek 1915; Wójcicki T.2, s. 74; zm. 30.05.1853; kw. 12)
 414. Betley Hanna z d. Pachniewska (zm. 1987; kw. 32 wpr.)
 415. Betley Kazimierz (zm. 1919; kw. 12)
 416. Beuermann Zofia (zm. 9.04.1995; kw. 175)
 417. Beyer Ferdynand (Przewodnik 2002 s. 35, 123; kw. 25 wpr.)
 418. Beynar Leon Lech (pseud. Paweł Jasienica) (Przewodnik 1982 s. 80; Aleja Zasłużonych)
 419. Bezdikian Vahan (Kielarski s. 305; kw. 215)
 420. Bęska Zofia (zm. 6.10.1980; kw. 27 wpr.)
 421. Bęski Zbigniew (zm. 12.07.1986; kw. 27 wpr.)
 422. Białasik Anna (zm. 21.09.1962; kw. O)
 423. Białaszewicz Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 188-187; kw. 196)
 424. Białecki Antoni Władysław Emilian (Szenic T.3, s. 317; zm. 1912)
 425. Białkowski Antoni (Wójcicki T.1, s. 259)
 426. Białobrzeska Estera z d. Smoleńska (zm. 28.06.1906; kw. 32 wpr.)
 427. Białobrzeska Marya (zm. 9.04.1880; kw. 32 wpr.)
 428. Białobrzeski Bazyli (zm. 21.10.1879; kw. 32 wpr.)
 429. Białobrzeski Czesław (Przewodnik 1982 s. 187; kw. 196)
 430. Białostocki Jan (Przewodnik 2002 s. 156; kw. 166)
 431. Białosuknia Wojciech (Kielarski s. 90; Przewodnik 2002 s. 36, 128; kw. 22)
 432. Białoszczyński Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 94; zm. 1979; kw. 167)
 433. Białoszewski Miron (Przewodnik 2002 s. 155; kw. 163)
 434. Białowąs Antastazja z d. Faszczewska (kw. 38)
 435. Białowąs Franciszek Stanisław (zm. 25.11.1931; kw. 38)
 436. Białowąs Leon (zm. 19.08.1900; kw. 38)
 437. Białowąs Małgorzata Antonina (zm. 25.10.1941; kw. 38)
 438. Białowąs Mikołaj (Album Powązek 1915; zm. 1.05.1898; kw. 38)
 439. Biały Jerzy (Kielarski s. 235; kw. 185)
 440. Bichniewicz Adam (zm. 24.03.1864; kw. Q)
 441. Biedroński Leon (I) (Szenic T.3, s. 226; zm. 1907)
 442. Biedroński Leon (II) (zm. 12.08.1912; kw. 42)
 443. Biedroński Stefan (Kielarski s. 224; zm. 1920; kw. 65)
 444. Biedrońskich, rodzina (kw. 42)
 445. Biedrzycka Józefa (zm. 1981; kw. 32 wpr.)
 446. Biedrzycka Józefa z d. Bogucka(?) (kw. 32 wpr.)
 447. Biedrzycka Józefa z d. Popławska (zm. 1925; kw. 30 wpr.)
 448. Biedrzycki Henryk (zm. 27.05.1927; kw. 30 wpr.)
 449. Biedrzycki Stefan (zm. 12.07.1936; kw. 30 wpr.)
 450. Biega Stanisław (Kielarski s. 267; Przewodnik 2002 s. 269; kw. 211)
 451. Biegańska Emilia z d. Kowalska (zm. 25.03.1975; kw. 27 wpr.)
 452. Biegańska Helena (zm. 10.06.1991; kw. 27 wpr.)
 453. Biegański Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. 11)
 454. Biegański Krzysztof (Przewodnik 1982 s. 182; kw. 114)
 455. Biegański Łukasz (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 108; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 297; Wójcicki T.2, s. 34; zm. 1839; kw. 26)
 456. Biegański Piotr (pseud. Paweł) (Przewodnik 2002 s. 229; kw. 114)
 457. Biegański Teodor (zm. 4.01.1915; kw. 27 wpr.)
 458. Bielawski Bolesław (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 459. Bielawski Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 35; Przewodnik 2002 s. 32, 107; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 277; Wójcicki T.2, s. 87, T.3, s.17; zm. 1837; kw. 11)
 460. Bielecka Maria z d. Małecka (zm. 11.10.1976; kw. 17)
 461. Bielecki August (Album Powązek 1915; Kielarski s. 202; zm. 1910; kw. 54)
 462. Bielecki Jan (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 190)
 463. Bielicka Hanna (Hanka) (zm. 2006; kw. 37)
 464. Bielicka Laura (zm. 1937; kw. 20)
 465. Bielicka Maria z d. Osuchowska (zm. 1911; kw. 20)
 466. Bielicki Stanisław (zm. 16.11.1910; kw. 20)
 467. Bielickich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 468. Bielińska Halina z d. Krüger (zm. 1989; kw. 17)
 469. Bieliński Eugeniusz (Kielarski s. 231; kw. U)
 470. Bieliński Franciszek (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 94; zm. 1905; kw. 168)
 471. Bieliński Jerzy Andrzej (pseud. Ostrowski) (Przewodnik 2002 s. 205; kw. U)
 472. Bieliński Julian (Przewodnik 1982 s. 115; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 23)
 473. Bieliński Klemens (zm. 19.11.1874; kw. 17)
 474. Bieliński Stefan (zm. 1867; kw. A)
 475. Bieliński Wiesław (pseud. Vis) (Przewodnik 2002 s. 205; kw. U)
 476. Bielińskich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 128; kw. U)
 477. Bielska Alina z d. Nowicka (zm. 30.10.1911; kw. 21)
 478. Bielska Feliksa z d. Rzeczkowska (zm. 17.09.1869; kw. 21)
 479. Bielska Karolina (Album Powązek 1915; zm. 1895; kw. 172)
 480. Bielski Adolf (Album Powązek 1915; zm. 1881; kw. 21)
 481. Bielski Alfred (zm. 19.09.1888; kw. 21)
 482. Bielski Dyonizy (zm. 12.05.1855; kw. 21)
 483. Bielski Eugeniusz (zm. 1.12.1908; kw. 21)
 484. Bielski Henryk (zm. 21.02.1861; kw. 21)
 485. Bielski Karol (zm. 9.07.1883; kw. 21)
 486. Bielski Szymon (Przewodnik 1982 s. 52; Szenic T.1, s. 184; zm. 1826; Wójcicki T.2, s. 95tablica na kościele)
 487. Biendugowski Piotr (Album Powązek 1915; zm. 1864; kw. 31)
 488. Bienisz Julia z d. Bakanowska (zm. 16.02.1954; kw. N)
 489. Bienisz Leopold (zm. 2.10.1989; kw. N)
 490. Bienkiewicz Małgorzata z d. Dunin (zm. 1.05.1885; kw. 18)
 491. Bieńkowska Flora (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 279)
 492. Bieńkowska Maria z d. Dzierożyńska (zm. 1955; kw. I)
 493. Bieńkowski Antoni (Wójcicki T.3, s. 150)
 494. Bieńkowski Stefan (zm. 1941; kw. I)
 495. Bieńkowski Władysław (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 279)
 496. Bieńkowski Wojciech (Album Powązek 1915; Kielarski s. 62; Szenic T.3, s. 194; zm. 1905; kw. 27)
 497. Biergel, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. A)
 498. Biergiel Władysław (Kielarski s. 141; kw. A)
 499. Biernacka Halina (zm. 14.12.1978; kw. 30 wpr.)
 500. Biernacka Halina z d. Drac (zm. 15.01.1990; kw. I)
 501. Biernacka Helena z d. Michalecka (zm. 1911; kw. 20)
 502. Biernacka Jadwiga z d. Szymańska (zm. 1979; kw. 20)
 503. Biernacka Maria Lila z d. Kreczmer (zm. 1989; kw. O)
 504. Biernacka Rozalia (Wójcicki T.2, s. 5)
 505. Biernacka Władysława z d. Soczołowska (zm. 1912; kw. 20)
 506. Biernacki Jan (Przewodnik 2002 s. 46, 51, 52, 83, 124, 152, 164, 256; kw. 97)
 507. Biernacki Jan Nepomucen (zm. 1880; kw. 20)
 508. Biernacki Julian (Wójcicki T.3, s. 141)
 509. Biernacki Michał (zm. 1955; kw. 30 wpr.)
 510. Biernacki Mikołaj (Kielarski s. 155; Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 7-8)
 511. Biernacki Stanisław (zm. 1921; kw. 20)
 512. Biernacki Wacław (zm. 1919; kw. 20)
 513. Biernacki Wiktor (Przewodnik 1982 s. 149; kw. 86)
 514. Biernacki Witold (Kielarski s. 293; kw. 284a)
 515. Biernacki Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 1)
 516. Biernackich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 20)
 517. Biesiadowski Aleksander (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 307; zm. 1912; kw. 168)
 518. Biesiekierska Tekla z d. Kraszewska (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 414; zm. 1850; kw. 5)
 519. Bieske Wanda z d. Perkowska (zm. 28.12.1995; kw. 32 wpr.)
 520. Bigel Joseph (Przewodnik 1982 s. 53; kw. 5)
 521. Bigoszewska Bronia (zm. 3.03.1874; kw. 30 wpr.)
 522. Bigoszewski Aleksander (zm. 9.09.1879; kw. 30 wpr.)
 523. Bijakowski Leon (zm. 1920)
 524. Bilewski Bogusz (zm. 1995; kw. 157)
 525. Biliński Władysław (Kielarski s. 252; kw. 192)
 526. Billewicz Leon (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 527. Billinch Juluś (zm. 19.02.1890; kw. 30 wpr.)
 528. Billinch Właduś (zm. 12.03.1890; kw. 30 wpr.)
 529. Billing Andrzej (zm. 1994; kw. 43)
 530. Billing Czesław (zm. 1975; kw. 43)
 531. Billing Jan (zm. 1985; kw. 43)
 532. Billing Jan (zm. 3.01.1920; kw. 43)
 533. Billing Julian (zm. 21.07.1889; kw. 30 wpr.)
 534. Billing Julian (kw. 43)
 535. Billing Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1872; kw. 43)
 536. Billing Maksymilja z d. Szymborska (zm. 12.11.1926; kw. 43)
 537. Billing Wacław (zm. 1969; kw. 43)
 538. Billing Zofia (zm. 1998; kw. 43)
 539. Billińska-Bohdanowiczowa Anna malarka zob. Bohdanowiczowa Anna z d. Bilińska
 540. Billiou de Toursou Bronisława (zm. 29.04.1959; kw. 19)
 541. Billiou de Toursou Irena Krzywda z d. Rzewuska (zm. 5.10.1944; kw. 19)
 542. Binder Sokołowski Tadeusz Dominik (pseud. Jerzy) (Przewodnik 2002 s. 216; kw. 77)
 543. Bingel Julian (zm. 1871; kw. 176)
 544. Birschenk Aniela (zm. 24.01.1960; kw. 38)
 545. Biruntowicz Koleta z d. Ciepielewska (zm. 20.10.1895; kw. 19)
 546. Biruntowicz Michał (zm. 5.07.1873; kw. 19)
 547. Biskie Anastazya z d. Popowicz (zm. 25.11.1876; kw. II)
 548. Bissen Gabriela (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 1)
 549. Bista Henryk (Przewodnik 2002 s. 246; zm. 1997; kw. 256)
 550. Biszlagier Lucjusz (Lucjan) (Kielarski s. 266; Przewodnik 2002 s. 267; kw. 214)
 551. Bitner Bronisław (Przewodnik 2002 s. 58; kw. 284a)
 552. Bitny-Szlachto Idalia (zm. 1931; kw. A)
 553. Bitny-Szlachto Kazimiera (zm. 1918; kw. A)
 554. Bitny-Szlachto Seweryn (zm. 1930; kw. A)
 555. Bitny-Szlachto Zdzisław (zm. 2007; kw. A)
 556. Bitterstein Teresa z d. Nowicka (kw. 17)
 557. Biwald Barbara z d. Szymańska (zm. 11.10.1993; kw. II)
 558. Blank Antoni Jan (Kielarski s. 108; Przewodnik 2002 s. 117; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 333; Wójcicki T.1, s. 189; zm. 1844; kw. 8)
 559. Blechschmidt Adam (kw. 17)
 560. Blechschmidt Cesio (zm. 27.10.1863; kw. 17)
 561. Blechschmidt Henio (zm. 8.05.1880; kw. 17)
 562. Blechschmidt Henryk (zm. 10.02.1848; kw. 17)
 563. Blechschmidt Jakób (zm. 1.01.1905; kw. 17)
 564. Blechschmidt Karolina (zm. 18.03.1861; kw. 17)
 565. Blechschmidt Marya z d. Stanisławska (zm. 2.01.1908; kw. 17)
 566. Blechschmidt Maryanna (zm. 22.02.1867; kw. 17)
 567. Blechschmidt Maryanna z d. Szwajcer (zm. 22.11.1849; kw. 17)
 568. Blechschmidt Stanisław (zm. 3.10.1918; kw. 17)
 569. Bledzewska Weronika (zm. 17.03.1916; kw. 39)
 570. Bleszyński Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1859; kw. 12)
 571. Bleszyński Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1844; kw. 12)
 572. Blicharski Lucjan (zm. 20.11.1984; kw. 37)
 573. Blikle Antoni Kazimierz (Album Powazek; Kielarski s. 108?; Przewodnik 1982 s. 63; Szenic T.3, s. 310; zm. 1912; kw. 8)
 574. Bliziński Jan (Szenic T.3, s. 111; zm. 1899)
 575. Bloch Jan (Kielarski s. 20; Przewodnik 1982 s. 24, 58; kw. 181)
 576. Bloch, rodzina (Przewodnik 2002 s. 41; kw. 181)
 577. Blum Marysieńka von (zm. 1918; kw. O)
 578. Blumenfeld Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 3)
 579. Blumer Konstancja z d. Bonin-Słowianowska (Szenic T.2, s. 198; zm. 1870)
 580. Blummer Ignacy Aleksander (Kielarski s. 47; Przewodnik 2002 s. 123; Szenic T.1, s. 230; Wójcicki T.1, s. 160; zm. 1830; kw. 23 wpr.)
 581. Blummer Marianna Benicja (Kielarski s. 47; Przewodnik 2002 s. 33, 123; Szenic T.1, s. 207; Wójcicki T.1, s. 160; zm. 1828; kw. 23 wpr.)
 582. Blummer, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 23 wpr.)
 583. Błach Jerzy Jakub (zm. 1995; kw. IV)
 584. Błaszyński Jan (Kielarski s. 102; kw. 12)
 585. Bławdziewicz Helena (zm. 1979; kw. 73)
 586. Bławdziewicz Sergiusz (zm. 1985; kw. 73)
 587. Bławdziewicz Stefania (zm. 1961; kw. 73)
 588. Błeszczyńska Helenka (kw. 32 wpr.)
 589. Błeszczyńska Zosia (kw. 32 wpr.)
 590. Błeszczyński Julian (kw. 32 wpr.)
 591. Błeszyńska Ludwika z d. Szateńska (zm. 8.08.1882; kw. 36)
 592. Błeszyńska Wanda (zm. 18.10.1902; kw. 36)
 593. Błeszyński Antoni (zm. 27.07.1930; kw. 36)
 594. Błeszyński Feliks (zm. 5.02.1879; kw. 21)
 595. Błeszyński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1849; kw. 12)
 596. Błeszyński Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 212; kw. 269)
 597. Błeszyński Ludwik (Kielarski s. 100; Przewodnik 2002 s. 34; kw. 12)
 598. Błeszyński Mieczysław (zm. 1.04.1916; kw. 36)
 599. Błeszyński Stanisław (zm. 28.02.1878; kw. 36)
 600. Błeszyński Zbigniew (zm. 1920; kw. 269)
 601. Błędowski Stefan (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 95)
 602. Błocki Feliks (Przewodnik 2002 s. 226; kw. 126)
 603. Błońska Tekla z d. Pawłowska 1o voto Landschafft (zm. 29.09.1888; kw. 17)
 604. Bobiatyński Ignacy (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 102; zm. 1859; kw. 84)
 605. Bobiński Henryk (Kielarski s. 138; kw. 28 wpr.)
 606. Bobiński Józef (Kielarski s. 101; Przewodnik 2002 s. 117; kw. 12)
 607. Bobiński Wojciech Wawrzyniec (Album Powązek 1915; Kielarski s. 101; Przewodnik 2002 s. 117; zm. 1879; kw. 12)
 608. Bobkowski Aleksander (Przewodnik 2002 s. 273; kw. 205)
 609. Boboli Józef (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 66)
 610. Bobrownicki-Libchen Juliusz (Przewodnik 1982 s. 171; kw. 116)
 611. Bobrowska Barbara (Przewodnik 2002 s. 69; zm. 1989; kw. 19)
 612. Bobrowska Józefa (I) (zm. 1953; kw. 19)
 613. Bobrowska Józefa (II) (zm. 1955; kw. 19)
 614. Bobrowska Stefania (zm. 1956; kw. 19)
 615. Bobrowska Stefania z d. Kowalska (zm. 1956; kw. 19)
 616. Bobrowski Antoniusz (Kielarski s. 48; kw. 23 wpr.)
 617. Bobrowski Feliks (Album Powązek 1915; zm. 1871; kw. 162)
 618. Bobrowski Józef (zm. 1953; kw. 19)
 619. Bobrowski Kazimierz (zm. 1981; kw. 19)
 620. Bobrowski Stanisław (zm. 1937; kw. 19)
 621. Bobrowski Stefan (zm. 1954; kw. 19)
 622. Bobrowski Zygmunt (zm. 1919; kw. 322)
 623. Bochenek Zbigniew (zm. 1977; kw. 42)
 624. Bocheński Tadeusz (I) (Przewodnik 1982 s. 133; zm. 1968; kw. 39)
 625. Bocheński Tadeusz (II) (Kielarski s. 309; kw. 322)
 626. Bochińska Zofia (zm. 23.09.1967; kw. II)
 627. Bochiński Henryk (zm. 28.07.1988; kw. II)
 628. Bocian Józef (zm. 7.05.1900; kw. 32 wpr.)
 629. Bocian Marianna z d. Więcek (zm. 11.11.1889; kw. 32 wpr.)
 630. Bocianowski Walenty (Kielarski s. 264; kw. 137)
 631. Bock Wilhelm (zm. 1926; kw. 32 wpr.)
 632. Bock Władysława z d. Bobrowska (zm. 1935; kw. 32 wpr.)
 633. Boczkowska Emilia (zm. 22.02.1946; kw. IV)
 634. Boczkowska Wanda z d. Chełmońska (zm. 1971; kw. 163)
 635. Boczkowski Alfons (zm. 1920)
 636. Boczkowski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 194; kw. 39)
 637. Boczkowski Piotr (Kielarski s. 283; Przewodnik 1982 s. 204; kw. 235)
 638. Boczkowski Stanisław (zm. 3.10.1907; kw. IV)
 639. Boczkowski Zdzisław (Przewodnik 1982 s. 175; kw. 79)
 640. Boczyńska Bożena (zm. 2007; kw. N)
 641. Boczyńska Idalia (zm. 1990; kw. N)
 642. Boczyńska Janina (zm. 1945; kw. N)
 643. Boczyńska Władysława (zm. 1994; kw. N)
 644. Boczyński Antoni (zm. 1979; kw. N)
 645. Boczyński Bolesław Marian (zm. 1910; kw. N)
 646. Boczyński Stanisław Bolesław (zm. 1964; kw. N)
 647. Boczyński Tadeusz Marian (zm. 1929; kw. N)
 648. Boczyński Zygmunt Antoni (zm. 1876; kw. N)
 649. Bodurkiewicz Maurycy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 49; Szenic T.2, s. 157; zm. 1865; kw. 23)
 650. Boenish Antoni (Przewodnik 2002 s. 122; kw. 21)
 651. Bogacka Natalia (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 47)
 652. Bogacka Wanda z d. Krukowska (kw. I)
 653. Bogacki Jerzy Maciej (zm. 15.04.1989; kw. I)
 654. Bogdanowicz Apolonja z d. Landschafft (zm. 11.09.1911; kw. 17)
 655. Bogdanowicz Edmund (Szenic T.3, s. 298; zm. 1911)
 656. Bogdanowicz Stefan (I) (zm. 1919)
 657. Bogdanowicz Stefan (II) (zm. 1920; kw. 325)
 658. Bogdanowicz Zbigniew (zm. 21.04.1945; kw. 17)
 659. Bogdanowicz, rodzina (Kielarski s. 41; kw. 17)
 660. Bogdanowicz-Rosco Stanisław (Kielarski s. 187; kw. D)
 661. Bogdańska Józefa Paulina Joanna z d. Roman (Kielarski s. 102; zm. 20.11.1911; kw. 12)
 662. Bogdańska Kornelia z d. Patek (zm. 21.12.1876; kw. 19)
 663. Bogdański Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 100; zm. 1831; kw. 12)
 664. Bogdański Jan (zm. 5.01.1861; kw. 12)
 665. Bogdański Julian Aleksander Wawrzyniec (Album Powązek 1915; Kielarski s. 102; Przewodnik 2002 s. 79; zm. 7.01.1894; kw. 12)
 666. Bogdański Piotr Julian (zm. 12.01.1940; kw. 12)
 667. Bogdański Władysław (zm. 6.02.1870; kw. 19)
 668. Bogdańskich, rodzina (kw. 73)
 669. Boglewska Amelia (zm. 1949; kw. N)
 670. Boglewska Anna Helena (zm. 13.10.1965; kw. 28 wpr.)
 671. Boglewska Irena (zm. 1983; kw. 28 wpr.)
 672. Boglewska Maria (zm. 1981; kw. 28 wpr.)
 673. Boglewska Stanisława z d. Stankiewicz (zm. 4.04.1937; kw. 28 wpr.)
 674. Boglewski Adam (III) (zm. 20.03.1942; kw. 28 wpr.)
 675. Boglewski Antoni (I) (zm. 1873; kw. 28 wpr.)
 676. Boglewski Antoni (II) (zm. 1905; kw. 28 wpr.)
 677. Boglewski Antoni Hubert (zm. 1.03.1959; kw. 28 wpr.)
 678. Boglewski Zygmunt (zm. 1943; kw. 28 wpr.)
 679. Bogowolski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 79)
 680. Bogucka Janina z d. Godlewska (Przewodnik 2002 s. 119; kw. 14)
 681. Bogucka-Kuroń Gaja zob. Kuroń Gaja z d. Bogucka
 682. Bogucki Andrzej (Przewodnik 1982 s. 68; zm. 1978; kw. 14)
 683. Bogucki Michał (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 43)
 684. Bogucki Stanisław (Kielarski s. 97; kw. 14)
 685. Boguckich, rodzina (kw. 17)
 686. Bogusiński Jan (zm. 1920; kw. 258)
 687. Boguski Jerzy (zm. 1919)
 688. Boguski Józef Jerzy (Kielarski s. 120; Przewodnik 1982 s. 70; zm. 1933; kw. 161)
 689. Boguski Józef Symeon (Szenic T.2, s. 62; zm. 1855)
 690. Bogusławska Aniela z d. Nacewicz (Przewodnik 2002 s. 161; Wójcicki T.3, s. 150)
 691. Bogusławska Franciszka z d. Bogucka (zm. 20.06.1917; kw. 30 wpr.)
 692. Bogusławska Helena (zm. 1966; kw. I)
 693. Bogusławska Katarzyna z d. Fröhlich (Szenic T.2, s. 359; zm. 1886)
 694. Bogusławska Marianna Aniela z d. Nacewicz (Szenic T.2, s. 53; zm. 1854)
 695. Bogusławski Alfons (zm. 24.07.1892; kw. 30 wpr.)
 696. Bogusławski Edward (Kielarski s. 81; Szenic T.3, s. 371; zm. 1917; kw. 28)
 697. Bogusławski Jakub Ferdynand (Album Powązek 1915; Kielarski s. 8; Przewodnik 1982 s. 52; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 139; Wójcicki T.1, s. 54; zm. 1819tablica na kościele)
 698. Bogusławski Jan (Przewodnik 2002 s. 194; kw. 39)
 699. Bogusławski Julian (Przewodnik 1982 s. 152; Szenic T.2, s. 392; zm. 1890; kw. 187)
 700. Bogusławski Stanisław (Kielarski s. 60; Przewodnik 1982 s. 117; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 199; zm. 1870; kw. 25)
 701. Bogusławski Urban (Album Powązek 1915; zm. 1833; kw. 28)
 702. Bogusławski Władysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 60; Przewodnik 2002 s. 83, 124; Szenic T.3, s. 263; zm. 1909; kw. 25)
 703. Bogusławski Wojciech Ignacy (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 107; Szenic T.2, s. 112; zm. 1860; kw. 28)
 704. Bogusławski Wojciech Romuald (Album Powązek 1915; Kielarski s. 6; Przewodnik 1982 s. 10, 50; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 216; Wójcicki T.1, s. 195; zm. 1829tablica na kościele)
 705. Bogusz Marian (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 304)
 706. Boguszewski Florentyn (Szenic T.1, s. 362; zm. 1846; Wójcicki T.3, s. 165)
 707. Bohaterewicz Bronisław (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 708. Bohdanowicz Anna z d. Bilińska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 106; Przewodnik 1982 s. 64; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 35; zm. 1893; kw. 10)
 709. Bohdanowicz Karol (Kielarski s. 153; Przewodnik 2002 s. 87, 140; Aleja Zasłużonych)
 710. Bohdanowicz Michał (zm. 1948; kw. 24)
 711. Bohdanowicz Wanda z d. Leska (zm. 1991; kw. 24)
 712. Bohdziewicz Piotr (Przewodnik 2002 s. 219; kw. f)
 713. Bohm Kacper (Bem) (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 215; Wójcicki T.2, s. 104; zm. 1829; kw. 17)
 714. Bohomolec Franciszek (Przewodnik 1982 s. 8; Szenic T.1, s. 59; Wójcicki T.2, s. 158; zm. 1795katakumby)
 715. Bohomolec Jan (Kielarski s. 157; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 57; Wójcicki T.2, s. 160; zm. 1795; katakumby filar 22-23)
 716. Bohusz Dominik (zm. 19.04.1869; kw. 175)
 717. Bohusz Jan (zm. 24.04.1869; kw. 175)
 718. Bohusz Janina (zm. 5.04.1942; kw. 175)
 719. Bohusz Julian (zm. 5.07.1976; kw. 20)
 720. Bohusz Kamila (zm. 30.09.1887; kw. 175)
 721. Bohusz Maria (zm. 22.11.1996; kw. 20)
 722. Bohusz Teodor (zm. 3.07.1883; kw. 175)
 723. Bohusz, rodzina (Kielarski s. 135; Przewodnik 1982 s. 19, 98; kw. 175)
 724. Bohuszewicz Kazimierz (zm. 1917; kw. 19)
 725. Bohuszewicz Tadeusz (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 73)
 726. Bohuszewicz Zofia z d. Gumińska (zm. 17.01.1893; kw. 19)
 727. Bojanek Mikołaj (Kielarski s. 175pod murem ul. Tatarskiej)
 728. Bojańczyk Maria z d. Teodorowicz (zm. 30.04.1978; kw. 30 wpr.)
 729. Bojar-Przemieniecka Maria zob. Czekotowska Maria z d. Szyniańska
 730. Bojarski Marian (zm. 1919; kw. 255)
 731. Bojarski Michał (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 95)
 732. Bojarski Roman zob. Czarnota-Bojarski
 733. Bojarskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 59)
 734. Bojasiński Ksawery (Szenic T.2, s. 11; Wójcicki T.3, s. 137; zm. 1851)
 735. Bojemski Mariusz (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 33)
 736. Bojerski Wojciech (Album Powązek 1915; kw. 76)
 737. Bojerskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 76)
 738. Bolewicka Maria Antonina z d. Raciborska (zm. 11.10.1980; kw. IV)
 739. Bolewicki Bolesław (zm. 15.02.1984; kw. IV)
 740. Bondarecki Wacław (zm. 20.05.1996; kw. 22)
 741. Bone Jan (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 39)
 742. Bonnet Henryk (Album Powązek 1915; Kurier Warszawski 1900, nr 302; kw. 5)
 743. Bonnet, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 5)
 744. Bontani Zofia Anna Aniela (Szenic T.3, s. 206; zm. 1906 lub 7.11.1908; kw. 19)
 745. Bontemps Konstanty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 155; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1885; katakumby filar 6-7)
 746. Bończa-Jodłowskich, rodzina (Kielarski s. 260; kw. 200)
 747. Bończa-Kunicki H. (?) (Kielarski s. 190; kw. F)
 748. Bończa-Pokrzywnicki Michał (Kielarski s. 284; kw. 137)
 749. Borakowski Kazimierz (Album Powązek 1915; Wójcicki T.1, s.171; kw. 1)
 750. Borakowski Marceli Dominik (Szenic T.1, s. 240; Wójcicki T.1, s. 171; zm. 1831katakumby)
 751. Borakowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 1)
 752. Borchart Apolinary (zm. 13.12.1912; kw. 20)
 753. Borchart Katarzyna (kw. 20)
 754. Borchart Maria (kw. 20)
 755. Borchart Maria Pohl (zm. 4.07.1918; kw. 20)
 756. Borch-Preker Jadwiga z d. Kwiecińska (zm. 1.01.1920; kw. 19)
 757. Borch-Preker Piotr Erazm (zm. 11.05.1878; kw. 19)
 758. Bordkiewicz Józef (Album Powązek 1915; zm. 1878; kw. 5)
 759. Borecka Maria Krystyna (zm. 20.02.1961; kw. 73)
 760. Borejsza Konstanty (zm. 17.04.1882; kw. 17)
 761. Borejsza Maria (zm. 8.01.1887; kw. 17)
 762. Boretti (Album Powązek 1915; kw. 4)
 763. Boretti Antoni (kw. 43)
 764. Boretti Bogusław (zm. 1993; kw. 43)
 765. Boretti Feliks (Przewodnik 1982 s. 61; zm. 1847; kw. 4)
 766. Boretti Irena z d. Jacuńska (zm. 30.08.1967; kw. 43)
 767. Boretti Jan (kw. 43)
 768. Boretti Józef (I) (Przewodnik 1982 s. 61; Szenic T.1, s. 406; zm. 1849; kw. 4)
 769. Boretti Józef (II) (Przewodnik 1982 s. 62; zm. 1878; kw. 4)
 770. Boretti Józef (III) (kw. 43)
 771. Boretti Ludwik (zm. 1.06.1983; kw. 43)
 772. Boretti Marceli (Album Powązek 1915; zm. 1892; kw. 76)
 773. Boretti Teofil (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 203; Szenic T.3, s. 285; zm. 1910; kw. 69)
 774. Boretti Zygmunt (zm. 3.05.1984; kw. 43)
 775. Borkenchagen Alicja (zm. 1987; kw. II)
 776. Borkenchagen Edward (zm. 21.01.1956; kw. II)
 777. Borkenchagen Stefania z d. Jaworska (zm. 5.08.1944; kw. II)
 778. Bork-Enchagen Witold (zm. 4.12.1943; kw. II)
 779. Borkowska Aleksandra z d. Chomętowska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 65; Szenic T.3, s. 90; zm. 1898; kw. 29)
 780. Borkowska Helena z d. Grzybowska (zm. 25.04.1984; kw. 175)
 781. Borkowska Irenka (Kielarski s. 237; kw. Z)
 782. Borkowska Marcelina z d. Biedrońska (Szenic T.3, s. 291; zm. 22.02.1911; kw. 42)
 783. Borkowska Maria Halina z d. Golonik (zm. 7.09.1966; kw. II)
 784. Borkowska Natalja z d. Przybylska (zm. 25.12.1879; kw. N)
 785. Borkowska Paulina (zm. 1878; kw. 21)
 786. Borkowski Adolf (I) (zm. 28.10.1876; kw. 42)
 787. Borkowski Adolf (II) (Szenic T.3, s. 238; zm. 1908)
 788. Borkowski Antoni Ryszard pseud. Jur (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 200)
 789. Borkowski Bolesław (zm. 24.03.1972; kw. 175)
 790. Borkowski Henryk Adolf (zm. 8.07.1939; kw. 42)
 791. Borkowski Jan (Kielarski s. 284; kw. 230)
 792. Borkowski Józef (zm. 25.12.1870; kw. B)
 793. Borkowski Onufry (zm. 28.07.1867; kw. B)
 794. Borkowski Roman (zm. 6.03.1977; kw. II)
 795. Borkowski Stanisław (zm. 1920; kw. 35)
 796. Borkowski Stanisław (kw. 21)
 797. Borkowski Stefan Olgierd (zm. 31.07.1974; kw. 175)
 798. Borkowski Tadeusz (zm. 2.05.1993; kw. II)
 799. Borkowski Wawrzyniec (zm. 3.12.1875; kw. 21)
 800. Borkowski Władysław (zm. 15.12.1896; kw. 21)
 801. Borman Stanisław (zm. 1990; kw. 18)
 802. Boroński Jerzy (Kielarski s. 246; kw. 125)
 803. Borowiec Władysław (zm. 18.02.1974; kw. 175)
 804. Borowiec, rodzina (kw. 20)
 805. Borowski Mieczysław (zm. 22.12.2001; kw. 199)
 806. Borowski Wiesław (zm. 18.12.1989; kw. 19)
 807. Borowy Wacław (Przewodnik 1982 s. 203; kw. 233)
 808. Borówka Zdzisław (zm. 1998; kw. E)
 809. Borsuk Karol (Przewodnik 2002 s. 195; kw. 35)
 810. Bortkiewicz Stanisław (zm. 1919; kw. 234)
 811. Bortnowska Maria z d. Czarnecka (Przewodnik 1982 s. 189; kw. 208)
 812. Bortnowski Władysław (Przewodnik 1982 s. 144; kw. E)
 813. Boryczka Adam (Przewodnik 2002 s. 110, 115; kw. 4)
 814. Borysewicz Jan (Przewodnik 2002 s. 110tablica na kościele)
 815. Boryta-Nowakowska Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 177; kw. C)
 816. Borzewska Apolonia (zm. 24.02.1910; kw. 30 wpr.)
 817. Borzęcka Dorota z d. Mianowska (zm. 1912; kw. 178)
 818. Borzęcka Joanna z d. Zakrzewska (zm. 7.06.1898; kw. 30 wpr.)
 819. Borzęcka Ludwika z d. Mirecka (zm. 2.07.1932; kw. 30 wpr.)
 820. Borzęcki Leon (zm. 1908; kw. 178)
 821. Borzęcki Marian (Kielarski s. 253; Przewodnik 2002 s. 260; kw. 191)
 822. Borzęcki Stanisław (zm. 18.08.1888; kw. 30 wpr.)
 823. Borzęcki Tadeusz (zm. 11.06.1887; kw. 30 wpr.)
 824. Borzęcki Zygmunt (zm. 14.07.1915; kw. 30 wpr.)
 825. Borzęckich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 43, 151; kw. 178)
 826. Borzobohaty Wojciech pseud. Wojan (Przewodnik 2002 s. 184; kw. 34)
 827. Borzym Franciszek (zm. 27.05.1918; kw. 20)
 828. Borzym Marianna z d. Borkowska (zm. 5.07.1960; kw. 20)
 829. Borzym Pelagia z d. Dynerska (zm. 1944; kw. 20)
 830. Borzym Wacław (zm. 27.08.1975; kw. 20)
 831. Borzysławska Józefa z d. Kłodnicka (zm. 25.06.1859; kw. 17)
 832. Borzywój Ładzisław zob. Korotynski Władysław Rajnold
 833. Borzywój zob. Korotyński Wincenty
 834. Bouffał Julian (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 79)
 835. Bourmeister Radoszkowski Wacław, de (Przewodnik 2002 s. 51; kw. 9)
 836. Boy Katarzyna Strzelecka (zm. 1887; kw. 42)
 837. Bozdziech Józef Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 202; Szenic T.3, s. 197; zm. 1905; kw. 54)
 838. Bozowski Bronisław (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 303)
 839. Bóbr-Modrakowa Irena zob. Modrakowa Irena z d. Bóbr
 840. Bóbrowa Michalina Aldona z d. Bledzewska 1o voto Hoffman-Wecker (zm. 16.06.1938; kw. 39)
 841. Bóbr-Piotrowicka Joanna z d. Morzkowska (Szenic T.2, s. 378; zm. 1889)
 842. Bór-Komorowski Tadeusz zob. Komorowski Tadeusz Bór
 843. Bralińskich, rodzina (Kielarski s. 125; kw. 167)
 844. Brand Franciszek (Wójcicki T.1, s.103)
 845. Brandel Frideric (zm. 4.04.1897; kw. 175)
 846. Brandel Henryk (I) (zm. 1828; kw. 175)
 847. Brandel Henryk (II) (zm. 1893; kw. 175)
 848. Brandel Józef (Szenic T.3, s. 266; zm. 1909; kw. 174)
 849. Brandel Józefa z d. Mrozowska (zm. 1849; kw. 175)
 850. Brandel Julia (zm. 14.05.1920; kw. 175)
 851. Brandel Julianna z d. Mariańska (zm. 1842; kw. 175)
 852. Brandel Konrad (zm. 28.10.1920; kw. 175)
 853. Brandel Konstanty (kw. 174)
 854. Brandel Ludwika z d. Rodier (zm. 16.12.1862; kw. 175)
 855. Brandel Stanisław (zm. 10.09.1887; kw. 175)
 856. Brandel Władysława z d. Nielewicz (lub Niegewicz) (zm. 18.04.1906; kw. 175)
 857. Brandel, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 175)
 858. Brandt Alfons (Wójcicki T.1, s. 105)
 859. Brandt Franciszek Antoni Ignacy Ludwik (Przewodnik 1982 s. 47; Szenic T.1, s. 281; zm. 1837; kw. 13)
 860. Bratkowski Bolesław (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 79)
 861. Bratman Stanisław zob. Stanisławski
 862. Bratosiewicz Emeryk (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 30-31)
 863. Braun Jerzy (Przewodnik 2002 s. 142, 161; kw. 170)
 864. Braun Ludwika (kw. 18)
 865. Braun Sylwester pseud. Kris (Przewodnik 2002 s. 197; kw. 27)
 866. Braunn Joanna (zm. 1919; kw. 30 wpr.)
 867. Bregy Wiktor (Przewodnik 1982 s. 198; kw. 227)
 868. Brendel Karol (Przewodnik 2002 s. 150; Szenic T.2, s. 119; zm. 1861; kw. 178)
 869. Brenert Franciszka z d. Figura (Kielarski s. 54; kw. 25)
 870. Brenert, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 871. Breton Eugene (Aucien Eugene Breton?) (Kielarski s. 296; zm. 1902; kw. 270)
 872. Bretsznajder Stanisław (Przewodnik 1982 s. 83; Aleja Zasłużonych)
 873. Breyer Mieczysław (Kielarski s. 301; kw. 290)
 874. Breyer Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 165; zm. 1952; kw. 111)
 875. Breza Anna (zm. 17.12.19..; kw. 19)
 876. Brinckenhoff Jerzy (zm. 1920)
 877. Brochnocka Irena (zm. 25.06.1977; kw. 30 wpr.)
 878. Brochocka Julia Maria (zm. 10.02.1952; kw. 42)
 879. Brochocka Justyna (zm. 23.10.1915; kw. 42)
 880. Brochocka Maria Klara (zm. 14.02.1959; kw. 42)
 881. Brochocka Maria z d. Szal (zm. 23.11.1920; kw. 42)
 882. Brochocki Jan (zm. 18.12.1914; kw. 42)
 883. Brochocki Stanisław (zm. 19.01.1919; kw. 42)
 884. Brochocki Wojciech (zm. 12.08.1901; kw. 42)
 885. Broch-Prekier Jan (zm. 1999; kw. 17)
 886. Brochwicz-Rogóyska Maria (zm. 1922; kw. 63)
 887. Brochwicz-Rogóyska Maria z d. Komarnicka (zm. 1924; kw. 63)
 888. Brochwicz-Rogóyski Bronisław (Przewodnik 2002 s. 212; kw. 63)
 889. Brochwicz-Rogóyski Stanisław Erazm (Przewodnik 2002 s. 212; kw. 63)
 890. Brochwicz-Roguska Bronisława z d. Zbonikowska (zm. 1940; kw. 2)
 891. Broczek Edward (zm. 31.02.1994; kw. B)
 892. Broczek Jadwiga Apolonia z d. Łubińska (zm. 3.10,1995; kw. B)
 893. Brodecki Michał (zm. 1920)
 894. Brodowski Antoni Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 38; Przewodnik 2002 s. 105; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 246; Wójcicki T.1, s.165; zm. 1832; kw. 13)
 895. Brodowski Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 38; Przewodnik 2002 s. 105; Szenic T.3, s. 132; zm. 1900; kw. 13)
 896. Brodowski Ludomir Włodzimierz (Szenic T.3, s. 173; zm. 1903)
 897. Brodowskich, rodzina (Kielarski s. 110; kw. 6)
 898. Brodowskich, rodzina. (Album Powązek 1915; kw. 72)
 899. Brodzic Żochowski Bronisław (Szenic T.3, s. 297; zm. 1911)
 900. Brodziński Kazimierz (Wójcicki T.2, s.134)
 901. Brodzki Zbigniew (Kielarski s. 132; kw. 173)
 902. Broel-Plater, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 40)
 903. Brogowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 59)
 904. Bromirski Józef (pseud. Jot) (Przewodnik 1982 s. 183; kw. X)
 905. Bromirski Wacław (Przewodnik 2002 s. 204; kw. 70)
 906. Bromski Józef (Kielarski s. 311; Przewodnik 2002 s. 293; kw. 347)
 907. Broniewska Anna z d. Orłowska (zm. 1979; kw. A)
 908. Broniewska Janina (Przewodnik 1982 s. 219; kw. 349)
 909. Broniewska Maria z d. Zarębinska (Przewodnik 1982 s. 219; kw. 348)
 910. Broniewska Zofia z d. Bar (Kielarski s. 142; zm. 1890; kw. A)
 911. Broniewska Zofia z d. Lubowidzka (Przewodnik 1982 s. 219; kw. 348)
 912. Broniewski Aleksy (Alexy) (Kielarski s. 141; kw. A)
 913. Broniewski Stanisław (zm. 1908; kw. A)
 914. Broniewski Witold (zm. 1979(?); kw. A)
 915. Broniewskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 48; kw. A)
 916. Bronikowska Felicya z d. Oppeln-Smoleńska (kw. II)
 917. Bronikowski Józio (kw. II)
 918. Bronikowski Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 179; kw. A)
 919. Bronikowski Przemysław (Przewodnik 2002 s. 66; kw. 88)
 920. Bronowski Szczęsny (Kielarski s. 305; kw. 315)
 921. Brozdowicz Faustyn (zm. 11.08.1885; kw. 38)
 922. Bruch Waleria (zm. 1967; kw. II)
 923. Brudzińska Felicja z d. Rostkowska (zm. 4.04.1886; kw. 15)
 924. Brudzińska Helcia (zm. 1.05.1852; kw. 15)
 925. Brudziński Józef (zm. 27.05.1881; kw. 15)
 926. Brudziński Polikarp Józef (Szenic T.3, s. 380; zm. 1917)
 927. Brühl Aleksandra (zm. 5.09.2003; kw. 20)
 928. Brühl Emil (Album Powązek 1915; zm. 1904; Kielarski s. 71; kw. 37)
 929. Brühl Marja z d. Ruchacz (zm. 15.04.1896; kw. 20)
 930. Brühl Wiktor Eamnuel (zm. 16.03.1885; kw. 20)
 931. Brühl Władysław (zm. 4.06.1871; kw. 20)
 932. Brühl, rodzina (Przewodnik 2002 s. 60, 195; kw. 37)
 933. Brukalski Piotr (Kielarski s. ?; kw. C)
 934. Brun Franciszek M. (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 935. Brunnow Józef (Kielarski s. 111; kw. 6)
 936. Brusendorff Adam (zm. 31.10.1918; kw. 18)
 937. Brusendorff Helena (zm. 19.03.1958; kw. 18)
 938. Brusendorff Jadwiga (zm. 6.02.1951; kw. 18)
 939. Brusendorff Maria z d. Załęska (zm. 11.05.1950; kw. 18)
 940. Bruszewski Andrzej (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 307)
 941. Brydzińska Zofia (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 73)
 942. Brydziński Wojciech (Przewodnik 2002 s. 87, 174; kw. 73)
 943. Brygiewicz Stefan (zm. 1919; kw. 16)
 944. Brykczyński Benedykt (zm. 8.05.1970; kw. 30 wpr.)
 945. Brykczyński Maria z d. Świeżawska (zm. 11.06.1998; kw. 30 wpr.)
 946. Brykner Józef (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 331; zm. 1883; kw. 26)
 947. Brylińska Czesława (zm. 2.05.2005; kw. 30 wpr.)
 948. Bryła Eligja z d. Chrzanowska (zm. 1927; kw. 57)
 949. Bryła Maria z d. Tostanowska (zm. 1967; kw. 57)
 950. Bryła Paweł (zm. 1903; grób symboliczny; kw. 57)
 951. Bryła Stefan (Przewodnik 1982 s. 136; kw. 57)
 952. Brywczyński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. 97)
 953. Brzeska Leontyna (zm. 1979; kw. 73)
 954. Brzeski Franciszek (Album Powązek 1915; Kielarski s. 33; Przewodnik 2002 s. 80; zm. 1913; kw. 11)
 955. Brzeski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 53)
 956. Brzeskwińska Magda z d. Eckert (zm. 23.03.1990; kw. 27 wpr.)
 957. Brzeskwińska Stanisława (zm. 6.03.1978; kw. 27 wpr.)
 958. Brzeskwiński Jerzy (zm. 18.10.1987; kw. 27 wpr.)
 959. Brześciańska Ksawera (Kielarski s. 63; kw. 27)
 960. Brzeziewicz Euzebiusz (zm. 20.02.1944; kw. 32 wpr.)
 961. Brzezińska (Wójcicki T.2, s. 212)
 962. Brzezińska Aniela (zm. 31.12.1931; kw. A)
 963. Brzezińska Anna (Kielarski s. 77; kw. 32)
 964. Brzezińska Barbara z d. Kryńska (zm. 9.05.1996; kw. 176)
 965. Brzezińska Bonifacy (zm. 18.10.1915; kw. A)
 966. Brzezińska Eugenia (zm. 1953; kw. A)
 967. Brzezińska Filipina z d. Szymanowska (Szenic T.2, s. 365; zm. 1886)
 968. Brzezińska Henia (zm. 27.03.1910; kw. A)
 969. Brzezińska Izabela (zm. 1918; kw. 25)
 970. Brzezińska Janina z d. Bock (zm. 14.03.1984; kw. 32 wpr.)
 971. Brzezińska Józefa z d. Dütz (zm. 29.09.1986; kw. IV)
 972. Brzezińska Justyna z d. Klińska (zm. 18.01.1981; kw. O)
 973. Brzezińska Ksawera (zm. 1945; kw. 94)
 974. Brzezińska Mais (zm. 1942; kw. A)
 975. Brzezińska Maria (zm. 29.09.1986; kw. 27 wpr.)
 976. Brzezińska Paulina (Kielarski s. 78; Przewodnik 2002 s. 31; kw. 32)
 977. Brzezińska Teresa (Szenic T.3, s. 234; zm. 1908)
 978. Brzezińska Walentyna z d. Suchorzewska (zm. 11.01.1924; kw. A)
 979. Brzezińska Władzia (zm. 23.04.1902; kw. IV)
 980. Brzezińska-Mazur Anna (zm. 3.09.2006; kw. 44)
 981. Brzeziński Andrzej (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 141; Wójcicki T.2, s. 211; zm. 1819; katakumby filar 28-29)
 982. Brzeziński Franciszek (zm. 6.08.1944; kw. A)
 983. Brzeziński Franio (zm. 30.05.1907; kw. A)
 984. Brzeziński Hipolit (zm. 15.12.1957; kw. O)
 985. Brzeziński Hipolit Ambroży (zm. 14.01.1936; kw. O)
 986. Brzeziński Jan (Szenic T.3, s. 325; zm. 1913)
 987. Brzeziński Jasio Kazimierz (zm. 1906; kw. 94)
 988. Brzeziński Kazimierz (I) (zm. 28.12.1876; kw. A)
 989. Brzeziński Kazimierz (II) (zm. 11.08.1965; kw. 27 wpr.)
 990. Brzeziński Klemens (zm. 27.04.1910; kw. IV)
 991. Brzeziński Leszek (zm. 1969; kw. 94)
 992. Brzeziński Marcin (zm. 6.02.1904; kw. 32 wpr.)
 993. Brzeziński Marian Józef (I) (zm. 1928; kw. 94)
 994. Brzeziński Marian Józef (II) (zm. 1968; kw. 94)
 995. Brzeziński Mieczysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 133; Przewodnik 1982 s. 28, 97; Szenic T.3, s. 288; zm. 1911; kw. 174)
 996. Brzeziński Mieczysław (zm. 25.02.1905; kw. O)
 997. Brzeziński Stanisław (I) (zm. 1945; kw. IV)
 998. Brzeziński Stanisław (II) (zm. 1950; kw. A)
 999. Brzeziński Stanisław (III) (zm. 1972; kw. A)
 1000. Brzeziński Teofil (Szenic T.3, s. 245; zm. 1908)
 1001. Brzeziński Wacław (Przewodnik 1982 s. 150; kw. 94)
 1002. Brzeziński Wiesio Jacek (zm. 1932; kw. 94)
 1003. Brzezińskich, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 32 (tablica w murze))
 1004. Brzęczek Anna (zm. 22.03.1909; kw. 39)
 1005. Brzęczek Edmund (zm. 2.03.1953; kw. 39)
 1006. Brzęczek Konstanty (I) (zm. 13.01.1887; kw. 39)
 1007. Brzęczek Konstanty (II) (zm. 24.03.1929; kw. 39)
 1008. Brzoska Jerzy (zm. 1.06.1933; kw. 20)
 1009. Brzoska Karolina z d. Kowasz (zm. 20.07.1919; kw. 20)
 1010. Brzoska Leon Lucjan (zm. 3.09.1955; kw. 20)
 1011. Brzoska Lucjusz (zm. 20.09.1917; kw. 20)
 1012. Brzostowska Ewa z d. Chreptowicz (Kielarski s. 23; Przewodnik 2002 s. 147; kw. 181)
 1013. Brzostowski Michał (Szenic T.2, s. 188; zm. 1867)
 1014. Brzostowski Szczepan (Kielarski s. 271; kw. 217)
 1015. Brzowski Józef (Kielarski s. 121; Szenic T.2, s. 376; zm. 1888; kw. 162)
 1016. Brzozowska Ewa (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 181)
 1017. Brzozowska Helena z d. Tokarska (zm. 2.05.1969; kw. 30 wpr.)
 1018. Brzozowska Jadwiga (zm. 1948; kw. IV)
 1019. Brzozowski Adam (zm. 21.11.1988; kw. 30 wpr.)
 1020. Brzozowski Eugeniusz (zm. 1902; kw. 32 wpr.)
 1021. Brzozowski Feliks (Kielarski s. 261; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 23; zm. 1892; kw. 202)
 1022. Brzozowski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1864; Aleja Katakumbowa filar 44)
 1023. Brzozowski Jerzy (zm. 19.02.1990; kw. 30 wpr.)
 1024. Brzozowski Stanisław (zm. 1937; kw. IV)
 1025. Brzozowski Włodzimierz (zm. 6.07.1902; kw. 19)
 1026. Buchajczyk Alusia (zm. 12.07.1913; kw. 30 wpr.)
 1027. Buchalet Franciszek (Album Powązek 1915; Kielarski s. 72; Przewodnik 2002 s. 185; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1874; kw. 38)
 1028. Buchbinder Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 139; Przewodnik 2002 s. 180; Szenic T.3, s. 259; zm. 14.05.1909; kw. 30 wpr. lub 78)
 1029. Buchner Aleksandra z d. Jurczyńska (zm. 7.08.1903; kw. 30 wpr.)
 1030. Buchner Władysław (pseud. Ner-Buch) (Przewodnik 1982 s. 105; kw. 36)
 1031. Bucholc Agata (zm. 28.06.1956; kw. 17)
 1032. Bucholc Aleksandra z d. Machlajd (zm. 6.07.1984; kw. 175)
 1033. Bucholc Amelcia (zm. 12.09.1887; kw. 17)
 1034. Bucholc Bronisław (zm. 10.08.1980; kw. 17)
 1035. Bucholc Emilcia (zm. 7.10.1879; kw. 17)
 1036. Bucholc Henryk (zm. 4.02.1967; kw. 17)
 1037. Bucholc Jasio (zm. 21.06.1876; kw. 17)
 1038. Bucholc Józef (zm. 13.02.1904; kw. 17)
 1039. Bucholc Józio (zm. 9.05.1873; kw. 17)
 1040. Bucholc Kazimiera Helena (zm. 2.07.1972; kw. 17)
 1041. Bucholc Marian (zm. 28.03.1975; kw. 175)
 1042. Bucholc Michał (zm. 30.10.1961; kw. 17)
 1043. Bucholc Walentyna (zm. 30.03.1964; kw. 17)
 1044. Bucholc Wiktorja z d. Głogowska (zm. 1.09.1899; kw. 17)
 1045. Bucholtz Fryderyk (Wójcicki T.3, s. 234)
 1046. Bucholz Dyonizy (zm. 13.06.1975; kw. 20)
 1047. Bucholz Zofia z d. Kucińska (zm. 6.11.1977; kw. 20)
 1048. Buchowska Aniela z d. Nagrodzka (zm. 11.12.1918; kw. 20)
 1049. Buchowska Anna z d. Malaszewska (zm. 5.12.1963; kw. 20)
 1050. Buchowska Maria z d. Morawska (zm. 1947; kw. 20)
 1051. Buchowski Jan (zm. 11.09.1881; kw. 20)
 1052. Buchowski Teofil (kw. 20)
 1053. Buczwiński Kazimierz (Wójcicki T.3, s. 133)
 1054. Buczyńska Helena (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 102)
 1055. Buczyński Aleksander (zm. 1919)
 1056. Budkiewicz Janina (zm. 15.12.1982; kw. 30 wpr.)
 1057. Budkiewicz Józef (zm. 27.08.1937; kw. 30 wpr.)
 1058. Budkiewicz Maria z d. Szajewska (zm. 1.07.1940; kw. 30 wpr.)
 1059. Budkiewicz Wiktoria z d. Skwarczewska (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 1060. Budkiewicz Zygmunt (zm. 23.03.1926; kw. 30 wpr.)
 1061. Budkiewiez Bronisław (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 1062. Budkowska Eugenia z d. Skarrzyńska (zm. 1.11.1925; kw. IV)
 1063. Budkowski Henryk (zm. 14.10.1928; kw. IV)
 1064. Budkowski Józef (zm. 1921; kw. IV)
 1065. Budkowski Romuald (zm. 9.06.1923; kw. IV)
 1066. Budny Antoni (Kielarski s. 263; kw. 134)
 1067. Budrewicz Olgierd (zm. 2011)
 1068. Budyta Kawery (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. 71)
 1069. Budzianowska Jadwiga (zm. 17.11.1977; kw. B)
 1070. Budzianowski Jarosław (zm. 18.11.1993; kw. B)
 1071. Budzińska Helena (Album Powązek 1915; zm. 1895; kw. 33)
 1072. Budziszewski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1862; kw. 33)
 1073. Budzyńska-Tylicka Justyna zob. Tylicka Justyna z d. Budzyńska
 1074. Budzyński Czesław (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 180)
 1075. Bujalska Antonina (zm. 27.07.1869; kw. 20)
 1076. Bujalska Maria z d. Skoczylas (Przewodnik 1982 s. 216; kw. 288)
 1077. Bujalski Michał (zm. 12.07.1869; kw. A)
 1078. Bujnik Felicja z d. Radecka (Album Powązek 1915; zm. 1915; kw. 203)
 1079. Bujnowska Stanisława (zm. 18.06.1976; kw. 20)
 1080. Bujnowski Wiktor (zm. 9.11.1963; kw. 20)
 1081. Bukiewicz Zofia (zm. 22.11.1912; kw. 176)
 1082. Bukowiecka Helena z d. Słanko (Album Powązek 1915; Kielarski s. 146; Przewodnik 2002 s. 169; zm. 1910; kw. J)
 1083. Bukowiecka Zofia z d. Konarska (pseud. Jaskółka) (Kielarski s. 146; Przewodnik 2002 s. 169; kw. J)
 1084. Bukowiecki Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 74)
 1085. Bukowiecki Stanisław (Przewodnik 1982 s. 158; zm. 1944; kw. I)
 1086. Bukowińska Maria z d. Pink (Album Powązek 1915; Kielarski s. 239; Szenic T.3, s. 305; zm. 1911; kw. 95)
 1087. Bukowska Zofia (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 242)
 1088. Bukowski Alfons (Przewodnik 2002 s. 192; kw. 45)
 1089. Bukowski Henryk (zm. 1919; kw. I)
 1090. Bukowski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 242)
 1091. Bukowski Witold (Kielarski s. 257; kw. 196)
 1092. Bukowski-Orla Adam (zm. 1920; kw. I)
 1093. Buliński Stanisław (Szenic T.2, s. 90; zm. 1857)
 1094. Bulska Małgorzata (zm. 1973; kw. 17)
 1095. Bulski Tadeusz (zm. 1966; kw. 17)
 1096. Bułhak Jan (Kielarski s. 154; Przewodnik 1982 s. 81; Aleja Zasłużonych)
 1097. Bułynko Władysław (zm. 1919; kw. 204)
 1098. Bunin Józefa z d. Lisowska (zm. 3.09.1881; kw. O)
 1099. Burago Feliks (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 59)
 1100. Burda Ambrożyna (zm. 21.12.1890; kw. 46)
 1101. Burda Józef (zm. 1.11.1978; kw. II)
 1102. Burdziński Wenanty (Kielarski s. 241; Przewodnik 1982 s. 109; kw. 100)
 1103. Burof Stanisław (zm. 1920)
 1104. Burska Lidia (kw. 18)
 1105. Burski Juliusz (zm. 29.07.1991; kw. 18)
 1106. Burski Ksawery (Wójcicki T.3, s. 63)
 1107. Burski Tomasz (kw. 18)
 1108. Burych, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 41)
 1109. Burzewski Witold (Kielarski s. ?; kw. 72)
 1110. Burzyńska Ludwika (zm. 17.05.1833; kw. 20)
 1111. Burzyńska Maryanna (zm. 26.04.1833; kw. 20)
 1112. Burzyńska Zofia z d. Nowicka (zm. 9.03.1968; kw. 20)
 1113. Burzyński Miłosław (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 80)
 1114. Burzyński Stanisław (zm. 23.03.1895; kw. 20 lub II)
 1115. Burzyńskich, rodzina (Kielarski s. 191; kw. F)
 1116. Busch, rodzina (Kielarski s. 251; kw. 193)
 1117. Busse Henryk (zm. 5.12.1944; kw. 27 wpr.)
 1118. Busse Władysława z d. Kowalska (zm. 14.09.1960; kw. 27 wpr.)
 1119. Buszek Aleksander (zm. 24.07.1945; kw. 17)
 1120. Buszek Antoni (zm. 6.05.1954; kw. 17)
 1121. Buszek Józefa (zm. 18.01.1954; kw. 17)
 1122. Buszek Kazimierz (zm. 7.05.1928; kw. 17)
 1123. Buszek Wacław (zm. 26.02.1872; kw. 17)
 1124. Buszewska Anna z d. Purlein (zm. 10.10.1923; kw. 42)
 1125. Buszewska Zofia (zm. 21.07.1908; kw. 42)
 1126. Buszkowska Krystyna z d. Smoczyńska (zm. 15.04.2000; kw. IV)
 1127. Buszkowska Maria (zm. 29.06.1999; kw. IV)
 1128. Buszowskich, rodzina (kw. B)
 1129. Buszyński Gustaw (Przewodnik 1982 s. 165; kw. 109)
 1130. Butkiewicz Józef (zm. 30.04.1900; kw. 30 wpr.)
 1131. Buttlar Wilhelm (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 34)
 1132. Buyno Franciszek Gabriel (Kielarski s. 144; kw. C)
 1133. Buyno Stanisław (Kielarski s. 144; kw. C)
 1134. Buyno Tadeusz (Kielarski s. 144; kw. C)
 1135. Buzdygan zob. Krzyżewicz Tadeusz
 1136. Bychawski Wiktor (zm. 12.10.1906; kw. 30 wpr.)
 1137. Byczewska Joanna z d. Gonczewska (zm. 11.03.1979; kw. II)
 1138. Bykowska [...] Anna (zm. 20.10.1877; kw. IV)
 1139. Bylewski Jan (zm. 1920; kw. Z)
 1140. Bylina Stanisław (zm. 1921)
 1141. Byrska Irena (Przewodnik 2002 s. 155; kw. 163)
 1142. Byrski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 155; kw. 163)
 1143. Bystrzycki Fryderyk (Wójcicki T.2, s. 141)
 1144. Bystrzycki Jan Gwalbert (Szenic T.1, s. 265; Wójcicki T.2, s. 199; zm. 1835)
 1145. Bystrzycki Jowin Fryderyk (Szenic T.1, s. 149; zm. 1821katakumby)
 1146. Bzowska Longina z d. Białowąs (zm. 1975; kw. 38)
 1147. Bzowska Zofia (zm. 31.01.1930; kw. 19)
 1148. Bzowski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 152)
 1149. Do góry

  C

 1150. Campioni Jan (Kielarski s. 308; kw. 325)
 1151. Car Bazyli (Kielarski s. 66; kw. 177)
 1152. Car Henryk (Album Powązek 1915; Kielarski s. 31; Szenic T.3, s. 165; zm. 1903; kw. 7)
 1153. Car Stanisław (Kielarski s. 31; kw. 7)
 1154. Caspaeri Ewa z d. Rozwadowska (zm. 28.02.1882; kw. I)
 1155. Cassel-Kokczyński Antoni Hubert (zm. 3 lub 5.01.1995; kw. 21)
 1156. Cassel-Kokczyńskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 69; kw. 21)
 1157. Castellaz Matylda (Album Powązek 1915; zm. 1857; Aleja Katakumbowa filar 10)
 1158. Cat-Mackiewicz Stanisław (Przewodnik 1982 s. 171; kw. 90)
 1159. Cederbaum Henryk Stanisław (Przewodnik 2002 s. 259; zm. 1928; kw. 194)
 1160. Cederbaum Stanisław (zm. 1919; kw. 194)
 1161. Cedrowskich, rodzina (kw. B)
 1162. Cegielski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 227)
 1163. Cekalski Antoni (Szenic T.2, s. 113; zm. 1860)
 1164. Celeste 1863 (pseud.?) (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 1)
 1165. Celińska Emilia (zm. 15.06.1876; kw. 17)
 1166. Celiński Józef (Szenic T.1, s. 250; Wójcicki T.2, s. 52; zm. 1832)
 1167. Celiński Sławomir (Szenic T.3, s. 390; zm. 1918)
 1168. Cellarte Marceli (kw. 18)
 1169. Ceranowicz Antoni (zm. 15.11.1915; kw. 32 wpr.)
 1170. Ceranowicz Franciszka z d. Ciechomska (zm. 5.05.1917; kw. 32 wpr.)
 1171. Ceremurzyńska Franciszka Sabina z d. Rutkowska (zm. 20.06.1909; kw. 42)
 1172. Cergowski Lech (Przewodnik 2002 s. 164; kw. 174)
 1173. Certowicz Teofila (Szenic T.3, s. 397; zm. 1918; kw. 19)
 1174. Certowicz Tolla (zm. 1918; kw. 19)
 1175. Cetnarowicz Kazimierz (zm. 1943; kw. 18)
 1176. Cetnarowicz Mieczysław (zm. 1944; kw. 18)
 1177. Cetnarowicz Stanisława z d. Piskorska (kw. 18)
 1178. Cetnarowicz Włodzimierz (kw. 18)
 1179. Cękalski Eugeniusz (Przewodnik 2002 s. 254; kw. 95)
 1180. Chaberski Emil (Przewodnik 1982 s. 91; Aleja Zasłużonych)
 1181. Chachaj Włodzimierz Antoni (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 192)
 1182. Chałbowska Krystyna z d. Oppeln-Bronikowska (zm. 1989; kw. II)
 1183. Chałbowski Lucjan (zm. 1962; kw. II)
 1184. Chałbowski Wojciech (zm. 1991; kw. II)
 1185. Chałubińska Anna (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 22)
 1186. Chamiec Zygmunt zob. Jaxa-Chamiec
 1187. Chankowska Anna z d. Jarmuszkiewicz (lub Jarnuszkiewicz) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 13; zm. 1914; kw. 178a)
 1188. Chankowski Henryk (Kielarski s. 13; kw. 178a)
 1189. Chapman Janina z d. Budzyńska (zm. 1986; kw. 20)
 1190. Charasymiec Leokadia (zm. 5.02.1976; kw. I)
 1191. Charzewska Maryanna z d. Heppen (zm. 28.05.1855; kw. 17)
 1192. Charzewski Alexander (Przewodnik 2002 s. 32; kw. 17 pod murem)
 1193. Chądzyńska Kazimiera z d. Grzędzińska (zm. 4.05.1938; kw. 175)
 1194. Chądzyńska Władysława (zm. 21.09.1974; kw. 175)
 1195. Chądzyński Marek Aureliusz (zm. 30.08.1961; kw. 175)
 1196. Chełchowska Karolina Rozalia z d. Kodrębska (Szenic T.2, s. 373; zm. 1888)
 1197. Chełchowski Kazimierz (Szenic T.3, s. 367; zm. 1917; kw. 65)
 1198. Chełmicki Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 183; kw. X)
 1199. Chełmińska Hala (zm. 1939; kw. 73)
 1200. Chełmiński Antoni (Kielarski s. 124; Przewodnik 2002 s. 66; kw. 166)
 1201. Chełmońska Julia z d. Tyborowska (zm. 18.12.1896; kw. 20)
 1202. Chemicy zamęczeni i zmarli w obozach koncentracyjnych (Przewodnik 1982 s. 176; kw. 62)
 1203. Chęciński Jan Konstanty (Kielarski s. 112; Przewodnik 2002 s. 114; Szenic T.2, s. 240; zm. 1874; kw. 2)
 1204. Chfiale des Etangs Armand (Szenic T.2, s. 179; zm. 1868)
 1205. Chlamtacz Julia Skupiewska z d. Dąbrowska (zm. 26.01.1916; kw. 32 wpr.)
 1206. Chlebowska Aniela (zm. 4.06.1904; kw. 27 wpr.)
 1207. Chlebowska Laura z d. Łaszewska (zm. 4.10.1871; kw. 27 wpr.)
 1208. Chlebowska Zofia (Kielarski s. 51; kw. 27 wpr.)
 1209. Chlebowski Aleksy Tadeusz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 171; zm. 1882; kw. 19 (po murem ul. Powązkowskiej))
 1210. Chlebowski Bronisław (Kielarski s. 51; Przewodnik 1982 s. 122; Szenic T.3, s. 389; zm. 29.03.1918; kw. 27 wpr.)
 1211. Chlebowski Franciszek Ksawery (zm. 1894; kw. 30 wpr.)
 1212. Chlebowski Jan (zm. 7.03.1864; kw. 27 wpr.)
 1213. Chlebowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 68)
 1214. Chlewicka Paulina (zm. 9.03.1885; kw. II)
 1215. Chlewicki Michał (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 86)
 1216. Chluska Aniela Cybulska (zm. 15.10.1942; kw. 25)
 1217. Chłopicka Henryetta z d. Fraget (zm. 30.03.1898; kw. A)
 1218. Chłopicki Edward (Szenic T.3, s. 50; zm. 1894)
 1219. Chłopicki Józef (Wójcicki T.3, s. XV)
 1220. Chmielewska Dominicella z d. Bulikowska (Szenic T.2, s. 158; zm. 1865)
 1221. Chmielewska Maria z d. Nagórska (Kielarski s. 265; kw. 215)
 1222. Chmielewski Ignacy (Szenic T.3, s. 65; zm. 1895)
 1223. Chmielewski Ludomir (Kielarski s. 262; kw. 119)
 1224. Chmielewski Sławuś (Kielarski s. 261; kw. 201)
 1225. Chmielewski Stanisław (zm. 27.01.1909; kw. 32 wpr.)
 1226. Chmielewski Tadeusz (zm. 1919; kw. 234)
 1227. Chmielewski Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 139)
 1228. Chmielewski Zygmunt (Kielarski s. 265; kw. 215)
 1229. Chmielewski Zygmunt (kw. IV)
 1230. Chmieliński Józef (Kielarski s. 213; Przewodnik 2002 s. 190; kw. 51)
 1231. Chmielowska Józefa z d. Borzysławska (Przewodnik 2002 s. 120; zm. 29.08.1859; kw. 17)
 1232. Chmielowska Teodor (zm. 21.08.1920; kw. 17)
 1233. Chmielowska Wojciech (zm. 28.08.1853; kw. 17)
 1234. Chmielowski Jastrzębiec Wojciech (Szenic T.2, s. 36; zm. 1853; kw. 17)
 1235. Chmielowski Teodor (Przewodnik 2002 s. 120; zm. 1920; kw. 17)
 1236. Chmielowski Wojciech (Przewodnik 2002 s. 119; kw. 17)
 1237. Chmurkowska Maria z d. Fiszer (Przewodnik 2002 s. 163; kw. 173)
 1238. Chmurkowski Feliks (Przewodnik 1982 s. 96; kw. 173)
 1239. Chmyzowski Michał (Album Powązek 1915; zm. 1887; kw. 69)
 1240. Chociszewski Marcin (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 24-25)
 1241. Chodakowska Zofia (zm. 21.01.1999; kw. 199)
 1242. Chodakowski Stefan (zm. 3.12.1872; kw. 199)
 1243. Chodkiewicz Aleksander (Wójcicki T.3, s. 182)
 1244. Chodkiewicz, rodzina. (Album Powązek 1915; kw. 54)
 1245. Chodkiewiczowa Franciszka Ksawera z d. Szczeniowska (Szenic T.2, s. 64; Wójcicki T.3, s. 182; zm. 1855katakumby)
 1246. Chodkowski Karol (zm. 1943; kw. IV)
 1247. Chodynicki Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 225; kw. 122)
 1248. Chodźko Eugenia (zm. 17.12.1880; kw. 20)
 1249. Chodźko Janinka (zm. 17.12.1880; kw. 20)
 1250. Chodźko Witold (Przewodnik 1982 s. 94-95; kw. 170)
 1251. Choińska-Sputo Leonarda (zm. 1993; kw. IV)
 1252. Choiński Teodor zob. Jeske-Choiński
 1253. Chojecki Leon (Kielarski s. 291; kw. 249)
 1254. Chojko Januszek (zm. 29.10.1896; kw. 42)
 1255. Chojko Marian (zm. 3.05.1963; kw. 42)
 1256. Chojko Piotr (zm. 3.04.1938; kw. 42)
 1257. Chojko Wanda z d. Jabłońska (zm. 6.04.1957; kw. 42)
 1258. Chojnacka Irenka (Kielarski s. 176; kw. 118)
 1259. Chojnacki Antoni (Szenic T.3, s. 379; zm. 1917)
 1260. Chojnacki Bolesław (Kielarski s. ?; kw. 34)
 1261. Chojnacki Henryk (Kielarski s. 112; kw. 2)
 1262. Chojnacki Piotr (Przewodnik 1982 s. 168; kw. 121)
 1263. Chojnackich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 62, 219; kw. 118)
 1264. Chojnicka Hanna (zm. 17.08.2000; kw. 25)
 1265. Chojnicka Marta (zm. 1927; kw. 25)
 1266. Chojnicki Marian (zm. 12.08.2000; kw. 25)
 1267. Chojnicki Zdzisław (zm. 7.07.1988; kw. 25)
 1268. Chojnowski (Choynowski) Bronisław (Kielarski s. 93; Przewodnik 2002 s. 129; zm. 6.04.1870; kw. 20)
 1269. Chojnowski Stefan (Kielarski s. 277; kw. 228)
 1270. Cholewicki Klemens (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 50)
 1271. Cholewiński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1864; kw. 12)
 1272. Cholewiński Jan Nepomucen (Kielarski s. 101; kw. 12)
 1273. Cholewo Irena z d. Martewicz (Kielarski s. 244; kw. 126)
 1274. Cholewo Kazimierz (Kielarski s. 244; kw. 126)
 1275. Chołodowski Stefan (zm. 1944; kw. 31)
 1276. Chołoniewska Adamina z d. Potocka (Album Powązek 1915; Kielarski s. 120; Przewodnik 2002 s. 48, 154; zm. 1902; kw. 162)
 1277. Chołoniewska Kamilla z d. Radwan-Głuchowska (zm. 1936; kw. 162)
 1278. Chołoniewski Bolesław Maciej (zm. 1942; kw. 162)
 1279. Chomanowski Jan Nepomucen (Szenic T.2, s. 186; zm. 1868)
 1280. Chomątowski Władysław (Szenic T.2, s. 255; zm. 1876)
 1281. Chomentowski Władysław (pseud. Kwiryna) (Kielarski s. 65; kw. 29)
 1282. Chomętowska Teresa z d. Odyniec (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 230; zm. 1907; kw. 29)
 1283. Chomętowski Stanisław (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 311; zm. 1881; kw. 29)
 1284. Chomętowski Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1874; kw. 29)
 1285. Chomiński Michał (Kielarski s. 52; Przewodnik 2002 s. 198; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 364; zm. 1886; kw. 29 wpr.)
 1286. Chopin Emilia (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 98; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 197; Wójcicki T.2, s. 16; zm. 1827; kw. 175)
 1287. Chopin Justyna z d. Krzyżanowska (Kielarski s. 154; Przewodnik 2002 s. 111; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 127; zm. 1861; kw. 9; wcześniej katakumby)
 1288. Chopin Mikołaj (Album Powązek 1915; Kielarski s. 154; Przewodnik 1982 s. 51; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 336; Wójcicki T.2, s. 157; zm. 1844; kw. 9 (przed 1939 r. w katakumbach między 5-6 filarem))
 1289. Choromański Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 273; kw. 205)
 1290. Choromańskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 2)
 1291. Chorzewski Franciszek (Kielarski s. 254; kw. 189)
 1292. Choynowski Jan (Kielarski s. 245; kw. 126)
 1293. Choynowski Piotr (Kielarski s. 152; Przewodnik 1982 s. 77; Aleja Zasłużonych)
 1294. Chrapowicki Kazimierz (Kielarski s. 233; kw. 182)
 1295. Chrapowicki Wiktor (Przewodnik 1982 s. 149; kw. 86)
 1296. Chraszczewski Ksawery (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. I)
 1297. Christiani Franciszek Ksawery (Xaverio) (Kielarski s. 111; Przewodnik 1982 s. 62; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 326; zm. 1842; kw. 4)
 1298. Chromińska Cecylia z d. Lubicz-Łubow (zm. 8.05.1934; kw. 28 wpr.)
 1299. Chromińska Paulina (zm. 13.08.1987; kw. 28 wpr.)
 1300. Chromiński Adam (zm. 26.04.1956; kw. 28 wpr.)
 1301. Chronowska Zofia z d. Piotrowska (Szenic T.2, s. 259; zm. 1876)
 1302. Chroscicka Janina z d. Jabłonowska (zm. 27.12.1839; kw. 42)
 1303. Chroscicki Antoni (zm. 10.1839; kw. 42)
 1304. Chrostowski Bronisław (Przewodnik 2002 s. 272; kw. 207)
 1305. Chrostowski Stanisław zob. Ostoja-Chrostowski
 1306. Chróścielewska Anna (zm. 29.08184 .; kw. 21)
 1307. Chróścielewska Józefa (zm. 4.09.1854; kw. 21)
 1308. Chróścielewska Ludwika z d. Lewandowska (zm. 1889; kw. 21)
 1309. Chróścielewski Bronisław (zm. 21.03.1856; kw. 21)
 1310. Chróścielewski Józef (I) (zm. 28.11.1862; kw. 21)
 1311. Chróścielewski Józef (II) (zm. 1876; kw. 21)
 1312. Chróścielewski Józef Ludwik (zm. 24.10.1855; kw. 21)
 1313. Chróścielewski Ludwik (zm. 5.08.1857; kw. 21)
 1314. Chruszczakowski Konstanty Marian (zm. 1881; kw. 73)
 1315. Chruścielewski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1876; kw. 21)
 1316. Chrzanowska Aniela z d. Płodowska 1o voto Wojciechowska (zm. 26.04.1905; kw. 18)
 1317. Chrzanowska Cecylia z d. Gilewicz (Szenic T.3, s. 400; zm. 1918; kw. 165)
 1318. Chrzanowska Halina (zm. 15.08.1971; kw. 176)
 1319. Chrzanowski Bronisław (Szenic T.3, s. 322; zm. 1913)
 1320. Chrzanowski Ignacy Kajetan (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 52; zm. 1854; kw. J)
 1321. Chrzanowski Jerzy Szczęsny (zm. 1921; kw. Y)
 1322. Chrzanowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1.04.1885; kw. 18)
 1323. Chrzanowski Kazimierz (zm. 1889; kw. 27 wpr.)
 1324. Chrzanowski Leon (Kielarski s. 217; kw. Y)
 1325. Chrzanowski Paweł (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 156; Szenic T.3, s. 337; zm. 1914; kw. 165)
 1326. Chrzanowski Piotr (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 340; zm. 1914; kw. 165)
 1327. Chrzanowski Stanisław (Szenic T.3, s. 270; zm. 1910)
 1328. Chrzanowski Wacław (zm. 7.02.1982; kw. 176)
 1329. Chrzanowski Wawrzyniec (zm. 25.11.1851; kw. 18)
 1330. Chrzanowski Wiesław (Kielarski s. 287; Przewodnik 1982 s. 202; kw. 229)
 1331. Chrzanowski Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 161)
 1332. Chrzanowski Zenon (Kielarski s. 286; kw. 232)
 1333. Chrząński Bonawentura (Szenic T.2, s. 153; zm. 1865)
 1334. Chudzyński Mikołaj (Wójcicki T.2, s. 208)
 1335. Chwaściński Bolesław (Przewodnik 2002 s. 97, 177; kw. D)
 1336. Chwaściński Edmund (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 30)
 1337. Chybowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 1338. Chyczewska Bronisława z d. Axentowicz (zm. 25.08.1966; kw. 32 wpr.)
 1339. Chylewska Zofia z d. Frankowska (zm. 9.05.1920; kw. II)
 1340. Chylewski Zbigniew (Kielarski s. 302; kw. 287)
 1341. Chyliński Zygmunt (zm. 24.11.1905; kw. IV)
 1342. Chyżyńska Iwona z d. Karpowicz (zm. 26.05.2000; kw. 32 wpr.)
 1343. Ciaciuch Henryk (zm. 3.05.1945; kw. 199)
 1344. Ciąglińska Władysława (zm. 1.06.1979; kw. N)
 1345. Ciąglińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 42)
 1346. Ciborowski Janusz (I) (zm. 1919; kw. 245)
 1347. Ciborowski Janusz (II) (Przewodnik 2002 s. 162; zm. 1986; kw. 172)
 1348. Cichocka Maria z d. Braun (zm. 6.01.1876; kw. 176)
 1349. Cichocki Adam (Album Powązek 1915; zm. 1850; kw. 24)
 1350. Cichocki Edward (Przewodnik 2002 s. 127; Szenic T.3, s. 100; zm. 1899; kw. 24)
 1351. Cichocki Jan Witold (zm. 13.01.1918; kw. 19)
 1352. Cichocki Ludwik (zm. 1897; kw. 24)
 1353. Cichocki Tomasz (zm. 1.12.1876; kw. 19)
 1354. Cichowska Anna z d. Dobrowolska (zm. 20.11.2007; kw. 186)
 1355. Cichowska Anna z d. Jankowska (zm. 16.03.1956; kw. pod murem IV d. kw. 177 wpr.)
 1356. Cichowska Janina z d. Podgórska (zm. 8.12.1953; kw. 104)
 1357. Cichowska Józefa (zm. 4.04.1840; kw. 20)
 1358. Cichowska Leokadia z d. Domanowska (zm. 12.07.1995; kw. IV)
 1359. Cichowska Władysława z d. Mierzejewska (zm. 9.05.1959; kw. IV)
 1360. Cichowski Jan (zm. 22.01.1954; kw. IV)
 1361. Cichowski Kazimierz (zm. 26.10.1937; kw. 104 (grób symboliczny, zmarł w Moskwie))
 1362. Cichowski Stefan (zm. 6.07.1906; kw. IV)
 1363. Cichowski Zbigniew (zm. 27.09.2005; kw. 104)
 1364. Ciechanowicz Ewelina (zm. 1981; kw. 18)
 1365. Ciechanowicz Jerzy (zm. 14.01.1999; kw. 124)
 1366. Ciechanowicz Paweł Jerzy (zm. 07.08.2007; kw. 124)
 1367. Ciechanowicz Włodzimierz (zm. 1940; kw. 18)
 1368. Ciechanowiecki Jerzy Stanisław (zm. 1.06.1930; kw. 25)
 1369. Ciechanowska Anna (zm. 17.12.1983; kw. 19)
 1370. Ciechanowska Leonarda (zm. 10.03.1958; kw. 42)
 1371. Ciechanowska Zofia (zm. 27.11.1977; kw. 42)
 1372. Ciechanowski Jerzy (zm. 5.09.1973; kw. 42)
 1373. Ciechanowski Włodzimierz (zm. 06.1969; kw. 19)
 1374. Ciechomska Ludwika z d. Jędrzejewicz (zm. 23.07.1890; kw. II)
 1375. Ciechomska Zofija z d. Mucharska (zm. 22.09.1893; kw. II)
 1376. Ciechomski Henryk (zm. 17.03.1945; kw. II)
 1377. Ciechomski Kazimierz (zm. 1920)
 1378. Ciechomski Ludwik (zm. 2.09.1882; kw. II)
 1379. Ciechomski Paweł (Album Powązek 1915; zm. 1852; kw. 52)
 1380. Ciechomski Stanisław (I) (Szenic T.3, s. 125; zm. 1900)
 1381. Ciechomski Stanisław (II) (zm. 22.11.1919; kw. I)
 1382. Ciecierski Jan (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 264)
 1383. Ciecistowska Helena (zm. 12.08.1888; kw. 19)
 1384. Cieciszowska Halina (Szenic T.2, s. 359; zm. 1886)
 1385. Cieleski Hipolit (Album Powązek 1915; Wójcicki T.2, s. 37; zm. 1841; kw. 69)
 1386. Ciemniewska Anna z d. Bagniewska (zm. 19.03.1879; kw. 19)
 1387. Ciemniewska Władysława z d. Przybyszewska (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 267)
 1388. Ciemniewski Eugeniusz (Szenic T.3, s. 69; zm. 1896)
 1389. Ciemniewski Juljan (zm. 14.07.1864; kw. 19)
 1390. Cier Rajmund (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 55)
 1391. Cierniowski Franciszek (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 23)
 1392. Ciesielewska Matylda z d. Kopczyńska (zm. 2.09.1992; kw. A)
 1393. Ciesielka Anna z d. Dziewanowska (zm. 7.12.1973; kw. 30 wpr.)
 1394. Ciesielska Antoni (zm. 20.09.1857; kw. 20)
 1395. Ciesielska Felicya z d. Miedzielska (zm. 10.10.1874; kw. 20)
 1396. Cieszańska Mirosława (zm. 06.03.2002; kw. 245)
 1397. Cieszańska Romana z d. Vieweger (zm. 30.04.1972; kw. 245)
 1398. Cieszento (zm. 1888; kw. B)
 1399. Cieszewski Wacław (zm. 1920; kw. 328)
 1400. Cieszkowski Henryk (Album Powązek 1915; Kielarski s. 94; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1.01.1873; kw. 18)
 1401. Cieślewski Tadeusz (I) (Przewodnik 1982 s. 56; zm. 1944; kw. 181)
 1402. Cieślewski Tadeusz (II) (Przewodnik 1982 s. 56; zm. 1956; kw. 181)
 1403. Cieślicka Róża z d. Nowicka (zm. 2.05.1918; kw. B)
 1404. Ciniselli Aleksander (Kielarski s. 290; Przewodnik 2002 s. 284; kw. 246)
 1405. Ciołek Gerard (Przewodnik 1982 s. 171; kw. 93)
 1406. Cissowski Maryan (Album Powązek 1915; zm. 1863; kw. 4)
 1407. Ciszewski Aleksander Adam (Przewodnik 2002 s. 183; kw. 32)
 1408. Ciszewski Karol (Kielarski s. 248; Przewodnik 2002 s. 256; kw. 107)
 1409. Ciszkiewicz Eugeniusz (zm. 1921; kw. II)
 1410. Ciszkiewicz Joanna (zm. 1960; kw. II)
 1411. Ciszkiewicz Teresa (Kielarski s. 138; Przewodnik 1982 s. 99; kw. 28 wpr.)
 1412. Ciszyński Józef (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 1413. Ciszyński Maria z d. Snitkiewicz (zm. 18.10.1979; kw. 30 wpr.)
 1414. Ciszyński Stefan (zm. 10.1925; kw. 30 wpr.)
 1415. Ciunkiewicz Bronisław (Kielarski s. 141; kw. B)
 1416. Ciunkiewicz Bronisława z d. Gleintch (zm. 30.01.1885; kw. B)
 1417. Ciunkiewicz Henryk (zm. 30.10.1898; kw. B)
 1418. Ciunkiewicz Jan (zm. 22.04.1877; kw. B)
 1419. Ciunkiewicz Marja z d. Tyszka (zm. 31.12.1890; kw. B)
 1420. Ciunkiewicz Wacław (zm. 8.04.1877; kw. B)
 1421. Cockerill Jan (Wójcicki T.3, s. 256)
 1422. Colin Elżbieta (zm. 20.11.1852; kw. 24)
 1423. Colin Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 5.08.1831; kw. 24)
 1424. Colonna-Czosnowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 30)
 1425. Colonna-Walewska (Kielarski s. 286; kw. 232)
 1426. Colonna-Walewski Władysław (Szenic T.2, s. 391; zm. 1890)
 1427. Comte Henryk (Przewodnik 2002 s. 149; kw. 180)
 1428. Comte-Wilgocka Adela zob. Wilgocka Adela z d. Comte
 1429. Corazzi Aureliusz (Szenic T.2, s. 215; zm. 1871)
 1430. Cousture Bernard (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 184; zm. 1904; kw. 265)
 1431. Crotti Mikołaj (Kielarski s. 307; kw. 328)
 1432. Cudnowa Irena (zm. 6.12.1965; kw. 20)
 1433. Cupriak Irena (zm. 14.08.2000; kw. 44)
 1434. Cupriak Leonard (zm. 27.01.1969; kw. 44)
 1435. Cupriak Teofila z d. Leszczyńska (zm. 9.02.1969; kw. 44)
 1436. Cupryna Eleonora (zm. 2.06.2002; kw. 176)
 1437. Cupryna Stefan (zm. 9.03.1961; kw. 176)
 1438. Cuszlag Andrzej (zm. 1986; kw. 18)
 1439. Cwyl Antoni (zm. 14.05.1972; kw. I)
 1440. Cwyl Stefania (zm. 16.02.1991; kw. I)
 1441. Cybe Aleksander (zm. 11.04.1963; kw. II)
 1442. Cybe Felicja z d. Borkenchagen (zm. 7.10.1944; kw. II)
 1443. Cybe Henryk Eligiusz (zm. 18.05.1966; kw. II)
 1444. Cybe Julian (zm. 14.01.1997; kw. II)
 1445. Cybulscy, rodzina (Kielarski s. 25; kw. 1)
 1446. Cybulska Alina z d. Pruszyńska (Przewodnik 2002 s. 121; kw. 19)
 1447. Cybulska Antonina z d. Janisławska (zm. 14.03.1913; kw. 20)
 1448. Cybulska Faustyna z d. Żeromska (zm. 6.06.1862; kw. 20)
 1449. Cybulska Julia z d. Rogozińska (zm. 1.05.1942; kw. 32 wpr.)
 1450. Cybulska Julia z d. Sachnowska (zm. 29.09.1971; kw. 25)
 1451. Cybulska Stefania z d. Kornecka (zm. 2002; kw. 209)
 1452. Cybulska Wanda z d. Tymińska (zm. 19.02.1973; kw. 20)
 1453. Cybulska Wiktoria z d. Wittman (zm. 26.11.1916; kw. 25)
 1454. Cybulska Zofia z d. Bytner (zm. 4.01.1941; kw. 32 wpr.)
 1455. Cybulski Bronisław (zm. 22.06.1937; kw. 20)
 1456. Cybulski Feliks (zm. 30.12.1939; kw. 20)
 1457. Cybulski Józefat (zm. 3.06.1884; kw. 20)
 1458. Cybulski Kazimierz (zm. 11.06.1967; kw. 20)
 1459. Cybulski Paweł (zm. 28.06.1958; kw. 20)
 1460. Cybulski Stanisław (zm. 9.12.1959; kw. 25)
 1461. Cybulskich, rodzina. (Album Powązek 1915; kw. 1)
 1462. Cyganowski Jan (Kielarski s. 294; kw. 282 wpr.)
 1463. Cyngajst Jan (zm. 14.02.1977; kw. 73)
 1464. Cyngajst Julia (zm. 19.12.1939; kw. 73)
 1465. Cyngajst Juljusz (zm. 15.10.1909; kw. 73)
 1466. Cyngajst Maria (zm. 27.10.1915; kw. 73)
 1467. Cyprysiński Antoni (Kielarski s. ?; kw. 177 wpr.)
 1468. Cyprysiński Franciszek (zm. 24.06.1855; kw. 18)
 1469. Cywińska Barbara (zm. 17.04.1965; kw. 20)
 1470. Cywiński Stanisław (zm. 1919; kw. 319)
 1471. Czaban Edward Paweł (Album Powązek 1915; Kielarski s. 46; Przewodnik 2002 s. 82, 122; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 82; zm. 16.10.1897; kw. 21)
 1472. Czachorowska Hanna z d. Wolska (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 33)
 1473. Czachorowski-Swen Stanisław (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 33)
 1474. Czachowska Joanna z d. Krzyżanowska (zm. 12.02.1856; kw. 18)
 1475. Czachowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 4)
 1476. Czacki Władysław (Szenic T.2, s. 227; zm. 1873)
 1477. Czaczkowska Stefanja z d. Stefańska (zm. 28.12.1910; kw. 31)
 1478. Czaczkowski Feliks (zm. 24.09.1889; kw. 31)
 1479. Czaczkowski Gracyan (zm. 13.01.1885; kw. 31)
 1480. Czaczkowski Zygmunt (zm. 7.10.1929; kw. 31)
 1481. Czajewicz Hilary Filip (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 264; zm. 1877; kw. 182 lub 183)
 1482. Czajewicz Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 182)
 1483. Czajkowska Hanna (zm. 1991; kw. II)
 1484. Czajkowska Janina z d. Stawen (zm. 1956; kw. II)
 1485. Czajkowska Maria (zm. 1932; kw. 18)
 1486. Czajkowski Adolf (kw. II)
 1487. Czajkowski Antoni (I) (zm. 21.01.1850; kw. 18)
 1488. Czajkowski Antoni (II) (Kielarski s. 55; Przewodnik 2002 s. 56, 84, 199; zm. 1912; kw. 177)
 1489. Czajkowski Edward (Kielarski s. ?; kw. 37)
 1490. Czajkowski Józef (Przewodnik 1982 s. 79; Aleja Zasłużonych)
 1491. Czajkowski Karol (Kielarski s. ?; kw. 37)
 1492. Czajkowski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 79; Aleja Zasłużonych)
 1493. Czajkowski Wacław (Kielarski s. ?; kw. 1)
 1494. Czajkowski Witold (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 200)
 1495. Czajkowski Zbigniew (zm. 1944; kw. II)
 1496. Czaki-Mirecka Jadwiga zob. Mirecka Józefa Pelagia Jadwiga z d. Cieślińska (pseud. Jadwiga Czaki-Mirecka, Jadwiga Csaki-Mirecka))
 1497. Czap Bronisława (Kielarski s. 303; zm. 1915; kw. 308)
 1498. Czapigo Tadeusz (zm. 1939; kw. II)
 1499. Czapigo Teofila z d. Konopnicka (zm. 1914; kw. II)
 1500. Czaplicka Walentyna z d. Wegner (Kielarski s. 52; kw. 31 wpr.)
 1501. Czaplicki Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 191; kw. 212)
 1502. Czapska Józefina (Józefa) (Kielarski s. 123; Przewodnik 1982 s. 93; Szenic T.2, s. 315; zm. 1881; kw. 165)
 1503. Czapski Józef (Przewodnik 2002 s. 92, 109tablica na kościele)
 1504. Czarnecka Maria (I) (Album Powązek 1915; kw. 172)
 1505. Czarnecka Maria (II) (Kielarski s. 281; Przewodnik 2002 s. 278; kw. 237)
 1506. Czarnecki Józef (Album Powązek 1915; kw. 172)
 1507. Czarnecki Julian (zm. 4.04.1910; kw. 30 wpr.)
 1508. Czarnecki Kazimierz (zm. 9.05.1897; kw. 30 wpr.)
 1509. Czarnecki Roman (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 87)
 1510. Czarnecki Tadzio (zm. 18.06.1885; kw. 30 wpr.)
 1511. Czarneckich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. C)
 1512. Czarniawskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 1)
 1513. Czarnkowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 49; kw. P)
 1514. Czarnocki Jan (Przewodnik 1982 s. 81; Aleja Zasłużonych)
 1515. Czarnomski Franciszek (Szenic T.2, s. 63; Wójcicki T.3, s.173; zm. 1855; kw. 23 wpr.)
 1516. Czarnomski Leopold (Album Powązek 1915; zm. 1878; kw. 49)
 1517. Czarnota-Bojarski Roman (Przewodnik 1982 s. 218; kw. 328)
 1518. Czarnowska Maria (zm. 29.10.1906; kw. 42)
 1519. Czarnowska Romana z d. Korwin-Święcka (kw. 38)
 1520. Czarnowska Teodozya (zm. 9.07.1880; kw. 42)
 1521. Czarnowski Jan Nepomucen (Kielarski s. 292; kw. 254)
 1522. Czarnowski Marian (Kielarski s. 292; kw. 254)
 1523. Czarnowski Wiplan (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 24-25)
 1524. Czarnowski Władzio (zm. 22.09.1886; kw. B)
 1525. Czarnowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 191)
 1526. Czarnowskich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 29, 125; kw. P)
 1527. Czarny Zawisza Artur (Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 22.04.1897; kw. 42)
 1528. Czartoryska Jadwiga z d. Kulesza 1o voto Orłowska (zm. 5.08.1900; kw. 30 wpr.)
 1529. Czartoryski Roman (Adam Roman) (Szenic T.3, s. 68; zm. 1896)
 1530. Czarzasty Grześ (zm. 22.11.1995; kw. 73)
 1531. Czasznicka Zofia (Przewodnik 1982 s. 195; kw. 155)
 1532. Czaykowska Kazimiera z d. Tomkiel (zm. 17.08.1973; kw. 297)
 1533. Czaykowski Antoni Sylwester (zm. 9.07.1878; kw. 18)
 1534. Czecheidze (Zachariadze) Aleksander (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 1535. Czechowicz Gabriel (Kielarski s. 306; kw. 331)
 1536. Czechowicz Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 160; zm. 1991; kw. 170)
 1537. Czechowska Zofia z d. Budkiewicz (zm. 13.12.1968; kw. 30 wpr.)
 1538. Czechowski Zdzisław (zm. 9.09.1960; kw. 30 wpr.)
 1539. Czechowskich, rodzina (kw. 32 wpr.)
 1540. Czeczot Otton (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 99)
 1541. Czekanowski Jan (Przewodnik 1982 s. 90; Aleja Zasłużonych)
 1542. Czekay Antoni (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 1543. Czekay Helena z d. Krysiewicz (zm. 3.12.1913; kw. 30 wpr.)
 1544. Czekay Karolina z d. Czekay (zm. 17.01.1977; kw. 30 wpr.)
 1545. Czekay Leon (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 1546. Czekierska Ludwika z d. Milewska (Szenic T.1, s. 118; Wójcicki T.2, s. 179; zm. 1812katakumby)
 1547. Czekierski Eustachy (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 64)
 1548. Czekierski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 41)
 1549. Czekierski Walenty (Album Powązek 1915; zm. 1871; kw. 43)
 1550. Czeklińska Konstancja z d. Czarnota de Bojary Bojarska (zm. 16.09.1935; kw. IV)
 1551. Czeklińska Maria z d. Pilińska (zm. 24.12.1873; kw. IV)
 1552. Czekliński Adam (zm. 17.03.1861; kw. IV)
 1553. Czekliński Anastazy (zm. 19.07.1907; kw. IV)
 1554. Czekliński Antoni (I) (zm. 14.11.1883; kw. IV)
 1555. Czekliński Antoni (II) (zm. 6.12.1899; kw. IV)
 1556. Czekotowska Maria z d. Szyniańska (Przewodnik 2002 s. 270; kw. 210)
 1557. Czekotowski Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 190; kw. 210)
 1558. Czempińska (Czenpińska) Prowidencja z d. Fontana (Szenic T.1, s. 126; zm. 1816katakumby)
 1559. Czempińska Prowid: (Wójcicki T.2, s. 186)
 1560. Czempiński Jan (Kielarski s. 88; Przewodnik 2002 s. 128; kw. 22)
 1561. Czepita Michał (Kielarski s. 200; kw. 299b)
 1562. Czermak Kazimierz (zm. 1.01.1982; kw. 30 wpr.)
 1563. Czermiński Ksawery (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 1564. Czernecka Anna (zm. 1934; kw. 176)
 1565. Czernecka Lucyna (zm. 1896; kw. 176)
 1566. Czernecki Antoni (zm. 1888; kw. 176)
 1567. Czernecki Lucjan (zm. 1922; kw. 176)
 1568. Czerniawska Barbara z d. Kuczyńska (zm. 19.05.1883; kw. 17)
 1569. Czerniawska Lucyna (zm. 22.01.1924; kw. 17)
 1570. Czerniawski Józef (zm. 30.07.1852; kw. 17)
 1571. Czerniawski Kazimierz (zm. 1919; kw. T)
 1572. Czerniawskich, rodzina (Kielarski s. 25; kw. 1)
 1573. Czernicka Kazimiera z d. Zapałkiewicz 1o voto Gajdzieńska (zm. 1939; kw. 30 wpr.)
 1574. Czernicki Gustaw (Szenic T.3, s. 300; zm. 1911)
 1575. Czernicki Ksawery (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 1576. Czerska Krystyna (zm. 8.03.1958; kw. 27 wpr.)
 1577. Czerska Maria z d. Greffkowicz (Przewodnik 2002 s. 65, 262; kw. 188)
 1578. Czerska Maria z d. Kamieńska (zm. 12.05.1949; kw. 27 wpr.)
 1579. Czerski Maciej (zm. 25.07.1968; kw. 27 wpr.)
 1580. Czerski Stanisław (zm. 22.11.1954; kw. 27 wpr.)
 1581. Czerwiakowski Jan (Przewodnik 2002 s. 257; kw. 105)
 1582. Czerwińska Helena (Przewodnik 2002 s. 280; kw. 231)
 1583. Czerwińska Lucyna z d. Młynarska (zm. 6.11.1969; kw. 44)
 1584. Czerwińska Stefania (kw. II)
 1585. Czerwiński Czesław (kw. II)
 1586. Czerwiński Franciszek Hieronim (Szenic T.3, s. 112; zm. 1899)
 1587. Czerwiński Jakub (Jakób) (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 46 lub 56)
 1588. Czerwiński Konstanty (Kielarski s. ?; kw. 52)
 1589. Czerwiński Sławomir (Kielarski s. 257; Przewodnik 2002 s. 264; kw. 196)
 1590. Czerwiński Władysław (zm. 1920; kw. 234)
 1591. Czetwertyński Kalikst (Album Powązek 1915; zm. 1888; kw. 7)
 1592. Czosnowska Klementyna (Kielarski s. 173; Szenic T.3, s. 325; zm. 1913pod murem ul. Tatarskiej)
 1593. Czosnowski Sylwester (Przewodnik 1982 s. 172; kw. f)
 1594. Czosnowski Wincenty (zm. 26.02.1904; kw. II)
 1595. Czrkowski Paweł (zm. 22.05.1887; kw. 21)
 1596. Czubala Irena (zm. 1988; kw. 30 wpr.)
 1597. Czubalski Franciszek (Przewodnik 1982 s. 151; kw. Z)
 1598. Czudowski Aleksy (zm. 2.10.1887; kw. O)
 1599. Czudowski Michał (zm. 1921; kw. O)
 1600. Czuma Walerian (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 1601. Czyehy Bartłomiej (Wójcicki T.1, s. 114-257)
 1602. Czyńska Maria (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 72)
 1603. Czyrnek Jadwiga (zm. 7.07.2001; kw. 32)
 1604. Czyrnek Stanisław (zm. 17.12.1984; kw. 32)
 1605. Czyszkowska Natalia z d. Siennicka (Przewodnik 1982 s. 148; kw. 73)
 1606. Czyżewicz Adam (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 240)
 1607. Czyżewska Agnieszka z d. Mościcka (zm. 13.01.1925; kw. N)
 1608. Czyżewski (zm. 28.12.1940; kw. N)
 1609. Czyżewski (kw. N)
 1610. Czyżewski Antoni (zm. 2.10.1904; kw. N)
 1611. Czyżewski Janusz (zm. 1956; kw. N)
 1612. Czyżewski Ludwik (zm. 1940; kw. N)
 1613. Czyżewski Stanisław (zm. 27.11.1932; kw. N)
 1614. Czyżewski Władysław (Kielarski s. 224; kw. 282 wpr.)
 1615. Czyżowska Irena z d. Nowińska (Kielarski s. 310; kw. 335)
 1616. Czyżowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 33)
 1617. Czyżyńska Maria (kw. 36)
 1618. Czyżyńska Stefania (kw. 36)
 1619. Czyżyński Aleksander (kw. 36)
 1620. Czyżyński Roman (kw. 36)
 1621. Do góry

  Ć

 1622. Ćwierczakiewicz Antoś (zm. 11.11.1869; kw. 20)
 1623. Ćwierczakiewicz Henryjeta z d. Stryjeńska (zm. 19.03.1875; kw. 20)
 1624. Ćwierczakiewicz Maksymilian (zm. 10.10.1906; kw. 20)
 1625. Ćwierczakiewicz Mieczysław (zm. 1.01.1920; kw. 20)
 1626. Ćwierczakiewiczowa Kamilla z d. Węglińska (Kielarski s. 262; kw. 133)
 1627. Ćwiklińska Mieczysława z d. Trapszo (Przewodnik 1982 s. 85; Aleja Zasłużonych)
 1628. Do góry

  D

 1629. D`Ammam Aleksander (zm. 18.11.1852; kw. 30 wpr.)
 1630. D`Ammam Karol (zm. 14.08.1864; kw. 30 wpr.)
 1631. Daab Anna z Leskich (zm. 1998; kw. 24)
 1632. Daab Mieczysław (zm. 1980; kw. 24)
 1633. Daberko Ludwik (zm. 17.05.1890; kw. 17)
 1634. Dahlig Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 183; kw. 32)
 1635. Dajczman Stefan (Kielarski s. 227; Kurier Warszawski 1900, nr 302; kw. R)
 1636. Dal Trozzo, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 27 wpr.)
 1637. Dalewska Amelja z d. Sokołowska (zm. 23.08.1926; kw. II)
 1638. Dalewska Dominika z d. Narkiewicz (zm. 11.10.1879; kw. II)
 1639. Dalewska Julia z d. Berkman (zm. 11.03.1874; kw. II)
 1640. Dalewska Ksawera (zm. 29.07.1900; kw. II)
 1641. Dalewska Zofija (zm. 1.08.1929; kw. II)
 1642. Dalewska Zygmunta (zm. 21.09.1960; kw. II)
 1643. Dalewski Franciszek (Przewodnik 2002 s. 167; zm. 25.04.1904; kw. II)
 1644. Dalewski Konstanty (zm. 29.05.1868; kw. II)
 1645. Dalewski Tytus (zm. 31.121883; kw. II)
 1646. Dalkiewicz Mieczysław (Kielarski s. 272; kw. 224)
 1647. Dalkiewicz, rodzina (Kielarski s. 275; kw. 222)
 1648. Damelewiczowa Helena (Przewodnik 2002 s. 177; kw. C)
 1649. Damięcki Dobiesław (Kielarski s. 154; Przewodnik 1982 s. 35, 82; Aleja Zasłużonych)
 1650. Damman Józef (Album Powązek 1915; zm. 1900; kw. 82)
 1651. Damse Józef Wiktoryn (Szenic T.2, s. 262; zm. 1876)
 1652. Danejko Aleksandra (zm. 14.03.1929; kw. 42)
 1653. Danejko Anna (zm. 20.04.1935; kw. 42)
 1654. Danejko Cezar (zm. 13.03.1895; kw. 42)
 1655. Danejko Kazimiera (zm. 19.11.1912; kw. 42)
 1656. Dangel (Wójcicki T.3, s.248)
 1657. Daniel Anna z d. Sulerzycka (zm. 8.07.1852; kw. 25)
 1658. Daniel, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 1659. Danielewicz Leon Józef (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 241)
 1660. Danielski Wojciech (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 153)
 1661. Danilewicz, rodzina (Przewodnik 2002 s. 108; kw. 11)
 1662. Daniłłowicz Stanisław (zm. 1937; kw. N)
 1663. Daniłowicz Fiedor(?) (Kielarski s. 29; kw. 5)
 1664. Daniłowicz Ignacy (Kielarski s. 115; kw. 158)
 1665. Daniłowicz Kamilla z d. Krasowska (Kielarski s. 115; kw. 158)
 1666. Daniłowski Gustaw (Kielarski s. 245; Przewodnik 1982 s. 210; kw. 246 lub 262)
 1667. Daniłowski Jan (zm. 11.12.1890; kw. 27 wpr.)
 1668. Daniłowski Juliusz (zm. 20.02.1888; kw. 27 wpr.)
 1669. Danis Elżbieta (zm. 17.07.1991; kw. 17)
 1670. Danis Jan (zm. 4.10.1956; kw. 17)
 1671. Danis Jan Marian (zm. 24.10.1975; kw. 17)
 1672. Danis Maria z d. Gąsowicz (zm. 13.12.1929; kw. 17)
 1673. Danis Tadeusz (zm. 16.01.1978; kw. 17)
 1674. Daniszewska Michalina (Szenic T.3, s. 162; zm. 1903)
 1675. Daniszewska Zofia z d. Smoleńska (zm. 1.04.1938; kw. 30 wpr.)
 1676. Daniszewski Henryk (zm. 28.09.1809; kw. 30 wpr.)
 1677. Dankowski Stanisław (zm. 1865; kw. O)
 1678. Danowska Rozalia z d. Zawadzka (zm. 27.07.1870; kw. 19)
 1679. Danysz-Fleszarowa Regina zob. Fleszar Regina z d. Danysz
 1680. Darewski Ludwik (zm. 16.04.1887; kw. B)
 1681. Dargiel Jerzy (Przewodnik 2002 s. 292; kw. 320)
 1682. Daszewski Franciszek (Wójcicki T.3, s.175)
 1683. Daszkiewicz Korybut Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1886; kw. 34)
 1684. Daszkiewicz-Hortnowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 46)
 1685. Daszyńska-Golińska Zofia zob. Golińska Zofia z d. Poznańska 1o voto Daszyńska
 1686. Dawid Eugeniusz (zm. 1919)
 1687. Dawid Jadwiga z d. Szczawińska (Kielarski s. 271; Przewodnik 1982 s. 208; Szenic T.3, s. 269; zm. 1910; kw. 252)
 1688. Dawid Jan Władysław (Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 208; Szenic T.3, s. 333; zm. 1914; kw. 252)
 1689. Dawid Wincenty (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1897; kw. 74)
 1690. Dawidowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. 32 ("stare mauzoleum - zajrzeć przez okno"))
 1691. Dayczak (Dajczak) Wawrzyniec (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 139)
 1692. Dąbkowska Zofia (zm. 20.04.1896; kw. 43)
 1693. Dąbkowski Stefan (Przewodnik 2002 s. 228; kw. 109)
 1694. Dąbkowskich, rodzina (Kielarski s. 247; kw. 109)
 1695. Dąborwski Julian (Kielarski s. 227; kw. R)
 1696. Dąbrowa Jabłoński Mikołaj (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 303)
 1697. Dąbrowa zob. Młodzianowski Kazimierz
 1698. Dąbrowa-Jabłoński Mikołaj (Przewodnik 1982 s. 217; kw. 303)
 1699. Dąbrowa-Jabłoński Mikołaj Maureliusz (Kielarski s. 383; Przewodnik 2002 s. 289; kw. 303)
 1700. Dąbrowska Anna z d. Szopińska (zm. 9.01.2005; kw. 21)
 1701. Dąbrowska Hanna (Przewodnik 2002 s. 177; kw. D)
 1702. Dąbrowska Izabela (kw. 17)
 1703. Dąbrowska Jadziulka (zm. 1892; kw. 32 wpr.)
 1704. Dąbrowska Józefa (I) (zm. 20.03.1999; kw. 199)
 1705. Dąbrowska Józefa (II) (zm. 2002; kw. 27 wpr.)
 1706. Dąbrowska Klemensa z d. Żółtowska (zm. 1932; kw. 17)
 1707. Dąbrowska Maria (Kielarski s. 227; kw. R)
 1708. Dąbrowska Maria z d. Gerson (Przewodnik 2002 s. 83, 112 124, 164, 194, 199, 215, 243, 260; kw. 39)
 1709. Dąbrowska Maria z d. Korwin-Szymanowska (zm. 25.05.1897; kw. 163)
 1710. Dąbrowska Maria z d. Sobierańska (zm. 1926; kw. 31)
 1711. Dąbrowska Maria z d. Szumska (Przewodnik 1982 s. 35, s. 89-90; Aleja Zasłużonych)
 1712. Dąbrowska Tekla z d. Stępowska (zm. 1877; kw. 31)
 1713. Dąbrowska Wanda (I) (zm. 2.05.1912; kw. 32 wpr.)
 1714. Dąbrowska Wanda (II) (zm. 1984; kw. 17)
 1715. Dąbrowska Wanda z d. Kociełło (Przewodnik 2002 s. 267; kw. 213)
 1716. Dąbrowska Weronika (zm. 3.04.1864; kw. 20)
 1717. Dąbrowska z d. Gasztowt (zm. 1961; kw. 31)
 1718. Dąbrowska Zuzanna z d. Schmydt (zm. 25.08.1926; kw. 199)
 1719. Dąbrowska-Szakiewicz Krystyna zob. Szakiewicz Krystyna z d. Dąbrowska
 1720. Dąbrowski Aleksander (I) (zm. 25.07.1924; kw. 199)
 1721. Dąbrowski Aleksander (II) (Przewodnik 2002 s. 87, 276; zm. 1939; kw. 221)
 1722. Dąbrowski Antoni (Wójcicki T.1, s. 74, T.3, s. 36; Szenic T.1, s. 176; zm. 1825)
 1723. Dąbrowski Bonawentura (Album Powązek 1915; Kielarski s. 101; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 134; zm. 1862; kw. 12)
 1724. Dąbrowski Bronisław (Przewodnik 2002 s. 108; kw. 11)
 1725. Dąbrowski Ferdynand (kw. 17)
 1726. Dąbrowski Franciszek (Kielarski s. 252; kw. 193)
 1727. Dąbrowski Gracjan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 139; Przewodnik 1982 s. 25, 99; zm. 26.01.1903; kw. 32 wpr.)
 1728. Dąbrowski Henryk (zm. 20.10.1976; kw. 43)
 1729. Dąbrowski Ignacy (Kielarski s. 207; Przewodnik 2002 s. 194; kw. 39)
 1730. Dąbrowski Jan (I) (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 42)
 1731. Dąbrowski Jan (II) (zm. 1942; kw. 17)
 1732. Dąbrowski Jan (III) (Przewodnik 1982 s. 181; zm. 1975; kw. 135)
 1733. Dąbrowski Jan Henryk (I) (zm. 1944; kw. 43)
 1734. Dąbrowski Jan Henryk (II) (zm. 1991; kw. 31)
 1735. Dąbrowski Jarosław (zm. 1920)
 1736. Dąbrowski Józef (pseud. Grabiec) (Kielarski s. 266; Przewodnik 1982 s. 191; kw. 213)
 1737. Dąbrowski Józefa (kw. 17)
 1738. Dąbrowski Julian (zm. 25.08.1874; kw. 17)
 1739. Dąbrowski Leon (kw. 17)
 1740. Dąbrowski Marian (Przewodnik 1982 s. 191; kw. 213)
 1741. Dąbrowski Miecio (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 49, 190; kw. 53)
 1742. Dąbrowski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 168; kw. 123)
 1743. Dąbrowski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 46)
 1744. Dąbrowski Stefan (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 80, 200; Szenic T.3, s. 265; zm. 1909; kw. 43)
 1745. Dąbrowski Tadeusz (I) (zm. 1942; kw. 31)
 1746. Dąbrowski Tadeusz (II) (zm. 9.09.2002; kw. 199)
 1747. Dąbrowski Wiktor zob. Grzywo-Dąbrowski
 1748. Dąbrowski Wszebor (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 31)
 1749. Dąbrowski Zdzisław (I) (Kielarski s. 66; zm. 1920; kw. 31)
 1750. Dąbrowski Zdzisław (II) (zm. 1939; kw. 31)
 1751. Dąbrowski Zdzisław Hipolit (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 31)
 1752. Dąbrowski Zygmunt (I) (zm. 1946; kw. 31)
 1753. Dąbrowski Zygmunt (II) (zm. 1982; kw. 17)
 1754. Dąbski Jan (Kielarski s. 271; Przewodnik 1982 s. 187-188; kw. 205)
 1755. De Castellaz Edward (Kielarski s. 169; Aleja Katakumbowa filar 10)
 1756. De Rozenwerth (Kielarski s. 166; Aleja Katakumbowa filar 27/26)
 1757. De Rozenwerth Józef (Kielarski s. 166; Aleja Katakumbowa filar 27/26)
 1758. De Vidal Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1862; Aleja Katakumbowa filar 45)
 1759. Deboli Delfina z d. Wiorogórska 1o voto Wasiutyńska (zm. 24.02.1911; kw. 45)
 1760. Dederko Bohdan (Przewodnik 1982 s. 168; kw. 123)
 1761. Degarle Karol (zm. 31.10.1869; kw. 17)
 1762. Degelman Hubert Karol (zm. 12.06.1908; kw. 20)
 1763. Degórski Tomasz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 154; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 83; zm. 1857; Aleja Katakumbowa filar 4-5)
 1764. Dehnel Ignacy Tadeusz (zm. 1920)
 1765. Dehnel Maria z d. Śliwicka (Kielarski s. 168; kw. 8)
 1766. Dehnel Michał (Kielarski s. 168; kw. 8)
 1767. Dehnel Władysław (Przewodnik 2002 s. 107; kw. 11)
 1768. Dejrych Agnieszka z d. Staporkiewicz (zm. 04.1899; kw. 18)
 1769. Dejrych Franciszek (zm. 12.10.1868; kw. 18)
 1770. Dekert Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 163; Przewodnik 2002 s. 32, 130; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 129; zm. 1861; Aleja Katakumbowa filar 46)
 1771. Dekucińska Romana z d. Węgleńska (zm. 15.11.1919; kw. 32 wpr.)
 1772. Dekuciński Józef (zm. 26.04.1880; kw. 32 wpr.)
 1773. Dekuciński Stefan (zm. 12.03.1914; kw. 32 wpr.)
 1774. Delinikajtis Jan (Kielarski s. 262; kw. 114)
 1775. Dembek Konstanty Tomasz (Kielarski s. 25; Przewodnik 2002 s. 113; Szenic T.1, s. 211; zm. 1828; kw. 1)
 1776. Dembińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 78)
 1777. Dembowska Jadwiga (zm. 5.03.1994; kw. O)
 1778. Dembowska Sabina (Przewodnik 2002 s. 292; kw. 323)
 1779. Dembowska Teressa (Wójcicki T.3, s. 178)
 1780. Dembowski Ignacy (Kielarski s. 16; Przewodnik 1982 s. 58; kw. 179)
 1781. Dembowski Leon (Przewodnik 2002 s. 118; kw. 12)
 1782. Dembowski Ludwik (Wójcicki T.3, s. XX)
 1783. Demby Józef (Kielarski s. 224; kw. 65)
 1784. Demby Stefan (Przewodnik 1982 s. 219; kw. 347)
 1785. Demeszkan Remigiusz (Album Powązek 1915; zm. 1861; kw. 179)
 1786. Demianowicz Joanna z d. Zaleska (zm. 30.01.1891; kw. 19)
 1787. Demianowicz Mikołaj (zm. 17.04.1888; kw. 19)
 1788. Demianowicz Olimpia z d. von Heller (zm. 2.01.1871; kw. 19)
 1789. Denkowska Maniusia (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 9 (grób Rzempołuskich)
 1790. Deotyma zob. Łuszczewska Jadwiga
 1791. Depkie Wincennty (kw. 30 wpr.)
 1792. Derner Halina (zm. 1928; kw. IV)
 1793. Derner Stefania z d. Sejdler (kw. IV)
 1794. Deryng Karol (zm. 27.06.1879; kw. 30 wpr.)
 1795. Deryng Karolina z d. Trzeczkowska (zm. 5.05.1882; kw. 30 wpr.)
 1796. Desetancs Armand Charles (zm. 20.01.1862; kw. 46)
 1797. Desetancs Luiza Kunegunda z d. Przyborska (zm. 20.03.1879; kw. 46)
 1798. Deskur Józef (Przewodnik 1982 s. 73; Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 47-48, na wpr; kw. 4)
 1799. Detkens Edward (Kielarski s. 249; Przewodnik 2002 s. 257; kw. 105)
 1800. Detlinger Feliks (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 85)
 1801. Deubl Maria (zm. 6.03.1959; kw. 21)
 1802. Devison Antoni (zm. 1.11.1865; kw. 43)
 1803. Devison Maria z d. Jabłońska (zm. 25.01.1861; kw. 43)
 1804. Dębicka Marya (zm. 3.07.1903; kw. 38)
 1805. Dębicka Michalina z d. Chojnowska (zm. 1944; kw. IV)
 1806. Dębicka Nelly z d. Perdrix (zm. 6.06.2003; kw. IV)
 1807. Dębicka Zofia z d. Zielińska (zm. 1970; kw. 19)
 1808. Dębicki Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1855; kw. 5)
 1809. Dębicki Feliks (zm. 1960; kw. IV)
 1810. Dębicki Franciszek (zm. 22.07.1844; kw. 30 wpr.)
 1811. Dębicki Henryk (zm. 1978; kw. IV)
 1812. Dębicki Zdzisław (Kielarski s. 33; Przewodnik 2002 s. 107; kw. 11)
 1813. Dębnicki Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 33)
 1814. Dębno-Krzyżanowski Stanisław Filip (Album Powązek 1915; Kielarski s. 246; Szenic T.2, s. 313; zm. 1881; kw. 59)
 1815. Dębowski Władysław (zm. 1834; kw. 37)
 1816. Dębska Róża z d. Za[...]bska (zm. 04.1894; kw. II)
 1817. Dębska-Wróblewska Irena z d. Uziębłło (zm. 2.01.1951; kw. 32 wpr.)
 1818. Dębski Aleksander (Kielarski s. 256; Przewodnik 1982 s. 186; kw. 196)
 1819. Dębski Feliks (kw. II)
 1820. Dębski Karolina (kw. II)
 1821. Dębski Róża z d. Za[...]bska (zm. 04.1894; kw. II)
 1822. Dickman Aleksandra Cecylja (zm. 7.09.1912; kw. 17)
 1823. Didier Karol (zm. 7.04.1892; kw. 46)
 1824. Didier Ludwik (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. L)
 1825. Didier, rodzina (Album Powązek 1915; kw. L)
 1826. Diehl, rodzina (Przewodnik 2002 s. 195; kw. 37)
 1827. Dietrich Fryderyk Adolf (Przewodnik 2002 s. 119; Szenic T.2, s. 108; zm. 1860; kw. 15)
 1828. Dietrych Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 210; zm. 1909; kw. 47)
 1829. Dieulevelut-Kaulek Lucia z d. Piskorska (zm. 14.10.1935; kw. 18)
 1830. Dieulevelut-Kaulek Lucien (zm. 15.04.1941; kw. 18)
 1831. Dipont Franciszka z Rychlewskich (kw. F/G)
 1832. Dipont Paweł (kw. F/G)
 1833. Diubel Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 253)
 1834. Dlouhy Antoni (Album Powązek 1915; kw. 90)
 1835. Długokęcki Antoni (Kielarski s. 297; kw. 273)
 1836. Długoszowa Władysława zob. Maciesza Władysława z d. Pomian-Śrzednicka (pseud.? Długoszowa)
 1837. Dłuska Bronisława z d. Skłodowska (Przewodnik 1982 s. 92; kw. 164)
 1838. Dłuski Erazm (Kielarski s. 181; kw. M)
 1839. Dłużewska Zofia z d. Nowak (kw. T)
 1840. Dłużewski Juliusz zob. Nowak-Dłużewski
 1841. Dmochowska Aleksandra (Przewodnik 2002 s. 163; zm. 1992; kw. 173)
 1842. Dmochowski Franciszek Ksawery (Szenic T.1, s. 86; Wójcicki T.1, s. 163, T.2, s.256; zm. 1808na skraju cmentarza, przy końcu katakumb (grób zlikwidowany poczas ich powiększania)
 1843. Dmochowski Franciszek Salezy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 40; Przewodnik 1982 s. 113; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 211; zm. 3.08.1871; kw. 17)
 1844. Dmochowski Jan (I) (Kielarski s. 144; kw. C)
 1845. Dmochowski Jan (II) (zm. 16.10.1923; kw. 18)
 1846. Dmochowski Mariusz (Przewodnik 2002 s. 163; kw. 173)
 1847. Dmowska Wiktoria (zm. 14.08.1910; kw. 42)
 1848. Dmowska Zofia (zm. 1870; kw. B)
 1849. Dmowski Andrzej (zm. 1891; kw. B)
 1850. Dmowski Edward (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 78)
 1851. Dmowski Wacław (zm. 4.04.1908; kw. 42)
 1852. Dmowski Włodzio (zm. 15.12.1891; kw. 42)
 1853. Dmowski Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 134)
 1854. Dmuszewska Konstancja z d. Pięknowska (Przewodnik 1982 s. 61; Szenic T.2, s. 57; zm. 1854; kw. 4)
 1855. Dmuszewski Ludwik Adam (Album Powązek 1915; Kielarski s. 230; Przewodnik 1982 s. 61; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 382; Wójcicki T.2, s. 125; zm. 1847; kw. 4)
 1856. Dmuszewski, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 4)
 1857. Dobaski Feliks (zm. 24.09.1938; kw. 43)
 1858. Dobek Antoni (Wójcicki T.3, s. 183)
 1859. Doberski Kazimierz (zm. 1919; kw. 271)
 1860. Dobiecki Aleksy (zm. 25.09.1880; kw. IV)
 1861. Dobiecki Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 3)
 1862. Dobkiewicz Marya Jadwiga (zm. 7.06.1863; kw. 25)
 1863. Dobosiewicz Antoni (zm. 11.03.1855; kw. 18)
 1864. Dobosiewicz Barbara z d. Piechnik (zm. 1886; kw. 18)
 1865. Dobosiewicz Edward (zm. 1898; kw. 18)
 1866. Dobosiewicz Jacenty (zm. 23.04.1861; kw. 18)
 1867. Dobosiewicz Michał (zm. 5.10.1892; kw. 18)
 1868. Dobraczyński Jan (Przewodnik 2002 s. 253; kw. 185)
 1869. Dobronoki Antoni (zm. 17.12.1907; kw. 39)
 1870. Dobrowolska Jadwiga Halina (zm. 27.11.2000; kw. 18)
 1871. Dobrowolska Anna (zm. 1985; kw. 204)
 1872. Dobrowolski Antoni (zm. 27.05.1971; kw. 18)
 1873. Dobrowolski Atanazy (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 65)
 1874. Dobrowolski Kazimierz (Kielarski s. ?; zm. 6.05.1854; kw. 25 wpr.)
 1875. Dobrowolski Piotr (Album Powązek 1915; zm. 1833; kw. 18)
 1876. Dobrowolski Roman (zm. 1920)
 1877. Dobrowolski Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 176; kw. F/G)
 1878. Dobrska Anna z d. Tomaszewska (Kielarski s. 14; Przewodnik 2002 s. 15; kw. 178)
 1879. Dobrska Koehler (zm. 16.04.1869; kw. 25)
 1880. Dobrski Julian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 20; Przewodnik 1982 s. 56; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 358; zm. 1886; kw. 181)
 1881. Dobrski Konrad (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 58; Szenic T.3, s. 347; zm. 1915; kw. 178)
 1882. Dobrski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 56)
 1883. Dobrskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 1884. Dobrzańska Stella (zm. 3.09.1982; kw. 27 wpr.)
 1885. Dobrzański Aleksander (Szenic T.3, s. 396; zm. 1918)
 1886. Dobrzański Bronisław (zm. 27.02.1976; kw. 27 wpr.)
 1887. Dobrzański Łukasz (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 162)
 1888. Dobrzelewska Marcella (Przewodnik 2002 s. 32; kw. 16)
 1889. Dobrzycki Henryk (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 150; Szenic T.3, s. 334; zm. 1914; kw. 85)
 1890. Dobrzyńska Irena (zm. 1995; kw. 199)
 1891. Dobrzyńska Joanna z d. Miller (Szenic T.2, s. 285; zm. 1879)
 1892. Dobrzyński Ignacy (Szenic T.1, s. 319; Wójcicki T.2, s. 87; zm. 1841)
 1893. Dobrzyński Ignacy Feliks (Album Powązek 1915; Kielarski s. 36; Przewodnik 1982 s. 48; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 174; zm. 1867; kw. 11)
 1894. Dobrzyński Władysław (Kielarski s. 255; kw. 189)
 1895. Docha Józef (Przewodnik 1982 s. 194; kw. 140)
 1896. Dohesz August (zm. 26.04.1847; kw. 17)
 1897. Doleżko Franciszek (zm. 24.01.1973; kw. I)
 1898. Doleżko Stanisława (kw. I)
 1899. Doliwa-Dobrowolski Michał (zm. 1919)
 1900. Dołęga-Chodakowski Józef (Szenic T.3, s. 338; zm. 1914)
 1901. Dołęga-Lewandowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 175)
 1902. Dołęga-Makowiecki Jerzy (Przewodnik 1982 s. 207; kw. 257d)
 1903. Dołęga-Mostowicz Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 74; katakumby na wpr; kw. 12)
 1904. Dołęga-Nalepiński Stanisław (zm. 1919; kw. 188)
 1905. Dołowa Diana (Przewodnik 2002 s. 208; kw. P)
 1906. Dołowy Teodor (Przewodnik 2002 s. 208; kw. P)
 1907. Domagalski Franciszek (Szenic T.1, s. 354; zm. 1845)
 1908. Domaniewska Halina (zm. 22.10.1973; kw. 19)
 1909. Domaniewska Irena (zm. 21.07.1984; kw. 19)
 1910. Domaniewska Zofia z d. Janiszewska (zm. 1.01.1903; kw. 19)
 1911. Domaniewski Czesław (Przewodnik 2002 s. 121; zm. 14.09.1936; kw. 19)
 1912. Domańska Helena (zm. 20.03.1882; kw. I)
 1913. Domańska Józefa z d. Swinarska (zm. 4.10.1884; kw. I)
 1914. Domański Witold (zm. 6.05.1942; kw. 30 wpr.)
 1915. Domański Włodzimierz (zm. 18.07.1903; kw. I)
 1916. Domaradzka Irena (kw. 21)
 1917. Domaradzki Erazm Xawery (Kielarski s. 238; kw. Z)
 1918. Domaradzki Stefan (kw. 21)
 1919. Domaradzki Wojciech (zm. 27.02.1990; kw. 21)
 1920. Domaradzkich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 57; kw. Z)
 1921. Domaszewska Agnieszka (zm. 13.06.1848; kw. 20)
 1922. Domaszewska Dumira (zm. 21.11.1902; kw. 20)
 1923. Domaszewska Helena (zm. 24.11.1887; kw. 20)
 1924. Domaszewska Julia z d. Sikorska (zm. 13.08.1852; kw. 20)
 1925. Domaszewska Marya (zm. 28.07.1949; kw. 20)
 1926. Domaszewski Edward (zm. 13.03.1848; kw. 20)
 1927. Domaszewski Gustaw (zm. 26.02.1932; kw. 20)
 1928. Domaszewski Stanisław (zm. 13.02.1861; kw. 20)
 1929. Domaszewski Witold Stefan (zm. 17.07.1999; kw. 20)
 1930. Dombasle-Bertrand Zofia, de z d. Lessel (Szenic T.3, s. 199; zm. 1905)
 1931. Domin Anastazja z d. Puchalska (zm. 23.01.1932; kw. 30 wpr.)
 1932. Domin Ruszczyńskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 1933. Domosławski Marian (Kielarski s. 302; kw. 288)
 1934. Donimirski Antoni (Szenic T.3, s. 310; zm. 1912)
 1935. Donner Bronisława (zm. 13.07.1990; kw. IV)
 1936. Donner Kajetan (Album Powązek 1915; kw. 48)
 1937. Donner, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 48)
 1938. Donrolski Franciszek (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 1939. Dorabialska Alicja (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 107)
 1940. Dorant Tomasz (kw. II)
 1941. Doroszewski Witold (Przewodnik 1982 s. 126; kw. R)
 1942. Doruchowska Julia z d. Nostitz-Jackowska (zm. 14.12.1971; kw. 20)
 1943. Doruchowski Jerzy (zm. 12.05.1941; kw. 20)
 1944. Dowiakowska Ludwika z d. Reichmann (zm. 2.03.1941; kw. 27 wpr.)
 1945. Dowiakowski Henryk (zm. 15.07.1907; kw. 27 wpr.)
 1946. Dowiakowski Tomuś (zm. 26.03.1950; kw. 27 wpr.)
 1947. Dowiakowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 30)
 1948. Downar Marta z d. Zapolska (kw. B)
 1949. Downarowicz Jerzy (Przewodnik 2002 s. 281; kw. 229 przed)
 1950. Downarowicz Medard (Kielarski s. 288; Przewodnik 1982 s. 202; kw. 229 przed)
 1951. Downarowicz Medard (Przewodnik 1982 s. 202; kw. 229 przed)
 1952. Drabich Marceli (zm. 1919; kw. 78)
 1953. Drabicki Jan (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 78)
 1954. Drabik Wincenty (Kielarski s. 257; Przewodnik 1982 s. 186; kw. 196)
 1955. Drabikowska Maria Gabriela z d. Sarzała (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 255)
 1956. Drabikowski Witold (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 255)
 1957. Drabińskich, rodzina (kw. IV)
 1958. Drac Adam (zm. 10.06.1906; kw. A)
 1959. Drac Adaś (zm. 7.11.1905; kw. A)
 1960. Drac Alexander Wiktoryn (zm. 25.09.1837; kw. A)
 1961. Drac Edward Jerzy Henryk (zm. 31.08.1944; kw. A)
 1962. Drac Franciszka z d. Chrapczyńska (zm. 17.04.1910; kw. A)
 1963. Drac Irena Franciszka (zm. 4.02.1919; kw. I)
 1964. Drac Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. A)
 1965. Drac Jan (I) (zm. 28.05.1846; kw. A)
 1966. Drac Jan (II) (zm. 29.07.1895; kw. A)
 1967. Drac Jan Kanty (I) (zm. 28.06.1944; kw. A)
 1968. Drac Jan Kanty (II) (zm. 17.01.1964; kw. A)
 1969. Drac Janina Zofia z d. Stachórska (zm. 18.01.1944; kw. I)
 1970. Drac Józef Zenon (zm. 20.08.1944; kw. A)
 1971. Drac Józefa (zm. 10.10.18..; kw. A)
 1972. Drac Julia z d. Kamieńska (zm. 14.08.1879; kw. A)
 1973. Drac Karol Adam (zm. 21.02.1935; kw. A)
 1974. Drac Karol Juliusz (zm. 26.04.1; kw. A)
 1975. Drac Marya z d. Gautier (zm. 24.04.1873; kw. A)
 1976. Drac Maryanna Antonina (zm. 20.07.1922; kw. A)
 1977. Drac Stanisława Karolina (zm. 9.04.1969; kw. A)
 1978. Drac Stanisława Maryanna z d. Olszewska (zm. 3.03.1954; kw. A)
 1979. Draheim Halina z d. Stankiewicz (zm. 25.08.1944kw.143)
 1980. Draheim Joachim Karol (zm. 12.01.1945kw.143)
 1981. Drahol Aleksander (zm. 12.07.1905; kw. 18)
 1982. Drahol Antonina (zm. 5.04.1912; kw. 18)
 1983. Drahol Katarzyna (zm. 1879; kw. 18)
 1984. Drahol Stanisław (zm. 1891; kw. 18)
 1985. Drecka Wanda z d. Karpińska (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 170)
 1986. Drecki Jerzy (Kielarski s. 261; kw. 201)
 1987. Drewnicka Agnieszka z d. Ankowska (zm. 23.07.1876; kw. 32 wpr.)
 1988. Drewnowska Aniela Rosé (zm. 11.03.1963; kw. 30 wpr.)
 1989. Drewnowska Franciszka z d. Mikulska (zm. 7.04.1937; kw. 21)
 1990. Drewnowska Helena (zm. 5.08.2000; kw. 30 wpr.)
 1991. Drewnowska Tekla z d. Hryniewicz (zm. 8.02.1908; kw. 21)
 1992. Drewnowska Zofia (zm. 10.03.1975; kw. 21)
 1993. Drewnowski Franciszek Ksawery (Kielarski s. 46; zm. 1.03.1884; kw. 21)
 1994. Drewnowski Jan (Przewodnik 2002 s. 199; kw. 177)
 1995. Drewnowski Jan Andrzej (zm. 27.10.1976; kw. 21)
 1996. Drewnowski Jan Franciszek (zm. 6.07.1978; kw. 21)
 1997. Drewnowski Kazimierz (zm. 10.12.1923; kw. 30 wpr.)
 1998. Drewnowski Symfonian Ksawery (zm. 19.05.1934; kw. 21)
 1999. Drewnowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 122; kw. 21)
 2000. Drogoszewski Aureli (Kielarski s. 277; Przewodnik 1982 s. 197; kw. 228)
 2001. Drogowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 57; kw. Z)
 2002. Drojowski Wacław (Przewodnik 2002 s. 279; zm. 1920; kw. 233)
 2003. Drouet Anna (zm. 18.01.1937; kw. 43)
 2004. Drouet Elżbieta z d. Makarewicz (zm. 25.03.1936; kw. 43)
 2005. Drouet Eugenjusz (zm. 21.03.1927; kw. 43)
 2006. Drozdowicz Alina (Przewodnik 2002 s. 165; kw. 176)
 2007. Drozdowicz Stanisław (zm. 1944; kw. 43)
 2008. Drozdowicz Zofia (zm. 1990; kw. 43)
 2009. Drozdowski Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 172)
 2010. Drozdowski Jan (Szenic T.1, s. 113; Wójcicki T.1, s. 59, 249; zm. 1810)
 2011. Drozdowski Marcin (Przewodnik 2002 s. 172; kw. Ł)
 2012. Drozdowski Stanisław (Szenic T.3, s. 205; zm. 1906)
 2013. Drucki-Lubecki Karol (Album Powązek 1915; Kielarski s. 164; Aleja Katakumbowa filar 37)
 2014. Drucki-Lubecki Konstanty (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 2015. Drwalewski Leon (Album Powązek 1915; zm. 1888; kw. 70)
 2016. Drzeiecki Józef (Kielarski s. 228; kw. R)
 2017. Drzewakowski Włodzio (Kielarski s. 243; kw. 120)
 2018. Drzewiecka Józefa (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 65)
 2019. Drzewiecka Maria (kw. 19)
 2020. Drzewiecki Franciszek (zm. 6.05.1868; kw. 19)
 2021. Drzewiecki Hipolit (Album Powązek 1915; zm. 1841; kw. 6)
 2022. Drzewiecki Józef (kw. 19)
 2023. Drzewiecki Piotr (Przewodnik 1982 s. 131-132; kw. 65)
 2024. Drzewiecki Tomasz (kw. 19)
 2025. Drzewiecki Zbigniew (Przewodnik 1982 s. 146; kw. 73)
 2026. Drzewiński Ignacy (zm. 7.06.1874; kw. 30 wpr.)
 2027. Du Bouchet Marya z d. Szajowska (zm. 11.1866; kw. B)
 2028. Dubiski Filip Stanisław (Kielarski s. 227; zm. 1919; kw. R)
 2029. Dubowski Adam (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 14)
 2030. Dubrowski Adolf (Przewodnik 2002 s. 218; kw. 104)
 2031. Dubrowski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 218; kw. 104)
 2032. Duchińska Alfreda Alicja z d. Gołębiewska (zm. 30.09.1993; kw. II)
 2033. Duchińska Helena z d. Tauber (zm. 22.12.1972; kw. II)
 2034. Duchiński Antoni (zm. 29.04.1981; kw. II)
 2035. Duchiński Jan (zm. 21.08.1944; kw. II)
 2036. Duchiński Marian (zm. 02.1941; kw. II)
 2037. Duchiński Tomasz (zm. 7.04.2004; kw. II)
 2038. Duda-Dziewierz Antoni (Przewodnik 1982 s. 208; kw. 254)
 2039. Dudrewicz Leon (Szenic T.3, s. 195; zm. 1905)
 2040. Dudyński Teodor (Kielarski s. 217; kw. Y)
 2041. Dudzińska Anna z d. Jankowska (zm. 9.09.1915; kw. 32 wpr.)
 2042. Dudziński Władysław (zm. 7.01.1869; kw. 32 wpr.)
 2043. Dujardin Marya z d. Talm (zm. 8.07.1863; kw. I)
 2044. Dukalski Czesław (zm. 1920; kw. 105)
 2045. Dukszta Emilia z d. Dukszyńska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 29; Przewodnik 2002 s. 112; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 92; zm. 1898; kw. 5)
 2046. Dukszyńska-Dukszta Emilia zob. Dukszta Emilia z d. Dukszyńska
 2047. Dulęba Helena z d. Rejner (zm. 18.10.1947; kw. O)
 2048. Dulęba Lech Antoni Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 266)
 2049. Dulęba Maria (Przewodnik 1982 s. 86; Aleja Zasłużonych)
 2050. Dulfus Stanisław (I) (Przewodnik 1982 s. 74; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 371; Wójcicki T.3, s. XX; zm. 1847; katakumby filar 46-47, na wpr; kw. 10)
 2051. Dulfus Stanisław (II) (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 1-2)
 2052. Dulska Maria z d. Kociurska (zm. 1959; kw. 36)
 2053. Dulski Atanazy (zm. 1972; kw. 36)
 2054. Dulski Janusz (zm. 1944; kw. 36)
 2055. Dulskich, rodzina (Kielarski s. 240; kw. 98)
 2056. Dunikowska-Wayda Teresa zob. Wayda Teresa z d. Dunikowska
 2057. Dunin Eugenjusz (zm. 13.09.1870; kw. Q)
 2058. Dunin Helena (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 294)
 2059. Dunin Marta (zm. 1931; kw. 36)
 2060. Dunin Teodor (Album Powązek 1915; Kielarski s. 74; Przewodnik 2002 s. 55, 184; Szenic T.3, s. 254; zm. 1909; kw. 36)
 2061. Dunin Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1876; kw. 35)
 2062. Dunin ze Skrzynna Adelajda (Przewodnik 2002 s. 115; kw. 4)
 2063. Dunin Zeneida z d. Szabłowska (zm. 1906; kw. 36)
 2064. Dunin, rodzina (Przewodnik 2002 s. 54; kw. 36)
 2065. Dunin-Borkowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 48)
 2066. Dunin-Łabędzka Krystyna z d. Kołaczkowska (zm. 1993; kw. 162)
 2067. Dunin-Łabędzki Maciej (zm. 1983; kw. 162)
 2068. Dunin-Wąsowicz Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 161)
 2069. Dunin-Wolska Janina z d. Wiśnicka (zm. 18.11.1945; kw. 30 wpr.)
 2070. Dunin-Wolski Antoni (zm. 8.02.1938; kw. 30 wpr.)
 2071. Dunin-Żurkowski Adam (kw. 17)
 2072. Durska Maria z d. Trzaska (pseud. Mary Mrozińska) (Kielarski s. 134; Przewodnik 1982 s. 97; kw. 175)
 2073. Duschik Józef (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 10)
 2074. Duszyńska Felicja (Fela) (Kielarski s. 55; Przewodnik 2002 s. 84, 200; kw. 44)
 2075. Duszyńska Helena z d. Bock (zm. 19.07.1980; kw. 32 wpr.)
 2076. Duszyńska Wanda z d. Eborowicz (zm. 4.12.1996; kw. 32 wpr.)
 2077. Duszyński Jerzy (Przewodnik 1982 s. 199; zm. 1978; kw. 223)
 2078. Duszyński Zbigniew (zm. 14.01.1960; kw. 32 wpr.)
 2079. Duszyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 44)
 2080. Dutkiewicz Feliks (Kielarski s. 172pod murem od ul. Powązkowskiej)
 2081. Dutkiewicz Katarzyna (Szenic T.2, s. 127; zm. 1861)
 2082. Dutkiewicz Walenty (Kielarski s. 172; Przewodnik po Powązkach 1906pod murem od ul. Powązkowskiej)
 2083. Dutkiewicz, rodzina (Kielarski s. 129; kw. 172)
 2084. Dutkiewicz, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 44)
 2085. Dutkowski Edmund (zm. 1919; kw. 321)
 2086. Dutkowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 35)
 2087. Dutlinger Edward (Kielarski s. 275; kw. 222)
 2088. Dütz Antoni (Kielarski s. 221; kw. 66)
 2089. Dütz Bonifacy (zm. 27.04.1938; kw. IV)
 2090. Dütz Jan (Kielarski s. 221; kw. 66)
 2091. Dütz Janina (zm. 21.08.1997; kw. IV)
 2092. Dütz Kachna (zm. 17.06.1923; kw. IV)
 2093. Dütz Maria (zm. 23.06.1982; kw. IV)
 2094. Dütz-Chodkowska Stefania (zm. 16.09.1969; kw. IV)
 2095. Dworzaczek Maria z d. Halska 1o voto Błeszczyńska (kw. 32 wpr.)
 2096. Dworzyński Sylwester (Kielarski s. 222; Przewodnik 2002 s. 201; kw. 66 (grobowiec Trembińskich))
 2097. Dworzyński Wincenty (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 5)
 2098. Dyakowska Anna (zm. 5.04.1967; kw. II)
 2099. Dyakowski Ludwik (zm. 2.02.1972; kw. II)
 2100. Dybek Franciszek Ksawery (Szenic T.1, s. 185; Wójcicki T.3, s. 105; zm. 1826)
 2101. Dybek Maria Anna z d. Arnold (Kielarski s. 107; kw. 8)
 2102. Dybowska Władysława z d. Kuklińska (Kielarski s. 207; kw. 40)
 2103. Dybowski Benedykt (Przewodnik 1982 s. 213; kw. 284c wpr.)
 2104. Dybowski Władysław (Przewodnik 1982 s. 213; kw. 284c wpr.)
 2105. Dyduszyński Jan (Przewodnik 2002 s. 257; kw. 106)
 2106. Dydyński Ludwik (Przewodnik 2002 s. 204; kw. Y)
 2107. Dydyński Teodor (Przewodnik 2002 s. 204; kw. Y)
 2108. Dygas Ignacy (Kielarski s. 268; Przewodnik 1982 s. 190; kw. 209)
 2109. Dygas Ignacy (Przewodnik 1982 s. 190; kw. 209)
 2110. Dygasiński Adolf (Album Powązek 1915; Kielarski s. 179; Przewodnik 1982 s. 36, 151; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 152; zm. 1902; kw. 84)
 2111. Dygat Kalina z d. Jędrusik (Przewodnik 2002 s. 144; Aleja Zasłużonych)
 2112. Dygat Stanisław (Przewodnik 1982 s. 86; Aleja Zasłużonych)
 2113. Dylewska-Wojtkowska Jadwiga Amalia zob. Wojtkowska Jadwiga Amalia z d. Dylewska
 2114. Dylewski Edmund (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 2115. Dylewski Jan (Kielarski s. ?177 wpr.)
 2116. Dyliński Hilary (Kielarski s. 205; kw. 46)
 2117. Dymitrowicz Kazimierz (zm. 18.03.1943; kw. 42)
 2118. Dymitrowicz Ksawera (zm. 24.03.1915; kw. 42)
 2119. Dymitrowicz Ludomir (zm. 3.11.1923; kw. 42)
 2120. Dynowski Konrad (Kielarski s. 128; kw. 171)
 2121. Dyrzanowska Kleotylda z d. Billiou de Toursou (zm. 26.10.1979; kw. 19)
 2122. Dytkowska Kamilla (zm. 1913; kw. 38)
 2123. Dytkowski Błażej (zm. 25.06.1888; kw. 38)
 2124. Dyttwach Józef (zm. 16.11.1961; kw. 199)
 2125. Dyttwach Leokadia (zm. 14.01.1964; kw. 199)
 2126. Dyttwach Maria (zm. 1993; kw. 199)
 2127. Dyzmańskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 156)
 2128. Dyżewski Aleksander (Przewodnik 2002 s. 278; kw. 225)
 2129. Dziadosz Mateusz (zm. 21.051986; kw. 18)
 2130. Dziarkowski August Jacek (Hiacynt) (Szenic T.1, s. 205; Wójcicki T.2, s. 14; zm. 1827)
 2131. Dziarmaga-Działyński Zygmunt Stanisław (pseud. Józef) (Przewodnik 2002 s. 230; kw. 131)
 2132. Dziechcińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 156)
 2133. Dzieciołowska Ludwika z d. Woyciechowska (Przewodnik 2002 s. 162; kw. 173)
 2134. Dziekońska Wanda z d. Kolitowska (zm. 26.12.1919; kw. 20)
 2135. Dziekoński Antoni (zm. 1883; kw. 25)
 2136. Dziekoński Józef Pius (Przewodnik 2002 s. 21,35, 123, 124; kw. 25 (brak napisu)
 2137. Dziekoński Kazimierz (Kielarski s. 27; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 3)
 2138. Dziekoński Prosper (zm. 1922; kw. 25)
 2139. Dziekoński Tomasz (Kielarski s. 264; kw. 144)
 2140. Dziekoński Tomasz Sylwester (Szenic T.2, s. 244; zm. 1875; kw. 25)
 2141. Dziekońskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 3)
 2142. Dziembowska Zofia z d. Jaxa-Chamiec 1o voto Breza (zm. 1981; kw. 178)
 2143. Dziembowski Lech Józef (zm. 1988; kw. 178)
 2144. Dzierzbicka Maria (zm. 5.04.1942; kw. II)
 2145. Dzierzbicki Adam (Kielarski s. 270; kw. 207)
 2146. Dzierzbicki Andrzej (zm. 11.08.1944; kw. II)
 2147. Dzierzbicki Stanisław (Kielarski s. 270; kw. 207)
 2148. Dzierzgowski Konrad (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 173)
 2149. Dzierzgowski Szymon (Kielarski s. ?; Przewodnik 2002 s. 163; kw. 173)
 2150. Dzierzgowski Wacław (Kielarski s. 132kw 173)
 2151. Dzierzkowska Emilia Głuchowska (zm. 14.08.1880; kw. 176)
 2152. Dzierzkowski Józef (zm. 14.05.1886; kw. 176)
 2153. Dzierżanowska Maria z d. Łaźniewska (Kielarski s. 19; kw. 180)
 2154. Dzierżanowska Maria z d. Prażmowska (Kielarski s. 121; Przewodnik 1982 s. 70; kw. 162)
 2155. Dzierżanowski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 2156. Dzierżanowski Leon (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 85)
 2157. Dzierżanowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 180)
 2158. Dzierżek Przemysław (zm. 3.11.1887; kw. 21)
 2159. Dzierżyński Jerzy (Przewodnik 2002 s. 216; kw. 76)
 2160. Dziewanowska Zofia z d. Milowicz (zm. 19.05.1952; kw. 30 wpr.)
 2161. Dziewanowski (Wójcicki T.3, s. 228)
 2162. Dziewanowski Dominik (zm. 2.06.1962; kw. 30 wpr.)
 2163. Dziewanowski Halina Maria (zm. 3.05.1995; kw. 30 wpr.)
 2164. Dziewanowski Juliusz (zm. 1911; kw. 30 wpr.)
 2165. Dziewanowski Jurek (zm. 5.05.1914; kw. 30 wpr.)
 2166. Dziewanowski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 283)
 2167. Dziewanowski Stefan (zm. 30.01.1919; kw. 30 wpr.)
 2168. Dziewierz Antoni zob. Duda-Dziewierz
 2169. Dziewoński Edward (zm. 2002; kw. 14)
 2170. Dziewoński Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 284a)
 2171. Dziewulska Maria (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 35)
 2172. Dziewulska Zofia (zm. 26.02.1990; kw. 17)
 2173. Dziewulski Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. C)
 2174. Dziewulski Bolesław (Kielarski s. 69; kw. 35)
 2175. Dziewulski Eugeniusz (Album Powązek 1915; zm. 1889; kw. 35)
 2176. Dziewulski Jerzy Wojciech (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 287)
 2177. Dziewulski Józef (Kielarski s. 261; kw. 205)
 2178. Dziewulski Klemens Eugeniusz (Przewodnik 1982 s. 119-120; Szenic T.2, s. 380; zm. 1889; kw. 35)
 2179. Dziewulski Stefan (Kielarski s. 69; Przewodnik 1982 s. 120; kw. 35)
 2180. Dziewulski Wojciech (zm. 12.12.1962; kw. 17)
 2181. Dziewulskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 35)
 2182. Dzięciołowski Józef (Kielarski s. 131; kw. 173)
 2183. Dzięciołowski Juliusz (zm. 18.04.1893; kw. 176)
 2184. Dzięciołowski Włodzimierz (Przewodnik 1982 s. 96; kw. 173)
 2185. Dzięgielewska Adela z d. Łebkowska (Kielarski s. 72; Przewodnik 2002 s. 81; kw. 38)
 2186. Dzięgielewski Stanisław (Album Powązek 1915; kw. 28)
 2187. Dzikowski Wacław (zm. 1920)
 2188. Dziobkowska Jadwiga (zm. 27.04.1917; kw. 18)
 2189. Dzisiewska Joanna (zm. 14.07.2005; kw. 31)
 2190. Dzisiewska Wanda (zm. 1935; kw. 31)
 2191. Dzisiewski Jan Wincenty (zm. 30.03.1930; kw. 31)
 2192. Dzisiewski Stefan (I) (zm. 7.03.1981; kw. 31)
 2193. Dzisiewski Stefan (II) (zm. 15.03.1996; kw. 31)
 2194. Dziubiński Mateusz (Wójcicki T.1, s. 72)
 2195. Dziudzia Janina z d. Dzierzbicka (zm. 12.09.1977; kw. II)
 2196. Dziugiełł Bronisław (Przewodnik 2002 s. 262; kw. 188 pod murem)
 2197. Dziurzyńska Karolina z d. Barska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 204; zm. 1912; kw. 48)
 2198. Dziurzyńska Waleria Stefania (kw. 48)
 2199. Dziurzyński Piotr Paweł (Kielarski s. 204; Przewodnik 2002 s. 186; kw. 48)
 2200. Dżadżyńska Helena (Przewodnik 2002 s. 163; kw. 174)
 2201. Dżwikowski Ludomir (zm. 28.07.1943; kw. 30 wpr.)
 2202. Do góry

  E

 2203. Ebert Maria z d. Woźnicka (zm. 28.11.1992; kw. 21)
 2204. Eborowicz Bolesław (zm. 1920; kw. 56)
 2205. Ehrenberg Kazimierz (Kielarski s. 307; Przewodnik 2002 s. 292; kw. 325 lub 328)
 2206. Ehrenkreutz Józef (zm. 17.12.1894; kw. 30 wpr.)
 2207. Ehrenkreutz Krzysia (zm. 19.05.1927; kw. 21)
 2208. Ehrenkreutz Michalina z d. Trzcińska (zm. 25.08.1893; kw. 30 wpr.)
 2209. Ehrenkreutz Stefan (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 30)
 2210. Eibl Daniel (Szenic T.2, s. 240; zm. 1874)
 2211. Eiblow Maria z d. Cyngajst (zm. 29.07.1958; kw. 73)
 2212. Eichler Irena (Przewodnik 2002 s. 203; zm. 1990; kw. 69)
 2213. Eichlerówna Irena (Przewodnik 2002 s. 203; zm. 1990; kw. 69)
 2214. Einsporn Aleksander Henryk (Einszporn) (Szenic T.3, s. 162; zm. 1903)
 2215. Ejsmond Franciszek (Eismond) (Kielarski s. 251; Przewodnik 2002 s. 259; kw. 194)
 2216. Ejsmond Józef (Eismond) (Kielarski s. 250; kw. 195)
 2217. Ejsmond Julian (Eismond) (Kielarski s. 251; Przewodnik 1982 s. 161; kw. 194)
 2218. Ekielt, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 221; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 67)
 2219. El zob. Laskowski Kazimierz
 2220. Elektorowicz Witold (Przewodnik 1982 s. 216; kw. 273)
 2221. Eliszewska Zofia (zm. 12.11.1896; kw. 18)
 2222. Eliszewska-Jakubczak Iwona (zm. 11.08.2001; kw. 18)
 2223. Elsner Józef Ksawery (Album Powązek 1915; Kielarski s. 113; Przewodnik 2002 s. 51, 107, 153; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 41; Wójcicki T.2, s. 89, 263; zm. 1854; kw. 159)
 2224. Elsner, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 56)
 2225. Elszyk Weronika (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 37)
 2226. Elzenberg Henryk (Przewodnik 1982 s. 156; kw. K)
 2227. Elżanowska Emilja z d. Higersberger 1o voto Heltman (zm. 29.11.1899; kw. 17)
 2228. Emeryk Paweł (zm. 1919)
 2229. Englert Adam Wincenty (Przewodnik 1982 s. 106; kw. 32)
 2230. Enoch Jakub Kazimierz (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 387; zm. 1847; kw. 2)
 2231. Enoch Juliusz Kazimierz Mamert (Szenic T.2, s. 309; zm. 1880; kw. 2)
 2232. Enochowa Laura Zofia z d. Brodowska (Szenic T.2, s. 204; zm. 1870; kw. 2)
 2233. Epstein Edward Władysław (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 141; zm. 1901; kw. 43 lub 48)
 2234. Epstein Henryk (Przewodnik 2002 s. 123; kw. 23 wpr.)
 2235. Epstein Juliusz Eugeniusz (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 220; zm. 1907; kw. 90)
 2236. Epstein Konstancja z d. Janasz (Kielarski s. 50; kw. 25 wpr.)
 2237. Epstein Leon (Kielarski s. 50; Przewodnik 2002 s. 41, 123; kw. 25 wpr.)
 2238. Epstein Maria z d. Skarżyńska (Kielarski s. ?; kw. 25 wpr.)
 2239. Epstein Oskar Antoni Henryk (zm. 15.05.1882; kw. 21)
 2240. Epstein Władysław (Szenic T.3, s. 276; zm. 1910)
 2241. Epstein, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 23 lub 25)
 2242. Epstein, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 43 lub 48)
 2243. Ericio Jerzy (kw. IV)
 2244. Ericio Maria (I) (kw. IV)
 2245. Erlich Marta (II) (Przewodnik 1982 s. 162; kw. 106)
 2246. Erlich Stanisław (Ehrlich) (Kielarski s. 265; kw. 139)
 2247. Erlicz Adolf (zm. 22.12.1866; kw. 44)
 2248. Ertel Leopold (Album Powązek 1915; zm. 1878 lub 1879; kw. 73)
 2249. Esman Jan (Album Powązek 1915; zm. 1886; kw. 58)
 2250. Essen Amalja von z d. Kwiecińska (zm. 20.06.1882; kw. 17)
 2251. Etemadi A. Habib (zm. 23.07.1997; kw. 44)
 2252. Exler Krzysztof (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 34-35)
 2253. Eychhorn Franciszek (Przewodnik 1982 s. 215; kw. 274)
 2254. Eychhorn-Hiszpańska Natalia zob. Hiszpańska Natalia z d. Eychhorn
 2255. Eychhornowa Natalia zob. Pomian-Borodzicz Natalia
 2256. Eytner Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 208; kw. 254)
 2257. Do góry

  F

 2258. Fabiani Cels Kazimierz (zm. 8.01.1935; kw. 30 wpr.)
 2259. Fabiani Marya z d. Trzcińska (zm. 25.07.1956; kw. 30 wpr.)
 2260. Fabiani Władysław (zm. 30.07.1975; kw. 30 wpr.)
 2261. Fabijańska Fortunata (zm. 6.04.1872; kw. 30 wpr.)
 2262. Fajans Andrzej (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 217)
 2263. Fajęcki Aleksander (Przewodnik 1982 s. 212; kw. 267)
 2264. Fajge Marek (zm. 2003; kw. 32 wpr.)
 2265. Faleńska Maria z d. Trembicka (pseud. Maria Korab) (Kielarski s. 80; Przewodnik 2002 s. 181; kw. 28)
 2266. Faleński Felicjan Medard (Album Powązek 1915; Kielarski s. 80; Przewodnik 2002 s. 182; Szenic T.3, s. 278; zm. 1910; kw. 28)
 2267. Falęcka Bolesława z d. Markwart (zm. 2.02.1900; kw. 73)
 2268. Falęcka Maria (zm. 28.01.1923; kw. 73)
 2269. Falędzka Kazimiera z d. Wóycicka (zm. 15.06.1891; kw. 199)
 2270. Falk Józef zob. Regulski-Falk
 2271. Falkowska Marianna (zm. 1997; kw. 199)
 2272. Falkowski Jakub (Przewodnik 1982 s. 50tablica na kościele)
 2273. Falkowski Wilhelm (zm. 1872; kw. 21)
 2274. Falkowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 55; kw. 195)
 2275. Fałęcka Hanna z d. Klimczak (kw. 30 wpr.)
 2276. Fang Kazimiera z d. Sionek (zm. 6.05.1990; kw. II)
 2277. Fankanowska Maria z d. Godzińska 1o voto Wawrowska (zm. 19.11.1944; kw. 38)
 2278. Faszczewski Tadeusz zob. Prus-Faszczewski
 2279. Federowski Michał (Kielarski s. 217; kw. Y)
 2280. Fedorowicz Józef (Kielarski s. 281; kw. 229)
 2281. Feicht Hieronim (Przewodnik 2002 s. 253; kw. 185)
 2282. Feist Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 133; Przewodnik 2002 s. 163; Szenic T.3, s. 286; zm. 1911; kw. 174 lub 173)
 2283. Feist Julian (Kielarski s. 144; kw. C)
 2284. Feist Władysław (Szenic T.3, s. 169; zm. 1903)
 2285. Feist Władysława z d. Rybicka 1o voto Ordon-Sosnowska (Kielarski s. 133; Przewodnik 2002 s. 88, 163; zm. 1933; kw. 173)
 2286. Felicjanki zob. Siostry Felicjanki
 2287. Feliks Dębski (kw. 19)
 2288. Felińska Teodora z d. Gużewska (zm. 23.06.1867; kw. B)
 2289. Feliński Passakas Felicjan (Kielarski s. 179pod murem ul. Tatarskiej)
 2290. Feliński Passakas Karolina z d. Bitkowska (Kielarski s. 179pod murem ul. Tatarskiej)
 2291. Felix Józef (zm. 11.04.1903; kw. 17)
 2292. Felix Maria z d. Truszkowska (zm. 6.07.1914; kw. 17)
 2293. Ferencowicz Michał Benon (Kielarski s. 122; Szenic T.2, s. 381; zm. 1889; kw. 163)
 2294. Ferens Anna z d. Jeziorkowska (zm. 3.09.1996; kw. B)
 2295. Ferensówna Irena Zofia (Szenic T.3, s. 369; zm. 1917)
 2296. Fertner Antoni Klemens (Kielarski s. 275; Przewodnik 2002 s. 276; Szenic T.3, s. 352; zm. 1916; kw. 221)
 2297. Fetting Edmund (Przewodnik 2002 s. 294; zm. 2001; kw. 74)
 2298. Ficht Xawera (Ksawera) (Kielarski s. 283; kw. 183)
 2299. Fickowska Natalia Janina z d. Szpotakowska (zm. 1969; kw. II)
 2300. Fidler Marcelina (zm. 11.05.1971; kw. 30 wpr.)
 2301. Fiedorowicz Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 46-47)
 2302. Fiedoruk Halszka z d. Modra (zm. 17.11.1990; kw. 42)
 2303. Fieweger (Vieweger) Tadeusz (zm. 13.01.1919; kw. 245)
 2304. Fijalkowska Zenobja z d. Chróścielewska (zm. 16.12.1931; kw. 21)
 2305. Fijałkowska Aniela (zm. 1938; kw. IV)
 2306. Fijałkowska Helena (zm. 16.08.1975; kw. IV)
 2307. Fijałkowska Wanda (zm. 1930; kw. IV)
 2308. Fijałkowski (zm. 17.08.1901; kw. 21)
 2309. Fijałkowski Jan (zm. 21.10.1919; kw. 84)
 2310. Fijałkowski Jasio (zm. 22.05.1888; kw. IV)
 2311. Fijałkowski Józef (zm. 1910; kw. IV)
 2312. Fijałkowski Karol (I) (zm. 1874; kw. IV)
 2313. Fijałkowski Karol (II) (Przewodnik 1982 s. 101; zm. 1925; kw. IV)
 2314. Fijałkowski Lucjan (zm. 3.07.1918; kw. 21)
 2315. Fijałkowski Władzio (zm. 1873; kw. IV)
 2316. Fijewski Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 85; Aleja Zasłużonych)
 2317. Filarowski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 48)
 2318. Filipczak Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 216; kw. 77)
 2319. Filipecka Zofia z d. Drac (zm. 3.12.1867; kw. A)
 2320. Filipecki Józef (Wójcicki T.3, s. 132)
 2321. Filipkowski Stanisław (I) (Album Powązek 1915; Kurier Warszawski 1900, nr 302; zm. 1900; kw. 24)
 2322. Filipkowski Stanisław (II) (Przewodnik 2002 s. 221; zm. 1964; kw. 88)
 2323. Filipkowski Władysław (pseud. Janka) (Przewodnik 2002 s. 274; kw. 216)
 2324. Filipowicz Jerzy (Przewodnik 2002 s. 265; kw. 202)
 2325. Filipowicz Kajetan (Szenic T.2, s. 175; zm. 1867)
 2326. Filipowska Paulina z d. Pieńkowska (zm. 13.06.1908; kw. 39)
 2327. Filipowski Kazimierz (zm. 10.01.1935; kw. 39)
 2328. Filipowski Stanisław (zm. 14.11.1895; kw. 39)
 2329. Filipowski Walenty (zm. 24.03.1883; kw. 39)
 2330. Filleborn Antoni (Album Powązek 1915; kw. 5)
 2331. Filleborn Apoloniusz (Przewodnik 2002 s. 126; kw. 26)
 2332. Filleborn Daniel (Album Powązek 1915; Kielarski s. 139; Przewodnik 2002 s. 181; Szenic T.3, s. 183; zm. 1904; kw. 28 lub 28 wpr.)
 2333. Filleborn Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 31, 108; Szenic T.2, s. 372; zm. 1888; kw. 26)
 2334. Filleborn, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 35; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 26)
 2335. Fiszer Jan (Szenic T.3, s. 249; zm. 1909)
 2336. Fiszer Józef (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 237; zm. 1905; kw. Z)
 2337. Fiszer Józef (II) (zm. 11.03.1922; kw. II)
 2338. Fiszer Paulina (zm. 31.10.1935; kw. II)
 2339. Fiszer Stanisław (Przewodnik 2002 s. 54; kw. Z)
 2340. Fiszer Teofil (kw. D)
 2341. Fitelberg Halina z d. Szmolc (Kielarski s. 202; Przewodnik 2002 s. 188; kw. 52)
 2342. Fitkał Adam Ewaryst (Kielarski s. 218; kw. 69)
 2343. Fiweger Tadeusz (zm. 1919; kw. 245)
 2344. Flaszyński Zygmunt (zm. 1920; kw. 274)
 2345. Flatt Konstancja (zm. 8.12.1836; kw. 18)
 2346. Flatt Maria z d. Bogdańska 1o voto Dziewulska (zm. 24.01.1894; kw. 12)
 2347. Flażyński Tomasz (zm. 2.02.1874; kw. 30 wpr.)
 2348. Fleczyński Jerzy (zm. 1969; kw. N)
 2349. Fleiszer Adolf (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 99)
 2350. Fleszar Albin (Przewodnik 2002 s. 206; kw. T)
 2351. Fleszar Regina z d. Danysz (Przewodnik 1982 s. 127; kw. T)
 2352. Fleszar Satyr Albin (Kielarski s. 229; Przewodnik 2002 s. 206; kw. T)
 2353. Fleszyńska Janina z d. Czyżewska (zm. 1.12.1934; kw. N)
 2354. Fleszyński Kazimierz (zm. 1949; kw. N)
 2355. Fleury Filip, de (Przewodnik 2002 s. 32, 117; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 10)
 2356. Fleury Stanisław (Przewodnik 2002 s. 117; kw. 10)
 2357. Fligksch Apolonia (kw. 17)
 2358. Fligksch August (kw. 17)
 2359. Florczak Zofia (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 284a)
 2360. Florczyk Jadwiga z d. Kochanowicz (zm. 17.10.1971; kw. B)
 2361. Florczyk Piotr (zm. 11.07.1969; kw. B)
 2362. Florkowska Antonina z d. Śmiotanek (zm. 8.11.1906; kw. II)
 2363. Floryanowicz Jadwiga z d. Kiełkiewicz 1o voto Herse (zm. 31.05.1958; kw. 176)
 2364. Fokczyński Henryk (zm. 6.01.1979; kw. 176)
 2365. Folkersohm Maria z d. Linde (Folkersohn?, Fölkersahn?) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 192; zm. 1881; kw. 71)
 2366. Foltański Gustaw (Przewodnik 1982 s. 220; kw. 244)
 2367. Fonberg Helena (zm. 1976; kw. 28 wpr.)
 2368. Fontanna Onufry (Wójcicki T.3, s. 160)
 2369. Forkasiewicz Kazimierz (Kielarski s. 237; kw. Z)
 2370. Fornalski Stanisław (zm. 1918; kw. 233)
 2371. Forsowicz Jan (zm. 20.08.1860; kw. 18)
 2372. Foryś Czesław (Przewodnik 1982 s. 179pod murem ul. Tatarskiej wpr. e)
 2373. Foszyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. L)
 2374. Fraenkel (Frenel), rodzina (Kielarski s. 180; kw. 20)
 2375. Fraenkel Antoni Edward (Szenic T.2, s. 334; zm. 30.05.1883; kw. 20)
 2376. Fraenkel Atalia z d. Jakubowicz (zm. 5.11.1850; kw. 20)
 2377. Fraenkel Samuel Leopold Antoni (Szenic T.1, s. 255; zm. 1833; kw. 20)
 2378. Fraget Antonina (zm. 1935; kw. 159)
 2379. Fraget Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 149; Przewodnik 2002 s. 179; Szenic T.2, s. 172; zm. 16.07.1867; kw. A)
 2380. Fraget Julian Mikołaj (Album Powązek 1915; Kielarski s. 113; Przewodnik 1982 s. 29, 60; Szenic T.3, s. 213; zm. 1906; kw. 159)
 2381. Fraget, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. A)
 2382. Frajer Jan Bogumił (Wójcicki T.3, s.235)
 2383. Franaszek Józef (Kielarski s. 143; Przewodnik 2002 s. 81, 178; Szenic T.3, s. 361; zm. 1916; kw. C)
 2384. Franaszek Marja z d. Pruszyńska (zm. 7.08.1920; kw. 21)
 2385. Franciszkanie zob. Ojcowie Franciszkanie
 2386. Franio Zofia (Przewodnik 1982 s. 196; kw. 150)
 2387. Frank Marian (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 264)
 2388. Frankenberg Szymon (Przewodnik po Powązkach 1906tablica na kościele)
 2389. Frankowska Maria (Przewodnik 1982 s. 171; kw. 116)
 2390. Frankowski Jan (Przewodnik 1982 s. 208; kw. 251)
 2391. Frankowski Juliusz (zm. 18.04.1893; kw. 21)
 2392. Frankowski Karol (Szenic T.1, s. 366; Wójcicki T.2, s.40; zm. 1846)
 2393. Frankowskich, rodzina (kw. II)
 2394. Frasunkiewicz Honorata z d. Górska (zm. 20.11.1891; kw. 20)
 2395. Frasunkiewicz Roch (Album Powązek 1915; zm. 21.07.1858; kw. 20)
 2396. Fratelini Luigi (Kielarski s. 201; kw. 295)
 2397. Frąckiewicz Antonina z d.Jeruzalska (zm. 15.04.1898; kw. 37)
 2398. Frąckiewicz Józef (zm. 10.05.1992; kw. 37)
 2399. Frąckiewicz Kazimierz (zm. 9.08.1886; kw. 37)
 2400. Frąckiewicz, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 202; kw. 52)
 2401. Frączkiewicz Augustyn (Szenic T.2, s. 338; zm. 1883)
 2402. Freiman Aleksander (zm. 24.01.1970; kw. 73)
 2403. Frelek Marian (Przewodnik 2002 s. 203; kw. 68)
 2404. Frenkel Maria z d. Paprzyca-Niwińska (Szenic T.3, s. 369; zm. 1917)
 2405. Frenkel, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 20)
 2406. Frenkiel Michalina (Kielarski s. 224; kw. 65)
 2407. Frenkiel Mieczysław (Kielarski s. 203; Przewodnik 2002 s. 60, 187; zm. 1935; kw. 52)
 2408. Frenkiel Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 187; kw. 52)
 2409. Frenklowa Maria z d. Paprzyca-Niwińska (Szenic T.3, s. 369; zm. 1917)
 2410. Frentlel Julja z d. Miatti (zm. 3.11.1915; kw. 30 wpr.)
 2411. Freund Amalia z d. Schmidt (zm. 10.07.1866; kw. 25)
 2412. Frey Jakub Michał (Szenic T.2, s. 155; zm. 1865)
 2413. Freyd Ania (Kielarski s. ?; kw. 31 wpr.)
 2414. Freyd Irena z d. Klewin (Kielarski s. ?; kw. 31 wpr.)
 2415. Freytag Bolesław (zm. 28.01.1916; kw. IV)
 2416. Freytag Ewa z d. Romanowicz (zm. 10.05.2002; kw. 18)
 2417. Friderici Teodozja z d. Jakowicka (Szenic T.2, s. 382; zm. 1889)
 2418. Friedrich Wilhelmina (Kielarski s. 205; kw. 42)
 2419. Fritsch Marcin (Kielarski s. 248; kw. 108)
 2420. Fritsch Zygmunt (zm. 1920; kw. 108)
 2421. Fritsche Gustaw (Album Powązek 1915; Kielarski s. 33; Przewodnik 1982 s. 49; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 21; zm. 1891; kw. 11)
 2422. Fronczak Henryk (Przewodnik 2002 s. 203; kw. 69)
 2423. Fruziński Jan (Przewodnik 1982 s. 30, 117; kw. 25)
 2424. Fruziński Władysław (zm. 1919)
 2425. Fruzińskich, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 61; Przewodnik 2002 s. 52; kw. 25)
 2426. Frydecka Marianna (zm. 15.05.1964; kw. 46)
 2427. Frydental Elżbieta (zm. 1972; kw. 30 wpr.)
 2428. Frydrych, rodzina (Kielarski s. 62; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 27)
 2429. Frydrychiewicz Mieczysław (zm. 1920; kw. 233)
 2430. Fryze Feliks (Przewodnik 1982 s. 51; Szenic T.3, s. 228; zm. 1907; kw. 9)
 2431. Fryze Ludwik Feliks (Przewodnik 1982 s. 51; zm. 1948; kw. 9)
 2432. Fuchs Anna z d. Dotzauer (zm. 5.10.1926; kw. 25)
 2433. Fuchs Edmund Karol (zm. 1921; kw. 25)
 2434. Fuchs Franciszek (I) (zm. 31.12.1928; kw. 25)
 2435. Fuchs Franciszek (II) (zm. 2.03.1996; kw. 25)
 2436. Fuchs Franciszek Feliks (zm. 10.08.1915; kw. 25)
 2437. Fuchs Franciszek Ksawery (Przewodnik 2002 s. 124; Szenic T.2, s. 350; zm. 29.05.1885; kw. 25)
 2438. Fuchs Halina (zm. 27.02.1954; kw. 25)
 2439. Fuchs Julian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 61; Szenic T.3, s. 346; zm. 19.01.1915; kw. 25)
 2440. Fuchs Julian Jerzy (zm. 30.11.1955; kw. 25)
 2441. Fuchs Julo (zm. 13.03.1887; kw. 25)
 2442. Fuchs Karol Edmund (zm. 4.09.1921; kw. 25)
 2443. Fuchs Łukasz Alfred (zm. 1916; kw. 25)
 2444. Fuchs Maria Regina z d. Szwede (Album Powązek 1915; Kielarski s. 61; Przewodnik 2002 s. 49, 124; zm. 17.01.1911; kw. 25)
 2445. Fuchs Paulina Krajewska (zm. 1873; kw. 20)
 2446. Fuchs Stanisław Edmund (zm. 4.09.1944; kw. 25)
 2447. Fuchs Stefan (zm. 1.06.1956; kw. 25)
 2448. Fuchs Wiktoria Franciszka (zm. 10.07.1900; kw. 25)
 2449. Fuchs Wiktorya (zm. 7.10.1866; kw. 25)
 2450. Fuchs Witold (zm. 30.02.1921; kw. 25)
 2451. Fuchs Władysław (zm. 18.07.1899; kw. 25)
 2452. Fuchs, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 2453. Fudakowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 33)
 2454. Fudalewska Helena (zm. 14.09.1940; kw. 25)
 2455. Fudalewska Kazimiera Schmidt (zm. 2.12.1898; kw. 25)
 2456. Fuki Andzia z d. Zajko (Przewodnik 1982 s. 175; kw. 80)
 2457. Fukier Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1870; kw. 23)
 2458. Fukier Florian (Przewodnik 1982 s. 67; Szenic T.1, s. 267; zm. 1836; Aleja Katakumbowa arkada 21, wpr.; kw. 8/10)
 2459. Fukier Franciszek Józef Ryszard (katakumby)
 2460. Fukier Henryk (Szenic T.3, s. 231; zm. 1907; katakumby filar 22)
 2461. Fukier Henryk Maria (Przewodnik 1982 s. 67; Aleja Katakumbowa arkada 21, wpr.; kw. 8/10)
 2462. Fukier Teofil Florian (katakumby)
 2463. Fukier, rodzina (Kielarski s. 166; Przewodnik 2002 s. 131; Aleja Katakumbowa arkada 21, wpr.; kw. 8/10)
 2464. Fularska Julia z d. Jaroszewicz 1o voto Świtalska (Przewodnik 2002 s. 274; kw. 216)
 2465. Furmanik Józef (Przewodnik 1982 s. 80; Aleja Zasłużonych)
 2466. Furmanik Stanisław (Przewodnik 2002 s. 162; kw. 172)
 2467. Furmankiewicz Katarzyna (zm. 10.09.1941; kw. 199)
 2468. Furmankiewicz Maria Żebrowska (zm. 13.03.1966; kw. 176)
 2469. Furs-Żyrkiewicz Walerian (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 40)
 2470. Do góry

  G

 2471. Gabriel, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 210; kw. 47)
 2472. Gabryella zob. Żmichowska Narcyza
 2473. Gabryelski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 135katakumby)
 2474. Gabrysiak Stanisława z d. Janowska (zm. 2.12.1994; kw. 44)
 2475. Gabrysiewicz Emilia z d. Voigt (zm. 12.06.1888; kw. 17)
 2476. Gabrysiewicz Zygmunt (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 55)
 2477. Gacki Henryk (Przewodnik 1982 s. 88; Aleja Zasłużonych)
 2478. Gacki Stanisław Henryk (pseud. Lwa) (Przewodnik 2002 s. 145; Aleja Zasłużonych)
 2479. Gaczeńskich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 33)
 2480. Gaczerowa Helena Alwa (zm. 1919)
 2481. Gadamer Halina (zm. 22.04.1994; kw. II)
 2482. Gadomska Jadwiga z d. Dorant (zm. 1985; kw. II)
 2483. Gadomska Marja z d. Dunin (zm. 24.06.1931; kw. Q)
 2484. Gadomska Teofila (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 2485. Gadomski Antoni (zm. 1973; kw. II)
 2486. Gadomski Bolesław (zm. 12.12.1932; kw. Q)
 2487. Gadomski Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 219; Przewodnik 1982 s. 130; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 214; zm. 1906; kw. 68)
 2488. Gaerting Franciszek Ksawery (zm. 15.05.1878; kw. 27 wpr.)
 2489. Gagatkiewicz Walenty Maciej (Szenic T.1, s. 81; Wójcicki T.1, s. 138; zm. 1805)
 2490. Gajderowicz Tomasz (zm. 13.01.1928; kw. 18)
 2491. Gajderowicz Wilhelmina z d. Herman (zm. 15.12.1943; kw. 18)
 2492. Gajdzieński Edward (zm. 1939; kw. 30 wpr.)
 2493. Gajewski Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 54)
 2494. Gajewski Jan Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 148)
 2495. Gajewski Stanisław (Kielarski s. 192; kw. 71)
 2496. Gajewski Wacław (Kielarski s. 275; kw. 24)
 2497. Gajewskich, rodzina (Kielarski s. 189; kw. E)
 2498. Gajkiewicz Władysław (Przewodnik 1982 s. 121; kw. 31 wpr.)
 2499. Galarda Jerzy (zm. 19.12.1989; kw. 32)
 2500. Galarda Maria (zm. 2.06.1999; kw. 32)
 2501. Galarda Sabina z d. Gębka (zm. 4.10.1970; kw. 32)
 2502. Galasiewicz Jan Kanty (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 51, 83; zm. 1911; kw. 71)
 2503. Galda Józef (zm. 1987; kw. 176)
 2504. Galewski Adolf (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 70)
 2505. Galichet Dorota z d. Szymanowska (Szenic T.2, s. 160; zm. 1866)
 2506. Galicki Jan (zm. 26.08.1944; kw. 21)
 2507. Galińska Marcela z d. Roszkowska (zm. 1916; kw. 42)
 2508. Galińska Maria (zm. 14.11.1944; kw. D)
 2509. Galińska Stanisława (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. Z)
 2510. Galińska Wanda (zm. 21.08.1945; kw. D)
 2511. Galiński Jan (zm. 12.06.1890; kw. 42)
 2512. Galiński Józef (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 226)
 2513. Galiński Mieczysław (zm. 17.08.1925; kw. D)
 2514. Galiński Tadeusz (zm. 1966; kw. 21)
 2515. Gall Stanisław (Kielarski s. 234; Przewodnik 1982 s. 155; kw. 184)
 2516. Galle Henryk (Przewodnik 1982 s. 129; zm. 1948; kw. 69)
 2517. Gallewicz Teofil (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 88)
 2518. Galoff Maria (I) (zm. 9.01.1871; kw. 64)
 2519. Galoff Maria (II) (zm. 26.02.1925; kw. 64)
 2520. Galoff Stefania z d. Bielikiewicz (zm. 1.09.1928; kw. 64)
 2521. Galolini Jakób (Album Powązek 1915; zm. 1852; kw. 45)
 2522. Galos Galasiewicz Jan Kanty (Jan Kazimierz?) (Kielarski s. 191; Szenic T.3, s. 293; zm. 1911; kw. 71)
 2523. Gałązka Artur (Przewodnik 2002 s. 127; kw. 24)
 2524. Gałecka Aniela z d. Żarska (Kielarski s. 127; kw. 169)
 2525. Gamaston zob. Kamieński Gustaw
 2526. Garbiński Kajetan (Przewodnik 1982 s. 47; Szenic T.1, s. 378; Wójcicki T.1, s. 56; zm. 1847; kw. 13)
 2527. Garbolewski Stefan (zm. 1920)
 2528. Gardowska Elżbieta (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 70)
 2529. Gardowskich, rodzina (Kielarski s. 77; Przewodnik 2002 s. 54; kw. 32)
 2530. Garlicki Stanisław (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 210)
 2531. Garnuszewska Eliza (kw. 42)
 2532. Garnuszewska Józefa z d. Niewińska (zm. 19.05.1915; kw. 30 wpr.)
 2533. Garnuszewska Julia z d. Martynowicz 1o voto Rzeszotarska (zm. 20.03.1928; kw. 42)
 2534. Garnuszewska Julia z d. Mitrowska (zm. 3.01.1892; kw. 30 wpr.)
 2535. Garnuszewska Kazimiera z d. Łappa (zm. 10.18.1941; kw. 30 wpr.)
 2536. Garnuszewska Walerja z d. Bałutowska (zm. 21.07.1915; kw. 30 wpr.)
 2537. Garnuszewska Wanda z d. Junosza-Łempicka (zm. 14.04.1982; kw. 30 wpr.)
 2538. Garnuszewski Adaś (zm. 1852; kw. 30 wpr.)
 2539. Garnuszewski Antoni (I) (zm. 7.01.1926; kw. 30 wpr.)
 2540. Garnuszewski Antoni (II) (zm. 17.08.1964; kw. 30 wpr.)
 2541. Garnuszewski Czesław (zm. 13.02.1964; kw. 30 wpr.)
 2542. Garnuszewski Lucio (zm. 28.02.1880; kw. 30 wpr.)
 2543. Garnuszewski Michał (zm. 1851; kw. 30 wpr.)
 2544. Garnuszewski Walerian (kw. 42)
 2545. Garnuszewski Zygmuś (zm. 11.10.1912; kw. 30 wpr.)
 2546. Garszyńska Izabella z d. Dobrzelewska (zm. 6.01.1888; kw. 32 wpr.)
 2547. Garszyńska Ludwika (zm. 15.07.1895; kw. 20)
 2548. Garszyński Ignacy (zm. 21.09.1874; kw. 32 wpr.)
 2549. Gartman Stefania (Kielarski s. 195; kw. 75)
 2550. Gartner Filip (zm. 18.06.1868; kw. B)
 2551. Gartner Marja z d. Bobkiewicz (zm. 8.02.1882; kw. B)
 2552. Gasinski Andrzej (zm. 12.05.1919; kw. 18)
 2553. Gasińska Wiktoria z d. Jaczyńska 1o voto Forsowicz (zm. 4.03.1830; kw. 18)
 2554. Gasiński Franciszek (zm. 28.04.1895; kw. 18)
 2555. Gasparini Justynian (Kielarski s. 192; kw. 71)
 2556. Gasparska Emilia z d. Michałowska (zm. 1866; kw. 36)
 2557. Gasparski Andrzej (zm. 6.10.1967; kw. 36)
 2558. Gasparski Heliodor Józef (zm. 8.06.1913; kw. 36)
 2559. Gasparski Mieczysław (zm. 25.03.1968; kw. 36)
 2560. Gaszczyńska Marja z d. Filipowska (zm. 1873; kw. 39)
 2561. Gaszczyńska Zofia z d. Lisowska (zm. 27.12.1978; kw. 39)
 2562. Gaszczyński Maria Eugenia z d. Perzyna (zm. 11.06.1917; kw. 39)
 2563. Gaszczyński Stanisław (I) (zm. 16.08.1884; kw. 39)
 2564. Gaszczyński Stanisław (II) (zm. 31.08.1951; kw. 39)
 2565. Gaszczyński Wacław (zm. 17.03.1967; kw. 39)
 2566. Gaszewska Anna (Kielarski s. 76; Szenic T.3, s. 385; zm. 1918; kw. 34)
 2567. Gaszyńska Maria z d. Białecka (Kielarski s. 255; kw. 188)
 2568. Gaszyński Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1858; kw. 6)
 2569. Gautier Jan (Album Powązek 1915; kw. 24)
 2570. Gautier Jan Tadeusz (Szenic T.2, s. 188; zm. 1868; kw. 6)
 2571. Gautier Kazimierz (zm. 1919; kw. 28)
 2572. Gautier, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 24)
 2573. Gawalewicz Gustawa Karolina (pseud. Toporczanka) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 11; Szenic T.3, s. 217; zm. 1906; kw. 180 pod murem ul. Powązkowskiej)
 2574. Gawlikowski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 151)
 2575. Gawrońska Zuzanna (Kielarski s. 49; kw. 23)
 2576. Gawrysiewicz Adam (zm. 22.12.1902; kw. 15)
 2577. Gawrysiewicz Wanda z d. Kozłowska (zm. 30.04.1911; kw. 15)
 2578. Gayczak Kazimierz (Kielarski s. 174; Przewodnik 1982 s. 178pod murem ul. Tatarskiej wpr. g)
 2579. Gąsecki Adolf Mateusz (Przewodnik 1982 s. 111; kw. 113)
 2580. Gąsecki Jan Chrzciciel (Przewodnik 2002 s. 229; kw. 113)
 2581. Gąsecki Wacław (Przewodnik 2002 s. 229; kw. 113)
 2582. Gąsiewska Julia (kw. 17)
 2583. Gąsiewska Maria (zm. 10.07.1975; kw. 17)
 2584. Gąsiewski Franciszek (Szenic T.1, s. 222; Wójcicki T.3, s. 142; zm. 1829)
 2585. Gąsiewski Konstanty (zm. 3.06.1903; kw. 17)
 2586. Gąsiewski Stefan (zm. 16.02.1994; kw. 17)
 2587. Gąsiewski Tomasz (zm. 27.03.1876; kw. 17)
 2588. Gąsiorowska Wanda (Przewodnik 2002 s. 280; kw. 230)
 2589. Gąsiorowski Bronisław (zm. 1920; kw. 204)
 2590. Gąsiorowskl Franciszek (Szenic T.2, s. 170; zm. 1867)
 2591. Gąsowicz Aleksandra (zm. 30.05.1916; kw. 17)
 2592. Gąsowicz Anastazy (zm. 10.07.1837; kw. 17)
 2593. Gąsowicz Józef (Album Powązek 1915; zm. 3.12.1867; kw. 17)
 2594. Gąsowicz Kazimierz (zm. 1913; kw. 17)
 2595. Gąsowicz Marcyanna (kw. 17)
 2596. Gąsowicz Marjanna z d. Łaszkiewicz (zm. 24.06.1898; kw. 17)
 2597. Gąsowicz Michał (kw. 17)
 2598. Gąsowicz Władysław (zm. 08.1939; kw. 17)
 2599. Gąsowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 54)
 2600. Gąssowska Józefa z d. Korzeniowska (zm. 8.03.1870; kw. 19)
 2601. Gąssowski Jerzy (Kielarski s. 285; zm. 1921; kw. 233)
 2602. Gbuszewski Andrzej (kw. 19)
 2603. Gebethner Bronisława z d. Kaczyńska (zm. 25.05.1913; kw. 32 wpr.)
 2604. Gebethner Stanisław (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 212)
 2605. Gedziorowski Franciszek (zm. 8.01.1858; kw. 21)
 2606. Geisler Amelja (zm. 8.04.1901; kw. 17)
 2607. Geisler Eleonora z d. Burghard (zm. 1.12.1887; kw. 17)
 2608. Geisler Robert (zm. 1969; kw. 25)
 2609. Geisler, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 17)
 2610. Gejsler Emilia z d. Gasparska (zm. 27.07.1912; kw. 36)
 2611. Gella Anna z d. Reczyńska (zm. 25.04.1929; kw. 39)
 2612. Gella Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 207; Przewodnik 2002 s. 54, 84, 195; Szenic T.3, s. 197; zm. 4.07.1905; kw. 39)
 2613. Gella Wilhelm Jan (zm. 16.12.1933; kw. 39)
 2614. Gembarzewski Bronisław (Kielarski s. 90; Przewodnik 1982 s. 110; kw. 22)
 2615. Gembarzewski Karol (Album Powązek 1915; zm. 1886; kw. 22)
 2616. Geneli (Przewodnik 1982 s. 24)
 2617. Geneli Albin (Album Powązek 1915; zm. 1871; kw. 23)
 2618. Geneli Antonina (zm. 13.03.1932; kw. O)
 2619. Geneli Marja (zm. 1.05.1918; kw. O)
 2620. Geneli, rodzina (Przewodnik 1982 s. 24; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 23)
 2621. Geniusz Joanna (zm. 28.01.1996; kw. 17)
 2622. Geniusz Józef (zm. 16.10.1969; kw. 17)
 2623. Geniusz Mieczysław (Przewodnik 1982 s. 190; kw. 209)
 2624. Gepner Bolesław (Szenic T.3, s. 319; zm. 1913)
 2625. Gepner Halina (Przewodnik 1982 s. 139; kw. 38)
 2626. Gepner Józef (Kielarski s. 117; kw. 157)
 2627. Gepner Władysław (Kielarski s. 117; kw. 157)
 2628. Gerlach Marya z d. Kościelska (zm. 16.01.1846; kw. 22)
 2629. Gerlach Samuel (zm. 5.09.1839; kw. 22)
 2630. Gerlicz Wiesław (Przewodnik 1982 s. 177; kw. 63)
 2631. Gerson Kamilla z d. Frydrych (Szenic T.2, s. 146; zm. 1864)
 2632. Gerson Natalia z d. Frydrych (Album Powązek 1915; Kielarski s. 66; Szenic T.3, s. 233; zm. 1908; kw. 31)
 2633. Gerson, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 31)
 2634. Gerson-Dąbrowska Maria zob. Dąbrowska Maria z d. Gerson
 2635. Gerżabek Adam (Przewodnik 2002 s. 275; kw. 217)
 2636. Getter Antonina (zm. 24.07.1962; kw. D)
 2637. Getter Feliks (zm. 1944; kw. D)
 2638. Getter Franciszek (zm. 16.10.1930; kw. D)
 2639. Getter Helena Felicja z d. Frydecka (zm. 25.09.1927; kw. D)
 2640. Getter Juliusz (zm. 17.09.1945; kw. 30 wpr.)
 2641. Getter Matylda (Przewodnik 2002 s. 176; kw. F/G)
 2642. Getter Natalia z d. Kordecka (zm. 9.10.1976; kw. 30 wpr.)
 2643. Getter Roman (zm. 27.10.1943; kw. D)
 2644. Geyer Zbigniew (zm. 1920)
 2645. Gębka (zm. 11.12.1924; kw. 32)
 2646. Gębka Agata z d. Rychter (zm. 9.06.1850; kw. 32)
 2647. Gębka Feliks Bonifacy (zm. 15.05.1955; kw. 32)
 2648. Gębka Leokadia z d. Górska (zm. 1.08.1913; kw. 32)
 2649. Gębka Marja z d. Słodzińska (zm. 11.10.1902; kw. 32)
 2650. Gębka Tadeusz (kw. 32)
 2651. Gębka Tomasz (zm. 26.12.1839; kw. 32)
 2652. Gębka Władysław (zm. 1.04.1923; kw. 32)
 2653. Gędziorowski Zdzisław (Przewodnik 1982 s. 123; kw. 177 wpr.)
 2654. Ghoshal Hiranmoy (Przewodnik 2002 s. 192; kw. 49)
 2655. Gieczewicz Leon (Album Powązek 1915; zm. 1874; kw. 4)
 2656. Giedroyć (Gedroyć) Romuald Tadeusz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 59; Przewodnik 1982 s. 117; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 172; Wójcicki T.2, s. 21; zm. 1824; kw. 25)
 2657. Giedroyć Justyn (Album Powązek 1915; zm. 1866; kw. 25)
 2658. Gierasińska Janina z d. Zarzecka (zm. 10.09.1988; kw. IV)
 2659. Gierasiński Józef Bolesław (zm. 21.01.1961; kw. IV)
 2660. Gierasiński Staś (zm. 1899; kw. IV)
 2661. Gierdawa Anna (zm. 10.06.1874; kw. 32)
 2662. Gierdawa Antoni (zm. 8.05.1861; kw. 32)
 2663. Gierdawa Helena z d. Piekrzewicz (zm. 25.01.1873; kw. 32)
 2664. Gierdziejewski Ignacy (Szenic T.2, s. 116; zm. 1860)
 2665. Gierej Agnieszka (zm. 28.10.1981; kw. 18)
 2666. Giermakowska Hanna (kw. 17)
 2667. Giermakowski Lech (kw. 17)
 2668. Gierowski Antoni (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 371; zm. 1888; kw. 27)
 2669. Gierowski Antoni (Szenic T.2, s. 371; zm. 1888; kw. 27)
 2670. Gierszewski Ignacy (zm. 2.04.1904; kw. 38)
 2671. Gierszewski Roman (zm. 2.05.1891; kw. 38)
 2672. Gierszewski Stanisław (zm. 13.06.1930; kw. 38)
 2673. Gierszewski Zbigniew (zm. 29.09.1938; kw. 38)
 2674. Gierszt Maria (zm. 14.07.1945; kw. 20)
 2675. Gierszyńska Irena (zm. 20.03.1993; kw. IV)
 2676. Gierszyński Stanisław (zm. 26.03.1993; kw. IV)
 2677. Gierymski Walery (zm. 26.05.1874; kw. 19)
 2678. Gieszento Franciszek (zm. 17.02.1890; kw. B)
 2679. Gietling Anna (zm. 9.08.1982; kw. 36)
 2680. Gietling Mieczysław (zm. 5.08.1961; kw. 36)
 2681. Gieysztor Aleksander (Przewodnik 2002 s. 230; kw. 131)
 2682. Gieysztor Irena z d. Czarnecka (Przewodnik 2002 s. 230; kw. 131)
 2683. Gieysztor Jakub Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 145-146;Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 72)
 2684. Giller Agaton (Przewodnik 2002 s. 105; kw. 13)
 2685. Gimbut Leopold (Kielarski s. ?)
 2686. Giniatowicz-Piłsudski Leszek (Przewodnik 2002 s. 107; kw. 11)
 2687. Giniatowicz-Piłsudski Rowmund (Przewodnik 2002 s. 107; kw. 11)
 2688. Giniatowicz-Piłsudski Stefan (Przewodnik 2002 s. 107; kw. 11)
 2689. Ginter Józef (zm. 23.05.1911; kw. 19)
 2690. Ginter Józefa Baur (zm. 24.02.1861; kw. 19)
 2691. Ginter Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 56)
 2692. Girsztowt Polikarp (Album Powązek 1915; Kielarski s. 167; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 267; zm. 1877; Aleja Katakumbowa filar 17)
 2693. Gising Henryk (zm. 1920)
 2694. Giuseppe Pane Cavaliere (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 56)
 2695. Giżewska Emilia z d. Kołucka (zm. 10.08.1892; kw. 17)
 2696. Giżewska Emilia z d. Mair (zm. 26.02.1855; kw. 17)
 2697. Giżewski Stanisław (Szenic T.2, s. 227; zm. 23.06.1873; kw. 17)
 2698. Giżycka Irena (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 144)
 2699. Giżycki Władysław (Przewodnik 2002 s. 228; kw. 111)
 2700. Gladysz Jan (Wójcicki T.3, s.239)
 2701. Glass Grzegorz (Przewodnik 2002 s. 272; kw. 206 (grobowiec bez napisu))
 2702. Glaubicz-Rokossowski Boguś Kaziunio (Kielarski s. 261; Kielarski s. 261; kw. 201)
 2703. Gleinich Bronisia (kw. 21)
 2704. Gleinich Józef (Szenic T.2, s. 198; zm. 13.05.1870; kw. 21)
 2705. Gleinich Józefa (zm. 20.02.1811; kw. 21)
 2706. Gleinich Józefa z d. Bernhard (zm. 23.09.1892; kw. 21)
 2707. Gleinich Marjan (zm. 21.07.1830; kw. 21)
 2708. Glikowski Filip (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 9)
 2709. Glinczanka Agnieszka (zm. 1970; kw. 21)
 2710. Glinczyna Zofia z d. Wodzińska (zm. 7.10.1944; kw. 21)
 2711. Glinka-Janczewski Edward (Przewodnik 2002 s. 262; kw. 189)
 2712. Glinka-Janczewski Zygmunt (Szenic T.3, s. 306; zm. 1912)
 2713. Glińska Maryja z d. Stokowska (zm. 22.08.1883; kw. 18)
 2714. Glińska Olimpja z d. Lange (zm. 1927; kw. 21)
 2715. Glińska Wanda z d. Zawisza (zm. 1996; kw. 21)
 2716. Gliński Adam (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 53)
 2717. Gliński Augustyn Feliks (Szenic T.1, s. 208; Wójcicki T.1, s. 200; zm. 1828)
 2718. Gliński Eugeniusz Marcin (zm. 26.05.1935; kw. 21)
 2719. Gliński Klementyna (zm. 1856; kw. 21)
 2720. Gliński Lucyjan (zm. 19.05.1886; kw. 18)
 2721. Gliński Marcin (zm. 1868; kw. 21)
 2722. Gliński Mateusz (Przewodnik 1982 s. 74; katakumby na wpr; kw. 12)
 2723. Glisczyński Adam (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 179)
 2724. Gliszczyński Artur (Kielarski s. 270; Przewodnik 2002 s. 272; Szenic T.3, s. 279; zm. 1910; kw. 206)
 2725. Gliwic Hipolit (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 241)
 2726. Gloger Kazimiera z d. Weyssenborn 1o voto Wilczyńska (zm. 25.03.1929; kw. 52)
 2727. Gloger Kornelia z d. Żmichowska (zm. 6.12.1902; kw. 19)
 2728. Gloger Zygmunt (Album Powązek 1915; Kielarski s. 202; Przewodnik 2002 s. 51, 187; Szenic T.3, s. 273; zm. 1910; kw. 52)
 2729. Glücksberg Helena (zm. 24.02.1908; kw. 21)
 2730. Glücksberg Henryk Emmanuel (Szenic T.2, s. 205; zm. 15.10.1870; kw. 21)
 2731. Glücksberg Ludwik (zm. 2.08.1875; kw. 21)
 2732. Glücksberg Ludwika z d. Grzymała-Pintowska (zm. 3.05.1893; kw. 21)
 2733. Glücksberg Paulina (zm. 11.06.1910; kw. 21)
 2734. Gluziński Antoni (Kielarski s. 124; Przewodnik 1982 s. 93; kw. 166)
 2735. Głębicki Michał (Album Powązek 1915; Kielarski s. 212; zm. 1903; kw. 51)
 2736. Głębocki Adrian Mikołaj (Szenic T.3, s. 194; zm. 1905)
 2737. Głodkowska Maria z d. Czerska (zm. 12.05.1996; kw. 27 wpr.)
 2738. Głogowska Zofia z d. Kaplińska (Szenic T.2, s. 136; zm. 1862)
 2739. Głogowski Leon (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 75)
 2740. Głogowski Michał (zm. 7.05.1863; kw. 17)
 2741. Głogowski Paweł (Wójcicki T.3, s. 166)
 2742. Głowacka Oktawia z d. Trembińska (Kielarski s. 269; kw. 209)
 2743. Głowacka-Izydorczyk Barbara (zm. 12.06.2005; kw. 42)
 2744. Głowacki Aleksander zob. Prus Bolesław
 2745. Głowacki Józef Hilary (Szenic T.2, s. 99; zm. 1858)
 2746. Głowacki Ryszard (zm. 1919)
 2747. Głowińska Jadwiga (zm. 1992; kw. A)
 2748. Główczewska Michalina z d. Baranowska (Przewodnik 2002 s. 81; kw. 159)
 2749. Głuszyński Paweł (Wójcicki T.3, s. 154)
 2750. Gniewartowska Irena Azia z d. Srzednicka (zm. 21.05.1993; kw. 46)
 2751. Gniewartowski Tomasz (zm. 27.04.1993; kw. 46)
 2752. Gniewecki Ludwik (zm. 27.11.1903; kw. 19)
 2753. Gniewiewski Bohdan (Przewodnik 2002 s. 254; kw. Z)
 2754. Gobert Franciszka (zm. 22.01.1874; kw. I)
 2755. Gobert Paweł (zm. 23.07.1872; kw. I)
 2756. Gobiec Edward (Przewodnik 2002 s. 174; kw. 85)
 2757. Gocyła Stanisław (zm. 2003; kw. Q)
 2758. Godebska Justyna z d. Godfrinon (Przewodnik 2002 s. 117; kw. 10)
 2759. Godecki Teofil (Kielarski s. 25; kw. 1)
 2760. Godlewska Eugenia z d. Domaradzka (zm. 3.10.1974; kw. 21)
 2761. Godlewska Julianna (zm. 8.05.1870; kw. 174)
 2762. Godlewska Ludwika (Szenic T.3, s. 138; zm. 1901katakumby)
 2763. Godlewski Jan Feliks (zm. 1.11.1904; kw. 17)
 2764. Godlewski Leon Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 68)
 2765. Godlewski Marceli (Przewodnik 1982 s. 163; kw. 107)
 2766. Godlewski Roch (kw. 20)
 2767. Godlewski Stanisław (Kielarski s. 119; kw. 161)
 2768. Godlewski Wodzimierz (zm. 10.02.1891; kw. 17)
 2769. Godlewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 17)
 2770. Godlewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 174)
 2771. Godziemba-Godebski Cyprian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 103; Przewodnik 1982 s. 19, 64; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 94; Wójcicki T.1, s.89-254; T.3, s. V; zm. 1809; kw. 10)
 2772. Godzińska Aleksandra z d. Resenberg (zm. 4.01.191; kw. 36)
 2773. Godziński Ambroży (zm. 10.08.188; kw. 36)
 2774. Godziński Franciszek (kw. 38)
 2775. Godziński Ignacy (kw. 36)
 2776. Godziński Janusz (kw. 36)
 2777. Goebel Maria z d. Nobis (Kielarski s. 310; kw. 332)
 2778. Goebel Tomasz (Album Powązek 1915; zm. 1885; kw. 6)
 2779. Goebelt Józef (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 28; zm. 1892; kw. 75)
 2780. Goedecker Wilhelm (zm. 29.07.1885; kw. 33)
 2781. Goga Paulina (kw. 45)
 2782. Goguska Klementyna (Szenic T.3, s. 211; zm. 1906)
 2783. Gojawiczyńska Pola (Przewodnik 1982 s. 88; zm. 1963; Aleja Zasłużonych)
 2784. Gola Teodora (zm. 1980; kw. 32 wpr.)
 2785. Golański Antoni (Kielarski s. 290; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 248)
 2786. Golański Jan Antoni (Szenic T.3, s. 67; zm. 1896)
 2787. Golc Zofia Żerańska (zm. 17.09.1975; kw. 22)
 2788. Goldmann Andrzej (zm. 9.04.1891; kw. 30 wpr.)
 2789. Goldmann Antoni (zm. 1873; kw. 30 wpr.)
 2790. Goldmann Bronisława (zm. 1945; kw. 30 wpr.)
 2791. Goldmann Franciszek (zm. 1932; kw. 30 wpr.)
 2792. Goldmann Helena (kw. 30 wpr.)
 2793. Goldmann Jan (zm. 1873; kw. 30 wpr.)
 2794. Goldmann Wanda (zm. 1873; kw. 30 wpr.)
 2795. Goldmann Wanda z d. Fałęcka (zm. 1981; kw. 30 wpr.)
 2796. Goldmann Zofia (zm. 1873; kw. 30 wpr.)
 2797. Goldstand Aleksander (Szenic T.3, s. 164; zm. 1903)
 2798. Goldstand Jan (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 185; zm. 1904; kw. 44)
 2799. Goldstand Jeanne Melanie Gabrielle (Kielarski s. 186; zm. 1873; kw. D)
 2800. Golędzionowski Edward (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 85)
 2801. Golian Roch (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 50)
 2802. Golian Tadeusz (zm. 1919; kw. 234)
 2803. Golińska Tekla Alicja (zm. 19.05.1997; kw. 42)
 2804. Golińska Zofia z d. Poznańska 1o voto Daszyńska (Kielarski s. 309; Przewodnik 1982 s. 218; kw. 323 lub 223)
 2805. Goliński Józef (Kielarski s. 309; kw. 323)
 2806. Goliński Stanisław (Kielarski s. 309; Przewodnik 2002 s. 292; kw. 323 lub 223)
 2807. Golińskich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 33)
 2808. Goltz Adam (Szenic T.2, s. 374; zm. 1888)
 2809. Gołaszewska Ewa Maria (zm. 22.04.1940; kw. 36)
 2810. Gołaszewski Jan Chryzostom (Kielarski s. 45; zm. 21.02.1892; kw. 21)
 2811. Gołąb Józef (Przewodnik 1982 s. 190; kw. 209)
 2812. Gołebiowski Maciej (Kielarski s. 114; kw. 158)
 2813. Gołembiewski Edward (Kielarski s. 131; kw. 173)
 2814. Gołembiowska Maria z d. Kozłowska (zm. 1885; kw. 44)
 2815. Gołembowska Aniela (zm. 2.08.1862; kw. 158)
 2816. Gołembowska Maria z d. Vogel (zm. 10.04.1872; kw. 158)
 2817. Gołembowski Feliks (zm. 5.02.1855; kw. 158)
 2818. Gołembowski Józef (I) (zm. 5.02.1855; kw. 158)
 2819. Gołembowski Józef (II) (zm. 20.11.1873; kw. 158)
 2820. Gołembowski Józef (III) (zm. 22.03.1911; kw. 158)
 2821. Gołembowski Ksawery (zm. 21.12.1856; kw. 158)
 2822. Gołembowski Maciej (zm. 22.10.1870; kw. 158)
 2823. Gołembowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 165)
 2824. Gołębiewski Marian (zm. 1997; kw. Q)
 2825. Gołębiewski Stanisław (zm. 19.09.1994; kw. B)
 2826. Gołębiowska Anna z d. Podczaska (zm. 29.06.1966; kw. 43)
 2827. Gołębiowska Janina z d. Szuba (zm. 13.07.2003; kw. 43)
 2828. Gołębiowska Justyna z d. Pasińska (zm. 6.01.1961; kw. 43)
 2829. Gołębiowska Maria z d. Zawierucha (zm. 27.01.1975; kw. 43)
 2830. Gołębiowski Bohdan Józef (zm. 29.05.1943; kw. 43)
 2831. Gołębiowski Jerzy (zm. 1.03.1942; kw. 43)
 2832. Gołębiowski Michał (zm. 30.06.1942; kw. 43)
 2833. Gołębiowski Stanisław (I) (zm. 1866; kw. 65)
 2834. Gołębiowski Stanisław (II) (zm. 31.07.1883; kw. 19)
 2835. Gołębiowski Tadeusz (zm. 17.01.1948; kw. 43)
 2836. Gołkowska Maria z d. Markowska (zm. 26.05.1940; kw. B)
 2837. Gołkowski Konstanty (zm. 9.11.1940; kw. B)
 2838. Gołońska Jadwiga (zm. 10.12.1952; kw. 17)
 2839. Gołońska Józefa z d. Kostecka (kw. 17)
 2840. Gołoński Andrzej (Kielarski s. 40; Przewodnik 1982 s. 113; Szenic T.2, s. 55; Wójcicki T.2, s. 121; zm. 18.09.1854; kw. 17)
 2841. Gołoński Kazimierz (zm. 16.04.1913; kw. 17)
 2842. Gołuchowska Magdalena (zm. 6.06.1918; kw. 19)
 2843. Gomoliński Ksawery (zm. 25.03.1895; kw. O)
 2844. Gomoliński Wacław (zm. 30.11.1958; kw. O)
 2845. Gomulicki Roger Juliusz (Przewodnik 2002 s. 265; Szenic T.3, s. 207; zm. 1906; kw. 202)
 2846. Gomulicki Wiktor (Kielarski s. 261; Przewodnik 1982 s. 184; kw. 202)
 2847. Gomulicki Wiktor (Przewodnik 1982 s. 184; kw. 202)
 2848. Gondecka Antonina z d. Zantman (zm. 23.05.1924; kw. 19)
 2849. Gondecki Edward (zm. 19.04.1907; kw. 19)
 2850. Gontarczyk Jan Witold (Przewodnik 2002 s. 280; kw. 230)
 2851. Gorajski Jan (zm. 1920; kw. 14)
 2852. Gorczyńska-Lindner Maria zob. Lindner Maria z d. Gorczyńska
 2853. Gorczyński Bolesław (Przewodnik 1982 s. 214; kw. 284a)
 2854. Gorczyński Władysław (Przewodnik 1982 s. 214; kw. 284a)
 2855. Gorgolewska Ludwika (Album Powązek 1915; zm. 1900; kw. 70 pod murem)
 2856. Gortat Lucyna (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 70)
 2857. Gorzkowska Maria z d. Mazurowska (zm. 12.08.1917; kw. B)
 2858. Gorzkowska Zofia z d. Karmad (zm. 2.04.1994; kw. B)
 2859. Gorzkowski Jerzy Jasny (zm. 25.07.1947; kw. B)
 2860. Gorzkowski Władysław (kw. B)
 2861. Gosiewski Stefan (Kielarski s. ?; zm. 1920; kw. 51)
 2862. Gosiewski Władysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 218; Przewodnik 1982 s. 129; Szenic T.3, s. 295; zm. 1911; kw. 70)
 2863. Gosławski Józef Jan (zm. 1963; kw. 99)
 2864. Goss Antonina z d. Rakowska (zm. 13.07.1960; kw. 30 wpr.)
 2865. Goss Stanisław (zm. 14.02.1970; kw. 30 wpr.)
 2866. Gosselin Emilia (Kielarski s. 146; Przewodnik 2002 s. 78, 167; Szenic T.2, s. 145; zm. 1864; kw. H)
 2867. Gosselin Paulina (Kielarski s. 146; kw. H)
 2868. Gostomski Karol (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 31)
 2869. Gościmski Władysław (Szenic T.3, s. 49; zm. 1894)
 2870. Gościniak Józef (zm. 13.06.1901; kw. 30 wpr.)
 2871. Gościniak Karolina (zm. 21.03.1925; kw. 30 wpr.)
 2872. Gościniak Stanisław (kw. 30 wpr.)
 2873. Gościniak Wikcia (zm. 16.12.1890; kw. 30 wpr.)
 2874. Gościńska Aleftyna z d. Jaroszewicz (Kielarski s. ?; kw. D)
 2875. Gościński Franciszek Józef (Kielarski s. ?; kw. D)
 2876. Gościński Władysław (Kielarski s. ?; kw. D)
 2877. Gozdawa-Godlewski Władysław Kajetan (zm. 3.03.1882; kw. 174)
 2878. Gozdawa-Humnicki Antoni Ignacy (Kielarski s. 55; Przewodnik 2002 s. 199; kw. 43)
 2879. Gozdawa-Zdziarski Stanisław (Kielarski s. 174pod murem ul. Tatarskiej)
 2880. Gozdek Stefan (zm. 5.06.1979; kw. 42)
 2881. Gozdowski Antoni (Wójcicki T.3, s. 28)
 2882. Goździejewska Maryanna z d. Młodkowska (zm. 5.04.1877; kw. 27 wpr.)
 2883. Goździejewski Leopold (zm. 1915; kw. 27 wpr.)
 2884. Górakiewicz Antoni (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 149)
 2885. Góralczyk Wojciech (Przewodnik 2002 s. 265; kw. 201)
 2886. Górecka Helena (zm. 18.03.2000; kw. II)
 2887. Górecka Janina z d. Bułczyńska (zm. 1944; kw. 33)
 2888. Górecka Magdalena z d. Dzierzbicka (zm. 5.03.1977; kw. 176)
 2889. Górecka Wanda (zm. 8.11.1964; kw. II)
 2890. Górecki (Wójcicki T.3, s.62)
 2891. Górecki Benedykt (Przewodnik 2002 s. 174; kw. 74)
 2892. Górecki Leonard (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 47)
 2893. Górecki Stefan (zm. 8.09.1944; kw. 176)
 2894. Górka Anna z d. Pęczkowska (kw. 30 wpr.)
 2895. Górka Marian (zm. 1982; kw. 30 wpr.)
 2896. Górnicki Józef (Szenic T.3, s. 76; zm. 1897)
 2897. Górska Anna (Przewodnik 2002 s. 35; kw. H)
 2898. Górska Jadwiga z d. Ostrowska (zm. 9.02.1945; kw. 48)
 2899. Górska Joanna (Album Powązek 1915; zm. 1873; kw. 41)
 2900. Górska Joanna z d. Myślińska (Kielarski s. 208; kw. 41)
 2901. Górska Wanda z d. Uckiewicz 1o voto Bistr[...] (zm. 2.08.1968; kw. 44)
 2902. Górska Zofia z d. Karnikowska (zm. 24.02.1970; kw. 28 wpr.)
 2903. Górski (Wójcicki T.3, s. 205)
 2904. Górski Andrzej Walenty (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 83)
 2905. Górski Antoni (Kielarski s. 194; Przewodnik 1982 s. 147; kw. 73)
 2906. Górski Felicjan Antoni (zm. 10.11.1874; kw. 21)
 2907. Górski Franciszek (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 60; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1838; kw. 159)
 2908. Górski Ignacy (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; zm. 2.09.1903; kw. 48)
 2909. Górski Józef (I) (zm. 20.04.1868; kw. 17)
 2910. Górski Józef (II) (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 32)
 2911. Górski Józef (III) (Szenic T.3, s. 52; zm. 1894)
 2912. Górski Józef (IV) (Szenic T.2, s. 370; zm. 1887)
 2913. Górski Julian (I) (Wójcicki T.3, s. 165)
 2914. Górski Julian (II) (Album Powązek 1915; zm. 20.11.1902; kw. 17)
 2915. Górski Kazimierz Rafał (zm. 2003; kw. 159)
 2916. Górski Konstanty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 85; Przewodnik 2002 s. 127; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 84; zm. 1898; kw. 24)
 2917. Górski Marian (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 280)
 2918. Górski Mieczysław (zm. 20.10.1965; kw. 48)
 2919. Górski Piotr (zm. 24.01.1922; kw. 48)
 2920. Górski Seweryn (Album Powązek 1915; zm. 1890; kw. 75)
 2921. Górski Stefuś (zm. 8.01.1876; kw. 21)
 2922. Górski Stnisław (zm. 7.02.1880; kw. 17)
 2923. Górski Teodor (Przewodnik 2002 s. 35, 169; kw. H)
 2924. Górski Tomasz (zm. 18.04.1857; kw. 21)
 2925. Górski Wacław (zm. 5.09.1904; kw. 48)
 2926. Górski Wincenty (zm. 1940; kw. 28 wpr.)
 2927. Górski Witold (Album Powązek 1915; zm. 1915; kw. 28)
 2928. Górski Wojciech (Przewodnik 1982 s. 130; kw. 67)
 2929. Górskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 5)
 2930. Górulówna Maria (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146b)
 2931. Graba-Łęcki Wacław (Przewodnik 1982 s. 159; kw. 188)
 2932. Graba-Łęckich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 59; kw. 188)
 2933. Grabau Władysław (Kielarski s. 205; kw. 42)
 2934. Grabczewski Edmund (kw. 29)
 2935. Grabicka Janina (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 310)
 2936. Grabiec Józef zob. Dąbrowski Józef
 2937. Grabowiecka Maria (kw. 204)
 2938. Grabowiecki Piotr (kw. 204)
 2939. Grabowska Anna z d. Niepokoyczycka (zm. 1968; kw. 39)
 2940. Grabowska Bronisława z d. Zawadzka (zm. 1974; kw. II)
 2941. Grabowska Felicja (Kielarski s. 160; katakumby filar 39-40)
 2942. Grabowska Felicja z d. Żebrowska (zm. 27.04.1971; kw. 176)
 2943. Grabowska Helena z d. [...] (zm. 1.12.1904; kw. 17)
 2944. Grabowska Janina z d. Sztompka (Kielarski s. 293; Przewodnik 1982 s. 213; kw. 284b wpr.)
 2945. Grabowska Katarzyna (zm. 20.08.1870; kw. 19)
 2946. Grabowska Maria (zm. 1989; kw. 39)
 2947. Grabowska Natalia z d. Buszewska (zm. 9.07.1950; kw. 42)
 2948. Grabowska Teressa z d. Dollerman (zm. 23.09.1874; kw. 21)
 2949. Grabowski (zm. 1835; kw. 30 wpr.)
 2950. Grabowski Adam (I) (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 6)
 2951. Grabowski Adam (II) (Przewodnik 2002 s. 226; zm. 1986; kw. 128)
 2952. Grabowski Bolesław (zm. 4.06.1959; kw. 176)
 2953. Grabowski Edward (Album Powązek 1915; zm. 2.03.1912; kw. O)
 2954. Grabowski Feliks (Wójcicki T.3, s. 205)
 2955. Grabowski Jerzy (zm. 1957; kw. 39)
 2956. Grabowski Józef (I) (Album Powązek 1915; zm. 1880; kw. 57)
 2957. Grabowski Józef (II) (Przewodnik 1982 s. 145; Szenic T.3, s. 114; zm. 1899; kw. 71)
 2958. Grabowski Julian (Przewodnik 2002 s. 198; kw. 29 wpr.)
 2959. Grabowski Kazimierz (zm. 24.08.199; kw. 17)
 2960. Grabowski Konstanty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 80; zm. 1891; kw. 28)
 2961. Grabowski Ludwik (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 52, 173; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 168; zm. 1903; kw. 84)
 2962. Grabowski Mateusz (Szenic T.2, s. 141; zm. 1863)
 2963. Grabowski Maurycy (zm. 28.08.1900; kw. 17)
 2964. Grabowski Michał (Album Powązek 1915; Kielarski s. 163; Szenic T.2, s. 144.; zm. 1863; Aleja Katakumbowa filar 46 lub 47)
 2965. Grabowski Paweł (zm. 15.10.1856; kw. 21)
 2966. Grabowski Stanisław (Kielarski s. 304; kw. 321)
 2967. Grabowski Wacław (Kielarski s. 278; kw. 228)
 2968. Grabowski Władysław (I) (Kielarski s. ?; kw. 89)
 2969. Grabowski Władysław (II) (Kielarski s. 301; kw. 297)
 2970. Grabowski Władysław (III) (Przewodnik 1982 s. 87; Aleja Zasłużonych)
 2971. Grabowski Władysław (IV) (zm. 16.07.1881; kw. 17)
 2972. Grabowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 17)
 2973. Grabowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 28)
 2974. Grabska Zofia z d. Wojciechowska (Przewodnik 2002 s. 87, 221; kw. 89)
 2975. Grabski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 87, 220; kw. 89)
 2976. Grabski Witold (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 208)
 2977. Grabski Władysław (Kielarski s. 177; Przewodnik 2002 s. 5, 87, 220; zm. 1938; kw. 89)
 2978. Grabski Władysław Jan (Przewodnik 2002 s. 220; zm. 1970; kw. 89)
 2979. Grabskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 87; kw. 89)
 2980. Grad Adam (zm. 1998; kw. 36)
 2981. Gradek Bolesław (zm. 1919; kw. 95)
 2982. Gradenwic Aleksander (zm. 25.02.187.; kw. IV)
 2983. Gradenwic Bronio (zm. 25.01.1886; kw. IV)
 2984. Graf Wiktoria z d. Nałęcz-Cichocka 1o voto Nebel (zm. 16.02.1917; kw. 21)
 2985. Graff Bronisława z d. Majewska 1o voto Paradowska (zm. 7.02.1908; kw. 199)
 2986. Graff Karolina z d. Gościcka (zm. 3.08.1886; kw. 199)
 2987. Graff Kazimiera (zm. 19.08.1882; kw. 199)
 2988. Graff Stanisław Karol (zm. 22.06.1930; kw. 199)
 2989. Graff Władysław Kazimierz (kw. 199)
 2990. Graffier Adele (Kielarski s. ?; kw. 37)
 2991. Grajda Marta (zm. 1981; kw. 30 wpr.)
 2992. Grajnert Józef (Przewodnik 2002 s. 165; Szenic T.3, s. 275; zm. 1910; kw. 175)
 2993. Gralak Jan (zm. 1920; kw. 289)
 2994. Gramowska Zofia z d. Pawłowska (zm. 18.12.1988; kw. IV)
 2995. Gramowski Józef (zm. 14.05.1971; kw. IV)
 2996. Gravier Alfons (Przewodnik 2002 s. 206pod murem ul. Tatarskiej wpr.; kw. S/T)
 2997. Graybner Aleksander Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 109; Przewodnik 1982 s. 19, 21, 64; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 381; Wójcicki T.2, s. 38; zm. 1847; kw. 8)
 2998. Grąbczewska Wanda z d. Wichrowska (zm. 18.12.1945; kw. 29)
 2999. Grąbczewska Zofia (zm. 20.11.1992; kw. 29)
 3000. Grąbczewski Bronisław (Przewodnik 1982 s. 191; kw. 212)
 3001. Grąbczewski Edmund (zm. 1960-07-14; kw. 29)
 3002. Grąbczewski Wiktor (Kielarski s. 64; Przewodnik 2002 s. 85; kw. 29)
 3003. Grąskiewicz Aleksander (Kielarski s. 244; kw. 122)
 3004. Gregoire bracia (Wójcicki T.2, s. 36)
 3005. Gregoire Jan Baptysta (Szenic T.1, s. 213; zm. 1829)
 3006. Gregorowicz Jan Kanty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 227; Szenic T.2, s. 396; zm. 1890; kw. R)
 3007. Gregorowicz Karol (Szenic T.2, s. 191; zm. 1869)
 3008. Grendyszyńska Janina (kw. 30 wpr.)
 3009. Grendyszyński Jan (Album Powązek 1915; Wójcicki T.2, s. 111; zm. 1825; kw. 42)
 3010. Grendyszyński K. (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 3011. Grendyszyński Kazimierz (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 206; zm. 1906; kw. 63)
 3012. Grendyszyński Ludomir (Kielarski s. 199; Przewodnik 2002 s. 212; kw. 63)
 3013. Grendyszyński Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1847; kw. 40)
 3014. Greniewski Henryk (Przewodnik 2002 s. 264; kw. 198)
 3015. Gresser Jakób (Wójcicki T.3, s. 184)
 3016. Gresser Jan Karol (Szenic T.2, s. 58; zm. 1854katakumby)
 3017. Gretlich Marjan (zm. 01.1873; kw. N)
 3018. Greulich Benjamin (zm. 12.04.1888; kw. N)
 3019. Grędziński Mikołaj (Kielarski s. 175wzdłuż muru ul. Tatarskiej)
 3020. Grędzińskich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 179pod murem ul. Tatarskiej wpr. c)
 3021. Grmela Antoni (zm. 4.05.1920; kw. IV)
 3022. Grmela Władysława (I) (zm. 2.01.1920; kw. IV)
 3023. Grmela Władysława (II) (zm. 30.03.1975; kw. IV)
 3024. Grmela Zofia (zm. 1975; kw. IV)
 3025. Grobicka Jadwiga z d. Bukat (zm. 9.04.1931; kw. 30 wpr.)
 3026. Grobicka Jadwiga z d. Grobicka (Kielarski s. 182; kw. Ł)
 3027. Grobicka Stefania z d. Korwin-Szymanowska (zm. 14.02.1912; kw. 163)
 3028. Grobicka Zofia Aleksandra z d. Miłkowska (Szenic T.3, s. 370; zm. 1917)
 3029. Grobicki Aleksander (Kielarski s. 182; kw. Ł)
 3030. Grobicki Piotr (zm. 5.02.1933; kw. 30 wpr.)
 3031. Grochocki Józef (zm. 1919; kw. 72)
 3032. Grochowska Wanda (Kielarski s. 146; kw. H)
 3033. Grochowski Jan (zm. 21.01.1898; kw. 25)
 3034. Grochowski Wojciech (Kielarski s. 146; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. H)
 3035. Grodnicka Julia (zm. 22.07.1964; kw. 18)
 3036. Grodnicki Józef (zm. 30.03.1961; kw. 18)
 3037. Grodziński Edward (Album Powązek 1915; Kielarski s. 63; zm. 1903; kw. 27)
 3038. Grodzka Wanda z d. Tyzler (zm. 3.11.1880; kw. 42)
 3039. Grodzka Zofia (zm. 11.10.1948; kw. 64)
 3040. Grodzki Alfred (zm. 18.06.1887; kw. 42)
 3041. Grodzki Wawrzyniec (zm. 14.11.1866; kw. 42)
 3042. Grodzkich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 35)
 3043. Groer Franciszek (I) (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 16)
 3044. Groer Franciszek (II) (Kielarski s. 146; Przewodnik 1982 s. 111; Szenic T.2, s. 254; zm. 1876; kw. 16)
 3045. Groer Franciszek (III) (Przewodnik 1982 s. 24, 111; zm. 1965; kw. 16)
 3046. Groer, rodzina (Przewodnik 2002 s. 35; kw. 16)
 3047. Grojnert Józef (Kielarski s. 135; kw. 175)
 3048. Grombecki Henryk (Kielarski s. 258; kw. 197)
 3049. Grondzki Jan (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 35)
 3050. Gronkiewicz Izabela z d. Paschalska (zm. 15.09.1994; kw. 48)
 3051. Gronowski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 280; kw. 231)
 3052. Groński Michał (Kielarski s. 186; kw. D)
 3053. Gross (kw. 27 wpr.)
 3054. Gross (Grossi), rodzina (Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 53; kw. 5)
 3055. Gross Hanna z d. Szumańska (zm. 24.03.1973; kw. 17)
 3056. Gross Michał (zm. 1919; kw. 67)
 3057. Gross, rodzina (Przewodnik 1982 s. 53; kw. 5)
 3058. Grossman Władysław (zm. 1920; kw. 51)
 3059. Grostern Amelia z d. Starkman (zm. 3.04.1910; kw. 42)
 3060. Grostern Eugenja (zm. 16.11.1937; kw. 42)
 3061. Grostern Wiktor (I) (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 42)
 3062. Grostern Wiktor (II) (zm. 2.02.1924; kw. 42)
 3063. Groszkowski Janusz (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 100)
 3064. Grotowski Alfons (Przewodnik 2002 s. 179; kw. A)
 3065. Grot-Rowecki Stefan zob. Roweckł Stefan (pseud. Grot)
 3066. Grubecki Michał (Album Powązek 1915; zm. 1888; kw. 74)
 3067. Grubińska Natalia (Janina Szymbortówna) (Kielarski s. 182; kw. Ł)
 3068. Gruca Adam (Przewodnik 2002 s. 87, 183; kw. 32)
 3069. Grudziński Antoni (Kielarski s. 142; Przewodnik 2002 s. 178; kw. A)
 3070. Grudziński Czesław (Przewodnik 2002 s. 149; kw. 179)
 3071. Grudziński Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 78; Przewodnik 2002 s. 182; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 340; zm. 1884; kw. 30)
 3072. Grudziński Zygmunt (Kielarski s. 254kw 189)
 3073. Grünberg Artur (kw. A)
 3074. Grunwald Henryk (Przewodnik 2002 s. 64, 143; Aleja Zasłużonych)
 3075. Gruszczyńska Kazimiera (Kielarski s. 300; kw. 298)
 3076. Gruszczyńska Marcyjanna z d. Woycicka (zm. 16.12.1908; kw. B)
 3077. Gruszczyńska Maria z d. Szuwalska (Szenic T.3, s. 365; zm. 1916)
 3078. Gruszczyński Rajmund (Przewodnik 2002 s. 259; kw. 194)
 3079. Gruszczyński Stanisław (Przewodnik 1982 s. 96; kw. 174)
 3080. Gruszczyński Witold (zm. 16.11.1913; kw. 176)
 3081. Gruszecka Krystyna (zm. 2001; kw. 28 wpr.)
 3082. Gruszecki Adam (zm. 1992; kw. 28 wpr.)
 3083. Gruszecki Władysław (Szenic T.2, s. 253; zm. 1876)
 3084. Gruszkowski Henryk (Kielarski s. 176; kw. 118)
 3085. Grużewski Tadeusz (Kielarski s. 242; kw. 119)
 3086. Grychmacher Stefan (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 26)
 3087. Grycz Alodia z d. Kawecka (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 103)
 3088. Grycz Józef (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 103)
 3089. Gryczkiewicz Edward (zm. 1919; kw. 233)
 3090. Gryf-Branicka Halina z d. Sąchocka (zm. 19.11.1983; kw. 17)
 3091. Gryff-Keller Adam (Przewodnik 2002 s. 186; kw. 46)
 3092. Gryff-Keller Maria (Przewodnik 2002 s. 186; kw. 46)
 3093. Gryff-Kwieciński Wojciech (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 39)
 3094. Gryglewicz Teofil (Kielarski s. 296; kw. 271)
 3095. Grykolewski Onufry (Kielarski s. 7; Przewodnik po Powązkach 1906tablica na kościele)
 3096. Grymowska Genowefa z d. Ostoja-Ścibor (zm. 1994; kw. E)
 3097. Grymowska Helena z d. Schaters de Chartreuse (zm. 19.11.1951; kw. E)
 3098. Grymowska Janina z d. Ostoja-Ścibor (zm. 23.12.1982; kw. E)
 3099. Grymowska Maria z d. Dziarkowska (kw. E)
 3100. Grymowska Petronela z d. Mazurkiewicz (zm. 30.05.1884; kw. E)
 3101. Grymowski Bolesław (zm. 1944; kw. E)
 3102. Grymowski Edward (zm. 6.12.1891; kw. E)
 3103. Grymowski Franciszek (zm. 1.07.1873; kw. E)
 3104. Grymowski Janusz Lech (zm. 19.02.1966; kw. E)
 3105. Grymowski Wacław (zm. 14.08.1985; kw. E)
 3106. Grymowski Zygmunt (zm. 30.01.1969; kw. E)
 3107. Gryniewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 38)
 3108. Grywiczówna Irena zob. Kopczyńska Irena z d. Grywicz
 3109. Gryżewski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 161; kw. 171)
 3110. Grzadzielska Matrianna (zm. 1858; kw. 17)
 3111. Grzankowski Bolesław (Kielarski s. ?kw 40)
 3112. Grzebieniewskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 73; kw. 54)
 3113. Grzegorczyk Teresa (zm. 15.02.1991; kw. I)
 3114. Grzegorzewska Maria (Przewodnik 1982 s. 35, 84; Aleja Zasłużonych)
 3115. Grzeszczyk Wanda (zm. 2004; kw. 18)
 3116. Grzędzińska Edmund (zm. 30.12.1900; kw. 19)
 3117. Grzędzińska Emilia z d. Hipsz (zm. 30.07.1856; kw. 21)
 3118. Grzędzińska Maria z d. Piwarska (zm. 1.04.1922; kw. 19)
 3119. Grzędziński Jan (zm. 10.06.1877; kw. 21)
 3120. Grzybowska Ludwika z d. Piotrowska (zm. 6.02.1942; kw. 19)
 3121. Grzybowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1855; kw. 35)
 3122. Grzybowski Karol (zm. 15.02.1831; kw. 19)
 3123. Grzymała-Jaźwiński Franciszek (Kielarski s. 45; zm. 1870; kw. 21)
 3124. Grzywo-Dąbrowski Wiktor (Przewodnik 1982 s. 140; kw. 38)
 3125. Gucewicz, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 7)
 3126. Gudowski Aleksander (Kielarski s. 120; Przewodnik 2002 s. 79; kw. 161)
 3127. Gudowski Konstanty (Kielarski s. 120; kw. 161)
 3128. Gudowski Longin (Kielarski s. 120; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 26; zm. 1892; kw. 161)
 3129. Guerin Henryk (Szenic T.2, s. 128; zm. 1861)
 3130. Gugenmus Antoni (Szenic T.1, s. 421; Wójcicki T.3, s. 117; zm. 1850)
 3131. Gugenmus Franciszek (Wójcicki T.3, s.116)
 3132. Gugenmus Michał (Przewodnik 2002 s. 19katakumby)
 3133. Guillemin Julian (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 117)
 3134. Guirard Irena Klaudia z d. Uszycka (zm. 1985; kw. 39)
 3135. Guirard Jan (zm. 1933; kw. 39)
 3136. Guirard Kazimiera z d. Wróbel (zm. 1959; kw. 39)
 3137. Guirard Marcinek (zm. 1964; kw. 39)
 3138. Guirard Stefan (zm. 1983; kw. 39)
 3139. Guirard Tadeusz (zm. 1952; kw. 39)
 3140. Gulbis Bronisława z d. Białowąs (zm. 1974; kw. 38)
 3141. Gulcz Franciszek (zm. 3.07.1875; kw. 30 wpr.)
 3142. Gulczyński Antoni (zm. 1919)
 3143. Gumiński Heliodor Władysław (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1898; kw. 2)
 3144. Gumiński Józef (Album Powązek 1915; zm. 1848; kw. 2)
 3145. Gumiński Władysław Heliodor (Kielarski s. 111; Szenic T.3, s. 91; zm. 1898; kw. 2)
 3146. Gumińskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 9)
 3147. Gumowski Józef (kw. 31)
 3148. Gundelach Stanisław (Kielarski s. 78; kw. 32)
 3149. Guranowski Ludwik (Kielarski s. 248; kw. 107)
 3150. Gurniewska Małgorzata (kw. 17)
 3151. Gutkowska Anastazja (kw. 21)
 3152. Gutkowska Anna (zm. 9.05.1881; kw. 30 wpr.)
 3153. Gutowski Józef (zm. 26.09.1872; kw. 20)
 3154. Gutowski Kajetan Władysław (Kielarski s. 132; kw. 173)
 3155. Gutowski Tadeusz (zm. 1919; kw. 200)
 3156. Gutowskich, rodzina (Kielarski s. 298; kw. 284a wpr.)
 3157. Gutt Aleksander (zm. 1886; kw. 60)
 3158. Gutt Maria Gabriela z d. Referowska (zm. 1846katakumby)
 3159. Gutt Michał (zm. 2004; kw. 6)
 3160. Gutt Romuald (Przewodnik 1982 s. 63; kw. 6)
 3161. Gutt z d. Referowska Maria Gabriela (zm. 12.11.1846katakumby)
 3162. Guttner Karol (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 94)
 3163. Gutwiński Bolesław (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 3164. Guziewicz Anna (zm. 10.07.1910; kw. A)
 3165. Guziewicz Cecylia (zm. 16.11.1976; kw. A)
 3166. Guziewicz Konstancja (zm. 20.12.1867; kw. A)
 3167. Guzowska Julianna z d. Makowska (zm. 2.08.1900; kw. 26)
 3168. Guzowski Jan (zm. 06.1888; kw. 26)
 3169. Gzowski Gerwazy (Album Powązek 1915; zm. 1888; kw. 160)
 3170. Gzula Eugeniusz (zm. 22.4.1972; kw. 17)
 3171. Gzula Zofia (zm. 29.01.1988; kw. 17)
 3172. Do góry

  H

 3173. Habdank-Białobrzeska Jadwiga (zm. 9.12.1973; kw. 73)
 3174. Habdank-Białobrzeski Władysław (zm. 14.10.1948; kw. 32 wpr.)
 3175. Habdank-Rogo[...] Jan (zm. 27.12.1912; kw. A)
 3176. Habich Janusz (Przewodnik 2002 s. 204; kw. 70)
 3177. Habich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 9)
 3178. Habiński Eugeniusz (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 32)
 3179. Hacholska Bronisława (zm. 28.02.1875; kw. 30 wpr.)
 3180. Hadziewicz Anastazya z d. Głowacka (zm. 18.10.1891; kw. 19)
 3181. Hadziewicz Rafał (Album Powązek 1915; Kielarski s. 44; Przewodnik 2002 s. 21, 24, 121; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 359; zm. 7.09.1886; kw. 19)
 3182. Hafselberg (zm. 9.06.1846; kw. 17)
 3183. Hafselberg Andrzej (zm. 19.05.1841; kw. 17)
 3184. Hafselberg Ignacy (kw. 17)
 3185. Hafselberg Mateusz (kw. 17)
 3186. Hafselberg Rozalia z d. Pomi (zm. 20.08.1830; kw. 17)
 3187. Hagemajer Renata Danuta z d. Rybacka (zm. 2002; kw. 17)
 3188. Hahn Wiktor (Przewodnik 1982 s. 208; kw. 248)
 3189. Hajduk Michał (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 256)
 3190. Hajkowicz Henryk (zm. 1919)
 3191. Hajkowicz Karol (zm. 17.06.1879; kw. 17)
 3192. Hajkowicz Stanisław (zm. 22.06.1902; kw. 17)
 3193. Hajnowski Teofil (Szenic T.3, s. 121; zm. 1900)
 3194. Hajota zob. Rogozińska Helena z d. Pajzderska (pseud. Hajota)
 3195. Halama Loda (Przewodnik 2002 s. 246; zm. 1996; kw. 257a)
 3196. Halka-Ledóchowski Aleksander (zm. 1990; kw. 19)
 3197. Halka-Ledóchowski Jan Józef (Kielarski s. 166; katakumby filar 25)
 3198. Haller Stanisław (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 3199. Halmirska-Piotrowska Barbara zob. Piotrowska Barbara z d. Halmirska
 3200. Halpertowa Leontyna z d. Żuczkowska (Przewodnik 1982 s. 50; Szenic T.3, s. 56; zm. 1895podziemia kościoła Św. Karola Boromeusza)
 3201. Hałaczkiewicz (Chałaczkiewicz) Jadwiga Teresa z d. Cieślików (zm. 1952; kw. 110)
 3202. Hałaczkiewicz (Chałaczkiewicz), rodzina (Przewodnik 2002 s. 73; kw. 110)
 3203. Haman Karol (Szenic T.3, s. 352; zm. 1915)
 3204. Hamerlińska Danusia (zm. 1.04.1919; kw. I)
 3205. Hamerlińska Helenka (Kielarski s. 147; zm. 1.10.1907; kw. I)
 3206. Hamerlińska Paulina z d. Wojdyłło (zm. 27.12.1931; kw. I)
 3207. Hamerlińska Zofia z d. Bieńkowska (zm. 3.11.1975; kw. I)
 3208. Hamerliński Dzierożyński Andrzej (zm. 7.12.1992; kw. I)
 3209. Hamerliński Jerzy (zm. 31.12.1939; kw. I)
 3210. Hamerliński Kazimierz (zm. 4.03.1968; kw. I)
 3211. Hamerliński Krzyś (zm. 29.06.1963; kw. I)
 3212. Hamerliński Ludwik (I) (zm. 28.09.1941; kw. I)
 3213. Hamerliński Ludwik (II) (zm. 18.07.1953; kw. I)
 3214. Hamerlińskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 49; kw. I)
 3215. Hampl Jan Nepomucen (zm. 9.06.1863; kw. 20)
 3216. Handelsman Marceli (Przewodnik 1982 s. 129-130; kw. 69)
 3217. Handtke Bernard (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 3218. Handzelewicz Józef (Przewodnik 2002 s. 188; kw. 52)
 3219. Handzelewicz-Wacławkowa Małgorzata zob. Wacławkowa Małgorzata z d. Handzelewicz
 3220. Hanicki Brunon (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 75)
 3221. Hankiewicz Antoni Stanisław (zm. 15.09.1942; kw. 83)
 3222. Hankiewicz Henryk (zm. 30.05.1972; kw. 83)
 3223. Hankiewicz Kazimiera z d. Witanowska 1o voto Grabowska (zm. 10.05.1938; kw. 83)
 3224. Hankiewicz Kazimierz (zm. 1943; kw. 83)
 3225. Hankiewicz Mieczysław Marjan (zm. 31.07.1921; kw. 83)
 3226. Hankiewicz Rozalia ze d. Świderska (zm. 8.07.1931; kw. 83)
 3227. Hankiewicz Stanisław (zm. 1.12.1909; kw. 83)
 3228. Hankiewicz Władysława z d. Migolska (zm. 14.03.1915; kw. 83)
 3229. Hann Antoni (Szenic T.2, s. 123; zm. 1861)
 3230. Hann Stanisław (Kielarski s. 256; kw. 196)
 3231. Hanusz Karol (Przewodnik 1982 s. 198; kw. 225)
 3232. Hańcza Barbara z d. Ludwig (Przewodnik 2002 s. 70, 158; zm. 1990; kw. 167)
 3233. Hańcza Władysław (Przewodnik 2002 s. 70, 158; zm. 1977; kw. 167)
 3234. Harasiewicz Jan (Przewodnik 2002 s. 217; kw. 80)
 3235. Harazińska Aleksandra z d. Kałużyńska (zm. 26.02.1929; kw. I)
 3236. Harazińska Franciszka (zm. 1949; kw. 86)
 3237. Harazińska Leopolda (zm. 1914; kw. 86)
 3238. Harazińska Maria (zm. 28.05.1924; kw. I)
 3239. Haraziński Edward (zm. 8.11.1911; kw. I)
 3240. Haraziński Władysław (zm. 2.02.1942; kw. 86)
 3241. Harcerze 5 Warszawskiej Drużyny (Przewodnik 1982 s. 79; Aleja Zasłużonych)
 3242. Hartingh Kazimierz (zm. 1920; kw. 27)
 3243. Hartingh Konstanty (Szenic T.3, s. 332; zm. 1914)
 3244. Hartung Mikołaj (zm. 4.06.1884; kw. 30 wpr.)
 3245. Hartwig Edward (zm. 2003katakumby)
 3246. Harusewicz Jan (Kielarski s. 197; kw. 80)
 3247. Hasselqiuist Teofil (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 157)
 3248. Hassewicz Stanisław (Kielarski s. 127; kw. 170)
 3249. Hauke Aleksander Jan Józef (Szenic T.2, s. 181; zm. 1868; kw. 10)
 3250. Hauke Fryderyk Karol Emanuel (Szenic T.1, s. 109; zm. 1810; kw. 10)
 3251. Hauke Karol Fryderyk (Przewodnik 2002 s. 117; kw. 10)
 3252. Hauke Ludwik August (Szenic T.2, s. 14; zm. 1851; kw. 10)
 3253. Hauke Maurycy (Wójcicki T.3, s. XXIV)
 3254. Hawrukowa-Stanisławska Zofia (?) (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146)
 3255. Hedemann Magnus (zm. 16.02.1983; kw. 17)
 3256. Heftman Maciej (zm. 18.10.1933; kw. 42)
 3257. Hegel Konstanty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 57; Przewodnik 1982 s. 121; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 256; zm. 1876; kw. 177)
 3258. Heilpern Bolesław (Kielarski s. 239; kw. 95)
 3259. Hein Konstancja Kamila z d. Sabudzińska 1o voto Kopińska (zm. 20.08.1866; kw. 37)
 3260. Hein, rodzina (Kielarski s. 237; kw. 187)
 3261. Heise Helena (zm. 1994; kw. 28 wpr.)
 3262. Hejmann Eufrozyna (zm. 29.05.1836; kw. 20)
 3263. Helbich Adam Bogumił (Kielarski s. 121; Szenic T.2, s. 312; zm. 1881; kw. 162)
 3264. Helbich, rodzina (Kielarski s. 116; kw. 157)
 3265. Hellich Mieczysław (zm. 2.09.1992; kw. 39)
 3266. Hempel Franciszek (Szenic T.1, s. 280; Wójcicki T.3, s. 132; zm. 1837)
 3267. Hempel Stanisław (Przewodnik 1982 s. 80; Aleja Zasłużonych)
 3268. Hempiński Jakub (Szenic T.1, s. 222; Wójcicki T.2, s. 76; zm. 1829)
 3269. Henkiel Dionizy (Przewodnik 1982 s. 136; kw. 56)
 3270. Heppen Antoni (zm. 1876; kw. 17)
 3271. Heppen Antoni Andrzej (zm. 23.02.1822; kw. 17)
 3272. Heppen Apolonija (zm. 20.04.1851; kw. 17)
 3273. Heppen Eleonora (zm. 5.04.1991; kw. 17)
 3274. Heppen Julia z d. Kłodnicka (zm. 1879; kw. 17)
 3275. Heppen Juliusz (Przewodnik 2002 s. 195; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 93; zm. 1898; kw. 17 lub 37)
 3276. Heppen Saturnin (zm. 10.03.1905; kw. 17)
 3277. Heppen Wacław (zm. 17.09.1883; kw. 17)
 3278. Herbert Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 5, 118; kw. 14)
 3279. Herbst Stanisław (Przewodnik 1982 s. 35, 94; kw. 166)
 3280. Herbstowa Irena z d. Korotyńska (Przewodnik 2002 s. 157; kw. 166)
 3281. Hereurt Anna Aniela (zm. 20.03.1907; kw. 28 wpr.)
 3282. Hergel Antoni (Kielarski s. 106; kw. 10)
 3283. Herlaine Jerzy (zm. 1920; kw. 234)
 3284. Herman Józef (Album Powązek 1915; zm. 1877; kw. 60)
 3285. Herman Józefa z d. Mrokowska (Kielarski s. 230; Przewodnik 1982 s. 25, 128; zm. 1878; kw. T)
 3286. Herman Juliusz (I) (Przewodnik 2002 s. 205; zm. 1933; kw. T)
 3287. Herman Juliusz (II) (zm. 1879; kw. T)
 3288. Herman Marianna z d. Tańska (Kielarski s. ?pod murem od ul. Powązkowskiej)
 3289. Herman Niusia (Album Powązek 1915; Kielarski s. 76; zm. 1894; kw. 34)
 3290. Herman, rodzina (Album Powązek 1915; zm. 1894; kw. 34)
 3291. Herman, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 76)
 3292. Herman, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. T)
 3293. Hermanowicz Ludwika (kw. 21)
 3294. Hermanowska Leokadia z d. Proszowska (zm. 3.12.1963; kw. 175)
 3295. Hermanowski Jan (zm. 10.05.1870; kw. B)
 3296. Herniczek Konstanty (zm. 24.11.1874; kw. 18)
 3297. Herniczek Roman (zm. 2000; kw. 18)
 3298. Herniczek Stefania z d. Falińska (zm. 8.07.1993; kw. 18)
 3299. Herniczek Tadeusz (zm. 10.11.1963; kw. 18)
 3300. Herod Franciszek (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 215)
 3301. Herse Bogusław Władysław (Przewodnik 1982 s. 34, 188; kw. 205)
 3302. Herse, rodzina (Przewodnik 2002 s. 60; kw. 205)
 3303. Hertz Jan Adolf (Przewodnik 2002 s. 272; kw. 205)
 3304. Hertz Michał (Szenic T.3, s. 383; zm. 1918)
 3305. Hertz Paweł (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 119)
 3306. Heryng Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 173-174; kw. c pierwsza)
 3307. Hesse Józefa z d. Żołdakiewicz (zm. 5.02.1884; kw. 20)
 3308. Hessen Maria (zm. 22.05.1986; kw. IV)
 3309. Hessen Sergiusz (zm. 1950; kw. IV)
 3310. Heyman Blanka Stanisława (Kielarski s. 242; kw. 119)
 3311. Hieropolitański Józef (Album Powązek 1915; zm. 1886; kw. 55)
 3312. Higersberger Alicja (zm. 21.05.1989; kw. 17)
 3313. Higersberger Augustyn (zm. 15.04.1854; kw. 17)
 3314. Higersberger Bronisława z d. Kessel (zm. 30.09.1977; kw. 17)
 3315. Higersberger Emilja z d. Aquilin (zm. 4.08.1906; kw. 17)
 3316. Higersberger Józef (I) (zm. 26.04.1896; kw. 17)
 3317. Higersberger Józef (II) (zm. 23.12.1954; kw. 17)
 3318. Higersberger Józef (III) (zm. 9.12.1972; kw. 17)
 3319. Higersberger Kazimiera z d. Masłowska (zm. 12.09.1851; kw. 17)
 3320. Hilchen Feliks (Kielarski s. 254; kw. 189)
 3321. Hilchen Maria Wieman (zm. 1993; kw. 25)
 3322. Hilchen Wanda (zm. 1989; kw. 25)
 3323. Hildebrandt Eugeniusz (Przewodnik 2002 s. 264; kw. 199)
 3324. Hiller Leopold (Kielarski s. 251; kw. 93)
 3325. Hilscher Hubert (Przewodnik 2002 s. 186; zm. 1999; kw. 42)
 3326. Hiolski Andrzej (Przewodnik 2002 s. 118; kw. 14)
 3327. Hipsch Adam (zm. 2.01.1854; kw. 21)
 3328. Hirszel Anastazy Stanisław (Kielarski s. 115; kw. 158)
 3329. Hirszel Stanisław (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 238)
 3330. Hirszfeld Bolesław (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 143-144; Szenic T.3, s. 119; zm. 1899; kw. E)
 3331. Hirszowski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 281; kw. 229 przed)
 3332. Hiszpańska Natalia z d. Eychhorn (Przewodnik 1982 s. 215; kw. 274)
 3333. Hiszpańska Zofia z d. Wróblewska (Szenic T.3, s. 19; zm. 1891; kw. 57)
 3334. Hiszpański Stanisław (I) (Przewodnik 1982 s. 129; zm. 1939; kw. Y)
 3335. Hiszpański Stanisław (II) (Przewodnik 1982 s. 192; zm. 1975; kw. 139)
 3336. Hiszpański Stanisław Eugeniusz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 216; Przewodnik 1982 s. 129; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 398; zm. 1890; kw. Y)
 3337. Hiż Jan August (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 131; zm. 1816; katakumby filar 26-27)
 3338. Hiż Józef (Wójcicki T.3, s. 142)
 3339. Hiż Karol (Wójcicki T.3, s. 143)
 3340. Hiż Zofja z d. Mirecka (zm. 22.07.1879; kw. 73)
 3341. Hlawaty Stanisław (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 3342. Hleb-Koszańska Helena (Przewodnik 2002 s. 205; kw. T)
 3343. Hłasko Józef (zm. 1922; kw. D)
 3344. Hłasko Marek (Przewodnik 1982 s. 177; kw. b)
 3345. Hłopicki Roman (kw. A)
 3346. Hłopicki Stanisław (zm. 22.08.1871; kw. A)
 3347. Hnatkiewicz Józef (zm. 1920; kw. 105)
 3348. Hochhauser Maksymilian (Szenic T.2, s. 195; zm. 1869)
 3349. Hoesick Ferdynand (Kielarski s. 117; Przewodnik 1982 s. 59; zm. 1941; kw. 156)
 3350. Hoesick Ferdynand Wilhelm (Kielarski s. 117; Przewodnik 1982 s. 59; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1906; kw. 156)
 3351. Hoesik (Hösick) Ferdynand (Szenic T.3, s. 135; zm. 1900)
 3352. Hofer Łucja (zm. 29.07.1900; kw. 20)
 3353. Hofer Marya z d. Jastrzębowska (zm. 17.10.1875; kw. 20)
 3354. Hoffman Emilia (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 56)
 3355. Hoffman Emilia z d. Dąbrowska (zm. 10.07.1891; kw. 25)
 3356. Hoffman Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1896; Aleja Katakumbowa filar 5)
 3357. Hoffman Jan Krystyan (Wójcicki T.3, s. 249)
 3358. Hoffman Jolanta z d. Nett (zm. 1980; kw. 21)
 3359. Hoffman Józef (zm. 31.03.1860; kw. 25)
 3360. Hoffman Karol (Kielarski s. 176; kw. 118)
 3361. Hoffman Stanisława (Kielarski s. 308; kw. 327)
 3362. Hoffmann Tytus (zm. 25.01.1876; kw. 30 wpr.)
 3363. Hoffman-Wecker Maria (zm. 10.10.2001; kw. 39)
 3364. Hoffman-Wecker Włodzimierz (zm. 11.08.1975; kw. 39)
 3365. Hofman Jakób Fryderyk (Wójcicki T.3, s.236)
 3366. Hofman Jan (Wójcicki T.3, s. 164)
 3367. Hofman Józef (Wójcicki T.3, s.163)
 3368. Hofman Stanisław (Wójcicki T.3, s. 153)
 3369. Hofmokl Tomasz (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146c)
 3370. Holewińska Jadwiga (Kielarski s. 209; kw. 41)
 3371. Holewiński Józef (Szenic T.3, s. 368; zm. 1917)
 3372. Holewiński Władysław (Kielarski s. 170; Przewodnik 1982 s. 68; Aleja Katakumbowa filar 5, wpr.; kw. 2/4)
 3373. Holewińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 41)
 3374. Holewńska Jadwiga (zm. 1898; kw. 41?)
 3375. Holnicka Krystyna z d. Szulc(?) (Kielarski s. 137; kw. 81)
 3376. Holnicka-Szulc Krystyna (zm. 27.04.1939; kw. 81)
 3377. Holnicka-Szulc Wanda (zm. 18.07.1960; kw. 81)
 3378. Holnicka-Szulc Zofia z d. de Sauve (zm. 7.01.1940; kw. 81)
 3379. Holnicki Józef (zm. 3.05.1972; kw. 81)
 3380. Holnicki-Szulc Jan (zm. 4.07.1948; kw. 81)
 3381. Holnicki-Szulc Jerzy (zm. 27.12.1959; kw. 81)
 3382. Holnicki-Szulc Józef (zm. 1941; kw. 81)
 3383. Holnicki-Szulc Ludwik (zm. 15.08.1975; kw. 81)
 3384. Holoubek Gustaw (zm. 2008; kw. 14)
 3385. Holtorff Aleksander (zm. 18.11.1903; kw. 25)
 3386. Holtorff Antoni Wacław (zm. 1944; kw. 25)
 3387. Holtorff de Holtorf Antoni (zm. 1925; kw. 25)
 3388. Holtorff de Holtorf Marja z d. Kieffer (zm. 1918; kw. 25)
 3389. Holtorff Maria z d. Zientecka (zm. 6.08.1916; kw. 25)
 3390. Holtorff Wacława z d. Utrata (zm. 9.08.1931; kw. 25)
 3391. Holtorft, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 3392. Holtorp Anna z d. Kiełbasińska (zm. 1986; kw. 25)
 3393. Holtorp Józef (zm. 3.01.1971; kw. 25)
 3394. Holtorp Stanisława Halina, de z d. Sikora 1o voto Łączyńska (zm. 1986; kw. IV)
 3395. Holtorp Stefan Bronisław, de (zm. 1958; kw. IV)
 3396. Holtzman Władysław (Szenic T.3, s. 103; zm. 1899)
 3397. Hołownia Józef (Kielarski s. 137; kw. 176)
 3398. Hołownia Wincenty (Wójcicki T.2, s. 41)
 3399. Hołyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 43)
 3400. Homolicka Anna Danuta z d. Kreczmer (zm. 1988; kw. O)
 3401. Homolka Maria z d. Wysokińska (Kielarski s. 248; kw. 107)
 3402. Honorowski Czesław (zm. 15.02.1920; kw. 21)
 3403. Honorowski Konrad (zm. 11.01.1892; kw. 21)
 3404. Honorowski Ryś (zm. 20.03.1898; kw. 21)
 3405. Horak Adam (zm. 2.01.1890; kw. 30 wpr.)
 3406. Horak Apolonia z d. Rychter (zm. 13.10.1872; kw. 30 wpr.)
 3407. Horak Franciszek (zm. 23.02.1875; kw. 30 wpr.)
 3408. Hordliczko Józef (Album Powązek 1915; kw. 33)
 3409. Hordliczko Maria (Album Powązek 1915; kw. 33)
 3410. Hordliczko, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 158)
 3411. Horitza Wilhelm Henryk zob. Horzyca Wiliam
 3412. Horn Eugenia z d. Gaszczyńska (zm. 15.04.1950; kw. 39)
 3413. Hornowska Zofia z d. Micewicz (zm. 7.02.1964; kw. 39)
 3414. Horodyńska Marja z d. Frankowska (zm. 4.06.1884; kw. 21)
 3415. Horodyska Ignacia z d. Wyszyńska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 209; zm. 1866; kw. 41)
 3416. Horodyski Antoni (I) (Kielarski s. 209; kw. 41)
 3417. Horodyski Antoni (II) (Album Powązek 1915; zm. 1877; kw. 33)
 3418. Horodyski Bogdan (Przewodnik 2002 s. 274; kw. 216)
 3419. Horoszkiewicz Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 3420. Horska Maria z d. Szpyrka (Przewodnik 1982 s. 101; kw. H)
 3421. Horzyca Wiliam (Horitza Wilhelm Henryk) (Przewodnik 1982 s. 85; Aleja Zasłużonych)
 3422. Hoser Paweł (Kielarski s. 232; Przewodnik 1982 s. 158; zm. 1881; kw. 182)
 3423. Hoser Piotr (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 232; Przewodnik 1982 s. 158; Szenic T.3, s. 177; zm. 1904; kw. 182)
 3424. Hoser Piotr (II) (Przewodnik 1982 s. 158; zm. 1939; kw. 182)
 3425. Hoser Wincenty (Przewodnik 1982 s. 158; Szenic T.3, s. 220; zm. 1907; kw. 182)
 3426. Hoser, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 182)
 3427. Hostowiec Paweł zob. Stempowski Jerzy
 3428. Hrom Irena z d. Nadolska (Kielarski s. 130kw 172)
 3429. Hrom Stanisław (Kielarski s. 130kw 172)
 3430. Hrubant, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. O lub 6)
 3431. Hryniewiecka (Hryniewicka) Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 225; kw. 121)
 3432. Hryniewiecka Alina z d. Stanisławska (zm. 1980; kw. 150)
 3433. Hryniewiecka Janina z d. Koźniewska (zm. 1914; kw. 150)
 3434. Hryniewiecki Bolesław (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 150)
 3435. Hryniewiecki Jerzy (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 150)
 3436. Hryszkiewicz Antoni (zm. 1923; kw. 73)
 3437. Hryszkiewicz Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 23.01.1856; kw. 15)
 3438. Hryszkiewicz Maria (zm. 1924; kw. 73)
 3439. Hryszkiewicz Władysław (zm. 1926; kw. 73)
 3440. Hube Aniela (zm. 27.09.1906; kw. 18)
 3441. Hube Anna (zm. 1941; kw. 18)
 3442. Hube Karol (zm. 10.04.1894; kw. 18)
 3443. Hube Małgorzata (zm. 1930; kw. 18)
 3444. Hube Mania (zm. 6.02.1859; kw. 18)
 3445. Hube Michał (Wójcicki T.3, s. 223)
 3446. Hube Romuald (Album Powązek 1915; Kielarski s. 187; Przewodnik 1982 s. 144; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 394; zm. 1890; kw. E)
 3447. Hubert (zm. 23.11.1840; kw. 18)
 3448. Hübner (Hubner) Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 129; zm. 1989; kw. 18)
 3449. Hübner Alicja (zm. 1944; kw. 18)
 3450. Hübner Zofia (zm. 1985; kw. 18)
 3451. Hübner Zygmunt (I) (zm. 196.; kw. 18)
 3452. Hübner Zygmunt (II) (zm. 1989; kw. 18)
 3453. Hubrik Józefa (zm. 10.02.1870; kw. 19)
 3454. Huczko Józef (zm. 28.02.2003; kw. N)
 3455. Huczko Zofia z d. Fleszyńska (zm. 1977; kw. N)
 3456. Huisson Aleksander (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1846; kw. 36)
 3457. Hulanicka Maria (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 30)
 3458. Hulanicki Czesław (Przewodnik 1982 s. 129; kw. Y)
 3459. Hulanicki Wiktor (Kielarski s. 217; zm. 1920; kw. Y)
 3460. Humnicki Antoni Ignacy (Przewodnik 2002 s. 199; kw. 43)
 3461. Huss (Hus) Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 119; Przewodnik 1982 s. 71; Szenic T.3, s. 180; zm. 1904; kw. 161)
 3462. Huss Henryk (Przewodnik 2002 s. 199; kw. 177)
 3463. Huszczo Michalina z d. Ślepowron-Kolnarska (zm. 17.05.1983; kw. IV)
 3464. Hutorowicz Andrzej (zm. 30.01.2009; kw. 38)
 3465. Hutorowicz Józefa z d. Łozińska (zm. 29.12.1964; kw. 38)
 3466. Hutorowicz Stanisław (zm. 30.06.1940; kw. 38)
 3467. Hutorowicz Zofia z d. Zagajewska (zm. 30.04.1935; kw. 38)
 3468. Hykiel (Hykel, Hikiel) Henryk (zm. 1942; kw. 250)
 3469. Do góry

  I

 3470. Ibjańska Zofia z d. Królikiewicz (zm. 28.05.1907; kw. 3)
 3471. Idzikowscy Zygmunt (Szenic T.3, s. 299; zm. 1911)
 3472. Idzikowska Irena (zm. 23.03.1975; kw. 46)
 3473. Idzikowska Zofia z d. Kubecka (Szenic T.3, s. 299; zm. 1911)
 3474. Idzikowski Kazimierz (Szenic T.3, s. 383; zm. 1918)
 3475. Idzikowski Ludwik (Kielarski s. 195; Przewodnik 1982 s. 36, 148; kw. 77)
 3476. Ihnatowicz Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 287; kw. 274)
 3477. Ikoników Ksawera z d. Białkowska (zm. 14.07.1879; kw. IV)
 3478. Iliński Paweł (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 170)
 3479. Ilnicka Maria z d. Majkowska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 56; Przewodnik 2002 s. 36, 199; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1897; kw. 177)
 3480. Iłłakowicz Adam (zm. 19.08.1983; kw. I)
 3481. Iłłakowicz Ignacy (zm. 10.07.1882; kw. I)
 3482. Iłłakowicz Tekla z d. Wrzesińska (zm. 1.08.2001; kw. I)
 3483. Iłłakowiczówna Kazimiera (Przewodnik 2002 s. 217; kw. 81)
 3484. Iredyńska Teresa z d. Polkowska (zm. 2000; kw. IV)
 3485. Iredyński Ireneusz (Przewodnik 2002 s. 135katakumby)
 3486. Ivanka Aleksander (Przewodnik 1982 s. 196; kw. 150)
 3487. Ivanka-Prażmowska Wanda zob. Prażmowska Wanda z d. Ivanka
 3488. Iwa zob. Gacki Stanisław Henryk
 3489. Iwaniak Kazimierz (zm. 13.01.1966; kw. 199)
 3490. Iwaniak Sabina (zm. 21.12.1999; kw. 199)
 3491. Iwańska Krystyna z d. Chełmicka (Kielarski s. 230; kw. T)
 3492. Iwański August (Przewodnik 2002 s. 210; kw. 57)
 3493. Iwaszkicwicz, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 6)
 3494. Iwaszkiewicz Ludwik (Przewodnik 1982 s. 19)
 3495. Izdebska Władysława Paulina. (Album Powązek 1915; kw. 270)
 3496. Izralewicz Henryk (zm. 1939; kw. 33)
 3497. Izydorczyk Halina z d. Zawadzka (zm. 16.04.1976; kw. 42)
 3498. Iżycka Irena z d. Święcka (zm. 1977; kw. 30 wpr.)
 3499. Do góry

  J

 3500. Jabłczyński Michał (Kielarski s. 145; kw. 1)
 3501. Jabłkowski Bronisław (Kielarski s. 145; kw. 179)
 3502. Jabłkowski Józef (Przewodnik 1982 s. 151; kw. 84)
 3503. Jabłonowska Maryanna z d. Kornaszewska (zm. 22.05.1869; kw. 42)
 3504. Jabłonowski Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 209)
 3505. Jabłonowski Feliks (Album Powązek 1915; Kielarski s. 37; zm. 1867; kw. 13)
 3506. Jabłonowśki Aleksander (Kielarski s. 268; Przewodnik 2002 s. 86, 270; Szenic T.3, s. 326; zm. 1913; kw. 209)
 3507. Jabłońska Helena z d. Krysińska (zm. 1918; kw. IV)
 3508. Jabłońska Janinka (zm. 6.03.1906; kw. 32 wpr.)
 3509. Jabłońska Maria z d. Czaplicka (zm. 1931; kw. 20)
 3510. Jabłoński (Szenic T.1, s. 142; Wójcicki T.1, s. 143; zm. 1819)
 3511. Jabłoński Antoni (I) (zm. 13.06.1908; kw. IV)
 3512. Jabłoński Antoni (II) (Przewodnik 2002 s. 284; zm. 1967; kw. 246)
 3513. Jabłoński Bolesław (Przewodnik 1982 s. 163; kw. 107)
 3514. Jabłoński Ludwik (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 303)
 3515. Jabłoński Mikołaj zob. Dąbrowa-Jabłoński
 3516. Jabłoński Władysław (Przewodnik 1982 s. 177; kw. 63)
 3517. Jachimowski Tadeusz (pseud. Budowicz) (Przewodnik 2002 s. 272; kw. 206)
 3518. Jachinek (kw. IV)
 3519. Jachniewicz Janusz (zm. 6.09.1939; kw. 19)
 3520. Jachowicz Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 169; Przewodnik 2002 s. 44, 79, 133; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 91; zm. 1857; Aleja Katakumbowa filar 8, wpr.; kw. 4)
 3521. Jachowiczowa Antonina z d. Ośniałowska (Szenic T.2, s. 209; zm. 1871)
 3522. Jackiewicz Aleksander (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154b)
 3523. Jackowska Celestyna (zm. 10.01.1952; kw. Q)
 3524. Jackowska Marianna (zm. 15.02.1905; kw. 17)
 3525. Jackowski Bazyli (Wójcicki T.1, s. 217)
 3526. Jackowski Czesław (zm. 1920; kw. 151)
 3527. Jackowski Jan (zm. 1908; kw. 17)
 3528. Jackowski Józef (I) (Kielarski s. 53; kw. Q)
 3529. Jackowski Józef (II) (zm. 10.09.1942; kw. Q)
 3530. Jackowski Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 131; kw. 66 (grób symboliczny)
 3531. Jackowski Stanisław Stefan (Przewodnik 2002 s. 60, 201, 210, 270; kw. 66)
 3532. Jacobi Adolf (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 163; zm. 1903; kw. 57)
 3533. Jacobi Piotr (zm. 11.11.1991; kw. 42)
 3534. Jacobi, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 57)
 3535. Jacobsohn Jadwiga (zm. 1918; kw. 30 wpr.)
 3536. Jacuńskich, rodzina (kw. I)
 3537. Jacyna Jan (Kielarski s. 174; Przewodnik 2002 s. 204pod murem od ul. Tatarskiej na wpr.; kw. Y)
 3538. Jaczewska Balbina z d. Kłosińska (zm. 18.06.1910; kw. B)
 3539. Jaczewski Bohdan (Przewodnik 2002 s. 257; kw. 105)
 3540. Jaczynowska Katarzyna (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 101)
 3541. Jagielska Magdalena (zm. 29.09.1883; kw. 17)
 3542. Jagielski Franciszek (zm. 25.08.1880; kw. 17)
 3543. Jagielski Jacenty (zm. 23.04.1872; kw. 17)
 3544. Jagielski Teodor (zm. 25.04.1909; kw. 17)
 3545. Jagodzińska Irena (Kielarski s. 304; kw. 309)
 3546. Jagodziński Teofil (Szenic T.3, s. 221; zm. 1907)
 3547. Jahołkowska Jadwiga (Kielarski s. 291; Przewodnik 2002 s. 58, 285; kw. 251)
 3548. Jaillard Jadwiga (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 73)
 3549. Jaillard Julian (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 73)
 3550. Jakesch Jan (Szenic T.3, s. 190; zm. 1904)
 3551. Jakimowicz Andrzej (Przewodnik 2002 s. 202; kw. 67)
 3552. Jakimowicz Irena (Przewodnik 2002 s. 202; kw. 67)
 3553. Jakimowicz Konstanty Sylwin (Przewodnik 2002 s. 63, 138, 202; kw. 67)
 3554. Jakimowicz Tekla z d. Lipska (Kielarski s. 221; kw. 66)
 3555. Jakimowicz Wojciech (Przewodnik 2002 s. 202; kw. 67)
 3556. Jakobsche Jan Zbigniew (zm. 2.12.1998; kw. 19)
 3557. Jakowski Stefan Marian (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 3558. Jakowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 46)
 3559. Jakóbowska Barbara (zm. 4.08.1968; kw. I)
 3560. Jaksa-Gryf Maleszewski Tytus zob. Maleszewski Tytus
 3561. Jakubowicz Antoni (Szenic T.1, s. 327; Wójcicki T.1, s. 128; zm. 1842)
 3562. Jakubowska Anna (Przewodnik 2002 s. 292; kw. 317)
 3563. Jakubowska Antonina (zm. 1925; kw. 26)
 3564. Jakubowska Eugenia (zm. 5.05.1921; kw. IV)
 3565. Jakubowska Helena z d. Dybczyńska (zm. 19.12.1935; kw. IV)
 3566. Jakubowska Karolina z d. Falęcka (zm. 6.01.1925; kw. 73)
 3567. Jakubowska Maria (zm. 27.12.1903; kw. IV)
 3568. Jakubowska Maria z d. Gaszczyńska (zm. 26.09.1978; kw. 39)
 3569. Jakubowska Wanda (zm. 1974; kw. 26)
 3570. Jakubowska Wilhelmina z d. Freund (Album Powązek 1915; Kielarski s. 94; zm. 1898; kw. 26)
 3571. Jakubowski Adam (kw. 25)
 3572. Jakubowski Adam Kasper (Szenic T.2, s. 324; zm. 1882)
 3573. Jakubowski Bolesław (Kielarski s. 310; kw. 317)
 3574. Jakubowski Gustaw (zm. 1924; kw. 26)
 3575. Jakubowski Henryk (I) (zm. 13.12.1875; kw. 175)
 3576. Jakubowski Henryk (II) (zm. 1914; kw. 26)
 3577. Jakubowski Jan (Kielarski s. 310; kw. 317)
 3578. Jakubowski Janusz Lech (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 291)
 3579. Jakubowski Józef (I) (zm. 28.05.19..; kw. 73)
 3580. Jakubowski Józef (II) (zm. 7.07.1901; kw. IV)
 3581. Jakubowski Józef (III) (zm. 28.03.1913; kw. 73)
 3582. Jakubowski Józef (IV) (zm. 1937; kw. 26)
 3583. Jakubowski Kazimierz (zm. 1980; kw. 26)
 3584. Jakubowski Ludwik (zm. 1905; kw. 26)
 3585. Jakubowski Stanisław (I) (Kielarski s. 310; kw. 336)
 3586. Jakubowski Stanisław (II) (zm. 17.01.1944; kw. IV)
 3587. Jakubowski Stanisław (III) (zm. 1954; kw. 26)
 3588. Jakubowski Stefan (zm. 2.09.1912; kw. 175)
 3589. Jakubowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 50; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 26)
 3590. Jakubski Tadeusz (zm. 1920)
 3591. Jałbrzychowska Józefa z d. Płocka (zm. 30.05.1881; kw. II)
 3592. Jamińska Helena z d. Gundelach (Szenic T.3, s. 184; zm. 1904)
 3593. Jamiołkowski Izydor (Szenic T.1, s. 257; Wójcicki T.2, s. 39; zm. 1833)
 3594. Jamiołkowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 40)
 3595. Jamiołkowskich, rodzina (kw. B)
 3596. Jamnicki Franuś (zm. 5.01.1899; kw. 177 wpr.)
 3597. Jamnicki Witold (zm. 1919)
 3598. Janas Aleksandra (zm. 26.09.1964; kw. 20)
 3599. Janas Aleksy (zm. 5.12.1948; kw. 20)
 3600. Janczak Jan Jarogniew (zm. 19.10.1994; kw. II)
 3601. Janczar Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 158; zm. 1997; kw. 168)
 3602. Janczarski Czesław (Przewodnik 1982 s. 177; kw. b)
 3603. Janczewski Leonard (Kielarski s. 259; kw. 200)
 3604. Janczewski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 148-149; kw. 88)
 3605. Janczulewicz Agata (zm. 12.02.1885; kw. 30 wpr.)
 3606. Janczulewicz Marcin (kw. 30 wpr.)
 3607. Janecki Jan (zm. 3.07.1927; kw. 33)
 3608. Janeth Juliusz (Kielarski s. 98; kw. 14)
 3609. Janicka Emilia (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 172)
 3610. Janicki Aleksander (Kielarski s. 99; Przewodnik 2002 s. 31, 118; zm. 1849; kw. 14)
 3611. Janicki Ignacy (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 357; zm. 9.02.1886; kw. 27 wpr.)
 3612. Janicki Konstanty (Kielarski s. 129; Przewodnik 1982 s. 95; kw. 172)
 3613. Janicki Stanisław (Wójcicki T.3, s. 244)
 3614. Janikowska Halina Maria z d. Prewysz-Kwinta (zm. 18.12.1981; kw. 36)
 3615. Janikowska Zofia z d. Krajcewicz (zm. 25.04.1963; kw. 36)
 3616. Janikowski Andrzej (Szenic T.2, s. 150; zm. 1864)
 3617. Janikowski Leopold (Przewodnik 2002 s. 184; zm. 8.12.1942; kw. 36)
 3618. Janikowski Stanisław Leopold (Przewodnik 2002 s. 184; zm. 23.09.1963; kw. 36)
 3619. Janikowski Teofil (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 310; Wójcicki T.1, s. 218; zm. 1840; kw. 19a (pod murem))
 3620. Janikowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 38)
 3621. Janiszewska Antonina z d. Pleszowska (zm. 27.11.1874; kw. 19)
 3622. Janiszewska Irena Maria z d. Rębalska (zm. 14.05.1990; kw. 15)
 3623. Janiszewska Janina (zm. 30.01.1997; kw. 30 wpr.)
 3624. Janiszewska Julia Szulc (zm. 22.10.1913; kw. 19)
 3625. Janiszewska Maria (zm. 15.06.1915; kw. D)
 3626. Janiszewski Czesław (zm. 24.10.1912; kw. 19)
 3627. Janiszewski Kazimierz (zm. 25.09.1914; kw. 19)
 3628. Janiszewski Paweł (zm. 1946; kw. 15)
 3629. Janiszewski Stanisław (zm. 26.01.1997; kw. 30 wpr.)
 3630. Janiszewski Wiktor (zm. 10.04.1979; kw. 30 wpr.)
 3631. Janiszewskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 3632. Janka zob. Mierzejewska Maria z d. Rutkowska
 3633. Jankiewicz Leon Karol (Kielarski s. ?; kw. N)
 3634. Jankowska Aniela z d. Tomaszewska (zm. 7.12.1887; kw. 18)
 3635. Jankowska Eufemia z d. Łaźniewska (zm. 15.09.1891; kw. pod murem IV d. kw. 177 wpr.)
 3636. Jankowska Helena z d. Chrzanowska (zm. 8.07.1923; kw. 27 wpr.)
 3637. Jankowska Janina z d. Narlewska (zm. 1970; kw. 165)
 3638. Jankowska Janina z d. Żerańska (zm. 23.12.1966; kw. 35)
 3639. Jankowska Józefa z d. Brzoska (zm. 5.10.1897; kw. 20)
 3640. Jankowska Katarzyna z d. Dunin-Wąsowicz (zm. 9.07.1871; kw. 27 wpr.)
 3641. Jankowska Marcyanna z d. Romer 1o voto Dunin-Wąsowicz (zm. 4.04.1864; kw. 27 wpr.)
 3642. Jankowska Marianna (zm. 10.11.1967; kw. 18)
 3643. Jankowska Michalina z d. Łappa (zm. 5.03.1939; kw. IV)
 3644. Jankowska Zofia z d. Rybicka (zm. 1902; kw. M)
 3645. Jankowski Antoni (zm. 26.05.1939; kw. 27 wpr.)
 3646. Jankowski Antoś (kw. 20)
 3647. Jankowski Bolesław Teodozjusz (zm. 22.04.1944; kw. pod murem IV d. kw. 177 wpr.)
 3648. Jankowski Edmund (Przewodnik 2002 s. 282; kw. 243 przed)
 3649. Jankowski Emil (zm. 2.10.1940; kw. 43)
 3650. Jankowski Fabian (Kielarski s. 218; kw. 69)
 3651. Jankowski Jan (zm. 17.03.1872; kw. 27 wpr.)
 3652. Jankowski Jan Stanisław (Przewodnik 2002 s. 142; Aleja Zasłużonych (grób symboliczny)
 3653. Jankowski Józef (I) (zm. 5.11.1906; kw. 46)
 3654. Jankowski Józef (II) (zm. 1935; kw. IV)
 3655. Jankowski Józef Kalasanty (zm. 1.11.1857; kw. 27 wpr.)
 3656. Jankowski Józef Marian (zm. 7.02.1909; kw. 175)
 3657. Jankowski Karol (Kielarski s. 124; Przewodnik 1982 s. 93; kw. 165)
 3658. Jankowski Konstanty (zm. 1885; kw. 27 wpr.)
 3659. Jankowski Marek Wojciech (zm. 24.05.1974; kw. 18)
 3660. Jankowski Marian (I) (zm. 28.10.1892; kw. 18)
 3661. Jankowski Marian (II) (zm. 1944; kw. 37 (grób symboliczny))
 3662. Jankowski Mieczysław (I) (Przewodnik 2002 s. 282; zm. 1961; kw. 243 przed)
 3663. Jankowski Mieczysław (II) (zm. 2005; Aleja Katakumbowa filar 23 wpr.; kw. 10/8 (w grobie z Jerzym Waldorffem)
 3664. Jankowski Piotr (Album Powązek 1915; zm. 1857; kw. 22)
 3665. Jankowski Stanisław (zm. 10.03.1977; kw. 18)
 3666. Jankowski Stefan (I) (zm. 30.09.1869; kw. 27 wpr.)
 3667. Jankowski Stefan (II) (zm. 1915; kw. 37)
 3668. Jankowski Zygmunt (zm. 6.02.1904; kw. 46)
 3669. Janotha (Janota) Juliusz (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 118; zm. 1883; kw. 14)
 3670. Janowska Anna z d. Bromirska (zm. 10.03.1974; kw. 44)
 3671. Janowska Eufemia (Kielarski s. ?; kw. 177)
 3672. Janowska Halina (zm. 15.09.2004; kw. 44)
 3673. Janowska Irena z d. Laurentowska (zm. 30.08.2005; kw. 73)
 3674. Janowska Janina z d. Jasińska (zm. 21.11.1986; kw. 44)
 3675. Janowska Julianna (zm. 19.06.1929; kw. 64)
 3676. Janowska Konstancja z d. Czeczott (zm. 1928; kw. 32 wpr.)
 3677. Janowska Longina (zm. 12.12.1960; kw. 39)
 3678. Janowska Stanisława (zm. 16.05.1951; kw. 44)
 3679. Janowski Aleksander (Kielarski s. 153; Przewodnik 1982 s. 81; Aleja Zasłużonych)
 3680. Janowski Antoni (zm. 27.09.1943; kw. 44)
 3681. Janowski Apolinary (zm. 22.04.1945; kw. 39)
 3682. Janowski Helena (zm. 4.11.1963; kw. 64)
 3683. Janowski Lech (zm. 11.10.1984; kw. 44)
 3684. Janowski Michał (zm. 5.07.1983; kw. 44)
 3685. Janowski Regina (zm. 17.02.1965; kw. 64)
 3686. Janowski Stefan (kw. 64)
 3687. Janowski Tadeusz (zm. 14.01.2000; kw. 44)
 3688. Janowski Tomasz (zm. 17.01.1958; kw. 64)
 3689. Janowski Wincenty (zm. 1919; kw. O)
 3690. Janowski Zygmunt (zm. 5.09.1985; kw. 39)
 3691. Janta-Połczyński Aleksander (Przewodnik 1982 s. 74; katakumby na wpr; kw. 12)
 3692. Jantzen Anielka (zm. 30.01.1876; kw. 20)
 3693. Jantzen Edward (zm. 29.01.1919; kw. 20)
 3694. Jantzen Jadwichna (kw. 20)
 3695. Jantzen Jadwiga z d. Zielińska (zm. 7.04.1941; kw. 20)
 3696. Jantzen Stefan (zm. 11.05.1926; kw. 20)
 3697. Januszewska (kw. 19)
 3698. Januszewska Stanisława z d. Dąbrowska (zm. 9.07.1978; kw. 17)
 3699. Januszewski Edmund (zm. 1943; kw. 17)
 3700. Januszkiewicz Leon (Album Powązek 1915; zm. 16.02.1894; kw. 17)
 3701. Januszkiewicz Leonia (zm. 28.07.1895; kw. 17)
 3702. Januszkiewicz Ludwik (zm. 1920)
 3703. Januszkiewicz Michał (Kielarski s. 302; kw. 290)
 3704. Januszkiewicz Władysław (zm. 1920)
 3705. Jaracz Stefan (Kielarski s. 154; Przewodnik 2002 s. 63, 141; Aleja Zasłużonych)
 3706. Jaraczewski Andrzej (Przewodnik 2002 s. 116; kw. 6)
 3707. Jarczak Maria (zm. 6.06.1997; kw. II)
 3708. Jarczak Marian (zm. 13.01.1990; kw. II)
 3709. Jarczewska Apolonia z d. Tarnowska (zm. 21.11.1975; kw. N)
 3710. Jarczewska Maria (zm. 3.11.1998; kw. N)
 3711. Jarecki Andrzej (Przewodnik 2002 s. 164; zm. 1993; kw. 174)
 3712. Jarecki Józef (Kielarski s. ?; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 216; zm. 1871; kw. 35)
 3713. Jarecki Kazimierz (Kielarski s. 292; kw. 257)
 3714. Jarkowski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 102; kw. A)
 3715. Jarnuszkiewicz Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 174; kw. 85)
 3716. Jarnuszkiewicz Jerzy (zm. 2005; kw. 85)
 3717. Jarnuszkiewicz Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 72, 174; kw. 85)
 3718. Jarnuszkiewicz Paweł (Kielarski s. 131; kw. 173)
 3719. Jarnuszkiewicz Stanisława (Przewodnik 2002 s. 72, 174; kw. 85)
 3720. Jarociński Paweł (kw. 18)
 3721. Jarociński Stefan (Przewodnik 2002 s. 113; kw. 1)
 3722. Jarocka na Jaroszynie (Kielarski s. 162; katakumby filar 45)
 3723. Jarocki Edward (Kielarski s. 166; Aleja Katakumbowa filar 23)
 3724. Jarocki Feliks Paweł (Kielarski s. 162; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 153; zm. 1865; katakumby filar 47-48)
 3725. Jarocki Józef (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 10)
 3726. Jarockich na Jaroczynie, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. IV)
 3727. Jarockich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 22)
 3728. Jarockich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 4)
 3729. Jaroczyński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 46)
 3730. Jarońska Irena (zm. 2004; kw. A)
 3731. Jaroński Andrzej (zm. 1975; kw. A)
 3732. Jaroński Tomasz (zm. 1983; kw. A)
 3733. Jarosiewicz Ludwika (Przewodnik 2002 s. 32; kw. 16)
 3734. Jarosińska Maryanna z d. Grabowska (zm. 29.08.1894; kw. 73)
 3735. Jaroszewicz Dymitry (Kielarski s. ?; kw. D)
 3736. Jaroszewski Feliks (Kielarski s. 255; kw. 188)
 3737. Jaroszewski Michał (zm. 14.01.1870; kw. 21)
 3738. Jaroszyński Jan (Kielarski s. 8tablica na kościele)
 3739. Jaroszyński Tadeusz Ewaryst (Szenic T.3, s. 377; zm. 1917)
 3740. Jaroszyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 44)
 3741. Jaruga Nowacka Zofia (Przewodnik 2002 s. 166; kw. 176)
 3742. Jaruga Regina z d. Walczak (zm. 17.07.2004; kw. 176)
 3743. Jarzębowska Janina (zm. 5.02.1932; kw. 175)
 3744. Jarzębowska Leokadia z d. Stańczyk (zm. 25.07.1948; kw. 175)
 3745. Jarzębowska Stanisława (zm. 23.11.1920; kw. 175)
 3746. Jarzębowska Tekla z d. Kujawska (zm. 15.08.1889; kw. 18)
 3747. Jarzębowski Feliks (zm. 15.06.1957; kw. 175)
 3748. Jarzębowski Witold (zm. 5.11.1990; kw. 175)
 3749. Jarzębski Aleksander (Przewodnik 1982 s. 178pod murem ul. Tatarskiej wpr. a)
 3750. Jarzębski Józef (Przewodnik 1982 s. 178pod murem ul. Tatarskiej wpr. a)
 3751. Jarzębski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 179pod murem ul. Tatarskiej wpr. a)
 3752. Jasielewicz Amelia (zm. 9.12.1914; kw. II)
 3753. Jasielewicz Apollo (Kielarski s. 148; zm. 28.12.1909; kw. II)
 3754. Jasielewicz Kazimierz (zm. 28.03.1945; kw. II)
 3755. Jasielewicz Zofia (zm. 23.02.1947; kw. II)
 3756. Jasienica Paweł zob Beynar Leon Lech
 3757. Jasieńska Anna z d. Jacuńska (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 196; Szenic T.3, s. 298; zm. 1911; kw. 29)
 3758. Jasieński Zdzisław (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 4)
 3759. Jasieńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 8)
 3760. Jasińska (kw. 32 wpr.)
 3761. Jasińska Elżbieta (zm. 1970; kw. 42)
 3762. Jasińska Emilia z d. Bem (zm. 27.08.1872; kw. 17)
 3763. Jasińska Magdalena (Wójcicki T.3, s. 23)
 3764. Jasińska Władysława z d. Łuniewska (zm. 1960; kw. 42)
 3765. Jasiński Aleksander (Kielarski s. 189; kw. E)
 3766. Jasiński Feliks (Kielarski s. 202; kw. 54)
 3767. Jasiński Feliks Antoni Michał (Przewodnik 1982 s. 132; Szenic T.3, s. 114; zm. 1899; kw. 37)
 3768. Jasiński Jakub (Przewodnik 2002 s. 116; Wójcicki T.3, s. 202; kw. 8)
 3769. Jasiński Jan Tomasz Seweryn (Album Powązek 1915; Kielarski s. 87; Przewodnik 2002 s. 127; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 281; zm. 1879; kw. 22)
 3770. Jasiński Janina (zm. 1993; kw. 42)
 3771. Jasiński Kazimierz Julian (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 341; zm. 1914; kw. 178a)
 3772. Jasiński Roman (I) (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1898; kw. 33)
 3773. Jasiński Roman (II) (Przewodnik 2002 s. 215; zm. 1987; kw. 58)
 3774. Jasiński Zdzisław (Kielarski s. 189; kw. E)
 3775. Jasińskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 21)
 3776. Jasińskich, rodzina (Kielarski s. ?; kw. 23)
 3777. Jasińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 37)
 3778. Jasiuk Irena z d. Stasiewicz (zm. 2011; kw. 261)
 3779. Jasiukiewicz Stanisław (Przewodnik 1982 s. 158; zm. 1973; kw. I)
 3780. Jaskold-Klepacki [Józef?] Otton (zm. 2.06.1923; kw. IV)
 3781. Jaskowska Aniela z d. Holewińska (zm. 1976; kw. 20)
 3782. Jaskowski Stanisław (zm. 1965; kw. 20)
 3783. Jaskulski (kw. 32 wpr.)
 3784. Jaskulski Janiu (Kielarski s. 145; kw. C)
 3785. Jaskulskich, rodzina (kw. 32 wpr.)
 3786. Jastrun Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 169)
 3787. Jastrząbski Karol (Szenic T.2, s. 128; zm. 1861)
 3788. Jastrzębiec-Chmielowski Wojciech (Szenic T.2, s. 36; zm. 1853; kw. 17)
 3789. Jastrzębiec-Kamieński Juliusz Henryk (zm. 1920)
 3790. Jastrzębiec-Kamieński Mieczysław (Kielarski s. 254; kw. 190)
 3791. Jastrzębiec-Matczyńska Władysława z d. Kobylańska (zm. 3.04.1968; kw. II)
 3792. Jastrzębiec-Srokowski Mieczysław Marian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 194; Przewodnik 2002 s. 174; Szenic T.3, s. 276; zm. 1910; kw. 74)
 3793. Jastrzębiec-Wolska Aniela z d. Rogala-Rogalewicz (zm. 20.09.1911; kw. 30 wpr.)
 3794. Jastrzębiec-Wolski Adam (zm. 18.02.1920; kw. 30 wpr.)
 3795. Jastrzębowski Wojciech (Przewodnik 1982 s. 88; zm. 1963; Aleja Zasłużonych)
 3796. Jastrzębowski Wojciech Bogumił (Album Powązek 1915; Kielarski s. 121; Przewodnik 1982 s. 70; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 325; zm. 1882; kw. 162)
 3797. Jastrzębska Janina z d. Leskiewicz (zm. 1975; kw. 18)
 3798. Jastrzębska Marja (zm. 1886; kw. 18)
 3799. Jastrzębski Bohdan (Przewodnik 2002 s. 149; kw. 179)
 3800. Jastrzębski Karol (Kielarski s. 99; kw. 12)
 3801. Jastrzębski Zygmunt (Kielarski s. 234; kw. 183)
 3802. Jaszczołd Wojciech (Wójcicki T.3, s. 37)
 3803. Jaszczołt Adam (Kielarski s. 292; Przewodnik 2002 s. 244; kw. 253)
 3804. Jaśkiewicz Jan (Szenic T.2, s. 350; zm. 1885)
 3805. Jawornicki Aleksander (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 112; zm. 1847; kw. 3)
 3806. Jaworowski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 65; kw. 130)
 3807. Jaworska Anna (zm. 23.10.1980; kw. IV)
 3808. Jaworska Anna Cecylia z d. Getter (kw. D)
 3809. Jaworska Emanuela (Szenic T.2, s. 101; zm. 1859)
 3810. Jaworska Wanda (zm. 23.06.1867; kw. 31)
 3811. Jaworska Zofia (zm. 1929; kw. 25)
 3812. Jaworski Antoni (zm. 9.11.1953; kw. 17)
 3813. Jaworski Bernard (zm. 1941; kw. 25)
 3814. Jaworski Feliks (zm. 1920; kw. 162)
 3815. Jaworski Feliks Stanisław (zm. 1951; kw. IV)
 3816. Jaworski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 37)
 3817. Jaworski Józef (zm. 1856; kw. 21)
 3818. Jaworski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 134; kw. 45)
 3819. Jaworski Stefan (zm. 29.01.1967; kw. IV)
 3820. Jaworski Tadeusz (zm. 1920; kw. 203)
 3821. Jawurkówna Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 3822. Jaxa Chamiec Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 150)
 3823. Jaxa Kwiatkowski Leon Stefan (Przewodnik 2002 s. 80; kw. 196)
 3824. Jaxa-Bąkowska Waleria (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 41)
 3825. Jaxa-Bykowski Piotr (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 40)
 3826. Jaxa-Chamiec Gabriel Mirosław (Album Powązek 1915; zm. 1915; kw. 43)
 3827. Jaxa-Chamiec Jan (zm. 1906; kw. 178)
 3828. Jaxa-Chamiec Ksawery (Szenic T.3, s. 280; zm. 1910)
 3829. Jaxa-Chamiec Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 239; zm. 1948; kw. 150)
 3830. Jaxa-Kwaśniewski Leon Stefan (Kielarski s. 126; kw. 169)
 3831. Jaxa-Kwiatkowski Antoni (zm. 3.05.1898; kw. 42)
 3832. Jaxa-Kwiatkowski Leon Stefan (Przewodnik 2002 s. 80; kw. 196)
 3833. Jaździewska Stanisława (zm. 1991; kw. IV)
 3834. Jaźwińska Janina (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 7 od murem)
 3835. Jaźwiński Franciszek (zm. 1870; kw. 21)
 3836. Jaźwiński Marianna z d. Czarnowska (zm. 1880; kw. 21)
 3837. Jaźwiński Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1889; kw. 181)
 3838. Jaźwińskich, rodzina (Kielarski s. 23; Przewodnik 2002 s. 50, 57, 148; kw. 181)
 3839. Jedliński Władysław (Przewodnik 2002 s. 215; kw. 62)
 3840. Jedrzejewicz Cezaria z d. Ehrenkreuz (Przewodnik 2002 s. 122; kw. 21)
 3841. Jeger Gracjan (Kielarski s. 12; Przewodnik 1982 s. 57; Szenic T.2, s. 371; zm. 1888pod murem ul. Powązkowskiej wpr.; kw. 179)
 3842. Jeleński Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 204; Szenic T.3, s. 255; zm. 1909; kw. 48)
 3843. Jelińska Marya z d. Nałęcz-Wodarska (zm. 20.08.1852; kw. 25)
 3844. Jelińska Matylda z d. Kowalewska (pseud. Meta) (Przewodnik 2002 s. 220; kw. 92)
 3845. Jelita-Bielski Adolf (zm. 16.02.1942; kw. 21)
 3846. Jelński Wincenty (Przewodnik 2002 s. 73; kw. 273)
 3847. Jełowickl Adolf (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 35)
 3848. Jentys, rodzina (Przewodnik 2002 s. 58; kw. 51)
 3849. Jeôrome Jerzy (zm. 1941; kw. 30 wpr.)
 3850. Jeôrome Mieczysław (zm. 1935; kw. 30 wpr.)
 3851. Jeôrome Stanisław (zm. 1891; kw. 30 wpr.)
 3852. Jernat Jadwiga z d. Sawicka (kw. 21)
 3853. Jeruzalska Marianna z d. Rolewska (zm. 1859; kw. 35)
 3854. Jeruzalski Kazimierz (zm. 21.01.1853; kw. 35)
 3855. Jerzmanowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 165)
 3856. Jerzyna Jadwiga (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 56)
 3857. Jeska Bronisława (zm. 10.03.1834; kw. 19)
 3858. Jeska Jan (Wójcicki T.3, s. 146)
 3859. Jeska Marya z d. Zawisza (zm. 19.07.1892; kw. 19)
 3860. Jeska Marya z d. Zborowska (zm. 4.09.1832; kw. 19)
 3861. Jeska Marzena z d. Chicińska (zm. 8.11.1987; kw. 19)
 3862. Jeska Norbert (zm. 4.07.1891; kw. 19)
 3863. Jeska Wanda (zm. 22.08.1852; kw. 19)
 3864. Jeska Władysław (zm. 1988; kw. 19)
 3865. Jeska Zygmuś (zm. 30.01.1887; kw. 19)
 3866. Jeske August (Szenic T.2, s. 247; zm. 1875)
 3867. Jeske August Adam (Kielarski s. 125; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 247; zm. 1875; kw. 167)
 3868. Jeske Wacław (zm. 08.1944; kw. 19)
 3869. Jeske-Choińska Ludmiła z d. Mikorska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 86; Przewodnik 2002 s. 127; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 97; zm. 1898; kw. 24)
 3870. Jeske-Choiński Teodor (Kielarski s. 85; Przewodnik 1982 s. 109; kw. 24)
 3871. Jezierska Antonina z d. Dygat (zm. 2.05.1835; kw. 19)
 3872. Jezierska Bronisława z d. Górczyńska (zm. 1880; kw. IV)
 3873. Jezierska Emilja (zm. 21.10.1863; kw. 19)
 3874. Jezierska Emilja z d. Pełczyńska (zm. 3.06.1899; kw. 30 wpr.)
 3875. Jezierska Józefa z d. Prosnowska 1o voto Wolniewicz (zm. 5.11.1872; kw. 30 wpr.)
 3876. Jezierska Marya z d. Helszyńska (zm. 14.12.1891; kw. 20)
 3877. Jezierska Stefania z d. Majewska (zm. 6.09.1939; kw. 19)
 3878. Jezierski Edmund (zm. 29.07.1874; kw. 20)
 3879. Jezierski Feliks (Kielarski s. 233; kw. 182)
 3880. Jezierski Józef (zm. 23.05.1864; kw. 19)
 3881. Jezierski Julian (zm. 23.10.1867; kw. 20)
 3882. Jezierski Konstanty (zm. 11.09.1884; kw. 30 wpr.)
 3883. Jezierski Michał (zm. 28.05.1872; kw. 20)
 3884. Jezierski Wacław (Kielarski s. 233; kw. 182)
 3885. Jezierski Zygmunt (zm. 7.05.1946; kw. 19)
 3886. Jezierskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 8)
 3887. Jezioranski Feliks (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 19)
 3888. Jeziorańska Anastazja z d. Rejchel (zm. 1911; kw. 21)
 3889. Jeziorański Bolesław (Kielarski s. 110; Przewodnik 2002 s. 49, 115, 154, 208; kw. 6)
 3890. Jeziorański Bolesław (Przewodnik 2002 s. 49, 115, 154, 208; kw. 6)
 3891. Jeziorański Feliks (Szenic T.3, s. 67; zm. 1896)
 3892. Jeziorański Jan (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 365; zm. 1846; kw. 2)
 3893. Jeziorański Jan Zdzisław (Nowak-Jeziorański) (zm. 2005; kw. 7)
 3894. Jeziorański Władysław (zm. 7.05.1885; kw. 19)
 3895. Jeziorkowska Eulalia (zm. 20.06.1943; kw. B)
 3896. Jeziorkowska Helena (zm. 13.10.1942; kw. B)
 3897. Jeziorkowska Janina (zm. 18.09.1984; kw. B)
 3898. Jeziorkowska Zofia (I) (zm. 26.03.1905; kw. B)
 3899. Jeziorkowska Zofia (II) (zm. 10.01.1921; kw. B)
 3900. Jeziorkowski Ignacy (I) (zm. 18.08.1867; kw. B)
 3901. Jeziorkowski Ignacy (II) (zm. 10.01.1921; kw. B)
 3902. Jeziorkowski Józef (zm. 26.06.1943; kw. B)
 3903. Jeziorkowski Kazimierz (zm. 19.01.1911; kw. B)
 3904. Jeziorkowski Walentyna z d. Borzęcka (zm. 11.07.1900; kw. B)
 3905. Jeziorowski Zygmunt (Album Powązek 1915; Kielarski s. 54; Przewodnik 2002 s. 54, 209; zm. 1911; kw. N)
 3906. Jezuici zob. Ojcowie i Bracia Towarzystwa Jezusowego, Księża Jezuici
 3907. Jeżewska Beatka (zm. 25.01.1967; kw. 17)
 3908. Jeżewska Stanisawa (zm. 29.01.2005; kw. 19)
 3909. Jeżewski Henryk (zm. 20.10.1931; kw. E)
 3910. Jeżewski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 169; Szenic T.3, s. 208; zm. 1906; kw. J)
 3911. Jeżewski Maria Tyszka (kw. E)
 3912. Jeżewski Michał (zm. 1944; kw. E)
 3913. Jeżewski Wacław (zm. 20.07.1992; kw. 19)
 3914. Jeżewski Wiesław (zm. 20.05.1991; kw. 17)
 3915. Jędrusik-Dygat Kalina zob. Dygat Kalina z d. Jędrusik
 3916. Jędrychowski Stefan (zm. 1920)
 3917. Jędryczkowski Karol (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 58)
 3918. Jędrzejewicz Cezaria z d. Baudounin de Courtenay 1-o voto Vasmer 2o voto Ehrenkreutz (zm. 28.02.1967; kw. 21)
 3919. Jędrzejewicz Edward (Album Powązek 1915; zm. 1851; kw. 44)
 3920. Jędrzejewicz Fryderyk (Szenic T.2, s. 82; zm. 1857)
 3921. Jędrzejewicz Gabriel (Wójcicki T.3, s. 124)
 3922. Jędrzejewicz Józef Kalasanty (Kielarski s. 134; Szenic T.2, s. 34; Wójcicki T.2, s.222; zm. 1853; kw. 175, wcześniej katakumby)
 3923. Jędrzejewicz Ludwika Marianna z d. Chopin (Kielarski s. 134; Przewodnik 1982 s. 98; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 73; Wójcicki T.2, s. 122; zm. 1855; kw. 175, wcześniej katakumby)
 3924. Jędrzejewicz Regina z d. Ćwielich (Kielarski s. 243; kw. 119)
 3925. Jędrzejewicz Wacław (Przewodnik 2002 s. 221; kw. 86)
 3926. Jędrzejewska Danuta z d. Nell (Przewodnik 2002 s. 284; kw. 246)
 3927. Jędrzejewski Władysław (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 3928. Jędrzejewski Zygmunt (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 91)
 3929. Jędrzejowska Maria Krystyna (zm. 27.05.1981; kw. IV)
 3930. Jędrzejowska Zofia z d. Szczecińska (zm. 19.02.2001; kw. IV)
 3931. Jędrzejowska Zuzanna z d. Łepkowska (zm. 1887; kw. IV)
 3932. Jędrzejowski Stefan (zm. 1.02.1910; kw. 17)
 3933. Jędrzejowski Wojciech (zm. 11.06.1937; kw. IV)
 3934. Jędrzejowski Zygmunt (zm. 26.05.1974; kw. IV)
 3935. Jodko Barbara (zm. 24.09.1848; kw. 20)
 3936. Jodko Honorata (zm. 17.12.1858; kw. 20)
 3937. Jodko-Narkiewicz Bronisław (Kielarski s. 87; kw. 284b)
 3938. Jodko-Narkiewicz Henryk (Kielarski s. ?; kw. 50)
 3939. Jodko-Narkiewicz Witold (Przewodnik 2002 s. 284; kw. 248)
 3940. Jodkowska Leokadia (zm. 22.01.1985; kw. 176)
 3941. Jodkowski Józef (Przewodnik 2002 s. 230; kw. 132)
 3942. Jodkowski Leon (zm. 15.01.1891; kw. 176)
 3943. Jodkowski Marian (zm. 17.02.1995; kw. 176)
 3944. Jodłowski Konstanty (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 200)
 3945. John Stefania (zm. 30.10.1983; kw. 73)
 3946. Johnsen Marya z d. Czajkowska (zm. 5.07.18..; kw. 18)
 3947. Jokisz Helena (zm. 19.08.1834; kw. 25)
 3948. Jopkiewicz Józef (zm. 1905; kw. 157)
 3949. Jordan Aleksander (zm. 1921; kw. 30 wpr.)
 3950. Jordan Basia (zm. 25.09.1939; kw. 30 wpr.)
 3951. Jordan Halina z d. Szczecińska (zm. 9.02.1978; kw. 30 wpr.)
 3952. Jordan Katarzyna z d. Lewandowska (zm. 1838; kw. 30 wpr.)
 3953. Jordan Władysław (zm. 1986; kw. 30 wpr.)
 3954. Jordan zob. Wieniawski Józef
 3955. Jordan-Walewska(?) Stefania (Kielarski s. 125; kw. 167)
 3956. Jot zob. Bromirski Józef
 3957. Jotes zob. Szwajcer Jerzy
 3958. Joteyko Józefa (Kielarski s. 262; Przewodnik 1982 s. 182; kw. 113)
 3959. Joteyko Tadeusz (Kielarski s. 262; Przewodnik 1982 s. 182; kw. 114)
 3960. Jórki Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 156)
 3961. Józefików rodzina (Przewodnik 2002 s. 216; kw. 77)
 3962. Józefowicz Franciszek (Kielarski s. 250; kw. 195)
 3963. Józefowicz, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 181)
 3964. Józefowicz-Hlebicki Zygmunt (Szenic T.2, s. 180; zm. 1868)
 3965. Józefski Henryk (Przewodnik 1982 s. 220; kw. 234)
 3966. Jóźwicka Walerja z d. Szczurowska (zm. 20.01.1908; kw. 32 wpr.)
 3967. Jóźwicki Jan (I) (zm. 11.10.1885; kw. 32 wpr.)
 3968. Jóźwicki Jan (II) (zm. 7.08.1887; kw. 32 wpr.)
 3969. Jung Edmund (zm. 6.05.1969; kw. 18)
 3970. Jung Jan (zm. 25.12.1967; kw. II)
 3971. Jung Leokadia (zm. 10.02.2009; kw. 18)
 3972. Jungowski Edmund (Przewodnik 1982 s. 168; kw. 123)
 3973. Junkierowska Felicja z d. Flisińska (zm. 19.09.1904; kw. B)
 3974. Junkierowski Adam (zm. 1884; kw. B)
 3975. Junkierowski Stanisław (zm. 28.07.1867; kw. B)
 3976. Junosza-Stępowski Kazimierz (Kielarski s. 239; Przewodnik 1982 s. 149; zm. 1943; kw. 96)
 3977. Junosza-Szaniawski Antoni (zm. 1920)
 3978. Junosza-Szaniawski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 38)
 3979. Junosza-Szaniawski Kazimierz (zm. 1920)
 3980. Junowicz Aleksander (Przewodnik 1982 s. 174; kw. 104)
 3981. Juraszyński Bronisław (zm. 1920)
 3982. Jurczyński Wojcich (zm. 7.05.1909; kw. 30 wpr.)
 3983. Jurewicz Leon (zm. 15.09.1971; kw. 19)
 3984. Jurewicz Wiktoria z d. Gondecka (zm. 24.06.1952; kw. 19)
 3985. Jurgielewicz Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 139)
 3986. Jurjewicz Fryderyk (Kielarski s. 75; Przewodnik 2002 s. 86, 184; kw. 34)
 3987. Jurkiewicz Karol (Szenic T.3, s. 235; zm. 1908)
 3988. Jurkowska Irena (zm. 25.01.2001; kw. 18)
 3989. Jurkowska Leokadia Zofia (zm. 28.11.1984; kw. 28 wpr.)
 3990. Jurkowska Maria Joanna (zm. 30.07.1944; kw. 28 wpr.)
 3991. Jurkowska Maria z d. Pańkowska (zm. 10.12.2003; kw. II)
 3992. Jurkowska Natalia z d. Dąbrowska (kw. 73)
 3993. Jurkowski Stanisław (zm. 8.03.1987; kw. 28 wpr.)
 3994. Just Korweta zob. Ostoja-Chrostowsk Stanisław
 3995. Juszczewski Aleksander (zm. 1.09.18..; kw. 25)
 3996. Juszczyk Emilia (Album Powązek 1915; zm. 1879; kw. 25 wpr.)
 3997. Juszczyk Stanisław (zm. 1907; kw. 18)
 3998. Juszkiewicz Julianna (zm. 14.11.1861; kw. 32 wpr.)
 3999. Juszkiewiczowa Anna zob. Korwin-Juszkiewiczowa
 4000. Juszko Czesława z d. Burzyńska (zm. 2010; kw. 133)
 4001. Juszko Wincenty (zm. 1974; kw. 133)
 4002. Juty Henryk (zm. 5.08.1865; kw. 43)
 4003. Juty Maria Ścisłowska (zm. 30.04.1884; kw. 43)
 4004. Juty Tomasz (zm. 10.04.1905; kw. 43)
 4005. Do góry

  K

 4006. Kabatnik Barbara (zm. 20.05.1922; kw. 20)
 4007. Kabatnik Jan (zm. 14.06.1903; kw. 20)
 4008. Kabatnik, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 7)
 4009. Kaczanowski Antoni (zm. 8.07.1896; kw. 64)
 4010. Kaczanowski Kazimierz (Kielarski s. 305; Przewodnik 1982 s. 217; kw. 315)
 4011. Kaczkowska Anna (zm. 1916; kw. 18)
 4012. Kaczkowska Irena z d. Vogt (zm. 8.11.1972; kw. 18)
 4013. Kaczkowska Janina (zm. 1978; kw. 18)
 4014. Kaczkowska Maria (zm. 16.03.1923; kw. 18)
 4015. Kaczkowska Renia (zm. 19.03.1917; kw. 30 wpr.)
 4016. Kaczkowska Wanda z d. Rejewska (zm. 1929; kw. 18)
 4017. Kaczkowska Wiktoria z d. Jakowicka (zm. 7.03.1944; kw. 18)
 4018. Kaczkowski Bronisław (zm. 1975; kw. 18)
 4019. Kaczkowski Janusz (zm. 1.05.1951; kw. 18)
 4020. Kaczkowski Jerzy (zm. 27.09.2004; kw. 18)
 4021. Kaczkowski Józef (zm. 24.09.1939; kw. 18)
 4022. Kaczkowski Stanisław (zm. 1941; kw. 18)
 4023. Kaczkowski Stefan (zm. 1.10.1992; kw. 18)
 4024. Kaczkowski Wacław (zm. 1.09.1943; kw. 18)
 4025. Kaczkowski Zygmunt (Szenic T.2, s. 144; zm. 1863)
 4026. Kaczmarek Maria (zm. 25.10.1996; kw. 21)
 4027. Kaczmarek Władysław (kw. 21)
 4028. Kaczmarkiewicz Eugeniusz (Kielarski s. 302; kw. 290)
 4029. Kaczorowska Irenka (zm. 1919; kw. IV)
 4030. Kaczorowska Józefa z d. Rakowska (zm. 1934; kw. IV)
 4031. Kaczorowska Ludwika z d. Bocianowska (zm. 1907; kw. IV)
 4032. Kaczorowska Tekla (Album Powązek 1915; zm. 1869; kw. 59 pod murem)
 4033. Kaczorowski Antoni (Szenic T.3, s. 386; zm. 1918)
 4034. Kaczorowski Kazimierz (zm. 1962; kw. IV)
 4035. Kaczorowski Michał (Przewodnik 1982 s. 70; kw. 162)
 4036. Kaczorowski Piotr (Szenic T.3, s. 18; zm. 1891)
 4037. Kaczorowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 34)
 4038. Kaczorowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906pod murem ul. Tatarskiej)
 4039. Kaczurbina Maria z d. Zdziechowska (Przewodnik 1982 s. 128pod murem ul. Tatarskiej wpr.; kw. U)
 4040. Kaczyński Paweł (Przewodnik 2002 s. 180; zm. 28.04.1878; kw. 32 wpr.)
 4041. Kaczyński Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 170; kw. K)
 4042. Kadenacy Bolesław (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 4043. Kadenacy Zofia z d. Piłsudska (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 4044. Kadler Adela z d. Gierszt (zm. 19.04.1932; kw. 20)
 4045. Kadler Alicja (zm. 1989; kw. 20)
 4046. Kadler Zofia (zm. 1984; kw. 20)
 4047. Kado Michał (Szenic T.1, s. 169; Wójcicki T.1, s.208; zm. 1824)
 4048. Kaftalowa Felicja (Fella) z d. Jolles (Przewodnik 1982 s. 189; Szenic T.3, s. 222; zm. 1907; kw. 208)
 4049. Kaim Antoni (zm. 27.12.1927; kw. 70)
 4050. Kaim Kazimierz (kw. 70)
 4051. Kaim Maria z d. Radolińska (kw. 70)
 4052. Kajzer Mikołaj (Wójcicki T.3, s. 36)
 4053. Kaldewicz Wincenty (kw. D)
 4054. Kalenkiewicz Maciej (Przewodnik 2002 s. 110tablica na kościele)
 4055. Kalenkiewicz-Turzańska Ludwika z d. Goeller (Kielarski s. 201; kw. 54)
 4056. Kalergis Maria zob. Muchanow Maria z d. Nesselrode 1-o voto Kalergis
 4057. Kaletta Maria z d. Wielgomondowicz (zm. 1993; kw. 20)
 4058. Kalhorn Antoni (zm. 4.11.1879; kw. IV)
 4059. Kalhorn Tadeuszek (zm. 22.03.1880; kw. IV)
 4060. Kalichowicz Maria Ligia (zm. 1994; kw. IV)
 4061. Kalinowska Elwira z d. Miler (zm. 16.12.1967; kw. IV)
 4062. Kalinowski Bazyli (Album Powązek 1915; Kielarski s. 86; Przewodnik 2002 s. 127; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 157; zm. 1865; kw. 24)
 4063. Kalinowski Czesław (Kielarski s. 284; zm. 1919; kw. 234)
 4064. Kalinowski Gabriel (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 11)
 4065. Kalinowski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 122; kw. 23)
 4066. Kalinowski Szczepan (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 40)
 4067. Kalinowski Wojciech (Przewodnik 2002 s. 185; kw. 40)
 4068. Kalinowskich, rodzina (Kielarski s. 250; kw. 194)
 4069. Kalińska Felicja (zm. 21.06.1993; kw. 30 wpr.)
 4070. Kaliński Franciszek (zm. 18.10.1967; kw. 30 wpr.)
 4071. Kaliński Józef (zm. 13.06.1994; kw. 30 wpr.)
 4072. Kaliński Wiesław (zm. 15.01.1967; kw. 30 wpr.)
 4073. Kalisz Apolonia z d. Marzyńska (zm. 2.01.1877; kw. II)
 4074. Kalisz Wawrzyniec (zm. 8.12.1848; kw. II)
 4075. Kaliszewski Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1885; kw. 64)
 4076. Kaliszewski Julian Gaudenty Antoni (Szenic T.3, s. 264; zm. 1909)
 4077. Kaliszewski Stanisław (Kielarski s. 112kw 159)
 4078. Kalit Maria z d. Dolińska (Kielarski s. 245; kw. 125)
 4079. Kałedkiewicz Anna z d. Borkowska (zm. 12.1917; kw. 21)
 4080. Kałużyński Jan (Kielarski s. 210; kw. 47)
 4081. Kamel Jan (zm. 10.02.2004; kw. 42)
 4082. Kamelska Helena (zm. 6 lub 8.06.1859; kw. 25)
 4083. Kamelski Jan Nepomucen (zm. 14.07.1899; kw. 25)
 4084. Kamieńska Bronisława z d. Lipowska (zm. 1923; kw. 11)
 4085. Kamieńska Helena z d. Czerska (zm. 22.08.1953; kw. 27 wpr.)
 4086. Kamieńska Ludwika Laura (zm. 17.10.1955; kw. 21)
 4087. Kamieńska Sabina z d. Cieszkowska (zm. 1904; kw. 11)
 4088. Kamieńska Stasia (zm. 1895; kw. 11)
 4089. Kamieńska Wanda z d. Reicher (zm. 1932; kw. 19)
 4090. Kamieński Antoni (Przewodnik 2002 s. 225; kw. 119)
 4091. Kamieński Franciszek (Kielarski s. 56; kw. 177)
 4092. Kamieński Gustaw (pseud. Gamaston) (Kielarski s. 208; Przewodnik 2002 s. 62, 194; kw. 39)
 4093. Kamieński Jan Julian (zm. 1891; kw. 11)
 4094. Kamieński Kajetan (Wójcicki T.2, s. 132)
 4095. Kamieński Maciej (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 10, 50; Szenic T.1, s. 147; Wójcicki T.1, s. 51; zm. 1821tablica na kościele)
 4096. Kamieński Stefcik (Przewodnik 2002 s. 50, 107; kw. 11)
 4097. Kamieński Wiktor (zm. 12.12.1951; kw. 27 wpr.)
 4098. Kamieński Władysław (zm. 1921; kw. 11)
 4099. Kamieński Zbigniew (zm. 18.05.1883; kw. 27 wpr.)
 4100. Kamieński Zygmunt (zm. 1919; kw. 19)
 4101. Kamieńskich, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 36; kw. 11)
 4102. Kamieńskich, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 39)
 4103. Kamińska Anna Julianna z d. Zboińska (zm. 11.03.1997; kw. 43)
 4104. Kamińska Anna z d. Gasatnicka (zm. 1976; kw. 30 wpr.)
 4105. Kamińska Antonina z d. Sajkowska (zm. 3.08.1906; kw. IV)
 4106. Kamińska Bronisława (I) (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 51)
 4107. Kamińska Bronisława (II) (zm. 31.05.1961; kw. 42)
 4108. Kamińska Janina (zm. 3.03.1975; kw. IV)
 4109. Kamińska Józefa z d. Strusińska (zm. 1955; kw. 30 wpr.)
 4110. Kamińska Ludwika z d. Łukowska (zm. 13.02.1923; kw. 39)
 4111. Kamińska Marja (zm. 20.02.1900; kw. 42)
 4112. Kamińska Stanisława z d. Chrząszczewska (zm. 3.05.1952; kw. 20)
 4113. Kamińska Zofia z d. Leśniewska (zm. 18.05.1876; kw. 18)
 4114. Kamińska Zofia z d. Trzcińska (Przewodnik 2002 s. 60,63, 141, 142, 167; Aleja Zasłużonych)
 4115. Kamiński Jan (zm. 1920; kw. 272)
 4116. Kamiński Józef (zm. 30.10.1906; kw. 39)
 4117. Kamiński Kajetan (Szenic T.1, s. 312; zm. 1841katakumby)
 4118. Kamiński Kazimierz (I) (zm. 1944; kw. 20)
 4119. Kamiński Kazimierz (II) (Kielarski s. 90; Przewodnik 1982 s. 110; zm. 1928; kw. 20)
 4120. Kamiński Kazimierz (III) (Przewodnik 1982 s. 89; zm. 1964; Aleja Zasłużonych)
 4121. Kamiński Konstanty (zm. 29.05.1921; kw. IV)
 4122. Kamiński Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 27; Szenic T.2, s. 173; zm. 1867; kw. 3)
 4123. Kamiński Maciej (Kielarski s. 5tablica na kościele)
 4124. Kamiński Romuald (zm. 3.02.1960; kw. 42)
 4125. Kamiński Stanisław (I) (Album Powązek 1915; zm. 1871; kw. 69)
 4126. Kamiński Stanisław (II) (zm. 30.08.1873; kw. IV)
 4127. Kamiński Teofil Karol (zm. 19.10.1906; kw. IV)
 4128. Kamiński Wacław (zm. 31.07.1977; kw. IV)
 4129. Kamiński Władysław (I) (zm. 26.01.1944; kw. 30 wpr.)
 4130. Kamiński Władysław (II) (zm. 26.03.2000; kw. 30 wpr.)
 4131. Kamiński Zygmunt (I) (Przewodnik 1982 s. 35, 84; zm. 1969; Aleja Zasłużonych)
 4132. Kamiński Zygmunt (II) (Przewodnik 1982 s. 220; zn, 1981; kw. 11)
 4133. Kamińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 51)
 4134. Kamler Jan (zm. 1919; kw. 263)
 4135. Kamler Józef (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 263)
 4136. Kamler Juliusz (zm. 1919; kw. 263)
 4137. Kamocka Józefa (Album Powązek 1915; Kielarski s. 225; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1897; kw. 64)
 4138. Kamocki Aleksander Sariusz (Przewodnik 2002 s. 42; kw. 14)
 4139. Kamockich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 14)
 4140. Kamprad Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 121; kw. 19)
 4141. Kancelarczyk Leonard (pseud. Jeremi) (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 297)
 4142. Kancerewicz Wiktorja z d. Kowalska (zm. 4.02.1929; kw. 73)
 4143. Kanclerz Lucyna z d. Leszczewska (zm. 26.01.1938; kw. 42)
 4144. Kanclerz Stanisław (zm. 14.05.1943; kw. 42)
 4145. Kania Emanuel (Album Powązek 1915; Kielarski s. 78; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1887; kw. 30)
 4146. Kaniewski Ludwik (zm. 26.01.1880; kw. D)
 4147. Kanoniczkl zob. Panny Kanoniczki
 4148. Kapliński Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1895; kw. 27)
 4149. Kapuścińska Stanisława z d. Nowakowska (zm. 20.11.1924; kw. II)
 4150. Kapuściński Apolinary (zm. 1920; kw. 25)
 4151. Kapuściński Piotr (Album Powązek 1915; kw. 39)
 4152. Kapuściński Tadeusz (zm. 27.08.1921; kw. II)
 4153. Kapuściński Władysław (zm. 12.07.1979; kw. II)
 4154. Kapuścińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 39)
 4155. Kar Adam (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. A)
 4156. Karasiewicz, rodzina (Przewodnik 1982 s. 29, 125; kw. P)
 4157. Karasiński Adam Franciszek Jędrzej (Szenic T.2, s. 128; zm. 1861)
 4158. Karasiński Adam Józef (Przewodnik 2002 s. 154; kw. 159)
 4159. Karasiński Leon (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 48; Szenic T.3, s. 297; zm. 1911; kw. 13)
 4160. Karasińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 13)
 4161. Karaszewicz-Tokarzewski Michał (Przewodnik 2002 s. 142; Aleja Zasłużonych (grób symboliczny)
 4162. Karczewska Anna (zm. 2.12.1 ....; kw. 73)
 4163. Karczewska Hanna (zm. 1.01.2007; kw. 73)
 4164. Karczewska Leokadia (zm. 16.08.1954; kw. 73)
 4165. Karczewska Marysia (zm. 22.11.1948; kw. 73)
 4166. Karczewska-Markiewicz Zofia zob. Markiewicz Zofia z d. Karczewska
 4167. Karczewski Adam (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 4)
 4168. Karczewski Bolesław (I) (Kielarski s. 143; kw. 73)
 4169. Karczewski Bolesław (II) (zm. 20.08.1930; kw. 73)
 4170. Karczewski Jan (Kielarski s. 242; kw. 119)
 4171. Karczewski Józef (zm. 11.08.1991; kw. 73)
 4172. Karczewski Marceli (kw. 179)
 4173. Karczewski Marceli Paweł (Album Powązek 1915; zm. 1861; kw. 178)
 4174. Karczewski Stanisław (zm. 19.05.1999; kw. 73)
 4175. Karczmarska Cecylja (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 65)
 4176. Karl Maria (zm. 2.10.1936; kw. IV)
 4177. Karl Stanisław (zm. 1942; kw. IV)
 4178. Karlowa Wanda z d. Mizgier (zm. 1980; kw. 30 wpr.)
 4179. Karłowicz Edmund (Kielarski s. 68; kw. 33)
 4180. Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 67; Przewodnik 1982 s. 119; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 165; zm. 1903; kw. 33)
 4181. Karłowicz Mieczysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 68; Przewodnik 1982 s. 119; Szenic T.3, s. 250; zm. 1909; kw. 33)
 4182. Karłowicz, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 3)
 4183. Karłowska Paulina z d. Tuchołek (zm. 12.02.1901; kw. 20)
 4184. Karłowski Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 12.11.1900; kw. 20)
 4185. Karłowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 2)
 4186. Karnaszewski Antoni (Przewodnik 2002 s. 143; Aleja Zasłużonych)
 4187. Karnecka Matylda (zm. 25.01.1975; kw. 43)
 4188. Karnecki Nepomucen (Kielarski s. 77; kw. 32)
 4189. Karnicki Justynian (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1876; kw. 4)
 4190. Karnikowski Kazimierz (zm. 20.11.1927; kw. 28 wpr.)
 4191. Karnkowski Teodor (zm. 10.08.1909; kw. 18)
 4192. Karny Alfons (Przewodnik 2002 s. 158; kw. 168)
 4193. Karo Ferdynand (Przewodnik 2002 s. 198; kw. 31 wpr.)
 4194. Karpińska Florentyna (zm. 20.07.1939; kw. 36)
 4195. Karpińska Maria (zm. 13.08.1975; kw. 36)
 4196. Karpińska Walerya z d. Holtorff (zm. 12.01.1889; kw. 25)
 4197. Karpiński Jakub (zm. 2004; kw. 21)
 4198. Karpiński Jan (zm. 1920)
 4199. Karpiński Wincenty (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 112; Szenic T.3, s. 208; zm. 1906; kw. 5)
 4200. Karpiński Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 170)
 4201. Karpiński Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 221; kw. 155b)
 4202. Karpowicz Franciszek (Szenic T.2, s. 378; zm. 1889)
 4203. Karpowiczowa Ludmiła (Przewodnik 2002 s. 293; kw. 349)
 4204. Karras Aleksander (zm. 1867; kw. 44)
 4205. Karsch Aniela (zm. 1.01.1913; kw. IV)
 4206. Karska Władysława z d. Wójcicka (zm. 15.01.1954; kw. 44)
 4207. Karski Karol (Kielarski s. ?; Wójcicki T.3, s. 185; kw. 69)
 4208. Karski Michał Gabriel (Przewodnik 1982 s. 163; kw. 123)
 4209. Karsov Stanisława Regina 1 voto Szymaniewska (zm. 11.01.1978; kw. B)
 4210. Karszewski Marceli (Przewodnik 2002 s. 150; Szenic T.2, s. 119; zm. 1861; kw. 178)
 4211. Karśnicka Antonina (zm. 10.08.1837; kw. 18)
 4212. Karśnicka Helena (zm. 2.02.1839; kw. 18)
 4213. Karśnicka Tekla (zm. 28.10.1859; kw. 18)
 4214. Karśnicki Felicjan (Przewodnik 1982 s. 190-191; kw. 211)
 4215. Karśnicki Izydor (zm. 21.03.1888; kw. 42)
 4216. Kartuszewicz Rozalia z d. Idźkowska (zm. 1912 lub 1913; kw. 307)
 4217. Karwacki Stanisław (zm. 1920; kw. 233)
 4218. Karwolskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 38)
 4219. Karwowska Maryla (Przewodnik 2002 s. 270; kw. 209)
 4220. Karwowski Andrzej (Przewodnik 1982 s. 139; Szenic T.1, s. 244; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1831; kw. 40)
 4221. Karwowski Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1887; Aleja Katakumbowa filar 46)
 4222. Karwowski Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. P)
 4223. Karwowski Konstanty (Szenic T.3, s. 394; zm. 1918; kw. C)
 4224. Karzewski Jan (Kielarski s. 214; kw. 53)
 4225. Kasicka Irena (zm. 10.01.1982; kw. 19)
 4226. Kasiewicz Marcin (Szenic T.3, s. 95; zm. 1898)
 4227. Kasperkiewiczowa Helena z d. Firewicz (Przewodnik 1982 s. 221; kw. 256)
 4228. Kasperowicz Feliks (Album Powązek 1915; zm. 5.07.1900; kw. 20)
 4229. Kaspierowicz (Kielarski s. 92; kw. 53)
 4230. Kasprowicz Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 81)
 4231. Kasprzycka Zofia z d. Kozubowska (kw. 31)
 4232. Kasprzycki Wincenty (Szenic T.1, s. 407; Wójcicki T.3, s. 170; zm. 1849)
 4233. Kaszewski Jan Nepomucen (Przewodnik 1982 s. 106; kw. 34)
 4234. Kaszewski Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 76; Przewodnik 1982 s. 106; Szenic T.3, s. 271; zm. 1910; kw. 34)
 4235. Kasznica Krzysztof (zm. 13.05.1993; kw. II)
 4236. Kaszowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 189)
 4237. Kaszyńska Maria (zm. 1972; kw. 30 wpr.)
 4238. Kaszyńska Michalina (zm. 12.12.1873; kw. 30 wpr.)
 4239. Kaszyński Józef (zm. 27.06.1875; kw. 30 wpr.)
 4240. Kaszyński Władysław (zm. 23.03.1920; kw. 30 wpr.)
 4241. Katarzyński Józef (Album Powązek 1915; zm. 1879; kw. 49)
 4242. Katarzyński Józef (Kielarski s. 211; kw. 49)
 4243. Katelbach Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 136katakumby)
 4244. Kaufman (Kauffmann) Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 61; Przewodnik 1982 s. 117-118; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 63; zm. 1855; kw. 25)
 4245. Kaulbersz Aleksander (zm. 24.06.1951; kw. 42)
 4246. Kaulbersz Antoni (zm. 18.06.1916; kw. 42)
 4247. Kaulbersz Edward (zm. 5.10.1987; kw. 42)
 4248. Kaulbersz Jadwiga z d. Bartold (zm. 1963; kw. 42)
 4249. Kaulbersz Maniusia (zm. 16.10.1883; kw. 42)
 4250. Kaulbersz Zdzisław (zm. 1945; kw. 42)
 4251. Kaulberszer Emilia z d. Bogdańska (kw. 12)
 4252. Kaulberszer Tadeusz (kw. 12)
 4253. Kaulik(?) Jan (Kielarski s. 175pod murem ul. Tatarskiej)
 4254. Kaun Bronisław (zm. 14.04.1943; kw. 17)
 4255. Kaun Józefa z d. Jasińska (zm. 9.11.1868; kw. 17)
 4256. Kaun Juljusz (zm. 25.07.1890; kw. 17)
 4257. Kaute Antoni (Przewodnik 2002 s. 37; kw. 11)
 4258. Kawai Hiroyoki Franciszek (Kielarski s. 253; Przewodnik 2002 s. 260; kw. 191)
 4259. Kawczyński Stanisław (Kielarski s. 219; kw. 69)
 4260. Kawecka Amelia (zm. 27.05.1911; kw. O)
 4261. Kawecka-Wielogłowska Wiktoria zob. Wieloglowska Wiktoria z d. Kawecka
 4262. Kawierski Ludwik (zm. 16.09.1....; kw. 19)
 4263. Kawińska Laura z d. Krajewska (zm. 14.01.1982; kw. 38)
 4264. Kazanowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1867; kw. 42)
 4265. Kazanowski Michał Szczęsny (Album Powązek 1915; zm. 1868; kw. C)
 4266. Kazanowskich, rodzina (Kielarski s. 145; Przewodnik 2002 s. 41; Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. C)
 4267. Kazimierski Cezary (Kielarski s. 170; kw. 172)
 4268. Kaznowski Józef (zm. 17.09.1867; kw. 42)
 4269. Kądziela Maria z d. Daszyńska 1o voto Święcka (zm. 1948; kw. 30 wpr.)
 4270. Kąsinowski Florian (Przewodnik po Powązkach 1906; Wójcicki T.2, s. 155; katakumby filar 30-31)
 4271. Kątska Olga z d. Kleist (Szenic T.2, s. 356; zm. 1885; kw. 16)
 4272. Kątski Apolinary (Album Powązek 1915; Kielarski s. 86; Przewodnik 2002 s. 130; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 285; zm. 1879; kw. 16)
 4273. Kelles-Krauz Maria z d. Nynkowska (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 308)
 4274. Kelles-Krauz Stanisław (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 308)
 4275. Kempistych, rodzina (Kielarski s. 173pod murem ul. Tatarskiej)
 4276. Kemula Wiktor (Przewodnik 2002 s. 116; kw. 6)
 4277. Kendzierska Anna Maria (Szenic T.2, s. 95; zm. 1858)
 4278. Kenig (Koenig) Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 26; Przewodnik 1982 s. 54; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 122; zm. 1900; kw. 3)
 4279. Kenig Salomea z d. Palińska (Przewodnik 1982 s. 54; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 3)
 4280. Kern Janina z d. Pohoska (zm. 1978; kw. 21)
 4281. Kern Roman (zm. 1982; kw. 21)
 4282. Kern, rodzina (Kielarski s. 165; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 10)
 4283. Kernbaum Józef (Przewodnik 1982 s. 106; zm. 1939; kw. 34)
 4284. Kernbaum Mirosław (Kielarski s. 76; Przewodnik 1982 s. 106; kw. 34)
 4285. Kerntopf Anna Danuta (zm. 23.05.1994; kw. 16)
 4286. Kerntopf Ignacy Jan (zm. 17.05.1984; kw. 16)
 4287. Kędra Władysław (Przewodnik 1982 s. 147; Aleja Zasłużonych)
 4288. Kędzierska Filipina z d. Zaremba (zm. 24.07.1876; kw. 30 wpr.)
 4289. Kędzierska Gabryela (zm. 1.05.1877; kw. 30 wpr.)
 4290. Kędzierski Apoloniusz (Przewodnik 1982 s. 218; kw. 301)
 4291. Kędzierski Leopold (zm. 9.06.1898; kw. 30 wpr.)
 4292. Kędzierski Wawrzyniec (Album Powązek 1915; zm. 1894; kw. 80)
 4293. Kępiński Felicjan (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 281)
 4294. Kępiński Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 89)
 4295. Kępski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 154b)
 4296. Kęstowicz Zygmunt (zm. 14.03.2000; kw. 21)
 4297. Kętrzyński Stanisław (Przewodnik 1982 s. 159; kw. 188)
 4298. Kętrzyński Wojciech (Przewodnik 2002 s. 175; kw. 72)
 4299. Kiciński Andrzej (zm. 2008; kw. 226)
 4300. Kiciński Pius (Wójcicki T.2, s. 188)
 4301. Kiciński Rogala Pius (Szenic T.1, s. 210; zm. 1828katakumby)
 4302. Kicka Natalia z d. Bisping (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 374; zm. 1888; kw. 32)
 4303. Kicki August (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 170; zm. 1824; katakumby filar 10-11)
 4304. Kiedroń Zofia z d. Grabska 1o voto Kirkor (Przewodnik 2002 s. 87, 221; kw. 89)
 4305. Kiedrzyńska Józefa z d. Suska (zm. 2.02.1912; kw. O)
 4306. Kiedrzyński Maciej (Album Powązek 1915; zm. 1847; kw. 3)
 4307. Kiedrzyński Stanisław (zm. 12.09.1879; kw. O)
 4308. Kieffer Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 49)
 4309. Kieffer Matylda z d. Sigińska (zm. 4.10.1927; kw. 25)
 4310. Kieffer Tytus (kw. 25)
 4311. Kielarski Marian (Kielarski s. 279; Przewodnik 1982 s. 16, 206; kw. 240)
 4312. Kielisiński Mikołaj (Kielarski s. 280; kw. 238)
 4313. Kielska z d. Kwiatkowska Irena zob. Kwiatkowska-Kielska Irena
 4314. Kiełczewski Anzelm (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 63)
 4315. Kiełczewski Stanisław (zm. 1991; kw. 40)
 4316. Kiełkiewicz Stefania z d. Łąpińska (zm. 20.06.1927; kw. 176)
 4317. Kieniewicz Hieronim (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 4318. Kieniewicz Stefan (Przewodnik 2002 s. 259; kw. 194)
 4319. Kienik Ludwika (kw. 19)
 4320. Kieniowska [...] z d. Gzowska (zm. 6.01.1832; kw. 17)
 4321. Kiepura Jan (Przewodnik 1982 s. 84; Aleja Zasłużonych)
 4322. Kiepuszewska Irena (zm. 16.06.1972; kw. 19)
 4323. Kierbedź (Kierbedziowa) Eugenia (Przewodnik 1982 s. 152; kw. M)
 4324. Kierbedź Katarzyna z d. Turczanowska (zm. 1929; kw. M)
 4325. Kierbedź Maria z d. Janowska (Kielarski s. 181; zm. 1915; kw. M)
 4326. Kierbedź Michał (I) (zm. 1910; kw. M)
 4327. Kierbedź Michał (II) (zm. 1932; kw. M)
 4328. Kierbedź Stanisław (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 181; Przewodnik 1982 s. 152; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 104; zm. 1899; kw. M)
 4329. Kierbedź Stanisław (II) (Przewodnik 1982 s. 152; kw. M)
 4330. Kierbedź Zofia z d. Janowska (zm. 1939; kw. M)
 4331. Kieresant-Wiśniewska Maria z d. Baudounin de Courtenay (zm. 24.02.1945; kw. 21)
 4332. Kierwiński Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1877; kw. 4)
 4333. Kieslich Olimpja z d. Pasińska 1o voto Cybulska (zm. 22.07.1955; kw. 43)
 4334. Kieszkowski Edward (zm. 28.11.1997; kw. 28 wpr.)
 4335. Kieszkowski Halina Alicja z d. Karpińska (kw. 28 wpr.)
 4336. Kieszkowski Sylwester (zm. 4.06.1951; kw. 28 wpr.)
 4337. Kieszkowski Witold (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 132)
 4338. Kieślowski Krzysztof (Przewodnik 2002 s. 71, 123; zm. 13.03.1996; kw. 25 wpr.)
 4339. Kietlińska Zofia z d. Warchałowska (Przewodnik 2002 s. 229; kw. 114)
 4340. Kiewicz Stanisław (zm. 1879; kw. 18)
 4341. Kiewicz Zdzisław (zm. 1853; kw. 18)
 4342. Kiewicz Zofia z d. Herniczek (zm. 1887; kw. 18)
 4343. Kiewnarska Jadwiga (pseud. Welł) (Kielarski s. 242; Przewodnik 2002 s. 190; kw. 51)
 4344. Kijeński van der Noot Stanisław (Kielarski s. 283; kw. 235)
 4345. Kijewska Zofia z d. Rebandel (zm. 12.05.1896; kw. 17)
 4346. Kijewski Franciszek (Kielarski s. 25; kw. 1)
 4347. Kijewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 4)
 4348. Kijowski Andrzej (Przewodnik 2002 s. 155; kw. 163)
 4349. Kilarska Miecia (zm. 14.12.1912; kw. IV)
 4350. Kilarski Albin (zm. 21.06.1921; kw. IV)
 4351. Kilian Janina z d. Stanisławska (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146)
 4352. Kilińska Helena z d. Palmowska (zm. 1960; kw. 20)
 4353. Kilińska Józefa z d. Michałowska (zm. 1921 ; kw. 20)
 4354. Kilińska Marianna z d. Rucińska (Szenic T.1, s. 116; zm. 1811katakumby)
 4355. Kilińska Wiktorya (zm. 10.04.1877; kw. 20)
 4356. Kiliński Antoni (zm. 1942; kw. 20)
 4357. Kiliński Edward (zm. 1926; kw. 20)
 4358. Kiliński Ignacy (Przewodnik 2002 s. 129; zm. 1851; kw. 20)
 4359. Kiliński Jan (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 10, 20; Przewodnik 2002 s. 5, 21, 109, 129; Szenic T.1, s. 135; Wójcicki T.2, s. 31; T.3, s.3; zm. 1819tablica na kościele (pierwotnie; kw. 20 pod grobem Biernackich))
 4360. Kiliński Jan (II) (zm. 1963; kw. 20)
 4361. Kiliński Karol (zm. 20.11.1889; kw. 20)
 4362. Kiliński Stanisław (zm. 1945; kw. 20)
 4363. Kiliński Wawrzyniec (Przewodnik 2002 s. 129; zm. 8.08.1843; kw. 20)
 4364. Kiliński Wojciech (zm. 1945; kw. 20)
 4365. Kilis Helena z d. Wiśniewska (zm. 21.06.1941; kw. 73)
 4366. Kilis Ignacy (zm. 4.03.1930; kw. 73)
 4367. Kindler Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 69; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1862; kw. 35)
 4368. Kinel Stefan (Edward) (zm. 1919; kw. 59)
 4369. Kiniorski Roman (Album Powązek 1915; zm. 1857; Aleja Katakumbowa filar 12)
 4370. Kinnel, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 3)
 4371. Kiosses Anna z d. Vogtman (zm. 1997; kw. 30 wpr.)
 4372. Kipman Władysław (Kielarski s. 280; kw. 238)
 4373. Kirchner Adela (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 43)
 4374. Kirkor (Kielarski s. 129; kw. 172)
 4375. Kirkor Feliks (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 196)
 4376. Kirkor-Kiedroniowa Zofia zob. Kiedroń Zofia z d. Grabska 1o voto Kirkor
 4377. Kisielewska Elżbieta z d. Bartoszewska (zm. 28.12.1894; kw. 30 wpr.)
 4378. Kisielewska Julia (Kielarski s. 70; Przewodnik 2002 s. 35, 195; kw. 37)
 4379. Kisielewska Maniusia (zm. 4.05.1878; kw. 30 wpr.)
 4380. Kisielewski Fortunat (Album Powązek 1915; Kielarski s. 70; Przewodnik 2002 s. 35, 195; zm. 1881; kw. 37)
 4381. Kisielewski Jan August (Szenic T.3, s. 384; zm. 1918)
 4382. Kisielewski Stefan (Przewodnik 2002 s. 162; kw. 172)
 4383. Kisielewski Wacław (Przewodnik 2002 s. 162; kw. 172)
 4384. Kisielewski Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 181; kw. 136)
 4385. Kisielewskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 37)
 4386. Kisieliński Franciszek (zm. 25.04.1850; kw. 28 wpr.)
 4387. Kisielkiewicz Maksymilian (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 88)
 4388. Kisiel-Kiślański Władysław (Kielarski s. 238; Przewodnik 1982 s. 24, 151; kw. Z)
 4389. kisiel-Kiślański Zygmunt (Kielarski s. 238; Szenic T.3, s. 82; zm. 1897; kw. Z)
 4390. Kisiel-Kiślańskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 57; kw. Z)
 4391. Kisielnicka Marianna z d. Bykowska (Przewodnik 2002 s. 149; kw. 181)
 4392. Kisielnicki Franciszek (I) (Kielarski s. 138; kw. 28 wpr.)
 4393. Kisielnicki Franciszek (II) (Kielarski s. 20; Przewodnik 2002 s. 32, 149; kw. 181)
 4394. Kisielnicki Mieczysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 63; Przewodnik 2002 s. 41; kw. 27)
 4395. Kisielnickich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 24, 111; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 27)
 4396. Kismanowski Karol (zm. 1920; kw. 8)
 4397. Kiślański Mikołaj (Album Powązek 1915; zm. 1867; kw. 11)
 4398. Kiślański Władysław (Przewodnik 1982 s. 24, 151; kw. Z)
 4399. Kiślański Zygmunt (Szenic T.3, s. 82; zm. 1897)
 4400. Kiślańskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. Z)
 4401. Kitajewski Adam Maksymilian (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 73; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 277; Wójcicki T.2, s.192; zm. 1837; Aleja Katakumbowa filar 8, na wpr; kw. 4)
 4402. Kittel Maria z d. Zalewska 1o voto Rybińska (zm. 15.11.1931; kw. N)
 4403. Klarner Czesław (Przewodnik 2002 s. 174; kw. 74)
 4404. Klawe Stanisław (Przewodnik 1982 s. 158; kw. 188)
 4405. Kleban Jan (Przewodnik 1982 s. 166; kw. 128)
 4406. Kleczkowski Kazimierz (Szenic T.3, s. 92; zm. 1898)
 4407. Kleczyńska Anna z d. Blechschmidt (zm. 15.10.1869; kw. 17)
 4408. Kleczyński Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 64; zm. 1895; kw. 246)
 4409. Kleeberg Franciszek (Przewodnik 1982 s. 99; kw. 28 wpr. (tablica symboliczna)
 4410. Klein Wacław (zm. 16.06.1997; kw. I)
 4411. Klein Wiesława Marta (zm. 22.10.2004; kw. I)
 4412. Klein Władysława z d. Salich (zm. 25.05.1957; kw. I)
 4413. Klein Zygmunt (zm. 3.02.1962; kw. I)
 4414. Kleinadel Jan (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 54)
 4415. Kleine (Klejne) Józef (Album Powązek 1915; zm. 1868; kw. 64)
 4416. Kleitz Alfons (zm. 1920; kw. 4)
 4417. Klemczyński Karol (Album Powązek 1915; zm. 1882; kw. 28)
 4418. Klemensowski Marcin (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 118; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 191; zm. 1869; kw. 27)
 4419. Kleszcz Ludwik (zm. 1920)
 4420. Kleszczyńska Józefa (Kielarski s. 88; kw. 22)
 4421. Kleszczyński Karol (Album Powązek 1915; zm. 1895; kw. 1)
 4422. Kleszczyński Zdzisław (Kielarski s. 88; Przewodnik 2002 s. 128; kw. 22)
 4423. Klimańska Zofia z d. Chłopicka (zm. 1870; kw. 21)
 4424. Klimek Karol (Przewodnik 2002 s. 7, 275; kw. 220)
 4425. Klimontowicz Kazimierz (zm. 18.04.1891; kw. B)
 4426. Klimontt Maria (zm. 23.01.2000; kw. 73)
 4427. Klimontt Witold (zm. 5.03.1979; kw. 73)
 4428. Klimowicz Bogdan (zm. 8.06.2001; kw. 18)
 4429. Klimowicz Bronisława z d. Dawiakowska (Szenic T.3, s. 268; zm. 1910)
 4430. Klimowicz Kazimiera (zm. 14.01.2006; kw. 18)
 4431. Klimowicz Leokadja z d. Kowalska 1o voto Terenecka (zm. 1935; kw. 27 wpr.)
 4432. Klimowicz, rodzina (Kielarski s. 112; Przewodnik 2002 s. 32; kw. 2)
 4433. Klincewicz Teodor (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 107)
 4434. Klinger Krzysztof (Przewodnik 2002 s. 229; kw. 108)
 4435. Klink Adolf (zm. 22.06.1917; kw. 20)
 4436. Klink Marya z d. Ludwig (zm. 29.05.1924; kw. 20)
 4437. Klińska Bronisława z d. Rybińska (zm. 15.08.1921; kw. 43)
 4438. Klińska Helena (zm. 14.07.2007; kw. 43)
 4439. Kliński Józef (zm. 9.08.1961; kw. 43)
 4440. Klippel Emilja z d. Kurtz (zm. 6.03.1897; kw. 30 wpr.)
 4441. Klippel Rudolf (zm. 5.11.1922; kw. 30 wpr.)
 4442. Klisz Julian (zm. 28.09.1917; kw. 32 wpr.)
 4443. Klonowski Antoni (zm. 9.08.1873; kw. 19)
 4444. Kloska Jan (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 32)
 4445. Kloss Wiktor (zm. 1920; kw. 272)
 4446. Kłanych Anna (zm. 1885; kw. 30 wpr.)
 4447. Kłanych Leopold (zm. 24.03.1903; kw. 30 wpr.)
 4448. Kłębowska Ewa Barbara z d. Dębicka (zm. 7.05.1992; kw. 19)
 4449. Kłębowski Antoni (zm. 1992; kw. 19)
 4450. Kłobukowska Leokadia z d. Olszewska (Kielarski s. 279; kw. 239)
 4451. Kłobukowski Aleksander (Szenic T.3, s. 169; zm. 1903)
 4452. Kłobukowski Bolesław (Kielarski s. 279; kw. 239)
 4453. Kłobukowski Jan (zm. 1919)
 4454. Kłobukowskich, rodzina (Kielarski s. 131; kw. 173)
 4455. Kłoczkowski Wacław (Kielarski s. 276; Przewodnik 2002 s. 237; kw. 227)
 4456. Kłopotowski Alfons (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 89)
 4457. Kłosiński Tadeusz (zm. 18.04.1967; kw. 175)
 4458. Kłossowska Cecylja z d. Waśkiewicz (zm. 7.07.1867; kw. B)
 4459. Kłyszewski Wacław (Przewodnik 2002 s. 198; kw. 31 wpr.)
 4460. Kłyszewski Władysław (Przewodnik 2002 s. 199; kw. 31 wpr.)
 4461. Kmita Jan (Kielarski s. 160; kw. 200)
 4462. Knarski Szymon (Kielarski s. 256; kw. 188)
 4463. Knaut Władysław (zm. 1.06.1900; kw. I)
 4464. Knoll Karol (Kielarski s. 137; zm. 29.04.1914; kw. 176)
 4465. Ko[...]natowski (zm. 09.1891; kw. 38)
 4466. Kobierzycki Tadeusz (zm. 1947; kw. 162)
 4467. Koblewska Adela (zm. 2.03.1967; kw. II)
 4468. Koblewska Janina (kw. II)
 4469. Kobryń zob. Kummant Leopold
 4470. Kobylański August (zm. 1880; kw. 22)
 4471. Kobylański Emilia z d. Gerlach (zm. 1856; kw. 22)
 4472. Kobylański Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 181)
 4473. Kobylański Józef Władysław (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 278)
 4474. Kobylański Kazimierz (zm. 1978; kw. 22)
 4475. Kobylański Wanda z d. Rożańska (zm. 1985; kw. 22)
 4476. Kobylański Władysław (zm. 1919; kw. S)
 4477. Kobyliński Michał (Album Powązek 1915; zm. 1880; kw. 78)
 4478. Kobyliński Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 211)
 4479. Kobyłecka Kasia (zm. 6.02.1942; kw. 21)
 4480. Kobyłecki Józef (zm. 27.02.1867; kw. 21)
 4481. Kocent-Zielińska Olimpia z d. Borodzicz (zm. 31.01.1871; kw. 19)
 4482. Koch Augusta z d. Schiffner (zm. 16.06.1900; kw. IV)
 4483. Koch Teressa z d. Gaucz (zm. 10.08.1852; kw. 18)
 4484. Kochanowicz Anna (zm. 22.12.1984; kw. B)
 4485. Kochanowicz Bolesław (zm. 13.06.1923; kw. B)
 4486. Kochanowicz Czesław (zm. 2.02.1943; kw. B)
 4487. Kochanowicz Małgorzata z d. Dmowska (zm. 16.09.1943; kw. B)
 4488. Kochanowicz Stefan (zm. 3.08.1959; kw. B)
 4489. Kochanowicz Zofia (zm. 26.03.1983; kw. B)
 4490. Kochanowska Tamara Maria z d. Lipka (Przewodnik 2002 s. 71; zm. 30.01.1963; kw. 46)
 4491. Kochanowski Andrzej (Szenic T.2, s. 270; zm. 1878; zm. 22.01.1963; kw. 46)
 4492. Kochanowski Jan Ludwik (zm. 10.11.1866; kw. 18)
 4493. Kochanowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 71; kw. 46)
 4494. Kochański Wiktor
 4495. Kochlewska Danuta z d. Wawrzczyk (zm. 14.11.1986; kw. 30 wpr.)
 4496. Kociatkiewicz Adolf (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 4497. Kociatkiewicz, rodzina (kw. 64)
 4498. Kociołkiewicz Ludwik (Kielarski s. 52; kw. 29 wpr.)
 4499. Kociołkiewicz Ludwika (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 171)
 4500. Kociołkiewicz Ludwika z d. Miecznik (Kielarski s. 57; kw. 177)
 4501. Koczalska Maria z d. Waśniewska (zm. 1944; kw. 33)
 4502. Koczalski Henryk (zm. 1944; kw. 33)
 4503. Koczanowicz Elżbieta z d. Wieczorkowska (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 101)
 4504. Koczanowicz Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 13, 14, 221; kw. 89)
 4505. Koczorowski Stanisław Piotr (Przewodnik 1982 s. 178pod murem ul. Tatarskiej na pwr. g)
 4506. Koczyk Jan (zm. 2.08.1985; kw. IV)
 4507. Koćmierowska Antonina (Szenic T.2, s. 119; zm. 1861)
 4508. Kodejszko Eugeniusz (zm. 1967; kw. 20)
 4509. Kodejszko Helena (zm. 1995; kw. 20)
 4510. Kodejszko Jarosław (zm. 29.09.1982; kw. 20)
 4511. Koehler Aleksander (zm. 1.04.1848; kw. 25)
 4512. Koenig Franciszka z d. Winiarska (zm. 17.09.1830; kw. 18)
 4513. Koenig Jadwiga z d. Moraczewska (zm. 16.05.1978; kw. 19)
 4514. Koenig Józef Antoni (zm. 10.10.1925; kw. 19)
 4515. Koenig Melchior (zm. 16.04.1858; kw. 18)
 4516. Koenig Stefania z d. Jankowska (zm. 19.09.1864; kw. 27 wpr.)
 4517. Koester Marya z d. Krzywicka (kw. 36)
 4518. Kohl Leokadia z d. Pawłowska (zm. 26.01.1922; kw. 174)
 4519. Köhler (Koehler) Franciszek (?) (Kielarski s. 110; kw. 6)
 4520. Köhler (Koehler), rodzina (Kielarski s. 110; kw. 6)
 4521. Kohler Józef, de (Szenic T.2, s. 154; zm. 1865)
 4522. Koisiewicz Franciszka (Kielarski s. 63; kw. 27)
 4523. Kojsiewicz (Koisiewicz) Ksawery (Kielarski s. 53; Przewodnik 2002 s. 44, 209; zm. 1864; kw. 177 wpr.)
 4524. Kokczyńska Ewa z d. Skąpska (zm. 3.09.2001; kw. 21)
 4525. Kokczyński Stanisław Piotr (zm. 21.09.1983; kw. 21)
 4526. Kokoszko Edward (Przewodnik 1982 s. 87; Aleja Zasłużonych)
 4527. Kokowski Mieczysław (zm. 17.09.1975; kw. R)
 4528. Kokular Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 112; Przewodnik 2002 s. 114; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 360; Wójcicki T.1, s. 169; zm. 1846; kw. 2)
 4529. Kolany Jan (zm. 7.01.1947; kw. 18)
 4530. Kolany Marja z d. Bogucka (zm. 7.11.1919; kw. 18)
 4531. Kolarska Joanna Danuta z d. Bończa-Tomaszewska (zm. 6.06.1971; kw. 175)
 4532. Kolasiński Antoni Bazyli (Kielarski s. 147; Szenic T.2, s. 260; zm. 1876; kw. I)
 4533. Kolasiński Wojciech (Szenic T.3, s. 361; zm. 1916)
 4534. Kolaszyńska-Trybowska Krystyna (zm. 29.11.1985; kw. 21)
 4535. Kolbe Bronisława Gabriela z d. Jaxa-Kwiatkowska (zm. 1907; kw. 39)
 4536. Kolbe Bronisława z d. Jaxa-[...]iatkowska (zm. 1907; kw. 39)
 4537. Kolberg Juliusz (Wójcicki T.3, s.224)
 4538. Kolberger Krzysztof (zm. 2011; kw. 21)
 4539. Kolberg-Kołobrzeg Henryk Wilhelm (Kielarski s. 212; Przewodnik 2002 s. 190; kw. 51)
 4540. Kolbiński Stanisław (zm. 1920)
 4541. Kolczyńska Katarzyna (zm. 29.06.1833; kw. 20)
 4542. Koliński Edward (Szenic T.3, s. 229; zm. 1907)
 4543. Kolitowska Malwina z d. Szokalska (zm. 2.06.1928; kw. 20)
 4544. Kolitowski Adam Józef (zm. 24.06.1922; kw. 20)
 4545. Kolitowski Szymon (zm. 13.06.1922; kw. 20)
 4546. Kolnarska Maria (zm. 4.10.1955; kw. II)
 4547. Kolnarski Antoni (zm. 22.03.1931; kw. IV)
 4548. Kolnarski Władysław (zm. 16.12.1924; kw. II)
 4549. Kolnarski Zygmunt (zm. 16.05.1971; kw. II)
 4550. Kołaczkowski Brunon (Album Powązek 1915; zm. 1887; kw. 65)
 4551. Kołakowska Kazimiera z d. Rokosowska (zm. 6.08.1874; kw. 17)
 4552. Kołakowski Karol (zm. 18.03.1885; kw. 17)
 4553. Kołakowski Leon (Przewodnik 2002; kw. 334)
 4554. Kołarzyk Helena Barbara z d. Globic (kw. II)
 4555. Kołarzyk Tadeusz (zm. 21.06.1969; kw. II)
 4556. Kołłątaj Hugo (Album Powązek 1915; Kielarski s. 158; Przewodnik 2002 s. 5, 18; Szenic T.1, s. 119; Wójcicki T.2, s.200; zm. 1812; katakumby filar 23-24)
 4557. Kołłontaj(?), rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 40)
 4558. Kołobrzeg-Kolberg Roman (zm. 1919; kw. 14)
 4559. Kołodziejczyk January (Przewodnik 2002 s. 198; kw. 31 wpr.)
 4560. Kołodziejska Eugenia z d. Świderska (Kielarski s. 197; kw. 81)
 4561. Kołodziejski Henryk (Przewodnik 1982 s. 148; kw. 38)
 4562. Kołuski Czesław (Kielarski s. 195; kw. 74)
 4563. Kołyskowa Dorota z d. Jakubowska (zm. 10.09.1870; kw. 21)
 4564. Komaniewska Maria (kw. 42)
 4565. Komeda Krzysztof zob. Trzciński Krzysztof
 4566. Komeda-Trzcińska Zofia z d. Tittenbrun (zm. 20.08.2009; kw. 18)
 4567. Komierowska Irena z d. Marchwicka (zm. 29.05.1882; kw. 18)
 4568. Komierowska Irenka (zm. 11.12.1889; kw. B)
 4569. Komierowska Kazimiera z d. Łuszczewska (pseud. Jolanta) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 53; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1863; kw. 31 wpr.)
 4570. Komierowska Margerita (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 94)
 4571. Komierowska Romana (zm. 18.08.1907; kw. B)
 4572. Komierowski Franciszek (kw. 18)
 4573. Komierowski Julian (Album Powązek 1915; zm. 1888; kw. 7)
 4574. Kominek Franciszka Maria z d. Ejzert (zm. 18.02.1940; kw. 17)
 4575. Kominek Józefa Herman (zm. 1933; kw. 17)
 4576. Kominek Stefan (zm. 1919; kw. 34)
 4577. Komornicki Metody (Album Powązek 1915; zm. 1895; kw. 13 pod murem)
 4578. Komorowska Maria Magdalena z d. Nałęcz-Gorska (zm. 29.12.1985; kw. II)
 4579. Komorowska Zofia (Szenic T.1, s. 46; zm. 1793; katakumby)
 4580. Komorowski Augustyn (Wójcicki T.1, s. 71)
 4581. Komorowski Bronisław (zm. 1943; kw. II)
 4582. Komorowski Gabriel (Przewodnik 2002 s. 34, 105; kw. 13)
 4583. Komorowski Hektor (zm. 14.12.1966; kw. II)
 4584. Komorowski Ignacy Marceli (Album Powązek 1915; Kielarski s. 37; Przewodnik 1982 s. 28, 47; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 87; zm. 1857; kw. 13)
 4585. Komorowski Józef Walenty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 38; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 94; zm. 1858; kw. 13)
 4586. Komorowski Karol (zm. 1920)
 4587. Komorowski Tadeusz (zm. 15.04.1982; kw. II)
 4588. Komorowski Tadeusz (pseud. Bór) (Przewodnik 2002 s. 142; Aleja Zasłużonych (grób symboliczny)
 4589. Komorowski Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 114; zm. 27.09.1992; kw. 2 (lub II))
 4590. Komosińska Tekla (Przewodnik 2002 s. 58)
 4591. Kon Bolesław (Kielarski s. 280; kw. 239)
 4592. Kon Jerzy (zm. 10.03.1932; kw. 42)
 4593. Konar-Kinderfreund Aleksander Alfred (Kielarski s. 145; kw. 1)
 4594. Konarska Helena (zm. 8.04.1890; kw. 19)
 4595. Konarska Krystyna (zm. 27.10.1998; kw. 43)
 4596. Konarska Zofia z d. Osuchowska (zm. 29.06.1980; kw. 17)
 4597. Konarska Zofia z d. Zaremba 1o voto Rubach (zm. 15.04.1994; kw. 17)
 4598. Konarski Franciszek (Album Powązek 1915; kw. 60)
 4599. Konarski Józef (zm. 27.01.1975; kw. 43)
 4600. Konarski Józef (Kielarski s. 189; kw. E)
 4601. Konarski Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 159; kw. 188)
 4602. Konarski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 10, 51; Wójcicki T.2, s. 94tablica na kościele)
 4603. Konarski Szymon (I) (zm. 22.07.1959; kw. 17)
 4604. Konarski Szymon (II) (zm. 19.05.1994; kw. 17)
 4605. Konarskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 60)
 4606. Konarzewski Daniel (Kielarski s. 205; kw. 42)
 4607. Konarzewski Henryka (zm. 4.08.1972; kw. D)
 4608. Konarzewski Józef (zm. 19.04.1919; kw. D)
 4609. Konarzewski Ludwik (Kielarski s. 186; zm. 1919; kw. D)
 4610. Konarzewski Ryszard (zm. 15.04.1975; kw. 42)
 4611. Konarzewski Wacław (zm. 4.08.1944; kw. D)
 4612. Kondracka Józefa z d. Suchocka 1o voto Mierzejewska (kw. 20)
 4613. Kondracki Jerzy (Przewodnik 2002 s. 198; kw. 29 wpr.)
 4614. Kondrat Małgorzata (Przewodnik 2002 s. 72; kw. 85)
 4615. Kondratowicz Hieronim (Przewodnik 2002 s. 172; kw. M)
 4616. Kondratowicz Ignacy (zm. 4.08.1878; kw. I)
 4617. Kondratowicz Stanisław (Szenic T.3, s. 96; zm. 1898)
 4618. Kondzior Józefa (zm. 3.03.1949; kw. 28 wpr.)
 4619. Kondzior Maria (zm. 25.12.1918; kw. 28 wpr.)
 4620. Konecka Wanda z d. Świtkiewicz (zm. 17.06.1973; kw. II)
 4621. Konecki Władysław (zm. 29.12.1966; kw. II)
 4622. Konic Henryk (Kielarski s. 223; Przewodnik 1982 s. 131; kw. 66)
 4623. Konic Józef (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 66)
 4624. Konieczka Wiktor (zm. 6.01.1980; kw. II)
 4625. Konikiewicz Iwona (zm. 5.10.1999; kw. 42)
 4626. Konopacki Eugeniusz (pseud. Trzaska) (Przewodnik 1982 s. 182; kw. 131)
 4627. Konopasek Feliks (Kielarski s. 241; kw. 103)
 4628. Konopasek Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 253; kw. 184)
 4629. Konopczyńska Bogumiła z d. Rustejko (Szenic T.3, s. 265; zm. 1909)
 4630. Konopczyński Emilian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 228; Przewodnik 1982 s. 126; Szenic T.3, s. 292; zm. 1911; kw. S)
 4631. Konopczyński Klementyna z d. Szulc (zm. 1.04.1894; kw. 30 wpr.)
 4632. Konopczyński Władysław (zm. 4.07.1893; kw. 30 wpr.)
 4633. Konopka Tadeusz (zm. 1920; kw. 276)
 4634. Konopka Teodor zob. Roland Teodor
 4635. Konopka Witold zob. Roland Witold
 4636. Konopnicki Janusz (Przewodnik 2002 s. 217; kw. 78)
 4637. Konrad-Rogóyskich(?), rodzina (Kielarski s. 208; kw. 39)
 4638. Konstanty Jakubowski (Szenic T.2, s. 19; zm. 1852)
 4639. Kontkiewicz Marian (Przewodnik 2002 s. 259; kw. 194)
 4640. Kontkiewicz Stanisław (Przewodnik 2002 s. 259; kw. 194)
 4641. Kontrym Ignacy (zm. 26.05.1873; kw. 19)
 4642. Kontrym Kunegunda (kw. 19)
 4643. Kontrym Leonia (zm. 10.08.1953; kw. 19)
 4644. Konwerski Adam (zm. 1935; kw. 40)
 4645. Konwerskich, rodzina (Kielarski s. 206; kw. 40)
 4646. Konwicka Kazimiera (zm. 28.02.2001; kw. 36)
 4647. Konwicki Dariusz (zm. 1961; kw. 36)
 4648. Kończa Edward (zm. 1919)
 4649. Kopciński Stefan (Przewodnik 1982 s. 161; kw. 194)
 4650. Kopczewski Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 54)
 4651. Kopczewski Karol (Album Powązek 1915; Kielarski s. 238; zm. 1906; kw. 94)
 4652. Kopczewski Władysław (Przewodnik 1982 s. 160; kw. 189)
 4653. Kopczyńska Irena z d. Grywicz (pseud. Grywiczówna Irena) (zm. 1986; kw. 166)
 4654. Kopczyński Andrzej (Szenic T.1, s. 132; zm. 1817; zbiorowy grób oo. pijarów)
 4655. Kopczyński Bronisław (Przewodnik 1982 s. 200; kw. 219)
 4656. Kopczyński Edward (zm. 2.06.1896; kw. A)
 4657. Kopczyński Onufry (Przewodnik 1982 s. 10, 51; Wójcicki T.2, s. 94tablica na kościele)
 4658. Kopczyński Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 10)
 4659. Kopczyński Wiesław (Kielarski s. 259; kw. 199)
 4660. Kopczyński Wiesław Leon (Kielarski s. 244; kw. 121)
 4661. Kopeć Eugeniusz (zm. 1997; kw. 36)
 4662. Kopijowska Julia (zm. 1934; kw. 21)
 4663. Kopijowski Adam (zm. 18.08.1874; kw. 21)
 4664. Kopijowski Aleksander (zm. 27.09.1909; kw. 21)
 4665. Kopijowski Antoni (zm. 11.01.1871; kw. 21)
 4666. Kopijowski Edward Dyonizy (zm. 18.02.1873; kw. 21)
 4667. Kopijowski Jan (zm. 1920; kw. Klin)
 4668. Koprowski F. (Przewodnik 2002 s. 110tablica na kościele)
 4669. Koprzywa Adam (zm. 1898; kw. IV)
 4670. Koprzywa Katarzyna (zm. 1899; kw. IV)
 4671. Kopytowski Kazimierz (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 273; zm. 1910; kw. 3)
 4672. Kopytyńska Adela z d. Słomińska (zm. 24.02.1921; kw. 25)
 4673. Kopytyńska Felicja z d. Toczyska (zm. 28.01.1952; kw. 25)
 4674. Kopytyński Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Szenic T.2, s. 225; zm. 21.01.1873; kw. 25)
 4675. Kopytyński Julian (zm. 31.07.1855; kw. 25)
 4676. Kopytyński Roman Leopold (zm. 1.05.1940; kw. 25)
 4677. Kopytyński Witold Julian (zm. 30.08.1989; kw. 25)
 4678. Korab Maria zob. Faleńska Maria z d. Trembicka
 4679. Koranyi Karol (Przewodnik 1982 s. 121; kw. 177)
 4680. Korasiewicz, rodzina (Kielarski s. 226; kw. P)
 4681. Korboński Stefan (Przewodnik 2002 s. 142; Aleja Zasłużonych (grób symboliczny)
 4682. Korbutt Eligi Franciszek (Album Powązek 1915; Kielarski s. 217; zm. 1894; kw. 70)
 4683. Korczak Józef (zm. 1920; kw. 233)
 4684. Korczak-Horodyński Stanisław (zm. 7.02.1906; kw. 21)
 4685. Korczakowski (zm. 13.09.[...]; kw. 27 wpr.)
 4686. Kordecka Florentyna (zm. 25.10.1915; kw. 30 wpr.)
 4687. Kordecka Maria (zm. 6.12.1980; kw. 30 wpr.)
 4688. Kordecka Romana (zm. 21.02.1890; kw. 30 wpr.)
 4689. Kordecki Franciszek (zm. 19.06.1943; kw. 30 wpr.)
 4690. Kordzińska Stefania z d. Pawłowicz (zm. 1983; kw. 21)
 4691. Korecka Maria (zm. 1971; kw. 199)
 4692. Korfman Józef (zm. 1940; kw. 42)
 4693. Korkozowicz Maria z d. Niedziałkowska 1o voto Korzon (zm. 1995; kw. 17)
 4694. Kornecki Józef (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 175)
 4695. Korniłowicz Edward (Album Powązek 1915; Kielarski s. 53; Przewodnik 1982 s. 123; Szenic T.3, s. 266; zm. 1909; kw. Q)
 4696. Korniłowicz Maria (Przewodnik 2002 s. 126; kw. 26)
 4697. Korniłowicz Rafał (Przewodnik 1982 s. 123; zm. 31.08.1916; kw. Q)
 4698. Korniłowicz Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 126; kw. 26)
 4699. Korniłowiczowa Jadwiga z d. Sienkiewicz (Przewodnik 1982 s. 108; kw. 26)
 4700. Korolec Jerzy (zm. 29.08.2000; kw. 19)
 4701. Korolec Michał (Kielarski s. 114; kw. 159)
 4702. Korolec Roman (zm. 1976; kw. 19)
 4703. Korolewicz-Waydowa Janina zob. Waydowa Janina z d. Korolewicz
 4704. Koronowski Ryszard (Przewodnik 1982 s. 92; Aleja Zasłużonych)
 4705. Korotyński Bruno Wincenty (Przewodnik 1982 s. 176; kw. 62)
 4706. Korotyński Henryk Wincenty (Przewodnik 2002 s. 215; kw. 62)
 4707. Korotyński Wincenty (pseud. Borzywój) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 199; Przewodnik 1982 s. 176; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 12; zm. 1891; kw. 62)
 4708. Korotyński Władysław Rajnold (pseud. Ładzisław Borzywój) (Przewodnik 1982 s. 176; kw. 62)
 4709. Korusiewicz Stanisław (zm. 1.01.1980; kw. B)
 4710. Korwell Karol (Szenic T.1, s. 416; Wójcicki T.2, s. 106; zm. 1850)
 4711. Korwin Gracjan (Szenic T.1, s. 150; Wójcicki T.3, s. 151; zm. 1821)
 4712. Korwin-Gacka Aniela (zm. 25.03.1933; kw. 32 wpr.)
 4713. Korwin-Juszkiewiczowa Anna z d. Traugutt (Przewodnik 1982 s. 184; kw. 203)
 4714. Korwin-Krukowski Henryk (Kielarski s. 311; Przewodnik 2002 s. 293; kw. 347)
 4715. Korwin-Mikke Ludwik (Przewodnik 1982 s. 33; kw. 299a)
 4716. Korwin-Mikke, rodzina (Kielarski s. 300; Przewodnik 2002 s. 62; kw. 299a)
 4717. Korwin-Swięcka Maria (zm. 1961; kw. 38)
 4718. Korwin-Swięcka Romana z d. Popiel (zm. 1933; kw. 38)
 4719. Korwin-Swięcki Wandalin (zm. 1905; kw. 38)
 4720. Korwin-Szymanowska Julja z d. Chrościechowska (kw. 163)
 4721. Korwin-Szymanowska Marja z d. Popiel (kw. 163)
 4722. Korwin-Szymanowska Nepomucena (zm. 25.12.1914; kw. 163)
 4723. Korwin-Szymanowska Stefania (Przewodnik 2002 s. 201; kw. 65)
 4724. Korwin-Szymanowska Zofia (Kielarski s. 153; Przewodnik 1982 s. 80; Aleja Zasłużonych)
 4725. Korwin-Szymanowski Bronisław (zm. 19.12.1894; kw. 163)
 4726. Korwin-Szymanowski Felix (zm. 14.01.1873; kw. 163)
 4727. Korwin-Szymanowski Jan (kw. 163)
 4728. Korwin-Szymanowski Józef (kw. 163)
 4729. Korwin-Szymanowski Kazimierz (kw. 163)
 4730. Korwin-Szymanowski Marcin Stanisław (Szenic T.1, s. 227; Wójcicki T.1, s. 201; zm. 1830)
 4731. Korwin-Szymanowski Melchior (herbu Ślepowron) (Kielarski s. 123; Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 17, 155; Szenic T.1, s. 64; zm. 1789/1790; kw. 163 (grób symboliczny?))
 4732. Korwin-Szymanowski Stanisław (zm. 14.04.1837; kw. 163)
 4733. Korwin-Szymanowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 163)
 4734. Korwin-Wyszkowska Alina z d. Bielska 1o voto Dzierżek (zm. 14.04.1933; kw. 21)
 4735. Korybut-Woroniecki Włodzimierz (zm. 3.02.1935; kw. 43)
 4736. Korycki Jóżef (Kielarski s. 66; kw. 31)
 4737. Koryckich, rodzina (kw. II)
 4738. Korytkowski Józef (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 34; zm. 1893; kw. 15)
 4739. Korytowski Jan (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 7)
 4740. Korzeniewski Walenty (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 58)
 4741. Korzeniowska Monika z d. Opoczyńska (Szenic T.2, s. 208; zm. 1870)
 4742. Korzeniowska Salomea z d. Nosalska (zm. 11.04.1913; kw. I)
 4743. Korzeniowski (Wójcicki T.2, s. 226)
 4744. Korzeniowski Andrzej (Przewodnik 2002 s. 126; kw. 26)
 4745. Korzeniowski Hipolit (Przewodnik 2002 s. 126; Szenic T.2, s. 283; zm. 1879; kw. 26)
 4746. Korzeniowski Józef (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 83; Przewodnik 1982 s. 108; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 141; zm. 1863; kw. 26)
 4747. Korzeniowski Józef (II) (Kielarski s. 84; Przewodnik 1982 s. 108-109; zm. 1921; kw. 26)
 4748. Korzeniowski Kazimierz (zm. 25.09.1907; kw. I)
 4749. Korzeniowski Władysław (Szenic T.3, s. 269; zm. 1910)
 4750. Korzeniowski Zygmunt (Szenic T.2, s. 39; zm. 1853)
 4751. Korzon Jadwiga z d. Kułwieć (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 195; zm. 1905; kw. T)
 4752. Korzon Tadeusz (Kielarski s. 228; Przewodnik 1982 s. 127; Szenic T.3, s. 386; zm. 1918; kw. T)
 4753. Korzycka Maria z d. Płuszczewska (zm. 3.01.1936; kw. 15)
 4754. Korzycki Franciszek (zm. 12.03.1884; kw. 15)
 4755. Korzycki Stefan (zm. 24.06.1959; kw. 15)
 4756. Kosiakiewicz Wincenty (Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 69; Szenic T.3, s. 398; zm. 1918; kw. 168 lub 162)
 4757. Kosicki Modest Watta (Szenic T.1, s. 252; Wójcicki T.1, s. 140; zm. 1832)
 4758. Kosieradzka Antonina z d. Ankiewicz (zm. 18.10.1965; kw. 32 wpr.)
 4759. Kosieradzka Bronisława z d. Potrzebska (zm. 6.03.1937; kw. 32)
 4760. Kosieradzka Danuta z d. Szymsiak (zm. 16.10.1987; kw. 32)
 4761. Kosieradzki Konrad (I) (Przewodnik 2002 s. 180; zm. 1903; kw. 32 wpr.)
 4762. Kosieradzki Konrad (II) (Przewodnik 2002 s. 180; zm. 12.12.1935 lub 1937; kw. 32 wpr.)
 4763. Kosieradzki Konrad (III) (Przewodnik 2002 s. 180; zm. 12.04.1992; kw. 32 wpr.)
 4764. Kosieradzki Paweł (I) (Kielarski s. 78; Przewodnik 2002 s. 180; zm. 19.06.1903; kw. 32 wpr.)
 4765. Kosieradzki Paweł (II) (zm. 24.02.1994; kw. 32 wpr.)
 4766. Kosieradzki Stanisław (Kielarski s. 139; Przewodnik 2002 s. 180; zm. 26.07.1923; kw. 32 wpr.)
 4767. Kosieradzki Władysław (zm. 6.08.1944; kw. 32 wpr.)
 4768. Kosiewicz Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 188; kw. 54)
 4769. Kosikowska Louise z d. Gottofrey (zm. 12.06.1873; kw. 30 wpr.)
 4770. Kosikowski Adolphe (zm. 3.03.1874; kw. 30 wpr.)
 4771. Kosińska Barbara z d. Bork-Enchagen (kw. II)
 4772. Kosińska Barbara z d. Wężyk (zm. 18.08.1857; kw. 21)
 4773. Kosińska Maria Teresa Salomea z d. Hauke (Szenic T.3, s. 27; zm. 1892)
 4774. Kosińska Natalia z d. Kuczyk (zm. 16.11.1960; kw. 46)
 4775. Kosińska Zofia Maria z d. Jelita-Makowska (zm. 23.01.1997; kw. 18)
 4776. Kosińska-Bem Maria (Kielarski s. 301; kw. 297)
 4777. Kosiński Adam (zm. 28.02.1839; kw. 21)
 4778. Kosiński Adam Amilkar (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 39; zm. 1893; kw. 79)
 4779. Kosiński Aleksander (Kielarski s. 268; kw. 210)
 4780. Kosiński J. (Kielarski s. 268; kw. 210)
 4781. Kosiński Jan (zm. 1919; kw. 167)
 4782. Kosiński Józef (Szenic T.1, s. 148; Wójcicki T.3, s.37; zm. 1821)
 4783. Kosiński Julian (Przewodnik 1982 s. 190; Szenic T.3, s. 336; zm. 1914; kw. 210)
 4784. Kosiński Karol (Kielarski s. 248; kw. 107)
 4785. Kosiński Leopold (zm. 1976; kw. 32 wpr.)
 4786. Kosiński Michał (Szenic T.1, s. 261; Wójcicki T.3, s. 170; zm. 1835)
 4787. Kosiński Robert Wawrzyniec (zm. 3.07.1986; kw. 18)
 4788. Kosiński Stefan (zm. 1944; kw. 176)
 4789. Kosiński Władysław (zm. 2.10.1977; kw. 18)
 4790. Kosko Maria z d. Rogozińska 1o voto Okóń (zm. 1947; kw. 20)
 4791. Koskowski Bolesław (Kielarski s. 254; Przewodnik 1982 s. 160; kw. 190)
 4792. Koskowski Bronisław (Przewodnik 1982 s. 194; kw. 142)
 4793. Koskowski Eugeniusz (zm. 1919; kw. S)
 4794. Kosmaczewska Stefania z d. Jarkowska (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 153)
 4795. Kosmowska Irena z d. Lubicz-Płodowska (zm. 1956; kw. 17)
 4796. Kosmulska Maria z d. Górska (zm. 9.06.1986; kw. 25)
 4797. Kosmulska Wiktorja z d. Majewska (zm. 27.08.1955; kw. 25)
 4798. Kosmulski Bohdan (zm. 6.12.1979; kw. 25)
 4799. Kosmulski Juraś (zm. 17.06.1894; kw. 25)
 4800. Koss Franciszek (Szenic T.1, s. 315; Wójcicki T.3, s.129; zm. 1841; kw. 175)
 4801. Koss Ignacy Józef (Szenic T.1, s. 391; zm. 1848)
 4802. Koss Tadeusz (zm. 1980; kw. 175)
 4803. Kossakowski Stanisław Szczęsny Fortunat (Szenic T.2, s. 219; zm. 1872)
 4804. Kossakowskich, rodzina (zm. 1880; kw. 25)
 4805. Kossecki Bolesław (Przewodnik 2002 s. 264; zm. 1997; kw. 197)
 4806. Kossecki Stefan (Przewodnik 1982 s. 109tablica na kościele)
 4807. Kossobudzka Halina (Kielarski s. 273; kw. 219)
 4808. Kossobudzka Katarzyna (zm. 27.05.1974; kw. B)
 4809. Kossobudzka Zofia z d. Pietraszewska (zm. 20.12.1987; kw. B)
 4810. Kossobudzki Ignacy (Kielarski s. 273; kw. 219)
 4811. Kossowska Barbara (Wójcicki T.3, s. 7)
 4812. Kossowska Cecylia Maria z d. Krzyczkowska (zm. 1.12.1920; kw. 37)
 4813. Kossowska Jancia (zm. 4.01.1887; kw. 37)
 4814. Kossowska Rozalia (zm. 25.12.1896; kw. 21)
 4815. Kossowska Teofila z d. Bieniecka (zm. 8.10.1880; kw. 37)
 4816. Kossowski Ludwik (kw. 199)
 4817. Kossowski Wacław (zm. 11.11.1906; kw. 37)
 4818. Kossowski Zygmuś (zm. 14.03.1884; kw. 37)
 4819. Kossuth-Lorecowa Zofia (Kielarski s. 267; kw. 211)
 4820. Kostanecki Kazimierz Telesfor (Przewodnik 1982 s. 185; kw. 198)
 4821. Kostecka Nepomucena z d. Żółkowska (Szenic T.1, s. 375; Wójcicki T.2, s. 84; zm. 1847)
 4822. Kostecki Edward (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 252)
 4823. Kostecki Władysław (kw. 158)
 4824. Kostowski (?) Aleksander (kw. 18)
 4825. Kostro Apolinary (zm. 1940; kw. 42)
 4826. Kostro Edward (zm. 30.03.1961; kw. 42)
 4827. Kostro Karolina (zm. 5.09.1941; kw. 42)
 4828. Kostro Stefania z d. Mogilnicka (zm. 6.09.1935; kw. 42)
 4829. Kostro Wacław (zm. 23.08.1886; kw. 42)
 4830. Kostro Zygmunt (zm. 31.03.1951; kw. 42)
 4831. Kostrzewa Adela (zm. 26. .1978; kw. 73)
 4832. Kostrzewa Jan (zm. 5.09.1961; kw. 73)
 4833. Kostrzewa Małgorzata (zm. 19.08.2001; kw. 73)
 4834. Kostrzewska Eleonora (Album Powązek 1915; zm. 31.12.1911; kw. 17)
 4835. Kostrzewska Lucyna z d. Żukowska (Szenic T.2, s. 204; zm. 1870)
 4836. Kostrzewski Edward (zm. 3.07.1897; kw. 17)
 4837. Kostrzewski Franciszek (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 55; Szenic T.3, s. 300; zm. 1911; kw. 181)
 4838. Kostrzewski Stanisław (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 104; zm. 1899; kw. 181)
 4839. Kostrzewski Władysław Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 142)
 4840. Kostyrko Józef (Przewodnik 2002 s. 164; kw. 174)
 4841. Koszapulski Jan (zm. 2.02.1860; kw. D)
 4842. Koszczak-Drac Filip (zm. 6.05.1885; kw. A)
 4843. Koszczak-Drac Franciszek (zm. 7.06.1868; kw. A)
 4844. Koszczyc-Witkiewicz Jan (Kielarski s. 266; Przewodnik 1982 s. 192; kw. 213)
 4845. Kosztowski Henryk (zm. 1918; kw. 207)
 4846. Koszutska Ludwika z d. Jahołkowska (Kielarski s. 218; Przewodnik 2002 s. 204; kw. 69)
 4847. Koszutski Adam (zm. 5.10.1908; kw. 30 wpr.)
 4848. Koszutski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1831; kw. 71)
 4849. Koszutski Stanisław (Kielarski s. 218; kw. 69)
 4850. Koszutskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 4851. Kościałkowska Irena z d. Boczkowska (Przewodnik 2002 s. 194; kw. 39)
 4852. Kościelniak Irena (Przewodnik 2002 s. 217; kw. 79)
 4853. Kościelska Józefa z d. Wodzińska (Szenic T.3, s. 199; zm. 1905)
 4854. Kościuszko Adam (Album Powązek 1915; zm. 1873; kw. 173)
 4855. Kośmiński Stanisław (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 109; Szenic T.2, s. 336; zm. 1883; kw. 22)
 4856. Kotarbińska Alinka (Kielarski s. 144; kw. C)
 4857. Kotarbińska Lucyna z d. Kleczeńska (Przewodnik 2002 s. 178; kw. C)
 4858. Kotarbińska Lucyna z d. Kleczkowska (Kielarski s. 144; kw. C)
 4859. Kotarbińska Maria Alinka (Szenic T.2, s. 395; zm. 1890)
 4860. Kotarbińska Teofila (Szenic T.3, s. 167; zm. 1903)
 4861. Kotarbiński Józef (Kielarski s. 144; Przewodnik 1982 s. 142; zm. 1928; kw. C)
 4862. Kotkowska Katarzyna z d. Nadrowska (kw. 20)
 4863. Kotkowska Katarzyna z d. Ratajska (zm. 1884; kw. 20)
 4864. Kotkowski Franciszek (zm. 1859; kw. 20)
 4865. Kotkowski Kazimierz (zm. 1919; kw. 206)
 4866. Kotkowski Tomasz (kw. 20)
 4867. Kotlicka Franciszka z d. Nankiewicz (zm. 26.02.1871; kw. 17)
 4868. Kotlicki Tomasz (zm. 21.12.1846; kw. 17)
 4869. Kotowska Tekla (zm. 1868; kw. 46)
 4870. Kotowska Zosieńka (kw. 46)
 4871. Kotowski Antoni (Szenic T.1, s. 355; Wójcicki T.2, s. 182; zm. 1845katakumby)
 4872. Kotowski Rafał (zm. 1868; kw. 46)
 4873. Kotowski Wiktor (zm. 1882; kw. 46)
 4874. Kotowskich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 54; kw. 71)
 4875. Kotte Zofia (Kielarski s. 301; kw. 295)
 4876. Kotwicka Leokadja z d. Korwin-Gacka (zm. 5.05.1917; kw. 32 wpr.)
 4877. Kotwicz-Smulikowski Julian (Kielarski s. 287; Przewodnik 1982 s. 202; kw. 229)
 4878. Kowacka Jagoda (zm. 2.11.1970; kw. 20)
 4879. Kowal Antoni (zm. 26.10.1979; kw. II)
 4880. Kowalczewska Anna (zm. 2.08.1901; kw. A)
 4881. Kowalczewska Genowefa z d. Ławrynowicz (zm. 17.10.1986; kw. 27 wpr.)
 4882. Kowalczewska Jadwiga z d. Modlińska (zm. 1928; kw. 27 wpr.)
 4883. Kowalczewska Jadwiga z d. Skulska (zm. 1939; kw. 27 wpr.)
 4884. Kowalczewska Maria Mirosława (zm. 13.03.1993; kw. 27 wpr.)
 4885. Kowalczewska Wanda Apolonia z d. Rowicka (zm. 25.06.1995; kw. 27 wpr.)
 4886. Kowalczewski Albin (zm. 1914; kw. 27 wpr.)
 4887. Kowalczewski Bronisław (zm. 1944; kw. 27 wpr.)
 4888. Kowalczewski Ignacy Albin (zm. 21.09.1945; kw. 27 wpr.)
 4889. Kowalczewski Jerzy (zm. 16.06.1986; kw. 27 wpr.)
 4890. Kowalczewski Kazimierz (zm. 1918; kw. 27 wpr.)
 4891. Kowalczewski Lech Wojciech (zm. 3.04.1987; kw. 27 wpr.)
 4892. Kowalczewski Maciej (zm. 17.03.1937; kw. 27 wpr.)
 4893. Kowalczewski Marek (zm. 1938; kw. 27 wpr.)
 4894. Kowalczewski Stanisław (zm. 1.07.1978; kw. 27 wpr.)
 4895. Kowalczewski Witold Jan (zm. 23.04.1974; kw. 27 wpr.)
 4896. Kowalczuk Henryk (zm. 9.10.1988; kw. II)
 4897. Kowalczuk Szczęsna Danuta z d. Nowicka (zm. 8.01.1985; kw. II)
 4898. Kowalczyk Adam (zm. 1953; kw. 73)
 4899. Kowalczyk Eleonora z d. Kędzierska (zm. 1948; kw. 73)
 4900. Kowalczyk Jan (Przewodnik 2002 s. 214; Szenic T.3, s. 304; zm. 1911; kw. 62)
 4901. Kowalczyk Janina (zm. 1978; kw. 73)
 4902. Kowalczykówna Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 4903. Kowalewska Antonina (Kielarski s. 228; kw. R)
 4904. Kowalewska Helena z d. Starzyńska (zm. 5.02.1931; kw. 30 wpr.)
 4905. Kowalewska Maria z d. Ziomek (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 284 wpr.)
 4906. Kowalewska Paulina z d. Smoleńska (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 4907. Kowalewski Aleksander (Przewodnik 1982 s. 109tablica na kościele)
 4908. Kowalewski Eugeniusz (zm. 26.12.1925; kw. 30 wpr.)
 4909. Kowalewski Ignacy (Szenic T.3, s. 156; zm. 1902)
 4910. Kowalewski Józef Szczepan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 222; Przewodnik 2002 s. 201; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 278; zm. 1878; kw. 66)
 4911. Kowalewski Michał (zm. 27.09.1861; kw. 20)
 4912. Kowalewski Władysław (zm. 1921; kw. 275)
 4913. Kowalikowa Janina (Kielarski s. 79; kw. 30)
 4914. Kowalska Aleksandra (kw. 19)
 4915. Kowalska Anna (Przewodnik 1982 s. 90; Aleja Zasłużonych)
 4916. Kowalska Apolonia z d. Köekrytz (zm. 12.07.1983; kw. 20)
 4917. Kowalska Barbara (zm. 16.02.1865; kw. 17)
 4918. Kowalska Emilia (zm. 12.01.1906; kw. 17)
 4919. Kowalska Helena (zm. 20.01.1921; kw. 27 wpr.)
 4920. Kowalska Jadwiga z d. Michalska (pseud. Agnieszka) (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 290)
 4921. Kowalska Lidia (Kielarski s. 235; zm. 1918; kw. 185)
 4922. Kowalska Teofila (kw. 27 wpr.)
 4923. Kowalska Zuzanna z d. Majewska 1o voto Szpakowska (kw. 21)
 4924. Kowalski Adam (zm. 18.08.1887; kw. 27 wpr.)
 4925. Kowalski Aleksander (zm. 6.11.1900; kw. 27 wpr.)
 4926. Kowalski Alfred zob. Wierusz-Kowalski
 4927. Kowalski Edward (kw. 19)
 4928. Kowalski Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1851; kw. 6)
 4929. Kowalski Grzegorz (zm. 22.02.1853; kw. 17)
 4930. Kowalski Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1881; kw. 11)
 4931. Kowalski Jan Leon (zm. 1934; kw. 27 wpr.)
 4932. Kowalski Janusz zob. Wierusz-Kowalski
 4933. Kowalski Józef (zm. 1932; kw. 27 wpr.)
 4934. Kowalski Ludwik (zm. 1931; kw. 27 wpr.)
 4935. Kowalski Roman (zm. 17.10.1881; kw. 27 wpr.)
 4936. Kowalski Stanisław Anastazy (Kielarski s. 214; kw. 53)
 4937. Kowalski Stefuś (zm. 3.05.1902; kw. 32 wpr.)
 4938. Kowalski Władysław (zm. 26.03.1897; kw. 27 wpr.)
 4939. Kowalskich, rodzina (kw. 19)
 4940. Kowalskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. Ł)
 4941. Kowarski Felicjan Szczęsny (Przewodnik 2002 s. 140; Aleja Zasłużonych)
 4942. Kowerska Helena z d. Marchwicka 1 voto Szmeyko (zm. 10.12.1995; kw. 30 wpr.)
 4943. Kownacka Maria (Przewodnik 2002 s. 115; kw. 6)
 4944. Kownacki Hipolit (Wójcicki T.3, s. 59)
 4945. Koy-Zameczek Franciszek (zm. 1919klin)
 4946. Kozak Mieczysław (zm. 1919; kw. 234)
 4947. Kozakiewicz Helena (Przewodnik 2002 s. 151; kw. 178)
 4948. Kozakiewicz Janusz (zm. 1993; kw. 176)
 4949. Kozakiewicz Olga (kw. 176)
 4950. Kozakiewicz Stefan (Przewodnik 1982 s. 58; kw. 178)
 4951. Kozakiewicz-Perzyńska Julia (zm. 31.01.2006; kw. 21)
 4952. Kozakowski Tomek (zm. 1914; kw. 25)
 4953. Kozakowski Tomek (zm. 1914; kw. 25)
 4954. Kozerska Adela z d. Jakubowska (zm. 17.08.1918; kw. IV)
 4955. Kozerska Zosia (zm. 15.01.1917; kw. IV)
 4956. Kozerski Korneli (Album Powązek 1915; zm. 16.06.1893; kw. 42)
 4957. Kozicka Anna z d. Szelczyńska (zm. 29.12.1868; kw. 175)
 4958. Kozicki Hipolit (zm. 9.05.1865; kw. 175)
 4959. Koziejowski Jacek (Przewodnik 2002 s. 65; kw. 285)
 4960. Koziełło Konstanty (Kielarski s. 137; kw. 176)
 4961. Kozieradzki Adolf (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 147; zm. 1901; kw. 259)
 4962. Kozieradzki Paweł (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 32)
 4963. Kozierowski Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 39)
 4964. Kozierski Stanisław (Kielarski s. 244; kw. 128)
 4965. Kozietulski Jan (Wójcicki T.1, s.122)
 4966. Kozikowski Ignacy (zm. 25.05.1924; kw. 18)
 4967. Koziorowska Jadwiga (zm. 1966; kw. 32 wpr.)
 4968. Koziorowska Marja z d. Czeklińska (zm. 6.01.1887; kw. 39)
 4969. Koziorowski Antoni (zm. 18.04.2006; kw. 39)
 4970. Koziorowski Bronisław (zm. 1968; kw. 32 wpr.)
 4971. Koziorowski Franciszek Edward (Szenic T.3, s. 88; zm. 23.01.1898; kw. 39)
 4972. Koziorowski Karol Franciszek (Przewodnik 2002 s. 195; zm. 11.08.1933; kw. 39)
 4973. Kozlowski Józef Leon (Wójcicki T.2, s. 25)
 4974. Kozłowska Eugenia (zm. 1971; kw. 18)
 4975. Kozłowska Felicja z d. Czarnowska (zm. 5.02.1937; kw. 42)
 4976. Kozłowska Felicysyma (I) (zm. 1855; kw. 15)
 4977. Kozłowska Felicysyma (II) (zm. 8.09.1897; kw. 15)
 4978. Kozłowska Helena z d. Wilkans (zm. 13.11.1907; kw. 44)
 4979. Kozłowska Karolina (zm. 1863; kw. 15)
 4980. Kozłowska Maria (zm. 1920)
 4981. Kozłowska Maria z d. Chabińska (zm. 13.07.1955; kw. 44)
 4982. Kozłowski Aleksy (Kielarski s. 271; kw. 264)
 4983. Kozłowski Boluś (zm. 8.07.1878; kw. 73)
 4984. Kozłowski Feliks (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 13)
 4985. Kozłowski Franciszek (zm. 28.11.1860; kw. 32 wpr.)
 4986. Kozłowski Jan (I) (zm. 11.08.1865; kw. 18)
 4987. Kozłowski Jan (II) (zm. 30.03.1906; kw. 15)
 4988. Kozłowski Jerzy (zm. 13.0.1942; kw. 20)
 4989. Kozłowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1848; kw. 14)
 4990. Kozłowski Karol (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 174; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 154; zm. 21.06.1902; kw. 73)
 4991. Kozłowski Konstanty (Wójcicki T.3, s. 114)
 4992. Kozłowski Leon (Kielarski s. 282; kw. 236)
 4993. Kozłowski Mateusz (Szenic T.1, s. 259; Wójcicki T.1, s. 190; zm. 1834)
 4994. Kozłowski Mieczysław zob. Rytard Jerzy Mieczysław
 4995. Kozłowski Roman (Przewodnik 1982 s. 214; kw. 284b)
 4996. Kozłowski Stanisław (I) (Kielarski s. 61; kw. 25)
 4997. Kozłowski Stanisław (II) (kw. 20)
 4998. Kozłowski Stanisław August (zm. 18.03.1878; kw. 32 wpr.)
 4999. Kozłowski Stefan (I) (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 33)
 5000. Kozłowski Stefan (II) (Przewodnik 1982 s. 212; zm. 1963; kw. 283 wpr.)
 5001. Kozłowski Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 35)
 5002. Kozłowski Witold Feliks (zm. 1920; kw. Z)
 5003. Kozłowski Władysław Ryszard (Szenic T.3, s. 349; zm. 1915)
 5004. Kozłowskich, rodzina (kw. 20)
 5005. Kozłowskich, rodzina (Kielarski s. 289; kw. 229)
 5006. Kozubowska Wanda (zm. 21.09.1942; kw. 31)
 5007. Kozubowski Aleksander Ludwik (Szenic T.2, s. 37; zm. 1853; kw. 12)
 5008. Kozubowski Henryk (zm. 1920; kw. 12)
 5009. Kozubowski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1853; kw. 12)
 5010. Kozubski Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 278; kw. 236)
 5011. Kozyrski Edmund (Przewodnik 1982 s. 152; Szenic T.2, s. 392; zm. 1890; kw. 187)
 5012. Koźniewski Tadeusz (Kielarski s. 267; kw. 212)
 5013. Kożuchowska Helena z d. Wieczorkiewicz 1o voto Murawska (zm. 11.12.1961; kw. IV)
 5014. Kożuchowski Józef Lambert (Szenic T.3, s. 68; zm. 1896)
 5015. Kraczkiewicz Aleksander (zm. 15.05.1913; kw. I)
 5016. Kraczkiewicz Aniela z d. Borkowska (zm. 26.02.1914; kw. 17)
 5017. Kraczkiewicz Aniela z d. Sąchocka (zm. 16.07.1909; kw. 18)
 5018. Kraczkiewicz Maria z d. Gardowska (Kielarski s. ?; kw. 32)
 5019. Kraczkiewicz Wincenty (zm. 25.02.1883; kw. 17)
 5020. Kraczkiewicz Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 173; kw. c druga)
 5021. Krajcewicz Wanda (zm. 22.05.1943; kw. 36)
 5022. Krajewska Anna z d. Leszczyńska (zm. 1940; kw. 65)
 5023. Krajewska Antonina (zm. 6.09.1862; kw. 20)
 5024. Krajewska Bronisława (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. 65)
 5025. Krajewska Bronisława (kw. 38)
 5026. Krajewska Halina z d. Krzywicka (zm. 16.05.1971; kw. 30 wpr.)
 5027. Krajewska Laura z d. Podgórska (zm. 20.12.1938; kw. 38)
 5028. Krajewska Małgorzata (zm. 6.01.1869; kw. 30 wpr.)
 5029. Krajewska Maria (kw. 38)
 5030. Krajewska Maria z d. Zarębska (zm. 1970; kw. 65)
 5031. Krajewska Urszula z d. Szymańska (kw. 38)
 5032. Krajewska Wanda (zm. 1892; kw. 19)
 5033. Krajewski Aleksander Albert (Album Powązek 1915; Kielarski s. 20; Szenic T.3, s. 159; zm. 1903; kw. 181)
 5034. Krajewski Eugeniusz (zm. 29.08.1904; kw. 30 wpr.)
 5035. Krajewski Feliks (Album Powązek 1915; zm. 1895; kw. 45)
 5036. Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 209; Przewodnik 1982 s. 133; Szenic T.3, s. 79; zm. 1897; kw. 45)
 5037. Krajewski Jerzy (zm. 19.05.1994; kw. 38)
 5038. Krajewski Józef (zm. 6.09.1891; kw. 30 wpr.)
 5039. Krajewski Kazimierz (zm. 1859; kw. 20)
 5040. Krajewski Klemens (zm. 16.06.1905; kw. 30 wpr.)
 5041. Krajewski Sylwian (kw. 38)
 5042. Krajewski Władysław (I) (kw. 38)
 5043. Krajewski Władysław (II) (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 192; zm. 1907; kw. 45)
 5044. Krajewski Wojciech (I) (zm. 1890; kw. 38)
 5045. Krajewski Wojciech (II) (Przewodnik 2002 s. 240; zm. 2000; kw. 155a)
 5046. Krajewski Zdzisław (zm. 1974; kw. 65)
 5047. Krajewski Zygmunt (zm. 1943; kw. 38)
 5048. Krakow Paulina (Album Powązek 1915; zm. 1882; kw. 156)
 5049. Krakow Petronela Paulina z d. Radziejowska (Kielarski s. 117; Przewodnik 1982 s. 59; Szenic T.2, s. 313; zm. 1882; kw. 156)
 5050. Krakow, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 156)
 5051. Kramm Janina (Przewodnik 2002 s. 188; kw. 52)
 5052. Kramski Beniciusz (zm. 2004; kw. 38)
 5053. Krasicka Alexandra (Wójcicki T.3, s. 3)
 5054. Krasicki Edward (Kielarski s. 125; kw. 167)
 5055. Krasicki Franciszek Salezy (Wójcicki T.3, s. 4)
 5056. Krasińska Barbara (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1854; kw. 10)
 5057. Krasińska Karolina (zm. 10.04.1970; kw. 30 wpr.)
 5058. Krasiński Stanisław Tertulian (Szenic T.3, s. 155; zm. 1902)
 5059. Krasnodębska Stefania (zm. 23.09.1985; kw. IV)
 5060. Krasnodębska Zofia (zm. 14.06.1987; kw. IV)
 5061. Krasnodębski Aleksy (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1837; kw. 46)
 5062. Krasnodębski Dominik (Kielarski s. 110; kw. 8)
 5063. Krasnodębski Feliks (Kielarski s. 201; kw. 54)
 5064. Krasnodębski Piotr (Kielarski s. 276; kw. 226)
 5065. Krasnodębski Zbigniew (zm. 26.05.1991; kw. IV)
 5066. Krasnowolski Antoni (Szenic T.3, s. 299; zm. 1911)
 5067. Krasuski Romuald (zm. 4.11.1891; kw. 30 wpr.)
 5068. Krasuskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 33)
 5069. Kraszewska Irena z d. Kwiatkowska (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 5070. Kraszewska Janina (kw. 18)
 5071. Kraszewska Zofia z d. Woronicz (Szenic T.2, s. 397; zm. 1890)
 5072. Kraszewski Teofil (zm. 26.10.1889; kw. 32 wpr.)
 5073. Kraszewski Zygmunt (kw. 18)
 5074. Kraszkowskich, rodzina (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 5075. Kratzer Andrzej (Kielarski s. 131; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 173)
 5076. Kratzer Kazimierz Julian (Szenic T.2, s. 397; zm. 1890)
 5077. Kratzer Walenty Karol (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 62; Wójcicki T.3, s.149; zm. 1855; kw. 159 (za grobem Józefa Elsnera bez pomnika))
 5078. Kraushar Aleksander (Kielarski s. 545; Przewodnik 1982 s. 34, 135; kw. 51)
 5079. Kraushar Jadwiga z d. Bersohn (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 306; zm. 1912; kw. 51)
 5080. Kraushar Tadeusz (Kielarski s. 112; kw. 51)
 5081. Kraushar, rodzina (Przewodnik 2002 s. 60; kw. 51)
 5082. Krausharowa Jadwiga z d. Bersohn (Szenic T.3, s. 306; zm. 1912; kw. 51)
 5083. Krauze Franciszka (zm. 1944; kw. 199)
 5084. Krauze Stanisław (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 141)
 5085. Krawczulewicz Józef (Kielarski s. 72; kw. 20)
 5086. Krąkowski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1889; kw. 77)
 5087. Krebs Magdalena (Album Powązek 1915; Wójcicki T.2, s. 12; zm. 1824w 1915 r. mogiła była sprzedana)
 5088. Krebsowa Magdalena (Wójcicki T.2, s. 12)
 5089. Krechowiecki Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 84; kw. 115)
 5090. Kreczmar Adam (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 190)
 5091. Kreczmar Jan (I) (Szenic T.3, s. 260-261; zm. 1909)
 5092. Kreczmar Jan (II) (Przewodnik 2002 s. 260; zm. 1972; kw. 190)
 5093. Kreczmar Jerzy (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 190)
 5094. Kreczmer Emila z d. Rogala-Zawadzka (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. A)
 5095. Kregulski Józef (Kielarski s. 105; kw. 10)
 5096. Kreibich Władysława z d. Pawlak (zm. 1967; kw. 42)
 5097. Kremky Zygmunt (zm. 1919)
 5098. Kremky, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 32)
 5099. Kreszczyńska Małgorzata z d. Prazowska (zm. 9.03.1838; kw. 20)
 5100. Kreszczyński Józef (zm. 6.09.1931; kw. 20)
 5101. Kretkowski Mieczysław (zm. 29.03.1920; kw. 28 wpr.)
 5102. Kretkowski Włodzimierz (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 45; zm. 1894; kw. 3)
 5103. Kreusch Jadwiga (zm. 1986; kw. 32 wpr.)
 5104. Kreusch Janeczka (zm. 1919; kw. 32 wpr.)
 5105. Kreusch Julian (zm. 1905; kw. 32 wpr.)
 5106. Kreutzer Józef (zm. 15.04.1880; kw. 20)
 5107. Kreutzer Józefa z d. Nosikiewicz (zm. 23.03.1901; kw. 20)
 5108. Kreutzer Karol (zm. 3.03.1880; kw. 20)
 5109. Kręcki August Roman (Kielarski s. 210; Przewodnik 2002 s. 192; kw. 47)
 5110. Kris zob. Braun Sylwester
 5111. Krogulski Józef Władysław (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 322; Wójcicki T.1, s. 107; zm. 1842; kw. 10)
 5112. Krokay Walery (Przewodnik 2002 s. 246; kw. 257)
 5113. Krokiewicz Adam (Przewodnik 1982 s. 210; kw. 243)
 5114. Krokowska [...[ z d. Smidowicz (zm. 15.12.1984; kw. II)
 5115. Krokowska Antonina (kw. II)
 5116. Krokowska Jańcia (kw. II)
 5117. Kroll (kw. Q)
 5118. Krompolc Józef (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 29)
 5119. Kronenberg Henryk Andrzej (Szenic T.2, s. 361; zm. 1886)
 5120. Kronenberg Józefina z d. Reszke (Kielarski s. 41; Przewodnik 2002 s. 41, 120; Szenic T.3, s. 14; zm. 1891; kw. 19)
 5121. Kronenberg Leopold Julian (Przewodnik 1982 s. 24, 113-114; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 19)
 5122. Kronenberg Wiktor (Szenic T.3, s. 193; zm. 1905)
 5123. Kronenberg Władysław Alfons (Kielarski s. 118; kw. 156)
 5124. Kronenberg, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 156)
 5125. Kronenberg, rodzina (Kielarski s. 132; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 173)
 5126. Kronenberg, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 19)
 5127. Kropiwnicka Izabela z d. Miecznikowska (zm. 1890; kw. 178)
 5128. Kropiwnicka Józefa z d. Wysłouch (zm. 1932; kw. 178)
 5129. Kropiwnicki Alfons Ferdynand (Kielarski s. 13; Przewodnik 2002 s. 21,22,79, 151; Szenic T.2, s. 314; zm. 1881; kw. 178)
 5130. Kropiwnicki Stanisław (zm. 1909; kw. 178)
 5131. Kroszczyński Józef (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 36)
 5132. Król Aleksander (Przewodnik 1982 s. 93; kw. 165)
 5133. Król Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 206; kw. 240)
 5134. Królikiewicz Emila z d. Ritter (zm. 26.10.1878; kw. 3)
 5135. Królikiewicz Ewaryst (I) (Album Powązek 1915; zm. 27.11.1870; kw. 3)
 5136. Królikiewicz Ewaryst (II) (Album Powązek 1915; zm. 3.09.1897; kw. 3)
 5137. Królikiewicz Ewaryst (III) (Kielarski s. ?; kw. 3)
 5138. Królikiewicz, rodzina (Przewodnik 1982 s. 54; kw. 3)
 5139. Królikowska Cecylia z d. Zocher (Szenic T.3, s. 226; zm. 1907)
 5140. Królikowska Władysława z d. Migduszewska (zm. 30.10.1918; kw. 64)
 5141. Królikowska Zofia (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 5142. Królikowski Franciszek (Szenic T.2, s. 156; zm. 1865)
 5143. Królikowski Jan (zm. 5.04.1925; kw. 64)
 5144. Królikowski Jan Walery (Album Powązek 1915; Kielarski s. 184; Przewodnik 1982 s. 25, 143; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 361; zm. 1886; kw. D)
 5145. Królikowski Józef Franciszek (Szenic T.1, s. 294; Wójcicki T.1, s. 148; zm. 1839)
 5146. Królikowski Roch (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 62)
 5147. Królikowski Stefan (zm. 13.02.1858; kw. 19)
 5148. Królikówski Franciszek (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 51)
 5149. Krudaszewski Ludwik (Szenic T.1, s. 416; zm. 1850)
 5150. Krug Czesław (Przewodnik 1982 s. 221; kw. 279)
 5151. Krug Henryk (zm. 1920; kw. 156)
 5152. Krüger Aniela Paulina z d. Dobostewicz (zm. 1953; kw. 17)
 5153. Krüger Edmund Jan (zm. 1935; kw. 17)
 5154. Krüger Janina z d. Szumowska (zm. 28.11.1956; kw. 17)
 5155. Krüger Józef (zm. 23.09.1968; kw. 17)
 5156. Krüger Józef (zm. 7.09.1895; kw. 17)
 5157. Krüger Ludwika z d. Jezierska (zm. 19.10.1926; kw. 17)
 5158. Krüger Ludwika z d. Szczerbińska (zm. 25.03.1877; kw. 17)
 5159. Krüger Maria (zm. 13.08.1999; kw. 17)
 5160. Krüger Władysław (zm. 17.04.1944; kw. 17)
 5161. Krukowiecka Walerja z d. Jabłońska (kw. 64)
 5162. Krukowska Aleksandra (I) (zm. 17.11.1839; kw. 17)
 5163. Krukowska Aleksandra (II) (zm. 21.07.1867; kw. 20)
 5164. Krukowska Barbara z d. Jeziorkowska (zm. 14.05.1966; kw. B)
 5165. Krukowska Jadwiga (zm. 7.03.1989; kw. I)
 5166. Krukowska Jola (zm. 24.10.1936; kw. I)
 5167. Krukowska Małgosia (zm. 8.05.1940; kw. I)
 5168. Krukowska Władysława z d. Jaśkówna (Przewodnik 2002 s. 277; kw. 225)
 5169. Krukowska Zofia z d. Max (zm. 16.01.1985; kw. 42)
 5170. Krukowski Antoni (zm. 13.08.1860; kw. 20)
 5171. Krukowski Franciszek (zm. 15.01.1967; kw. I)
 5172. Krukowski Henryk (zm. 21.04.1989; kw. 42)
 5173. Krukowski Jadwiga (zm. 7.03.1989; kw. I)
 5174. Krukowski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1873; Aleja Katakumbowa filar 47)
 5175. Krukowski Jerzy (zm. 1919; kw. 279)
 5176. Krukowski Tomasz (zm. 3.04.1867; kw. 42)
 5177. Krumholz Franciszek (zm. 1860; kw. 18)
 5178. Krupe Fabian (Album Powązek 1915; zm. 1870; kw. 178)
 5179. Krupica Feliks (zm. 26.03.1973; kw. 27 wpr.)
 5180. Krupica Izydor (zm. 4.03.1919; kw. 27 wpr.)
 5181. Krupica Leokadia z d. Maksajdowska (zm. 19.07.1987; kw. 27 wpr.)
 5182. Krupica Wacława (zm. 27.08.1983; kw. 27 wpr.)
 5183. Krupica Walentyna (zm. 1944; kw. 27 wpr.)
 5184. Krupicz Janina z d. Szczecińska (zm. 22.09.1985; kw. 42)
 5185. Krupicz Stefan (zm. 12.05.1990; kw. 42)
 5186. Krupińska Anna z d. Zamieńska 1o voto Szkopowska (zm. 12.01.1906; kw. 46)
 5187. Krupińska Stanisława (zm. 1907; kw. 25)
 5188. Krupiński Apolinary (I) (zm. 1915; kw. 25)
 5189. Krupiński Apolinary (II) (zm. 1920; kw. 23)
 5190. Krupiński Czesław (Kielarski s. 276; kw. 226)
 5191. Krupiński Franciszek Salezy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 80; Przewodnik 1982 s. 107; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 93; zm. 1898; kw. 28)
 5192. Krupiński Stefan (zm. 1944; kw. 25)
 5193. Krupski Jan Nepomucen Kazimierz (Szenic T.2, s. 78; zm. 1856)
 5194. Kruszczyńska Józefa z d. Hertrich (zm. 1.07.1918; kw. 17)
 5195. Kruszczyńska Zofia z d. Karpe (kw. 17)
 5196. Kruszczyński Konstanty (zm. 5.10.1895; kw. 17)
 5197. Kruszewska (zm. 4.07.1863; kw. 17)
 5198. Kruszewski Antoni (I) (zm. 5.04.1850; kw. 17)
 5199. Kruszewski Antoni (II) (Album Powązek 1915; zm. 1861; kw. 17)
 5200. Kruszewski Jan (Kielarski s. ?pod murem ul. Tatarskiej)
 5201. Kruszewski Stanisław (I) (Przewodnik 1982 s. 162; zm. 1944; kw. 195)
 5202. Kruszewski Stanisław (II) (zm. 1919; kw. 68)
 5203. Kruszewski Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1878; kw. 68)
 5204. Kruszewski Władysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 314; zm. 1911; kw. 53)
 5205. Kruszyński Jan (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 357; Wójcicki T.1, s. 115; zm. 1845; kw. 92)
 5206. Krużel Genowefa (zm. 16.12.1997; kw. 32 wpr.)
 5207. Krygier Alina Zofia (zm. 9.08.2004; kw. 17)
 5208. Krygier Eugeniusz (zm. 22.05.1944; kw. 17)
 5209. Krygier Helena z d. Buszek (zm. 12.01.1925; kw. 17)
 5210. Krygier Jadwiga z d. Kilińska (zm. 1985; kw. 20)
 5211. Krygier Jan (zm. 24.08.1927; kw. 17)
 5212. Krygier Kacper (zm. 22.04.1986; kw. 17)
 5213. Krygier Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 119; zm. 5.08.1944; kw. 17)
 5214. Krygier Tomasz (zm. 14.01.1981; kw. 17)
 5215. Kryniewiecka Julja (kw. 17)
 5216. Kryńska Józefa z d. Czerniawska (zm. 7.04.1877; kw. 17)
 5217. Kryńska Maria z d. Niedziałkowska (zm. 1903; kw. 175)
 5218. Kryńska Marya Felicya (kw. 17)
 5219. Kryński Adam Antoni (Kielarski s. 91; Przewodnik 1982 s. 130; kw. 66 lub 20)
 5220. Kryński Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 91; Przewodnik 2002 s. 80, 126, 129; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 388; zm. 31.01.1890; kw. 20)
 5221. Kryński Kalikst (zm. 30.06.1881; kw. 17)
 5222. Kryński Karol (Album Powązek 1915; zm. 1877; kw. 51)
 5223. Krysińska Cecylia z d. Wołowska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 108; Przewodnik 1982 s. 18, 63; zm. 1845; kw. 8)
 5224. Krysińska Franciszka z d. Brzezińska (zm. 30.12.1881; kw. A)
 5225. Krysińska Maniusia (zm. 29.09.1898; kw. 73)
 5226. Krysińska Urszula z d. Jasińska (zm. 21.06.1885; kw. A)
 5227. Krysiński Dominik (Przewodnik 1982 s. 183; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 33; Wójcicki T.3, s.181; zm. 1853katakumby)
 5228. Krysiński Franciszek Ksawery (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 164; zm. 1824; kw. 32)
 5229. Krysiński Ildefons (Przewodnik 2002 s. 179; Szenic T.2, s. 204; zm. 10.10.1870; kw. A)
 5230. Krysiński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1837; kw. 32)
 5231. Krysiński Józef (I) (zm. 3.04.1939; kw. A)
 5232. Krysiński Józef (II) (zm. 28.07.1867; kw. A)
 5233. Krysiński Leon (I) (Kielarski s. 141; kw. A)
 5234. Krysiński Leon (II) (zm. 21.12.1892; kw. A)
 5235. Krysiński Stanisław (zm. 3.09.1998; kw. 73)
 5236. Kryśkiewicz Antoni (zm. 14.05.1882; kw. 21)
 5237. Kryt Józefa z d. Jankowska (zm. 7.10.1968; kw. 18)
 5238. Krywult Aleksander (Kielarski s. 286; Przewodnik 1982 s. 202; Szenic T.3, s. 175; zm. 1903; kw. 229)
 5239. Krywult Jan (Kielarski s. 286; kw. 229)
 5240. Kryze Władysław (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 233; zm. 1908; kw. 44)
 5241. Krzeczkowski Konstanty (Przewodnik 1982 s. 195; kw. 152)
 5242. Krzemiński Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 71; Przewodnik 1982 s. 132; Szenic T.3, s. 318; zm. 1912; kw. 37)
 5243. Krzesiński Feliks (Przewodnik 1982 s. 49; kw. 11)
 5244. Krzesiński Jan (Przewodnik 1982 s. 107; zm. 1847; kw. 11)
 5245. Krzesiński Stanisław (Przewodnik 1982 s. 107; zm. 1902; kw. 11)
 5246. Krzesińskich, rodzina (Kielarski s. 33; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 11)
 5247. Krzeska Irena (kw. I)
 5248. Krzeska Julia (zm. 8.01.1980; kw. I)
 5249. Krzeski Tadeusz (zm. 3.01.1998; kw. I)
 5250. Krzeski Władysław (zm. 16.12.1966; kw. I)
 5251. Krzewińska Maszyńska Michalina z d. Jasińska (Kielarski s. 309; kw. 320)
 5252. Krzewiński-Maszyński Julian (Kielarski s. 309; Przewodnik 1982 s. 218, zm. 1943; kw. 320)
 5253. Krzycki Julian (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 48)
 5254. Krzykowski Antoni (Kielarski s. 145; kw. 1)
 5255. Krzymiński Piotr Aleksander (Szenic T.2, s. 349; zm. 1885)
 5256. Krzymuski Marcin (Album Powązek 1915; zm. 1875; kw. 26)
 5257. Krzymuski Władysław (zm. 1920; kw. 26)
 5258. Krzyształowicz Franciszek (Kielarski s. 258; kw. 197)
 5259. Krzysztoń Jerzy (Przewodnik 2002 s. 215; kw. 75)
 5260. Krzywda-Polkowski Franciszek (Przewodnik 1982 s. 160; kw. 192)
 5261. Krzywicka Martyna (zm. 10.11.1945; kw. 30 wpr.)
 5262. Krzywicki Stanisław (zm. 28.11.1924; kw. 30 wpr.)
 5263. Krzywiec-Okołowicz (zm. 1845; kw. 20)
 5264. Krzywoszewski Stefan (Przewodnik 1982 s. 71; kw. 161)
 5265. Krzyżaniak Anna (zm. 15.02.1971; kw. 18)
 5266. Krzyżaniak Jan (zm. 21.07.1966; kw. 18)
 5267. Krzyżanowska Helena z d. Łaskiewicz (zm. 26.03.1928; kw. 16)
 5268. Krzyżanowska Henryka z d. Baczkowska (zm. 8.11.1930; kw. 16)
 5269. Krzyżanowska Maria z d. Nivet 1o voto Kerntopfowa (zm. 19.03.1947; kw. 16)
 5270. Krzyżanowska Stanisława (zm. 19.07.1961; kw. 44)
 5271. Krzyżanowski Adrian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 123; Przewodnik 1982 s. 69; Szenic T.2, s. 20; Wójcicki T.2, s.114; zm. 1852; kw. 163)
 5272. Krzyżanowski Feliks (Kielarski s. 95; Przewodnik 2002 s. 85; kw. 16)
 5273. Krzyżanowski Ignacy (Szenic T.3, s. 192; zm. 1905)
 5274. Krzyżanowski Jan Kanty (Wójcicki T.3, s. 134)
 5275. Krzyżanowski Józef (Album Powązek 1915; Wójcicki T.2, s. 67; zm. 1851; kw. 13)
 5276. Krzyżanowski Konrad (Kielarski s. 284; Przewodnik 1982 s. 204; kw. 234)
 5277. Krzyżanowski Stanisław Filip (Szenic T.2, s. 313; zm. 1881; kw. 59)
 5278. Krzyżanowski Wacław (kw. 16)
 5279. Krzyżanowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 123; kw. 25)
 5280. Krzyżewicz Tadeusz (pseud. Tadzio II, Buzdygan) (Przewodnik 1982 s. 113; kw. 15)
 5281. Krzyżewski Bohdan (zm. 1919; kw. 85)
 5282. Książek Walery Stanisław (Kielarski s. 226; kw. P)
 5283. Książek Władysław (pseud. Julian Łętowski) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 291; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 78; zm. 1897; kw. 249)
 5284. Książę zob. Samsonowicz Andrzej
 5285. Księża - działacze Kościoła (Przewodnik 1982 s. 206; kw. 153)
 5286. Księża Archidiecezji Warszawskiej (Przewodnik 1982 s. 183; kw. 203)
 5287. Księża emeryci zmarli od 1877 r. (Kielarski s. 248; Przewodnik 1982 s. 163; kw. 107)
 5288. Księża Jezuici (Przewodnik 1982 s. 201; kw. 216)
 5289. Księża Reformaci (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 185)
 5290. Księża Zgromadzenia Misjonarzy (Kielarski s. 235; Przewodnik 1982 s. 154; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 185)
 5291. Księżopolska Ziuta (zm. 4.10.1991; kw. II)
 5292. Księżopolski Ryszard (zm. 12.12.1993; kw. II)
 5293. Kubarska Marya (zm. 27.02.1892; kw. B)
 5294. Kubarski Wojciech (zm. 26.07.1890; kw. B)
 5295. Kubełka Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1884; kw. 34)
 5296. Kubicki Zdzisław (Przewodnik 2002 s. 169; kw. J)
 5297. Kublicka Magdalena z d. Boczkowska (zm. 1847; kw. 27 wpr.)
 5298. Kublicki Franciszek (I) (Kielarski s. 98; kw. 18)
 5299. Kublicki Franciszek (II) (zm. 25.01.1889; kw. 18)
 5300. Kucharek Włodzimierz (zm. 10.06.1990; kw. II)
 5301. Kucharska Anna (zm. 1921; kw. II)
 5302. Kucharska Irena z d. Getter (zm. 5.04.1971; kw. D)
 5303. Kucharski Dariusz (zm. 2002; kw. 25)
 5304. Kucharski Franciszek (Szenic T.2, s. 90; zm. 1858)
 5305. Kucharski Tadeusz (Szenic T.3, s. 220; zm. 1907; kw. II)
 5306. Kucharzewski Feliks (Przewodnik 1982 s. 147; kw. 75)
 5307. Kucharzewski Ludwik (Przewodnik 2002 s. 79, 151, 170; Szenic T.2, s. 380; zm. 1889; kw. L)
 5308. Kucińska Janina z d. Kowalewska (zm. 17.09.1937; kw. 20)
 5309. Kuciński Feliks (zm. 11.05.1935; kw. 20)
 5310. Kuciński Wojciech (zm. 1940; kw. 20)
 5311. Kucz Karol (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 23; zm. 1892; kw. 30)
 5312. Kuczabińska Maria (peud. Strońska-Wasowska) (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 240)
 5313. Kuczalska-Reinschmidtowa Paulina zob. Reinschmidt Paulina z d. Kuczalska
 5314. Kuczborski Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 81; zm. 1911; kw. 26)
 5315. Kuczewska Józefa (Album Powązek 1915; zm. 1886; kw. 69)
 5316. Kuczkowska Anna (kw. 21)
 5317. Kuczkowska Anna z d. Lange (kw. 21)
 5318. Kuczkowski Józef (zm. 13.03.1[...]; kw. 21)
 5319. Kuczkowski Józef (kw. 21)
 5320. Kuczkowski Tomasz (Szenic T.1, s. 331; Wójcicki T.3, s. 149; zm. 1843)
 5321. Kuczyk Bogdan (zm. 1.12.2008; kw. 46)
 5322. Kuczyk Dionizy (zm. 19.09.1944; kw. 46)
 5323. Kuczyk Matylda z d. Stradecka (zm. 30.03.1980; kw. 46)
 5324. Kuczyk Stanisław (zm. 26.08.1957; kw. 46)
 5325. Kuczyńska Karolina (zm. 23.04.1976; kw. 46)
 5326. Kuczyńska Krystyna (zm. 28.12.2005; kw. 30 wpr.)
 5327. Kuczyńska Maria (zm. 16.08.2001; kw. T)
 5328. Kuczyńska Teresa (zm. 4.02.1961; kw. 46)
 5329. Kuczyńska Wiktoria Wanda z d. Modlińska (zm. 25.02.1975; kw. 25)
 5330. Kuczyński Albin (zm. 30.12.1994; kw. 46)
 5331. Kuczyński Antoni (Kielarski s. 158; katakumby filar 23-24)
 5332. Kuczyński Dominik (Wójcicki T.3, s. 33)
 5333. Kuczyński Ignacy (zm. 26.03.1857; kw. 17)
 5334. Kuczyński Jan Ignacy (Przewodnik 2002 s. 257; kw. 195)
 5335. Kuczyński Józef (zm. 1.01.1867; kw. 17)
 5336. Kuczyński Józef (Kielarski s. 257; kw. 196)
 5337. Kuczyński Katarzyna z d. Lipińska (zm. 4.02.1902; kw. O)
 5338. Kuczyński Sylwester (zm. 2.06.1962; kw. 46)
 5339. Kuczyński Wiktor (zm. 8.08.1879; kw. O)
 5340. Kuczyński, Władysław (Album Powązek 1915; kw. 53)
 5341. Kuczyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 53)
 5342. Kudasiewicz Adolf (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 155; zm. 1865; kw. 33)
 5343. Kudlicz Balbina z d. Rostkowska (Szenic T.2, s. 343; zm. 1884)
 5344. Kudlicz Balbina z d. Rostkowska (Szenic T.2, s. 343; zm. 1884)
 5345. Kudlicz Bonawentura (Album Powązek 1915; Kielarski s. 99; Przewodnik 1982 s. 65; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 394; Wójcicki T.2, s. 86; zm. 1848; kw. 12)
 5346. Kugler Antoni (Przewodnik 2002 s. 87; kw. 240)
 5347. Kühn Alfons (Przewodnik 2002 s. 174; zm. 1944; kw. 85)
 5348. Kühn Edward (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 85)
 5349. Kühn Jerzy (Kielarski s. 146; Przewodnik 2002 s. 80; kw. H)
 5350. Kuhn Karol (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 79)
 5351. Kuhnel Karol (Wójcicki T.3, s. 240)
 5352. Kujawski Franciszka (zm. 9.02.1989; kw. 18)
 5353. Kujawski Ludwik (zm. 21.10.1830; kw. 18)
 5354. Kujawski Maksymilian (zm. 19.12.1889; kw. 18)
 5355. Kujawski Marya (zm. 12.05.1863; kw. 18)
 5356. Kujawski Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 66; kw. 40)
 5357. Kukier Romasz (Album Powązek 1915; kw. 61)
 5358. Kuklińska Antonina (zm. 1941; kw. 98)
 5359. Kuklińska Marianna z d. Zienkiewicz (zm. 1975; kw. 98)
 5360. Kukliński Wacław (zm. 1954; kw. 98)
 5361. Kukulska Helena z d. Goździewska (zm. 16.08.1970; kw. 38)
 5362. Kukulska Janina z d. Rytel (zm. 29.03.1947; kw. II)
 5363. Kukulski Wincenty (zm. 22.04.1958; kw. 38)
 5364. Kula (Żakiewicz) Jan (zm. 1918; kw. 66)
 5365. Kulczycka Helena z d. Szymańska (zm. 1940; kw. 32 wpr.)
 5366. Kulczycka Zinajda z d. Gorizdra (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 242)
 5367. Kulczycki Jerzy (Kielarski s. 274; zm. 1919; kw. 221)
 5368. Kulczycki Ludwik (Przewodnik 1982 s. 200; kw. 221)
 5369. Kulczycki Michał (kw. 19)
 5370. Kuleczko Maria (zm. 19.04.1940; kw. 18)
 5371. Kuleczko Wincenta (zm. 31.07.1974; kw. 18)
 5372. Kulesza Janusz (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 5373. Kulesza Józef Romuald (Kielarski s. 284; kw. 234)
 5374. Kulesza Michał (Przewodnik 1982 s. 150; kw. 85)
 5375. Kulesza Stanisław (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 5376. Kulikowska Janina (zm. 1968; kw. 27 wpr.)
 5377. Kulikowski Franciszek (Szenic T.3, s. 210; zm. 1906)
 5378. Kulińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 41)
 5379. Kulisiewicz Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146)
 5380. Kulkowskich, rodzina (zm. 1887; kw. 46)
 5381. Kulman Karolina z d. Malczewska (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 40; zm. 1854; kw. 14)
 5382. Kulmanowa Karolina z d. Malczewska (Szenic T.2, s. 40; zm. 1854; kw. 14)
 5383. Kulmanowicz Maria z d. Bocheńska (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 4)
 5384. Kulska Eugenia z d. Sołecka (Przewodnik 2002 s. 156; kw. 164)
 5385. Kulski Julian (Przewodnik 1982 s. 92; kw. 164)
 5386. Kułakowski Henryk (Przewodnik 2002 s. 198; kw. 29 wpr.)
 5387. Kumaniecki Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 148; kw. 77)
 5388. Kumelski Norbert Alfons (Szenic T.2, s. 35; Wójcicki T.2, s. 34; zm. 1853)
 5389. Kummant Leopold (pseud. Kubryń) (Przewodnik 2002 s. 161; kw. 171)
 5390. Kuna Henryk (Przewodnik 2002 s. 60, 141, 264, 273; Aleja Zasłużonych)
 5391. Kuncewicz Sławomir (zm. 16.10.1931; kw. 42)
 5392. Kunicki de Magna Kunice Konstanty (Kielarski s. 190; kw. F)
 5393. Kunicki Kazimierz (zm. 1919; kw. F/G)
 5394. Kunicki Stanisław (Kielarski s. 190; Przewodnik 2002 s. 176; zm. 1942; kw. F/G)
 5395. Kunickich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 66; kw. F/G)
 5396. Kunin Ewa z d. Krauze (Przewodnik 1982 s. 81; Aleja Zasłużonych)
 5397. Kunkel Marya z d. Szafrankiewicz (zm. 1909; kw. IV)
 5398. Kunkel Roman (Kielarski s. 178; kw. 85)
 5399. Kunkel, rodzina (kw. IV)
 5400. Kunkiel Felicja z d. Schuller (zm. 1882; kw. 157)
 5401. Kunstetter Jan (Przewodnik 2002 s. 158; kw. 165)
 5402. Kunstetter Stanisław (Przewodnik 2002 s. 158; kw. 165)
 5403. Kunze Henryk (zm. 6.10.1882; kw. 25)
 5404. Kunze Paulina z d. Scholz (kw. 25)
 5405. Kupczyńska Agnieszka (zm. 29.05.1864; kw. 43)
 5406. Kupczyńska Elżbieta (zm. 3.05.1879; kw. 43)
 5407. Kupczyńska Zofia z d. Grell (zm. 1935; kw. 204)
 5408. Kupczyński Aleksander (zm. 1921; kw. 204)
 5409. Kupiec [...] (kw. 30 wpr.)
 5410. Kupiec Feliks (zm. 21.04.1993; kw. 30 wpr.)
 5411. Kupisiewicz Eleonora z d. Wierzbicka (zm. 28.01.1877; kw. 42)
 5412. Kupisiewicz Józef (zm. 18.12.1855; kw. 42)
 5413. Kupisiewicz Teressa z d. Wierzbicka (zm. 8.03.1847; kw. 42)
 5414. Kupisiewicz Waleria (zm. 10.04.1887; kw. 42)
 5415. Kupiszewski Henryk (Przewodnik 2002 s. 259; kw. 193)
 5416. Kuratowski (Kuratów) Marek Marceli (Przewodnik 2002 s. 203; kw. 69)
 5417. Kurcjuszowa Józefa Franciszka z d. Możdżeriska (Szenic T.3, s. 16; zm. 1891)
 5418. Kurcyusz Aleksy (Szenic T.2, s. 307; zm. 1880)
 5419. Kurdwanowska Justyna (Przewodnik 2002 s. 115; kw. 4)
 5420. Kurdziel Antoni (zm. 1985; kw. 17)
 5421. Kurdziel Maria (zm. 1993; kw. 17)
 5422. Kurella Irenka (Przewodnik 2002 s. 165; kw. 176)
 5423. Kurella Ludwik (Kielarski s. 294; Przewodnik 2002 s. 248; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 152; zm. 1902; kw. 268)
 5424. Kurella Zygmuś (Przewodnik 2002 s. 165; kw. 176)
 5425. Kurkiewicz Karolina z d. Bielska 1o voto Ruszkowska (zm. 1.12.1848; kw. 17)
 5426. Kurkowskl Karol (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 79)
 5427. Kurman Adam (zm. 6.11.1885; kw. 64)
 5428. Kurman Anna z d. Reinhard (zm. 1.02.1906; kw. 64)
 5429. Kurman Bohdan (zm. 15.07.1965; kw. 64)
 5430. Kurman Jerzy (zm. 22.10.1939; kw. 64)
 5431. Kurman Józef (zm. 28.10.1888; kw. 64)
 5432. Kurman Ludwik (zm. 11.05.1920; kw. 64)
 5433. Kurman Maria (zm. 16.12.1912; kw. 64)
 5434. Kurmanowa Zofia z d. Wróblewska (Przewodnik 2002 s. 162; kw. 172)
 5435. Kurnakowicz Jan (Przewodnik 2002 s. 64, 147; Aleja Zasłużonych)
 5436. Kurnatowska Helena z d. Żółtowska (zm. 1.02.1998; kw. 25)
 5437. Kurnatowska Janina (zm. 27.01.1998; kw. 19)
 5438. Kurnatowska Leokadia Marja z d. Doruchowska (zm. 4.08.1908; kw. 175)
 5439. Kurnatowska Zofia z d. Rostkowska (zm. 5.09.1877; kw. 15)
 5440. Kuroń Gaja z d. Bogucka (Przewodnik 2002 s. 72; kw. 85)
 5441. Kurowska Ewa (zm. 6.04.1967; kw. 30 wpr.)
 5442. Kurowska Franciszka (I) (zm. 23.08.1910; kw. 30 wpr.)
 5443. Kurowska Franciszka (II) (zm. 3.01.1918; kw. 30 wpr.)
 5444. Kurowska Irena z d. Niedźwiecka (zm. 16.02.1970; kw. I)
 5445. Kurowska Stanisława (zm. 14.01.1972; kw. 30 wpr.)
 5446. Kurowska Wanda (zm. 5.08.1873; kw. 30 wpr.)
 5447. Kurowski Franciszek Ksawery (Przewodnik 1982 s. 111; Szenic T.2, s. 81; Wójcicki T.3, s. 263; zm. 1857; kw. 20)
 5448. Kurowski Henryk (Kielarski s. 307; kw. 330)
 5449. Kurowski Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 125)
 5450. Kurowski Józef (Kielarski s. 307; kw. 330)
 5451. KurowskI Konrad (Album Powązek 1915; zm. 1810; kw. 32)
 5452. Kurowski Marcin (zm. 7.10.1869 (?); kw. 30 wpr.)
 5453. Kurowski Stanisław (kw. 30 wpr.)
 5454. Kurpiewski Ryszard (zm. 5.09.1999; kw. 30 wpr.)
 5455. Kurpińska Felycyanna z d. Dupond (zm. 20.02.1847; kw. 42)
 5456. Kurpińska Zofia (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 158)
 5457. Kurpiński Karol Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 115; Przewodnik 1982 s. 60; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 86; Wójcicki T.3, s. 263; zm. 1857; kw. 158)
 5458. Kurtz Jan (zm. 25.04.1945; kw. N)
 5459. Kurtz Janina z d. Markert (zm. 25.06.1975; kw. N)
 5460. Kurtz Jerzy (I) (zm. 30.03.1957; kw. N)
 5461. Kurtz Jerzy (II) (zm. 7.03.1968; kw. N)
 5462. Kurusz Józefa (zm. 2.08.1877; kw. 17)
 5463. Kuryluk, rodzina (Kielarski s. 259; kw. 199)
 5464. Kuryło Adam (zm. 1945; kw. 88)
 5465. Kuryło Antonina (zm. 1899 (?); kw. 88)
 5466. Kuryłowicz Adam (Przewodnik 1982 s. 199; kw. 224)
 5467. Kuszel Antoni Drogosław na Hullidowie (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 41-42)
 5468. Kuszel Maria z d. Hołowińska (Przewodnik 1982 s. 32, 139; kw. 53)
 5469. Kuszel, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 18)
 5470. Kuszelewska Antonina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 223; Przewodnik 2002 s. 49, 201; zm. 12.09.1904; kw. 65)
 5471. Kuszelewska Maria z d. Chmielewska (zm. 2.03.1954; kw. 65)
 5472. Kuszelewski Antoni (zm. 19.07.1921; kw. 65)
 5473. Kuszell (kw. 18)
 5474. Kuszell Adam (zm. 18.11.1927; kw. 33)
 5475. Kuszell Jan (zm. 26.01.1921; kw. 33)
 5476. Kuszell Maria z d. Hołowińska (Kielarski s. 214; kw. 53)
 5477. Kuszell Marja (zm. 15.01.1910; kw. 33)
 5478. Kuszell Rudolf (kw. 33)
 5479. Kuszell Stefan (zm. 1920)
 5480. Kuszkowska Marya z d. Schouppe (zm. 9.03.1873; kw. 21)
 5481. Kuszkowski Edward (Album Powązek 1915; Kielarski s. 194; zm. 1910; kw. 74)
 5482. Kutzner Jadwiga (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 52)
 5483. Kuzma Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 24, 246; zm. 1983; kw. 257)
 5484. Kuźma Jan (Szenic T.1, s. 153; Wójcicki T.1, s. 235; zm. 1822)
 5485. Kuźmińska Maria (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 292)
 5486. Kuźmiński Bolesław (Przewodnik 1982 s. 216; kw. 292)
 5487. Kuźniar Czesław (Przewodnik 2002 s. 228; kw. 112)
 5488. Kwapiński Janusz (zm. 9.08.1940; kw. 30 wpr.)
 5489. Kwapiński Józef (Album Powązek 1915; zm. 1887; kw. 3)
 5490. Kwarta Feliks Szczęsny (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 261)
 5491. Kwasiborska Natalia (zm. 1954; kw. 73)
 5492. Kwasiborski Władysław (zm. 1959; kw. 73)
 5493. Kwasieborska Alicja (zm. 9.09.1938; kw. 30 wpr.)
 5494. Kwasieborska Julia (zm. 1.05.1967; kw. 30 wpr.)
 5495. Kwasieborska Stefania (zm. 11.09.1925; kw. 30 wpr.)
 5496. Kwasieborski Eugeniusz (zm. 5.07.1939; kw. 30 wpr.)
 5497. Kwasieborski Franciszek Wincenty (zm. 11.07.1915; kw. 30 wpr.)
 5498. Kwasieborski Ignacy (kw. 30 wpr.)
 5499. Kwaśniewski Feliks (Kielarski s. 240; kw. 96)
 5500. Kwaśniewski Józef (Kielarski s. 116; kw. 157)
 5501. Kwaśniewski Józef Teofil (Szenic T.2, s. 176; zm. 1867)
 5502. Kwaśniewski Juliusz (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 5)
 5503. Kwiatkowska Eugenia z d. Pereświet-Sołtan (zm. 1986; kw. 31)
 5504. Kwiatkowska Leokadja z d. Kosiewicz (zm. 1931; kw. 32 wpr.)
 5505. Kwiatkowska Michalina z d. Wodzyńska (Przewodnik 2002 s. 127; kw. 26)
 5506. Kwiatkowska Stanisława (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 252)
 5507. Kwiatkowska Wacława z d. Krzywicka (zm. 16.12.1957; kw. 30 wpr.)
 5508. Kwiatkowska-Kielska Irena (zm. 2011; kw. 189)
 5509. Kwiatkowski Aleksander (Przewodnik 2002 s. 127; kw. 26)
 5510. Kwiatkowski Kajetan (Szenic T.2, s. 28; Wójcicki T.3, s. 108; zm. 1852)
 5511. Kwiatkowski Leon (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 169)
 5512. Kwiatkowski Maciej Józef (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 294)
 5513. Kwiatkowski Marian (zm. 1995; kw. 31)
 5514. Kwiatyńska Julia (Szenic T.2, s. 344; zm. 1884)
 5515. Kwiciński Onufry (Kielarski s. 30; kw. 7)
 5516. Kwiecinski Wincenty (Przewodnik 2002 s. 266; kw. 203)
 5517. Kwiecińska Alina (zm. 5.10.2001; kw. 17)
 5518. Kwiecińska Krystyna z d. Szwajkart (zm. 1989; kw. 42)
 5519. Kwiecińska Maria Jadwiga (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; zm. 1909; kw. 44)
 5520. Kwieciński Apolinary (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 56)
 5521. Kwieciński Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 66)
 5522. Kwieciński Onufry (Album Powązek 1915; zm. 1862; kw. 7)
 5523. Kwieciński Teodor (zm. 1876; kw. 19)
 5524. Kwieciński Walenty (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 95; zm. 1898; kw. 261)
 5525. Kwieclński Franciszek (Kielarski s. 153; Przewodnik 1982 s. 78; Aleja Zasłużonych)
 5526. Kwiet Franciszek Bolemir (Album Powązek 1915; Kielarski s. 52; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1864; kw. 31 wpr)
 5527. Kwietniewski Jan (zm. 9.05.1931; kw. 18)
 5528. Kwietniewski Marian (Kielarski s. 305; kw. 315)
 5529. Kwietniewski Władysław (Kielarski s. 141; Przewodnik 2002 s. 179; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. A)
 5530. Do góry

  L

 5531. Lachman Wacław (Przewodnik 1982 s. 88; Aleja Zasłużonych)
 5532. Lachnicki Cyprian (Szenic T.3, s. 216; zm. 1906)
 5533. Lachnickich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 182)
 5534. Lachoń Antoni (Przewodnik 1982 s. 33)
 5535. Lafontaine Teresa, de z d. Kornela (Szenic T.1, s. 203; Wójcicki T.3, s. 109; zm. 1827)
 5536. Lagosz Kazimierz (zm. 1888; kw. 42)
 5537. Laidler Konstanty (Przewodnik 1982 s. 90; Aleja Zasłużonych)
 5538. Lalewicz Duduś (zm. 1910; kw. 244)
 5539. Lalewicz Jerzy (zm. 1951; kw. 244)
 5540. Lalewicz Marian (Przewodnik 1982 s. 210; zm. 1944; kw. 244)
 5541. Lalewicz Stanisław (zm. 1902; kw. 244)
 5542. Lalewicz Waleria z d. Rode (zm. 1915; kw. 244)
 5543. Lalewicz Zygmunt (zm. 1920; kw. 244)
 5544. Lambor Julian (Przewodnik 1982 s. 71; kw. 161)
 5545. Lampe Wiktor (Przewodnik 2002 s. 169; kw. I)
 5546. Lampi Ksawery (Wójcicki T.3, s. 241)
 5547. Lanci Franciszek Maria (Przewodnik 1982 s. 120; Szenic T.2, s. 250; zm. 1875; kw. 177)
 5548. Lanci, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 33)
 5549. Lanckoroński Paweł (Szenic T.2, s. 324; zm. 1882)
 5550. Lanckorońskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 31)
 5551. Lancmańska Maria z d. Sobol (zm. 27.10.1982; kw. 30 wpr.)
 5552. Lancmański Zygmunt (zm. 25.10.1968; kw. 30 wpr.)
 5553. Landie Edward (zm. 25.02.1930; kw. 32 wpr.)
 5554. Landie Julja (zm. 1879; kw. 32 wpr.)
 5555. Landie Leoncjusz (zm. 1884; kw. 32 wpr.)
 5556. Landie Maria z d. Rakoczy (zm. 1893; kw. 32 wpr.)
 5557. Landsberg Honorata z d. Zwolińska 1o voto Jeziorowska (Kielarski s. 161; katakumby filar 42-43)
 5558. Landsberg Mieczysław (Kielarski s. 161; katakumby filar 44-45)
 5559. Landschafft Walenty (zm. 8.05.1851; kw. 17)
 5560. Landschaft, rodzina (Kielarski s. 41; kw. 17)
 5561. Langda Barbara z d. Meissner (zm. 1967; kw. IV)
 5562. Lange Antoni (Kielarski s. 207; Przewodnik 2002 s. 228; kw. 109)
 5563. Lange Cecylia z d. Leidig 1o voto Ruckert (zm. 26.01.1866; kw. 18)
 5564. Lange Helna (kw. 32 wpr.)
 5565. Lange Jan, Fryderyk (kw. 21)
 5566. Lange Józef (Przewodnik 2002 s. 180; kw. 32 wpr.)
 5567. Lange Karolina z d. Wieman (zm. 12.06.1851; kw. 21)
 5568. Lange Mariola (zm. 1928; kw. 81)
 5569. Lange Mieczysław (zm. 6.04.1869; kw. 32)
 5570. Langner Edmund (Album Powązek 1915; Kielarski s. 101; Szenic T.3, s. 88; zm. 1897 lub 1898; kw. 12)
 5571. Langner Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 2)
 5572. Langner Jan (Kielarski s. 101; kw. 128)
 5573. Langner, rodzina (Przewodnik 2002 s. 53; kw. 12)
 5574. Lapiński (Łapiński) Aleksander (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 5575. Laska Berta z d. Tischler (zm. 17.05.1870; kw. 20)
 5576. Laska Stefania z d. Ilińska (zm. 8.02.1920; kw. 20)
 5577. Laski Aleksander (I) (zm. 17.09.1880; kw. 20)
 5578. Laski Aleksander (II) (zm. 9.10.1909; kw. 20)
 5579. Laski Aleksander Karol Bernard (Album Powązek 1915; Kielarski s. 263; Szenic T.1, s. 419; zm. 1850; zm. 15.08.1850; kw. 20)
 5580. Laski Antoni (Szenic T.3, s. 111; zm. 1899)
 5581. Laski Władysław (I) (zm. 7.12.1889; kw. 20)
 5582. Laski Władysław (II) (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 86)
 5583. Laskich, rodzina (Kielarski s. 180; Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. 20)
 5584. Laskowska Krystyna z d. Jankowska (zm. 20.10.1978; kw. 37)
 5585. Laskowska Łucja z d. Kuczyńska (zm. 27.05.1953; kw. O)
 5586. Laskowska Zofia (Kielarski s. 203; Przewodnik 2002 s. 61; kw. 134)
 5587. Laskowski Antoni (Album Powązek 1915; kw. 84)
 5588. Laskowski Kazimierz (pseud. El) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 92; Przewodnik 1982 s. 137; Szenic T.3, s. 320; zm. 1913; kw. 52)
 5589. Laskowski Leon (zm. 24.04.1931; kw. O)
 5590. Laskowski Stefan (zm. 24.09.1962; kw. O)
 5591. Laskowski Zbigniew Andrzej (zm. 20.04.1995; kw. IV)
 5592. Laskowski Zdzisław (zm. 15.11.1940; kw. 37 (grób symboliczny))
 5593. Lasocka Monica (Album Powązek 1915; zm. 1850; kw. 15)
 5594. Lasocka Teodozja z d. Borzęcka (zm. 3.07.1846; kw. 18)
 5595. Lasocki Alojzy (Szenic T.1, s. 160; Wójcicki T.1, s. 188; zm. 1823)
 5596. Lasocki Antoni (Kielarski s. 115; Przewodnik 2002 s. 52, 172; kw. 84)
 5597. Lasocki Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 174; kw. 82)
 5598. Lasocki Leon (Kielarski s. 122; kw. 158)
 5599. Lasockich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 52; kw. 84)
 5600. Lasota Jan (Album Powązek 1915; zm. 1878; kw. 51)
 5601. Lassotowa Marya z d. Wapniewska (zm. 17.05.1867; kw. 27 wpr.)
 5602. Latałło Stanisław (Przewodnik 2002 s. 180; zm. 19.12.1974; kw. 30 wpr.)
 5603. Latoszewski Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 208klin ul. Powązkowskiej i Tatarskiej)
 5604. Latoszyńskich, rodzina (kw. 28 wpr.)
 5605. Latour Stanisław (zm. 1920)
 5606. Laudyn Aleksandra z d. Miler (zm. 28.12.1951; kw. IV)
 5607. Laudyn Feliks (zm. 25.04.1933; kw. IV)
 5608. Lauer, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 174)
 5609. Laurent Athanase (Kielarski s. 231; kw. 163)
 5610. Laurysiewicz Jan Gwalbert (Przewodnik 1982 s. 208-209; kw. 251)
 5611. Laurysiewicz Stefan (Kielarski s. 196; kw. 251)
 5612. Lazzarini Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 29)
 5613. Le Brun (Lebrun) Aleksander Antoni (Kielarski s. 116; Przewodnik 1982 s. 59-60; Szenic T.2, s. 183; zm. 1868; kw. 157)
 5614. Le Brun (Lebrun) Piotr (Album Powązek 1915; Kielarski s. 116; Przewodnik 2002 s. 152; Szenic T.2, s. 282; zm. 1879; kw. 157)
 5615. Le Brun (Lebrun) Tomasz (Kielarski s. 117; Przewodnik 2002 s. 152; kw. 157)
 5616. Le Brun, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 157)
 5617. Le Doux Francois Gabriel (Przewodnik 2002 s. 137; Szenic T.1, s. 158; Wójcicki T.2, s. 155; zm. 1823katakumby)
 5618. Lebenstein Jan (Przewodnik 2002 s. 118; kw. 14)
 5619. Leber Zenon (Album Powązek 1915; zm. 1894; kw. 80)
 5620. Lebiedzińska Emilia z d. Gajewska 1o voto ODKOPAĆ (zm. 5.05.1849; kw. N)
 5621. Lebiedziński Karol (kw. N)
 5622. Lebiedziński Piotr (Przewodnik 1982 s. 122; kw. 29 wpr.)
 5623. Lebisz Mieczysław (Szenic T.3, s. 377; zm. 1917)
 5624. Lebrun Adam (Wójcicki T.2, s. 256)
 5625. Lebrun Karolina (Wójcicki T.1, s. 158)
 5626. Lech Antoni (Kielarski s. 253; kw. 190)
 5627. Lech Romana (zm. 1994; kw. 32 wpr.)
 5628. Lechowski Witold (zm. 1919)
 5629. Lechowskich, rodzina (zm. 1877; kw. B)
 5630. Lec-Zapartowicz Józef (Kielarski s. 124; kw. 166)
 5631. Lednicka Maria (Kielarski s. 253; kw. 191)
 5632. Lednicka Rozalia (Kielarski s. 253; kw. 191)
 5633. Lednicka-Szczytt Maryla zob. Szczytt Maryla z d. Lednicka
 5634. Lednicki Aleksander (Kielarski s. 253; Przewodnik 2002 s. 260; kw. 191)
 5635. Lednicki Wacław (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 191)
 5636. Lednickich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 160; kw. 191)
 5637. Ledoux Emille (zm. 19.12.1873; kw. 30 wpr.)
 5638. Ledóchowska Józefa Wiktoria Franciszka z d. Truskolaska (Szenic T.1, s. 401; zm. 1849)
 5639. Ledóchowski Józef (Szenic T.2, s. 159; zm. 1866)
 5640. Ledóchowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 25)
 5641. Leduchowska Józefa (Wójcicki T.2, s. 23)
 5642. Lefevre Bronisława (zm. 25. 10.1878; kw. 18)
 5643. Lefevre Michalina (zm. 18.03.1883; kw. 18)
 5644. Legatowicz Jadwiga (zm. 27.05.1991; kw. B)
 5645. Legatowicz Maria (zm. 21.10.1968; kw. B)
 5646. Legatowicz Władysław (zm. 1944; kw. B)
 5647. Legutko Stanisław (Kielarski s. 242; kw. 119)
 5648. Lehowska Maria z d. Gebethner (zm. 1972; kw. 32 wpr.)
 5649. Lehr Jan (zm. 1919; kw. 105)
 5650. Leitz Olimpia z d. Stekiewicz 1o voto Olejniczakowska (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 98)
 5651. Leitz Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 98)
 5652. Leja Emilia z d. Milkuszyc (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 213; zm. 1906; kw. 51)
 5653. Leja Józef (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 51)
 5654. Lejowa Emilia z d. Milkuszyc (Kielarski s. 213; Szenic T.3, s. 213; zm. 1906; kw. 51)
 5655. Lelewel Ewa (Przewodnik 2002 s. 118; kw. 12)
 5656. Lelewel Karol Maurycy (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 65; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 228; Wójcicki T.1, s. 184; zm. 1830; kw. 12)
 5657. Leliwa-Borzuchowska Walerja z d. Borch-Prekerów (zm. 24.04.1911; kw. 19)
 5658. Leliwa-Sławiński Teodor (zm. 1920)
 5659. Lelowski Antoni (Szenic T.2, s. 69; Wójcicki T.2, s. 64; zm. 1855)
 5660. Lemańska Helena (zm. 1873; kw. IV)
 5661. Lemańska Maria z d. Nadratowska (Kielarski s. 200; kw. 62)
 5662. Lemańska Wanda (Kielarski s. 200; kw. 62)
 5663. Lemański Jan (Kielarski s. 189; Przewodnik 1982 s. 176; kw. 62)
 5664. Lemański Ludwik (zm. 20.05.1873; kw. IV)
 5665. Lemański Michał (zm. 1916; kw. IV)
 5666. Lemański Mirosław (zm. 1920; kw. 170)
 5667. Lemirski Własysław (zm. 30.12.1975; kw. 30 wpr.)
 5668. Lemiszewska Natalia (zm. 1984; kw. II)
 5669. Lemiszewski Stanisław (zm. 5.01.1967; kw. II)
 5670. Lenartowicz Eugeniusz (zm. 15.07.1961; kw. D)
 5671. Lenartowicz Jerzy Zdzisław (zm. 2.10.2000; kw. I)
 5672. Lenartowicz Józef (I) (zm. 1851; kw. I)
 5673. Lenartowicz Józef (II) (Przewodnik 1982 s. 183; zm. 1951; kw. 203)
 5674. Lenartowicz Józef Adam (zm. 1939; kw. I)
 5675. Lenartowicz Józefa (zm. 1861; kw. I)
 5676. Lenartowicz Julia (zm. 1894; kw. I)
 5677. Lenartowicz Leon (zm. 27.11.1905; kw. D)
 5678. Lenartowicz Ludwika (zm. 1877; kw. I)
 5679. Lenartowicz Paulina (zm. 1926; kw. I)
 5680. Lenartowicz Rozalia z d. Kramer (zm. 7.07.1924; kw. D)
 5681. Lenartowicz Stanisława (zm. 1971; kw. I)
 5682. Lenartowicz Stefan (zm. 2.08.1961; kw. D)
 5683. Lenartowicz Tadeusz (zm. 4.01.1951; kw. D)
 5684. Lenartowicz Teofila (zm. 1864; kw. I)
 5685. Lenc Stanisław (Kielarski s. 77; kw. 32)
 5686. Lenk Irena von z d. Wójcicka (zm. 7.09.1991; kw. 44)
 5687. Lenk Jerzy (zm. 2.01.1985; kw. 44)
 5688. Lenk Józef (zm. 1875; kw. 30 wpr.)
 5689. Lenkiewicz Wanda z d. Wiśnicka (zm. 1921; kw. 30 wpr.)
 5690. Lentz Bronisława z d. Kubarska (zm. 10.02.1916; kw. B)
 5691. Lentz Konstanty (I) (zm. 16.01.1878; kw. B)
 5692. Lentz Konstanty (II) (zm. 1943; kw. B)
 5693. Lentz Stanisław (Przewodnik 1982 s. 99-100; kw. 32 wpr.)
 5694. Lentz Władysław (zm. 19.06.1937; kw. B)
 5695. Lentz Zygmuś (zm. 23.10.1886; kw. B)
 5696. Leo Edward (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 108; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 144; zm. 1901; kw. 26)
 5697. Leoniak Maryla (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 69)
 5698. Lepecki Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 35)
 5699. Lepige Jan (Wójcicki T.3, s.240)
 5700. Leppert Stanisław (Szenic T.3, s. 314; zm. 1912)
 5701. Leppert Władysław (Przewodnik 2002 s. 264; kw. 198)
 5702. Lerowska Tekla z d. Kowalska (kw. 19)
 5703. Lerowski Czesław (zm. 28.09.1949; kw. 19)
 5704. Lerowski Marceli (zm. 05.1953; kw. 19)
 5705. Lerowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 121; kw. 19)
 5706. Lesiewska Marija z d. Koester (kw. 36)
 5707. Lesiński Ignacy Dominik (Szenic T.2, s. 179; zm. 1868)
 5708. Lesiński Teofil (I) (Szenic T.2, s. 115; zm. 1860)
 5709. Lesiński Teofil (II) (Kielarski s. 17; Przewodnik 2002 s. 78; zm. 1866; kw. 178 lub 179)
 5710. Lesisz, rodzina (Przewodnik 2002 s. 165; kw. 176)
 5711. Leska Anna z d. Daab (?) (Przewodnik 2002 s. 127; kw. 24)
 5712. Leska Maria z d. Olszyńska (Przewodnik 2002 s. 127; zm. 1949; kw. 24)
 5713. Leski Franciszek (Kielarski s. 203; kw. 50)
 5714. Leski Józef Franciszek Stanisław (Szenic T.1, s. 177; Wójcicki T.2, s. 215; zm. 1825katakumby)
 5715. Leski Juliusz (zm. 1953; kw. 24)
 5716. Leski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 127; zm. 2000; kw. 24)
 5717. Leski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. 47)
 5718. Leski Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1872; kw. 178)
 5719. Leskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. 47)
 5720. Leskiewicz Aleksander (I) (zm. 1940; kw. 19)
 5721. Leskiewicz Aleksander (II) (zm. 19.05.1888; kw. 19)
 5722. Leskiewicz Emil Henryk (zm. 1915; kw. 19)
 5723. Leskiewicz Józef (zm. 18.04.1890; kw. 19)
 5724. Leskiewicz Marja z d. Kuczyńska (zm. 1936; kw. 18)
 5725. Leskiewicz Olimp (zm. 1934; kw. 18)
 5726. Leskiewicz Stanisław (zm. 1928; kw. 18)
 5727. Leskiewicz Stefcio (zm. 1885; kw. 18)
 5728. Leskiewicz Zbigniew (zm. 14.05.1987; kw. 19)
 5729. Lesman Bolesław zob. Leśmian
 5730. Lesniowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 44)
 5731. Lessel August (Szenic T.1, s. 287; zm. 1838; kw. 10)
 5732. Lessel Fryderyk Albert (Album Powązek 1915; Kielarski s. 103; Przewodnik 1982 s. 64; Szenic T.1, s. 152; zm. 1822; kw. 10)
 5733. Lessel Józef Grzegorz Karol (Przewodnik 1982 s. 64-65; Szenic T.1, s. 338; zm. 1844; kw. 10)
 5734. Lessel Karol (Szenic T.1, s. 314; zm. 1841; kw. 10)
 5735. Lessel Teresa z d. Charlemont (zm. 1860 (?); kw. 10)
 5736. Lessel, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 10)
 5737. Lesser Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 48; Szenic T.2, s. 391; zm. 1890; kw. 23)
 5738. Lesser, rodzina (Przewodnik 2002 s. 35, 123; kw. 23)
 5739. Leszczewska Maria z d. Zabierzowska (zm. 13.10.1913; kw. 42)
 5740. Leszczewski Franciszek (zm. 22.06.1902; kw. 42)
 5741. Leszczewski Gustaw (zm. 1884; kw. 42)
 5742. Leszczuk-Leszczyńska Felicja zob. Leszczyńska Felicja z d. Leszczuk
 5743. Leszczyc-Sumiński Wincenty (kw. 27 wpr.)
 5744. Leszczyc-Sumińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 27)
 5745. Leszczyńska Celestyna z d. Wierzbicka (zm. 15.10.1869; kw. 19)
 5746. Leszczyńska Felicja z d. Leszczuk (Kielarski s. 207; kw. 39)
 5747. Leszczyńska Honorata z d. Rapacka (Kielarski s. 142; Przewodnik 2002 s. 178; zm. 1937; kw. A)
 5748. Leszczyńska Jadwiga (kw. 38)
 5749. Leszczyńska Julianna 1o voto Rądziszewska (zm. 1983; kw. N)
 5750. Leszczyńska Leokadia z d. Pancewicz (Przewodnik 1982 s. 102; kw. A)
 5751. Leszczyńska Władysława z d. Brühl (zm. 1923; kw. 19)
 5752. Leszczyńska Zofja z d. Stokowska (zm. 6.05.1919; kw. 17)
 5753. Leszczyński Bolesław (Kielarski s. 143; Przewodnik 1982 s. 102; Szenic T.3, s. 390; zm. 1918; kw. A)
 5754. Leszczyński Franciszek (zm. 21.03.1870; kw. 19)
 5755. Leszczyński Jan Nepomucen (Kielarski s. 138; kw. 28 wpr.)
 5756. Leszczyński Jerzy (Przewodnik 1982 s. 86; Aleja Zasłużonych)
 5757. Leszczyński Józef Kalasanty (zm. 1927; kw. 19)
 5758. Leszczyński Roman (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 47)
 5759. Leszczyński Stanisław Andrzej Wiktor (Kielarski s. 138; Przewodnik 1982 s. 99; kw. 28 na wpr)
 5760. Leszczyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 19)
 5761. Lesznowska Pelagia z d. Sędzimir (Szenic T.3, s. 193; zm. 1905; Aleja Katakumbowa filar 40, naprzeciw; kw. 16)
 5762. Lesznowski Antoni (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 164; Przewodnik 1982 s. 66; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 145; zm. 1820; Aleja Katakumbowa filar 40, naprzeciw; kw. 16 lub katakumby filar 28-29)
 5763. Lesznowski Antoni (II) (Kielarski s. 210; kw. 47)
 5764. Lesznowski Antoni Leon (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 66; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 103; zm. 1859; Aleja Katakumbowa filar 40, naprzeciw; kw. 16)
 5765. Lesznowski Kazimierz (zm. 1919)
 5766. Lesznowski Ludwik (Szenic T.2, s. 248; zm. 1875; kw. 47)
 5767. Lesznowski Stanisław (I) (Album Powązek 1915; zm. 1875; kw. 47)
 5768. Lesznowski Stanisław (II) (Kielarski s. 210; Szenic T.3, s. 256; zm. 1909; kw. 47)
 5769. Leśkiewicz Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1811; Aleja Katakumbowa filar 24)
 5770. Leśkiewicz Irena z d. Makulska (zm. 27.08.1951; kw. 32 wpr.)
 5771. Leśkiewicz Józefa zd. Turowska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 63; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1884; kw. 27)
 5772. Leśkiewicz Olimp (Kielarski s. 93; kw. 18)
 5773. Leśmian (Lesman) Bolesław (Kielarski s. 128; Przewodnik 1982 s. 95; kw. 171)
 5774. Leśnicki Zbigniew (zm. 1920; kw. 234)
 5775. Leśniewska Antonina (Przewodnik 2002 s. 177; kw. C)
 5776. Leśniewska Jadzia (Jadwiga) (Kielarski s. 110; kw. 6)
 5777. Leśniewski Adam (zm. 1920; kw. 234)
 5778. Leśniewski Józef (I) (Kielarski s. 284; kw. 234)
 5779. Leśniewski Józef (II) (Kielarski s. 262; kw. X)
 5780. Leśniewski Paweł Eustachy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 86; Przewodnik 2002 s. 51, 127; Szenic T.2, s. 68; Wójcicki T.2, s. 2, 69; zm. 1855; kw. 24)
 5781. Leśniewski Stanisław (I) (Kielarski s. 310; Przewodnik 2002 s. 293; zm. 1939; kw. 339)
 5782. Leśniewski Stanisław (II) (Przewodnik 2002 s. 294; zm. 2001; kw. 318)
 5783. Leśnik Konrad (zm. 5.07.1900; kw. 46)
 5784. Leśniowski Antoni (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 279)
 5785. Leśniowski Józef (Szenic T.2, s. 344; zm. 1884)
 5786. Levittoux Henryk Józef Piotr (Przewodnik 2002 s. 78; Szenic T.2, s. 291; zm. 1879; kw. A)
 5787. Levittoux Maria (Kielarski s. 143; Przewodnik 2002 s. 78, 179; kw. A)
 5788. Lewak Adam (Przewodnik 1982 s. 134; kw. 47)
 5789. Lewandowska Antonina (zm. 1883; kw. 30 wpr.)
 5790. Lewandowska Danuta (zm. 1977; kw. 199)
 5791. Lewandowska Henryka z d. Kupińska (zm. 5.12.1981; kw. 30 wpr.)
 5792. Lewandowska Małgorzata (zm. 2.08.1844; kw. 21)
 5793. Lewandowska Maniusia (zm. 1895; kw. 206)
 5794. Lewandowska Marianna (zm. 1930; kw. 30 wpr.)
 5795. Lewandowska Waleria z d. Tyfczyńska (zm. 27.05.1931; kw. 206)
 5796. Lewandowski Andrzej (I) (zm. 14.12.1854; kw. 21)
 5797. Lewandowski Andrzej (II) (zm. 1911; kw. 30 wpr.)
 5798. Lewandowski Edward (zm. 25.12.1944; kw. 30 wpr.)
 5799. Lewandowski Feliks (kw. 206)
 5800. Lewandowski Jan Roman (kw. 206)
 5801. Lewandowski Jerzy Leon (zm. 19.05.2002; kw. 30 wpr.)
 5802. Lewandowski Józef (I) (Przewodnik 2002 s. 85; zm. 1927; kw. 206)
 5803. Lewandowski Józef (II) (zm. 19.08.1961; kw. 206)
 5804. Lewandowski Kazio (zm. 18.05.1892; kw. 206)
 5805. Lewandowski Leon (zm. 22.02.1970; kw. 30 wpr.)
 5806. Lewandowski Leopold Leon (Album Powązek 1915; Kielarski s. 191; Przewodnik 2002 s. 176; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 73; zm. 1896; kw. F)
 5807. Lewandowski Marcin (zm. 5.04.1869; kw. 21)
 5808. Lewandowski Roman (kw. 206)
 5809. Lewandowski Ryszard Henryk (zm. 30.12.1996; kw. 30 wpr.)
 5810. Lewandowski Stanisław Roman (Kielarski s. 248; Przewodnik 2002 s. 46, 47, 48, 51; kw. 125)
 5811. Lewandowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 55; kw. 176)
 5812. Lewański Jan (Kielarski s. 280; kw. 239)
 5813. Lewenstam Bronisław (zm. 1919; kw. 184)
 5814. Lewenstern Wugeniusz (Kielarski s. 189; kw. 172)
 5815. Lewental (Lewenthal) Franciszek Salezy (Salomon) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 31; Przewodnik 2002 s. 48, 112; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 157; zm. 1902; kw. 7)
 5816. Lewental (Lewenthal) Hortensja z d. Berson (Kielarski s. 31; Przewodnik 2002 s. 112; zm. 1923; kw. 7)
 5817. Lewgowd Gabrjela (zm. 20.02.1875; kw. 30 wpr.)
 5818. Lewicka Purwińska Irena (zm. 9.10.1988; kw. I)
 5819. Lewicka Waleria z d. Biłgorajska (Szenic T.2, s. 197; zm. 1870)
 5820. Lewicki Antoni (Szenic T.2, s. 320; zm. 1882)
 5821. Lewicki Halina (zm. 11.08.1991; kw. 38)
 5822. Lewicki Stanisław (zm. 2.12.1967; kw. 38)
 5823. Lewicki Stefan Jan (zm. 1919)
 5824. Lewicki Zbigniew (zm. 11.09.1991; kw. 38)
 5825. Lewicz-Golejewski Marian (zm. 1930; kw. 45)
 5826. Lewin Zofia (Przewodnik 2002 s. 291; kw. 329)
 5827. Lewińska Jadwiga z d. Medyńska (zm. 15.01.1969; kw. B)
 5828. Lewiński Jakub Walenty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 40; Przewodnik 1982 s. 112; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 176; zm. 1867; kw. 15)
 5829. Lewiński Jan Piotr (Przewodnik 1982 s. 198-199; kw. 224)
 5830. Lewiński Kazik (Kielarski s. 127; kw. 169)
 5831. Lewiszewski Antoni (zm. 1870; kw. II)
 5832. Lewiszewski Józef (zm. 1896; kw. II)
 5833. Lewiszewski Nikodem (zm. 1891; kw. II)
 5834. Lewocka Katarzyna z d. Lipińska (Przewodnik 1982 s. 62; Szenic T.2, s. 389; zm. 1890; kw. 6)
 5835. Lex Józef (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 114; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 163; zm. 1866; kw. 4)
 5836. Leżeńska Teodozja z d. Mac Donald (zm. 1908; kw. 32 wpr.)
 5837. Lędziakowski Piotr (Kielarski s. 274; Przewodnik 1982 s. 36, 200; kw. 220)
 5838. Lhuillier Zofia zob. Lullier
 5839. Libchen Juliusz zob. Bobrownicki-Libchen
 5840. Libczyńska Halina (zm. 1975; kw. 20)
 5841. Libczyńska Krystyna (zm. 26.06.1998; kw. 20)
 5842. Libczyńska Stefania z d. Biernacka (zm. 1959; kw. 20)
 5843. Libczyńska Teresa (zm. 28.12.1998; kw. 20)
 5844. Libczyńska Zofia (zm. 10.01.1994; kw. 20)
 5845. Libczyński Andrzej (zm. 24.03.2004; kw. 20)
 5846. Libczyński Janusz (zm. 1960; kw. 20)
 5847. Libczyński Zygmunt (zm. 1960; kw. 20)
 5848. Libenau Florentyna z d. Rycerska (zm. 28.11.1918; kw. 19)
 5849. Libenau Walerian (zm. 3.07.1931; kw. 19)
 5850. Libera Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 167-168; kw. e)
 5851. Liberadzka Maria z d. Ślązak (Slązak?) (Kielarski s. 307; kw. 329)
 5852. Libicki Stanisław (Kielarski s. 122; kw. 163)
 5853. Librachowa Maria (Przewodnik 1982 s. 172; kw. 118)
 5854. Liczbańska Karolina (zm. 20.12.1892; kw. IV)
 5855. Liczbińska Halina (zm. 1975; kw. 20)
 5856. Liczbińska Stefania z d. Biernacka (zm. 1959; kw. 20)
 5857. Liczbińska Teresa (zm. 1998; kw. 20)
 5858. Liczbiński Andrzej (zm. 2004; kw. 20)
 5859. Liczbiński Janusz (zm. 1960; kw. 20)
 5860. Liczbiński Zygmunt (zm. 1960; kw. 20)
 5861. Lideman Wanda Henryeta (Henrieta?) (Kielarski s. 155; katakumby filar 9)
 5862. Liebert Jerzy (Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 177; kw. 61)
 5863. Liebinsfeld Julian Kostka, de (Przewodnik 2002 s. 180; zm. 30.02.1873; kw. 30 wpr.)
 5864. Lieder (Rolicz-Liedar) Wacław (Przewodnik 1982 s. 52; kw. 7)
 5865. Lieder Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1867; kw. 7)
 5866. Ligarzewska Janina (Kielarski s. 276; kw. 227)
 5867. Ligocki Edward (Przewodnik 1982 s. 63; kw. 6)
 5868. Lijewski Mieczysław (Szenic T.3, s. 339; zm. 1914)
 5869. Likowski Henryk (Kielarski s. 176; kw. 117)
 5870. Lilpop Antoni Augustyn (Kielarski s. 39; Przewodnik 2002 s. 119; kw. 15)
 5871. Lilpop Daniel Andrzej (zm. 09.1944; kw. B)
 5872. Lilpop Joanna z d. Petzold (Szenic T.3, s. 237; zm. 22.06.1908; kw. B)
 5873. Lilpop Karol Jerzy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 39; Przewodnik 2002 s. 119; Szenic T.1, s. 258; zm. 1833; kw. 15)
 5874. Lilpop Karol Julian (Kielarski s. 39; kw. 15)
 5875. Lilpop Stanisław (I) (Kielarski s. 140; Przewodnik 1982 s. 24, 103; Szenic T.2, s. 161; zm. 15.10.1866; kw. B)
 5876. Lilpop Stanisław (II) (zm. 23.02.1944; kw. B)
 5877. Lilpop Wacław Józef (Przewodnik 2002 s. 179; zm. 1949; kw. B)
 5878. Lilpop Wanda z d. Lemańska (zm. 1973; kw. B)
 5879. Lilpop, rodzina (Przewodnik 2002 s. 36; kw. 22)
 5880. Lilpop, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. B)
 5881. Limanowski Bolesław (Kielarski s. 151; Przewodnik 2002 s. 63, 138; Aleja Zasłużonych)
 5882. Limbert Amelja (zm. 9.02.1873; kw. 21)
 5883. Linczewski Maciej (Szenic T.2, s. 197; zm. 1870)
 5884. Linde Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 5885. Lindner Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 26; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1885; kw. 3)
 5886. Lindner Maria z d. Gorczyńska (Przewodnik 1982 s. 204; kw. 236)
 5887. Lindorf Zofia (Przewodnik 1982 s. 135; kw. 53)
 5888. Lindsay (Lintzej, Lintzaj) Jan (Szenic T.1, s. 151; Wójcicki T.2, s. 26; zm. 1822)
 5889. Lineburg Mieczysław (zm. 22.11.1984; kw. 19)
 5890. Lineburg Stanisława z d. Szymańska (zm. 4.03.1983; kw. 19)
 5891. Liniarski Władysław (Przewodnik 2002 s. 115; kw. 4)
 5892. Link Edward (zm. 2.09.1967; kw. II)
 5893. Link Maria (zm. 1.02.1996; kw. II)
 5894. Linowski Stanisław (zm. 1920; kw. 35)
 5895. Lipczyński Adam (zm. 8.07.1914; kw. 73)
 5896. Lipczyński Alfred (Kielarski s. 194; kw. 73)
 5897. Lipczyński Leon (zm. 25.08.1923; kw. 73)
 5898. Lipieński Marcin (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 160)
 5899. Lipińska Bronisława (zm. 14.04.1946; kw. 30 wpr.)
 5900. Lipińska Dorota z d. Czechowska (zm. 14.03.1865; kw. 15)
 5901. Lipińska Jan (zm. 3.04.1871; kw. 15)
 5902. Lipińska Joanna z d. Wieluńska (zm. 13.10.1887; kw. 37)
 5903. Lipińska Wiktorja (zm. 19.01.1914; kw. 30 wpr.)
 5904. Lipiński Aleksander (zm. 7.06.1940; kw. 18)
 5905. Lipiński Alfons (zm. 4.05.1894; kw. 37)
 5906. Lipiński Edward (Przewodnik 2002 s. 212; kw. a)
 5907. Lipiński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1871; kw. 15)
 5908. Lipiński Józef (I) (Wójcicki T.3, s. 25)
 5909. Lipiński Józef (II) (zm. 29.02.1877; kw. 18)
 5910. Lipiński Józef (III) (Kielarski s. ?; Przewodnik 2002 s. 83, 107; kw. 11)
 5911. Lipiński Tymoteusz (Przewodnik 1982 s. 62; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 79; Wójcicki T.3, s. 261; zm. 1856; kw. 4 lub 6)
 5912. Lipiński Władysław (kw. 37)
 5913. Lipka Franciszek (zm. 12.11.1987; kw. 46)
 5914. Lipka Wanda (zm. 17.02.1994; kw. 46)
 5915. Lipo[...] Maria (zm. 1963; kw. 199)
 5916. Lipowska Maniusia (Przewodnik 2002 s. 50, 107; kw. 11)
 5917. Lipowski Leon (zm. 1900; kw. 11)
 5918. Lippoman Wacław (zm. 1940; kw. 20)
 5919. Lipska Eugenia z d. Osiejowska (Kielarski s. 262; kw. X)
 5920. Lipski Jan Józef (Przewodnik 2002 s. 221; kw. 86)
 5921. Lipski Zygmunt (Kielarski s. 262; kw. X)
 5922. Lisicka Irena z d. Zaleska (zm. 1.07.1997; kw. 42)
 5923. Lisicki Wacław Henryk (zm. 24.09.1994; kw. 42)
 5924. Lisiecki Dominik (Szenic T.1, s. 361; Wójcicki T.3, s. 180; zm. 1846katakumby)
 5925. Lisowski Bolesław (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 5926. Lisowski Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 85)
 5927. Lisowski Stanisław (Szenic T.2, s. 17; Wójcicki T.2, s. 108; zm. 1852; kw. 20)
 5928. Lisowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 42)
 5929. Lissowska Elżbieta (zm. 1994; kw. 46)
 5930. Lissowska Eugenia (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 41)
 5931. Lissowska Jadwiga z d. Skalska (zm. 23.12.1974; kw. 46)
 5932. Lissowski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1852; kw. 20)
 5933. Lissowski Wojciech (Album Powązek 1915; zm. 1839; kw. 5)
 5934. Listowski Andrzej (zm. 2.06.1860; kw. 21)
 5935. Litewski Jan Hipolit (Przewodnik 1982 s. 212; kw. 282 wpr.)
 5936. Liziniewicz [...] (zm. 3.11.1950; kw. 42)
 5937. Lizinkiewicz [...] (kw. 42)
 5938. Liżewskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 5939. Lochman Aleksander (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 32)
 5940. Lokajski Eugeniusz (Przewodnik 1982 s. 197; kw. 149)
 5941. Loppe Irena z d. Fiutowska 1o voto Rucińska (zm. 15.11.1961; kw. 73)
 5942. Lorec Zofia z d. Kossuth zob. Kossuth-Lorecowa Zofia
 5943. Lorentowicz Irena (Przewodnik 2002 s. 225; zm. 11.02.1985; kw. 119)
 5944. Lorentowicz Jan (I) (Kielarski s. 242; Przewodnik 2002 s. 225; zm. 1940; kw. 119)
 5945. Lorentowicz Jan (II) (zm. 15.01.1944; kw. 119)
 5946. Lorentowicz Michał (I) (Kielarski s. 242; kw. 119)
 5947. Lorentowicz Michał (II) (zm. 3.02.1934; kw. 119)
 5948. Lorentowicz Wanda z d. Wisłocka (zm. 18.02.1985; kw. 119)
 5949. Lorkiewicz Teofil (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 5950. Loth Alfred (Przewodnik 1982 s. 157; kw. I)
 5951. Lowi Konstanty (zm. 4.06.1869; kw. B)
 5952. Lubanski Bogusław Donat (zm. 2001; kw. O)
 5953. Lubańska Małgorzata z d. Biernacka (kw. O)
 5954. Lubecka Wanda (Przewodnik 2002 s. 266; kw. 204)
 5955. Lubelski Wilhelm (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 163)
 5956. Lubicz-Choynowski Leopold (Kielarski s. 198; kw. 82)
 5957. Lubicz-Kośmiński Seweryn (Szenic T.3, s. 216; zm. 1906)
 5958. Lubicz-Krupowicz Stanisław (zm. 3.11.1986; kw. IV)
 5959. Lubicz-Krupowicz Wincenty (zm. 28.02.1991; kw. IV)
 5960. Lubicz-Płodowska Anna z d. Gabrysiewicz (zm. 23.07.1956; kw. 17)
 5961. Lubicz-Sarnowska-Mühsam Stanisława zob. Mühsam Stanisława z d. Lubicz-Sarnowska
 5962. Lubicz-Sawicki Bolesław (zm. 1920)
 5963. Lubicz-Wolski Kazimierz Leopold (Kielarski s. 267; kw. 211)
 5964. Lubicz-Zaleski Józef (Kielarski s. 67; kw. 33)
 5965. Lubiński Cezary (Przewodnik 1982 s. 199; kw. 224)
 5966. Lubiński Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 214; zm. 1893; kw. 55)
 5967. Lubkiewicz Anna (kw. 32 wpr.)
 5968. Lubkiewicz Ksawery (kw. 32 wpr.)
 5969. Lublicki Adam (Album Powązek 1915; zm. 1873; kw. 98)
 5970. Lubomirska Katarzyna (Kielarski s. 165; Aleja Katakumbowa filar 32)
 5971. Lubomirska Klara (Album Powązek 1915; kw. 33)
 5972. Lubomirski Konstanty (I) (Kielarski s. 165; Aleja Katakumbowa filar 32)
 5973. Lubomirski Konstanty (II) (Kielarski s. 174; katakumby filar 22-23)
 5974. Lubomirski Stanisław (I) (Szenic T.1, s. 40; zm. 1793katakumby)
 5975. Lubomirski Stanisław (II) (Kielarski s. 151; Przewodnik 1982 s. 77; zm. 1932; Aleja Zasłużonych)
 5976. Lubomirskich, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Aleja Katakumbowa filar 32 lub 52)
 5977. Luboszczyński Jan (Kielarski s. 72; kw. 38)
 5978. Lubowicki Edward (Kielarski s. 194; kw. 74)
 5979. Lubowiecka Alina (zm. 2006; kw. 183)
 5980. Lubowiecka Franciszka z d. Kuźnicka (Kielarski s. 233; zm. 2.01.1892; kw. 183)
 5981. Lubowiecka Janina (zm. 1940; kw. 183)
 5982. Lubowiecka Kazimiera z d. Dąbrowska 1-o voto Łukasewicz (zm. 25.09.1924; kw. 183)
 5983. Lubowiecka Marta (zm. 1927; kw. 183)
 5984. Lubowiecki Jan (zm. 21.09.1898; kw. 183)
 5985. Lubowiecki Roman S. (Kielarski s. 234; Przewodnik 2002 s. 49, 56, 85, 187, 251; kw. 183)
 5986. Lubowski Edward (Przewodnik 2002 s. 174; kw. 74)
 5987. Lubowski Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 74)
 5988. Lucas Napoleon (Szenic T.2, s. 339; zm. 1884)
 5989. Lüde Aleksandra Barbara z d. Latko-Kobylińska 1o voto Żmurko (Kielarski s. 198; Przewodnik 2002 s. 177; kw. E)
 5990. Lüde-Żmurkowa Aleksandra zob. Lüde Aleksandra Barbara z d. Latko-Kobylińska 1o voto Żmurko
 5991. Ludwig Stanisław [...] (zm. 8.03.1902; kw. 20)
 5992. Ludwiżanka-Hańcza Barbara zob. Hańcza Barbara z d. Ludwig
 5993. Lullier (Lhuillier, Lulie) z d. Puszet Zofia Henrietta (Przewodnik 2002 s. 137; (Szenic T.1, s. 74; Wójcicki T.2, s. 213; zm. 1802; katakumby na wpr; kw. 14)
 5994. Lustańska Franciszka (kw. I)
 5995. Lustański Seweryn (kw. I)
 5996. Lutomska Julia (zm. 1896; kw. 30 wpr.)
 5997. Lutosławski Marian (Przewodnik 1982 s. 97-98; kw. 175)
 5998. Lutosławski Witold (Przewodnik 2002 s. 114; kw. 2)
 5999. Lutostański Karol (Kielarski s. 232; Przewodnik 1982 s. 158; kw. 182)
 6000. Lutostański Karol (Przewodnik 1982 s. 158; kw. 182)
 6001. Lutostański Seweryn (Album Powązek 1915; Kielarski s. 233; zm. 1905; kw. 182)
 6002. Lutze-Birk Aleksander (Przewodnik 1982 s. 199; kw. 224)
 6003. Lux Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 62; Szenic T.1, s. 363; Wójcicki T.1, s. 109-255; zm. 1846; kw. 6)
 6004. Do góry

  Ł

 6005. Łabęcka Anna (zm. 03.1944; kw. 30 wpr.)
 6006. Łabęcka Felicja Marianna z d. Trzetrzewińska (zm. 28.07.1860; kw. 8)
 6007. Łabęcka Teofila z d. Słupecka (zm. 27.04.1874; kw. 30 wpr.)
 6008. Łabęcki Antoni (Szenic T.2, s. 53; Wójcicki T.2, s. 194; zm. 1854katakumby)
 6009. Łabęcki Hieronim (Kielarski s. 139; zm. 7.12.1915; kw. 30 wpr.)
 6010. Łabęcki Hieronim Hilary (Album Powązek 1915; Kielarski s. 106; Przewodnik 1982 s. 64; Szenic T.2, s. 132; zm. 1862; kw. 8)
 6011. Łabęcki Władysław Antoni (zm. 29.01.1898; kw. 30 wpr.)
 6012. Łabędzka Helena (zm. 1953; kw. 73)
 6013. Łabędzki Ignacy (zm. 1896; kw. 32 wpr.)
 6014. Łabędzki Władysław (zm. 1925; kw. 32 wpr.)
 6015. Łabicka Andrzej (zm. 4.10.1879; kw. 32 wpr.)
 6016. Łabicka Katarzyna (zm. 12.03.1861; kw. 32 wpr.)
 6017. Łabicka Magdalena z d. Kurowska (zm. 1901; kw. 32 wpr.)
 6018. Łabuński Zerbiłło Józef (Kielarski s. 146; kw. H)
 6019. Łada Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1847; kw. 1)
 6020. Łada Tadeusz (zm. 1919)
 6021. Ładnowski Bolesław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 19; Przewodnik 2002 s. 133; Szenic T.3, s. 303; zm. 1911; Aleja Katakumbowa filar 19, wpr.; kw. 8)
 6022. Ładoś Aleksander (Przewodnik 2002 s. 216; kw. 77)
 6023. Ładzisław Borzywój zob. Korotyński Władysław
 6024. Łaganowski Władysław (Kielarski s. 251; Przewodnik 2002 s. 50; zm. 11.03.1922; kw. 193)
 6025. Łagiewski Aleksander (Kielarski s. 299; kw. 299a)
 6026. Łagowska Scholastyka z d. Zielkowska 1o voto Greulich (zm. 12.01.1915; kw. N)
 6027. Łaguna Izabela z d. Nitecka (zm. 24.01.1895; kw. IV)
 6028. Łaguna Jan (zm. 21.02.1875; kw. IV)
 6029. Łaguna Marja z d. Lipińska (zm. 2.08.1913; kw. 15)
 6030. Łaguna Stanisław (Stosław) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 148; Przewodnik 1982 s. 100; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 125; zm. 20.04.1900; kw. IV)
 6031. Łaguna Teofil (zm. 30.03.1907; kw. 15)
 6032. Łaniewska-Wołłk Krystyna z d. Wiorogórska (zm. 29.05.1991; kw. 45)
 6033. Łaniewski Adam (zm. 12.01.1871; kw. 21)
 6034. Łaniewski-Wołłk Jerzy (zm. 20.12.2005; kw. 45)
 6035. Łapienisów, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 38)
 6036. Łapin Michał (zm. 1919)
 6037. Łapińska Ewa (zm. 28.07.1908; kw. 30 wpr.)
 6038. Łapińska Helena (zm. 29.07.1939; kw. 27 wpr.)
 6039. Łapińska Zofia z d. Michałowska (zm. 24.08.1950; kw. 193)
 6040. Łapiński August (kw. 30 wpr.)
 6041. Łapiński Jan (zm. 29.05.1982; kw. 73)
 6042. Łapiński Tadzik (Kielarski s. 252; zm. 25.05.1917; kw. 193)
 6043. Łapińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 33)
 6044. Łaski Aleksander Michał (Szenic T.3, s. 223; zm. 1907)
 6045. Łaszcz Tomasz (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. D)
 6046. Łaszcz, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. D)
 6047. Łaszczyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 34)
 6048. Łaszczyńskich, rodzina (kw. 44)
 6049. Łaszewska Józefa z d. Krobanowska (zm. 20.04.1845; kw. 27 wpr.)
 6050. Łaszewski Aleksander (Kielarski s. 39; kw. 15)
 6051. Łaszewski Michał (zm. 7.01.1853; kw. 27 wpr.)
 6052. Łaszkiewicz Maria (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154b)
 6053. Ławrowska Maria z d. Rembielińska (zm. 12.03.1892; kw. 176)
 6054. Ławruk Janina z d. Starzycka (zm. 1.05.1973; kw. II)
 6055. Łazarowicz Grzegorz. (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 23)
 6056. Łazarowicz Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 206)
 6057. Łazowa Helena z d. Siedlecka (zm. 21.03.1929; kw. 73)
 6058. Łazowska Maria (zm. 1964; kw. 88)
 6059. Łazowski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 246; kw. 257)
 6060. Łazowy Ignacy (zm. 29.12.1945; kw. 73)
 6061. Łazowy Wacław (zm. 7.03.1930; kw. 73)
 6062. Łaźniewska Fryderyka z d. Starke (zm. 28.12.1891; kw. K)
 6063. Łaźniewski Władysław (zm. 10.05.1884; kw. N)
 6064. Łaźniński Franciszek (Wójcicki T.3, s. 31)
 6065. Łącka Antonina z d. Rudolphi (Kielarski s. 155; Przewodnik 2002 s. 78, 136; zm. 1844; katakumby filar 5, na wpr; kw. 12)
 6066. Łącka Elżbieta z d. Starża-Majewska (zm. 20.02.1987; kw. 42)
 6067. Łącki Józef (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 65)
 6068. Łącki Mikołaj (Przewodnik 2002 s. 215; kw. 56)
 6069. Łączkowski Marceli (Kielarski s. 266; kw. 215)
 6070. Łebkowska Bronisława (zm. 1968; kw. 28 wpr.)
 6071. Łebkowski Jan (zm. 1932; kw. 28 wpr.)
 6072. Łempicka Adolfina (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 236)
 6073. Łempicka Bronisława (zm. 8.12.1933; kw. 21)
 6074. Łempicka Eugenia (zm. 26.[...].1819; kw. 21)
 6075. Łempicka Franciszka z d. Łempicka (zm. 7.08.1891; kw. B)
 6076. Łempicka Helena z d. Lewocka (Szenic T.3, s. 229; zm. 1907)
 6077. Łempicki Stanisław zob. Małachowski-Łempicki
 6078. Łempicki Stefan (zm. 22.11.1966; kw. 15)
 6079. Łempicki Teofil (zm. 1.04.1883; kw. 15)
 6080. Łempicki Władysława z d. Peczyńska (zm. 11.01.1967; kw. 15)
 6081. Łempicki Zygmunt Leonard (Kielarski s. 150; Przewodnik 1982 s. 76; Aleja Zasłużonych)
 6082. Łepkowska Józefa z d. Świderska (zm. 1885; kw. IV)
 6083. Łepkowski Ignacy (zm. 1890; kw. IV)
 6084. Łęcki Wacław zob. Graba-Łącki
 6085. Łękawska Halina z d. Wallman (zm. 27.09.1992; kw. IV)
 6086. Łęski Adam (zm. 28.04.1883; kw. 18)
 6087. Łętowska Edmunda z d. Paszkowska (zm. 29.10.1899; kw. 18)
 6088. Łętowska Łobaczewska Maria z d. Dubarl (Kielarski s. 94; kw. 18)
 6089. Łętowska Zofia (zm. 1960; kw. 18)
 6090. Łętowski Wiesław (zm. 22.07.1922; kw. 18)
 6091. Łętowskich, rodzina (Kielarski s. 93; kw. 18)
 6092. Łobaczewska Marya z d. Dubarl (zm. 30.03.1874; kw. 18)
 6093. Łobarzewski Michał (zm. 12.02.1886; kw. 30 wpr.)
 6094. Łochocka Irena (zm. 1918; kw. II)
 6095. Łochocki Kazimierz (zm. 1921; kw. II)
 6096. Łochocki Władysław (zm. 1939; kw. II)
 6097. Łodwigowski Stefan (Przewodnik po Powązkach 1906"przy kościele z prawej strony")
 6098. Łodyński Marian Witold (Przewodnik 2002 s. 201; kw. 65)
 6099. Łodzia-Kurnatowska Małgorzata (zm. 25.01.1974; kw. 19)
 6100. Łodzia-Kurnatowski Eryk (zm. 23.03.1975; kw. 25)
 6101. Łodzia-Kurnatowski Jerzy (zm. 26.01.1945; kw. 19)
 6102. Łodzia-Kurnatowski Lucjan (zm. 6.05.1938; kw. 19)
 6103. Łodzia-Kurnatowski Wacław (zm. 17.01.1972; kw. 19)
 6104. Łodziewski Wincenty (Kielarski s. 263; Przewodnik 2002 s. 231; kw. 134)
 6105. Łodziewski Wincenty (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 134)
 6106. Łogucka Irena z d. Kamocka (zm. 1944; kw. 19)
 6107. Łogucki Augustyn (Album Powązek 1915; zm. 1.07.1915; kw. 19 (pierwotnie w; kw. 14, w kaplicy Kamockich))
 6108. Łogucki Józef (zm. 4.03.1931; kw. 19)
 6109. Łogucki Stanisław (zm. 13.01.1979; kw. 19)
 6110. Łoguckich, rodzina (kw. 19)
 6111. Łojek Leopold (Przewodnik 2002 s. 284; kw. 251)
 6112. Łołek Jerzy Adam (Przewodnik 2002 s. 284; kw. 251)
 6113. Łomska Aniela zob. Małkowska Aniela z d. Erlich (pseud. Łomska)
 6114. Łopaciński Francisca Thomasa Pasquala (Kielarski s. ?; kw. 16)
 6115. Łopaciński Wincenty (Przewodnik 1982 s. 161; kw. 194)
 6116. Łopieński Feliks Wincenty (Kielarski s. 184; Przewodnik 1982 s. 156-157; kw. K)
 6117. Łopieński Grzegorz (Przewodnik 2002 s. 183; kw. 32)
 6118. Łopieński Ignacy (Przewodnik 2002 s. 183, 270; kw. 32)
 6119. Łopieński Jan (Przewodnik 1982 s. 108-107; Szenic T.3, s. 231; zm. 1907; kw. 32)
 6120. Łopieński Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 87, 158, 263; kw. 167)
 6121. Łopieński Władysław (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 254)
 6122. Łopski Józef (Kielarski s. 216; kw. 59)
 6123. Łopuszyński Edward (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 6124. Łoski Józef z Łosia (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1885; kw. 59)
 6125. Łoś Jan (Album Powązek 1915; zm. 1859; kw. 156)
 6126. Łoś Jan (Kielarski s. 118pod murem od ul. Powązkowskiej)
 6127. Łoś Maria Imaculata (zm. 22.08.1985; kw. 19)
 6128. Łowicki Stefan (zm. 1918)
 6129. Łowińska Stanisława z d. Godlewska (zm. 5.01.1913; kw. 17)
 6130. Łoza Stanisław (Przewodnik 1982 s. 156; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 183)
 6131. Łozińska Barbara z d. Wolff (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 155b)
 6132. Łozińska Emilia z d. Brzeska (zm. 13.04.1957; kw. 38)
 6133. Łoziński Jerzy Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 155b)
 6134. Łoziński Józef (Szenic T.3, s. 247; zm. 1909)
 6135. Łożyńska Cecylia (zm. 5.09.1920; kw. O)
 6136. Łuba Jan (zm. 26.06.1936; kw. 28 wpr.)
 6137. Łubieńska Adela (Kielarski s. 168; Przewodnik 2002 s. 81, 133; Szenic T.3, s. 68; zm. 1896; Aleja Katakumbowa filar 16; Aleja Katakumbowa, filar 16 wpr.; kw. 8/6)
 6138. Łubieńska Konstancja z d. Ossolińska (Kielarski s. 168; Przewodnik 1982 s. 26, 68; Szenic T.2, s. 189; zm. 7.12.1868 Aleja Katakumbowa filar 16, na wpr.; kw. 4)
 6139. Łubieńska Zofia (Maria Cecylia) (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 315)
 6140. Łubieński Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 184)
 6141. Łubieński Konstanty (Przewodnik 1982 s. 95; kw. 172)
 6142. Łubieński Ksawery (Kielarski s. 168; Aleja Katakumbowa filar 15)
 6143. Łubieński Leon (Kielarski s. 168; Aleja Katakumbowa filar 15)
 6144. Łubieński Napoleon Leon (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 110; zm. 1860; Aleja Katakumbowa filar 16, wpr.; kw. 4)
 6145. Łubieński Stanisław (Kielarski s. 168; kw. 8)
 6146. Łubieński Tomasz Andrzej Adam (Kielarski s. 168; Przewodnik 1982 s. 26, 68; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 200; zm. 28.08.1870; Aleja Katakumbowa filar 16, wpr.; kw. 6/8)
 6147. Łubieńskich, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 45, 81, 133; Aleja Katakumbowa filar 16, wpr.; kw. 4)
 6148. Łubieńskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 48klin ul. Powązkowskiej i Tatarskiej)
 6149. Łuczek Tekla (I) (zm. 13.08.1878; kw. 30 wpr.)
 6150. Łuczek Tekla (II) (zm. 1880; kw. 30 wpr.)
 6151. Łuczek Zofia (zm. 25.11.1885; kw. 30 wpr.)
 6152. Łuczyk Jan (Szenic T.3, s. 121; zm. 1900)
 6153. Łuczyńska Józefa z d. Kornaszewska (zm. 1897; kw. 17)
 6154. Łuczyński Edward (zm. 1878; kw. 17)
 6155. Łuczyński Jan (kw. 17)
 6156. Łuczyński Józef (zm. 1919; kw. 161)
 6157. Łukasiewicz Anna (zm. 28.07.1989; kw. 20)
 6158. Łukasiewicz Edward (zm. 6.05.1963; kw. 20)
 6159. Łukasiewicz Jan (zm. 19.05.1975; kw. 20)
 6160. Łukasiewicz Józef (I) (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 86)
 6161. Łukasiewicz Józef (II) (zm. 5.05.1920; kw. 20)
 6162. Łukasiewicz Marianna (zm. 22.02.1984; kw. 20)
 6163. Łukasiewicz Stanisław (zm. 14.02.1942; kw. 20)
 6164. Łukasiewicz Stanisław Franciszek (zm. 1957; kw. 101)
 6165. Łukasiewicz Zofia (zm. 7.02.1922; kw. 20)
 6166. Łukasik Apolonia (zm. 3.05.1991; kw. 20)
 6167. Łukasik Halina (zm. 1995; kw. 20)
 6168. Łukasik Jan (I) (Przewodnik 2002 s. 265; zm. 1942; kw. 199)
 6169. Łukasik Jan (II) (zm. 22.04.1969; kw. 20)
 6170. Łukasik Ryszard (zm. 1968; kw. 20)
 6171. Łukasiński Walerian (Przewodnik 2002 s. 90, 109tablica na kościele)
 6172. Łukaszewicz Józefat Ignacy (Kielarski s. 171; Przewodnik 1982 s. 122; Szenic T.1, s. 414; Wójcicki T.3, s.169; zm. 1850; kw. 25 wpr.)
 6173. Łukaszewicz Stanisław (Kielarski s. 256; kw. 196)
 6174. Łukaszewicz Tomasz (zm. 1919; kw. 52)
 6175. Łukomska Maria z d. Budkiewicz (zm. 28.04.1974; kw. 18)
 6176. Łukomski Jan (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1869; kw. 13)
 6177. Łukomski Józef (I) (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 9)
 6178. Łukomski Józef (II) (zm. 31.01.1975; kw. 18)
 6179. Łukomski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 9)
 6180. Łukoski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 6181. Łukowski Stanisław Wojciech (zm. 2.09.1899; kw. 18)
 6182. Łuniewska Amelia z d. Pałucka (zm. 30.12.1938; kw. 20)
 6183. Łuniewska Januchna (zm. 14.12.1896; kw. 20)
 6184. Łuniewska Józefa z d. Borkowska (zm. 24.06.1914; kw. 73)
 6185. Łuniewska Maria z d. Mucharska (zm. 2.03.1971; kw. 20)
 6186. Łuniewski Adam (zm. 25.02.1921; kw. 20)
 6187. Łuniewski Romuald (zm. 7.04.1906; kw. 73)
 6188. Łuniewski Teodor (zm. 29.05.1902; kw. 73)
 6189. Łuniński Ernest (Kielarski s. 35; kw. 11)
 6190. Łusakowska Irena z d. Pawłowska 1o voto Wojciechowska (zm. 16.07.1993; kw. 30 wpr.)
 6191. Łuskina Stefan (Szenic T.1, s. 47; Wójcicki T.2, s. 208; zm. 1793; katakumby filar 22-23)
 6192. Łuszczewska Jadwiga (pseud. Deotyma) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 226; Przewodnik 1982 s. 132; Szenic T.3, s. 239; zm. 23.09.1908; kw. 64)
 6193. Łuszczewska Magdalena z d. Żółtowska (Szenic T.2, s. 194; zm. 16.03.1869; kw. 64)
 6194. Łuszczewski Adam (zm. 23.04.1953; kw. 64)
 6195. Łuszczewski Aleksander (zm. 1.09.18..; kw. 25)
 6196. Łuszczewski Wacław Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 226; Szenic T.2, s. 171; zm. 6.06.1867; kw. 64)
 6197. Łypaczewski (kw. D)
 6198. Łysakowski Jan (Kielarski s. 195; kw. 76)
 6199. Łysakowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 1)
 6200. Łyszkiewicz Maciej (Wójcicki T.3, s. 252)
 6201. Łyszkowski Maksymilian (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 12)
 6202. Łyżwa Scholastyka (zm. 1913; kw. 27 wpr.)
 6203. Do góry

  M

 6204. Mac Donald Jan (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 32 wpr.)
 6205. Mac Donald Stefan (Album Powązek 1915; zm. 1840; kw. 32 wpr.)
 6206. Mac-Donald Eneasz Jerzy (zm. 14.11.1885; kw. 32 wpr.)
 6207. Mac-Donald Jan Alfred (Kielarski s. 139; Przewodnik 2002 s. 180; zm. 12.07.1909; kw. 32 wpr.)
 6208. Mac-Donald Leon (zm. 30.08.188?; kw. 32 wpr.)
 6209. Mac-Donald Pelagia z d. Soczołowska (kw. 32 wpr.)
 6210. Mac-Donald Stefan (Kielarski s. 139; kw. 32 wpr.)
 6211. Mac-Donald, rodzina (Przewodnik 1982 s. 31, 99; kw. 32 wpr.)
 6212. Machalica Henryk (zm. 1.11.2003; kw. 15)
 6213. Machczyński Edward Stefan (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 225; zm. 1873; kw. 74)
 6214. Machczyński Konrad (Album Powązek 1915; Kielarski s. 134; zm. 1911; kw. 74)
 6215. Machlejd Janina z d. Kamieńska (zm. 11.06.2007; kw. 27 wpr.)
 6216. Machlewicz Weronika (kw. 19)
 6217. Machońko Aleksy (zm. 25.06.1963; kw. I)
 6218. Machońko Jadwiga (zm. 18.02.1987; kw. I)
 6219. Machowski Ignacy (Przewodnik 2002 s. 135; zm. 2001; katakumby wpr.; kw. 10/12)
 6220. Machowski Leon (Przewodnik 2002 s. 64, 73, 143, 144, 146, 181; kw. 28 wpr.)
 6221. Maciąg Zofia z d. Smoleńska (zm. 14.04.1996; kw. N)
 6222. Maciejewska Irena (zm. 28.06.1982; kw. 30 wpr.)
 6223. Maciejewska Janina z d. Jankowska (zm. 4.10.1971; kw. 46)
 6224. Maciejewska Maryja (zm. 4.01.1895; kw. 176)
 6225. Maciejewska Natalia (zm. 1972; kw. 175)
 6226. Maciejewska Wanda (zm. 6.10.1854; kw. 19)
 6227. Maciejewski Henryk (zm. 6.12.1944; kw. 46)
 6228. Maciejewski Jan (zm. 12.09.1875; kw. 176)
 6229. Maciejewski Józef Antoni (zm. 22.06.1879; kw. 36)
 6230. Maciejewski Julian (kw. 175)
 6231. Maciejewski Władysław (Kielarski s. 237; kw. Z)
 6232. Maciejowska Irena (zm. 5.10.1997; kw. 20)
 6233. Maciejowska Janina (zm. 5.08.1993; kw. 20)
 6234. Maciejowska Klementyna z d. Czerwińska (zm. 1961; kw. B)
 6235. Maciejowski Franciszek (kw. 20)
 6236. Maciejowski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 175; 1961; kw. 71)
 6237. Maciejowski Kazimierz Samuel (zm. 7.07.2001; kw. 20)
 6238. Maciejowski Stanisław (zm. 1878; kw. 19)
 6239. Maciejowski Wacław Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 26; Przewodnik 2002 s. 113; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 331; zm. 1883; kw. 3)
 6240. Maciesza Adolf (Przewodnik 2002 s. 253; kw. 186)
 6241. Maciesza Władysława z d. Pomian-Śrzednicka (pseud.? Długoszowa) (Przewodnik 1982 s. 153; kw. 186)
 6242. Mackiewicz Jan (Kielarski s. 246; kw. 125)
 6243. Mackiewicz Kamil (Kielarski s. 177; Przewodnik 1982 s. 172; kw. 117)
 6244. Mackiewicz Stanisław zob. Cat-Mackiewicz
 6245. Mackiewicz Wiktor (zm. 1902; kw. 30 wpr.)
 6246. Maczewska Stanisława (zm. 3.11.1877; kw. IV)
 6247. Madaliński Mikołaj (Album Powązek 1915; zm. 1866; kw. 68)
 6248. Madaliński Zdobysław (Album Powązek 1915; kw. 77)
 6249. Madalińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 77)
 6250. Maday Jureczek (zm. 10.01.1913; kw. 176)
 6251. Madej Jan (Kielarski s. 137; kw. 176)
 6252. Mader Jadwiga z d. Prus-Kostecka (zm. 7.09.1994; kw. II)
 6253. Madey Bogusław (zm. 2004; kw. 17)
 6254. Madeyska Krystyna z d. Czempińska (Przewodnik 2002 s. 13, 14, 226; kw. 130)
 6255. Madeyski Marian (Przewodnik 2002 s. 226; kw. 130)
 6256. Madura Fabian (zm. 25.07.1989; kw. II)
 6257. Magdalena, szpieg Kościuszki (Wójcicki T.3, s.10)
 6258. Magier Antoni Erazm (Szeliga-Magier) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 109; Przewodnik 2002 s. 35, 116; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 273; Wójcicki T.1, s. 100, 255; zm. 1837; kw. 8)
 6259. Magier Benedykt (Przewodnik 2002 s. 116; Szenic T.1, s. 52; zm. 1794; kw. 8)
 6260. Magierowska Irenka (Kielarski s. 280; kw. 239)
 6261. Magnus Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 71; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1894; kw. 37)
 6262. Magnus Wiktor Władysław (Szenic T.3, s. 316; zm. 1912; kw. 13)
 6263. Magnuska Paulina z d. Mytwińska (zm. 24.05.1912; kw. IV)
 6264. Magnuski Antoni (zm. 19.11.1888; kw. IV)
 6265. Magnuski Franciszek (zm. 13.07.1880; kw. IV)
 6266. Magnuski Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 10)
 6267. Magnuski Marceli Palemon (Kielarski s. ?; kw. 118)
 6268. Magnuski Mikołaj (zm. 22.03.1878; kw. IV)
 6269. Magnuszewska Maria (Wójcicki T.1, s. 173)
 6270. Magnuszewski Dominik (Wójcicki T.1, s. 173)
 6271. Mahrburg Adam (Kielarski s. 200; Przewodnik 2002 s. 84, 215; kw. 58)
 6272. Maiewski (Majewski?) Antoni (Kielarski s. 108; kw. 8)
 6273. Maiewski (Majewski?) Szymon (Kielarski s. 108; kw. 8)
 6274. Maj Maria (zm. 7.07.1963; kw. 43)
 6275. Maj Władysław (zm. 16.02.1974; kw. 43)
 6276. Majbaum Tomasz (Szenic T.2, s. 187; zm. 1868)
 6277. Majchrzycka Wanda z d. Bistram (zm. 5.07.1949; kw. Ł)
 6278. Majdecka Maria (zm. 28.04.1992; kw. 44)
 6279. Majeranowska Honorata Anna z d. Hoffman (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 148; zm. 1901; kw. 251)
 6280. Majerski Aleksander (Szenic T.2, s. 84; zm. 1857)
 6281. Majerski Stanisław (Wójcicki T.3, s. 147)
 6282. Majewicz Stefan (pseud. Hruby) (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 6283. Majewicz Zofia (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny)
 6284. Majewska Agata (zm. 13.05.1896; kw. 18)
 6285. Majewska Basia (zm. 9.01.1941; kw. D)
 6286. Majewska Bronisława (zm. 15.12.1911; kw. D)
 6287. Majewska Ewa z d. Oleńska 1o voto Czarnowska (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 6288. Majewska Florentyna (zm. 12.04.1968; kw. D)
 6289. Majewska Izabella (zm. 22.06.1903; kw. A)
 6290. Majewska Karolina z d. Agnuszewska (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 6291. Majewska Krystyna (zm. 15.04.1852; kw. 18)
 6292. Majewska Lucy (zm. 10.12.2001; kw. D)
 6293. Majewska Ludwika z d. Piłsudska (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 6294. Majewska Maria (zm. 3.08.1940; kw. D)
 6295. Majewska Marya z d. Schmidt (zm. 19.02.1887; kw. 25)
 6296. Majewska Michalina z d. Jelińska (zm. 18.10.1882; kw. 25)
 6297. Majewska Salomeja (zm. 2.08.1842; kw. 21)
 6298. Majewska Tekla z d. Śliwińska (zm. 10.02.1850; kw. 18)
 6299. Majewska Zofia z d. Komorowska (zm. 13.01.1990; kw. II)
 6300. Majewski Adam (Przewodnik 2002 s. 184; kw. 36)
 6301. Majewski Erazm (Kielarski s. 189; Przewodnik 2002 s. 176; kw. F/G)
 6302. Majewski Jakób (zm. 19.10.1844; kw. 21)
 6303. Majewski Józef (I) (zm. 18.12.1882; kw. 25)
 6304. Majewski Józef (II) (zm. 5.12.1962; kw. D)
 6305. Majewski Józef Benedykt (Szenic T.2, s. 61; Wójcicki T.2, s. 85; zm. 1855)
 6306. Majewski Julian (Przewodnik 2002 s. 266; kw. 203)
 6307. Majewski Mieczysław (Szenic T.3, s. 245; zm. 1908)
 6308. Majewski Stanisław Paweł (zm. 18.11.1900; kw. D)
 6309. Majewski Urban (Album Powązek 1915; Kielarski s. 18; Przewodnik 2002 s. 79, 149; zm. 1872; kw. 180)
 6310. Majewski Witold (Przewodnik 2002 s. 190; kw. 51)
 6311. Majewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 5)
 6312. Majewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 91)
 6313. Majkowska Maria z d. Jasieńska (zm. 1.09.1976; kw. 46)
 6314. Majkowska Teodora z d. Daszewska (zm. 20.12.1877; kw. E)
 6315. Majkowska Wanda z d. Szkopowska (zm. 14.08.1957; kw. 46)
 6316. Majkowski Józef (I) (zm. 19.10.1930; kw. 46)
 6317. Majkowski Józef (II) (zm. 1.03.1987; kw. 46)
 6318. Majkowski Julian (zm. 16.10.1912; kw. E)
 6319. Majkowski Stanisław (zm. 4.01.1985; kw. 46)
 6320. Majkowskich, rodzina (Kielarski s. 306; kw. 315a)
 6321. Majorkiewicz Feliks Jan Nepomucen (Szenic T.1, s. 377; zm. 23.03.1847; kw. 20)
 6322. Majorkiewicz Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 93; zm. 1847; kw. 20)
 6323. Majorowska Helena (zm. 1987; kw. D)
 6324. Majorowska Wanda (zm. 1992; kw. D)
 6325. Makarczyk Hanna z d. Olszowska (zm. 29.08.1993; kw. 175)
 6326. Makarczyk Zbigniew (zm. 6.12.1963; kw. 175)
 6327. Makarewicz Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 94)
 6328. Maklakiewicz Jan (Przewodnik 1982 s. 126; Wójcicki T.1, s. 47, 249klin ul. Powązkowskiej i Tatarskiej)
 6329. Maklakiewicz Tadeusz Wojciech (Przewodnik 2002 s. 208; kw. P)
 6330. Maklakiewicz Zdzisław (zm. 1977; kw. 3)
 6331. Makomaski Adolf (Kielarski s. ?; kw. M)
 6332. Makomaski Józef (Kielarski s. 306; kw. 315a)
 6333. Makowiecka Wirginia (zm. 8.04.1967; kw. 20)
 6334. Makowiecka Zofia (Przewodnik 1982 s. 158; kw. 182)
 6335. Makowiecki Aleksander (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 224; zm. 1907; kw. 208)
 6336. Makowiecki Edward (zm. 17.10.1973; kw. 20)
 6337. Makowiecki Franciszek (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 6338. Makowiecki Jerzy zob. Dołęga-Makowiecki Jerzy
 6339. Makowiecki Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 278; kw. 236)
 6340. Makowska Anna (zm. 25.04.1981; kw. N)
 6341. Makowska Anna z d. Drac (zm. 23.11.1870; kw. A)
 6342. Makowska Janina (zm. 10.06.1980; kw. N)
 6343. Makowska Sława z d. Krajewska (zm. 1992; kw. 65)
 6344. Makowski Czesław (Kielarski s. 269; Przewodnik 2002 s. 46, 51, 66, 84, 85, 86,88, 128, 154, 156, 173, 174, 180, 181, 184, 187, 192, 195,203,206, 222, 243, 254, 263, 270, 272, 278; kw. 207)
 6345. Makowski Edmund (Szenic T.3, s. 308; zm. 1912)
 6346. Makowski Florentyn (Kielarski s. 98; kw. 14)
 6347. Makowski Izydor (Kielarski s. 236; kw. 186)
 6348. Makowski Joachim Ignacy (Kielarski s. 236; kw. 186)
 6349. Makowski Julian (I) (zm. 25.10.1955; kw. N)
 6350. Makowski Julian (II) (Przewodnik 1982 s. 125; zm. 1959; kw. N)
 6351. Makowski Witalis (Album Powązek 1915; zm. 1892; kw. 14)
 6352. Makólska Emilia z d. Gasparska (zm. 20.08.1987; kw. 36)
 6353. Maksa-Bykowski Kazio (zm. 15.12.1888; kw. 175)
 6354. Maksakow Aleksander (zm. 1987; kw. 18)
 6355. Maksakow Maria z d. Czajkowska (zm. 1990; kw. 18)
 6356. Makulec Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; pod murem ul. Powązkowskiej ("od bramy I na lewo"))
 6357. Makulska Marja (zm. 23.03.1915; kw. 32 wpr.)
 6358. Makulska Stefania z d. Grabau (zm. 1990; kw. 122d)
 6359. Makulski Jan Krzysztof (zm. 1989; kw. 122d)
 6360. Makuszyńska Emilia z d. Bażeńska (Kielarski s. 131; kw. 173)
 6361. Makwoski Jerzy (Kielarski s. 269; kw. 207)
 6362. Malczewska Elżbieta z d. Wilkanowicz (zm. 31.03.1991; kw. 17)
 6363. Malczewska Henryka z d. Zubrzycka (zm. 30.11.1991; kw. 17)
 6364. Malczewska Władysława (zm. 28.06.1970; kw. 21)
 6365. Malczewski Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 98; Przewodnik 1982 s. 66; Szenic T.1, s. 187; Wójcicki T.1, s. 41, 245; T.2, s.225; zm. 1826; kw. 14 (grób symboliczny))
 6366. Malczewski Karol (Kielarski s. 26; kw. 51)
 6367. Malczewski Tadeusz (zm. 14.03.1994; kw. 17)
 6368. Malczewski-Tarnawa Juliusz (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 6369. Malecka Wanda (Szenic T.2, s. 113; zm. 1860)
 6370. Malecki Antoni (Przewodnik 2002 s. 108; kw. 11)
 6371. Maleszewski Bolesław (Kielarski s. 5tablica na kościele)
 6372. Maleszewski Tytus (Kielarski s. 136; Przewodnik 2002 s. 165; Szenic T.3, s. 85; zm. 1898; kw. 175)
 6373. Maleszewski Władysław (kw. 30 wpr.)
 6374. Maleszewski Władysław Józef (Szenic T.3, s. 324; zm. 1913)
 6375. Malewicz Stanisław (zm. 1941; kw. 17)
 6376. Malewicz Stanisława z d. Lach-Szyrma (zm. 1998; kw. 17)
 6377. Malewska Maria (zm. 1920; kw. 318)
 6378. Malewski Karol Jacek (Album Powązek 1915; zm. 1914katakumby)
 6379. Malewski Konstanty (Kielarski s. 269; kw. 209)
 6380. Malhomne Henryk Leon (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 162)
 6381. Malicka Jadwiga z d. Matławska (zm. 15.07.1936; kw. IV)
 6382. Malicka Urszula z d. Murawska (zm. 5.08.1971; kw. IV)
 6383. Malicka Zofia (zm. 17.09.1919; kw. 20)
 6384. Malickich, rodzina (kw. 46)
 6385. Maliniak Julian (Przewodnik 2002 s. 279; kw. 234)
 6386. Malinowska Wiktoria z d. Puff (zm. 11.04.1987; kw. 21)
 6387. Malinowski Adam (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 79; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1892; kw. 30)
 6388. Malinowski Adam (II) (Kielarski s. 173; Przewodnik 2002 s. 58, 190klin ul. Powązkowskiej i Tatarskiej)
 6389. Malinowski Eugeniusz (zm. 1919)
 6390. Malinowski Ignacy (Kielarski s. 301; kw. 293)
 6391. Malinowski Józef (zm. 11.10.1978; kw. 21)
 6392. Malinowski Kazimierz (zm. 1919)
 6393. Malinowski Kazimierz Feliks (Przewodnik 2002 s. 294; zm. 2001; kw. 149)
 6394. Malinowski Maksymilian (Przewodnik 1982 s. 173; kw. c pierwsza)
 6395. Malinowski Stefan (Album Powązek 1915; zm. 1878; kw. 67)
 6396. Maliński Paweł (Kielarski s. 99-100; Przewodnik 2002 s. 29,30,31,48, 182; Szenic T.2, s. 37; Wójcicki T.1, s.203; zm. 1853; kw. 12 (grób Jakuba Szymanowskiego))
 6397. Maliszewska Agata (zm. 10.03.1869; kw. B)
 6398. Maliszewski Aleksander (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 134)
 6399. Maliszewski Apolinary (kw. 32 wpr.)
 6400. Maliszewski Ignacy (zm. 19.08.1935; kw. 31)
 6401. Maliszewski Józef (zm. 3.01.1834; kw. 31)
 6402. Maliszewski Wiktor (zm. 18.12.1892; kw. 31)
 6403. Maliszewski Wincenty (zm. 1920; kw. 63)
 6404. Maliszewski Władysław (Przewodnik 2002 s. 174; kw. 74)
 6405. Malletska Adela z d. de Grendville (Album Powązek 1915; zm. 1879; kw. 73)
 6406. Maltz Janeczek (zm. 27.03.1890; kw. 19)
 6407. Małachowska-Łempicka Ewelina z d. Baudounin de Courtenay (zm. 26.09.1984; kw. 21)
 6408. Małachowska-Łempicka Teressa (zm. 3.05.1926; kw. 21)
 6409. Małachowski Karol (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 83)
 6410. Małachowski Maksymilian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 181; zm. 1905; kw. 83)
 6411. Małachowski-Łempicki Stanisław (Przewodnik 1982 s. 115; kw. 21)
 6412. Małagowski Kazimierz (Kielarski s. 235; zm. 1919; kw. 186)
 6413. Małagowski Stanisław (Kielarski s. 235; zm. 1919; kw. 186)
 6414. Małagowski Wiktor (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 34)
 6415. Małaszczycki Franciszek (zm. 1884; kw. A)
 6416. Małaszczycki Władysław (zm. 1855; kw. A)
 6417. Małcużyński Karol (Przewodnik 2002 s. 161; kw. 171)
 6418. Małcużyński Witold (Przewodnik 1982 s. 79; Aleja Zasłużonych)
 6419. Małczyńska Apolonia z d. Mierzejewska (zm. 2003; kw. 199)
 6420. Małecka Aniela z d. Brozdowicz (zm. 25.03.1963; kw. 38)
 6421. Małecki Julian (Szenic T.3, s. 314; zm. 1912)
 6422. Małek Maria Traczyk (zm. 3.04.1968; kw. 30 wpr.)
 6423. Małgorzewski Józef (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 287)
 6424. Małkowska Aniela z d. Erlich (pseud. Łomska) (Przewodnik 2002 s. 257; kw. 106)
 6425. Małkowska Wanda z d. Tatarkiewicz (Przewodnik 1982 s. 207; kw. 256)
 6426. Małkowski Henryk (Przewodnik 1982 s. 162; kw. 106)
 6427. Małkowski Konstanty (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 195; zm. 1905; kw. 22)
 6428. Małkowski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 257; kw. 105)
 6429. Małkowski Wacław (zm. 21.01.1932; kw. IV)
 6430. Małkowski Wiktor (zm. 10.11.1931; kw. IV)
 6431. Małkowski Witold (Przewodnik 2002 s. 124; kw. 25)
 6432. Małynicz Kazimierz (zm. 1920; kw. 188)
 6433. Małynicz Zofia (Przewodnik 2002 s. 262; zm. 1986; kw. 188)
 6434. Małyszewicz Maria z d. Saczewska 1 voto Brzozowska (zm. 28.10.1922; kw. IV)
 6435. Mamaj Krystyna (zm. 22.04.1971; kw. O)
 6436. Mamak Wiktor (Przewodnik 2002 s. 266; kw. 204)
 6437. Man Alfons (Album Powązek 1915; zm. 1894; kw. 25)
 6438. Mancewicz Michał (Przewodnik 1982 s. 169; kw. 100)
 6439. Manduk Antoni (Kielarski s. 88; kw. 22)
 6440. Manduk Izabela z d. Kaczkowskieh (Przewodnik 2002 s. 128; kw. 22)
 6441. Mangan zob. Wilczyński Sylweriusz
 6442. Maniak Stanisław (Przewodnik 2002 s. 225; kw. 123)
 6443. Mankielewicz Julja z d. Raczyńska (Kielarski s. 148; zm. 25.09.1939; kw. IV)
 6444. Mankielewicz Michał (Album Powązek 1915; Kielarski s. 148; Przewodnik 2002 s. 48, 167; zm. 16.05.1911; kw. IV)
 6445. Mankielewicz, rodzina (Przewodnik 2002 s. 53; kw. IV)
 6446. Mann Aleksander (Kielarski s. 59; Przewodnik 2002 s. 123; kw. 25)
 6447. Mann Alfons (Kielarski s. 59; Przewodnik 2002 s. 123; kw. 25)
 6448. Mann Alfred (Przewodnik 2002 s. 81; kw. 25)
 6449. Mann John (Kielarski s. 206; kw. 40)
 6450. Mann Maria (Przewodnik 2002 s. 124; kw. 25)
 6451. Mann Marta (Przewodnik 2002 s. 65; kw. 25)
 6452. Mann Maurycy (Kielarski s. 59; Przewodnik 2002 s. 124; kw. 25)
 6453. Manteuffel Ignacy (Kielarski s. 273; kw. 217)
 6454. Manteuffel Kmilia z d. Schroeter (Przewodnik 2002 s. 274; kw. 217)
 6455. Manteuffel Leon (Przewodnik 1982 s. 69; kw. 163)
 6456. Manteuffel Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 91; Aleja Zasłużonych)
 6457. Manteuffel-Szoege Edward (Przewodnik 2002 s. 202; kw. 68)
 6458. Manteuffel-Szoege Leon (pseud. Krab) (Przewodnik 2002 s. 155; kw. 163)
 6459. Manteuffel-Szoege Ryszard (Przewodnik 2002 s. 203; kw. 68)
 6460. Manteuftel Jerzy (Przewodnik 2002 s. 202; kw. 67)
 6461. Mańkowska Irenka (zm. 10.11.1915; kw. 21)
 6462. Mańkowska Maria Magdalena z d. Poświk (zm. 25.09.1909; kw. 21)
 6463. Mara (Kielarski s. 277; kw. 227)
 6464. Mara Antonina (zm. 12.07.1979; kw. 73)
 6465. Marcello-Pallńska Helena zob. Palińska Helena z d. Marcello
 6466. Marchand Edward (zm. 29.08.1845; kw. 42)
 6467. Marchand Józefa z d. Waśkiewicz (Kielarski s. 205; zm. 2.09.1844; kw. 42)
 6468. Marchand, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 42)
 6469. Marchwicki Zdzisław (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 22)
 6470. Marciniak Kazimierz (Kielarski s. 299; kw. 299b (grób symboliczny?))
 6471. Marcinkowska Józefa (zm. 18.09.1929; kw. 73)
 6472. Marcinkowska Józefa z d Jore(?) (Kielarski s. 241; kw. 99)
 6473. Marcinkowska Maria (zm. 7.11.1979; kw. 73)
 6474. Marcinkowska Melania (zm. 1877; kw. 73)
 6475. Marcinkowska-Brykner Eugenia (zm. 16.08.1969; kw. 73)
 6476. Marcinkowski Stanisław (zm. 1896; kw. 73)
 6477. Marcinkowski Tomasz (zm. 9.04.1934; kw. 73)
 6478. Marconi Ferrante (Szenic T.2, s. 180; zm. 1868)
 6479. Marconi Henryk (Kielarski s. 267; Przewodnik 2002 s. 209; Szenic T.2, s. 139; zm. 1863; kw. 177 wpr.)
 6480. Marconi, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 33)
 6481. Marczak-Oborski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 184; kw. 36)
 6482. Marczewska Maria (zm. 18.04.1938; kw. 18)
 6483. Marczewski Florian (I) (Album Powązek 1915; zm. 1857; kw. 16)
 6484. Marczewski Florian (II) (Szenic T.3, s. 261; zm. 1909)
 6485. Marczewski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 210; kw. 59)
 6486. Marczewski Lucjan (Kielarski s. 210; kw. 47)
 6487. Marczewski Witold (Szenic T.3, s. 163; zm. 1903)
 6488. Marczewski Władysław (Szenic T.2, s. 323; zm. 1882)
 6489. Marczyński Romuald Władysław (Przewodnik 2002 s. 169; kw. K)
 6490. Marecki Leon (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 28)
 6491. Marek Andrzej (I) (zm. 3.07.1901; kw. 36)
 6492. Marek Andrzej (II) (Album Powązek 1915; zm. 22.12.1906; kw. 36)
 6493. Marek Anna (zm. 11.04.1929; kw. 36)
 6494. Marek Ignacy (I) (zm. 19.09.1909; kw. 36)
 6495. Marek Ignacy (II) (zm. 28.09.1919; kw. 36)
 6496. Marek Jakub (Kielarski s. 74; zm. 1.04.1921; kw. 36)
 6497. Marek karmelita (Wójcicki T.3, s. 111)
 6498. Marek Renia (zm. 9.12.1907; kw. 36)
 6499. Marek Włodzio (zm. 31.07.1883; kw. 36)
 6500. Marendowska Irena (kw. 30 wpr.)
 6501. Marendowska Stanisława (zm. 17.01.1920; kw. 30 wpr.)
 6502. Marendowski Edward (zm. 17.12.1904; kw. 30 wpr.)
 6503. Margel Wacław (Kielarski s. 241; kw. 101)
 6504. Maringe Katarzyna z d. Boretti (Szenic T.2, s. 216; zm. 1871; kw. 4)
 6505. Maringe Leonard Ludwik (Szenic T.1, s. 352; zm. 1845; kw. 4)
 6506. Maringe, rodzina (Przewodnik 1982 s. 62; kw. 4)
 6507. Marjanek Jan (Kielarski s. 244; kw. 126)
 6508. Markert Helena z d. Borkowska (zm. 1956; kw. I)
 6509. Markert Robert (zm. 1.10.1909; kw. I)
 6510. Markiewicz Józef Klemens (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 141)
 6511. Markiewicz Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 259; Przewodnik 1982 s. 184-185; zm. 1911; kw. 199)
 6512. Markiewicz Stefania (zm. 1969; kw. 18)
 6513. Markiewicz Zofia z d. Karczewska (Przewodnik 1982 s. 184; kw. 141)
 6514. Markowicz Maria Emilia z d. Bernaczek (kw. 175)
 6515. Markowska Beata (zm. 31.07.1991; kw. 30 wpr.)
 6516. Markowska Bożena z d. Duchińska (zm. 29.06.2004; kw. II)
 6517. Markowska Bronisława z d. Antoniewska (zm. 4.12.1927; kw. IV)
 6518. Markowska Eugenia z d. Pomian-Łubieńska (zm. 4.02.1930; kw. IV)
 6519. Markowska Gabryela (kw. 19)
 6520. Markowska Irena (zm. 23.08.1976; kw. IV)
 6521. Markowska Jadwiga (zm. 25.12.1942; kw. IV)
 6522. Markowska Janina (zm. 11.03.1889; kw. IV)
 6523. Markowska Maria z d. Plewińska (zm. 19.09.1950; kw. IV)
 6524. Markowska Teresa z d. Palczewska (Przewodnik 1982 s. 73; katakumby wpr.; kw. 4)
 6525. Markowski Adam (Album Powązek 1915; zm. 1857; kw. 2)
 6526. Markowski Aleksander (zm. 15.02.1898; kw. 20)
 6527. Markowski Antoni (Kielarski s. 255; kw. 189)
 6528. Markowski Bolesław (zm. 7.04.1943; kw. IV)
 6529. Markowski Felix (zm. 16.12.1874; kw. 19)
 6530. Markowski Grzegorz (zm. 1980; kw. Q)
 6531. Markowski Gustaw (zm. 25.07.1943; kw. IV)
 6532. Markowski Jan (I) (Kielarski s. 182; kw. Ł)
 6533. Markowski Jan (II) (Szenic T.2, s. 343; zm. 1884)
 6534. Markowski Julian (I) (zm. 30.05.1880; kw. II lub; kw. 20)
 6535. Markowski Julian (II) (Kielarski s. 54; Przewodnik 2002 s. 49, 85, 209; zm. 1912; kw. Q)
 6536. Markowski Karol (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 6537. Markowski Maciej (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. B)
 6538. Markowski Rajmund (zm. 29.05.1900; kw. IV)
 6539. Markowski Stanisław (zm. 15.09.1939; kw. IV)
 6540. Markowski Stefan (I) (zm. 27.01.1896; kw. IV)
 6541. Markowski Stefan (II) (zm. 5.02.1979; kw. IV)
 6542. Markowski Tadeusz (I) (kw. 19)
 6543. Markowski Tadeusz (II) (zm. 23.06.1970; kw. IV)
 6544. Marmaj Zenon (zm. 9.11.2006; kw. 21)
 6545. Marrené-Morzkowska Waleria z d. Malletska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 106; Przewodnik 1982 s. 84; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 171; zm. 1903; kw. 10)
 6546. Marszałek Leon (Przewodnik 2002 s. 190; kw. 53)
 6547. Marszałkiewicz Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 65; Przewodnik 2002 s. 196; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 219; zm. 1872; kw. 29)
 6548. Marszałkowskich, rodzina (Kielarski s. 80; kw. 28)
 6549. Marszewski Mieczysław (Przewodnik 1982 s. 203; kw. 232)
 6550. Marteńska Wanda (zm. 20.05.1978; kw. 43)
 6551. Martini Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 86)
 6552. Maryniewicz, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 32)
 6553. Maryniewicz, rodzina (Kielarski s. 165; Aleja Katakumbowa filar 35)
 6554. Marynowicz Zenon (Kielarski s. 246; kw. 125)
 6555. Marynowska Hanna z d. Kaulbersz (kw. 12)
 6556. Marynowska Kalina z d. Drewnowska (zm. 25.01.1987; kw. 30 wpr.)
 6557. Marynowski Jerzy (zm. 19.02.1973; kw. 30 wpr.)
 6558. Marzinek Kazimierz (zm. 4.06.1993; kw. 42)
 6559. Marzyńska Józefa (zm. 1856; kw. 17)
 6560. Marzyńska Zofia (zm. 1855; kw. 17)
 6561. Marzyński Józef (zm. 1857; kw. 17)
 6562. Marzyński Julian (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 23)
 6563. Marzyński Stanisław (Przewodnik 2002 s. 24, 138, 227; kw. 125)
 6564. Marzyński Władysław (zm. 22.02.1912; kw. 17)
 6565. Masiak Franciszek (Przewodnik 2002 s. 291; kw. 326)
 6566. Masłowska Aniela z d. Ponikowska (zm. 1940; kw. 26)
 6567. Masłowska Władysława (kw. 176)
 6568. Masłowski Franciszek Ksawery (Kielarski s. 107; kw. 8)
 6569. Masłowski Konstanty (Kielarski s. 274; kw. 220)
 6570. Masłowski Maksymilian (zm. 2.07.1916; kw. 176)
 6571. Masłowski Stanisław (Kielarski s. 33; Przewodnik 2002 s. 108; kw. 11)
 6572. Massalska Kordula z d. Borkowska (zm. 9.09.1879; kw. IV)
 6573. Massalski Antoni (zm. 2.06.1883; kw. IV)
 6574. Massalski Antoni Stanisław (zm. 9.02.1895; kw. 176)
 6575. Massalski Antoś (zm. 5.02.1880; kw. IV)
 6576. Massalski Bronisław (zm. 12.03.1954; kw. 176)
 6577. Massalski Wacuś (zm. 15.07.1883; kw. IV)
 6578. Massalski Zdzisław (zm. 1920; kw. 176)
 6579. Masson Jan (Szenic T.1, s. 417; zm. 1850)
 6580. Maszaddo Antoni (Kielarski s. ?; Przewodnik 2002 s. 85; zm. 1900; kw. 21)
 6581. Maszadro Zofja z d. Oleszyńska (zm. 1917; kw. 21)
 6582. Maszadro Zosia (zm. 24.01.1898; kw. 24)
 6583. Maszardo Antoni (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 85; zm. 1900; kw. 21)
 6584. Maszkowska Bożena z d. Majewska (Przewodnik 2002 s. 266; kw. 203)
 6585. Maszyńska Maria z d. Owidzka (Szenic T.3, s. 231; zm. 1907)
 6586. Maszyński Julian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 48; Przewodnik 1982 s. 115-116; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 139; zm. 1901; kw. 23)
 6587. Maszyński Julian (pseud. Krzewiński) (Przewodnik 1982 s. 218, zm. 1943; kw. 320)
 6588. Maszyński Mariusz (Przewodnik 1982 s. 116; kw. 23)
 6589. Maszyński Piotr (Kielarski s. 48; Przewodnik 1982 s. 116; kw. 23)
 6590. Maślanka Jerzy (Przewodnik 2002 s. 215; kw. 56)
 6591. Matawowska Janina z d. Ostrowska (zm. 1940; kw. I)
 6592. Matecki Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 70-71; Szenic T.3, s. 322; zm. 1913; kw. 161)
 6593. Mateja Stefan (Kielarski s.153; Przewodnik 1982 s. 79; Aleja Zasłużonych)
 6594. Maternicki Franciszek (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 6595. Maternickich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 35)
 6596. Mathia Marya z d. Snopnowska (kw. 19)
 6597. Mathia Tadeusz (I) (zm. 1866; kw. 19)
 6598. Mathia Tadeusz (II) (zm. 27.06.1903; kw. 19)
 6599. Matławski Ireneusz (zm. 13.11.1843; kw. IV)
 6600. Matławski Stanisław (kw. IV)
 6601. Matusiak Władysława (zm. 23.07.1999; kw. 43)
 6602. Matusialańskich, rodzina (kw. 176)
 6603. Matuszewska Julia z d. Chmielewska (zm. 13.07.1971; kw. 32 wpr.)
 6604. Matuszewski Ignacy (Kielarski s. 204; kw. 50)
 6605. Matuszewski Karol (Szenic T.3, s. 151; zm. 1902)
 6606. Matuszewski Leon (Kielarski s. ?; kw. 100)
 6607. Matuszewski Michał (Kielarski s. 97; Wójcicki T.2, s. 92; kw. 141)
 6608. Matuszkiewicz Alfons (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 51)
 6609. Matuśkiewicz Maria z d. Szlegel 1o voto Zyszkow (Kielarski s. 153; kw. 191)
 6610. Matysińska Cecylia z d. Zaguniewska (zm. 2.08.1831; kw. 21)
 6611. Matysiński Piotr (zm. 13.03.1860; kw. 21)
 6612. Mauersberger Adam (Przewodnik 2002 s. 178; kw. C)
 6613. Mauersberger Jan (Kielarski s. 144; Przewodnik 1982 s. 142; kw. C)
 6614. Mauzoleum pomordowanych w obozach koncentracyjnych 1939-45 (Przewodnik 1982 s. 74-75; katakumby na wpr; kw. 12/14)
 6615. Mayzel Bronisław (Kielarski s. 281; Przewodnik 2002 s. 243; kw. 238)
 6616. Mayzel Józef (Album Powązek 1915; zm. 1880; kw. 27)
 6617. Mayzel Wacław (Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 118; Szenic T.3, s. 360; zm. 1916; kw. 27)
 6618. Mayzner Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 192; kw. 47)
 6619. Mayzner, rodzina (Kielarski s. 211; kw. 47)
 6620. Mazok Lidia (zm. 1.05.1967; kw. I)
 6621. Mazowiecka-Cioth Wanda (Kielarski s. 239; zm. 1918; kw. 95)
 6622. Mazur Stanisław (zm. 18.11.1968; kw. B)
 6623. Mazur Stanisława (zm. 13.08.1967; kw. B)
 6624. Mazurek Bartłomiej (Przewodnik 2002 s. 46, 47, 49, 50, 51, 57 85,88, 121, 124, 127, 156, 180, 186, 187, 190, 201, 209, 251; kw. 184)
 6625. Mazurek Stanisław (zm. 30.04.2005; kw. A)
 6626. Mazurek Stefan (Przewodnik 2002 s. 251; kw. 184)
 6627. Mazurkiewicz (zm. 1925; kw. 38)
 6628. Mazurkiewicz Apolonia (kw. 19)
 6629. Mazurkiewicz Florentyna z d. Ożarowska 1o voto Gajdzieńska (zm. 30.07.1955; kw. 30 wpr.)
 6630. Mazurkiewicz Jan (Przewodnik 1982 s. 206; kw. 240)
 6631. Mazurkiewicz Julian (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 39)
 6632. Mazurkiewicz Juliusz (I) (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 38)
 6633. Mazurkiewicz Juliusz (II) (zm. 10.01.1919; kw. 38)
 6634. Mazurkiewicz Stanisław (kw. 19)
 6635. Mazurkiewicz Stefan (Przewodnik 1982 s. 133; kw. 41)
 6636. Mazurkiewicz Władysław (Przewodnik 1982 s. 173; kw. c druga)
 6637. Mazurowska Antonina z d. Godzińska (zm. 12.01.1940; kw. 36)
 6638. Mazurowska Janina (zm. 4.12.1967; kw. 36)
 6639. Mazurowska Józefa z d. Pogorzelska (Kielarski s. ?; Szenic T.3, s. 230; zm. 1907; kw. 13)
 6640. Mazurowska Maria z d. Ścibor-Rylska (zm. 1876; kw. II)
 6641. Mazurowska Władysława (zm. 16.08.1971; kw. 36)
 6642. Mazurowski Antoni (zm. 3.07.1960; kw. 36)
 6643. Mazurowski Henryk (zm. 26.06.1890; kw. B)
 6644. Mazurowski Jan (zm. 12.06.1967; kw. 36)
 6645. Mazurowski Piotr (zm. 18.03.1984; kw. 36)
 6646. Mazurowski Wacław (zm. 3.06.1951; kw. 36)
 6647. Mazurowski Władysław (zm. 1907; kw. II)
 6648. Mączeński Zdzisław (Przewodnik 1982 s. 136-137; kw. 54)
 6649. Mączewska Władysława z d. Ruszkowska (zm. 5.02.1875; kw. 18)
 6650. Mąjewski Wincenty (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 6651. Mąjorkiewicz Jan (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 20)
 6652. Mąkowska Wanda (zm. 4.07.1979; kw. II)
 6653. Mąkowski Jacek (zm. 19.10.2002; kw. II)
 6654. Mąkowski Janusz (zm. 21.12.1988; kw. II)
 6655. Mech Stanisław (?) (zm. 1919; kw. 234)
 6656. Mecherzyński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1889; kw. 8)
 6657. Mechtouf Albina "Oreida" (zm. 1996; kw. 20)
 6658. Mecnarowska Zofia (zm. 3.02.1979; kw. 44)
 6659. Mecnarowski Emil (zm. 21.07.1968; kw. 44)
 6660. Meczkowska Teodora z d. Oppman (Przewodnik 2002 s. 170; kw. L)
 6661. Meissner Alfred (Przewodnik 2002 s. 262; kw. 188)
 6662. Meissner Teodor (zm. 25.05.1985; kw. IV)
 6663. Meissner Zofia (zm. 1966; kw. IV)
 6664. Mejbaum Tomasz (Kielarski s. 205; kw. 42)
 6665. Melanowski Władysław Henryk (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 30)
 6666. Melcer (Melcer-Szczawiński) Henryk (Kielarski s. 296; Przewodnik 2002 s. 286; kw. 270)
 6667. Melcer Adam (Album Powązek 1915; zm. 1849; kw. 15)
 6668. Meleniewska Helena (zm. 15.08.1967; kw. II)
 6669. Melina Michał (Przewodnik 1982 s. 174; kw. 104)
 6670. Meller Danuta Wrotnowska (zm. 4.02.1991; kw. 30 wpr.)
 6671. Mellerowicz Irena Maria z d. Garnuszewska 1o voto Szyszkowska (zm. 24.08.1984; kw. 30 wpr.)
 6672. Mencel, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 19)
 6673. Mencel, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 32)
 6674. Mencel, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 98)
 6675. Merkel Jan (zm. 13.02.2005; kw. 199)
 6676. Merkel Stefania (zm. 20.09.1962; kw. 199)
 6677. Merkel Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 87)
 6678. Merkel Wacław Władysław (zm. 11.12.1941; kw. 199)
 6679. Merlini Dominik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 157; Przewodnik 2002 s. 18, 137; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 61; Wójcicki T.2, s. 158; zm. 1797; katakumby na wpr; kw. 20, pierwotnie katakumby filar 22-23)
 6680. Messal Lucyna zob. Sztukowska Lucyna z d. Mischalów
 6681. Messing Aleksander (zm. 26.10.1895; kw. 19)
 6682. Messing Antoni (zm. 1.11.1867; kw. 19)
 6683. Messing Joanna z d. Ścisłowska (kw. 19)
 6684. Messing Karol (kw. 19)
 6685. Messing Karolina z d. Ścisłowska (zm. 16.05.1899; kw. 19)
 6686. Messyng Aleksander (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 41; zm. 1893; kw. 19)
 6687. Metaxian Szełkownikow Sergiusz (Kielarski s. 197; Kielarski s. 197; kw. 81)
 6688. Metelski Piotr (Album Powązek 1915; zm. 1876; kw. 7)
 6689. Metler Stefan (Kielarski s. 260; kw. 201)
 6690. Metzell Józef (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 32-33)
 6691. Metzell Ludwik Chrystian (Kielarski s. 160; Przewodnik 1982 s. 75; Szenic T.1, s. 397; Wójcicki T.2, s. 149; zm. 1848; katakumby filar 32 na wpr; kw. 14)
 6692. Meyer Ewaryst (zm. 1857; kw. A)
 6693. Męczkowska Teodora z d. Oppman (Przewodnik 1982 s. 154; kw. L)
 6694. Męczkowski Wacław (Przewodnik 1982 s. 154; kw. L)
 6695. Mędrzecki Kazimierz (zm. 7.02.1987; kw. 30 wpr.)
 6696. Mialik Natalia z d. Mudrowicz (zm. 3.10.1930; kw. N)
 6697. Mianowski Aleksander (Przewodnik 2002 s. 194; kw. 41)
 6698. Mianowski Antoni Remigiusz (Przewodnik 2002 s. 36, 117; Szenic T.1, s. 335; Wójcicki T.2, s. 61; zm. 1844; kw. 10)
 6699. Mianowski Antoni Wincenty (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 131; Szenic T.1, s. 156; Wójcicki T.3, s.131; zm. 1822; Aleja Katakumbowa filar 24 wpr.; kw. 10)
 6700. Mianowski Bronisław (Kielarski s. 265; kw. 139)
 6701. Mianowski Józef (Kielarski s. ?; kw. 10)
 6702. Mianowski Paweł (Przewodnik 2002 s. 131; Aleja Katakumbowa filar 24 wpr.; kw. 10)
 6703. Mianowski Przewora Antoni Remigiusz (Kielarski s. 102; Przewodnik 2002 s. 36, 117; Szenic T.1, s. 335; Wójcicki T.2, s. 61; zm. 1844; kw. 10)
 6704. Mianowski Roch (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 43, 151; zm. 1867; kw. 178)
 6705. Mianowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 62; kw. 139)
 6706. Miaskowski Józef Bończa (Przewodnik 1982 s. 73; Szenic T.1, s. 78; zm. 1804; katakumby na wpr; kw. 2)
 6707. Miaskowski Stanisław (Szenic T.2, s. 185; zm. 1868)
 6708. Miazek Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 232; kw. 138)
 6709. Miazga Zdzisław (zm. 1920)
 6710. Micewicz Aniela z d. Próchnicka (zm. 1971; kw. 39)
 6711. Micewicz Łucja (zm. 15.10.1936; kw. 39)
 6712. Micewicz Michał (zm. 10.10.1942; kw. 39)
 6713. Micewicz Teresa (kw. 39)
 6714. Micewicz Witold (zm. 1919)
 6715. Micewicz Władysław (zm. 22.11.1900; kw. 39)
 6716. Michael Kazimierz (zm. 5.04.1996; kw. 21)
 6717. Michalewska Halina (zm. 16.04.1986; kw. N)
 6718. Michalewski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 265; kw. 202)
 6719. Michalewski Michał (zm. 10.05.1972; kw. N)
 6720. Michalik Andrzej (zm. 1919)
 6721. Michalik Stanisław (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 249)
 6722. Michalkiewicz Wojtek (zm. 23.05.1989; kw. 20)
 6723. Michalska Bożena z d. Pawłowska (zm. 1946; kw. 30 wpr.)
 6724. Michalska Irena (zm. 14.07.1908; kw. 30 wpr.)
 6725. Michalska Jan (Kielarski s. 196; kw. 79)
 6726. Michalska Janina Stanisława z d. Kaczorowska (kw. 32 wpr.)
 6727. Michalska Kazimiera z d. Jurczyńska (zm. 1951; kw. 30 wpr.)
 6728. Michalska Stanisława z d. Junosza-Piotrowska (Kielarski s. 196; kw. 79)
 6729. Michalska Wanda (zm. 11.07.1981; kw. 32 wpr.)
 6730. Michalska Zofia (zm. 7.03.1985; kw. 30 wpr.)
 6731. Michalska Zofia z d. Jurczyńska (zm. 1.09.1942; kw. 30 wpr.)
 6732. Michalski Andrzej (Kielarski s. 33; kw. 11)
 6733. Michalski Boguchwał (Album Powązek 1915; zm. 1874; kw. 14)
 6734. Michalski Bolesław (zm. 4.01.1935; kw. 30 wpr.)
 6735. Michalski Damian (zm. 1995; kw. 17)
 6736. Michalski Daniel (kw. 32 wpr.)
 6737. Michalski Henryk Kazimierz (zm. 26.11.1951; kw. 32 wpr.)
 6738. Michalski Stanisław (I) (zm. 1920)
 6739. Michalski Stanisław (II) (Przewodnik 1982 s. 159; zm. 1949; kw. 188)
 6740. Michalski Tadeusz (zm. 1945; kw. 30 wpr.)
 6741. Michalski Wiktor (kw. 32 wpr.)
 6742. Michalski Zdzisław (zm. 26.01.1960; kw. 30 wpr.)
 6743. Michałek Bolesław (Przewodnik 2002 s. 227; kw. 124)
 6744. Michałowicz Jerzy (Przewodnik 1982 s. 172; kw. 117)
 6745. Michałowicz Mieczysław (Przewodnik 1982 s. 172; kw. 117)
 6746. Michałowska (zm. 1.03.1888; kw. 21)
 6747. Michałowska [Ja?]nina z d. Sawicka (zm. 9.02.1922)
 6748. Michałowska Jadwiga z d. Barszczewska (Przewodnik 2002 s. 293; kw. 348)
 6749. Michałowska Joanna Alicja (zm. 1972; kw. 18)
 6750. Michałowska Leonarda (zm. 1999; kw. 18)
 6751. Michałowska Marja z d. Oborska (zm. 1889; kw. 64)
 6752. Michałowska Zofija (zm. 1895; kw. 64)
 6753. Michałowski Aleksander (Kielarski s. 269; Przewodnik 2002 s. 272; kw. 207)
 6754. Michałowski Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1895; kw. 64)
 6755. Michałowski Józef (Przewodnik 2002 s. 272; kw. 207)
 6756. Michałowski Stanisław (Kielarski s. 243; kw. 120)
 6757. Michałowski Zdzisław (zm. 1981; kw. 18)
 6758. Michałowski Zenon (zm. 1976; kw. 18)
 6759. Michałowski Zygmunt (zm. 6.02.1882; kw. 64)
 6760. Michaux Aleksander Adam (pseud. Miron) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 30; Przewodnik 2002 s. 112; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 58; zm. 1895; kw. 5)
 6761. Michaux Marcin (Album Powązek 1915; zm. 1862; kw. 2)
 6762. Michnowska Marja z d. Reiff (zm. 4.01.1895; kw. 30 wpr.)
 6763. Michotek Feliks (zm. 1990; kw. 17)
 6764. Micińska Magdalena (Kielarski s. 186; kw. D)
 6765. Micińska Maria (Kielarski s. 186; kw. D)
 6766. Mickiewicz Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1884; kw. 7)
 6767. Mickiewicz Karol (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 45)
 6768. Mieczko Henryk (zm. 25.02.1879; kw. II)
 6769. Mieczko Teresa z d. Pruszak (zm. 24.12.1884; kw. II)
 6770. Mieczkowska Julia z d. Czachowska (zm. 2.10.1904; kw. 32 wpr.)
 6771. Mieczkowski Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 162)
 6772. Mieczkowski Wiktor Wirgiliusz (zm. 15.02.1944; kw. 158)
 6773. Miecznikowska Tekla (zm. 17.04.1835; kw. I)
 6774. Miecznikowski Michał (zm. 6.04.1846; kw. I)
 6775. Miecznikowski Mieczysław (zm. 9.10.1879; kw. IV)
 6776. Mieczyński Stanisław Wiktor (Album Powązek 1915; Kielarski s. 67; Szenic T.3, s. 271; zm. 1910; kw. 33)
 6777. Miedza-Tomaszewski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 220; zm. 2000; kw. 92)
 6778. Miedziałkowska Salomea z d. Sabudzińska (zm. 1.01.1858; kw. 37)
 6779. Miedzyrzecki Artur (Przewodnik 2002 s. 113; kw. 3)
 6780. Mielczarski Mateusz (Szenic T.2, s. 185; zm. 1868; kw. 172)
 6781. Mielczarski Romuald (Kielarski s. 130; Przewodnik 2002 s. 162; kw. 172)
 6782. Mielewski Andrzej (Kielarski s. 237; kw. 187)
 6783. Mielnik (kw. 27 wpr.)
 6784. Mielżyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 18)
 6785. Mierczyńska Karolina z d. Milewska (zm. 7.02.1891; kw. 17)
 6786. Mierzejewska Helena (zm. 23.09.1879; kw. 20)
 6787. Mierzejewska Janina z d. Romanow (Przewodnik 2002 s. 251; kw. 183)
 6788. Mierzejewska Krystyna z d. Szner (Przewodnik 2002 s. 164; kw. 174)
 6789. Mierzejewska Leokadya (zm. 17.08.1870; kw. 20)
 6790. Mierzejewska Maria z d. Miros (zm. 1952; kw. 199)
 6791. Mierzejewska Maria z d. Rutkowska (pseud. Janka) (Przewodnik 2002 s. 123; kw. 23 wpr. pod murem ul. Powązkowskiej)
 6792. Mierzejewski Bolesław (Przewodnik 1982 s. 221; kw. 198)
 6793. Mierzejewski Czesław (Przewodnik 1982 s. 122-123; kw. 23 wpr.)
 6794. Mierzejewski Henryk (Przewodnik 1982 s. 122; kw. 23 wpr.)
 6795. Mierzejewski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 123; kw. 23 wpr. pod murem ul. Powązkowskiej)
 6796. Mierzejewski Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 251; kw. 183)
 6797. Mierzeński Józef (Kielarski s. 248; kw. 108)
 6798. Mierzwińska Marya (zm. 5.06.1889; kw. 17)
 6799. Mierzwińska Zofia z d. Kruszczyńska (zm. 1874; kw. 17)
 6800. Mierzwiński Eugeniusz (kw. 17)
 6801. Mierzyński Antoni Julian (Szenic T.3, s. 227; zm. 1907)
 6802. Mieszczańskich, rodzina (Kielarski s. 285; kw. 233)
 6803. Mieszkowska Janina (zm. 28.12.1997; kw. 25)
 6804. Mieszkowski Antoni Wincenty (pseud. Sęk) (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 130; zm. 1900; kw. 161)
 6805. Mieszkowski Bronisław (Przewodnik 1982 s. 69-70; kw. 163)
 6806. Mijakowska Izabella (Kielarski s. 69; kw. 35)
 6807. Mikke Ludwik zob. Korwin-Mikke
 6808. Mikke Stanisław (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 6809. Mikke Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 6810. Miklaszewska (kw. D)
 6811. Miklaszewska Waleria z d. Kamińska (zm. 9.10.1898; kw. 18)
 6812. Miklaszewski Bolesław (Przewodnik 1982 s. 213; kw. 284a wpr.)
 6813. Miklaszewski Gwidon (Przewodnik 2002 s. 265; kw. 199)
 6814. Miklaszewski Jan (Przewodnik 1982 s. 123; zm. 5.02.1944; kw. Q)
 6815. Miklaszewski Jan Samuel (Przewodnik 2002 s. 123; kw. 25 wpr.)
 6816. Miklaszewski Sławomir (Przewodnik 1982 s. 157; kw. I)
 6817. Mikorska Helena z d. Młokosiewicz (Szenic T.3, s. 143; zm. 1901; kw. 25)
 6818. Mikorski Hipolit (Kielarski s. 32; Szenic T.1, s. 201; Wójcicki T.2, s. 63; zm. 1827; kw. 9)
 6819. Mikółowska Karolina (zm. 16.04.1849; kw. 20)
 6820. Mikółowska Stanisława (kw. 20)
 6821. Mikółowska Zuzanna z d. Pieszkowska 1o voto Stokowska (zm. 3.02.1842; kw. 20)
 6822. Mikuckich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906pod murem ul. Powązkowskiej ("na lewo od 4 bramy"))
 6823. Mikulicz Krystyna z d. Jamrozów (Przewodnik 2002 s. 162; kw. 173)
 6824. Mikulski Czesław (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 215)
 6825. Mikulski Józef (Kielarski s. 181; kw. M)
 6826. Mikulski Tytus (Kielarski s. 128; kw. 161)
 6827. Mikułowska Maria z d. Depkie (zm. 27.08.1891; kw. 30 wpr.)
 6828. Mikułowski Maurycy (zm. 15.01.1890; kw. 30 wpr.)
 6829. Mikułowski-Pomorski Józef (Przewodnik 2002 s. 254; kw. 187)
 6830. Mikusiński Józef (Kielarski s. 218; kw. 69)
 6831. Milatti Anna z d. Naborna (zm. 11.06.1892; kw. 30 wpr.)
 6832. Mile Jan Bernard (Szenic T.1, s. 298; Wójcicki T.2, s.183; zm. 1839)
 6833. Miler Stefan (zm. 13.02.1962; kw. IV)
 6834. Miler Walenty (zm. 21.07.1962; kw. IV)
 6835. Milewska Felicya (zm. 1882; kw. B)
 6836. Milewska Józefa (zm. 1868; kw. B)
 6837. Milewski Adrian (zm. 29.05.1999; kw. B)
 6838. Milewski Franciszek (zm. 16.03.1897; kw. B)
 6839. Milewski Primus (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 16)
 6840. Milewski Rysio (zm. 27.09.1939; kw. 73)
 6841. Milicer Napoleon (Album Powązek 1915; Kielarski s. 269; Przewodnik 2002 s. 272; Szenic T.3, s. 196; zm. 1905; kw. 207)
 6842. Miller Jan Nepomucen (Przewodnik 1982 s. 185; kw. 186)
 6843. Miller Józef (Kielarski s. 164; Przewodnik 2002 s. 131; Aleja Katakumbowa filar 40 wpr.; kw. 16)
 6844. Miller Karol (Kielarski s. 121; kw. 162)
 6845. Miller Romuald (Kielarski s. 152; Przewodnik 1982 s. 78; Aleja Zasłużonych)
 6846. Miller, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 162)
 6847. Miller, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 33)
 6848. Miłkowski Józef (zm. 1920; kw. 47)
 6849. Miłkowski Karol (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 43)
 6850. Miłobędzki Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 28)
 6851. Miłobędzkich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 6852. Miłodrowska Jadwiga (kw. 176)
 6853. Miłosierdzia Siostry zob. Siostry Miłosierdzia
 6854. Minakowski Karol (Szenic T.3, s. 245; zm. 1908)
 6855. Minasowicz Augustyn (Wójcicki T.2, s. 204, T.3, s. XIV; katakumby)
 6856. Minasowicz Jan Klemens (Kielarski s. 161; Przewodnik 2002 s. 135; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 59; Wójcicki T.2, s. 204; zm. 1854; katakumby filar 41-42 na wpr; kw. 6/8)
 6857. Minasowicz Józef Dionizy (Kielarski s. 160; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 409; Wójcicki T.2, s. 201; zm. 1849; katakumby filar 33-34)
 6858. Minasowicz Józef Epif (Wójcicki T.3, s.21)
 6859. Mincer Marja z d. Płoska (zm. 5.07.1896; kw. 18)
 6860. Minchejmer (Münchheimer) Adam (I) (Kurier Warszawski 1900, nr 302; zm. 16.03.1900; kw. 18)
 6861. Minchejmer (Münchheimer) Adam (II) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 93; Przewodnik 2002 s. 129; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 178; zm. 23.01.1904; kw. 18)
 6862. Minchejmer (Münchheimer) Adam Ryszard (Przewodnik 2002 s. 127; zm. 1959; kw. 24)
 6863. Minchejmer Irusia (kw. 174)
 6864. Minchejmer Ludwika z d. Noch (zm. 25.03.1904; kw. 18)
 6865. Minchejmer Wiesia (Kielarski s. 133; zm. 12.04.1906; kw. 174)
 6866. Minchejmer, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 174)
 6867. Miniat Juliusz (zm. 13.06.1874; kw. 30 wpr.)
 6868. Miniszewski Aleksander Józef (Kielarski s. 48; kw. 23)
 6869. Miniszewski Józef Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1863; kw. 23)
 6870. Minkiewicz-Odrowąż Henryk (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 6871. Minter Karol Franciszek (Wójcicki T.3, s.242)
 6872. Minter, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 8)
 6873. Mińska Maria (zm. 10.05.1970; kw. 38)
 6874. Mińska Zofia (zm. 1.11.1964; kw. 38)
 6875. Miński Feliks (zm. 4.03.1963; kw. 38)
 6876. Miński Ludwik (zm. 30.12.1944; kw. 38)
 6877. Miński Wacław (Kielarski s. 223; kw. 66)
 6878. Mioduszewski Andrzej (Kielarski s. 27; Przewodnik 1982 s. 54; kw. 3)
 6879. Mioduszewski Andrzej (Przewodnik 1982 s. 54; kw. 3)
 6880. Miodzianowski Józef (Wójcicki T.3, s. 119)
 6881. Mirabel Józef (zm. 1919; kw. 234)
 6882. Mirbach Ignacy (zm. 23.07.1921; kw. 38)
 6883. Mirecka Józefa Pelagia Jadwiga z d. Cieślińska (pseud. Jadwiga Czaki-Mirecka, Jadwiga Csaki-Mirecka)) (Kielarski s. 128; Przewodnik 1982 s. 95; kw. 171)
 6884. Mirecka-Łapińska Krystyna (zm. 11.01.2009; kw. 73)
 6885. Mirecki Jan (zm. 29.05.1982; kw. 73)
 6886. Mirecki Jerzy (zm. 1959; kw. 73)
 6887. Mirecki Konstanty (zm. 13.07.1929; kw. 73)
 6888. Mirewicz Jerzy (pseud. Bronisław Wójcik) (Przewodnik 2002 s. 274; kw. 216)
 6889. Miriam zob. Przesmycki Zenon
 6890. Mirkowska-Stelmachowska Anna Helena (zm. 31.07.2009; kw. 18)
 6891. Miros Adam (zm. 25.05.1948; kw. 199)
 6892. Miros Aniela z d. Szolc (zm. 17.08.1948; kw. 199)
 6893. Miros Aniela z d. Windyga (zm. 6.08.1952; kw. 199)
 6894. Miros Czesław (zm. 21.06.1971; kw. 199)
 6895. Miros Dionizy (zm. 15.03.1983; kw. 199)
 6896. Miros Irena z d. Szczecińska (zm. 27.07.1996; kw. 199)
 6897. Miros Stanisław (zm. 13.12.1947; kw. 199)
 6898. Mirosławska Zofia z d. Radkiewicz (Szenic T.3, s. 137; zm. 1901)
 6899. Miross Leopolda z d. Faszczewska (zm. 16.02.1882; kw. 199)
 6900. Miross Paulina (zm. 21.01.1889; kw. 199)
 6901. Miross Stasia (zm. 2.01.1931; kw. 199)
 6902. Miross Władysław (zm. 14.04.1916; kw. 199)
 6903. Mirowska Alicja (zm. 1991; kw. 32 wpr.)
 6904. Mirowska Wiktoria (zm. 1903; kw. 32 wpr.)
 6905. Mirowski Paweł (zm. 10.10.1859; kw. N)
 6906. Mirska (kw. 25)
 6907. Mirska Katarzyna (Szenic T.1, s. 329; Wójcicki T.1, s. 191; zm. 1843)
 6908. Mischal-Sztukowska Lucyna zob. Sztukowska Lucyna z d. Mischal (Messalka)
 6909. Misiak Janina (zm. 1987; kw. 28 wpr.)
 6910. Misiewicz Irmina z d. Uszyńska (zm. 16.12.1980; kw. 73)
 6911. Misiewicz Janina (Przewodnik 1982 s. 85; Aleja Zasłużonych)
 6912. Misiewicz Wiktor (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 303)
 6913. Misiewicz, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 91)
 6914. Mistowski Stefan (zm. 1986; kw. 43)
 6915. Misztal Franciszek (Przewodnik 2002 s. 200; kw. 65)
 6916. Mitkiewicz Aleksander (zm. 1894; kw. 42)
 6917. Mitkiewicz Hubert (zm. 1940; kw. 42)
 6918. Mitkiewicz Julia (zm. 1924; kw. 42)
 6919. Mitkiewicz Karol (Przewodnik 2002 s. 186; zm. 1972; kw. 42)
 6920. Mitkiewicz Maria (zm. 1949; kw. 42)
 6921. Mitkiewicz Mieczysław (zm. 1973; kw. 42)
 6922. Mitte Maurycy (Szenic T.3, s. 128; zm. 1900)
 6923. Mizgier Aleksandra z d. Wolska (zm. 1925; kw. 30 wpr.)
 6924. Mizgier Jan (zm. 25.05.1872; kw. 30 wpr.)
 6925. Mizgier Michaś (zm. 1940; kw. 30 wpr.)
 6926. Mizgier Stanisław (zm. 1917; kw. 30 wpr.)
 6927. Mizgier Zofia (zm. 1988; kw. 30 wpr.)
 6928. Miziołek Władysław (Przewodnik 2002 s. 108; kw. 11)
 6929. Mleczek (kw. D)
 6930. Mławska Halina (Przewodnik 2002 s. 88; zm. 4.06.1927; kw. 204)
 6931. Młocka Teresa z d. Szymanowska (zm. 1854; kw. 163)
 6932. Młocki Józef Władysław (zm. 5.11.1906; kw. 163)
 6933. Młodkowska Teresa z d. Poziomska (zm. 1957; kw. 176)
 6934. Młodowski Kazimierz Konstanty (Szenic T.3, s. 341; zm. 1914)
 6935. Młodożeniec Jan Łukasz (Przewodnik 2002 s. 143; Aleja Zasłużonych)
 6936. Młodożeniec Stanisław (Przewodnik 2002 s. 64, 143; Aleja Zasłużonych)
 6937. Młodożeniec Wanda z d. Arlitewicz (Przewodnik 2002 s. 143; Aleja Zasłużonych)
 6938. Młodzianowski Benedykt (Wójcicki T.3, s.119)
 6939. Młodzianowski Jan (Wójcicki T.3, s. 118)
 6940. Młodzianowski Kazimierz (pseud. Dąbrowa) (Kielarski s. 181; Przewodnik 1982 s. 152-153; kw. M)
 6941. Młodzianowski Roman (Szenic T.2, s. 30; Wójcicki T.3, s. 120; zm. 1852)
 6942. Młodzianowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 1)
 6943. Młodzińska Agnieszka (zm. 3.11.1869; kw. 17)
 6944. Młodziński Aleksander (zm. 9.11.1919; kw. 17)
 6945. Młodziński Bonifacy (zm. 4.04.1862; kw. 17)
 6946. Młokosiewicz Franciszek (Przewodnik 1982 s. 31, 116-117; Szenic T.1, s. 340; Wójcicki T.1, s. 142; T.2, s. 241; zm. 1845; kw. 25)
 6947. Młynarski Emil (Kielarski s. 152; Przewodnik 2002 s. 63, 138; Aleja Zasłużonych)
 6948. Mocarska Bronisława (zm. 1890; kw. II)
 6949. Mocarska Helena (zm. 7.02.1931; kw. II)
 6950. Mocarska Janina z d. Żerańska (zm. 3.11.1956; kw. II)
 6951. Mocarska Józefa z d. Bielicka (zm. 26.06.1877; kw. II)
 6952. Mocarski Ignacy (zm. 1877; kw. II)
 6953. Mocarski Kazimierz (zm. 1878; kw. II)
 6954. Mocarski Maciej (zm. 1917; kw. II)
 6955. Mocarski Michał (zm. 1880; kw. II)
 6956. Mocarski Stefan (zm. 29.11.1959; kw. II)
 6957. Moczarski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 70)
 6958. Moczulski Stanisław (zm.29.10 1922; kw. 4)
 6959. Moda-Listopad Stanisław (zm. 23.11.1931; kw. 25 wpr.)
 6960. Moda-Listopad Zofia (zm. 6.11.1918; kw. 25 wpr.)
 6961. Modlińska Anna z d. Laurysiewicz (zm. 1940; kw. 27 wpr.)
 6962. Modlińska Bronisława z d. Podowska (zm. 7.11.1909; kw. 27 wpr.)
 6963. Modlińska Edmund (zm. 17.08.1939; kw. 25)
 6964. Modlińska Jadwiga z d. Drygiewicz (zm. 1942; kw. 27 wpr.)
 6965. Modlińska Wanda z d. Fuschs (zm. 16.02.1948; kw. 25)
 6966. Modliński Jan (zm. 1963; kw. 27 wpr.)
 6967. Modliński Leon (zm. 1929; kw. 27 wpr.)
 6968. Modliński Stefan (zm. 1931; kw. 27 wpr.)
 6969. Modrak Piotr (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 211)
 6970. Modrakowa Irena z d. Bóbr (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 211)
 6971. Modrakowska Romana z d. Lentz (zm. 27.11.1971; kw. B)
 6972. Modro Czesława (zm. 30.05.1926; kw. 42)
 6973. Modro Julia z d. Mrozińska (zm. 21.10.1923; kw. 42)
 6974. Modro Ludwika z d. Maciejewska (zm. 25.08.1936; kw. 42)
 6975. Modro Maksymilian (zm. 17.03.1954; kw. 42)
 6976. Modro Maria z d. Eubig (zm. 7.02.1948; kw. 42)
 6977. Modro Zygmunt (zm. 18.07.1959; kw. 42)
 6978. Modrzejewska Eugenia z d. Stefańska (zm. 1999; kw. 27 wpr.)
 6979. Modrzejewski Leon (zm. 1968; kw. 27 wpr.)
 6980. Modrzewski Juliusz (zm. 1995; kw. 88)
 6981. Modrzewski Piotruś (zm. 1950; kw. 88)
 6982. Modzelewska Helena z d. Bromirska (zm. 14.07.1878; kw. IV)
 6983. Mogiła-Stankiewicz(?) Otillo (Kielarski s. 243; kw. 119)
 6984. Mokrzycka Marta (Przewodnik 1982 s. 177; kw. b)
 6985. Mokrzyński Jerzy Bogusław (Przewodnik 2002 s. 264; kw. 197)
 6986. Mokrzyński Józef (Kielarski s. 258; kw. 197)
 6987. Mokrzyszewska Lucyna z d. Szulc (zm. 14.11.1899; kw. IV)
 6988. Molatyński Leon (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 261)
 6989. Moldaur Walentyna z d. Enoch (Szenic T.2, s. 390; zm. 1890)
 6990. Moldenhawer Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 269; Przewodnik 2002 s. 272; zm. 1909; kw. 207)
 6991. Molenda Tadeusz (zm. 16.02.1992; kw. II)
 6992. Möller (Wójcicki T.3, s. XXVI)
 6993. Molski Marcin (Wójcicki T.3, s.XXV)
 6994. Moniuszko Aleksandra z d. Müller (Przewodnik 2002 s. 149; Szenic T.3, s. 16; zm. 1891; kw. 180)
 6995. Moniuszko Bolesław (Kielarski s. 18; Przewodnik 2002 s. 149; Szenic T.3, s. 158; zm. 1902; kw. 180)
 6996. Moniuszko Jan Czesław (Szenic T.3, s. 236; zm. 1908)
 6997. Moniuszko Stanisław (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 32; Przewodnik 2002 s. 5, 22, 111, 149; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 221; zm. 1872; kw. 9 piewotnie; kw. 180)
 6998. Moniuszko Stanisław (II) (Przewodnik 2002 s. 149; zm. 1905; kw. 180)
 6999. Monkiewicz Bronisława (zm. 22.02.1975; kw. 81)
 7000. Monkiewicz Jakub (zm. 1944; kw. 81)
 7001. Moraczewski Leon (zm. 22.05.1929; kw. 19)
 7002. Moraczewski Teofil (Wójcicki T.3, s. 161)
 7003. Mora-Listopad Joanna z d. Porczyńska (zm. 14.04.1915; kw. 25 wpr.)
 7004. Moranowicz Eleonora (zm. 1877; kw. 33)
 7005. Moranowicz Stanisław (zm. 1935; kw. 33)
 7006. Morantowicz Cecylia (Przewodnik 2002 s. 173; kw. 84)
 7007. Morawiński Jan (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 242)
 7008. Morawska Katarzyna (zm. 15.06.1867; kw. 39)
 7009. Morawska Maryanna (zm. 9.08.1852; kw. 39)
 7010. Morawski Franciszek (zm. 16.06.1861; kw. 39)
 7011. Morawski Józef Aleksy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 102; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 71; zm. 1855; kw. 12)
 7012. Morawski Leon (zm. 6.01.1889; kw. 20)
 7013. Morawski Zdzisław (zm. 3.04.1866; kw. 39)
 7014. Morawskich, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 41; kw. 39)
 7015. Morkowska Maria Janina z d. Danis (zm. 17.08.1979; kw. 17)
 7016. Moroz Mikołaj (Wójcicki T.2, s. 173)
 7017. Morozewicz Roman (zm. 1920; kw. 166)
 7018. Morozowicz Rufin (Kielarski s. 171Przewodnik 1982 s. 69; Aleja Katakumbowa filar 5, wpr.; kw. 2)
 7019. Morozowicz, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 5)
 7020. Morozowicz-Szczepkowska Maria zob. Szczepkowska Maria z d. Morozowicz
 7021. Morska Wanda (Szenic T.1, s. 83; Wójcicki T.1, s. 56; zm. 1807)
 7022. Morstin Ludwik Hieronim (Przewodnik 1982 s. 121-122; kw. 31 wpr.)
 7023. Morsztyn Kazimierz (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 7024. Morsztyn, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 271)
 7025. Morsztynkiewicz Helena z d. Kurkiewicz (Przewodnik 2002 s. 279; kw. 236)
 7026. Morzkowska [...] (zm. 16.11.1877; kw. 19)
 7027. Morzkowska Waleria zob. Marrené-Morzkowska
 7028. Morzycki Bohdan (zm. 1919)
 7029. Mosdorf Jan (Przewodnik 2002 s. 204; kw. Y)
 7030. Mosiewicz Helena (kw. 31)
 7031. Mosin Witold (Kielarski s. 271; kw. 205)
 7032. Mossakowski Eugeniusz (Przewodnik 1982 s. 84; Aleja Zasłużonych)
 7033. Mossakowski Władysław (Przewodnik 2002 s. 110tablica na kościele)
 7034. Mossoczy Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 166; kw. 124)
 7035. Mostowicz Tadeusz zob. Dołęga-Mostowicz
 7036. Moszczeńska Eufemia z d. Krukowska (zm. 26.03.1919; kw. 17)
 7037. Moszczyński Józef (Kielarski s. 247; kw. 110)
 7038. Mościcka Maria z d. Hubal-Dobrzańska (Przewodnik 2002 s. 144; Aleja Zasłużonych)
 7039. Mościcka Michalina z d. Czyżewska (Kielarski s. 272; Przewodnik 1982 s. 188; kw. 205)
 7040. Mościcki Franciszek (Kielarski s. 272; Przewodnik 2002 s. 273; kw. 205)
 7041. Mościcki Ignacy (Przewodnik 2002 s. 144; Aleja Zasłużonych)
 7042. Mościcki Józef (Przewodnik 2002 s. 273; kw. 205)
 7043. Mościcki Kajetan (Przewodnik 1982 s. 53; kw. 7)
 7044. Mościckich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 62; kw. 205)
 7045. Motz-Abramowska zob. Abramowska Stanisława z d. Motz
 7046. Moukhanoff Marie zob. Muchanow Maria z d. Nesselrode 1-o voto Kalergis
 7047. Moulin Marja (zm. 1914; kw. 25)
 7048. Mouroussy Georg (Kielarski s. 50; Przewodnik 2002 s. 32, 123; kw. 25 wpr.)
 7049. Moycho Maxymiliana (Kielarski s. 58; Przewodnik 2002 s. 78; kw. 25)
 7050. Moździńska Sabina (zm. 8.12.1979; kw. I)
 7051. Możdżeński Mikołaj (Szenic T.3, s. 350; zm. 1915)
 7052. Możdżeńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 1)
 7053. Mroczkiewicz Aleksander (zm. 28.05.1893; kw. 18)
 7054. Mroczkiewicz Franciszek (zm. 2.05.1875; kw. 18)
 7055. Mrozińska Mary zob. Durska Maria z d. Trzaska
 7056. Mroziński Józef Gabriel (Szenic T.1, s. 292; Wójcicki T.2, s. 171; zm. 1839)
 7057. Mrozowicz Janusz (zm. 1920; kw. 56)
 7058. Mrozowska Jadwiga (zm. 6.10.1994; kw. 30 wpr.)
 7059. Mrozowski Eugeniusz (zm. 8.05.1902; kw. 32 wpr.)
 7060. Mrozowski Feliks (Przewodnik 2002 s. 207; kw. R)
 7061. Mrozowski Franciszek (zm. 1866; kw. 175)
 7062. Mrozowski Józef (I) (zm. 1920; kw. 70)
 7063. Mrozowski Józef (II) (zm. 12.05.1941; kw. 30 wpr.)
 7064. Mrozowski Józefa z d. Adamska (zm. 1845; kw. 175)
 7065. Mrozowski Leon (zm. 12.1954; kw. 199)
 7066. Mrozowski Mikołaj (Album Powązek 1915; zm. 1855; kw. 14)
 7067. Muchanow Maria z d. Nesselrode 1-o voto Kalergis (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 68; Szenic T.2, s. 233; zm. 1874; Aleja Katakumbowa filar 6, wpr.; kw. 4)
 7068. Mucharska Maria z d. Łuniewska (zm. 2.03.1971; kw. 20)
 7069. Mucharski Antoni (kw. 20 (grób symboliczny))
 7070. Mucharski Arkadiusz (Kielarski s. 280; Przewodnik 2002 s. 282; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 111; zm. 1899; kw. 245)
 7071. Mucharski Jan (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 228)
 7072. Muchliński Antoni (Szenic T.2, s. 266; zm. 1877)
 7073. Muchowski[?] Paweł (kw. 18)
 7074. Mück Wilhelm (Album Powązek 1915; kw. 6)
 7075. Mück, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 6)
 7076. Muczkowski Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 99; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 18; Wójcicki T.3, s.126; zm. 1852; kw. 14)
 7077. Muda Szymon Stefan (zm. 18.10.1997; kw. II)
 7078. Mühsam Stanisława z d. Lubicz-Sarnowska (Przewodnik 1982 s. 182; kw. 131)
 7079. Müldner-Nieckowski Wiesław (Przewodnik 2002 s. 63, 142, 146; Aleja Zasłużonych)
 7080. Müldner-Wygrzywalska Zofia Sława z d. Łapicka (Przewodnik 1982 s. 89; Aleja Zasłużonych)
 7081. Műller Aleksander (zm. 15.02.1893; kw. B)
 7082. Műller Antonina (zm. 6.10.1899; kw. B)
 7083. Műller Bronisława z d. Jaczewska 1o voto Bednarska (zm. 15.04.1919; kw. B)
 7084. Műller Helena z d. Haumiecka 1o voto Tatarkiewicz (zm. 16.01.1951; kw. B)
 7085. Muller Irena z d. Krzywicka (zm. 5.07.1970; kw. 30 wpr.)
 7086. Műller Józefa z d. Wolska (zm. 17.09.1898; kw. B)
 7087. Müller Katarzyna z d. Nowicka (zm. 5.05.1869; kw. 17)
 7088. Műller Ksawery (zm. 1944; kw. B)
 7089. Müller Maria z d. Zakrzewska (Przewodnik 2002 s. 149; kw. 180)
 7090. Muller Teodor (zm. 15.04.1885; kw. 18)
 7091. Müller Wilhelm (zm. 1.02.1868; kw. 17)
 7092. Müllerowa Maria z d. Zakrzewska (Przewodnik 2002 s. 149; kw. 180)
 7093. Multanowski Wacław (zm. 5.02.1917; kw. 15)
 7094. Münchheimer Adam zob. Minchejmer
 7095. Munkiewicz Artur (Kielarski s. 101; kw. 12)
 7096. Muraszko Janina (kw. 73)
 7097. Muraszko Stanisław (zm. 3.10.1969; kw. 73)
 7098. Murawska Romania z d. Kałużyńska (zm. 31.12.1873; kw. IV)
 7099. Murawski Konstanty (zm. 29.01.1881; kw. IV)
 7100. Murawski Mateusz (zm. 16.10.1907; kw. IV)
 7101. Murawski Stanisław (zm. 27.01.1926; kw. IV)
 7102. Murzynowski Adolf (kw. F/G)
 7103. Murzynowski Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 291; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 72; zm. 1896; kw. 251)
 7104. Musiałowicz (kw. 27 wpr.)
 7105. Musierowicz Jadwiga z d. Krzewska (zm. 22.10.; kw. 73)
 7106. Muszyński Leopold (zm. 7.08.1887; kw. 17)
 7107. Muszyński Teodor (zm. 10.10.1959; kw. 17)
 7108. Mutniańska Anastazya z d. Stankar (zm. 4.10.1904; kw. 19)
 7109. Mutniańska Czesława z d. Mikutowicz (zm. 30.01.1940; kw. 19)
 7110. Mutniańska Magdalena (zm. 7.05.1931; kw. 19)
 7111. Mutniański Adam (zm. 16.03.1898; kw. 19)
 7112. Mutniański Michał (zm. 9.07.1935; kw. 19)
 7113. Mutniańskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 41; kw. 19)
 7114. Mysłakowska Wiktoria (Przewodnik 2002 s. 35; kw. 7)
 7115. Mystkowski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 215; kw. 60)
 7116. Mystkowskich, rodzina (kw. I)
 7117. Myszkiewicz Amelia z d. Rotter 1o voto Jarnińska (Kielarski s. 298; Przewodnik 2002 s. 249; kw. 279)
 7118. Myszkiewicz Mieczysław (Kielarski s. 298; kw. 279)
 7119. Myszkiewicz Mikołaj (zm. 1920; kw. 85)
 7120. Myszkiewicz Włodzimierz (zm. 1919)
 7121. Myszyński Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1884; kw. 52)
 7122. Myślińska Anna (zm. 4.11.1894; kw. 28 wpr.)
 7123. Myślińska Józefa z d. Mokronoska (zm. 30.05.1905; kw. 28 wpr.)
 7124. Myśliński Józef (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 45)
 7125. Do góry

  N

 7126. Na[...] Władysław (kw. 45)
 7127. Nachtlicht Teofil (Album Powązek 1915; Kielarski s. 193; zm. 1910; kw. 72)
 7128. Nachtlicht, rodzina (Przewodnik 2002 s. 57; kw. 72)
 7129. Nachtlicht-Światełko Karol (Kielarski s. 193; kw. 72)
 7130. Nacierowski Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 75)
 7131. Nagórny Antoni (Szenic T.3, s. 74; zm. 1896)
 7132. Nagórska Anna (Kielarski s. 288; kw. 215)
 7133. Nagórski Adam (Kielarski s. 183; kw. K)
 7134. Nagórski Józef (I) (Kielarski s. 183; kw. K)
 7135. Nagórski Józef (II) (Kielarski s. 183; kw. K)
 7136. Nagórski Leon Paweł (Kielarski s. 285; zm. 1920; kw. 122)
 7137. Nagórski Stefan (Kielarski s. 183; kw. K)
 7138. Nagórski Teodor (Kielarski s. 285; kw. 233)
 7139. Naimski Janek (Kielarski s. 54; kw. 44)
 7140. Naimski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 32; kw. 14)
 7141. Naimski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1871; kw. 31)
 7142. Naimskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 41; kw. 181)
 7143. Nalepiński Ksawery (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 77)
 7144. Nalepińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 156)
 7145. Nałęcz Franciszek (zm. 7.07.1881; kw. 46)
 7146. Nałęcz-Cichocka Julianna z d. Nałęcz-Cichocka (zm. 20.02.1946; kw. 21)
 7147. Nałęcz-Cichocka Lucyna (zm. 22.02.1936; kw. 21)
 7148. Nałęcz-Cichocki Feliks (Kielarski s. 134; Przewodnik 2002 s. 165; kw. 175)
 7149. Nałęcz-Cichocki Wiktor (zm. 23.05.1950; kw. 21)
 7150. Nałęcz-Cichocki Władysław (zm. 7.05.1927; kw. 176)
 7151. Nałęcz-Jeliński Michał (Kielarski s. 62; zm. 5.04.1829; kw. 25)
 7152. Nałęcz-Jelińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 7153. Nałęcz-Małachowska Aniela (zm. 26.03.1934; kw. 19)
 7154. Nałęcz-Małachowska Helena z d. Witzengerode (zm. 5.02.1868; kw. 21)
 7155. Nałęcz-Małachowska Hortensya z d. Małachowska (zm. 8.07.1889; kw. 21)
 7156. Nałęcz-Małachowska Wanda z d. Borch-Preker (zm. 9.01.1961; kw. 19)
 7157. Nałęcz-Małachowski Bolesław (zm. 15.07.1872; kw. 21)
 7158. Nałęcz-Małachowski Jerzy (zm. 1.08.1914; kw. 21)
 7159. Nałęcz-Małachowski Kazimierz (zm. 4.09.1966; kw. 19)
 7160. Nałęcz-Małachowski Tadeusz (zm. 9.12.1989; kw. 19)
 7161. Nałęcz-Małachowski Witold (zm. 22.08.1918; kw. 19)
 7162. Nałęcz-Małachowski Władysław (zm. 3.03.1870; kw. 21)
 7163. Nałęcz-Ostrowski Edmund (zm. 1920)
 7164. Nałęcz-Piecłowski Filip (kw. 21)
 7165. Nałęcz-Rostworowski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1853; kw. 1)
 7166. Nałęcz-Rostworowski Stefan (Album Powązek 1915; zm. 1889; kw. 14)
 7167. Nałęcz-Roztworowskich Jan (Kielarski s. 25; kw. 1)
 7168. Nałęcz-Roztworowskich Janusz (Kielarski s. 25; kw. 1)
 7169. Nałęcz-Roztworowskich Stefan (Kielarski s. 99; kw. 14)
 7170. Nałęcz-Roztworowskich, rodzina (Kielarski s. 25; kw. 1)
 7171. Nałęcz-Tuszyńska Hela (Kielarski s. 251; Przewodnik 2002 s. 61; kw. 193)
 7172. Nałęcz-Tuszyńska Hela (Przewodnik 2002 s. 61; kw. 193)
 7173. Nałkowska Anna z d. Safranek (Przewodnik 1982 s. 200; kw. 219)
 7174. Nałkowska-Bickowa Hanna zob. Stefanowicz Hanna z d. Nałkowska 1o voto Bickowa
 7175. Nałkowski Wacław Piotr Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 273; Przewodnik 1982 s. 34, 200; Szenic T.3, s. 289; zm. 1911; kw. 219)
 7176. Nantka Namirski Paweł (Przewodnik 2002 s. 227; kw. 126)
 7177. Napieraj Rozalia z d. Warpechowska (zm. 23.10.1889; kw. 28 wpr.)
 7178. Napieraj Władysław (zm. 29.01.1920; kw. 28 wpr.)
 7179. Napieralska Maria z d. Paderewska (zm. 27.01.1959; kw. 44)
 7180. Napieralska Marja (Simara) literatka 251.4. (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 251)
 7181. Napieralski Eugeniusz (zm. 22.02.1946; kw. 44)
 7182. Naploszczyc Adam (zm. 1919)
 7183. Napolska Tekla z d. Czachowska 1o voto Górska (zm. 30.09.1877; kw. 18)
 7184. Napolski Marcin (zm. 6.03.1854; kw. 18)
 7185. Narbutt Józef zob. Ostyk-Narbutt
 7186. Narbutt Klementyna (Szenic T.2, s. 110; zm. 1860)
 7187. Narkiewicz Józef Beniamin Ignacy (Szenic T.3, s. 142; zm. 1901)
 7188. Narkiewicz Konrad (Kielarski s. 87; kw. 284b)
 7189. Narocki Franciszek Ignacy (Szenic T.1, s. 125; Wójcicki T.3, s. 16; zm. 1816katakumby)
 7190. Narożny Eugeniusz (Kielarski s. 305; kw. 314)
 7191. Narwacki Jan (zm. 12.03.1966; kw. 175)
 7192. Nasfeter Bronisława Marjanna z d. Sękowska (zm. 17.09.1909; kw. 31)
 7193. Nasierowska Janina z d. Harazińska (zm. 22.05.1933; kw. I)
 7194. Nasierowski Izydor (zm. 5.11.1968; kw. I)
 7195. Nasierowski Leon (Przewodnik 2002 s. 202; kw. 66)
 7196. Nasiłowska Antonina z d. Tyrawska (zm. 1.03.1919; kw. I)
 7197. Nasiłowski Franciszek (zm. 1908; kw. I)
 7198. Natanson Edward (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 242)
 7199. Natanson Stefan (Przewodnik 2002 s. 187; kw. 50)
 7200. Natanson Wiktor (Przewodnik 2002 s. 259; kw. 194)
 7201. Naumann Kazimiera z d. Godlewska (zm. 1960; kw. 42)
 7202. Naumann Wacław (zm. 1992; kw. 42)
 7203. Nauwaldt Kazimierz (zm. 5.11.1969; kw. 17)
 7204. Nauwaldt Mieczysław (zm. 3.04.1994; kw. 17)
 7205. Nauwaldt Zofia (zm. 16.03.1951; kw. 17)
 7206. Nauwaldt Zofia z d. Kucherska (zm. 27.05.1974; kw. 17)
 7207. Nawój Barbara z d. Trzetrzewińska (zm. 20.09.1984; kw. 43)
 7208. Nawój Mieczysław (zm. 7.09.1993; kw. 43)
 7209. Nawrocki (kw. 19)
 7210. Nawrocki Bolesław (Kielarski s. 153; Przewodnik 1982 s. 80; Aleja Zasłużonych)
 7211. Nawrockich, rodzina (kw. 31)
 7212. Nawroczyńska Elżbieta z d. Moniuszko (Przewodnik 2002 s. 149; Szenic T.3, s. 17; zm. 1891; kw. 180)
 7213. Nawroczyńska Stanisława z d. Hube (zm. 3.07.1917; kw. 18)
 7214. Nawroczyński Bogdan (Przewodnik 1982 s. 181; kw. 132)
 7215. Nazimiek Romuald (zm. 23.02.1936; kw. 32 wpr.)
 7216. Nazimiek Władysława (kw. 32 wpr.)
 7217. Nebelski Ludwik (zm. 1919)
 7218. Nechay Jerzy (Przewodnik 2002 s. 263; kw. 196)
 7219. Nell-Jędrzejewska Danuta zob. Jędrzejewska Danuta z d. Nell
 7220. Nelly-Bogacka Kornelia z d. Płaczkowska (Przewodnik 2002 s. 230; kw. 131)
 7221. Nepily Józef (Szenic T.2, s. .168; zm. 1867)
 7222. Ner-Buch zob. Buchner Władysław
 7223. Nesselrode Karol Fryderyk (Album Powązek 1915; Kielarski s. 170; Przewodnik 2002 s. 133; Szenic T.2, s. 185; zm. 1868; Aleja Katakumbowa filar 6)
 7224. Nestorowicz Melchior (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 32)
 7225. Nett Renata (kw. 21)
 7226. Netto Istell z d. Stuk[...] (zm. 9.03.1815 (?); kw. 21)
 7227. Netto Jan (zm. 25.04.1859; kw. 21)
 7228. Netto Jan Kazimierz (zm. 18.04.1899; kw. 21)
 7229. Netto Katarzyna z d. Pitka[...] (zm. 1886; kw. 21)
 7230. Neumann Jadwiga (zm. 12.04.1999; kw. 19)
 7231. Neumark Jakób (Kielarski s. 258; kw. 197)
 7232. Neybauer Stefan (Przewodnik 2002 s. 79; zm. 1867; kw. Z)
 7233. Neybaur Stefan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 112; zm. 1864; kw. 2)
 7234. Nędzyński (Nendzyński) Aleksy (Szenic T.1, s. 369; Wójcicki T.1, s. 126; zm. 1846)
 7235. Nicz Edward Karol (Szenic T.3, s. 362; zm. 1916)
 7236. Nidecka Emilia z d. Elsnerów (Szenic T.2, s. 146; zm. 1864)
 7237. Nidecki Tomasz Napoleon (Kielarski s. 33; Przewodnik 2002 s. 107; Szenic T.2, s. 19; zm. 1852; kw. 11)
 7238. Niecko Józef (Przewodnik 1982 s. 78; Aleja Zasłużonych)
 7239. Nieduszyńska Maria z d. Przeździecka (zm. 19.05.1992; kw. 17)
 7240. Nieduszyński Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 120; zm. 20.10.1991; kw. 17)
 7241. Nieduszyński Zygmunt (zm. 24.02.1994; kw. 17)
 7242. Niedziałek Jan (zm. 23.12.1912; kw. 32 wpr.)
 7243. Niedziałkowska Józefa z d. Krajewska (kw. 175)
 7244. Niedziałkowski Stefan (zm. 1929; kw. 175)
 7245. Niedziałkowski Zygmunt (zm. 9.02.1916; kw. 175)
 7246. Niedzielak Stefan (Przewodnik 2002 s. 70, 89, 90, 91, 92, 107; kw. 11)
 7247. Niedzielska Aleksandra z d. Kasprzycka (zm. 1869; kw. 178)
 7248. Niedzielski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1895; kw. 175)
 7249. Niedźwiadek zob. Okulicki Leopold
 7250. Niedźwiecka Aleksandra z d. Otwinowska (zm. 6.03.1923; kw. I)
 7251. Niedźwiecki Andrzej (zm. 1945; kw. I)
 7252. Niedźwiecki Kazimierz (zm. 25.08.1925; kw. I)
 7253. Niedźwiecki Stanisław (kw. I)
 7254. Niedźwiecki Witold (zm. 15.09.1924; kw. I)
 7255. Niedźwiedzki Feliks (zm. 20.08.1891; kw. 176)
 7256. Niedźwiedzki Teofil (Szenic T.3, s. 100; zm. 1899)
 7257. Niekraszowa Stefania (Przewodnik 1982 s. 69; kw. 163)
 7258. Nielubowicz Jan (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 215)
 7259. Niemierko Jan Kazimierz (zm. 4.10.1976; kw. 20)
 7260. Niemierko Maria z d. Majorkiewicz (zm. 1995; kw. 20)
 7261. Niemińska Małgorzata z d. Bodziszewska (zm. 3.10.1875; kw. 18)
 7262. Niemiński Prosper (zm. 2.08.1880; kw. 18)
 7263. Niemira Jan (Kielarski s. 144; kw. C)
 7264. Niemira Karol (Przewodnik 1982 s. 49; kw. 11)
 7265. Niemira Stanisław Piotr (Szenic T.3, s. 71; zm. 1896)
 7266. Niemira Teodor (Kielarski s. 218; kw. 69)
 7267. Niemirowska Dominika z d. Żarska (zm. 2.02.1919; kw. I)
 7268. Niemirowska Józefa z d. Pomian-Łubieńska (zm. 30.09.1923; kw. IV)
 7269. Niemirowski Jakub (zm. 21.11.1871; kw. I)
 7270. Niemirycz Izia (kw. 163)
 7271. Niemirycz Józefa (zm. 1908; kw. 19)
 7272. Niemirycz Julia (zm. 12.10.1864; kw. 19)
 7273. Niemirycz Juliusz (Julian) (Szenic T.3, s. 260; zm. 1909; kw. 29)
 7274. Niemirycz Pawluś (kw. 163)
 7275. Niemirycz Witold (zm. 1898; kw. 163)
 7276. Niemojewski Henryk (Przewodnik 2002 s. 219; kw. 116)
 7277. Niemojewski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 219; kw. 116)
 7278. Niemojewski Lech (Przewodnik 1982 s. 128; kw. T)
 7279. Niemojewski Ludwik (Kielarski s. 219; kw. 69)
 7280. Niemojomski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1885; kw. 93)
 7281. Niemojowski Ludwik (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1892; kw. 69)
 7282. Niemyska Zofia z d. Wrońska (zm. 1918; kw. IV)
 7283. Niemyski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 281; kw. 229)
 7284. Niepokoyczycka Mieczysława (zm. 1818; kw. 39)
 7285. Niepokoyczycki Adam (zm. 1908; kw. 39)
 7286. Nieprzecki Leon (Album Powązek 1915; zm. 1857; kw. 29)
 7287. Niesiołowska Janina Helena z d. Dytkowska (zm. 14.04.1934; kw. 38)
 7288. Niesiołowski Józef (zm. 1940; kw. 38)
 7289. Niesiołowski Tymon (Przewodnik 1982 s. 35, 90; Aleja Zasłużonych)
 7290. Nieszkiewicz Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 80)
 7291. Niewęgłowska Zofia z d. Glisczyńska (zm. 26.05.1899; kw. 32)
 7292. Niewęgłowski Szczęsny (zm. 3.12.1899; kw. 32)
 7293. Niewiadomska Cecylia (Kielarski s. 213; kw. 235)
 7294. Niewiadomska Irena (zm. 4.07.1991; kw. 18)
 7295. Niewiadomska Maria z d. de Tyllich (Kielarski s. 213; kw. 235)
 7296. Niewiadomski Eligiusz (Kielarski s. 225; zm. 1923; kw. 65)
 7297. Niewiadomski Roman (I) (Kielarski s. 225; zm. 1923; kw. 35)
 7298. Niewiadomski Roman (II) (Przewodnik 2002 s. 195; zm. 1979; kw. 35)
 7299. Niewiadomski Sławomir (zm. 1988; kw. 18)
 7300. Niewiadomski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 130; zm. 9.06.1966; kw. 18)
 7301. Niewiarowska Kazimiera (Kielarski s. 196; Przewodnik 1982 s. 148; kw. 77)
 7302. Niewiarowski Aleksander (Szenic T.3, s. 28; zm. 1892)
 7303. Niezabitowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906pod murem ul. Okopowej)
 7304. Niezgoda Jan (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 142)
 7305. Nikiel Marynia (zm. 27.03.1909; kw. 30 wpr.)
 7306. Nikuta Marcin (Wójcicki T.3, s. 243)
 7307. Nipanicz Eugeniusz (zm. 24.10.1958; kw. 21)
 7308. Nita Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 133)
 7309. Nitsch Roman (Kielarski s. 310; kw. 346)
 7310. Nitschowa Ludwika (Przewodnik 2002 s. 63, 64, 142,147,291; kw. 345/346 pod murem)
 7311. Niwiński Jan (Przewodnik 2002 s. 66; kw. 299a)
 7312. Niwiński Józef (Kielarski s. 36; Szenic T.1, s. 246; Wójcicki T.2, s. 84; zm. 1832; kw. 11)
 7313. Nizielski Stanisław (Kielarski s. 178; kw. 85)
 7314. Niziński Andrzej (Wójcicki T.2, s. 85)
 7315. Niżałowska Józefa (Kielarski s. 311; kw. 348)
 7316. Niżałowski Alfred (Kielarski s. 311; kw. 348)
 7317. Niżałowskich, rodzina (Kielarski s. 311; kw. 348)
 7318. Niżyńska Justyna z d. Włodkowska (zm. 16.09.1901; kw. 27 wpr.)
 7319. Niżyńska Karolina z d. Taden (zm. 1866; kw. 27 wpr.)
 7320. Niżyńska Tekla (zm. 1871; kw. 27 wpr.)
 7321. Niżyński Aleksander (zm. 1865; kw. 27 wpr.)
 7322. Niżyński Jan (zm. 26.06.1885; kw. 27 wpr.)
 7323. Niżyński Oleś (zm. 1858; kw. 27 wpr.)
 7324. Niżyński Teofil (zm. 1.04.1900; kw. 27 wpr.)
 7325. Noakowski Stanisław (Kielarski s. 215; Przewodnik 1982 s. 203; kw. 233)
 7326. Noch Ludwika z d. Czarnecka (zm. 17.09.1855; kw. 18)
 7327. Noffok Jan (Kielarski s. 79; Przewodnik 2002 s. 182; kw. 30)
 7328. Noffok Stanisław (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 182; zm. 1898; kw. 30)
 7329. Noffok, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 30)
 7330. Noińska Teressa z d. Angel 1o voto Wedeman (zm. 6.12.1886; kw. IV)
 7331. Noiński Alexander (zm. 4.05.1874; kw. IV)
 7332. Noiński Jan Kanty (zm. 4.10.1875; kw. IV)
 7333. Noirot Zofia (Kielarski s. 186; kw. D)
 7334. Nojszewski Roman (zm. 12.09.1880; kw. 18)
 7335. Norblin Aleksander Jan Konstanty (Szenic T.1, s. 209; zm. 1828)
 7336. Norblin Stanisław (Kielarski s. 191; kw. F)
 7337. Norblin, rodzina (Przewodnik 2002 s. 58; kw. F/G)
 7338. Norek Czesław (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 60)
 7339. Norgate Małgorzata z d. Babińska (zm. 8.08.1989; kw. B)
 7340. Norwerth Edgar Aleksander (Przewodnik 2002 s. 230; kw. 132)
 7341. Norwid Franciszek Ksawery (Przewodnik 2002 s. 151; kw. 178)
 7342. Norwid Jan (Przewodnik 2002 s. 151; Szenic T.1, s. 264; zm. 1835; kw. 178)
 7343. Norwid Paulina (Przewodnik 2002 s. 151; kw. 178)
 7344. Norwid, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. 178)
 7345. Nosarzewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 76)
 7346. Nosikiewicz Stanisław (zm. 14.07.1851; kw. 20)
 7347. Noskowska Karolina (Kielarski s. 95; kw. 16)
 7348. Noskowski Czesław (Kielarski s. 95; kw. 16)
 7349. Noskowski Zygmunt (Album Powązek 1915; Kielarski s. 95; Przewodnik 2002 s. 53, 83, 130; Szenic T.3, s. 261; zm. 1909; kw. 16)
 7350. Nouvelli Oktawian (Szenic T.3, s. 137; zm. 1901)
 7351. Nowacka Janina (zm. 1919)
 7352. Nowacka Maria (zm. 1963; kw. B)
 7353. Nowacka Zofia Barbara z d. Jaruga (zm. 1972; kw. 176)
 7354. Nowacki Julian (zm. 1933; kw. B)
 7355. Nowacki Mieczysław (zm. 1931; kw. B)
 7356. Nowacki Witold (Przewodnik 2002 s. 126; kw. 26)
 7357. Nowaczyński Adolf (Przewodnik 1982 s. 135; kw. 51)
 7358. Nowaczyński Neuwert Adolf Antoni Artur (Kielarski s. 213; Przewodnik 1982 s. 135; kw. 51)
 7359. Nowak Antoni (zm. 2.12.1945; kw. T)
 7360. Nowak Jadwiga (zm. 1969; kw. 73)
 7361. Nowak Jan (Szenic T.3, s. 350; zm. 1915)
 7362. Nowak Kazimierz (Szenic T.3, s. 180; zm. 1904)
 7363. Nowak Mikołaj (zm. 19.01.1961; kw. 73)
 7364. Nowak Wiesław (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 273)
 7365. Nowak Władysława z d. Ankiewicz (zm. 11.01.1971; kw. T)
 7366. Nowak-Dłużewski Juliusz (Przewodnik 1982 s. 172; kw. d pierwsza)
 7367. Nowak-Jeziorański Jan (kw. 7)
 7368. Nowakowska Katarzyna (kw. I)
 7369. Nowakowska Katarzyna z d. Kurowska (zm. 20.06.1888; kw. 20)
 7370. Nowakowska Konstancya z d. Messing (zm. 6.03.1875; kw. 21)
 7371. Nowakowska Krystyna (zm. 23.03.2002; kw. 175)
 7372. Nowakowska Paulina z d. Kossowska (zm. 28.04.1931; kw. 21)
 7373. Nowakowska Stefania z d. Domaszewska (zm. 8.01.1983; kw. 20)
 7374. Nowakowska Weronika (zm. 15.02.1918; kw. 21)
 7375. Nowakowski Aleksy Ludwik (Kielarski s. 182; kw. L)
 7376. Nowakowski Brunon (Przewodnik 2002 s. 201; kw. 66)
 7377. Nowakowski Erazm (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 90; zm. 1898; kw. 213)
 7378. Nowakowski Jan (I) (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 88)
 7379. Nowakowski Jan (II) (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 21)
 7380. Nowakowski Jan Nepomucen (Kielarski s. ?; zm. 24.01.1906; kw. 21)
 7381. Nowakowski Janusz Ferdynand (Kielarski s. 182; kw. L)
 7382. Nowakowski Jerzy (zm. 9.03.2001; kw. 20)
 7383. Nowakowski Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 35; Szenic T.2, s. 156; zm. 1865; kw. 11)
 7384. Nowakowski Karol (zm. 1867; kw. 175)
 7385. Nowakowski Karolina z d. Roznanith (zm. 5.05.1891; kw. 38)
 7386. Nowakowski Maciej (zm. 28.02.1858; kw. 20)
 7387. Nowakowski Michał (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 53)
 7388. Nowakowski Mikołaj (zm. 26.12.1924; kw. 21)
 7389. Nowakowski Roman (zm. 11.11.1881; kw. IV)
 7390. Nowakowski Seweryn (kw. 20)
 7391. Nowakowski Stanisław (I) (zm. 21.05.1849; kw. 38)
 7392. Nowakowski Stanisław (II) (Album Powązek 1915; zm. 1866; kw. 3)
 7393. Nowakowski Stanisław (III) (zm. 12.12.1902; kw. II)
 7394. Nowakowski Stanisław (IV) (zm. 21.01.1919; kw. 21)
 7395. Nowakowski Stanisław (V) (Przewodnik 2002 s. 280; zm. 1928; kw. 233)
 7396. Nowakowski Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 169; kw. 101)
 7397. Nowakowski Wawrzyniec (zm. 1868; kw. I)
 7398. Nowakowski Wiktor (Przewodnik 2002 s. 154; kw. 160)
 7399. Nowakowski Władysław Andrzej (Szenic T.3, s. 182; zm. 1904)
 7400. Nowakowskich, rodzina (kw. 17)
 7401. Nowakowskich, rodzina (Kielarski s. 18; kw. 179x)
 7402. Nowakowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 41)
 7403. Nowicka Halina Józefa z d. Fickowska (zm. 1985; kw. II)
 7404. Nowicka Janina (zm. 1990; kw. I)
 7405. Nowicka Lucyna z d. Smoleńska (zm. 18.08.1942; kw. 20)
 7406. Nowicka Maria (Kielarski s. 189; kw. E)
 7407. Nowicka Maryanna z d. Okońska (Kielarski s. 66; kw. 31)
 7408. Nowicka Wanda z d. Suszyńska (zm. 7.02.1974; kw. O)
 7409. Nowicka Zofia (zm. 23.04.1893; kw. 20)
 7410. Nowicki (kw. 18)
 7411. Nowicki Adam (Szenic T.3, s. 63; zm. 1895)
 7412. Nowicki Antoni (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 93; zm. 1848; kw. 18)
 7413. Nowicki Antoni (II) (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 49)
 7414. Nowicki Jan Jerzy (zm. 4.07.1917; kw. 20)
 7415. Nowicki Kazimierz (zm. 28.05.1916; kw. 20)
 7416. Nowicki Maksymilian (zm. 25.03.1885; kw. 20)
 7417. Nowicki Mieczysław (zm. 1920; kw. A)
 7418. Nowicki Seweryn Eugeniusz (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 294; zm. 1911; kw. A)
 7419. Nowicki Tadeusz (zm. 20.12.1966; kw. IV)
 7420. Nowicki Władysław (I) (Przewodnik 2002 s. 84; zm. 1920; kw. A)
 7421. Nowicki Władysław (II) (Przewodnik 2002 s. 294; zm. 2001; kw. 53)
 7422. Nowicki Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 150)
 7423. Nowierski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 287; kw. 274)
 7424. Nowina-Borkowski Bohdan (Szenic T. 3, s. 147; zm. 1901)
 7425. Nowińska Janina z d. Gołębiowska (zm. 20.01.1993; kw. 43)
 7426. Nowiński Antoni (zm. 13.09.1968; kw. 43)
 7427. Nowiński Bolesław (Szenic T.2, s. 171; zm. 1867)
 7428. Nowiński Józefat (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 211; zm. 1906; kw. 168)
 7429. Nowiński Lucjan (Przewodnik 2002 s. 187; kw. 52)
 7430. Nowkuński Józef (Przewodnik 1982 s. 186; kw. 196)
 7431. Nowkuński Stanisław (Przewodnik 1982 s. 186; kw. 196)
 7432. Nowodworska Anna z d. Szumowska (zm. 3.07.1953; kw. 20)
 7433. Nowodworska Jan Edward (zm. 30.07.1954; kw. 20)
 7434. Nowodworska Józefa z d. Colin (zm. 5.02.1884; kw. 24)
 7435. Nowodworska Lucyna z d. Bar (zm. 26.05.1897; kw. 20)
 7436. Nowodworski Franciszek (Przewodnik 1982 s. 67; Aleja Katakumbowa arkada 21, wpr.; kw. 8)
 7437. Nowodworski Jan Edward (Przewodnik 2002 s. 129; kw. 20)
 7438. Nowodworski Karol (Przewodnik 2002 s. 85, 127; zm. 2.07.1902; kw. 24)
 7439. Nowodworski Leon (Przewodnik 2002 s. 133; Aleja Katakumbowa filar 21 wpr.; kw. 8)
 7440. Nowodworski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 125; kw. P)
 7441. Nowogórski Tomasz (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 77)
 7442. Nowolecki Henryk (zm. 1920)
 7443. Nowolecki Szymon (Album Powązek 1915; zm. 1843; kw. 29)
 7444. Nowosielska Jadwiga z d. Budkowska (zm. 9.01.1989; kw. IV)
 7445. Nowosielska Wanda z d. Rohn (zm. 6.09.1994; kw. 36)
 7446. Nowosielski Julian (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 7447. Nowosielski Stanisław (zm. 1.11.1976; kw. 36)
 7448. Nowotko Marceli (Przewodnik 2002 s. 140, 310; Aleja Zasłużonych)
 7449. Nowowiejska Henryka z d. Piotrowska (zm. 4.08.1944; kw. 19)
 7450. Nowowiejska Jadwiga (zm. 21.07.1951; kw. 19)
 7451. Nowowiejski Tadeusz (zm. 13.09.1928; kw. 19)
 7452. Nuoffer (kw. 30 wpr.)
 7453. Nurzyńska Łucja z d. Morawska (zm. 1852; kw. 19)
 7454. Nusbaum Henryk (Przewodnik 1982 s. 203; kw. 230)
 7455. Do góry

  O

 7456. Obarska Kazimiera (zm. 1943; kw. 204)
 7457. Obarska Stanisława (zm. 1941; kw. 204)
 7458. Obarski Adam Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154)
 7459. Obiezierski Celestyn (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 12)
 7460. Oborski Ludwik (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 12)
 7461. Obrębowicz Kazimierz Jan Kanty (Przewodnik 1982 s. 138; Szenic T.3, s. 327; zm. 1913; kw. 50)
 7462. Obtołowicz Walenty (Obtułowicz) (Szenic T.2, s. 98; zm. 1858)
 7463. Obuchowicz Kazimierz (zm. 4.11.1956; kw. 17)
 7464. Obuchowicz Leokadia z d. Obuchowicz (zm. 13.07.1932; kw. 17)
 7465. Obuchowicz Marian (zm. 24.01.1919; kw. 17)
 7466. Ocet Alicja (zm. 11.05.2000; kw. I)
 7467. Ocet Józef (zm. 25.08.1998; kw. I)
 7468. Ochocka Emilia (zm. 15.06.1947; kw. 43)
 7469. Ochocki Stanisław (zm. 9.10.1940; kw. 43)
 7470. Ochocki Zygmunt (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 43)
 7471. Ochorowicz Julian Leopold (Przewodnik 1982 s. 131; Szenic T.3, s. 371; zm. 1917; kw. 66)
 7472. Ochorowicz, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 66)
 7473. Ochotniczki Przysposobienia Wojskowego Kobiet (Przewodnik 1982 s. 195pod murem ul. Ostroroga wpr. 155)
 7474. Ocioszyński Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 274; kw. 217)
 7475. Oczapowski Michał (Wójcicki T.3, s. 221)
 7476. Oczapowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. 178)
 7477. Odrowąż-Pieniążek Jerzy (Przewodnik 2002 s. 194; kw. 39)
 7478. Odrowąż-Pieniążek Wojciech (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 39)
 7479. Odrowąż-Waligórski Zdzisław Higin (zm. 1920)
 7480. Odrowąż-Wysocka (zm. 4.05.1929; kw. 17)
 7481. Odyniec Antoni Edward (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 119; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 347; zm. 1885; kw. 29)
 7482. Odyniec Seweryn (Album Powązek 1915; zm. 1879; kw. 51)
 7483. Oficjalski Janek (zm. 09.1979; kw. B)
 7484. Ogiński Michał Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 8; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 70; Wójcicki T.2, s. 191; zm. 1800; katakumby filar 23-24)
 7485. Ogłaza Stefan (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 7486. Ogonowska Antonina z d. Łąpińska (zm. 19.05.1980; kw. 176)
 7487. Ogonowska Jadwiga z d. Eortun (zm. 25.12.1986; kw. 176)
 7488. Ogulewicz Hanna (kw. IV)
 7489. Ogulewicz Jan (zm. 25.03.199; kw. IV)
 7490. Ogulewicz Stefania (zm. 29.03.1978; kw. IV)
 7491. Ogulewicz Witold (zm. 3.01.1942; kw. IV)
 7492. Ogulewicz Zofia (zm. 13.05.1975; kw. IV)
 7493. Ojcowie Franciszkanie (Przewodnik 1982 s. 198; kw. 224)
 7494. Ojcowie i Bracia Towarzystwa Jezusowego (Przewodnik 1982 s. 59; kw. 178)
 7495. Ojrzyńska Katarzyna (zm. 24.06.1944; kw. 28 wpr.)
 7496. Okniński Marian (zm. 1919; kw. 232)
 7497. Okolska Zofia Maria z d. Zarebów (pseud. Pestka) (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 239)
 7498. Okolski Antoni (Przewodnik 2002 s. 165; kw. 176)
 7499. Okolski Konrad (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 239)
 7500. Okolski Stanisław Jan (Przewodnik 2002 s. 165; kw. 176)
 7501. Okolski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 239)
 7502. Około-Kulak Emilia z d. Korzycka (zm. 14.11.1940; kw. 15)
 7503. Około-Kułak Jan (Przewodnik 1982 s. 207; kw. 257b)
 7504. Około-Kułak Piotr (Album Powązek 1915; zm. 1872; kw. 180 (pod murem))
 7505. Okoniewski Zygmunt (zm. 17.06.1900; kw. IV)
 7506. Okoń (Okóń) Konstanty (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 56; Szenic T.3, s. 50; zm. 1894; kw. 181)
 7507. Okoń, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 181)
 7508. Okoński Ludwik (zm. 1920; kw. F/G)
 7509. Okóń Irena (zm. 1996; kw. 20)
 7510. Okrasińska Teresa Jadwiga (zm. 24.02.1973; kw. 38)
 7511. Okulicki Leopold (pseud. Niedźwiadek) (Przewodnik 2002 s. 90, 109, 142; Aleja Zasłużonych (grób symboliczny))
 7512. Okulicz Helena (kw. 42)
 7513. Okuń Edward (Przewodnik 1982 s. 191-102; kw. A)
 7514. Olbrycht Julia z d. Bronikowska (zm. 1923; kw. 30 wpr.)
 7515. Olbrycht Stanisław (zm. 1901; kw. 30 wpr.)
 7516. Olbrycht Wacław (zm. 1936; kw. 30 wpr.)
 7517. Olchowicz Konrad (I) (Przewodnik 1982 s. 128; zm. 1924; kw. U)
 7518. Olchowicz Konrad (II) (Przewodnik 1982 s. 128; zm. 1978; kw. U)
 7519. Olchowicz Zofia z d. Osiecka (Szenic T.3, s. 185; zm. 1904; kw. 181)
 7520. Olchowicz, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 177)
 7521. Olechowski Adam (zm. 8.02.1975; kw. O)
 7522. Olechowski Antoni (zm. 1987; kw. O)
 7523. Olechowski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 239)
 7524. Olejniczakowski Eugeniusz (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 98)
 7525. Olejnik Franciszka (zm. 18.10.1994; kw. N)
 7526. Olejnik Wiesław (zm. 11.07.1969; kw. N)
 7527. Olendzki Władysław (Szenic T.3, s. 45; zm. 1894)
 7528. Olesiński Antoni (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 183; zm. 1904; kw. 74)
 7529. Oleszyńska Emilja z d. Turska (zm. 6.03.1901; kw. 21)
 7530. Oleszyński Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 197; kw. 27 wpr.)
 7531. Oleśniewicz Edmund (zm. 15.02.1937; kw. 32 wpr.)
 7532. Olędzka Maria Teresa z d. Korwin-Szymanowska (zm. 1980; kw. 163)
 7533. Olgerbrand Eleonora (zm. 7.03.1893; kw. 30 wpr.)
 7534. Olgerbrand Maurycy (zm. 4.12.1904; kw. 30 wpr.)
 7535. Oliwińska Józefa Katarzyna (Szenic T.2, s. 183; zm. 1868)
 7536. Oliwińska Maria z d. Moszyńska (Szenic T.2, s. 339; zm. 1884)
 7537. Olizar Jan (Kielarski s. 73; kw. 36)
 7538. Olizar Karol (Kielarski s. 168; Aleja Katakumbowa filar 16)
 7539. Olizar Stanisława z d. Prozor (Album Powązek 1915; Kielarski s. 73; zm. 1894; kw. 36)
 7540. Olizar, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 36)
 7541. Ollendorf Henryk (Kielarski s. 233; kw. 182)
 7542. Ollendorf Henryka (Kielarski s. 233; kw. 182)
 7543. Olszańska Wanda z d. Sierzputowska (zm. 1997; kw. 30 wpr.)
 7544. Olszański Andrzej (kw. 30 wpr.)
 7545. Olszański Witold (zm. 1920; kw. 334 (grób symboliczny))
 7546. Olszewska Antonina (zm. 1943; kw. IV)
 7547. Olszewska Janina (zm. 1967; kw. IV)
 7548. Olszewska Maria z d. Szymanowska (zm. 1942; kw. 40)
 7549. Olszewska Maria z d. Wierzbicka (zm. 8.08.1878; kw. 42)
 7550. Olszewska Renata (zm. 1995; kw. IV)
 7551. Olszewski Antoni (I) (Przewodnik 2002 s. 187; zm. 1942; kw. 50 (grób symboliczny)
 7552. Olszewski Antoni (II) (zm. 1923; kw. IV)
 7553. Olszewski Antoni (III) (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 76)
 7554. Olszewski Bolesław (Przewodnik 2002 s. 292; kw. 338)
 7555. Olszewski Czesław (Przewodnik 2002 s. 247; kw. 284d wpr.)
 7556. Olszewski Jan (I) (Kielarski s. 192; kw. 71)
 7557. Olszewski Jan (II) (Kielarski s. 249; kw. 195)
 7558. Olszewski Ludwik (zm. 1920)
 7559. Olszewski Marian (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 28)
 7560. Olszewski Stanisław (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 204; Przewodnik 2002 s. 187; zm. 1898; kw. 50)
 7561. Olszewski Stanisław (II) (zm. 1942; kw. IV)
 7562. Olszewski Stanisław Antoni (zm. 1976; kw. 50)
 7563. Olszewski Tomasz (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 48)
 7564. Olszewski Tytus (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 7565. Olszewski Zygmunt Tomasz (zm. 1968; kw. IV)
 7566. Olszewskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 50)
 7567. Olszowska Antonina z d. Toroboyska (zm. 17.04.1930; kw. 32 wpr.)
 7568. Olszowska Halina z d. Czarnecka (zm. 7.06.1960; kw. 32 wpr.)
 7569. Olszowska Leokadia (zm. 29.06.1967; kw. 32 wpr.)
 7570. Olszowska Maria Magdalena z d. Tańska (zm. 5.05.1979; kw. 175)
 7571. Olszowska Maria z d. Chełmicka (zm. 1961; kw. 175)
 7572. Olszowska Stefanja z d. Jasińska (zm. 9.02.1943; kw. 31)
 7573. Olszowska Wanda z d. Szanior (zm. 25.02.1911; kw. 31)
 7574. Olszowski Jan (zm. 16.06.1986; kw. 32 wpr.)
 7575. Olszowski Kazimierz (I) (Kielarski s. 66; kw. 31)
 7576. Olszowski Kazimierz (II) (zm. 12.05.1933; kw. 31)
 7577. Olszowski Stanisław (zm. 10.05.1966; kw. 175)
 7578. Olszowski Stefan (zm. 1924; kw. 175)
 7579. Olsztyńska Walerja z d. Zalewska (zm. 1914; kw. N)
 7580. Olszyna-Wilczyński Józef (Przewodnik 2002 s. 90, 109tablica na kościele)
 7581. Olszyńska Helena (zm. 1.12.2001; kw. 25)
 7582. Olszyńska Maria z d. Nowodworska (zm. 1936; kw. 24)
 7583. Olszyński Marcin (Szenic T.3, s. 188; zm. 1904; kw. 24)
 7584. Olszyński Włodzimierz (zm. 9.07.1997; kw. 25)
 7585. Ołtarzewska Józefa z d. Skall (zm. 11.01.1941; kw. 176)
 7586. Ołtarzewski Donat (zm. 1918; kw. 286)
 7587. Ołtarzewski Władysław (zm. 12.1889; kw. 176)
 7588. Omieciński Jakub (Album Powązek 1915; Kielarski s. 98; Przewodnik 2002 s. 31, 118; zm. 1851; kw. 14)
 7589. Omińska Jadwiga z d. Ryx (zm. 29.05.1935; kw. 17)
 7590. Omiński Stanisław (zm. 29.09.1863; kw. 17)
 7591. Onyszkiewiicz Witosława z d. Boretti (zm. 19.09.1967; kw. 43)
 7592. Opacki Leon (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 2)
 7593. Opalińska Maria z d. Boglewska (zm. 19.03.1955; kw. 28 wpr.)
 7594. Opaliński Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 64, 143; Aleja Zasłużonych)
 7595. Opaliński Wacław (zm. 27.05.1950; kw. 28 wpr.)
 7596. Opalska Teressa z d. Rebandel (zm. 8.08.1849; kw. 20)
 7597. Opalski Adam (zm. 1963; kw. 30 wpr.)
 7598. Opalski Helena (zm. 1971; kw. 30 wpr.)
 7599. Opalski Stanisław (zm. 17.05.1865; kw. 20)
 7600. Opalski Wincenty (zm. 3.01.1841; kw. 20)
 7601. Openkowski Janinka (zm. 27.06.1917; kw. 46)
 7602. Openkowski Józef (zm. 15.08.1896; kw. 46)
 7603. Openkowski Józefa z d. Didier (zm. 18.04.1909; kw. 46)
 7604. Openkowski Michał (zm. 9.10.1932; kw. 46)
 7605. Openkowski Stanisława z d. Kwiatkowska (zm. 31.05.1955; kw. 46)
 7606. Openkowski Władysław (zm. 19.08.1869; kw. 46)
 7607. Opieliński Jan zob. Wojsznar-Opieliński Jan
 7608. Opieliński-Zdanowicz Jan (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 195)
 7609. Oplustil Zdzisław (Przewodnik 2002 s. 279; kw. 235)
 7610. Oporska Aniela (zm. 11.04.1875; kw. 32 wpr.)
 7611. Oporska Janina (zm. 1993; kw. 30 wpr.)
 7612. Oporska Janina z d. Białas (zm. 16.05.1953; kw. 32 wpr.)
 7613. Oporska Józefa z d. Koniuszyńska (zm. 2.09.1927; kw. 32 wpr.)
 7614. Oporska Teofil (zm. 16.01.1918; kw. 32 wpr.)
 7615. Oporski Feliks (zm. 1959; kw. 30 wpr.)
 7616. Oporski Zenon (zm. 1960; kw. 30 wpr.)
 7617. Oppman Artur (pseud. Or-Ot) (Kielarski s. 150; Przewodnik 1982 s. 76; Aleja Zasłużonych)
 7618. Oranowska Marianna (Kielarski s. 86; kw. 24)
 7619. Oranowski Józef (Kielarski s. 86; kw. 24)
 7620. Oranowski Leon (Kielarski s. 252; kw. 192)
 7621. Orawski Daniel (kw. N)
 7622. Orchowski (Wójcicki T.2, s. 208)
 7623. Ordęga Barbara Anna (zm. 6.06.1887; kw. II)
 7624. Ordęga Jerzy (zm. 1986; kw. II)
 7625. Ordęga Jerzy Marceli (zm. 1940; kw. II)
 7626. Ordęga Maria z d. Dalewska (zm. 26.07.1958; kw. II)
 7627. Ordęga Zygmunt Stefan (zm. 23.08.1944; kw. II)
 7628. Ordon-Broniewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 17)
 7629. Ordonówna Hanka zob. Tyszkiewicz Maria Anna z d. Pietruszyńska
 7630. Ordon-Sosnowska Władysława zob. Feist Władysława z d. Rybicka 1o voto Ordon-Sosnowska
 7631. Ordyniec Ryszard (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 33)
 7632. Orgelbrand Eleonora (kw. 30 wpr.)
 7633. Orgelbrand Hipolit (Kielarski s. 286; Przewodnik 1982 s. 203; kw. 230)
 7634. Orgelbrand Maurycy (Kielarski s. 139; Przewodnik 2002 s. 210; Szenic T.3, s. 186; zm. 1904; kw. 59 lub 30 wpr.)
 7635. Orlikowska Celestyna (Przewodnik 1982 s. 153; kw. 186)
 7636. Orłowicz Mieczysław (Przewodnik 1982 s. 86; Aleja Zasłużonych)
 7637. Orłowska Aleksandra (zm. 1893; kw. C)
 7638. Orłowska Bronisława (zm. 17.04.1901; kw. 30 wpr.)
 7639. Orłowska Bronisława z d. Trautsolt (Szenic T.3, s. 219; zm. 1906)
 7640. Orłowska Helena (zm. 16.07.1997; kw. 18)
 7641. Orłowska Janina z d. Krzyżanowska (zm. 22.01.1921; kw. 30 wpr.)
 7642. Orłowska Józefa (zm. 33.05.1934; kw. 30 wpr.)
 7643. Orłowska Michalina z d. Szelągowska (zm. 14.12.1942; kw. 18)
 7644. Orłowska Zofia z d. Kaczorowska (kw. 18)
 7645. Orłowski Antoni (Kielarski s. 23; kw. 181)
 7646. Orłowski Bolesław (zm. 1923; kw. C)
 7647. Orłowski Jan (zm. 8.12.1900; kw. 30 wpr.)
 7648. Orłowski Józef (Szenic T.2, s. 297; zm. 1880)
 7649. Orłowski Maksymilian (zm. 24.09.1941; kw. 18)
 7650. Orłowski Mirosław (zm. 20.02.1993; kw. I)
 7651. Orłowski Seweryn (zm. 10.12.1985; kw. 18)
 7652. Orłowski Stanisław (I) (Kielarski s. 230; kw. T)
 7653. Orłowski Stanisław (II) (zm. 25.05.1939; kw. 30 wpr.)
 7654. Orłowski Tadeusz (zm. 1920; kw. 55)
 7655. Orłowski Wacław (Szenic T.3, s. 307; zm. 1912)
 7656. Orłowski Witold (Przewodnik 1982 s. 219; kw. 337)
 7657. Orłowski Władysław (Przewodnik 2002 s. 121; zm. 15.02.1889; kw. 19)
 7658. Orłowskl Józef (Album Powązek 1915; zm. 1888; kw. 91)
 7659. Ormińska Paulina (zm. 1988; kw. 30 wpr.)
 7660. Ormiński Ludwik (zm. 1968; kw. 30 wpr.)
 7661. Or-Ot zob. Oppman Artur
 7662. Orsetti Maria (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 153)
 7663. Orwid Jerzy zob. Zyndram-Kościałkowski Marian
 7664. Orzażewska Danuta Barbara z d. Rutowska (zm. 7.09.1976; kw. 18)
 7665. Orzechowska Anna z d. Gierasińska (zm. 1943; kw. IV)
 7666. Orzechowska Maria Ludwika z d. Szczekowska (zm. 17.06.1981; kw. 30 wpr.)
 7667. Orzechowska Zuzanna z d. Chmielewska (zm. 1903; kw. IV)
 7668. Orzechowski Jan (zm. 1884; kw. IV)
 7669. Orzechowski Kazimierz (Kielarski s. 287; kw. 229)
 7670. Orzechowski-Oksza Michał (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 1)
 7671. Orzeł Stefania (zm. 20.09.19; kw. IV)
 7672. Orzeszek, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 10)
 7673. Orzęcka Anna z d. Selig (zm. 28.02.1957; kw. 64)
 7674. Orzęcki Michał (Przewodnik 2002 s. 200; zm. 1942; kw. 64)
 7675. Orzęcki Roman (zm. 25.05.1923; kw. 64)
 7676. Osiecka Agnieszka (Przewodnik 2002 s. 5, 247; kw. 284b na wopr.)
 7677. Osiecka Helena z d. Gołębiowska (zm. 14.10.1973; kw. 175)
 7678. Osiecka Leontyna z d. Kozicka (zm. 1.07.1914; kw. 175)
 7679. Osiecka Władysława z d. Ledzińska (zm. 9.09.1990; kw. 175)
 7680. Osiecki Leon (zm. 27.07.1920; kw. 175)
 7681. Osiecki Stanisław (Przewodnik 1982 s. 155; kw. 184)
 7682. Osiecki Tadeusz (zm. 1920; kw. 184)
 7683. Osiecki Władysław Aleksander (zm. 6.03.2003; kw. 175)
 7684. Osińska Rozalia z d. Bogusławska (Przewodnik 2002 s. 181; kw. 28)
 7685. Osiński Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 81; Przewodnik 2002 s. 181; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 288; Wójcicki T.1, s. 220; zm. 1838; kw. 28 (grobowiec Bogusławskich))
 7686. Osiński Mikołaj (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 191)
 7687. Osiński Roman (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 99)
 7688. Osiński Stanisław (Szenic T.1, s. 321; zm. 1841; kw. 34)
 7689. Osiński Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 187)
 7690. Oska Edmund (Przewodnik 1982 s. 195; kw. 150)
 7691. Oskierka Bolesław (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 44)
 7692. Oskierka Czesław (zm. 1919)
 7693. Oskulska Florentyna z d. Kluczewicz (kw. 19)
 7694. Oskulska Zofia Florentyna (kw. 19)
 7695. Osmański Wojciech (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 238; zm. 1908; kw. 34 lub; kw. 293)
 7696. Ossoliiiska Zofia (Album Powązek 1915; Kielarski s. 170; zm. 1871; Aleja Katakumbowa filar 7-8)
 7697. Ossoliński Wojciech (Wójcicki T.3, s. 180)
 7698. Ossowiecki Stefan (Przewodnik 2002 s. 204; kw. Y)
 7699. Ossowski Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; zm. 2.02.1903; kw. 37)
 7700. Ossowski Ludwik (zm. 2.02.1903; kw. 37)
 7701. Ostałowska Wanda (kw. B)
 7702. Ostałowski Stefan (zm. 25.08.1968; kw. B)
 7703. Ostaszewska Maria z d. Zagrabińska (Przewodnik 2002 s. 129; kw. 20)
 7704. Ostaszewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 75)
 7705. Oster-Ostrowski Tadeusz (Kielarski s. 132; kw. 173)
 7706. Osterwina Wanda z d. Malinowska (Kielarski s. 130; Przewodnik 1982 s. 98; kw. 176)
 7707. Ostoja-Chrostowski Stanisław (pseud. Jusi Korweta) (Kielarski s. 163; Przewodnik 2002 s. 63, 141; Aleja Zasłużonych)
 7708. Ostoja-Kiedrzyński Bronisław (Kielarski s. 297; kw. 272)
 7709. Ostoja-Starzycka Lucyna (zm. 26.02.1955; kw. 31)
 7710. Ostoja-Starzycki Mieczysław (zm. 22.01.1938; kw. 31)
 7711. Ostoja-Starzycki Zbigniew (zm. 19.02.1951; kw. 31)
 7712. Ostoja-Starzycki Zdzisław (zm. 7.05.1942; kw. 31)
 7713. Ostromęcka Aniela (Przewodnik 2002 s. 54; kw. 49)
 7714. Ostroróg-Sadowska Aleksandra (zm. 5.11.1917; kw. 19)
 7715. Ostroróg-Sadowski Aleksander (zm. 27.11.1887; kw. 19)
 7716. Ostroróg-Sadowski Jan Nałęcz (zm. 13.04.1868; kw. 19)
 7717. Ostroróg-Sadowski Józef (zm. 17.02.1909; kw. 19)
 7718. Ostrowska Bronisława z d. Mierz-Brzezicka (pseud. Edma-Mierz) (Kielarski s. 215; Przewodnik 2002 s. 210; zm. 1928; kw. 55)
 7719. Ostrowska Halina (zm. 10.05.1985; kw. 42)
 7720. Ostrowska Helena z d. Lityńska 1o voto Baranowska 2o voto Zajączkowska (zm. 30.09.1970; kw. II)
 7721. Ostrowska Janina (zm. 1959; kw. 32 wpr.)
 7722. Ostrowska Józefina (Kielarski s. 57; kw. 25)
 7723. Ostrowska Kazimiera z d. Majorowska (zm. 1978; kw. D)
 7724. Ostrowska Leta Elżbieta (zm. 6.04.1992; kw. I)
 7725. Ostrowska Maria z d. Zandrowicz (zm. 29.06.1956; kw. 33)
 7726. Ostrowska Melania (zm. 31.08.1874; kw. 21)
 7727. Ostrowska Rozalia Maria z d. Ołdakowska (zm. 1935; kw. I)
 7728. Ostrowska Sławomira z d. Górecka 1o voto Koczalska (zm. 31.01.2000; kw. 33)
 7729. Ostrowska Władysława z d. Gawałkiewicz (zm. 1986; kw. I)
 7730. Ostrowska Zofja (zm. 1910; kw. 176)
 7731. Ostrowska Zuzanna (Kielarski s. 137; zm. 1920; kw. 176)
 7732. Ostrowski Adam (I) (zm. 02.1918; kw. 33)
 7733. Ostrowski Adam (II) (Kielarski s. 37; Przewodnik 1982 s. 47; zm. 1921; kw. 13)
 7734. Ostrowski Adolf (Kielarski s. 137; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 65; zm. 1895; kw. 176)
 7735. Ostrowski Antoni (I) (Album Powązek 1915; zm. 1845; kw. 23)
 7736. Ostrowski Antoni (II) (Wójcicki T.2, s. 206; zm. 1855; katakumby na wpr.; kw. 10)
 7737. Ostrowski Antoni (III) (zm. 26.04.1991; kw. 42)
 7738. Ostrowski Antoni (IV) (Kielarski s. 58; kw. 25)
 7739. Ostrowski Franciszek Michał (zm. 3.08.1869; kw. 42)
 7740. Ostrowski Jan (I) (zm. 17.05.1934; kw. B)
 7741. Ostrowski Jan (II) (zm. 15.[...].1986; kw. 33)
 7742. Ostrowski Jan Wincenty (Kielarski s. 57; kw. 25)
 7743. Ostrowski Jerzy (zm. 1976; kw. I)
 7744. Ostrowski Józef (I) (Kielarski s. 262; zm. 1855; kw. 192)
 7745. Ostrowski Józef (II) (zm. 13.03.1925; kw. 33)
 7746. Ostrowski Kazimierz (zm. 1.07.1891; kw. I)
 7747. Ostrowski Kazimierz Witold (Album Powązek 1915; Kielarski s. 215; Przewodnik 2002 s. 48, 173, 188, 210; Szenic T.2, s. 304; zm. 1880; kw. 55)
 7748. Ostrowski Marian (zm. 2.04.1935; kw. 33)
 7749. Ostrowski Michał (zm. 29.07.1967; kw. II)
 7750. Ostrowski Piotr (I) (zm. 17.01.1861; kw. 33)
 7751. Ostrowski Piotr (II) (zm. 11.01.1883; kw. I)
 7752. Ostrowski Romuald (zm. 1939; kw. I)
 7753. Ostrowski Stanisław (I) (zm. 1920; kw. I)
 7754. Ostrowski Stanisław (II) (zm. 10.07.1952; kw. 33)
 7755. Ostrowski Stanisław Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 47, 60, 118, 210; zm. 1947; kw. 55)
 7756. Ostrowski Wincenty (zm. 15.07.1845; kw. 33)
 7757. Ostyk-Narbutt Józef (Przewodnik 1982 s. 75; katakumby na wpr; kw. 20)
 7758. Ostyk-Syrewicz Helena (kw. 39)
 7759. Osuch Karolina z d. Szymańska (zm. 16.07.1989; kw. 32 wpr.)
 7760. Osuchowska Amelia z d. Gorecka (zm. 1855; kw. 20)
 7761. Osuchowski (Ossuchowski) Antoni (Kielarski s. 92; Przewodnik 2002 s. 129; kw. 20)
 7762. Osuchowski Antoni (Przewodnik 2002 s. 129; kw. 20)
 7763. Osuchowski Gabriel (zm. 2.06.1979; kw. 20)
 7764. Osuchowski Hieronim (zm. 1864; kw. 20)
 7765. Osuchowski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 89)
 7766. Otfinowska Zofia z d. Zbraniecka (zm. 19.10.1927; kw. B)
 7767. Otfinowski Zygmunt (zm. 19.04.1919; kw. B)
 7768. Otto Franciszek (zm. 15.03.1880; kw. N)
 7769. Otwinowski Heronim (zm. 13.11.1881; kw. 32 wpr.)
 7770. Otwinowski Wiesław (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 284d wpr.)
 7771. Owadzińska Stefania z d. Szymularska (zm. 22.05.1961; kw. N)
 7772. Owerłło Paweł (Przewodnik 1982 s. 107; Szenic T.2, s. 314; zm. 1881; kw. 26)
 7773. Owerłło Wacław (Kielarski s. 215; kw. 57)
 7774. Owidzki Jan Felicjan (Szenic T.3, s. 323; zm. 1913)
 7775. Owsiankowska Franciszka (zm. 18.12.1900; kw. 32 wpr.)
 7776. Owsiankowski Jan (zm. 5.05.1912; kw. 32 wpr.)
 7777. Oźmin Józef (Przewodnik 2002 s. 105; kw. 13)
 7778. Oźmin Łucja (Przewodnik 2002 s. 105; kw. 13)
 7779. Ożarowska Józefa (zm. 7.12.1953; kw. I)
 7780. Ożarowska Ksawera (Kielarski s. 252; kw. 193)
 7781. Ożarowska Stefania z d. Kossowska (zm. 1945; kw. 44)
 7782. Ożarowska Wanda z d. Popławska (zm. 1982; kw. 44)
 7783. Ożarowski Franciszek (zm. 22.01.1971; kw. I)
 7784. Ożarowski Wojciech (zm. 1948; kw. 44)
 7785. Do góry

  P

 7786. Pacanowska Konstancja (zm. 1900; kw. 20)
 7787. Paciorkowska Anielcia (zm. 12.09.1892; kw. 39)
 7788. Paciorkowski Zdzisław (zm. 13.01.1893; kw. 39)
 7789. Paczewska Krystyna z d. Tryczyńska (zm. 20.04.1977; kw. 176)
 7790. Paczuska Krystyna z d. Wieszczycka (zm. 1995; kw. A)
 7791. Padacz Władysław (Przewodnik 1982 s. 206-207; kw. 153)
 7792. Padechowicz Julian (Album Powązek 1915; kw. 63)
 7793. Padechowicz, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 63)
 7794. Paderewski Stanisław (zm. 31.07.1954; kw. 44)
 7795. Padiuk Wołodimir (Kielarski s. ?; kw. 121)
 7796. Paidly Emil (Szenic T.3, s. 142; zm. 1901)
 7797. Pajonk Celina z d. Kamecka (zm. 5.04.1968; kw. 30 wpr.)
 7798. Pajonk Kazimierz (zm. 26.10.1980; kw. 30 wpr.)
 7799. Pajzderska-Rogozińska zob. Rogozińska Helena z d. Pajzderska (pseud. Hajota)
 7800. Pakulski Adam (Kielarski s. 261; Przewodnik 1982 s. 184; kw. 201)
 7801. Pakulski Marian (zm. 1920; kw. 213)
 7802. Palewicz Golejewski Marian (Kielarski s. 209; kw. 45)
 7803. Palicki Władysław (zm. 7.02.1910; kw. 43)
 7804. Palińska Helena z d. Marcello (Przewodnik 1982 s. 144; kw. F/G)
 7805. Palińska Salomea (Szenic T.2, s. 227; zm. 1873)
 7806. Paliński Władysław (Kielarski s. 191; Szenic T.3, s. 378; zm. 1917; kw. F)
 7807. Palmirski Władysław (Kielarski s. 270; kw. 206)
 7808. Palmowska Julia (zm. 23.10.1944; kw. 32 wpr.)
 7809. Palmowska Weronika z d. Turkowska (zm. 10.09.1913; kw. 32 wpr.)
 7810. Palmowski Antoni (zm. 19.06.1913; kw. 32 wpr.)
 7811. Palmowski Bruno (zm. 13.05.1950; kw. 32 wpr.)
 7812. Palmowski Teofil (zm. 5.11.1920; kw. 32 wpr.)
 7813. Palmowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 57; kw. 32)
 7814. Paluch Sylwester (zm. 31.11.1983; kw. II)
 7815. Paluszkiewicz Andrzej (zm. 1903; kw. IV)
 7816. Paluszkiewicz Marya (zm. 1890; kw. IV)
 7817. Pałucka Petronela z d. Sarnowska (zm. 15.06.1916; kw. 20)
 7818. Pałucka z Sarnowskich Elżbieta (zm. 15.06.1916; kw. 20)
 7819. Pałuska Amelja z d. Zalewska (zm. 29.09.1900; kw. 21)
 7820. Pałuska Krystyna (zm. 19.03.1872; kw. 21)
 7821. Pałuski Feliks (zm. 28.01.1873; kw. 21)
 7822. Pams Mieczysław (zm. 1920)
 7823. Panas Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 154)
 7824. Panasiuk Antoni (Kielarski s. 298; kw. 276)
 7825. Pancer Feliks (Przewodnik 1982 s. 61; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 12; Wójcicki T.2, s. 118; zm. 1851; kw. 2)
 7826. Pancer Teodor (Szenic T.3, s. 185; zm. 1904; kw. 2)
 7827. Pancewicz-Leszczyńska Leokadia zob. Leszczyńska Leokadia z d. Pancewicz
 7828. Panczakiewicz Ludwik (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 100)
 7829. Panczakiewicz Stanisław (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 100)
 7830. Panczykowska Dzidzi (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 160)
 7831. Panczykowski Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 45; Przewodnik 1982 s. 115; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 213; zm. 15.08.1871; kw. 21)
 7832. Panczykowski Walenty (kw. 19)
 7833. Pane Giuseppe (Kielarski s. 200; kw. 56)
 7834. Pankiewicz Adam (Kielarski s. ?; kw. 187)
 7835. Pankiewicz Eugeniusz (Kielarski s. 237; Przewodnik 2002 s. 254; Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. 187)
 7836. Pankiewicz Jan (Kielarski s. 149; Przewodnik 1982 s. 100; Szenic T.3, s. 110; zm. 1899; kw. II)
 7837. Pankiewicz Józef (Przewodnik 2002 s. 254; kw. 187)
 7838. Pankiewicz Michał (Przewodnik 2002 s. 229; kw. 115)
 7839. Pankowski Władysław (zm. 8.03.1980; kw. I)
 7840. Pannekowa Irena (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146c)
 7841. Panny Kanoniczki (Kielarski s. 42; Przewodnik 1982 s. 114; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 19)
 7842. Panufnik Mirosław (Przewodnik 2002 s. 128; kw. 22)
 7843. Panufnik Tomasz (Przewodnik 2002 s. 128; kw. 22)
 7844. Pańkowska Jadwiga (zm. 1985; kw. II)
 7845. Pańkowska Kazimiera (zm. 1967; kw. II)
 7846. Pańkowski Włodzimierz (zm. 1974; kw. II)
 7847. Papaweczny Michel Rodolehe Simon (zm. 6.04.1874; kw. 17)
 7848. Papi Jadwiga (pseud. Teresa Jadwiga) (Kielarski s. 16; Szenic T.3, s. 209; zm. 1906; katakumby lub; kw. 179)
 7849. Papi Teresa Jadwiga (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 209; zm. 1906; kw. 179 (pierwotnie w katakumbach?))
 7850. Papieski Leon (Kielarski s. 87; Przewodnik 1982 s. 109; kw. 22)
 7851. Papini Ferdinando (zm. 16.03.1874; kw. 30 wpr.)
 7852. Papini Paulina Dzimińska (zm. 15.03.1874; kw. 30 wpr.)
 7853. Papiski Józef (Kielarski s. ?; kw. 177)
 7854. Papke Maria Magdalena (Kielarski s. 77; kw. 32)
 7855. Papłoński Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 24; Przewodnik 2002 s. 167; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1885; kw. I)
 7856. Paprocka Maria z d. Mianowska (Szenic T.3, s. 101; zm. 1899)
 7857. Paprocka Zofia z d. Pelikańczyk 1-o voto Rychter (kw. 36)
 7858. Paprocki Henryk (zm. 13.08.1903; kw. B)
 7859. Paprocki Loluś (Kielarski s. 252; kw. 192)
 7860. Paprocki Stanisław (Przewodnik 2002 s. 251; kw. 183)
 7861. Paprocki Teodor (Szenic T.3, s. 59; zm. 6.05.1895; kw. 36)
 7862. Paprockich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 28)
 7863. Paprockich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 199)
 7864. Paradowska Maria z d. Kłopotowska (zm. 4.07.1878; kw. 20)
 7865. Paradowski Stanisław (zm. 10.02.1879; kw. 20)
 7866. Parandowski Jan (Przewodnik 1982 s. 80; Aleja Zasłużonych)
 7867. Parefanowicz Maria (zm. 20.02.1955; kw. 19)
 7868. Parisot, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 26)
 7869. Parnowska Kazimiera z d. Rejman (zm. 16.02.1892; kw. 64)
 7870. Parys Antoni (Kielarski s. 97; kw. 14)
 7871. Parznicka Pulcherya (zm. 27.06.1860; kw. 21)
 7872. Paschalis-Jakubowicz Jadwiga z d. Tomorowicz (zm. 2.01.1914; kw. 25)
 7873. Paschalska Irena z d. Górska (zm. 8.07.1990; kw. 48)
 7874. Paschalski Władysław (zm. 25.12.1927; kw. 48)
 7875. Pasińska Janina (zm. 12.08.1939; kw. 43)
 7876. Pasińska Józefa (zm. 8.09.1912; kw. 43)
 7877. Pasiński Jan (zm. 17.04.1883; kw. 43)
 7878. Pasqual Franciszek Tomasz (Kielarski s. 96; kw. 16)
 7879. Passendorfer Edward (Przewodnik 2002 s. 209; kw. N)
 7880. Pastuszko Karolina z d. Łubieńska (Przewodnik 2002 s. 264; kw. 197)
 7881. Pastuszyńska Romana (zm. 9.02.1985; kw. II)
 7882. Pastuszyński Stanisław (zm. 29.121967; kw. II)
 7883. Paszkiewicz Ludwik (Przewodnik 2002 s. 180; kw. 32 wpr.)
 7884. Paszkowicz Adam (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 10)
 7885. Paszkowska [...] z d. Kubacka (zm. 30.04.1873; kw. 28 wpr.)
 7886. Paszkowska Maria (Kielarski s. 89; kw. 22)
 7887. Paszkowska Maria Gertruda (Kielarski s. 241; Przewodnik 1982 s. 169; kw. 101)
 7888. Paszkowski Bohdan (Przewodnik 2002 s. 192; kw. 45)
 7889. Paszkowski Edward (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 267)
 7890. Paszkowski Maciej (Kielarski s. 89; kw. 22)
 7891. Paszkowski Wacław (Przewodnik 1982 s. 110; kw. 22)
 7892. Paszkowskich, rodzina (Kielarski s. 209; Przewodnik 2002 s. 59; kw. 45)
 7893. Patek Paulina z d. Czartkowska (zm. 1875; kw. 19)
 7894. Patek Stanisław (Przewodnik 1982 s. 102; zm. 1944; kw. A)
 7895. Pathie Konstanty (Szenic T.2, s. 159; zm. 1866)
 7896. Patschke Bolesława z d. Śliwicka (Kielarski s. 145; kw. I)
 7897. Patschke Stanisław (Kielarski s. 145; Przewodnik 1982 s. 157; Szenic T.3, s. 380; zm. 1917; kw. I)
 7898. Paula Bronisława z d. Wolkiewicz (zm. 8.07.1935; kw. 36)
 7899. Pauseback Magdalena z d. Śliwińska (zm. 3.11.1890; kw. A)
 7900. Pawelec Piotr (pseud. Socha-Żarliński) (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 284 wpr.)
 7901. Pawełkiewicz Katarzyna z d. Dzwigalska (zm. 25.01.1891; kw. IV)
 7902. Pawęczkowski Edward (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 61)
 7903. Pawińska Aniela z d. Moldenhawer (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 207)
 7904. Pawińska Eleonora (zm. 22.01.1982; kw. I)
 7905. Pawińska Maria z d. Jarzębowska (zm. 20.08.1938; kw. 175)
 7906. Pawiński Adolf (Album Powązek 1915; Kielarski s. 269; Przewodnik 1982 s. 189; Szenic T.3, s. 72; zm. 1896; kw. 207)
 7907. Pawiński Leon (Kielarski s. 264; kw. 146a)
 7908. Pawiński Teodor (zm. 3.05.1967; kw. I)
 7909. Pawlak Feliks (zm. 7.10.1988; kw. 28 wpr.)
 7910. Pawlak Kazimiera Barbara (zm. 26.12.1981; kw. 42)
 7911. Pawlak Marta (zm. 21.07.1994; kw. 18)
 7912. Pawlak Stanisław (zm. 1968; kw. 42)
 7913. Pawlak Stanisława (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 284 wpr.)
 7914. Pawlik Bronisław (zm. 2002; kw. J)
 7915. Pawlik Ewa (zm. 1.12.1934; kw. 73)
 7916. Pawlikowski Karol (Album Powązek 1915; Kielarski s. 97; zm. 1875; kw. 14)
 7917. Pawlina Stefania (zm. 2003; kw. 21)
 7918. Pawlina Władysław (zm. 1942; kw. 21)
 7919. Pawliński Feliks (Kielarski s. 291; kw. 248)
 7920. Pawliszak Wacław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 69; Przewodnik 1982 s. 119; Szenic T.3, s. 191; zm. 1905; kw. 35)
 7921. Pawlowskich, rodzina (Kielarski s. 249; kw. 195)
 7922. Pawluszewicz Regina z d. Za[...] (kw. 19)
 7923. Pawłowicz Aleksandra z d. Dramińska (zm. 1940; kw. 21)
 7924. Pawłowicz Bronisław (Kielarski s. 197; kw. 80)
 7925. Pawłowicz Jan (I) (zm. 1912; kw. 21)
 7926. Pawłowicz Jan (II) (zm. 1975; kw. 21)
 7927. Pawłowicz Klotylda (zm. 1917; kw. 21)
 7928. Pawłowicz Marek Antoni (Wójcicki T.3, s.34)
 7929. Pawłowicz Michał (Szenic T.1, s. 78; Wójcicki T.2, s. 81; zm. 1804)
 7930. Pawłowicz Tadeusz (zm. 1998; kw. 36)
 7931. Pawłowicz Wanda (kw. 36)
 7932. Pawłowicz Władysław Tadeusz (zm. 1995; kw. 36)
 7933. Pawłowska Bronisława z d. Ciesielska (zm. 2.07.1885; kw. 18)
 7934. Pawłowska Jadwiga z d. Kucharska (zm. 8.11.1972; kw. 28 wpr.)
 7935. Pawłowska Jadwiga z d. Puciata (Przewodnik 2002 s. 274; kw. 217)
 7936. Pawłowska Julia (zm. 17.02.1924; kw. 18)
 7937. Pawłowska Kunegunda (zm. 21.08.1893; kw. 174)
 7938. Pawłowska Marta (zm. 8.11.1945; kw. 19)
 7939. Pawłowska Natalia (zm. 30.04.1866; kw. 17)
 7940. Pawłowska Paulina z d. Wolska (zm. 25.07.1954; kw. 30 wpr.)
 7941. Pawłowska Sabina z d. Szulc (zm. 18.10.1961; kw. IV)
 7942. Pawłowska Witoria (zm. 20.09.1918; kw. 174)
 7943. Pawłowska Władysława z d. Trojanowska (zm. 2.06.1983; kw. 175)
 7944. Pawłowska Zofia (zm. 14.05.1979; kw. 19)
 7945. Pawłowski Antoni (I) (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 7946. Pawłowski Antoni (II) (zm. 30.10.1988; kw. IV)
 7947. Pawłowski Bohdan (zm. 30.04.1942; kw. 199)
 7948. Pawłowski Bronisław (Przewodnik 2002 s. 274; kw. 217)
 7949. Pawłowski Felicjan (zm. 9.05.1985; kw. 175)
 7950. Pawłowski Jan (I) (Kielarski s. 246; kw. 125)
 7951. Pawłowski Jan (II) (Kielarski s. 249; kw. 195)
 7952. Pawłowski Józef (I) (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 55)
 7953. Pawłowski Józef (II) (Kielarski s. 239; kw. 95)
 7954. Pawłowski Kalikst (Przewodnik 2002 s. 55; zm. 5.11.1906; kw. 18)
 7955. Pawłowski Karol (zm. 14.12.1879; kw. 174)
 7956. Pawłowski Maksymilian (zm. 12.07.1944; kw. IV)
 7957. Pawłowski Marcin (zm. 20.11.2004; kw. 21)
 7958. Pawłowski Stefan (zm. 19.04.1978; kw. 19)
 7959. Pawłowski Wacław (zm. 1.09.1939; kw. 19)
 7960. Pawłowski Walenty (Album Powązek 1915; zm. 15.08.1852; kw. 64)
 7961. Pawłowski Zdzisław (I) (zm. 20.01.1991; kw. 28 wpr.)
 7962. Pawłowski Zdzisław (II) (Przewodnik 2002 s. 254; zm. 1998; kw. 187)
 7963. Pawłowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 53; kw. 195)
 7964. Pawłuszewicz (zm. 1863; kw. 19)
 7965. Pazikowska Zofia (zm. 18.06.1996; kw. 30 wpr.)
 7966. Pazyra Stanisław (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 31)
 7967. Paździerska Elżbieta (zm. 14.10.1874; kw. 176)
 7968. Paździor Marian (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 7969. Pączek Antoni Władysław (Przewodnik 2002 s. 228; kw. 110)
 7970. Pągowski Feliks (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 57)
 7971. Pągowski Zygmunt (zm. 1920; kw. mur T)
 7972. Peel Eugeniusz (Przewodnik 2002 s. 85; kw. 31 wpr.)
 7973. Pełczyńska Teresa (zm. 1981; kw. 43)
 7974. Pełczyńska Wanda (zm. 1985; kw. 43)
 7975. Pełczyński Eugeniusz (zm. 11.05.1923; kw. 73)
 7976. Pełczyński Jerzy (zm. 23.06.2007; kw. 43)
 7977. Pełczyński Józef (Szenic T.2, s. 40; Wójcicki T.3, s. 162; zm. 1854)
 7978. Pełczyński Ryszard (zm. 1952; kw. 43)
 7979. Pełczyński Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 199; zm. 1983; kw. 43)
 7980. Pełszyński Aleksander (zm. 1883; kw. 20)
 7981. Pepłowski Adolf (Przewodnik 1982 s. 139; Szenic T.3, s. 356; zm. 1916; kw. 40)
 7982. Pepłowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906kw 180)
 7983. Pepłowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 40)
 7984. Perdzyński Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 185)
 7985. Pereświet-Sołtan Janina (zm. 1985; kw. 31)
 7986. Pereświt-Sołtan Eugenia (Kielarski s. ?; kw. y (klin))
 7987. Peret Roman (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 313)
 7988. Peretjatkowicz Janina (Przewodnik 2002 s. 227; kw. 125)
 7989. Peretjatkowicz Wacława z d. Jędrzejewicz (Przewodnik 2002 s. 227; kw. 125)
 7990. Peretti Antoni (Kielarski s. 7tablica na kościele)
 7991. Perkowska Czesława (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 72)
 7992. Perkowska Olimpia (zm. 15.03.1905; kw. 18)
 7993. Perkowska Wiktorja (zm. 1850; kw. 18)
 7994. Perkowski (zm. 30.08.1878; kw. 21)
 7995. Perkowski Jan (zm. 1941; kw. 18)
 7996. Perkowski Józef (zm. 29.08.1901; kw. 18)
 7997. Perkowski Wacław (zm. 11.02.1905; kw. 18)
 7998. Perkowski Wojciech (Album Powązek 1915; zm. 1859; kw. 28)
 7999. Perks Aloiza z d. Papi 1o voto Geysmer (zm. 8.02.1867; kw. 25)
 8000. Perl Robert (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 68)
 8001. Perle Edmund (Kielarski s. 220; kw. 68)
 8002. Pers Marianna (Szenic T.2, s. 137; zm. 1862; kw. 159)
 8003. Perzanowska Emilia z d. Karsznicka (zm. 1.12.1869; kw. D)
 8004. Perzanowska Stefania z d. Juraszko (Przewodnik 2002 s. 282; kw. 243)
 8005. Perzyna Jan Marcin (zm. 20.02.1907; kw. 39)
 8006. Perzyńska Gabryela Aleksandra z d. Arozelli (zm. 13.01.1978; kw. 21)
 8007. Perzyńska Julia z d. Kozakiewicz (zm. 31.01.2006; kw. 21)
 8008. Perzyński Henryk (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 96; zm. 1898; kw. 6)
 8009. Perzyński Maciej (zm. 1977; kw. 21)
 8010. Perzyński Włodzimierz (Kielarski s. 271; Przewodnik 1982 s. 187; kw. 205)
 8011. Petecki Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 261)
 8012. Petersburski Jerzy (Przewodnik 1982 s. 103; kw. B)
 8013. Petrażycki Leon (Kielarski s. 304; Przewodnik 1982 s. 217; kw. 309)
 8014. Petrykowska Kazimiera z d. Kudelska (zm. 11.03.1888; kw. 30 wpr.)
 8015. Petrykowska Praxeda z d. Kraszkowska (zm. 13.01.1873; kw. 30 wpr.)
 8016. Petter Janina z d. Alberska 1o voto Syrokomska (zm. 1951; kw. 32 wpr.)
 8017. Peuker Adela z d. Tischler (zm. 26.11.1892; kw. 34)
 8018. Peuker Albert (zm. 30.12.1921; kw. 34)
 8019. Peuker Jan (zm. 20.08.1917; kw. 34)
 8020. Peuker Michał (zm. 18.04.1934; kw. 34)
 8021. Pewiński Bonifacy (Szenic T.2, s. 226; zm. 1873)
 8022. Peyser Bolesław (zm. 21.04.1957; kw. I)
 8023. Peyser Maria z d. Sztanc (zm. 18.10.1943; kw. I)
 8024. Pękalski Józef (Kielarski s. 182; kw. Ł)
 8025. Pęczalska Aniela z d. Piczynis (zm. 26.03.1948; kw. 44)
 8026. Pęczalski Marian (zm. 3.08.1967; kw. 44)
 8027. Pęczalski Tadeusz (zm. 29.12.1987; kw. 44)
 8028. Pęczkowska Helena (zm. 1975; kw. 30 wpr.)
 8029. Pęczkowski Jan (I) (zm. 1900; kw. 30 wpr.)
 8030. Pęczkowski Jan (II) (zm. 1972; kw. 30 wpr.)
 8031. Pęczkowski Wiesław (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 8032. Pęszyński Adam (Kielarski s. 243; kw. 119)
 8033. Pętkowska Marya (Wójcicki T.1, s. 182)
 8034. Pętkowskich, rodzina (kw. 32 wpr.)
 8035. Pfanhauzer Michał (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 159)
 8036. Pfeiffer Zuzanna z d. Temler (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 40)
 8037. Piano Piotr (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 93)
 8038. Piasczyński Henryk (Przewodnik 2002 s. 112; kw. 5)
 8039. Piasecka Józefa Marcela (zm. 31.07.1899; kw. II)
 8040. Piasecki Aleksander (zm. 28.10.1875; kw. 30 wpr.)
 8041. Piasecki Andrzej (zm. 8.06.1940; kw. 199)
 8042. Piasecki Bohdan (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 8043. Piasecki Bolesław (Przewodnik 1982 s. 201; kw. 216)
 8044. Piasecki Jan (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. A)
 8045. Piasecki Józef Marian (Przewodnik 2002 s. 127; kw. 24)
 8046. Piasecki Maurycy (zm. 18.09.1895; kw. II)
 8047. Piasecki Władysław (Szenic T.2, s. 335; zm. 1883)
 8048. Piasecki Wojciech (Przewodnik 2002 s. 107; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 272; Wójcicki T.2, s. 78; zm. 1837; kw. 11)
 8049. Piaseckich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 33)
 8050. Piaseczyński Andrzej (zm. 13.11.2008; kw. 21)
 8051. Piaseczyński Edmund (zm. 19.04.1952; kw. 21)
 8052. Piaszczyńska Wanda (Kielarski s. 29; Przewodnik 2002 s. 42; zm. 1885; kw. 5)
 8053. Piaszczyński Henryk (Album Powązek 1915; kw. 5)
 8054. Piaszczyński Karol Eugeniusz (kw. 5)
 8055. Piaszczyńskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 42; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 5)
 8056. Piątkiewicz Bronisław (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 155b)
 8057. Piątkowski Eryk (zm. 20.02.1941; kw. IV)
 8058. Piątkowski Marek (zm. 21.03.2003; kw. IV)
 8059. Piątkowski Tadeusz (zm. 1920; kw. 218)
 8060. Pichelski Jerzy (Przewodnik 1982 s. 165; kw. 109)
 8061. Piechowska Aniela (zm. 5.08.1906; kw. 21)
 8062. Piechowska Anna z d. Skiwińska (zm. 17.11.1905; kw. 21)
 8063. Piechowska Weronika (zm. 12.06.1870; kw. 21)
 8064. Piechowska Władysława z d. Buttowt-Andrzeykowicz (Przewodnik 2002 s. 280; kw. 229)
 8065. Piechowski Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 25.01.1902; kw. 21)
 8066. Piechowski Andrzej (zm. 3.03.1895; kw. 21)
 8067. Piechowski Bolesław (zm. 28.09.1878; kw. 21)
 8068. Piechowski Feliks (zm. 1920)
 8069. Piechowski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1885; kw. 160)
 8070. Piechowski Witold (Kielarski s. ?; Przewodnik 2002 s. 66, 207; zm. 1918; kw. R)
 8071. Pieczenkowa Regicz Irena (Kielarski s. ?; kw. 125)
 8072. Pieczynis Sylwester (Kielarski s. 283; kw. 236)
 8073. Piegat Celinka (zm. 07.1917; kw. IV)
 8074. Piegat Karolcia (zm. 07.1917; kw. IV)
 8075. Piekałkiewicz Jan (Przewodnik 2002 s. 123, 142; kw. 25 (grób Krzyżanowskich)
 8076. Piekarska Aniela Sylwia (kw. 31)
 8077. Piekarski Andrzej (Kielarski s. 78; kw. 32)
 8078. Piekarski Maciej (Przewodnik 2002 s. 162; kw. 172)
 8079. Piekarski Sykstus (kw. 31)
 8080. Piekarskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 43; kw. 168)
 8081. Pieniążek Gustaw (zm. 6.05.1863; kw. 31)
 8082. Pieniążek Henryk (zm. 17.11.1875; kw. 31)
 8083. Pieniążek Leopold (zm. 17.04.1872; kw. 31)
 8084. Pieniążek Romuald (zm. 13.05.1855; kw. 31)
 8085. Pieniążek-Sadowski Zdzisław (zm. 29.09.1967; kw. I)
 8086. Pieńkowska Janina (zm. 10.09.1978; kw. 27 wpr.)
 8087. Pieńkowska Teresa (zm. 30.11.1933; kw. 27 wpr.)
 8088. Pieńkowska Waleria z d. Mikulska (zm. 17.09.1933; kw. 27 wpr.)
 8089. Pieńkowski Kazimierz (I) (zm. 17.01.1910; kw. 27 wpr.)
 8090. Pieńkowski Kazimierz (II) (zm. 23.10.1926; kw. 27 wpr.)
 8091. Pieńkowski Ludwik (zm. 1940; kw. 27 wpr.)
 8092. Pieńkowski Stefan (Przewodnik 1982 s. 80; Aleja Zasłużonych)
 8093. Pierozyńska Franciszka (Wójcicki T.2, s. 79)
 8094. Pierożyńska Marianna Franciszka (Szenic T.1, s. 130; Wójcicki T.2, s. 79; zm. 1816)
 8095. Piestrzyński Eugeniusz (Przewodnik 2002 s. 202; kw. 67)
 8096. Pieta Katarzyna (zm. 21.01.1974; kw. 27 wpr.)
 8097. Pietkiewicz Antoni (pseud. Adam Pług) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 179; Przewodnik 1982 s. 29, 151; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 173; zm. 1903; kw. 84)
 8098. Pietkiewicz Czesław (Przewodnik 2002 s. 291; kw. 328)
 8099. Pietkiewicz Jadwiga z d. Simon (Przewodnik 1982 s. 166; kw. 112)
 8100. Pietkiewicz Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 246; kw. 256)
 8101. Pietkiewicz Stanisław (I) (Przewodnik 1982 s. 170; zm. 1959; kw. 100)
 8102. Pietkiewicz Stanisław (II) (Przewodnik 2002 s. 246; zm. 1986; kw. 256)
 8103. Pietkiewicz Zenon (pseud. Drogomir) (Kielarski s. 308; Przewodnik 2002 s. 291; kw. 328)
 8104. Pietrasik Ewa (zm. 24.12.1966; kw. IV)
 8105. Pietrasik Józef (zm. 7.02.1975; kw. IV)
 8106. Pietraszek Irena z d. Janowska (kw. 44)
 8107. Pietraszek Jan (Szenic T.2, s. 307; zm. 1880)
 8108. Pietraszek Jerzy (kw. 44)
 8109. Pietraszewska Eugenia Łepkowska (zm. 3.06.1957; kw. 30 wpr.)
 8110. Pietraszewska Maria (zm. 2002; kw. 25)
 8111. Pietraszewska Odona z d. Przybora (zm. 11.11.1997; kw. 30 wpr.)
 8112. Pietraszewska Tekla z d. Witanowska (zm. 18.11.1876; kw. B)
 8113. Pietraszewski Ignacy (zm. 15.11.1873; kw. B)
 8114. Pietraszewski Jan (zm. 6.02.1966; kw. 30 wpr.)
 8115. Pietraszewski Józef (Kielarski s. 130; kw. 172)
 8116. Pietraszewski Otton (zm. 12.1893; kw. B)
 8117. Pietraszewski Tadeusz (I) (zm. 1980; kw. 25)
 8118. Pietraszewski Tadeusz (II) (zm. 5.11.1982; kw. 30 wpr.)
 8119. Pietraszewski Zygmunt (zm. 27.02.1943; kw. B)
 8120. Pietraszkiewicz Stanisław (Kielarski s. 146; kw. H)
 8121. Pietruszyńska Irenka (zm. 8.01.1911; kw. O)
 8122. Pietruszyńska Wanda z d. Kuczyńska (zm. 8.09.1944; kw. O)
 8123. Pietruszyński Jerzy (zm. 1920)
 8124. Pietruszyński Józef (zm. 29.09.1934; kw. O)
 8125. Pietrzak Alicja z d. Getter (zm. 6.04.1998; kw. D)
 8126. Pietrzak Wiesław Apoloniusz (zm. 17.05.1999; kw. D)
 8127. Pięciu Poległych zob. też Adamkiewicz Filip, Arcichiewicz Michał, Brendel Karol, Karczewski Marceli, Rutkowski Zdzisław (kw. 178)
 8128. Piędzicki Zygmunt (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 38)
 8129. Piętaszewska Eugenia (zm. 1991; kw. 30 wpr.)
 8130. Piętkowski Radzimir (Przewodnik 1982 s. 215; kw. 274)
 8131. Piętos Ludwik (zm. 23.12.1966; kw. II)
 8132. Pigłosiewicz Brygida z d. Bogatka (zm. 3.01.1873; kw. 20)
 8133. Pijanowski Eugeniusz (Przewodnik 2002 s. 198; kw. 31 wpr.)
 8134. Pijanowski Lechosław (Przewodnik 2002 s. 291; kw. 330)
 8135. Pijanowski Roman (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 136)
 8136. Pik Jan (pseud. Jan Janusz) (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 213)
 8137. Pikulski Antoni (zm. 1920; kw. 221)
 8138. Pilecki Antoni (Przewodnik 1982 s. 149; kw. 95)
 8139. Pilecki Gustaw (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 135)
 8140. Pilecki Ignacy (Kielarski s. 298; kw. 278)
 8141. Pilecki Jan Józef (Kielarski s. 298; kw. 278)
 8142. Pilecki Tytus z Pilicy (Kielarski s. 50; Szenic, T.3, s. 208; zm. 1906; kw. 27 wpr.)
 8143. Pilitowska Marta (zm. 24.06.1995; kw. 30 wpr.)
 8144. Pillati Gustaw (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154)
 8145. Pillati Henryk (Szenic T.3, s. 47; zm. 1894)
 8146. Piltz Erazm (Kielarski s. 197; Przewodnik 1982 s. 174; kw. 81)
 8147. Piłsudska Aleksandra z d. Szczerhińska (Przewodnik 2002 s. 116; kw. 6)
 8148. Piłsudska Julia z d. Louyar (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 8149. Piłsudska Stanisława (Kielarski s. 137; kw. 176)
 8150. Piłsudska Stefania (Kielarski s. 137; kw. 176)
 8151. Piłsudska Wanda (Przewodnik 2002 s. 116; kw. 6)
 8152. Piłsudski Adam (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny))
 8153. Piłsudski Jan (Kielarski s. 137; Przewodnik 2002 s. 235; kw. 143 (gób symboliczny) lub; kw. 176)
 8154. Piłsudski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 143 (gób symboliczny))
 8155. Piniński Adam (zm. 7.12.1856; kw. 43)
 8156. Piniński Marya z d. Rybińska (zm. 4.12.1887; kw. 43)
 8157. Pintara Wiktor (zm. 5.04.2001; kw. 32 wpr.)
 8158. Pion Maurycy (Maurice) (Szenic T.2, s. 192; zm. 1869)
 8159. Piontek, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 87)
 8160. Piotrowicz Edmund (Przewodnik 2002 s. 150; kw. 179)
 8161. Piotrowicz Halina z d. Chrostowska (Przewodnik 2002 s. 63, 150; kw. 179)
 8162. Piotrowicz Piotr (Kielarski s. 278; Przewodnik 2002 s. 65; kw. 155)
 8163. Piotrowska Aniela z d. Chojnacka (zm. 23.03.1915; kw. 19)
 8164. Piotrowska Anna Maria (Przewodnik 2002 s. 204; kw. 69)
 8165. Piotrowska Antonina (zm. 26.04.1869; kw. 19)
 8166. Piotrowska Barbara z d. Halmirska (Przewodnik 1982 s. 173; kw. d druga)
 8167. Piotrowska Czesława (kw. 18)
 8168. Piotrowska Józefa (Kielarski s. 23; kw. 181)
 8169. Piotrowska Julia z d. Zwadzka (Wójcicki T.3, s. 163; zm. 1836; kw. 8)
 8170. Piotrowska Teressa (kw. 17)
 8171. Piotrowska Wanda (Przewodnik 2002 s. 136katakumby)
 8172. Piotrowski Aleksander (I) (zm. 12.12.1890; kw. 20)
 8173. Piotrowski Aleksander (II) (zm. 1919; kw. 49)
 8174. Piotrowski Antoni (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 226)
 8175. Piotrowski Bartłomiej (zm. 25.04.184.; kw. 17)
 8176. Piotrowski Franciszek (zm. 30.09.1871; kw. 19)
 8177. Piotrowski Ignacy (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 96)
 8178. Piotrowski Jan (I) (Przewodnik 1982 s. 165; zm. 1964; kw. 109)
 8179. Piotrowski Jan (II) (Przewodnik 1982 s. 87; z. 1962; Aleja Zasłużonych)
 8180. Piotrowski Jerzy (III) (zm. 2.11.2003; kw. 25)
 8181. Piotrowski Józef (I) (Szenic T.3, s. 9; zm. 1891)
 8182. Piotrowski Józef (II) (zm. 1920; kw. 282)
 8183. Piotrowski Marek Stefan (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 238)
 8184. Piotrowski Michał (Album Powązek 1915; Kielarski s. 110; Wójcicki T.3, s. 163; zm. 1855; kw. 8)
 8185. Piotrowski Stefan (Przewodnik 2002 s. 263; kw. 196)
 8186. Piotrowski Teofil (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 116; zm. 1833; kw. 8)
 8187. Piotrowski Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 87)
 8188. Piotrowski Zygmunt (zm. 1987; kw. 18)
 8189. Piotrowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 32)
 8190. Pióro Bronisława (kw. 42)
 8191. Pióro Michał (zm. 27.10.1903; kw. 42)
 8192. Pisarzewski Piotr (Album Powązek 1915; zm. 1881; kw. 60)
 8193. Piskor Tadeusz Ludwik (Przewodnik 2002 s. 173; kw. 84)
 8194. Piskorska Józefina (zm. 20.08.1980; kw. 18)
 8195. Piskorska Kazimiera z d. Maciejewska (zm. 27.10.1919; kw. 18)
 8196. Piskorska Maria z d. Podgórska (Przewodnik 1982 s. 222; kw. 18)
 8197. Piskorska-Chlebowska Anna (zm. 11.08.1983; kw. 18)
 8198. Piskorska-Chlebowska Maria z d. Podgórska (zm. 16.08.1980; kw. 18)
 8199. Piskorski [...] (zm. 21.02.1877; kw. 21)
 8200. Piskorski Leonard (zm. 27.08.1957; kw. 18)
 8201. Piskorski Tomasz (Przewodnik 1982 s. 221; zm. 05.1940; kw. 18)
 8202. Piskorski Wacław (zm. 13.11.1928; kw. 18)
 8203. Piskozub Władysław Jan (zm. 23.01.1958; kw. 19)
 8204. Pistor Barbara z d. Stdeckel (zm. 23.11.1903; kw. F/G)
 8205. Pistor Józef (Kielarski s. 190; Przewodnik 2002 s. 85; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 22.09.1898; kw. F/G)
 8206. Pistor Matylda (Kielarski s. 190; zm. 19.01.1927; kw. F/G)
 8207. Piwarska Bronisława z d. Pakulska (zm. 12.07.1936; kw. 19)
 8208. Piwarska Helena z d. Schiwiu[...] (zm. 31.01.1954; kw. 19)
 8209. Piwarska Irena Maria z d. Hermann (zm. 19.08.1989; kw. 19)
 8210. Piwarska Izabella (zm. 23.01,1959; kw. 19)
 8211. Piwarska Izabella z d. Topolska (zm. 26.01.1910; kw. 19)
 8212. Piwarska Józef (zm. 6.11.1896; kw. 19)
 8213. Piwarski Jan Feliks (Album Powązek 1915; Kielarski s. 42; Przewodnik 1982 s. 28, 114; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 106; zm. 17.12.1859; kw. 19)
 8214. Piwarski Kazimierz (zm. 04.1940; kw. 19)
 8215. Piwarski Maksymiljan (zm. 29.11.1863; kw. 19)
 8216. Piwarski Władysław Marian (zm. 6.03.1968; kw. 19)
 8217. Piwnicka Jadwiga (kw. 30 wpr.)
 8218. Piwnicka Wanda (zm. 31.10.2000; kw. 30 wpr.)
 8219. Piwnik Jan (pseud. Ponury) (Przewodnik 2002 s. 110tablica na kościele)
 8220. Piwocka Kazimiera Ryszarda z d. Dziewanowska (Przewodnik 2002 s. 180; zm. 23.06.1972; kw. 30 wpr.)
 8221. Placheta Stanisław (zm. 8.06.1968; kw. 27 wpr.)
 8222. Placzkowska Franciszka (kw. 19)
 8223. Placzkowska Franciszka z d. Raczyńska (zm. 13.12.1884; kw. 19)
 8224. Placzkowska Janinka (zm. 26.12.1879; kw. 19)
 8225. Placzkowska Kornelia (kw. 19)
 8226. Placzkowska Zofia (kw. 19)
 8227. Placzkowski Henryk (kw. 19)
 8228. Placzkowski Maciej (zm. 24.04.1874; kw. 19)
 8229. Placzkowski Witold (Kielarski s. 44; zm. 7.02.1882; kw. 19)
 8230. Plapis Witold (Przewodnik 1982 s. 183-184; kw. 203)
 8231. Plater Boguś (Kielarski s. 183; Przewodnik 2002 s. 49; zm. 19.01.1900; kw. L)
 8232. Plater Józef (Szenic T.2, s. 179; zm. 1868)
 8233. Plater-Gajewski Jan (Przewodnik 2002 s. 282; kw. 245)
 8234. Plater-Zyberk [...] z d. Barewicz (Kielarski s. 208; kw. 41)
 8235. Plater-Zyberk Cecylia (Kielarski s. 208; Przewodnik 1982 s. 133; kw. 41)
 8236. Plater-Zyberk Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 208; zm. 1876; kw. 41)
 8237. Plater-Zyberk Ludwika Teodora Eleonora (Kielarski s. 208; kw. 41)
 8238. Pląskowski Włodzimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 290; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 112; zm. 1899; kw. 245)
 8239. Plebański Józef (Przewodnik 1982 s. 192; kw. 214)
 8240. Plebański Tomasz (Przewodnik 2002 s. 259; kw. 194)
 8241. Plebiński Bronisław (Kielarski s. 180; Przewodnik 2002 s. 172; kw. 83)
 8242. Plebiński Marceli (Kielarski s. 180; kw. 83)
 8243. Plenkiewicz Roman (Album Powązek 1915; Kielarski s. 232; zm. 1910; kw. 182 (gr Lutostańskich - "tymczasowo" w 1915 r.))
 8244. Plewako Władysława z d. Sokołowska (zm. 16.02.1974; kw. 32 wpr.)
 8245. Plewako Zdzisław (zm. 15.11.1986; kw. 32 wpr.)
 8246. Plewińska Bronisława (kw. 21)
 8247. Plewińska Henryetta z d. Glücksberg (zm. 13.07.1907; kw. 21)
 8248. Plewiński Bronisław (zm. 12.07.1876; kw. 21)
 8249. Plewiński Henryk (zm. 14.05.1904; kw. 21)
 8250. Plewka-Plewczyński Franciszek (Kielarski s. 216; kw. 59)
 8251. Plichczyńska Elżbieta (zm. 1894; kw. 21)
 8252. Plichczyńska Feliksa (zm. 27.04.1879; kw. 21)
 8253. Plichczyński Józef (zm. 28.01.1856; kw. 21)
 8254. Plichta Ignacy (Szenic T.1, s. 284; Wójcicki T.2, s. 178; zm. 1838)
 8255. Plinkiewicz Adolf (zm. 8.02.1928; kw. 45)
 8256. Plinkiewicz Jan (zm. 1958; kw. 45)
 8257. Plinkiewicz Janina z c. Kluczyńska (zm. 20.05.1955; kw. 45)
 8258. Plinkiewicz Maria (zm. 30.07.1916; kw. 45)
 8259. Plinkiewicz Tadeusz (zm. 1944(?); kw. 45)
 8260. Plinkiewicz Zofia (zm. 14.02.1917; kw. 45)
 8261. Plinkiewicz Zosieczka (zm. 6.03.1929; kw. 45)
 8262. Plis Stanisława (zm. 12.07.1982; kw. 45)
 8263. Plis Władysław (zm. 20.03.1969; kw. 45)
 8264. Plisch Franciszek Wilhelm (zm. 2.07.1901; kw. 64)
 8265. Plisowski Konstanty (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 8266. Pliszczak Julianna (zm. 8.04.1901; kw. 18)
 8267. Pliszczyńska Aleksandra (zm. 2012; kw. 59)
 8268. Plocer Janusz Leszek (zm. 1941; kw. 17)
 8269. Plocer Stanisław (zm. 23.06.1932; kw. 17)
 8270. Pluciński Grzegorz (Wójcicki T.1, s. 135, Wójcicki T.2, s.228)
 8271. Pluciński Karol (Szenic T.3, s. 52; zm. 1894)
 8272. Pluta Stefania (zm. 11.04.1985; kw. IV)
 8273. Pluta Wanda z d. Budkowska (zm. 15.02.1983; kw. IV)
 8274. Płachecka Jadwiga (Kielarski s. ?; Kielarski s. 81; kw. 28)
 8275. Płachetka Leokadia z d. Zajdowska (zm. 25.10.1905; kw. 30 wpr.)
 8276. Płachetka Roman (zm. 1892; kw. 30 wpr.)
 8277. Płachta Andrzej (zm. 24.02.1992; kw. II)
 8278. Płaczek Danuta (zm. 27.04.2004; kw. 28 wpr.)
 8279. Płaczkowski Witold (Album Powązek 1915; zm. 1882; kw. 19)
 8280. Płas[...] Anna (zm. 22.06.1849; kw. 21)
 8281. Płaska Jan (zm. 26.08.1982; kw. 42)
 8282. Płaska Marianna (zm. 26.03.1990; kw. 42)
 8283. Pławiński Hieronim (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 194; zm. 1878; kw. 39)
 8284. Pławiński Józef (Przewodnik 2002 s. 194; zm. 1880; kw. 39)
 8285. Pławiński Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1915; kw. 57)
 8286. Pławiński Kazimierz (pseud. Płużański) (Przewodnik 2002 s. 194; zm. 1886; kw. 39)
 8287. Płecka Franciszka (zm. 30.07.1917; kw. IV)
 8288. Płecki Paweł (zm. 16.06.1905; kw. IV)
 8289. Płodowski Zdzisław zob. Zych-Płodowski
 8290. Płomieński Jerzy (Przewodnik 1982 s. 95; kw. 171)
 8291. Płonczyński Jan Chrzciciel (Kielarski s. 28; kw. 3)
 8292. Płonczyński Jan Nepomucen (Kielarski s. 28; kw. 3)
 8293. Płonczyński Stanisław (Przewodnik 1982 s. 136; kw. 60)
 8294. Płonczyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 3)
 8295. Płońska Zofia z d. Turowicz 1o voto Grabowiecka (Szenic T.3, s. 69; zm. 1896)
 8296. Pług Adam zob. Pietkiewicz Antoni
 8297. Płużański Stanisław (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 299a)
 8298. Pniewska Jadwiga Elżbieta z d. Dąbrowska (zm. 1980; Aleja Zasłużónych)
 8299. Pniewski Aleksander (zm. 1919; kw. 298)
 8300. Pniewski Bohdan (Przewodnik 2002 s. 14,63, 142; Aleja Zasłużonych)
 8301. Pobóg-Filipowski Stefan (zm. 5.07.1950; kw. 19)
 8302. Pobóg-Górski Władysław (zm. 16.03.1935; kw. 44)
 8303. Pobóg-Grabowski Ludwik (Kielarski s. 180; kw. 84)
 8304. Pobóg-Grabowski Włodzimierz (Kielarski s. 180; kw. 84)
 8305. Pobóg-Pobojewski Bolesław (Kielarski s. 266; Przewodnik 2002 s. 61, 312; kw. 215)
 8306. Poczętowski Julian (Kielarski s. 306; kw. 331)
 8307. Poczobutt, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. D)
 8308. Podarewski Ryszard (Przewodnik 2002 s. 291; kw. 331a)
 8309. Podbielska Julianna (kw. B)
 8310. Podbielski Alojzy (zm. 6.01.1903; kw. B)
 8311. Podbielski Kacper (kw. B)
 8312. Podbielskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 51)
 8313. Podchorskich, rodzina (kw. 20)
 8314. Podczaski Feliks (Album Powązek 1915; Kielarski s. 177; zm. 1842; kw. 88)
 8315. Podczaski Teodor (Album Powązek 1915; zm. 1863; kw. 180)
 8316. Podczaszyński Bolesław Adam (Kielarski s. 192; Szenic T.2, s. 259; zm. 1876; kw. 72)
 8317. Podczaszyński Bolesław Paweł (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 175; Szenic T.2, s. 259; zm. 1876; kw. 72)
 8318. Poddębski Henryk (Przewodnik 2002 s. 204; kw. 70)
 8319. Podgórska Anna z d. Kostecka (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 195)
 8320. Podgórska Karolina z d. Tomkiel (zm. 1937; kw. 297)
 8321. Podgórski Przemysław (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 195)
 8322. Podgórski Stanisław (zm. 1926; kw. 107)
 8323. Podgórski Stefan (zm. 22.07.1965; kw. 107)
 8324. Podhorska-Okołów Stefania (Przewodnik 2002 s. 199; kw. 31 wpr.)
 8325. Podhorski-Okołów Leonard (Przewodnik 1982 s. 174; kw. 81)
 8326. Podkoński Tadeusz (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 69)
 8327. Podkowińska Zofia (Przewodnik 2002 s. 190; kw. 51)
 8328. Podkowiński Władysław (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 88; Przewodnik 2002 s. 54, 84, 128; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 53; zm. 1895; kw. 22)
 8329. Podkowiński Władysław (II) (zm. 1920; kw. 51)
 8330. Podlaski Optat (zm. 13.03.1872; kw. 17)
 8331. Podlewski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 198; kw. 225)
 8332. Podobalskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 56)
 8333. Podoska Faustyna z d. Czyżewska (zm. 16.11.1936; kw. N)
 8334. Podoski Jan (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 284 wpr.)
 8335. Podoski Leon (Szenic T.3, s. 356; zm. 1916)
 8336. Podowskich, rodzina (zm. 1886; kw. 27 wpr.)
 8337. Podwiński Stanisław (Przewodnik 1982 s. 210; kw. 243 przed)
 8338. Podwysocka Konstancja (zm. 2.03.1890; kw. B)
 8339. Podwysocki Klemens (Album Powązek 1915; Kielarski s. 297; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 172; zm. 1903; kw. 272 lub 276)
 8340. Podwysocki Stanisław (Przewodnik 2002 s. 228; kw. 110)
 8341. Podwysocki Stefan Władysław (Przewodnik 2002 s. 200; kw. 43)
 8342. Podwysocki Tadeusz Paweł (Przewodnik 2002 s. 200; kw. 43)
 8343. Podwysocki Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 200; zm. 1919; kw. 43)
 8344. Podymowski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 52)
 8345. Pogonowski Zdzisław (Przewodnik 2002 s. 229; kw. 108)
 8346. Pogorzelska Józefa z d. Nowodworska (zm. 27.01.1877; kw. 24)
 8347. Pogorzelska Zofia z d. Nowodworska (zm. 2.04.1870; kw. 24)
 8348. Pogorzelska Zula (Kielarski s. 246; Przewodnik 1982 s. 166; zm. 1936; kw. 125)
 8349. Pogorzelski Witold (Przewodnik 1982 s. 88; Aleja Zasłużonych)
 8350. Pohorski Henryk (zm. 27.04.1987; kw. 17)
 8351. Pohoska Emilja z d. Brajczewska (zm. 19.05.1877; kw. 21)
 8352. Pohoska Ewa (Przewodnik 2002 s. 120; zm. 10.02.1944; kw. 17)
 8353. Pohoska Hanna z d. Rzepecka (Przewodnik 1982 s. 113; zm. 30.09.1963; kw. 17)
 8354. Pohoski Fortunat (kw. 21)
 8355. Pohoski Henryk (Przewodnik 2002 s. 120; kw. 17)
 8356. Pohoski Jan (Przewodnik 2002 s. 120; zm. 14.09.1944; kw. 17 (grób symboliczny))
 8357. Poklewski Koziełł (Kielarski s. 237; kw. Z)
 8358. Poklewski-Koziełł Józef (Album Powązek 1915; zm. 1879; kw. 51)
 8359. Pokora Mirosław (zm. 2.06.2006; kw. 27 wpr.)
 8360. Pokrzywińska Regina z d. Ginter (kw. 19)
 8361. Pol Józefa (zm. 1988; kw. II)
 8362. Pol Stanisław (zm. 1968; kw. II)
 8363. Polaczkowa Wanda (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 8364. Polak Bronisław (zm. 1967; kw. 17)
 8365. Polak Grzegorek (zm. 1942; kw. 17)
 8366. Polak Józef (Kielarski s. 224; Przewodnik 1982 s. 131; kw. 65)
 8367. Polak Ludwik (Szenic T.2, s. 346; zm. 1885)
 8368. Polak Mieczysława z d. Szelig (zm. 2001; kw. 17)
 8369. Polanowska Zofia z d. Krzyżanowska (zm. 9.09.1979; kw. 44)
 8370. Polanowski Leon (zm. 2.06.1881; kw. 44)
 8371. Polańska Sylwia z d. Kosmulska (zm. 10.10.1973; kw. 25)
 8372. Polański Hipolit (Przewodnik 2002 s. 200; zm. 1966; kw. 44)
 8373. Polański Witold (zm. 9.10.1999; kw. 34)
 8374. Polegli we wrześniu 1939 r. (Przewodnik 1982 s. 168; kw. 120)
 8375. Polichnowska Anastazja Ludmiła (Szenic T.2, s. 209; zm. 1871)
 8376. Polińska Janina Kaja (zm. 1985; kw. 17)
 8377. Polińska Julja z d. Sądowska (zm. 1857; kw. 17)
 8378. Polińska Tekla (zm. 17.01.1914; kw. 20)
 8379. Polińska Wandziunia (zm. 31.03.1907; kw. 17)
 8380. Polińska-Lewicka Matylda (zm. 19.11.1968; kw. 38)
 8381. Poliński Aleksander (Kielarski s. 211; Przewodnik 2002 s. 85, 192; Szenic T.3, s. 363; zm. 1916; kw. 47)
 8382. Poliński Franciszek (zm. 1861; kw. 17)
 8383. Poliński Jan (Przewodnik 2002 s. 119; zm. 1977; kw. 17)
 8384. Poliński Natalia z d. Kossakowska (zm. 10.08.1881; kw. 20)
 8385. Poliński Stefan (zm. 12.12.1908; kw. 17)
 8386. Poliński Władysław (I) (Kielarski s. 211; kw. 47)
 8387. Poliński Władysław (II) (zm. 2.06.1930; kw. 20)
 8388. Polińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 17)
 8389. Polkotycki Władysław (Szenic T.3, s. 167; zm. 1903)
 8390. Polkowska Klementyna z d. Sokołowska 1o voto Moraczewska (zm. 13.11.1946; kw. 19)
 8391. Polkowskci Józef (Wójcicki T.2, s. 85)
 8392. Polkowski Franciszek zob. Krzywda-Polkowski
 8393. Polkowski Józef (Szenic T.1, s. 262; zm. 1835)
 8394. Polkowski Józef Tadeusz (Szenic T.3, s. 62; zm. 1895)
 8395. Polkowski Władysław (zm. 4.09.1924; kw. 19)
 8396. Pollack Juliusz (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 264)
 8397. Pollack Kazimierz Stanisław (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 264)
 8398. Poller Zygmunt (zm. 1944; kw. 39)
 8399. Polubiec Hanna z d. Zawadzka (zm. 28.03.2005; kw. II)
 8400. Połątkiewicz Daniel Tadeusz (Kielarski s. 126; kw. 169)
 8401. Połczyński Aleksander zob. Janta-Połczyński
 8402. Połomacki Piotr (Kielarski s. 300; kw. 299a)
 8403. Połujański Aleksander (Szenic T.2, s. 160; zm. 1866)
 8404. Pomian-Biesiekierski Zygmunt (zm. 17.11.1897; kw. 17)
 8405. Pomian-Borodzicz Natalia (Eychhornowa) (Przewodnik 1982 s. 215; kw. 274)
 8406. Pomian-Jaźwiński Bolesław (Kielarski s. 176; kw. 227)
 8407. Pomian-Łubieńska Marcjanna z d. Grąbczewska (zm. 3.03.1880; kw. IV)
 8408. Pomian-Łubieński Antoni (zm. 3.01.1885; kw. IV)
 8409. Pomian-Łubieński Seweryn (zm. 9.05.1874; kw. IV)
 8410. Pomianowska Kasylda (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 11)
 8411. Pomianowski Gustaw (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 260)
 8412. Pomian-Pomianowski Stefan (Kielarski s. 182; kw. L)
 8413. Pomian-Strzednicki Ludwik (zm. 1919; kw. 186)
 8414. Pomian-Wolski Stanisław (Kielarski s. 204; Szenic T.3, s. 49; zm. 1894; kw. 54)
 8415. Pomiechowska Aleksandra (zm. 29.06.1889; kw. 30 wpr.)
 8416. Pomirowska Maria z d. Głowacka (Przewodnik 2002 s. 218; kw. c pierwsza)
 8417. Pomirowski Leon (Przewodnik 2002 s. 218; kw. c pierwsza)
 8418. Pomorski Józef zob. Mikułowskl-Pomorski
 8419. Pomorski Michał (Kielarski s. 236; kw. 186)
 8420. Pomorzkant Atanazy Józef (Przewodnik 1982 s. 52; Szenic T.1, s. 162; Wójcicki T.2, s. 100; zm. 1823tablica na kościele)
 8421. Poniatowska Anna z d. Kiedrowska (zm. 1.01.1920; kw. 18)
 8422. Poniatowska Barbara (pseud. Grażyna) (Przewodnik 2002 s. 147; Aleja Zasłużonych)
 8423. Poniatowski Jerzy Michał (Kielarski s. 158; Przewodnik 1982 s. 8; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 52; Wójcicki T.2, s. 147; zm. 1794; katakumby filar 23-24)
 8424. Poniatowski Juliusz (Przewodnik 2002 s. 64, 147; Aleja Zasłużonych)
 8425. Poniatowski Tadeusz (zm. 1.06.1922; kw. 18)
 8426. Poniewierska Anna (zm. 22.03.1974; kw. II)
 8427. Poniewierski Ignacy (zm. 6.11.1975; kw. II)
 8428. Ponikowski Antoni (Przewodnik 1982 s. 195; kw. 155)
 8429. Ponikowski Cezary (Przewodnik 2002 s. 126; zm. 6.03.1944; kw. 26)
 8430. Poniż Venceslav (Przewodnik 2002 s. 158; kw. 168)
 8431. Ponury zob. Piwnik Jan
 8432. Ponzy Martinez Amadeo (Kielarski s. 288; kw. 299 przed)
 8433. Popiel Janina Helena (kw. 38)
 8434. Popiel Magdalena (zm. 1903; kw. 38)
 8435. Popiel, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 37)
 8436. Popielawska Maria z d. Billing (zm. 1949; kw. 43)
 8437. Popielawski Mieczysław (zm. 11.11.1920; kw. 43)
 8438. Popielawski Władysław (zm. 1962; kw. 43)
 8439. Popielewski Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1859; Aleja Katakumbowa filar 2)
 8440. Popiel-Święcka Romana zob. Święcicka Romana z d. Popiel
 8441. Popiół Adam (zm. 24.04.1985; kw. 175)
 8442. Popiół Augusta (zm. 22.12.1993; kw. 175)
 8443. Popiół Franciszek (zm. 12.04.1980; kw. 175)
 8444. Popiół Tomek (zm. 6.05.1977; kw. 175)
 8445. Poplawska (Popławska) Aniela z d. Rzempołuska (zm. 1837; kw. 9)
 8446. Popławska Janinka (zm. 2.09.1899; kw. IV)
 8447. Popławska Joanna z d. Szylling (pseud. Janina Szylliżanka) (Przewodnik 2002 s. 202; kw. 66)
 8448. Popławska Józefa z d. Rejner (zm. 18.04.1898; kw. 30 wpr.)
 8449. Popławska Ludwika (zm. 1.08.1907; kw. 42)
 8450. Popławski Ignacy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 25; Przewodnik 2002 s. 79, 113; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1871; kw. 1)
 8451. Popławski Jan (zm. 21.05.1909; kw. 42)
 8452. Popławski Jan Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 136; Przewodnik 1982 s. 98; Szenic T.3, s. 234; zm. 1908; kw. 176)
 8453. Popławski Jerzy (zm. 1920; kw. 157)
 8454. Popławski Kajetan (zm. 29.10.1873; kw. 30 wpr.)
 8455. Popławski Wiktor (Kielarski s. 136; kw. 176)
 8456. Popławski-Drzewica Adolf ks. Gonzaga de Castro (Przewodnik 2002 s. 146; Aleja Zasłużonych)
 8457. Popowska (zm. 1952; kw. IV)
 8458. Popowski Bronisław (zm. 12.12.1918; kw. IV)
 8459. Popowski Stanisław (Kielarski s. 134; Przewodnik 2002 s. 164; kw. 174)
 8460. Popowski Stefan (Kielarski s. 146; kw. H)
 8461. Poradowska Józefa z d. Skrzynecka (zm. 16.12.1862; kw. 17)
 8462. Poradowski Ignacy (zm. 20.03.1868; kw. 17)
 8463. Poradowski Karol (Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 10.07.1860; kw. 19)
 8464. Poradzyńska Zofia z d. Hermanowska (zm. 7.01.1905; kw. B)
 8465. Poraj-Golembowski (Gołembiowski) Bolesław (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 8466. Poraj-Jankowski Marian Emil (zm. 6.02.1950; kw. 175)
 8467. Poraj-Jankowski Zdzisław (zm. 17.08.1943; kw. 175)
 8468. Poraj-Kuczewski Ignacy Karol (Kielarski s. 307; kw. 328)
 8469. Poraj-Latkowski Jan Aleksander (Kielarski s. ?; kw. 79)
 8470. Poraj-Tyrakowski Teofil (Kielarski s. 281; kw. 238)
 8471. Porankiewicz Władysław (Kielarski s. 274; kw. 220)
 8472. Porazińska Janina (Przewodnik 1982 s. 114; zm. 1971; kw. 19)
 8473. Porazińska Natalia z d. Płużańska (Szenic T.3, s. 340; zm. 1914)
 8474. Porczyńska (Album Powązek 1915; kw. 220)
 8475. Porczyński Zbigniew Carrol (Przewodnik 2002 s. 170; kw. L)
 8476. Poreyko, rodzina (Kielarski s. 273; kw. 219)
 8477. Porębska Józefa z d. Zielińska (zm. 23.07.1885; kw. 27 wpr.)
 8478. Porębska Lucyna z d. Żabicka (zm. 25.01.1982; kw. 27 wpr.)
 8479. Porębski Antoni (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 21; zm. 1891; kw. 58)
 8480. Porębski Jan (zm. 15.02.1909; kw. 27 wpr.)
 8481. Porębski Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 138; kw. 46)
 8482. Porębski Kazimierz Stanisław (zm. 1962; kw. 27 wpr.)
 8483. Porębski Władysław (zm. 17.10.1939; kw. 27 wpr.)
 8484. Porowski Marceli (Przewodnik 1982 s. 200; kw. 221)
 8485. Porozyński Janusz (zm. 23.07.2005; kw. 19)
 8486. Porzabowskich, rodzina (kw. 21)
 8487. Porzeziński Wiktor (Kielarski s. 273; kw. 217)
 8488. Posepny (Posépny) Karel Alexander (Kielarski s. 221; Przewodnik 1982 s. 130; kw. 67)
 8489. Posepny Karel (Przewodnik 1982 s. 130; kw. 67)
 8490. Poskoczyn Bohdan (Kielarski s. 277; kw. 227)
 8491. Pospieszyńska Alina (zm. 16.06.1996; kw. 176)
 8492. Posseltówna Irena (pseud. Mila) (Przewodnik 2002 s. 173; kw. 83)
 8493. Posseltówna Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 173; kw. 83)
 8494. Potkański Antoni (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 169)
 8495. Potkański Stanisław (I) (Wójcicki T.3, s. 182; zm. 1831)
 8496. Potkański Stanisław (II) (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 44)
 8497. Potocka Aniela z d. Prószyńska (zm. 1903; kw. 162)
 8498. Potocka Helena (zm. 1896; kw. 162)
 8499. Potocka Maria Henryka z d. Przybyłko (Kielarski s. 153; Przewodnik 1982 s. 78; Aleja Zasłużonych)
 8500. Potocka Teresa Ewa z d. Sułowska (Kielarski s. ?; kw. 193)
 8501. Potocki Antoni (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 58; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 420; Wójcicki T.2, s. 72; zm. 1850; kw. 25)
 8502. Potocki Antoni (II) (Kielarski s. 292; kw. 257b)
 8503. Potocki Feliks (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 115; Wójcicki T.2, s. 169; zm. 1811; zm. 1811sprzedany ok. 1915 r.)
 8504. Potocki Franciszek (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Szenic T.2, s. 32; Wójcicki T.2, s. 73; zm. 1853krzyż pod prezbiterium lub (dodana później?) tablica na kościele)
 8505. Potocki Ignacy (Wójcicki T.3, s. 51, XV)
 8506. Potocki Prot (Wójcicki T.3, s.254)
 8507. Potocki Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 58; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 234; Wójcicki T.2, s. 72; zm. 1830; kw. 25)
 8508. Potrzebowski Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 98)
 8509. Potrzebska Mery (zm. 10.11.1982; kw. 36)
 8510. Potrzebska Teofila (kw. 21)
 8511. Potrzebski Feliks (kw. 21)
 8512. Potworowski Jan (zm. 1919; kw. 186)
 8513. Potworowski Tadeusz Piotr (Przewodnik 1982 s. 35, 87; Aleja Zasłużonych)
 8514. Potworowski Xawery (zm. 16.02.1887; kw. 37)
 8515. Powało-Szwejkowska Anna z d. Janowicz (zm. 3.08.1872; kw. 42)
 8516. Powichrowskich, rodzina (Kielarski s. 181; kw. M)
 8517. Poziomski Edward (zm. 1920)
 8518. Poznański Adolf (Kielarski s. ?; kw. 236)
 8519. Poznański Stanisław (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 284a)
 8520. Poznański Wituś (Kielarski s. 280; kw. 239)
 8521. Poźniak Jadwiga z d. Sokołowska (Przewodnik 2002 s. 282; kw. 243)
 8522. Pożaryski Mieczysław (Przewodnik 1982 s. 194; kw. 142)
 8523. Pracownicy Zarządu Cmentarza pomordowani w l. 1942-45 (Przewodnik 1982 s. 75; katakumby na wpr; kw. 14)
 8524. Pradzyński Andrzej (zm. 24.06.1991; kw. I)
 8525. Prantl Eugeniusz (zm. 1920; kw. 60)
 8526. Prawdzic-Bereza Gabryel (zm. 15.03.1972; kw. 30 wpr.)
 8527. Prawdzic-Bereza Teofila z d. Sotkiewicz (zm. 28.07.1982; kw. 30 wpr.)
 8528. Prawdzic-Karłowski Zbigniew (zm. 1920)
 8529. Prawdzic-Kuczalska Helena (Kielarski s. 201; kw. 56)
 8530. Prażmowska Wanda z d. Ivanka (Przewodnik 1982 s. 196; kw. 150)
 8531. Prądzyński Edward (Kielarski s. ?)
 8532. Prądzyński Józef (Album Powązek 1915; zm. 1840; kw. 6)
 8533. Prechamps Cecylia, de z d. Zawadzka (zm. 11.04.1893; kw. IV)
 8534. Prechamps Gustaw de (zm. 1878; kw. IV)
 8535. Prechitko Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 165; kw. 175)
 8536. Preis Maria (zm. 1.12.1979; kw. 43)
 8537. Preiss Aleksander (Szenic T.3, s. 146; zm. 1901)
 8538. Preiss Alfons (Album Powązek 1915; zm. 1894; kw. 4)
 8539. Prejbisz Alina z d. Kotowska (zm. 20.03.1999; kw. 73)
 8540. Prejbisz Andrzej (zm. 13.05.1943; kw. 73)
 8541. Prejbisz Antoni (zm. 17.05.1980; kw. 73)
 8542. Prejbisz Wojciech (zm. 1919; kw. 73)
 8543. Prejbisz Zofia (zm. 3.06.1955; kw. 73)
 8544. Preker Stefania (zm. 1860; kw. 19)
 8545. Preker Zofja (zm. 1876; kw. 19)
 8546. Prekier Krystyna z d. Sypniewska (kw. 17)
 8547. Presser Brunon (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; zm. 1913; kw. 60)
 8548. Presser Emilja z d. Dentkowska (zm. 12.07.1920; kw. 42)
 8549. Presser Jadwiga (zm. 2002; kw. 42)
 8550. Presser Jerzy (zm. 27.03.1986; kw. 42)
 8551. Presser Leokadia (zm. 1942; kw. 42)
 8552. Presser Marceli (zm. 24.05.1887; kw. 42)
 8553. Presser Zofia (zm. 1937; kw. 42)
 8554. Preyss Aleksander (Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 8.12.1881; kw. 20)
 8555. Preyss Ludwika z d. Sierzputowska 1o voto Żebrowska (zm. 1.12.1877; kw. 20)
 8556. Prochowski Roman (kw. 32 wpr.)
 8557. Prokopiuk Stefania Maria z d. Świtkiewicz (zm. 24.05.1967; kw. II)
 8558. Prokopiuk Zygmunt (zm. 23.04.1999; kw. II)
 8559. Prokopowicz Placyda (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 47)
 8560. Prokopowicz Wincenty (Album Powązek 1915; kw. 80)
 8561. Prokuratorska Władysława ze d. Zwolińska (zm. 18.11.1923; kw. 57)
 8562. Promyk Kazimierz zob. Prószyński Konrad
 8563. Pronaszko Andrzej (Przewodnik 2002 s. 64, 144; Aleja Zasłużonych)
 8564. Pronaszko, rodzina (Przewodnik 2002 s. 54; kw. 36)
 8565. Proppe Wanda z d. Rozmanit 1o voto Świderska (zm. 17.03.1979; kw. 42)
 8566. Prorok Krzysztof (zm. 1995; kw. 18)
 8567. Prorok Leszek (Przewodnik 2002 s. 129; zm. 1984; kw. 18)
 8568. Proszkowska Zofia (zm. 18.11.1975; kw. IV)
 8569. Proszowska Józefa z d. Chotecka (zm. 30.01.1909; kw. 175)
 8570. Proszowski Teofil (zm. 24.02.1913; kw. 175)
 8571. Protassewicz Jadwiga z d. Smosarska (właść. Asmosarska) (Przewodnik 1982 s. 92; Aleja Zasłużonych)
 8572. Protassewicz Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 147; Aleja Zasłużonych)
 8573. Próchnicka Joanna (zm. 1899; kw. 39)
 8574. Próchnicka Joanna z d. Pawłowska (zm. 6.09.1962; kw. 73)
 8575. Próchnicki Feliks (zm. 1854; kw. 39)
 8576. Próchnicki Ignacy (Kielarski s. 295; kw. 264)
 8577. Próchnicki Jan (kw. 73)
 8578. Prószyńska Wanda Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 206; kw. T)
 8579. Prószyński Bolesław (Kielarski s. 229; zm. 1920; kw. T)
 8580. Prószyński Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 127; kw. T)
 8581. Prószyński Konrad (pseud.Kazimierz Promyk) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 229; Przewodnik 1982 s. 127; Szenic T.3, s. 237; zm. 1908; kw. T)
 8582. Prószyński Stanisław (Przewodnik 2002 s. 161; kw. 171)
 8583. Prószyński Stefan (Przewodnik 2002 s. 206; kw. T)
 8584. Prószyński Tadeusz (Kielarski s. 229; Przewodnik 1982 s. 127; kw. T)
 8585. Prószyński Tomasz (Kielarski s. 299; Szenic T.3, s. 314; zm. 1912; kw. T)
 8586. Prus Bolesław (właśc. Aleksander Głowacki) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 269; Przewodnik 1982 s. 34, 44, 189; Szenic T.3, s. 311; zm. 1912; kw. 209)
 8587. Prus Eugenia z d. Malinowska (zm. 3.11.1961; kw. 42)
 8588. Prus Franciszek (zm. 20.03.1907; kw. 42)
 8589. Prus Ignacy (zm. 7.09.1971; kw. 42)
 8590. Prus, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 42)
 8591. Prusak Maria (zm. 12.01.1962; kw. II)
 8592. Prusak Stanisław (zm. 6.08.1944; kw. II)
 8593. Prusak Władysław (zm. 6.08.1944; kw. II)
 8594. Prus-Faszczewski Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 138; kw. 48)
 8595. Prusiecka Józefa (Szenic T.2, s. 369; zm. 1887)
 8596. Pruska Antonina z d. Hryszkiewicz (zm. 18.12.1873; kw. 15)
 8597. Pruski Antoni (zm. 17.08.1887; kw. 15)
 8598. Pruski Witold (Przewodnik 2002 s. 210; kw. 55)
 8599. Prus-Kobyliński Edward (Przewodnik 2002 s. 209; kw. Q)
 8600. Prus-Kostecka Maria z d. Mazurowska (zm. 29.01.1958; kw. II)
 8601. Prus-Kostecki Bolesław (zm. 27.04.1921; kw. II)
 8602. Prus-Miński Edward (Kielarski s. ?; kw. 196)
 8603. Prus-Niedzielski Stanisław (Kielarski s. 135; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 54; zm. 1895; kw. 175)
 8604. Prus-Tumanowska Wanda (zm. 10.03.1993; kw. 42)
 8605. Prus-Więckowski Tadeusz (zm. 1920; kw. 46)
 8606. Prus-Wiśniewski Władysław (Kielarski s. 387; kw. 329)
 8607. Pruszkowska Janina (Kielarski s. 149; Przewodnik 2002 s. 60, 167; zm. 24.08.1920; kw. II)
 8608. Pruszkowska Zofia (Kielarski s. ?; kw. 35)
 8609. Pruszkowski Maciej (zm. 5.09.1918; kw. II)
 8610. Pruszkowski Stanisław (Kielarski s. 149; Przewodnik 2002 s. 60, 167; zm. 22.08.1920; kw. II)
 8611. Pruszkowski Tadeusz (zm. 1.08.1942; kw. II)
 8612. Pruszyńska Adela z d. Marconi (zm. 21.11.1898; kw. 21)
 8613. Pruszyńska Marianna Adelajda z d. Marconi (Szenic T.3, s. 97; zm. 1898; kw. 21)
 8614. Pruszyński Andrzej (Album Powązek 1915; Kielarski s. 44; Przewodnik 1982 s. 115; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 55; zm. 7.03.1895; kw. 21)
 8615. Pruszyński Leonard (zm. 21.10.1907; kw. 21)
 8616. Pryliński Heliodor (Przewodnik 2002 s. 227; kw. 125)
 8617. Prystor Aleksander (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146a)
 8618. Prystorowa Janina z d. Bakun (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146a)
 8619. Przanowski Jędruś (Przewodnik 2002 s. 62; kw. 170)
 8620. Przanowski Stefan (I) (Kielarski s. 127; kw. 170)
 8621. Przanowski Stefan (II) (Przewodnik 2002 s. 62, 161; zm. 1938; kw. 6)
 8622. Przanowski Władysław (Kielarski s. 250; Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 8623. Przecichowski Stanisław (zm. 6.03.1892; kw. 32 wpr.)
 8624. Przeciechowska Stanisława (zm. 1898; kw. 17)
 8625. Przeciszewski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 264; kw. 198)
 8626. Przecławska Alicja z d. Krzywicka (zm. 9.03.1969; kw. 30 wpr.)
 8627. Przecławska Hanusia (zm. 5.03.1951; kw. 30 wpr.)
 8628. Przedpełska Natalia z d. Hipsz (zm. 10.06.1954; kw. 21)
 8629. Przedpełska Wiesława z d. Winiarz (zm. 12.03.1975; kw. 21)
 8630. Przedpełski Julian (zm. 25.07.1915; kw. 21)
 8631. Przedpełski Marian Jerzy (zm. 12.03.1942; kw. B (grób symboliczny))
 8632. Przedpełski Władysław (Kielarski s. ?; Szenic T.3, s. 73; zm. 1896; kw. 29 wpr.)
 8633. Przedworska Bronisława z d. Kowalska (zm. 23.08.1881; kw. N)
 8634. Przedworski Bronisław (zm. 10.1908; kw. N)
 8635. Przedworski Zofia (zm. 31.03.2007; kw. N)
 8636. Przedworski Zygmunt (zm. 19.04.1992; kw. N)
 8637. Przemyk Grzegorz (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 100)
 8638. Przemyski Michał (zm. 4.03.1899; kw. D)
 8639. Przeorska Róża Maria (zm. 1999; kw. 18)
 8640. Przeorski Tadeusz (zm. 20.12.1968; kw. 18)
 8641. Przepiórkowski Edward (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 81; zm. 1896; kw. 86)
 8642. Przeradzki Piotr (Kielarski s. 115; kw. 158)
 8643. Przerwa-Tetmajer Kazimierz Stanisław (Kielarski s. 173; Przewodnik 1982 s. 126pod murem ul. Tatarskiej naprzeciw słupka S)
 8644. Przesmycka Marya z d. Przanowska (zm. 28.03.1909; kw. 46)
 8645. Przesmycki Feliks (Przewodnik 2002 s. 247; kw. 284a wpr.)
 8646. Przesmycki Tomasz (zm. 27.03.1906; kw. 46)
 8647. Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) (Przewodnik 1982 s. 139; zm. 17.10.1944; kw. 46)
 8648. Przeszkodziński Stanisław (zm. 29.02.1846; kw. 64)
 8649. Przetakiewicz Wiktoria Emilia z d. Kurnatowska 1o voto Rowecka (zm. 8.05.1932; kw. 175)
 8650. Przewalińska Ludwika z d. Drahol (zm. 24.05.1868; kw. 18)
 8651. Przewłocka Henryka (zm. 12.08.1999; kw. 31)
 8652. Przewłodzki Aleksander (Kielarski s. 162; katakumby filar 46-47)
 8653. Przewoski Edward (Kielarski s. ?)
 8654. Przewoski Teofil (Album Powązek 1915; zm. 1859; kw. 51)
 8655. Przezdziecka Maria (zm. 1940; kw. 21)
 8656. Przezdziecki Jan (zm. 1916; kw. 21)
 8657. Przezdziecki Stefan (zm. 22.11.1919; kw. 21)
 8658. Przezdziękowa Marylka z d. Serwańska (Kielarski s. 245; kw. 125)
 8659. Przeździecki Franciszek (pseud. Rafał) (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 144)
 8660. Przeździecki Stefan (Przewodnik 2002 s. 122; zm. 1919; kw. 21 (w grobie Dewnowskich))
 8661. Przyborowski Józef (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 70; zm. 1896; kw. 33)
 8662. Przyborowski Walery (Album Powązek 1915; Kielarski s. 19; Przewodnik 1982 s. 57; Szenic T.3, s. 322; zm. 1913; kw. 180)
 8663. Przybyiski Zygmunt (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 162)
 8664. Przybylska Leokadia (zm. 27.06.1909; kw. D)
 8665. Przybylska Róża z d. Andrycz (zm. 1980; kw. 198)
 8666. Przybylska Wirginja z d. Krygier (zm. 24.12.1889; kw. N)
 8667. Przybylska Zofia z d. Kruszewska (zm. 1934; kw. 198)
 8668. Przybylski Andrzej (zm. 1989; kw. 198)
 8669. Przybylski Czesław (I) (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. J)
 8670. Przybylski Czesław (II) (Kielarski s. 258; Przewodnik 1982 s. 33, 185; zm 1936; kw. 198)
 8671. Przybylski Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1900; kw. 37)
 8672. Przybylski Zygmunt (Kielarski s. 121; Przewodnik 1982 s. 70; Szenic T.3, s. 252; zm. 1909; kw. 162)
 8673. Przybylskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 2)
 8674. Przybyłko Ludwika Zofia (Kielarski s. ?; kw. 181)
 8675. Przybyłko Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 181)
 8676. Przybyłko-Potocka Maria Henryka zob. Potocka Maria Henryka z d. Przybyłko
 8677. Przybyłowicz Józef (Kielarski s. 219; kw. 69)
 8678. Przybysz Felicjan (zm. 1919)
 8679. Przybyszewska Wiktoria z d. Gąsiewska (kw. 17)
 8680. Przybyszewski Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1915; kw. 57)
 8681. Przychodzki Emil Michał (Album Powązek 1915; Kielarski s. 54; zm. 1911; kw. 44)
 8682. Przychodzki Janusz (zm. 6.07.1931; kw. 44)
 8683. Przychodzki Wiesław (zm. 4.12.1966; kw. 44)
 8684. Przyczynek Genowefa z d. Witkowska-Bór (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 8685. Przygodzki Michał (Kielarski s. 48; kw. 23)
 8686. Przyjemska Janina (zm. 3.10.1970; kw. 73)
 8687. Przyłuska Otolja z d. Niemirowska (zm. 7.02.1942; kw. I)
 8688. Przysiecki Feliks (Kielarski s. 171pod murem od ul. Tatarskiej)
 8689. Przysiecki Michał (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 9)
 8690. Psyk Marian (zm. 1919; kw. 271)
 8691. Pszenicki Andrzej (Przewodnik 1982 s. 185; kw. 198)
 8692. Pszeniczna Antonina z d. Orłowska (zm. 1933; kw. 110)
 8693. Pszeniczny Aleksander (zm. 1944; kw. 110 (grób symboliczny))
 8694. Pszenicznych, rodzina (Przewodnik 2002 s. 73; kw. 110)
 8695. Ptaszczyńska Władysława (zm. 1.03.1930; kw. 32 wpr.)
 8696. Ptaszczyński Władysław (zm. 14.07.1909; kw. 32 wpr.)
 8697. Puchalski Zbigniew (Kielarski s. 295; kw. 263)
 8698. Puchalskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 8699. Puchała Włodzimierz (zm. 31.08.1905; kw. 37)
 8700. Puchała Zdzisław (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 94)
 8701. Puchała-Cywiński Ignacy (Kielarski s. 161katakumby)
 8702. Puchewicz Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 160-181; Szenic T.2, s. 343; zm. 1884; kw. 192)
 8703. Puciata, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 260; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 200)
 8704. Puciatycka Józefa z d. Mierczyńska (zm. 13.07.1915; kw. 17)
 8705. Puciatycki Wacław (zm. 1914; kw. 17)
 8706. Puczkowska Halina z d. Strycharzewska (zm. 10.01.1967; kw. 30 wpr.)
 8707. Puff Aleksander (zm. 18.02.1919; kw. 21)
 8708. Puff Franciszek (zm. 26.03.1910; kw. 21)
 8709. Puff Ludwik (zm. 3.08.1915; kw. 21)
 8710. Puff Tekla (zm. 8.01.1921; kw. 21)
 8711. Puget Franciszek Jan (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 8712. Puget Jakub (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 214; zm. 1887; kw. 62)
 8713. Puget Jan (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 8714. Puget Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 8715. Puget Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 214; kw. 62)
 8716. Puget-Puszet Zofia (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 32)
 8717. Puget-Puszet, rodzina (Kielarski s. 78; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 32)
 8718. Pujnarowa Anna z d. Kutrzeba (Przewodnik 2002 s. 170; kw. K)
 8719. Puławski Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1868; kw. 46)
 8720. Puławski Teodor (Przewodnik 2002 s. 186; kw. 46)
 8721. Pusłowska Jadwiga z d. Jezierska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 99; Przewodnik 1982 s. 29, 65; zm. 1901; kw. 12)
 8722. Pusłowska Leokadia (zm. 2001; kw. 12)
 8723. Pusłowski Władysław (zm. 1976; kw. 12)
 8724. Pusłowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 12)
 8725. Pusz Marian (Kielarski s. 265; kw. 215)
 8726. Puszet, rodzina (Przewodnik 2002 s. 32; kw. 27)
 8727. Puszet, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 32)
 8728. Puszkin Janina z d. Marchand (zm. 1966; kw. 42)
 8729. Putz Andrzej (zm. 16.08.1989; kw. II)
 8730. Putz Stefania z d. Zjawin (kw. II)
 8731. Puzyna Konstanty (Przewodnik 2002 s. 158; kw. 168)
 8732. Puzynianka Irena (Kielarski s. 122; kw. L)
 8733. Pużak Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 142, 262; kw. 188)
 8734. Pużyńska Halina (zm. 1944; kw. II)
 8735. Pużyńska Helena (kw. II)
 8736. Pużyński Zbigniew (zm. 1939; kw. II)
 8737. Pyrowicz Stanisław (Szenic T.3, s. 364; zm. 1916)
 8738. Pytelska Julia z d. Przybylska (zm. 31.10.1903; kw. 27 wpr.)
 8739. Pytelski Aleksander (zm. 24.10.1891; kw. 27 wpr.)
 8740. Pytelski Marceli (zm. 29.03.1922; kw. 27 wpr.)
 8741. Pytlasiński Władysław (Kielarski s. 296; Przewodnik 1982 s. 218; kw. 270)
 8742. Pyzara Jerzy (zm. 30.12.2000; kw. 38)
 8743. Pyżkowska Leokadia z d. Zawadka (zm. 1980; kw. 307)
 8744. Pyżkowski Władysław (zm. 30.10.1978; kw. 307)
 8745. Do góry

  Q

 8746. Quattrini Jan (Przewodnik 1982 s. 157; Szenic T.3, s. 39; zm. 1893; kw. I)
 8747. Quattrini Kornelia Henryka z d. Pion (Szenic T.2, s. 240; zm. 1874)
 8748. Quattrinich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. J)
 8749. Do góry

  R

 8750. Raab Janina Klara (zm. 1970; kw. IV)
 8751. Raab Józef (zm. 1965; kw. IV)
 8752. Raabe Zdzisław (Przewodnik 1982 s. 171; kw. 93)
 8753. Rabczewski Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 203; kw. 68)
 8754. Rabeewiczowa Zofia z d. Poznańska (Przewodnik 1982 s. 205; kw. 237)
 8755. Rabska Zuzanna (Przewodnik 2002 s. 190; kw. 51)
 8756. Rabski Władysław (Kielarski s. 212; Przewodnik 1982 s. 135; kw. 51)
 8757. Rachmiński Ignacy (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 24-25)
 8758. Rachniewska Witolda (Kielarski s. 249; kw. 106)
 8759. Rachniewski Tadeusz (Kielarski s. 249; kw. 106)
 8760. Rachoń Antoni (Kielarski s. 265; Przewodnik 2002 s. 58; kw. 138 lub 139)
 8761. Rachuta Anna (zm. 17.06.2004; kw. 20)
 8762. Rachuta Jan (zm. 7.01.1969; kw. 20)
 8763. Raciborowska Lusia (Helena) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 26; Przewodnik 2002 s. 47; zm. 1899; kw. 3)
 8764. Raciborowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 3)
 8765. Raciborowskich, rodzina (Kielarski s. ?; kw. 35)
 8766. Raciborska Joanna (zm. 25.02.1980; kw. IV)
 8767. Raciborski Stanisław (zm. 16.12.1966; kw. IV)
 8768. Raciborski Włodzimierz (zm. 8.11.2003; kw. IV)
 8769. Raczewski Czesław (Kielarski s. 176; kw. 118)
 8770. Raczka Ryszard (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 273)
 8771. Raczkowska Zofia (zm. 13.07.1989; kw. 20)
 8772. Raczyńska Maryanna z d. Magnuska (zm. 13.12.1888; kw. IV)
 8773. Raczyńska Zofia z d. Hundius (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 171; zm. 1903; kw. 10 lub 13)
 8774. Raczyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 166)
 8775. Radjuk Wołodimir (Kielarski s. 244; kw. 121)
 8776. Radlicki Jan Adam (Kielarski s. 289; kw. 243 przed)
 8777. Radlińska Helena z d. Rajchman (Przewodnik 1982 s. 134-135; kw. 49)
 8778. Radliński Ignacy (Kielarski s. 308; Przewodnik 1982 s. 218; kw. 327)
 8779. Radłowska Maria z d. Skibniewska (zm. 25.12.1966; kw. II)
 8780. Radomiński Ludwik h. Prus II (?) (Kielarski s. 308; kw. 327)
 8781. Radomska Bronisława z d. Piszczatowska (zm. 17.06.1937; kw. 42)
 8782. Radomski Aleksander (zm. 18.04.1910; kw. 42)
 8783. Radomski Feliks (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 4)
 8784. Radomski Juliusz (zm. 26.07.1901; kw. 42)
 8785. Radomyski Tadeusz (zm. 1919)
 8786. Radoszkowska Aniela (zm. 17.10.2007; kw. 27 wpr.)
 8787. Radoszkowska Marianna (zm. 5.05.1982; kw. 27 wpr.)
 8788. Radoszkowski de Bourmeister Wacław (Kielarski s. 31; Przewodnik 2002 s. 51; kw. 9)
 8789. Radoszkowski Franciszek (zm. 1945; kw. 27 wpr.)
 8790. Radoszkowski Zygmunt (zm. 10.07.1968; kw. 27 wpr.)
 8791. Radowicka Pelagia (zm. 21.10.1885; kw. 19)
 8792. Radowski Tadeusz (zm. 1919)
 8793. Radwan Halina z d. Różycka (zm. 22.05.1944; kw. N)
 8794. Radwan Wiesław (zm. 22.05.1944; kw. N)
 8795. Radwan Wojciech (zm. 22.05.1944; kw. N)
 8796. Radwanowa Zofia z d. Sobieska (Szenic T.3, s. 316; zm. 1912)
 8797. Radwan-Przedpełska Janina Mścisława (zm. 12.06.1958; kw. B)
 8798. Radwański Jan (Szenic T.3, s. 207; zm. 1906)
 8799. Radwański Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 107)
 8800. Rady Maria z d. Świetochowska (zm. 2.01.1976; kw. 206)
 8801. Radzicki Witold (zm. 1919)
 8802. Radziejowski Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 9)
 8803. Radziejowski Stanisław (Szenic T.3, s. 121; zm. 1900)
 8804. Radziejowski-Łojko Edward (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 8805. Radzikowski Helena z d. Nauwaldt (zm. 5.05.1981; kw. 17)
 8806. Radzikowski Walenty (zm. 10.02.1977; kw. 17)
 8807. Radzimińska Teodora z d. Kranowska (zm. 09.1881; kw. 21)
 8808. Radzińska Katarzyna (Kielarski s. 10wzdłuż muru ul. Okopowej)
 8809. Radziński Antoni (Szenic T.2, s. 124; zm. 1861)
 8810. Radziński Józef (Kielarski s. 10wzdłuż muru ul. Okopowej)
 8811. Radziszewska Józefa z d. Kempińska (zm. 31.05.1868; kw. 17)
 8812. Radziszewska Maryanna (zm. 19.02.1867; kw. 17)
 8813. Radziszewska Teofila z d. Blechschmidt (zm. 23.02.1867; kw. 17)
 8814. Radziszewski Aleksander (zm. 24.02.1906; kw. 17)
 8815. Radziszewski Antoni (I) (zm. 26.03.1853; kw. 17)
 8816. Radziszewski Antoni (II) (zm. 24.11.1871; kw. 17)
 8817. Radziszewski Franciszek Joachim (zm. 13.04.1941; kw. 17)
 8818. Radziszewski Ignacy (Przewodnik 1982 s. 194-195; kw. 143)
 8819. Radziszewski Jan Julian (zm. 18 lub 19.08.1905; kw. 17)
 8820. Radziszewski Jan Klemens (zm. 15.03.1969; kw. 17)
 8821. Radziszewski Maria z d. Wojciechowska (zm. 24.07.2003; kw. 17)
 8822. Radziszewski Stanisław (I) (zm. 26.01.1876; kw. 17)
 8823. Radziszewski Stanisław (II) (zm. 26.01.1884; kw. 17)
 8824. Radzka Alina Katarzyna (kw. N)
 8825. Radzyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906pod murem od ul. Powązkowskiej ("od bramy I na lewo pod murem"))
 8826. Rafińska Rozalia z d. Józefowicz (zm. 1849; kw. 17)
 8827. Rajchman (Reychman) Aleksander (Kielarski s. 21; Przewodnik 1982 s. 134; Szenic T.3, s. 354; zm. 1915; kw. 49)
 8828. Rajewski Alfred (zm. 1921; kw. 286)
 8829. Rajgierski Władysław (Kielarski s. 200; kw. 58)
 8830. Rajski Zygmunt Jan (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 268)
 8831. Rak Wiktoria (zm. 22.06.2002; kw. 36)
 8832. Rakiewicz Aleksandra Kazimiera z d. Ładnowska (Kielarski s. 186; Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 143; Szenic T.3, s. 98; zm. 1898; kw. D)
 8833. Rakiewicz Wincenty (Szenic T.3, s. 110; zm. 1899)
 8834. Rakiewiczowa Aleksandra Kazimiera z d. Ładnowska (Przewodnik 1982 s. 143; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 98; zm. 1898; kw. D)
 8835. Rakowiecki Ignacy Benedykt (Szenic T.1, s. 300; Wójcicki T.2, s. 53; zm. 1839)
 8836. Rakowiecki Sylwester (Album Powązek 1915; zm. 1857; kw. 21)
 8837. Rakowska Bibianna (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 54)
 8838. Rakowska Helena (zm. 1869; kw. II)
 8839. Rakowska Maryanna (zm. 1874; kw. II)
 8840. Rakowska Stefania (zm. 10.11.1883; kw. II)
 8841. Rakowski Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 32)
 8842. Rakowski Ignacy (Kielarski s. 116; kw. 157)
 8843. Rakowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1846; kw. 38)
 8844. Rakowski Karol (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 26)
 8845. Rakowski Stefan (zm. 27.04.1998; kw. 20)
 8846. Rakowski Teodor (zm. 27.05.1885; kw. IV)
 8847. Rakowski Wacław (zm. 25.01.1932; kw. 20)
 8848. Rakowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 41; kw. 160)
 8849. Ramm, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 3)
 8850. Ramult Baldwin Ludwik (Kielarski s. 266; kw. 215)
 8851. Ranicka Apolonia (Kielarski s. ?; kw. 24)
 8852. Ranow Katarzyna z d. Suszyńska (zm. 4.05.1973; kw. O)
 8853. Ranow Stanisław (zm. 4.02.1964; kw. O)
 8854. Rapacka Amelia z d. Świejkowska (Szenic T.3, s. 158; zm. 1902; kw. A)
 8855. Rapacka Józefina Florentyna Anastazja z d. Hoffman (Kielarski s. 143; Szenic T.3, s. 17; zm. 1891; kw. A)
 8856. Rapacki Adam (Kielarski s. 178; kw. 85)
 8857. Rapacki Marian (Przewodnik 1982 s. 196; kw. 150)
 8858. Rapacki Michał (zm. 9.03.1876; kw. 27 wpr.)
 8859. Rapacki Wincenty (I) (Kielarski s. 43; Przewodnik 2002 s. 178; zm. 1924; kw. A)
 8860. Rapacki Wincenty (II) (Przewodnik 2002 s. 178; zm. 1949; kw. A)
 8861. Rapcewicz Benedykt (zm. 4.02.1897; kw. 20)
 8862. Rappaport Zenon (Kamerton) (Kielarski s. 260; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 167 lub 201)
 8863. Rasiewicz Helena (zm. 14.03.1931; kw. 18)
 8864. Rasiewicz Leokadia z d. Ulatowska (zm. 27.10.1928; kw. 18)
 8865. Rasiewicz Ludwika (zm. 25.11.1917; kw. 18)
 8866. Rasiewicz Wacław (zm. 3.07.1926; kw. 18)
 8867. Rasiewicz Władysław (zm. 31.01.1903; kw. 18)
 8868. Rasiewicz Zofia (zm. 9.11.1904; kw. 18)
 8869. Rassalski Stefan (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 149)
 8870. Rastawiecki Edward (Album Powązek 1915; Kielarski s. 28; Przewodnik 1982 s. 54; Szenic T.2, s. 232; zm. 1874; kw. 3)
 8871. Raszeja Franciszek (Kielarski s. 247; Przewodnik 1982 s. 165; kw. 108)
 8872. Raszek Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1844; kw. 34)
 8873. Raszewski Aleksander (zm. 7.08.1908; kw. 30 wpr.)
 8874. Raszewski Wiktor (zm. 20.10.1904; kw. 30 wpr.)
 8875. Raszewski Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 195; zm. 1992; kw. 39)
 8876. Rataj Krystyna (zm. 8.11.2004; kw. 42)
 8877. Ratajski Cyryl (Przewodnik 2002 s. 142; Aleja Zasłużonych (grób symboliczny))
 8878. Ratkowski Hieronim (Kielarski s. 230; kw. 186)
 8879. Ratowski Franciszek (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 24)
 8880. Raum Jan Roch (Szenic T.3, s. 397; zm. 1918)
 8881. Rauszer Zdzisław (Przewodnik 2002 s. 219; kw. c druga)
 8882. Rauszer Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 173; kw. c druga)
 8883. Rawa Wiktor (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 61)
 8884. Rawicz Aleksander Jan (Szenic T.2, s. 196; zm. 1869; kw. 157)
 8885. Rawicz Józef (Szenic T.3, s. 143; zm. 1901; kw. 157)
 8886. Rawicz, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 117; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 157)
 8887. Rawicz-Dembiński Maciej (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 3-4)
 8888. Rawicz-Galińska Florentyna z d. Getter (zm. 6.11.1898; kw. 21)
 8889. Rawicz-Galiński Andrzej (zm. 17.09.2004; kw. 21)
 8890. Rawicz-Galiński Eugeniusz (zm. 13.07.1980; kw. 21)
 8891. Rawicz-Galiński Karol (zm. 30.01.1911; kw. 21)
 8892. Rawicz-Galiński Zdzisław (zm. 23.10.1985; kw. 21)
 8893. Rawicz-Grotowska Maria (zm. 29.01.1963; kw. 30 wpr.)
 8894. Rawicz-Grotowski Mieczysław (zm. 31.12.1920; kw. 30 wpr.)
 8895. Rawicz-Niedziałkowski Henryk (Przewodnik 2002 s. 120; zm. 31.10.1990; kw. 17)
 8896. Rawicz-Rojek Eugenia z d. Paliszewska (zm. 25.06.1929; kw. 39)
 8897. Rawita-Witanowska z d. Czarnomska (Kielarski s. 249; kw. 195)
 8898. Rawska Maria z d. Derner (zm. 1945; kw. IV)
 8899. Rayczak Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1861; kw. 35)
 8900. Raykowska Teofila (kw. 176)
 8901. Raykowski (zm. 27.10.1921; kw. 176)
 8902. Rayzacher Anna (zm. 16.09.1918; kw. 20)
 8903. Rayzacher Karol (Kielarski s. 71; kw. 20)
 8904. Rayzacher Karol (zm. 5.05.1965; kw. 20)
 8905. Rayzacher Roman (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 20)
 8906. Rączaszek Krzysztof (zm. 29.06.1966; kw. IV)
 8907. Rączkowski Feliks (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 102)
 8908. Rebandel Agnieszka z d. Lenartowicz (zm. 23.11.1910; kw. D)
 8909. Rebandel Elżbieta z d. Szczerbińk (zm. 5.08.1903; kw. 17)
 8910. Rebandel Franciszek (zm. 5.02.1905; kw. D)
 8911. Rebandel Henryka (zm. 14.12.1978; kw. 17)
 8912. Rebandel Leonia z d. Lenartowicz (zm. 12.08.1966; kw. D)
 8913. Rebandel Maria (I) (zm. 7.06.1987; kw. D)
 8914. Rebandel Maria (II) (zm. 22.07.2002; kw. 17)
 8915. Rebandel Wacław (zm. 22.07.1924; kw. 17)
 8916. Rebandel Władysław (zm. 22.03.1954; kw. 17)
 8917. Rebandel Zofia z d. Banecka (zm. 29.12.1969; kw. 17)
 8918. Rechniewska Witolda z d. Karpowicz (Przewodnik 1982 s. 162; Szenic T.3, s. 379; zm. 1917; kw. 106)
 8919. Rechniewski Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 162; Szenic T.3, s. 363; zm. 1916; kw. 106)
 8920. Reczko Paulina (zm. 22.01.1863; kw. 17)
 8921. Redel Jakub (Album Powązek 1915; Kielarski s. 85; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 353; Wójcicki T.1, s. 129; zm. 1845; kw. 24)
 8922. Redo Józef (Kielarski s. 234; Przewodnik 1982 s. 155; kw. 184)
 8923. Redo Maryla (zm. 1920)
 8924. Redulska Aleksander (zm. 14.03.1888; kw. 44)
 8925. Redulska Janina Aleksandra (zm. 4.04.1975; kw. 44)
 8926. Redulska Rozalia z d. Żydok (kw. 44)
 8927. Redulska Tekla (zm. 27.02.1886; kw. 44)
 8928. Regulska Bibianna z d. Podczaska (zm. 1869; kw. B)
 8929. Regulska Bronisława z d. Chodakowska (zm. 1949; kw. B)
 8930. Regulska Halina z d. Maciejewska (Przewodnik 2002 s. 179; zm. 1994; kw. B)
 8931. Regulska Irena (zm. 3.06.1822; kw. B)
 8932. Regulska Marja z d. Stusińska (zm. 6.08.1912; kw. I)
 8933. Regulska Waleria z d. Okołowicz (zm. 1960; kw. B)
 8934. Regulski Aleksander (Kielarski s. 147; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 16.11.1884; kw. I)
 8935. Regulski Bronisław (I) (zm. 1867; kw. B)
 8936. Regulski Bronisław (II) (zm. 1962; kw. B)
 8937. Regulski Jan (Szenic T.1, s. 84; Wójcicki T.3, s. 125. XV; zm. 1807; kw. 157)
 8938. Regulski Janusz (Przewodnik 2002 s. 179; 1983; kw. B)
 8939. Regulski Józef (I) (Wójcicki T.1, s. 60, 250)
 8940. Regulski Józef (II) (zm. 1973; kw. B)
 8941. Regulski Stanisław (Wójcicki T.3, s. XV)
 8942. Regulski Tadeusz (zm. 1971; kw. B)
 8943. Regulski-Falk Józef (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 111; Szenic T.2, s. 15; zm. 1851; kw. 16)
 8944. Reicher Kazimierz (zm. 4.07.1944; kw. 73)
 8945. Reicher Maria (zm. 29.07.1955; kw. 73)
 8946. Reicher Michał (zm. 31.08.1973; kw. 73)
 8947. Reicher Stanisław (zm. 28.04.1922; kw. 73)
 8948. Reicher Wanda z d. Krasnodębska (zm. 14.05.1982; kw. 73)
 8949. Reiff Julja z d. Wójcikowska (zm. 28.08.1873; kw. 30 wpr.)
 8950. Reiff Marja Zofja (zm. 28.01.1888; kw. 30 wpr.)
 8951. Reiman Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1875; kw. 13)
 8952. Reinhard Karol (Wójcicki T.3, s. 175)
 8953. Reinschmidt Paulina z d. Kuczalska (Kielarski s. 307; Przewodnik 1982 s. 218-219; kw. 329)
 8954. Reinschmitt Klara (Wójcicki T.1, s. 173)
 8955. Reinstein Franciszek (Kielarski s. 297; kw. 271)
 8956. Rej Bogusław (zm. 14.05.1999; kw. 19)
 8957. Rejewska Janina (Kielarski s. 139; kw. 30 wpr.)
 8958. Rejewskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 8959. Rejmanowska Maryanna (zm. 1873; kw. 21)
 8960. Rejmanowski Józef (zm. 1854; kw. 21)
 8961. Rejmanowski Kacper (zm. 1860; kw. 21)
 8962. Rejner Marja (zm. 1866; kw. O)
 8963. Rejner Michał (zm. 9.03.1908; kw. O)
 8964. Rejner Stanisława (zm. 1877; kw. O)
 8965. Rejtan-Szuwajew Aleksander (zm. 1920; kw. 213)
 8966. Reklewska Elżbieta (zm. 23.10.2003; kw. 30 wpr.)
 8967. Reklewska Krystyna z d. Piekarska (zm. 4.12.1992; kw. 30 wpr.)
 8968. Reklewski Tadeusz (zm. 7.10.1999; kw. 30 wpr.)
 8969. Rekwart Andrzej (zm. 7.08.1944; kw. 30 wpr.)
 8970. Rekwart Cesiunia (zm. 25.04.1902; kw. 30 wpr.)
 8971. Rekwart Halina z d. Halik (zm. 7.08.1944; kw. 30 wpr.)
 8972. Rekwart Kazimierz (I) (zm. 6.09.1868; kw. 30 wpr.)
 8973. Rekwart Kazimierz (II) (zm. 26.10.1968; kw. 30 wpr.)
 8974. Rekwart Maria z d. Ceglarska (zm. 8.09.1944; kw. 30 wpr.)
 8975. Rekwart Marja z d. Barańska (zm. 5.10.1903; kw. 30 wpr.)
 8976. Rekwart Stefan (zm. 16.03.1986; kw. 30 wpr.)
 8977. Rekwart Terenia (zm. 7.08.1944; kw. 30 wpr.)
 8978. Rekwart Wanda z d. Precht (kw. 30 wpr.)
 8979. Rekwart Władysław Nikodem (zm. 28.12.1940; kw. 30 wpr.)
 8980. Rekwart Zofia z d. Stępniewska (zm. 1981; kw. 30 wpr.)
 8981. Relidzyńska Wanda z d. Zybert 1o voto Jarszewska (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 155b)
 8982. Rembek Stanisław (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 297)
 8983. Rembieliński Józef (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 28-29)
 8984. Rembowski Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 179; Szenic T.3, s. 213; zm. 1906; kw. 84)
 8985. Rembowski Jan (Kielarski s. 266; Przewodnik 2002 s. 267; zm. 1923; kw. 214)
 8986. Remer Antoni (Szenic T.3, s. 364; zm. 1916)
 8987. Remer Zdzisław Albert (zm. 1940; kw. 36)
 8988. Remer Zofia z d. Wisłocka (Przewodnik 2002 s. 277; kw. 225)
 8989. Remiszewska Emilia z d. Morantowicz (zm. 17.03.1927; kw. 17)
 8990. Remiszewska Zofia z d. Serednicka (zm. 6.05.1940; kw. 17)
 8991. Remiszewski Antoni (zm. 8.03.1948; kw. 17)
 8992. Rene Ludwik (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 95)
 8993. Renkawek Bolesław (zm. 20.09.1913; kw. 42)
 8994. Rennert Zofia z d. Roguska (zm. 1967; kw. 2)
 8995. Rentel Kazimierz (zm. 1919)
 8996. Rentowska Zofia (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146c)
 8997. Reschief Brunon (zm. 1878; kw. 17)
 8998. Reschief Józefata z d. Bodzyńska (zm. 1860; kw. 17)
 8999. Reszczyński Aleksander (Kielarski s. 286; kw. 230)
 9000. Reszke Emilia z d. Ufniarska (Szenic T.2, s. 350; zm. 1885; Aleja Katakumbowa filar 10)
 9001. Reszke, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 169; Aleja Katakumbowa filar 10)
 9002. Reszke, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 4)
 9003. Reszke-Kronenbergowa Józefina zob. Kronenberg Józefina z d. Reszków
 9004. Retke Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 30)
 9005. Rettinger Edward (Przewodnik 2002 s. 262; kw. 188)
 9006. Rettinger Kazimierz (zm. 1.01.1933; kw. O)
 9007. Rettinger Kazimierz Leonard (Kielarski s. 255; Przewodnik 1982 s. 33, 159; kw. 188)
 9008. Rettinger Krysia (zm. 6.08.1920; kw. O)
 9009. Rettinger, rodzina (Przewodnik 2002 s. 59; kw. 188)
 9010. Reutt Bogdan (zm. 19.01.1998; kw. B)
 9011. Reuttówna Jadwiga (Przewodnik 1982 s. 101; kw. H)
 9012. Reych Konstanty (Album Powązek 1915; zm. 1869; kw. 14)
 9013. Reymont Władysław (Kielarski s. 149; Przewodnik 1982 s. 11, 34, 76; Aleja Zasłużonych)
 9014. Reynel Leon (Kielarski s. 258; Przewodnik 2002 s. 60, 264; kw. 196)
 9015. Rezler Arnold (zm. 2000; kw. 154c)
 9016. Rębalska Maria Kazimiera z d. Stachowicz (zm. 5.08.1969; kw. 15)
 9017. Rębalski Czesław (zm. 12.04.1932; kw. 15)
 9018. Rębowski Józef (zm. 27.06.1874; kw. IV)
 9019. Rędziejewski Edmund (zm. 10.01.1880; kw. IV)
 9020. Rędziejowska Maria z d. Szyszko (zm. 2002; kw. 31)
 9021. Rhodes Elżbieta (Wójcicki T.3, s. 105)
 9022. Riedel Antoni (Kielarski s. 73; zm. 17.01.1891; kw. 36)
 9023. Riedel Lucjan (zm. 1919; kw. 106)
 9024. Riedel Tekla (zm. 27.12.1908; kw. 36)
 9025. Rinn Danuta z d. Smykla (zm. 19.12.2006; kw. 21)
 9026. Rivoli Małgorzata (Szenic T.2, s. 161; zm. 1866)
 9027. Rivoli Paulina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 41; Przewodnik 1982 s. 114; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 316; zm. 10.1881; kw. 19)
 9028. Riwoli (zm. 10.1881; kw. 19)
 9029. Roamn Marek (zm. 20.09.2003; kw. 17)
 9030. Robaczewski (kw. 30 wpr.)
 9031. Robakiewicz Feliks (Przewodnik 2002 s. 265; kw. 202)
 9032. Robakiewiczowa Anna z d. Janot (Przewodnik 2002 s. 265; kw. 202)
 9033. Robaszkiewicz Stefan (Kielarski s. 255; zm. 1920; kw. 188)
 9034. Robinson Elwira z d. Pikulska (Szenic T.3, s. 319; zm. 1913)
 9035. Robowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 62; kw. T)
 9036. Robrzyńska Felicja z d. Sokołowska (kw. II)
 9037. Roch-Zawadzkich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 20)
 9038. Rodkiewicz Aleksander (Album Powązek 1915; zm. 1897za katakumbami)
 9039. Rodkiewicz Bolesław (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 11)
 9040. Rodowicz Jan (pseud. Anoda) (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 228)
 9041. Rodowicz Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 197; kw. 228)
 9042. Rodowicz Krystyna z d. Fankanowska (zm. 1944; kw. 38)
 9043. Rodowicz Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 228)
 9044. Rodowiczowa Krystyna z d. Nałecz-Dobrowolska (Przewodnik 2002 s. 221; kw. 86)
 9045. Rodziewiczówna Maria (Kielarski s. 153; Przewodnik 1982 s. 81; Aleja Zasłużonych)
 9046. Rodziewiczówna Maria (Przewodnik 1982 s. 81; Aleja Zasłużonych)
 9047. Rodzyński Mieczysław (zm. 1920; kw. T)
 9048. Rogala Józef (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 58)
 9049. Rogala-Rogalewicz Adolf (zm. 21.09.1891; kw. 30 wpr.)
 9050. Rogala-Rogalewicz Agata z d. Gumińska (zm. 17.01.1895; kw. 30 wpr.)
 9051. Rogalewicz Maria z d. Rossowska (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 9052. Rogalewicz Władysław (zm. 8.02.1942; kw. 30 wpr.)
 9053. Rogalińskich, rodzina (Kielarski s. 40; kw. 15)
 9054. Rogalski Adam (Szenic T.1, s. 328; Wójcicki T.3, s. 150; zm. 1843)
 9055. Rogalski Leon (Szenic T.2, s. 271; zm. 1878)
 9056. Rogowicz Jakub (Przewodnik 1982 s. 145; kw. 71)
 9057. Rogowicz Wacław (Przewodnik 1982 s. 145; kw. 71)
 9058. Rogowska Aleksandra (zm. 05.1983; kw. 42)
 9059. Rogowski Leon (zm. 13.06.1856; kw. 20)
 9060. Rogoyscy zob. też Brochwicz-Rogóyscy
 9061. Rogoyski Bronisław zob. Brochwicz-Rogóyski Bronisław
 9062. Rogozińska Helena z d. Pajzderska (pseud. Hajota) (Kielarski s. 193; Przewodnik 1982 s. 146; kw. 73)
 9063. Rogozińska Iza z d. Śliźnia (zm. 1961; kw. 20)
 9064. Rogozińska Teodora z d. Markowska (zm. 1936; kw. 20)
 9065. Rogoziński Antoni (Album Powązek 1915; Wójcicki T.3, s. 143; zm. 1835; kw. 42)
 9066. Rogoziński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 65)
 9067. Rogoziński Jerzy (zm. 1940; kw. 20)
 9068. Rogoziński Józef (I) (zm. 1910; kw. 20)
 9069. Rogoziński Józef (II) (Kielarski s. 91; zm. 1914; kw. 20)
 9070. Rogoziński Julian (Przewodnik 2002 s. 115; kw. 4)
 9071. Rogoziński Michał (Album Powązek 1915; Kielarski s. 224; zm. 1896; kw. 65)
 9072. Rogoziński Tadeusz (Kielarski s. 224; kw. 65)
 9073. Rogozińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 2)
 9074. Rogozińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 65)
 9075. Rogozińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 9)
 9076. Rogójski Bronisław zob. Brochwicz-Rogójski Bronisław
 9077. Rogóyski Józef (Kielarski s. 208; kw. 39)
 9078. Rogóyskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 39)
 9079. Rogóyskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 39)
 9080. Rogóyskich-Konrad, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 39)
 9081. Roguska Julia (zm. 8.04.1919; kw. 45)
 9082. Roguska Maria z d. Wielopolska (zm. 9.02.1995; kw. 20)
 9083. Roguski Gustaw (Kielarski s. 166; Aleja Katakumbowa filar 26)
 9084. Roguski Stanisław (zm. 19.05.1983; kw. 20)
 9085. Roguskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 26)
 9086. Rohn Bronisław (zm. 30.01.1901; kw. 38)
 9087. Rohn Olga z d. Rożanowa (zm. 14.04.1922; kw. 38)
 9088. Rohn Paulina z d. Kotarbińska (zm. 24.10.1862; kw. 36)
 9089. Rohn Ryszard (kw. 36)
 9090. Rohn Stanisław (I) (Album Powązek 1915; zm. 5.01.1896; kw. 38)
 9091. Rohn Stanisław (II) (Kielarski s. 72; Przewodnik 2002 s. 82; zm. 1897; kw. 38)
 9092. Rohn Stasiuchna (zm. 1879; kw. 36)
 9093. Rohn Stefan (zm. 9.08.1938; kw. 38)
 9094. Rohn Szczepan (zm. 7.10.1864; kw. 36)
 9095. Rohn Wanda (zm. 6.09.1994; kw. 36)
 9096. Rohn Weronika z d. Bouvier (zm. 25.09.1922; kw. 38)
 9097. Rohn Wiesława (zm. 2004; kw. 38)
 9098. Rohn, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 38)
 9099. Roht Piotr Franciszek (Kielarski s. 148; kw. IV)
 9100. Rokicki Józef (Przewodnik 2002 s. 36, 55, 267; kw. 213)
 9101. Rola Tamara Renata z d. Gmitrzuk (zm. 18.09.1998; kw. 21)
 9102. Roland Teodor (właśc. Konopka Teodor) (Kielarski s. 183; Przewodnik 1982 s. 155; kw. L)
 9103. Roland Witold (właśc. Konopka Witold) (Kielarski s. 183; kw. L)
 9104. Rola-Podczaski Konrad (Kielarski s. 126; kw. 169)
 9105. Rolbiecki Jan Nepomucen (Kielarski s. 141; zm. 4.07.1870; kw. B)
 9106. Rolicz-Lieder Wacław Damian (Przewodnik 2002 s. 112; Szenic T.3, s. 308; zm. 1912; kw. 7)
 9107. Roliński Józef (Przewodnik 2002 s. 188; kw. 54)
 9108. Roliński Marcin (Szenic T.1, s. 303; Wójcicki T.1, s.191; zm. 1839)
 9109. Roman Michał (Kielarski s. ?; Przewodnik 2002 s. 197; kw. 27)
 9110. Roman Wiktor (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 372; Wójcicki T.1, s. 121. 257; zm. 1847; kw. 8)
 9111. Romanienko Joanna (kw. 21)
 9112. Romaniuk Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 281; kw. 229 przed)
 9113. Romanowicz Antoni (zm. 1963; kw. 18)
 9114. Romanowicz Arseniusz (zm. 2008; kw. 280)
 9115. Romanowicz Feliks (zm. 2.03.1929; kw. 18)
 9116. Romanowicz Józef (zm. 1941; kw. 280)
 9117. Romanowicz Ludwika z d. Jabłońska (zm. 4.08.1854; kw. 18)
 9118. Romanowicz Maria (zm. 2006; kw. 280)
 9119. Romanowicz Marja z d. Pronowicz (zm. 2.11.1919; kw. 18)
 9120. Romanowicz Napoleon (zm. 11.08.1905; kw. 18)
 9121. Romanowicz Piotr (zm. 1986; kw. 280)
 9122. Romanowicz Zofia z d. Bagińska (zm. 1969; kw. 18)
 9123. Romanowska Julia z d. Leder (zm. 29.07.1887; kw. 30 wpr.)
 9124. Romanowska Maria z d. Łuczyńska (zm. 1896; kw. 17)
 9125. Romanowska Wera (Kielarski s. 243; kw. 120)
 9126. Romanowski Adam (zm. 1.11.1878; kw. 30 wpr.)
 9127. Romanowski Bronisław (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 78)
 9128. Romanowski Filip (I) (Kielarski s. ?; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 39; Wójcicki T.2, s. 13; zm. 1853; kw. 25)
 9129. Romanowski Filip (II) (zm. 18.12.1857; kw. 25)
 9130. Romanowski Michał (zm. 1900; kw. 17)
 9131. Romanowski Paweł (Album Powązek 1915; Kielarski s. 282; zm. 1911; kw. 54)
 9132. Romanowski Wacław (zm. 15.12.1984; kw. II)
 9133. Romanowski Zbigniew (zm. 4.10.1988; kw. II)
 9134. Römer Rozalia z d. Waśkiewicz (Kielarski s. 238; kw. 95)
 9135. Romocki Paweł (Przewodnik 2002 s. 278; kw. 236)
 9136. Ronikier Wiktor (I) (Kielarski s. 180; kw. 83)
 9137. Ronikier Wiktor (II) (Kielarski s. 180; kw. 83)
 9138. Ronikier Wiktor (III) (Album Powązek 1915; zm. 1899; kw. 83)
 9139. Ronisz Marceli (kw. 73)
 9140. Ronisz Róża (zm. 25.12.2002; kw. 73)
 9141. Rontaler Zofia z d. Brusendorff (zm. 18.01.1941; kw. 18)
 9142. Rosco-Bogdanowicz Stanisław (Kielarski s. ?; kw. D)
 9143. Rosczechowski Józef (zm. 16.02.1871; kw. 175)
 9144. Rosé Helena z d. Wolska (zm. 19/6.11.1912; kw. 30 wpr.)
 9145. Rose Jerzy (zm. 1920; kw. 26)
 9146. Rose Konstanty (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 23)
 9147. Rosé Witold (zm. 26.02.1927; kw. 30 wpr.)
 9148. Rosenblum Dawid Karol (Kielarski s. 72; kw. 38)
 9149. Rosenwerth, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 27)
 9150. Rosenzweig Michał (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 72)
 9151. Rosińska Agnieszka (zm. 25.03.1874; kw. 30 wpr.)
 9152. Rosińska Amelja (zm. 25.03.1915; kw. 17)
 9153. Rosińska Emilia Joanna (zm. 29.09.1870; kw. 17)
 9154. Rosińska Izabela Magdalena z d. Radziszewska (zm. 12.07.1974; kw. 17)
 9155. Rosińska Ludwika (zm. 6.10.1927; kw. 17)
 9156. Rosiński Jan Władysław (zm. 16.11.1883; kw. 17)
 9157. Rosiński Józef (zm. 4.06.1900; kw. 17)
 9158. Rosłonkiewicz Franciszek (zm. 6.10.1968; kw. I)
 9159. Rosłonkiewicz Józefa (zm. 2.10.1978; kw. I)
 9160. Rosman Henryk (Wójcicki T.3, s. 247)
 9161. Rosołek Józef (zm. 28.09.1994; kw. II)
 9162. Rosołek Władysława (zm. 19.06.1998; kw. II)
 9163. Rospendowski Zygmunt (Kielarski s. 233; Szenic T.2, s. 392; zm. 1890; kw. 182)
 9164. Rossman Maria z d. Gajewska (zm. 1900; kw. 73)
 9165. Rossman Michalina z d. Słewińska (zm. 1904; kw. 73)
 9166. Rossman Stefan (zm. 1915; kw. 73)
 9167. Rossmann Ludwik (Przewodnik 2002 s. 115; kw. 6)
 9168. Rostafiński Jan (Przewodnik 1982 s. 116; kw. 23)
 9169. Rostkowska Waleria z d. Trzcińska (Szenic T.3, s. 369; zm. 1917)
 9170. Rostkowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 67)
 9171. Rostropowicz Hannibal (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 2)
 9172. Rostropowicz Henryk (zm. 1919)
 9173. Rostropowicz, rodzina (Przewodnik 2002 s. 34; kw. 2)
 9174. Rostworowska Elżbieta z d. Plater-Zyberk (Kielarski s. 128; kw. 171)
 9175. Rostworowski Janusz (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 1)
 9176. Rostworowski Karol (Kielarski s. 262kw 113)
 9177. Roszkowska Alicja (zm. 15.01.1993; kw. 42)
 9178. Roszkowska Eleonora z d. Zbierzowska (zm. 18.07.1866; kw. 42)
 9179. Roszkowska Jadzieńka (zm. 24.12.1910; kw. 42)
 9180. Roszkowska Karolina z d. Nowotna (zm. 1979; kw. 42)
 9181. Roszkowska Kazimiera z d. Hube (zm. 5.07.1883; kw. 18)
 9182. Roszkowska Ola (Kielarski s. 297; Przewodnik 2002 s. 48, 286; kw. 271)
 9183. Roszkowska Ola (Przewodnik 2002 s. 48, 286; kw. 271)
 9184. Roszkowska Teresa (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 272)
 9185. Roszkowski Antoni (zm. 22.09.1870; kw. 18)
 9186. Roszkowski Januś (zm. 6.05.1904; kw. 42)
 9187. Roszkowski Jerzy Franciszek (zm. 1984; kw. 42)
 9188. Roszkowski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1898; kw. 2)
 9189. Roszkowski Romuald (zm. 18.07.1866; kw. 42)
 9190. Roszkowski Serwacy (zm. 3.03.1895; kw. 42)
 9191. Roszyńska Felicja z d. Marzantowicz (zm. 17.01.1898; kw. 20)
 9192. Rościszewski Edward (zm. 1920)
 9193. Rościszewski Zygmunt (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 9194. Rotarski Tadeusz (kw. 42)
 9195. Roth Franciszek (zm. 1989; kw. IV)
 9196. Roth Jan (zm. 29.01.1892; kw. IV)
 9197. Roth Józef (zm. 7.10.1876; kw. IV)
 9198. Roth Józefina z d. Okońska (zm. 18.01.1927; kw. IV)
 9199. Roth Józio (zm. 25.03.1880; kw. IV)
 9200. Roth Piotr Franciszek (zm. 4.10.1935; kw. IV)
 9201. Rother Zofia z d. Niesiołowska (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 152)
 9202. Rother[...] Maria z d. Musierowicz (kw. 73)
 9203. Rothert, rodzina (Przewodnik 2002 s. 61; kw. 152)
 9204. Rothville Heydatel Jan, de (Przewodnik 1982 s. 116; Szenic T.2, s. 210; zm. 1871; kw. 23)
 9205. Rotter-Jarmińska Amelia zob. Myszkiewicz Amelia z d. Rotter 1o voto Jarnińska
 9206. Rotwand Jan Józef (Kielarski s. 251; Przewodnik 1982 s. 34, 161; kw. 193)
 9207. Rouget Mikołaj (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 51; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 380; Wójcicki T.3, s. 113; zm. 1847; kw. 9)
 9208. Rowecki Stefan (pseud. Grot) (Przewodnik 2002 s. 142, 284; kw. 250 (grób symboliczny))
 9209. Roweckich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 284; kw. 250)
 9210. Rowicki Witold (Przewodnik 2002 s. 114; kw. 2)
 9211. Rowińska Helena z d. Kotowska (zm. 11.11.1892; kw. 46)
 9212. Rozenblum, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 38)
 9213. Rozmanit Jadzia (zm. 7.11.1922; kw. 42)
 9214. Rozmanit Józefa z d. Pfeiffr (zm. 17.11.1894; kw. 42)
 9215. Rozmanit Lucjan (zm. 14.10.1923; kw. 42)
 9216. Rozmowski Jan (zm. 20.11.1860; kw. 17)
 9217. Roztropowicz Józef (Kielarski s. 111; kw. 2)
 9218. Roztworowski Stefan (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 14)
 9219. Rozwadowski Ladislaus (zm. 1880; kw. 27 wpr.)
 9220. Rozwadowski Maciej (zm. 25.10.1993; kw. B)
 9221. Rożański Szymon (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 7 pod murem)
 9222. Rożański Zygmunt (Kielarski s. 298; kw. 279)
 9223. Rożecki Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 25)
 9224. Rożniecki Aleksander (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 35-36)
 9225. Rożniecki Gabriel (Szenic T.2, s. 369; zm. 1887)
 9226. Rożniecki Józef (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 46)
 9227. Róg Michał (Przewodnik 2002 s. 206; kw. T)
 9228. Różalski Karol (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 160)
 9229. Różański Stanisław (Przewodnik 2002 s. 264; kw. 198)
 9230. Różańskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; pod murem od ul. Powązkowskiej ("z bramy I na lewo"))
 9231. Różycka Hanna Lechnio (zm. 9.05.1986; kw. N)
 9232. Różycka Jadwiga Czesława (zm. 22.05.1944; kw. N)
 9233. Różycka Jadwiga z d. Niesiołowska (zm. 19.05.1944; kw. N)
 9234. Różycka Petronela z d. Rusiecka (zm. 10.02.1878; kw. 20)
 9235. Różycki Aleksander (Kielarski s. 23; Przewodnik 1982 s. 55; Szenic T.3, s. 342; zm. 1914; kw. 181)
 9236. Różycki Antoni (I) (zm. 7.06.1912; kw. N)
 9237. Różycki Antoni (II) (Przewodnik 1982 s. 109; zm. 1967; kw. 24)
 9238. Różycki Floryan (zm. 14.08.1879; kw. 20)
 9239. Różycki Heliodor zob. Szwejkowski
 9240. Różycki Józef (zm. 1919)
 9241. Różycki Stanisław (zm. 16.01.1991; kw. N)
 9242. Różycki Stefan Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 119; kw. 15)
 9243. Rubinowicz Wojciech (Przewodnik 1982 s. 201; kw. 216)
 9244. Ruchacz Teresa z d. Kurowska (zm. 6.05.1855; kw. 20)
 9245. Rucińska Jolanta (kw. 73)
 9246. Rucińska Stanisława (zm. 7.06.1969; kw. 46)
 9247. Rucińska Zuzanna z d. Winkler (zm. 22.01.1857; kw. 15)
 9248. Ruciński Daniel (zm. 3.03.2002; kw. B)
 9249. Ruciński Jan (zm. 3.09.1967; kw. B)
 9250. Ruciński Jan Mieczysław (zm. 30.10.1975; kw. 73)
 9251. Ruciński Janusz (zm. 14.07.2005; kw. 73)
 9252. Ruciński Lidia (zm. 21.10.2001; kw. B)
 9253. Ruciński Tadeusz (zm. 5.12.1989; kw. 46)
 9254. Ruciński Zbigniew (zm. 25.05.1994; kw. 46)
 9255. Rucker Katarzyna (zm. 24.08.1839; kw. 18)
 9256. Ruckert Antoni (zm. 1.02.1853; kw. 18)
 9257. Rucz Kazimierz (Kielarski s. 74; kw. 36)
 9258. Rucz Wanda z d. Jankowska (zm. 02.07.1969; kw. pod murem IV d. kw. 177 wpr.)
 9259. Rucz, rodzina (Kielarski s. 135; kw. 175)
 9260. Ruder Łukasz (Kielarski s. 284; kw. 146)
 9261. Rudner Eryk (zm. 2004; kw. 17)
 9262. Rudnicka Emilja z d. Sędzik (zm. 30.01.1897; kw. I)
 9263. Rudnicka Helena (zm. 25.12.1909; kw. I)
 9264. Rudnicka Iruchna Halinka (Kielarski s. 44; Przewodnik 2002 s. 49, 121; zm. 11.06.1909; kw. 19)
 9265. Rudnicka Maria (zm. 27.07.1970; kw. 19)
 9266. Rudnicka Maria z d. Surzycka (kw. 64)
 9267. Rudnicka Teressa (zm. 5.06.1867; kw. 64)
 9268. Rudnicka Wanda z d. de Thun (zm. 18.08.1913; kw. 73)
 9269. Rudnicka(?) Aniela z d. Nowicka (kw. 17)
 9270. Rudnicki Antoni Ignacy (Przewodnik 1982 s. 73; Przewodnik po Powązkach 1906; Wójcicki T.2, s. 62; katakumby na wpr; kw. 10, pierwotnie filar 2-3)
 9271. Rudnicki Bolesław (zm. 1920)
 9272. Rudnicki Eustachy (zm. 2.03.1880; kw. 30 wpr.)
 9273. Rudnicki Jan (I) (zm. 26.12.1865; kw. 64)
 9274. Rudnicki Jan (II) (zm. 2.01.1873; kw. 64)
 9275. Rudnicki Józef (zm. 17.04.1928; kw. 64)
 9276. Rudnicki Józef (Album Powązek 1915; Wójcicki T.3, s. 74; zm. 1849; kw. 8)
 9277. Rudnicki Teodor (Album Powązek 1915; Kielarski s. 95; Przewodnik 2002 s. 32; Wójcicki T.1, s. 186; zm. 1813; kw. 16)
 9278. Rudnicki Władysław (Kielarski s. 286; kw. 229)
 9279. Rudnicki Władysław (zm. 9.09.1885; kw. I)
 9280. Rudnicki Wojciech (Kielarski s. ?; kw. U)
 9281. Rudnickich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 49; kw. 19)
 9282. Rudolphi-Łącka Antonina zob. Łącka Antonina z d. Rudolphi
 9283. Rudowska Eleonora (zm. 27.12.1918; kw. 28 wpr.)
 9284. Rudowski Wincenty (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 87)
 9285. Rudziec-Rudnicki Kazimierz (zm. 18.03.1940; kw. I)
 9286. Rudzińska Anna z d. Biczkowska (zm. 25.12.1878; kw. I)
 9287. Rudzińska Eleonora z d. Zawiska (zm. 26.06.1898; kw. 73)
 9288. Rudzińska Gabryella z d. Grodnicka (zm. 3.01.1938; kw. N)
 9289. Rudzińska Jadwiga (zm. 17.07.2003; kw. 21)
 9290. Rudzińska Stanisława z d. Staszewska (zm. 15.08.1987; kw. I)
 9291. Rudzińska Wanda (zm. 20.05.1930; kw. N)
 9292. Rudzińska Weronika (zm. 17.11.1858; kw. I)
 9293. Rudziński Franciszek (zm. 1894; kw. I)
 9294. Rudziński Józef (zm. 15.02.1893; kw. 73)
 9295. Rudziński Kazimierz (zm. 23.08.1861; kw. I)
 9296. Rudziński Kazimierz Jan (zm. 18.07.1995; kw. I)
 9297. Rudziński Seweryn (zm. 30.12.1924; kw. I)
 9298. Rudziński Stanisław (zm. 25.11.1929; kw. N)
 9299. Rudzka Cecylia z d. Jarosińska 1o voto Filipińska (zm. 16.11.1939; kw. 18)
 9300. Rudzka Julia z d. Kietlińska (Kielarski s. 129; kw. 172)
 9301. Rudzka Leonia (Przewodnik 1982 s. 133; kw. 41)
 9302. Rudzka Maria z d. Ciechomska (zm. 23.04.1920; kw. I)
 9303. Rudzka Stefania (Album Powązek 1915; zm. 1900; kw. 12)
 9304. Rudzka Stefania (Kielarski s. 101; kw. 12)
 9305. Rudzka Zofia Prakseda z d. Dmochowska (zm. 1.03.2006; kw. 18)
 9306. Rudzki Aleksander (Szenic T.2, s. 159; zm. 1866)
 9307. Rudzki Eugeniusz (zm. 16.10.1981; kw. 18)
 9308. Rudzki Konstanty (Przewodnik 2002 s. 110; Szenic T.3, s. 101; zm. 1899tablica na kościele)
 9309. Rudzki Ludwik (zm. 9.05.1975; kw. 18)
 9310. Rudzki Przemysław (Kielarski s. 129; kw. 172)
 9311. Rudzki Stefan (zm. 1944; kw. 18)
 9312. Rudzki Szymon (Album Powązek 1915; zm. 1830; kw. 15)
 9313. Ruger Emilja z d. Kornacka (zm. 18.08.1849; kw. 31)
 9314. Rulikowska Jadwiga z d. Orsetti (zm. 26.05.1920; kw. 18)
 9315. Rulikowski Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 140)
 9316. Rumowska Marianna z d. Godlewska (zm. 9.10.1970; kw. 73)
 9317. Rupniewski Bolesław (zm. 12.06.1890; kw. 64)
 9318. Rupniewski Jerzyk (zm. 31.10.1934; kw. 64)
 9319. Rupp (kw. 176)
 9320. Rusiecki Stanisław Ursyn (Kielarski s. 176; Przewodnik 1982 s. 172; kw. 118)
 9321. Rusinek Michał (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 58)
 9322. Russecka Jadwiga (zm. 1974; kw. A)
 9323. Ruszczyński Czesław (zm. 1920)
 9324. Ruszkowski Stefan (Kielarski s. ?; kw. 61)
 9325. Ruśkiewicz Franciszek (Szenic T.2, s. 334; zm. 1883)
 9326. Rutkowska Aniela z d. Chwalibóg (zm. 11.02.1876; kw. B)
 9327. Rutkowska Halina (zm. 1984; kw. 30 wpr.)
 9328. Rutkowska Janina (zm. 1980; kw. 30 wpr.)
 9329. Rutkowska Julia (zm. 1955; kw. 30 wpr.)
 9330. Rutkowska Maryanna z d. Płużniewska (zm. 1.12.1863; kw. I)
 9331. Rutkowska Salomea z d. Witanowska (zm. 6.02.1881; kw. 18)
 9332. Rutkowska Wanda (I) (zm. 1932; kw. 30 wpr.)
 9333. Rutkowska Wanda (II) (zm. 1937; kw. 30 wpr.)
 9334. Rutkowska Zofia (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 173)
 9335. Rutkowski Andrzej (zm. 22.10.1968; kw. IV)
 9336. Rutkowski Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 207; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1886; kw. 40)
 9337. Rutkowski Feliks (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 81)
 9338. Rutkowski Franciszek (zm. 9.01.1903; kw. B)
 9339. Rutkowski Henryk (zm. 1959; kw. 30 wpr.)
 9340. Rutkowski Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1865; kw. 44)
 9341. Rutkowski Jan (I) (Szenic T.3, s. 146; zm. 1901; kw. 179)
 9342. Rutkowski Jan (II) (zm. 1982; kw. 30 wpr.)
 9343. Rutkowski Jan (III) (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 6)
 9344. Rutkowski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 272; kw. 206)
 9345. Rutkowski Klemens (Kielarski s. 94; zm. 22.07.1856; kw. 18)
 9346. Rutkowski Władzio (zm. 26.04.1873; kw. B)
 9347. Rutkowski Zdzisław (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 150; Szenic T.2, s. 119; zm. 1861; kw. 178)
 9348. Rutowska Stanisława Danuta (zm. 15.02.2002; kw. 18)
 9349. Rutowski Tadeusz (zm. 21.04.1969; kw. 18)
 9350. Rutsch Karol Edward (Wójcicki T.3, s.245)
 9351. Ruttie Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 50)
 9352. Ruzikowska Hanusia (Kielarski s. 277; kw. 228)
 9353. Ruzikowska Stefania z d. Sztobryn (Kielarski s. 277; kw. 228)
 9354. Ruzikowski Zenon Jan (Kielarski s. 277; kw. 228)
 9355. Rużyczka de Rosenwerth Józef (Kielarski s. 166; Aleja Katakumbowa filar 28-27)
 9356. Rybaczyński (?) (kw. 18)
 9357. Rybarski Antoni (Przewodnik 2002 s. 217; kw. 80)
 9358. Rybarskich, rodzina (Kielarski s. 133; Przewodnik 2002 s. 52, 164; kw. 174)
 9359. Rybasiewicz Szymon (zm. 21.09.1852; kw. 18)
 9360. Rybczyński Mieczysław (Kielarski s. 220; Przewodnik 2002 s. 203; kw. 68)
 9361. Rybicki Feliks (Przewodnik 2002 s. 120; kw. 17)
 9362. Rybińska Anna (zm. 1996; kw. II)
 9363. Rybińska Eligiusz Andrzej (zm. 1975; kw. II)
 9364. Rybińska Irena z d. Świerkosz (zm. 27.01.1960; kw. 42)
 9365. Rybińska Jerzy Henryk (zm. 1944; kw. II)
 9366. Rybiński Czesław (Przewodnik 1982 s. 212; kw. 265)
 9367. Rybiński Teofil (zm. 17.12.1880; kw. N)
 9368. Rybka Władysław (Kielarski s. 296; kw. 270)
 9369. Rycerska Julianna z d. Zawadzka (zm. 1870; kw. 19)
 9370. Rycerski Błażej (zm. 23.04.1837; kw. 19)
 9371. Rycerski Kazimierz (zm. 14.04.1867; kw. 19)
 9372. Rychlewska Magdalena z d. Kardaszyńska (kw. F/G)
 9373. Rychlewski Franciszek (kw. F/G)
 9374. Rychlewski Wawrzyniec (zm. 30.05.1920; kw. F/G)
 9375. Rychlewski Wojciech (kw. F/G)
 9376. Rychliński Stanisław (Przewodnik 1982 s. 97; kw. 175)
 9377. Rychłowska Halina z d. Potkańska (zm. 24.11.1929; kw. 28 wpr.)
 9378. Rychłowska Hanka (zm. 1.12.1925; kw. 28 wpr.)
 9379. Rychłowska Helena (zm. 22.03.1985; kw. 28 wpr.)
 9380. Rychłowski Edward (I) (zm. 22.07.1930; kw. 28 wpr.)
 9381. Rychłowski Edward (II) (zm. 27.12.1985; kw. 28 wpr.)
 9382. Rychłowski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 216; zm. 1981; kw. 76)
 9383. Rychłowski Stanisław Samson (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 107; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1862; kw. 11)
 9384. Rychowiecki Feliks (Kielarski s. 39; kw. 15)
 9385. Rychtarski Jan(?) (zm. 31.07.1857; kw. 20)
 9386. Rychter Józef (Kielarski s. 38; Przewodnik 2002 s. 105; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 276; Wójcicki T.1, s. 113; zm. 1837; kw. 13)
 9387. Rychter Józef Franciszek (Szenic T.2, s. 354; zm. 1885; kw. 13)
 9388. Rychter Maria (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 190)
 9389. Rychter Stefan (zm. 1920; kw. 233)
 9390. Rychter Tadeusz zob. Sztumberk-Rychter Tadeusz
 9391. Rychter Władysław (zm. 1841; kw. 15)
 9392. Rydel Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 36)
 9393. Rydzewska Adrianna Waleria (zm. 26.05.1945; kw. 50)
 9394. Rydzewski Bronisław Aleksander (zm. 1.04.1939; kw. 50)
 9395. Rydz-Śmigły Edward (Przewodnik 1982 s. 193; kw. 139)
 9396. Rydzykowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. C)
 9397. Rygier Leon (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 32)
 9398. Ryk Wacław (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 62)
 9399. Rykaczewski Feliks (Kielarski s. ?; kw. 230)
 9400. Rylski Feliks (Wójcicki T.3, s. 115)
 9401. Rymkiewicz Frańciszek (Wójcicki T.1, s.250; T.3, s. XXIX)
 9402. Rymkiewicz Magdalena z d. Frołowicz (zm. 8.01.1873; kw. 30 wpr.)
 9403. Rymowicz Feliks (zm. 10.05.1908; kw. 42)
 9404. Rysiński Bolesław (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 88)
 9405. Ryszkiewicz Anna Janina z d. Filipowska 1o voto Poller (zm. 9.06.1950; kw. 39)
 9406. Ryszkiewicz Józef (Przewodnik 2002 s. 128; zm. 1928; kw. 22)
 9407. Ryszkiewicz Władysław (zm. 1919)
 9408. Rytard Jerzy Mieczysław (Przewodnik 1982 s. 212-213; kw. 284 wpr.)
 9409. Rytel Aniela Mieczysława z d. Rytel (zm. 1955; kw. 18)
 9410. Rytel Paulina z d. Dubeltowicz (Przewodnik 2002 s. 203; kw. 68)
 9411. Rytel Piotr (Przewodnik 1982 s. 87; Aleja Zasłużonych)
 9412. Rytel Wincent (zm. 1864; kw. 18)
 9413. Rytel Władysław (zm. 17.02.1920; kw. 18)
 9414. Rytowska Wanda Marcelina z d. Dębska 1o voto Owczarek (zm. 9.04.1970; kw. 27 wpr.)
 9415. Rytowski Konstanty (zm. 16.09.1983; kw. 27 wpr.)
 9416. Rywacka Eleonora z d. Brzezińska 1o voto Piotrowska (zm. 31.05.1877; kw. 17)
 9417. Rywacka Emilja Ewa (zm. 4.01.1880; kw. 17)
 9418. Rywacka Ludwika z d. Morozowicz (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Przewodnik 2002 s. 34, 78, 133; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 93; zm. 1858; Aleja Katakumbowa filar 5, wpr.; kw. 2)
 9419. Rywacki Jan (Wójcicki T.3, s. 249)
 9420. Ryx Franciszek (Kielarski s. 159; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 68; Wójcicki T.2, s. 143; zm. 1799katakumby, filar 23-24 lub 24-35)
 9421. Ryx Józefa z d. Stawiarska (zm. 1884; kw. 19)
 9422. Ryx Kazimierz (kw. 18)
 9423. Ryx Ludwika z d. Melin (Kielarski s. 159; Szenic T.1, s. 51; Wójcicki T.2, s. 145; zm. 1794katakumby, filar 24-25)
 9424. Rzączyński Anzelm (zm. 6.10.1896; kw. 18)
 9425. Rzączyński Jerzy (zm. 1953; kw. 18)
 9426. Rzączyński Stanisław (zm. 21.07.1888; kw. 18)
 9427. Rząd Antoni (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 226)
 9428. Rządca Ludwik (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 253; zm. 1909; kw. 83)
 9429. Rząśnicki Józef (Kielarski s. 232; kw. 182)
 9430. Rzeczkowski Aldona (zm. 15.11.1993; kw. 44)
 9431. Rzeczkowski Jan (zm. 7.02.1992; kw. 44)
 9432. Rzeczkowskich, rodzina (Kielarski s. 126; Przewodnik 2002 s. 59; kw. 168)
 9433. Rzemek Waldemar (zm. 2010; kw. 127)
 9434. Rzempołuch Bolesław (zm. 1920; kw. 233)
 9435. Rzempołuska Anna z d. Rakowska (zm. 1896; kw. 9)
 9436. Rzempołuska Zofia z d. Mroczkiewicz (zm. 1836; kw. 9)
 9437. Rzempołuski Aleksander (I) (zm. 1824; kw. 9)
 9438. Rzempołuski Aleksander (II) (zm. 1866; kw. 9)
 9439. Rzempołuski Stanisław (zm. 1873; kw. 9)
 9440. Rzepecka Izabella z d. Moszczeńska (Przewodnik 1982 s. 113; zm. 28.03.1941; kw. 17)
 9441. Rzepecki Henryk (zm. 23.10.1953; kw. Q)
 9442. Rzepka Antonina z d. Górska (zm. 15.07.1997; kw. 17)
 9443. Rzepka-Dudzińska Leokadia z d. Proszowska (zm. 1.11.1974; kw. 175)
 9444. Rzepka-Dudziński Zdzisław (zm. 3.01.1988; kw. 175)
 9445. Rzepke Władysław (Kielarski s. 202; kw. 54)
 9446. Rzepko Adolf (zm. 31.03.1892; kw. 30 wpr.)
 9447. Rzepko Paulina z d. Korytkowska (zm. 22.01.1884; kw. 30 wpr.)
 9448. Rzeszotarska Helena (Przewodnik 2002 s. 181; kw. 28)
 9449. Rzeszotarski Alfons (Przewodnik 2002 s. 181; kw. 28)
 9450. Rzeszotarski Kazimierz (zm. 18.10.1906; kw. 42)
 9451. Rzeszotarski Stasio (zm. 28.07.1982; kw. 46)
 9452. Rzeszotarskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 28)
 9453. Rzetkowski Stanisław (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 11)
 9454. Rzewuska Anna z d. Wysocka (zm. 1907; kw. 19)
 9455. Rzewuska Gertruda z d. Sobieska (zm. 1868; kw. 19)
 9456. Rzewuska Janina (kw. 64)
 9457. Rzewuska Olimpia Contessa (Olimpia Boronat) (Kielarski s. 240; kw. 96)
 9458. Rzewuska Rozalia (Album Powązek 1915; Kielarski s. 170; zm. 1865; Aleja Katakumbowa filar 7)
 9459. Rzewuski Henryk Wacław (zm. 1962; kw. 64)
 9460. Rzewuski Jakób (zm. 1835; kw. 19)
 9461. Rzewuski Julian (zm. 1885; kw. 19)
 9462. Rzewuski Tadeusz (zm. 1985; kw. 64)
 9463. Rzewuskich, rodzina (kw. 18)
 9464. Rzęśnickich, rodzina (kw. 32)
 9465. Rzętkowski Jan (Kielarski s. ?pod murem od ul. Okopowej)
 9466. Rzętkowski Józef (Kielarski s. ?pod murem od ul. Okopowej)
 9467. Rzętkowski Kazimierz (Kielarski s. 34; kw. 11)
 9468. Rzętkowski Ksawery (Kielarski s. 287; kw. 229)
 9469. Rzętkowski Stanisław (Kielarski s. 34; kw. 11)
 9470. Rzodkiewicz Jerzy (zm. 1931; kw. 88)
 9471. Rzodkiewicz Michał (zm. 1969; kw. 88)
 9472. Rzodkiewicz Stanisław (zm. 1927; kw. 88)
 9473. Rzodkiewiczowa Michalina z d. Zaborowska (zm. 1929; kw. 88)
 9474. Rzuchowska Helena (zm. 5.10.1939; kw. 25)
 9475. Rzuchowska Helena z d. Diernajer (zm. 16.06.1885; kw. 25)
 9476. Rzuchowski Jan Konstanty (zm. 2.02.1889; kw. 25)
 9477. Rzymowski Wincenty (Kielarski s. 154; Przewodnik 1982 s. 82; Aleja Zasłużonych)
 9478. Rżanek Maria (zm. 16.01.1971; kw. 30 wpr.)
 9479. Rżanek Stefan (zm. 11.08.1977; kw. 30 wpr.)
 9480. Do góry

  S

 9481. Sabała zob. Sieroszewski Władysław
 9482. Sabat-Lados Henryk (Przewodnik 2002 s. 208; zm. 30.11.1969; kw. N)
 9483. Sabowski Władysław (pseud. Wołody Skiba) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 44; Przewodnik 1982 s. 115; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 372; zm. 1888; kw. 19 (grób Sawickich i Lerowskich)
 9484. Sacchetti Antoni (Przewodnik 2002 s. 148; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 197; zm. 1870; kw. 181)
 9485. Sachocka Emilia Lucyna z d. Kraczkiewicz (zm. 1.02.1939; kw. 17)
 9486. Sachowicz Grzegorz (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 130; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1877; kw. 16)
 9487. Sachowicz Jacenty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 97; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 243; zm. 1875; kw. 14)
 9488. Sachs Anastazja z d. Pietrzykowska (zm. 25.08.1890; kw. B)
 9489. Sachs Cecylia z d. Piotrowska (zm. 25.08.1867; kw. B)
 9490. Sachs Edward (zm. 1920; kw. 233)
 9491. Sachwicz Teodora z d. Sawicka (zm. 13.12.1911; kw. 30 wpr.)
 9492. Sadkowski Hilary (Wójcicki T.3, s. 144)
 9493. Sadkowski Mateusz (Kielarski s. 39; kw. 13)
 9494. Sadownik Tomasz (Kielarski s. 308; kw. 326)
 9495. Sadowska Antonina z d. Komierowska (Kielarski s. 54; kw. 31 wpr.)
 9496. Sadowska Balbina (I) (zm. 1928; kw. 199)
 9497. Sadowska Barbara (II) (Przewodnik 2002 s. 222; zm. 1986; kw. 100)
 9498. Sadowska Maria z d. Trabczyńska (zm. 18.01.1982; kw. 19)
 9499. Sadowski Adam Jan (zm. 05.1909; kw. 31)
 9500. Sadowski Henryk (Kielarski s. 56; Przewodnik 1982 s. 121; Szenic T.3, s. 236; zm. 1908; kw. 177)
 9501. Sadowski Roch Stefan (zm. 1920)
 9502. Sadowy Halina z d. Krygier (zm. 6.08.1997; kw. 17)
 9503. Sadzewicz Marek (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 290)
 9504. Safarzyńskich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 24)
 9505. Safon, rodzina (Kielarski s. 114; kw. 159)
 9506. Sagatnicki Adam (zm. 19.09.1903; kw. 42)
 9507. Sagatowski Ryszard (zm. 17.09.1902; kw. Q)
 9508. Saint-Laurent Domicella Ludwika z d. Jakubowska, de (Kielarski s. 131; kw. 173)
 9509. Sajewski Witlis (zm. 25.10.2003; kw. 30 wpr.)
 9510. Sajkowski Zbigniew (zm. 25.02.2004; kw. 17)
 9511. Sakowicz Bronisław (zm. 1887; kw. 39)
 9512. Sakowicz Leokadja (zm. 1927; kw. 39)
 9513. Salamucha Jan (Przewodnik 1982 s. 163; kw. 107)
 9514. Salerno of Colonna Wilchelmina z d. Stachurska (zm. 7.02.1895; kw. 19)
 9515. Saliński Stanisław Maria (Przewodnik 1982 s. 176; kw. 79)
 9516. Salkowska Maria z d. Rauszer (zm. 15.02.1961; kw. N)
 9517. Salkowska Maria z d. Witoszyńska (zm. 8.03.1919; kw. N)
 9518. Salkowski Jerzy (zm. 1.09.1938; kw. N)
 9519. Saloni Janina z d. Kulczycka (Przewodnik 2002 s. 253; kw. 185)
 9520. Saloni Juliusz (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154c)
 9521. Sałacka Ewa (zm. 2006; kw. 154a)
 9522. Sałacki Antoni (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 241; zm. 1831kamień w murze)
 9523. Samborski Piotr Celestyn (kw. 21)
 9524. Samolińska Jolanta Teresa (zm. 1968; kw. II)
 9525. Samolińska Maria Anna z d. Marchwińska (zm. 1967; kw. II)
 9526. Samolińska Maria Teresa z d. Jezierska (zm. 1993; kw. II)
 9527. Samoliński Alfred Henryk (zm. 13.02.1993; kw. II)
 9528. Samotyhowa Nelly z d. Miłkowska (Przewodnik 1982 s. 120; kw. 43)
 9529. Samoyłow Rozalia z d. Zielińska (zm. 4.08.1873; kw. 30 wpr.)
 9530. Samsonowicz Andrzej (pseud. Książę) (Przewodnik 2002 s. 144; Aleja Zasłużonych)
 9531. Samsonowicz Jan (Przewodnik 1982 s. 86; Aleja Zasłużonych)
 9532. Sandecki Konrad (Szenic T.3, s. 265; zm. 1909)
 9533. Sankowski Karol (zm. 21.05.2001; kw. IV)
 9534. Sankowskich, rodzina (kw. 21)
 9535. Sapalska Felicja z d. Grodzińska (zm. 8.11.1911; kw. 20)
 9536. Sapalski Felicjan (zm. 9.09.1994; kw. 20)
 9537. Sapalski Władysław (zm. 7.04.1893; kw. 20)
 9538. Sapieha Jan Andrzej (zm. 7.08.1989; kw. 20)
 9539. Sapieha Józef (Przewodnik 1982 s. 38; kw. 176)
 9540. Sapieha Józefa z d. Bartkowska (Album Powązek 1915; Kielarski s. 136; zm. 1906; kw. 176)
 9541. Sapieha Tadeusz (zm. 1920; kw. 176)
 9542. Sapieha, rodzina (Przewodnik 2002 s. 55, 165; kw. 176)
 9543. Sapińska Maria (zm. 14.10.1940; kw. 32 wpr.)
 9544. Sapiński Józef (zm. 7.06.1907; kw. 32 wpr.)
 9545. Sarbiewski Maciej Kazimierz (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 21; Wójcicki T.2, s. 94; zm. 1640koło zakrystii)
 9546. Sarnecki Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 89)
 9547. Sarnowska Stanisława zob. Lubicz-Sarnowska
 9548. Saryusz-Dembowski Stanisław (zm. 26.12.1973; kw. O)
 9549. Saryusz-Wolski Aleksander (zm. 10.04.1927; kw. 30 wpr.)
 9550. Saryusz-Wolski Gustaw Florian (zm. 30.07.1937; kw. 30 wpr.)
 9551. Saryusz-Wolski Ludwik (zm. 1920; kw. Y)
 9552. Saryusz-Zalewski Stanisław (zm. 1918; kw. 84)
 9553. Sas Berlicz-Dobrzańska Ludwika z d. Parczewska (zm. 5.05.1934; kw. 66)
 9554. Sas-Berlicz Dobrzański Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 221; zm. 13.11.1911; kw. 66)
 9555. Sas-Buchowski Witold (zm. 17.12.1930; kw. 20)
 9556. Sasiński Ewaryst (zm. 10.12.1874; kw. 30 wpr.)
 9557. Sasiński Tomasz (zm. 16.10.1881; kw. 30 wpr.)
 9558. Saska Tekla z d. Saska (zm. 7.12.1937; kw. 84)
 9559. Saski Bronisław (zm. 1941; kw. 84)
 9560. Saski Kazimierz (I) (Kielarski s. 180; Przewodnik 2002 s. 57; zm. 11.07.1914; kw. 84)
 9561. Saski Kazimierz (II) (zm. 20.10.1934; kw. 84)
 9562. Satacki Antoni (Wójcicki T.2, s. 71)
 9563. Sauvan Ludwik (Wójcicki T.3, s. 185)
 9564. Sauve Józef, de (zm. 2.03.1889; kw. 20)
 9565. Sauve Julia, de z d. Mikorska (zm. 2.10.1906; kw. 20)
 9566. Sauve Ludwik, de (Album Powązek 1915; zm. 11.02.1858; kw. 20)
 9567. Sauve Maria, de (zm. 28.02.1873; kw. 20)
 9568. Sauve Michał, de (zm. 26.08.1889; kw. 20)
 9569. Sauve Teodor, de (zm. 20.02.1979; kw. 20)
 9570. Savary Józef (Album Powązek 1915; zm. 1885; kw. 57)
 9571. Sawan (Nowakowski) Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 177; zm. 1984; kw. C)
 9572. Sawczuk Antoni (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 254)
 9573. Sawczuk Kajetan (Kielarski s. 303; kw. 304)
 9574. Sawicka Helena (zm. 1916; kw. O)
 9575. Sawicka Irena (zm. 1911; kw. 21)
 9576. Sawicka Józefa (Kielarski s. 268; kw. 211)
 9577. Sawicka Matylda (Album Powązek 1915; Kielarski s. 137; Przewodnik 2002 s. 55, 56; kw. 176)
 9578. Sawicka Stanisława (Przewodnik 2002 s. 263; kw. 196)
 9579. Sawicka Wiktoria z d. Poraj-Latkowska (Kielarski s. ?; kw. 79)
 9580. Sawicka Zofja z d. Kołkowska (zm. 6.12.1904; kw. O)
 9581. Sawicka-Jernat Jadwiga (kw. 21)
 9582. Sawicki Adolf (zm. 8.03.1874; kw. 30 wpr.)
 9583. Sawicki Bronisław (Kielarski s. 258; kw. 196)
 9584. Sawicki Jakub (Przewodnik 1982 s. 138; kw. 48)
 9585. Sawicki Jan (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 9586. Sawicki Leonard (kw. 19)
 9587. Sawicki Ludwik (zm. 11.02.1893; kw. 30 wpr.)
 9588. Sawicki Stanisław (zm. 1963; kw. O)
 9589. Sawicki Tymoteusz (Przewodnik 1982 s. 155; kw. 184)
 9590. Sawicki Wacław (zm. 1917; kw. 21)
 9591. Sawickich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 121; kw. 19)
 9592. Sawickich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 36)
 9593. Sawiński Leopold (Album Powązek 1915; zm. 1885; kw. 68)
 9594. Sawnor Barbara (zm. 24.05.1995; kw. 30 wpr.)
 9595. Sawnor Janina z d. Wodczyńska (zm. 8.10.1944; kw. 30 wpr.)
 9596. Sawnor Józef (zm. 18.06.1980; kw. 30 wpr.)
 9597. Sawnor Kazimierz (zm. 22.10.2002; kw. 30 wpr.)
 9598. Sawnor Leon Konstanty (zm. 27.05.1934; kw. 30 wpr.)
 9599. Sawnor Wojciech (zm. 6.04.1980; kw. 30 wpr.)
 9600. Sawukajtis Mieczysław (zm. 1918; kw. 219)
 9601. Sąchocka Nataja z d. Borkowska (zm. 14.09.1867; kw. 18)
 9602. Sąchocki Andrzej (zm. 14.02.1942; kw. 18)
 9603. Sąchocki Kazimierz (zm. 7.02.1941; kw. 18)
 9604. Sąchocki Marceli (zm. 31.03.1890; kw. 18)
 9605. Sąchocki Wacław (zm. 1919; kw. Ł)
 9606. Sbarbori Jakób (Album Powązek 1915; kw. 4)
 9607. Sbarbori, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 4)
 9608. Scharmach Aniela z d. Niemirowska (zm. 13.11.1886; kw. I)
 9609. Scharmach Halina (zm. 16.02.1966; kw. I)
 9610. Scharmach Stanisław (zm. 17.03.1968; kw. I)
 9611. Schaurek Ignacy (Kielarski s. 155katakumby, filar 9-10)
 9612. Scheunert Janina z d. Eborowicz 1o voto Michalik (zm. 25.01.2003; kw. 32 wpr.)
 9613. Scheur Antoni (zm. 1920; kw. 163)
 9614. Schiffner August (zm. 6.09.1873; kw. IV)
 9615. Schiffner Józef (zm. 12.11.1924; kw. IV)
 9616. Schiffner Justyna z d. Dembska (zm. 25.03.1891; kw. IV)
 9617. Schiwuj, rodzina (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 9618. Schmidt Jan (I) (zm. 3.03.1880; kw. 21)
 9619. Schmidt Jan (II) (zm. 1.09.1933; kw. 30 wpr.)
 9620. Schmidt Jan Nepomucyn (kw. 21)
 9621. Schmidt Janina (zm. 24.01.1926; kw. 30 wpr.)
 9622. Schmidt Józefa z d. Hipsz (zm. 18.03.1893; kw. 21)
 9623. Schmidt Kazimierz (zm. 5.08.1944; kw. 30 wpr.)
 9624. Schmidt Leonard (zm. 5.08.1944; kw. 30 wpr.)
 9625. Schmidt Ludwik (I) (zm. 5.01.1898; kw. 25)
 9626. Schmidt Ludwik (II) (zm. 1.09.1927; kw. 21)
 9627. Schmidt Ludwik (III) (zm. 9.04.1979; kw. 30 wpr.)
 9628. Schmidt Ludwika z d. Szlupowicz (zm. 11.07.1950; kw. 30 wpr.)
 9629. Schmidt Mieczysław (zm. 1.05.1978; kw. 199)
 9630. Schmidt, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 81)
 9631. Schmitt Emilja z d. Emellit (zm. 19.05.1892; kw. 30 wpr.)
 9632. Schmitt Franciszek (zm. 21.10.1872; kw. 30 wpr.)
 9633. Schmitt Henryk (zm. 15.08.1920; kw. 21)
 9634. Schmitt Henryka (zm. 10.10.1886; kw. 30 wpr.)
 9635. Schmydt Feliks (zm. 18.11.1906; kw. 199)
 9636. Schmydt Jan (zm. 28.03.1906; kw. 199)
 9637. Schmydt Józefa z d. Kaczorowska (zm. 23.10.1905; kw. 199)
 9638. Schmydt Maria (zm. 7.04.1955; kw. 199)
 9639. Schober Feliks (Szenic T.2, s. 291; zm. 1879)
 9640. Schoen-Wolski Bolesław (Szenic T.3, s. 329; zm. 1913)
 9641. Scholc Henryka z d. Schmydt (zm. 12.03.1937; kw. 199)
 9642. Scholc Józef (zm. 26.05.1909; kw. 199)
 9643. Scholc Karol (zm. 11.07.1918; kw. 199)
 9644. Scholz August (zm. 7.10.1863; kw. 21)
 9645. Schouppe Józef (I) (zm. 26.06.1869; kw. 21)
 9646. Schouppé Józef (II) (zm. 15.02.1840; kw. 21)
 9647. Schouppe Katarzyna z d. Smarzewska (zm. 21.04.1856; kw. 21)
 9648. Schreiber Amalja z d. Wache (zm. 12.12.1922; kw. 22)
 9649. Schreiber Franciszek (zm. 5.01.1893; kw. 64)
 9650. Schreiber Józefa (zm. 25.04.1896; kw. 64)
 9651. Schreiber Józio (zm. 7.09.1901; kw. 64)
 9652. Schuller Izabela z d. Zachowska (zm. 1898; kw. 157)
 9653. Schüller Stefan (Kielarski s. 106; kw. 157)
 9654. Schuller Teofil (zm. 1861; kw. 157)
 9655. Schumke Kazimierz (zm. 1888; kw. I)
 9656. Schwanbek Karol (Szenic T.2, s. 40; zm. 1854)
 9657. Schwanenfeid Sartorius, de (Wójcicki T.3, s.241)
 9658. Schwarz Adam (Kielarski s. 175pod murem ul. Tatarskiej)
 9659. Schyndler Pantaleon (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. F)
 9660. Scipio del Campo Tadeusz (Kielarski s. 260; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 200)
 9661. Sczaniecki Michał (Przewodnik 1982 s. 183; kw. X)
 9662. Seget Edward (zm. 4.01.1931; kw. 46)
 9663. Seget Jadwiga (zm. 17.11.1900; kw. 46)
 9664. Seget Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 30.04.1905; kw. 46)
 9665. Seget Stefania z d. Karlińska (zm. 10.07.1960; kw. 46)
 9666. Segno Ksawery (Wójcicki T.2, s. 223)
 9667. Seidler Józef (Kielarski s. 165; Aleja Katakumbowa filar 36)
 9668. Seidler Zofia (Kielarski s. 165; Aleja Katakumbowa filar 36)
 9669. Seidler, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. IV)
 9670. Sejdler Aleksander (I) (zm. 13.04.1874; kw. IV)
 9671. Sejdler Aleksander (II) (zm. 27.09.1877; kw. IV)
 9672. Sejdler Aleksander (III) (zm. 8.11.1908; kw. IV)
 9673. Sejdler Aleksandra (kw. IV)
 9674. Sejdler Antonina z d. Suchocka (zm. 3.11.1895; kw. IV)
 9675. Sejdler Apolonia z d. Moszczeńska (zm. 14.07.1908; kw. IV)
 9676. Sejdler Daniel (zm. 19.08.1924; kw. IV)
 9677. Sejdler Honorata (kw. IV)
 9678. Sejdler Julia (zm. 8.07.1889; kw. IV)
 9679. Sejdler Kazimierz (kw. IV)
 9680. Sejdler Maria (zm. 6.01.1935; kw. IV)
 9681. Sejdler Olesia (zm. 8.07.1878; kw. IV)
 9682. Sejdler Ryszard (zm. 26.02.1907; kw. IV)
 9683. Sejdler Władysław (zm. 1.02.1910; kw. IV)
 9684. Sejdler Zuzanna z d. Przesuszyńska (zm. 6.02.1922; kw. IV)
 9685. Selim-Bukowiński Władysław (Kielarski s. 239; kw. 95)
 9686. Semekowa Karolina z d. Reutt (zm. 14.02.1871; kw. 21)
 9687. Semerau-Siemianowski Mściwój (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 9688. Semkowicz Aleksander (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 133)
 9689. Sempoliński Ludwik (Przewodnik 2002 s. 73, 228; zm. 1981; kw. 111)
 9690. Sempołowska Stefania (Kielarski s. 19; Przewodnik 2002 s. 7, 149; kw. 180)
 9691. Sempołowski Antoni (Kielarski s. 210; kw. 47)
 9692. Sendecki Józef (Przewodnik 1982 s. 209; kw. 246)
 9693. Sendlerowa Irena (zm. 2008; kw. 54)
 9694. Senowska Aleksandra (zm. 12.11.1994; kw. 18)
 9695. Serbeńska Halina z d. Żerańska (zm. 08.08.2011; kw. 22)
 9696. Serednicki Aleksander (zm. 23.04.1923; kw. 17)
 9697. Serejski Marian (Przewodnik 1982 s. 175; kw. 80)
 9698. Serocki Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 222; kw. 1)
 9699. Seroczyński Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 29)
 9700. Serwa-Serwińska Leokadia Maria (zm. 1.08.1994; kw. 20)
 9701. Serwa-Serwiński Mieczysław (zm. 25.01.1966; kw. 20)
 9702. Serwiński Alfred (zm. 11.03.1851; kw. 18)
 9703. Serwiński Józef (kw. 18)
 9704. Seydlitz, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 27)
 9705. Sędzimir Antonina z d. Wołłowicz (zm. 1867; kw. B)
 9706. Sędzimir Jan (zm. 1867; kw. B)
 9707. Sękowska Anna (zm. 3.04.1848; kw. 15)
 9708. Sękowska Katarzyna z d. Danielewicz (zm. 11.03.1909; kw. 31)
 9709. Sękowska Marya (zm. 1.10.1891; kw. 15)
 9710. Sękowski Leonard (zm. 18.01.1913; kw. 31)
 9711. Sękowski Teodor (Szenic T.2, s. 16; zm. 1851; zm. 17.10.1851; kw. 15)
 9712. Sękowski Wiktoryn (zm. 8.03.1851; kw. 15)
 9713. Siarkiewicz Konstanty (Kielarski s. ?; kw. 38)
 9714. Siatecka Teodora z d. Melerowicz (Kielarski s. 46; zm. 24.04.1871; kw. 21)
 9715. Siatecki Franciszek (zm. 24.01.1879; kw. 21)
 9716. Siderowicz Józef (Kielarski s. ?; kw. 155)
 9717. Sidorski Edmund (zm. 5.02.1887; kw. 27 wpr.)
 9718. Sieciński Józef Konstanty (Kielarski s. 263; kw. 114)
 9719. Sieczkowska Maria z d. Zawadzka (zm. 1945; kw. 42)
 9720. Sieczkowski Andrzej (zm. 1998; kw. 42)
 9721. Sieczkowski Stefan (zm. 1945; kw. 42)
 9722. Sieczkowski Tadeusz (zm. 24.12.1973; kw. 42)
 9723. Sieczkowski Tadzio (zm. 16.07.1947; kw. 42)
 9724. Sieczkowski Wacław (kw. 42)
 9725. Siedlanowska Anna z d. Zejc (zm. 1984; kw. 176)
 9726. Siedlanowska Janina (zm. 1996; kw. 176)
 9727. Siedlanowski Feliks (zm. 1974; kw. 176)
 9728. Siedlecka Irena z d. Puff (zm. 20.06.2000; kw. 21)
 9729. Siedlecka Michalina z d. Nowakowska (zm. 7.07.1929; kw. 73)
 9730. Siedlecki Stanisław (zm. 12.11.1932; kw. 73)
 9731. Siedlecki Wincenty (zm. 5.12.1851; kw. 73)
 9732. Siedlińska Brunona Maria (zm. 1983; kw. 32 wpr.)
 9733. Siek Leopold (zm. 9.05.1997; kw. 199)
 9734. Siekierski Stefan (zm. 1920; kw. 204)
 9735. Siekierzyńska Jadwiga (zm. 2005; kw. 19)
 9736. Siekierzyńska Marianna (zm. 1978; kw. 19)
 9737. Siekierzyński Feliks (kw. 19)
 9738. Siekierzyński Jan (zm. 1951; kw. 19)
 9739. Siekierzyński Julian (kw. 19)
 9740. Siekierzyński Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 76)
 9741. Sieklucki August (Szenic T.2, s. 311; zm. 1881)
 9742. Sielska Wiktorja (zm. 23.08.1911; kw. Q)
 9743. Sielski Aleksander (Przewodnik 1982 s. 167; kw. 129)
 9744. Sielski Atanazy (zm. 30.01.1907; kw. Q)
 9745. Sielski Tadeusz (zm. 1920)
 9746. Siemaszko Janina (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 228)
 9747. Siemaszko Wanda z d. Sierpińska (Przewodnik 2002 s. 279; kw. 235)
 9748. Siemaszko Wincenty (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 228)
 9749. SiemaszkoWanda z d. Sierpińska (Przewodnik 2002 s. 279; kw. 235)
 9750. Siemiec Jan (Kielarski s. 182; Przewodnik 1982 s. 153; kw. M)
 9751. Siemiec Jan (Przewodnik 1982 s. 153; kw. M)
 9752. Siemieńska Maria (zm. 1919)
 9753. Siemiradzcy (Przewodnik 1982 s. 130; kw. 67)
 9754. Siemiradzka Anna z d. Pawłowicz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 228; zm. 1912; kw. S)
 9755. Siemiradzka Michalina z d. Prószyńska (Przewodnik 2002 s. 202; Szenic T.3, s. 45; zm. 1894; kw. 67)
 9756. Siemiradzki Bolesław (Kielarski s. 220; Szenic T.3, s. 338; zm. 1914; kw. 67)
 9757. Siemiradzki Henryk (Album Powązek 1915; Kielarski s. 220; Przewodnik 2002 s. 83, 202; Szenic T.3, s. 156; zm. 1902; kw. 67 (w 1903 r. przeniesiony do krypty kościoła na Skałce w Krakowie)
 9758. Siemiradzki Hipolit (Album Powązek 1915; Kielarski s. 220; Przewodnik 2002 s. 202; Szenic T.2, s. 284; zm. 1879; kw. 67)
 9759. Siemiradzkich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 130; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 67)
 9760. Sienicka Felicja (zm. 11.08.1937; kw. 38)
 9761. Sienicka Izabela (zm. 3.10.1935; kw. 38)
 9762. Sienicka Izabella z d. Dumbte (zm. 12.08.1893; kw. 25)
 9763. Sienicki Franciszek (zm. 13.05.1908; kw. 38)
 9764. Sienicki Jacek (Przewodnik 2002 s. 115; kw. 4)
 9765. Sienicki Stefan (Przewodnik 2002 s. 115; kw. 4)
 9766. Sienkiewicz Elżbieta z d. Woźniak (zm. 1977; kw. II)
 9767. Sienkiewicz Jerzy (Przewodnik 2002 s. 208; kw. N)
 9768. Sienkiewicz Józef (Przewodnik 1982 s. 108; kw. 26)
 9769. Sienkiewicz Maria z d. Szetkiewicz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 82; Przewodnik 1982 s. 108; Szenic T.2, s. 355; zm. 1885; kw. 26)
 9770. Sienkiewicz Tadeusz (zm. 1978; kw. II)
 9771. Sienkiewicz, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 26)
 9772. Sienkiewiczówna Helena (Przewodnik 1982 s. 108; Szenic T.3, s. 270; zm. 1910; kw. 26)
 9773. Siennicka Natalja (Kielarski s. 194; zm. 5.10.1926; kw. 73)
 9774. Siennicki Teofil (Szenic T.2, s. 344; zm. 1884)
 9775. Sierakowska Apolonia z d. Dalewska (Przewodnik 2002 s. 167; kw. II)
 9776. Sierakowska Ludwika (Kielarski s. 243; kw. 120)
 9777. Sierakowski Józef (Szenic T.1, s. 239; Wójcicki T.3, s. 180; zm. 1831)
 9778. Sieroszewska Aniela z d. Lemieszko (zm. 12.05.1996; kw. 19)
 9779. Sieroszewska Waleria z d. [...]mniewska (zm. 04.1868; kw. 19)
 9780. Sieroszewski Kazimierz (zm. 24.06.1946; kw. 19)
 9781. Sieroszewski Roman (zm. 2.07.1964; kw. 19)
 9782. Sieroszewski Wacław (pseud. Sirko) (Przewodnik 1982 s. 189; kw. 209)
 9783. Sieroszewski Władysław (pseud. Sabała) (Przewodnik 2002 s. 120; zm. 6.08.1996; kw. 19)
 9784. Sierpińska Bronisława Julia (zm. 4.11.1905; kw. IV)
 9785. Sierpińska Łucja z d. Bąkowska (zm. 12.12.1927; kw. IV)
 9786. Sierpiński Jan (zm. 25.10.1911; kw. IV)
 9787. Sierpiński Konstanty (Kielarski s. 77; kw. 32)
 9788. Sierpiński Wacław (Przewodnik 1982 s. 91; Aleja Zasłużonych)
 9789. Sierzputowska Aniela Róża (zm. 1926; kw. 30 wpr.)
 9790. Sierzputowska Emilia (Szenic T.3, s. 77; zm. 1897; Aleja Katakumbowa filar 13)
 9791. Sierzputowska Ewa (zm. 12.11.2000; kw. 30 wpr.)
 9792. Sierzputowska Ida Ludwika (zm. 1959; kw. 30 wpr.)
 9793. Sierzputowska Katarzyna z d. Słomińska (zm. 3.01.1917; kw. 20)
 9794. Sierzputowski Adam (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 101; zm. 1859; Aleja Katakumbowa filar 13)
 9795. Sierzputowski Bolesław (zm. 1933; kw. 30 wpr.)
 9796. Sierzputowski Józef (I) (zm. 18.01.1985; kw. 30 wpr.)
 9797. Sierzputowski Józef (II) (Album Powązek 1915; zm. 1900; Aleja Katakumbowa filar 13)
 9798. Sierzputowski Kazimierz (zm. 2.09.1899; kw. 20)
 9799. Siewruk, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 196)
 9800. Sikora Tomasz (zm. 6.07.1912; kw. IV)
 9801. Sikorska Barbara (zm. 18.11.1999; kw. 44)
 9802. Sikorska Bronisława (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 49)
 9803. Sikorska Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 131; Aleja Katakumbowa filar 30 wpr.; kw. 12)
 9804. Sikorska Jadzia (zm. 13.08.1902; kw. 20)
 9805. Sikorska Maria (zm. 31.03.1928; kw. 20)
 9806. Sikorska Maria z d. Chrzanowska (Szenic T.3, s. 247; zm. 1909; Aleja Katakumbowa filar 30)
 9807. Sikorska Maryanna z d. Ługatewicz (zm. 12.08.1883; kw. 20)
 9808. Sikorska Zofia z d. Puciatycka (zm. 13.01.1897; kw. 26)
 9809. Sikorska Zofia z d. Szymańska (zm. 12.12.1961; kw. II)
 9810. Sikorski Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 83; zm. 1860; kw. 26)
 9811. Sikorski Antoni (Kielarski s. 133; Przewodnik 1982 s. 97; Szenic T.3, s. 325; zm. 1913; kw. 174)
 9812. Sikorski Franciszek (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 9813. Sikorski Hipolit (Kielarski s. 215; kw. 55)
 9814. Sikorski Ignacy (zm. 12.08.1831; kw. 20)
 9815. Sikorski Jan (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Szenic T.2, s. 368; zm. 1887; kw. 23)
 9816. Sikorski Jan (II) (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; zm. 1906; kw. 24)
 9817. Sikorski Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 165; Przewodnik 2002 s. 131; Szenic T.3, s. 69; zm. 1896; Aleja Katakumbowa filar 30, wpr.; kw. 12)
 9818. Sikorski Józef Walery (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 296; zm. 1911; kw. 30(?))
 9819. Sikorski Kazimierz (I) (Album Powązek 1915; zm. 1890; kw. 64)
 9820. Sikorski Kazimierz (II) (zm. 12.10.1926; kw. 20)
 9821. Sikorski Kazimierz (III) (Przewodnik 2002 s. 113; zm. 1986; kw. 1)
 9822. Sikorski Kazimierz (IV) (Kielarski s. 185; kw. D)
 9823. Sikorski Kazio (zm. 2.01.1908; kw. 20)
 9824. Sikorski Laurenty Grzegorz Wawrzyniec (Album Powązek 1915; Kielarski s. 239; Szenic T.3, s. 351; zm. 1915; kw. 96)
 9825. Sikorski Mateusz (zm. 11.02.1876; kw. 26)
 9826. Sikorski Roman (Przewodnik 2002 s. 200; kw. 44)
 9827. Sikorski Stefan (zm. 16.06.1998; kw. 44)
 9828. Sikorskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 23)
 9829. Sikorskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 26)
 9830. Silnicki Emil (Kielarski s. 237; kw. 187)
 9831. Silnicki Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146c)
 9832. Siłach Marcin (Kielarski s. 280; kw. 238)
 9833. Siła-Nowicki Władysław (Przewodnik 2002 s. 257; kw. 195)
 9834. Simmajer Modrzejewski Gustaw (Kielarski s. ?; kw. 85)
 9835. Simmler Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 225; zm. 1878; kw. 64)
 9836. Simmlerowa Julia (Szenic T.3, s. 304; zm. 1911; 67)
 9837. Simon Elżbieta z d. Godzińska, de (kw. 38)
 9838. Simon Gustaw (zm. 11.07.1941; kw. 30 wpr.)
 9839. Simon Julian (zm. 1916; kw. 30 wpr.)
 9840. Simon Zofia (zm. 5.10.1939; kw. 30 wpr.)
 9841. Simonicz Jan (Szenic T.2, s. 11; zm. 1851)
 9842. Simon-Pietkiewiczowa Jadwiga zob. Pietkiewicz Jadwiga z d. Simon
 9843. Singer, rodzina (Kielarski s. 90; kw. 22)
 9844. Sioma Józef (Kielarski s. 246; kw. 125)
 9845. Sionek Apolinary (zm. 22.03.1967; kw. II)
 9846. Sionek Zofia z d. Kucharczyk (zm. 4.10.1974; kw. II)
 9847. Siostry Felicjanki (Przewodnik 1982 s. 57; kw. 180)
 9848. Siostry Miłosierdzia (Kielarski s. 252; Przewodnik 1982 s. 161; kw. 193)
 9849. Siostry Miłosierdzia sanitariuszki szpitala Dzieciątka Jezus poległe 25.IX.1939 r. (Kielarski s. 235; Przewodnik 1982 s. 154; kw. 185)
 9850. Siostry Miłosierdzia zmarłe od 1867 r. (Przewodnik 1982 s. 154; kw. 185)
 9851. Siostry Miłosierdzia zmarłe od 1898 r. (Kielarski s. 289; Przewodnik 1982 s. 210; kw. 244)
 9852. Siostry Miłosierdzia zmarłe od 1919 r. (Kielarski s. 300; Przewodnik 1982 s. 217; kw. 299)
 9853. Siostry Towarzystwa Pielęgnowania Chorych św. Józefa "Przytulisko" (Kielarski s. 256; kw. 196)
 9854. Siostry Towarzystwa Pielęgnowania Chorych św. Józefa "Przytulisko" (Kielarski s. 300; Przewodnik 1982 s. 217; kw. 298)
 9855. Sipak Apolonia z d. Cwyl (zm. 15.06.1974; kw. I)
 9856. Sitkiewicz Józefa z d. Dziemska 1o voto Fecht (Kielarski s. 282; kw. 237)
 9857. Siwczyńska Helena z d. Kilińska (zm. 1979; kw. 20)
 9858. Siwczyński Adam (zm. 1907; kw. I)
 9859. Siwczyński Andrzej (zm. 1924; kw. I)
 9860. Siwczyński Henryk (zm. 1925; kw. I)
 9861. Siwczyński Jerzy (zm. 1944; kw. I)
 9862. Siwczyński Władysław (zm. 1968; kw. 20)
 9863. Siwiński Edward (Album Powązek 1915; Kielarski s. 29; Przewodnik 1982 s. 27, 53; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 77; zm. 1897; kw. 5)
 9864. Siwiński Władysław (Przewodnik 2002 s. 83; kw. 5)
 9865. Siwkowska Janina z d. Welke (Przewodnik 2002 s. 161; kw. 170)
 9866. Skabowski Tadeusz (zm. 1920)
 9867. Skalski Karol (Wójcicki T.1, s.114, T.2, s.228)
 9868. Skangiel Edward (zm. 1985; kw. 38)
 9869. Skangiel Zofia z d. Gulbis (zm. 2000; kw. 38)
 9870. Skarbek Fryderyk Florian (Album Powązek 1915; Kielarski s. 132; Przewodnik 1982 s. 96; Szenic T.2, s. 164; zm. 1866; kw. 173)
 9871. Skarbek Ludwika (Wójcicki T.3, s. 227)
 9872. Skarbek, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 173)
 9873. Skarbek-Malczewska Walentyna (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 47)
 9874. Skarbek-Malczewski Franciszek (Przewodnik 1982 s. 75; Szenic T.1, s. 136; zm. 1819; katakumby na wpr; kw. 14/16)
 9875. Skarzyńska Bronisława (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 8)
 9876. Skawiński Stanisław (Przewodnik 2002 s. 267; kw. 214)
 9877. Skiba Henryk (zm. 13.04.2004; kw. B)
 9878. Skiba Wołody zob. Sabowski Władysław
 9879. Skiba-Kamińska Melania z d. Perkowska (zm. 17.11.1982; kw. 18)
 9880. Skibicka Aniela z d. Stodólska (zm. 22.01.1910; kw. I)
 9881. Skibicka Helena (Wójcicki T.2, s. 27)
 9882. Skibicka Julianna (Wójcicki T.2, s. 27)
 9883. Skibicka Karolina (Wójcicki T.1, s. 77)
 9884. Skibicka Nimfa (zm. 29.06.1902; kw. I)
 9885. Skibicki Franciszek (zm. 8.01.1882; kw. I)
 9886. Skibicki Julian (zm. 24.10.1903; kw. I)
 9887. Skibicki Stasio (zm. 2.09.1882; kw. I)
 9888. Skibińska Irena z d. Kuszelewska (kw. 65)
 9889. Skibińska Marya (zm. 11.07.1892; kw. 39)
 9890. Skibiński Aleksy (zm. 18.08.1885; kw. 39)
 9891. Skibiński Bohdan (Kielarski s. 257; Przewodnik 2002 s. 88; kw. 196)
 9892. Skibiński Felicyan Romuald (zm. 29.10.1852; kw. 39)
 9893. Skibiński Maryan Ludwik (zm. 5.05.1855; kw. 39)
 9894. Skibniewska Zofia z d. Kotkowska (zm. 29.12.1972; kw. II)
 9895. Skibniewski Stanisław (zm. 10.06.1881; kw. IV)
 9896. Skibniewski Wacław (zm. 14.02.1877; kw. IV)
 9897. Skibniewski Włodzimierz (zm. 19.02.1877; kw. II)
 9898. Skibniewski Zygmunt (I) (zm. 25.05.1922; kw. II)
 9899. Skibniewski Zygmunt (II) (Przewodnik 2002 s. 216; zm. 1994; kw. 76)
 9900. Skierski Kazimierz Zenon (Przewodnik 1982 s. 147-148; kw. 76)
 9901. Skierski Leonard (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 9902. Skimbrowicz Hipolit (Album Powązek 1915; Kielarski s. 119; Szenic T.2, s. 308; zm. 1880; kw. 161)
 9903. Skirgajłło Eugeniusz (zm. 3.04.1953; kw. 17)
 9904. Skirgajłło Maria z d. Plocer (zm. 20.05.1925; kw. 17)
 9905. Skiwiński Leon (Kielarski s. 165; Aleja Katakumbowa filar 35)
 9906. Skiwska Izabela z d. Szaniawska (Szenic T.3, s. 319; zm. 1913)
 9907. Skiwski Emil (Kielarski s. 166; Przewodnik 2002 s. 41, 50, 131; Szenic T.3, s. 27; zm. 1892; Aleja Katakumbowa filar 25 na wpr.; kw. 10)
 9908. Skiwskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 35)
 9909. Składanek Janina (zm. 8.02.1965; kw. II)
 9910. Składkowski Miłosz (Kielarski s. 265; kw. 139)
 9911. Skłodowska Bronisława z d. Boguska (Przewodnik 2002 s. 155; Szenic T.2, s. 272; zm. 1878; kw. 164)
 9912. Skłodowski Alojzy (zm. 11.06.1982; kw. 17)
 9913. Skłodowski Aniela (kw. 17)
 9914. Skłodowski Gracjan (zm. 23.12.2001; kw. 17)
 9915. Skłodowski Helena (zm. 14.02.1978; kw. 17)
 9916. Skłodowski Hilary (zm. 21.12.1918; kw. 17)
 9917. Skłodowski Józef (Przewodnik 1982 s. 92; kw. 164)
 9918. Skłodowski Piotr (kw. 17)
 9919. Skłodowski Władysław (Przewodnik 1982 s. 92; kw. 164)
 9920. Skłodowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 155; kw. 164)
 9921. Skłodowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 17)
 9922. Skoczek Kasper (zm. 21.12.1966; kw. II)
 9923. Skoczek Władysław (Przewodnik 2002 s. 277; kw. 222)
 9924. Skoczylas Władysław (Kielarski s. 151; Przewodnik 1982 s. 77; Aleja Zasłużonych)
 9925. Skokowski Michał (Kielarski s. 251; kw. 194)
 9926. Skolimowski Rafał (Szenic T.1, s. 392; Wójcicki T.2, s.166; zm. 1848)
 9927. Skolimowski Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 207; kw. R)
 9928. Skomorowski Florian Adam (Szenic T.2, s. 74; Wójcicki T.3, s. 162; zm. 1855)
 9929. Skomorowski Władysław (kw. B)
 9930. Skonecka Anna (zm. 27.03.2003; kw. IV)
 9931. Skonecki Józef (zm. 4.07.1995; kw. IV)
 9932. Skonieczna Pelagia (Kielarski s. 266; kw. 215)
 9933. Skonieczny Czesław (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 215)
 9934. Skonieczny Teodor (zm. 1910nieznana)
 9935. Skorochód-Majewski Walenty (Przewodnik 2002 s. 198; Szenic T.1, s. 262; Wójcicki T.1, s. 84, 250; zm. 1835; kw. 29 wpr.)
 9936. Skorotowicz Katarzyna (zm. 14.06.1878; kw. N)
 9937. Skorupka Barbara Łucja (kw. B)
 9938. Skorupka Ignacy (Kielarski s. 289; Przewodnik 1982 s. 210; zm. 1920; kw. 244)
 9939. Skorupka Janina Ludwika (zm. 19.12.1922; kw. B)
 9940. Skorupka Jola (zm. 27.01.1949; kw. B)
 9941. Skorupka Maciej Bolesław (zm. 3.06.1941; kw. B)
 9942. Skorupka Maria Ludwika z d. Krokoszyńska (zm. 16.01.1949; kw. B)
 9943. Skorupka Stanisław Jan (kw. B)
 9944. Skorupka Zdzisław Wincenty (zm. 20.02.1965; kw. B)
 9945. Skorupka Zofia (zm. 11.09.1993; kw. B)
 9946. Skorupska Maria z d. Ostrowska (zm. 27.05.1936; kw. 33)
 9947. Skorupski Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 208; zm. 1878; kw. 41)
 9948. Skorupski Eugeniusz (zm. 30.07.1944; kw. 33)
 9949. Skowroński Konstanty (Album Powązek 1915; zm. 1874; kw. 30)
 9950. Skowroński Roman (Kielarski s. 260; kw. 201)
 9951. Skowroński Zygmunt Wojciech (zm. 28.10.1988; kw. II)
 9952. Skórewicz Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 193; kw. 140)
 9953. Skrobańska Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 149; kw. 180)
 9954. Skroczyńska Maria z d. Openkowska (zm. 4.06.1965; kw. 46)
 9955. Skroczyński Wacław (zm. 29.05.1953; kw. 46)
 9956. Skrodzka Anna z d. Pomianowska (zm. 12.10.1888; kw. 27 wpr.)
 9957. Skrodzka Jadwiga z d. Cichowska (zm. 25.04.1859; kw. 20)
 9958. Skrodzki Józef Karol (Szenic T.1, s. 249; Wójcicki T.1, s.105; zm. 15.05.1832)
 9959. Skrodzki Ludwik (zm. 20.01.1883; kw. 27 wpr.)
 9960. Skrypij Stanisław (Przewodnik 1982 s. 198; kw. 226)
 9961. Skrzetuski Wincenty Bartłomiej (Szenic T.1, s. 35; Wójcicki T.2, s. 189; zm 1791)
 9962. Skrzynecki Aleksander (zm. 22.12.185; kw. 17)
 9963. Skrzynecki Antoni (zm. 20.04.1845; kw. 17)
 9964. Skrzyńska Janina (kw. 175)
 9965. Skrzyński Jerzy (kw. 175)
 9966. Skrzyński Józef (zm. 1916; kw. 20)
 9967. Skrzyński Stefan (zm. 11.09.1913; kw. 20)
 9968. Skrzypek Jadwiga z d. Plis (zm. 23.08.1995; kw. 45)
 9969. Skrzypek Józef (Przewodnik 1982 s. 167; kw. 129)
 9970. Skrzypiński Piotr (Szenic T.3, s. 150; zm. 1902)
 9971. Skrzypkowski Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 89; Aleja Zasłużonych)
 9972. Skupiewski Julian (Kielarski s. 254; kw. 189)
 9973. Skuratowicz Piotr (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 9974. Skurska Maria (Przewodnik 2002 s. 220; kw. 116)
 9975. Skutnicki Maksymilian (zm. 18.05.1867; kw. B)
 9976. Skutnicki Wincenty (zm. 21.02.1872; kw. B)
 9977. Skwarcow Julia z d. Jasińska (Kielarski s. 50; kw. 23)
 9978. Skwarczewska Amelia z d. Obrebska (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 9979. Skwarczewski Adolf (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 9980. Skwarczewski Gabriel (Przewodnik 2002 s. 258; kw. 194)
 9981. Skwarczyński Adam (Przewodnik 1982 s. 202; kw. 229 przed)
 9982. Skwarska Halina z d. Dobrzyńska (zm. 1988; kw. II)
 9983. Skwarski Zygmunt (zm. 1995; kw. II)
 9984. Slawińska Jadwiga z d. Bełżyńska 1o voto Bohusz (zm. 22.02.1987; kw. 20)
 9985. Slepitzka Józef (Kielarski s. 159; katakumby filar 26-27)
 9986. Slósarska Blanka Gładysz (zm. 31.07.1971; kw. 19)
 9987. Slósarska Stefania z d. Grzybowska (zm. 30.01.1958; kw. 19)
 9988. Slósarska Zofia z d. Słojewska 1o voto Jeske (kw. 19)
 9989. Slósarski Ludwik (zm. 28.08.1999; kw. 19)
 9990. Slósarski Michał (zm. 4.08.1944; kw. 19)
 9991. Slósarski Tadeusz (zm. 26.02.1974; kw. 19)
 9992. Sluricka Olimpia z d. Mokrzycka (zm. 04.1883; kw. 21)
 9993. Sławińska Florentyna z d. Winnicka (zm. 11.05.1880; kw. IV)
 9994. Sławiński Fabian Ferdynand (Kielarski s. 296; kw. 271)
 9995. Sławiński Kazimierz (Kielarski s. 305; Przewodnik 2002 s. 289; kw. 315)
 9996. Sławiński Władysław (zm. 16.11.1880; kw. IV)
 9997. Sławiński Zdzisław (Kielarski s. 30; kw. 5)
 9998. Sławoj-Składkowski Felicjan (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 139 (grób symboliczny))
 9999. Sławomirska Barbara z d. Rejner (zm. 30.12.1951; kw. O)
 10000. Słoczyński Wojciech (Szenic T.2, s. 151; zm. 1864)
 10001. Słodziński Walery (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 50)
 10002. Słojewska Leokadia z d. Trzaskowska (zm. 13.02.1940; kw. 19)
 10003. Słojewski Aleksander (zm. 19.09.1944; kw. 19)
 10004. Słomczyńska Helena (Przewodnik 2002 s. 152; kw. 157)
 10005. Słomczyński Adam (Przewodnik 2002 s. 152; kw. 157)
 10006. Słomińska Irena z d. Delff (zm. 12.08.1946; kw. 20)
 10007. Słomińska Karolina z d. Opalska (zm. 21.01.1874; kw. 20)
 10008. Słomińska Ludwika (I) (zm. 20.08.1863; kw. 20)
 10009. Słomińska Ludwika (II) (zm. 4.05.1876; kw. 20)
 10010. Słomińska Teresa z d. Paszkiewicz (Kielarski s. 260; Przewodnik 2002 s. 265; kw. 201)
 10011. Słomińska Władysława z d. Wyszomirska (kw. 20)
 10012. Słomiński Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1884; kw. 43)
 10013. Słomiński Franciszek (zm. 17.04.1873; kw. 20)
 10014. Słomiński Jan (zm. 27.10.1948; kw. 20)
 10015. Słomiński Ludwik (zm. 25.11.1952; kw. 20)
 10016. Słomiński Zygmunt (Przewodnik 1982 s. 184; kw. 201)
 10017. Słoniewski Julian Juliusz (zm. 1920)
 10018. Słonimski Stanisław (Szenic T.3, s. 359; zm. 1916)
 10019. Słoński Bolesław (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 278)
 10020. Słoński Edward (Kielarski s. 286; Przewodnik 2002 s. 280; kw. 233)
 10021. Słoński Stanisław (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 101)
 10022. Słowik Genowefa (zm. 6.09.1970; kw. IV)
 10023. Słowikowska Halina z d. Pawlak (zm. 19.07.1987; kw. 42)
 10024. Słowikowski Józef (Kielarski s. 70; kw. 36)
 10025. Słowikowski Stefan (zm. 1919)
 10026. Słubicka Jadwiga z d. Białowąs (zm. 1975; kw. 38)
 10027. Słubicki Eugeniusz (zm. 29.02.1876; kw. 21)
 10028. Słubickich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 48klin ul. Powązkowskiej i Tatarskiej)
 10029. Słucki Józef (Album Powązek 1915; zm. 1876; kw. 93)
 10030. Słupecki Józef (Kielarski s. 161; katakumby filar 43)
 10031. Smardzewska Felicja (zm. 19.03.1967; kw. 20)
 10032. Smardzewski Tadeusz (zm. 16.10.1989; kw. 20 lub 20)
 10033. Smarzewska Aniela z d. Bojarska (zm. 19.11.1880; kw. 21)
 10034. Smarzewski Andrzej (zm. 25.03.1876; kw. 21)
 10035. Smaszewska Emilia z d. Jungów 1o voto Schmidt (zm. 19.03.1869; kw. B)
 10036. Smaszewski Bonawentura (zm. 10.04.1868; kw. B)
 10037. Smichowska Czesława z d. Kuliszewska (kw. 27 wpr.)
 10038. Smidowicz Edward (Kielarski s. 147; kw. III)
 10039. Smoczarska Eugenia z d. Bogdańska (zm. 19.10.2000; kw. 12)
 10040. Smoczyńska Anna z d. Palińska (kw. 18)
 10041. Smoczyńska Janina z d. Świda (zm. 13.09.1978; kw. IV)
 10042. Smoczyński Jan (Album Powązek 1915; zm. 1868; kw. 18)
 10043. Smogorzewski Kazimierz Maciej (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 228)
 10044. Smolak Józef (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 32-33)
 10045. Smoleńska Anna (pseud. Hanka) (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221 (grób symboliczny))
 10046. Smoleńska Danuta z d. Tomaszewska (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 10047. Smoleńska Eugenia (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 10048. Smoleńska Jadwiga (kw. N)
 10049. Smoleńska Janina (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 10050. Smoleńska Józefa z d. Ratajska (zm. 10.01.1881; kw. 30 wpr.)
 10051. Smoleńska Maria (zm. 31.01.1982; kw. N)
 10052. Smoleńska, rodzina (Przewodnik 2002 s. 58; kw. 51)
 10053. Smoleński Dyonizy (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 1)
 10054. Smoleński Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 71)
 10055. Smoleński Kazimierz (I) (Przewodnik 2002 s. 276 zm. 1943; kw. 221)
 10056. Smoleński Kazimierz (II) (zm. 16.12.1963; kw. N)
 10057. Smoleński Ksawery (Album Powązek 1915; Kielarski s. 213; Przewodnik 1982 s. 33, 135; zm. 1910; kw. 51)
 10058. Smoleński Maciej (zm. 22.01.1876; kw. 21)
 10059. Smoleński Wiktor Ksawery (Kielarski s. 219; kw. 51)
 10060. Smoleński Władysław (Kielarski s. 219; Przewodnik 2002 s. 85, 203; kw. 69)
 10061. Smolikowska Izabela (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 28)
 10062. Smolikowska Kazimiera (kw. 19)
 10063. Smolikowska Wanda (zm. 27.07.1862; kw. 19)
 10064. Smolińska Maria z d. Płachetko (zm. 1.01.1977; kw. 30 wpr.)
 10065. Smoliński Hieronim (Kielarski s. 265; kw. 215)
 10066. Smoliński Stanisław (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 10067. Smorański Tomasz (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 200)
 10068. Smorawiński Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 10069. Smorczewska Natalia z d. Paradowska (zm. 24.12.1881; kw. 20)
 10070. Smosarska-Protassewiczowa Jadwiga zob. Protassewicz Jadwiga z d. Smosarska (właść. Asmosarska)
 10071. Smosarski Kazimierz (zm. 1920; kw. 210)
 10072. Smólski Stefan (Kielarski s. 292; kw. 257a)
 10073. Smulikowski Julian zob. Kotwicz-Smulikowski
 10074. Smyk Tekla (kw. 43)
 10075. Snarska Aniela z d. Piasecka (zm. 14.05.1850; kw. 38)
 10076. Sniadkowska Sabina (zm. 14.04.1873; kw. 175)
 10077. Sniadowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1887; kw. 1)
 10078. Sobatowska Cezaryna Waleria (zm. 7.02.1880; kw. 176)
 10079. Sobatowska Stanisława (zm. 15.10.1881; kw. 176)
 10080. Sobatowska Waleria (zm. 15.04.1878; kw. 176)
 10081. Sobatowski Bronisław (zm. 31.01.1936; kw. 176)
 10082. Sobatowski Wilhelm (zm. 4.04.1888; kw. 176)
 10083. Sobczak Janina z d. Groszkiewicz (Kielarski s. 299; kw. 284b)
 10084. Sobczyk Katarzyna (zm. 2010katakumby)
 10085. Sobczyńska Agnieszka z d. Magnuska (zm. 22.11.1904; kw. IV)
 10086. Sobczyńska Cecylia (zm. 13.03.2006; kw. B)
 10087. Sobczyńska Helena (zm. 1950; kw. B)
 10088. Sobestyański Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 53)
 10089. Sobieniowski Florian (Przewodnik 2002 s. 146; Aleja Zasłużonych)
 10090. Sobierański Wacław (Album Powązek 1915; kw. 183)
 10091. Sobierańskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 183)
 10092. Sobieska Jadwiga z d. Pietruszyńska (Przewodnik 2002 s. 228; kw. 112)
 10093. Sobieski Marian (Przewodnik 1982 s. 166; kw. 126)
 10094. Sobieski Michał (Szenic T.1, s. 375; zm. 1847)
 10095. Sobieskich, rodzina (Kielarski s. 138; kw. 28 wpr.)
 10096. Sobieszczański Franciszek Maksymilian (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 273; zm. 1878; kw. 14 lub 45)
 10097. Sobiszewski Aleksander (Przewodnik 1982 s. 209; kw. 250)
 10098. Sobiszewski Ryszard (Przewodnik 1982 s. 209; kw. 250)
 10099. Sobniewski Florian (Przewodnik 2002 s. 64; Aleja Zasłużonych)
 10100. Sobocka Barbara z d. Neer (zm. 28.11.1911; kw. 15)
 10101. Sobocka Maryanna (zm. 10.08.1852; kw. 18)
 10102. Sobocki Józef (zm. 22.03.1905; kw. 15)
 10103. Sobolewska Eugenia Wiktoria (zm. 18.02.1967; kw. 18)
 10104. Sobolewski Marian (zm. 1948; kw. 30 wpr.)
 10105. Sobolewski Michał (Kielarski s. 290; kw. 246)
 10106. Sobolewskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 10107. Sobotowska Janina z d. Modra (zm. 4.04.1980; kw. 42)
 10108. Sochacki Aleksander (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. F/G)
 10109. Sokolińska Alicja z d. Bandurska 1o voto Olszanowska (zm. 31.07.1970; kw. 42)
 10110. Sokolnicki Józef (Kielarski s. 55; kw. 43)
 10111. Sokolnicki Michał (Wójcicki T.3, s. 7)
 10112. Sokołowska Alicja z d. Fuchs (zm. 11.05.1972; kw. 25)
 10113. Sokołowska Jadwiga z d. Grabowska (zm. 24.10.1988; kw. 15)
 10114. Sokołowska Klementyna z d. Krasnowska (zm. 14.08.1956; kw. 21)
 10115. Sokołowska Marja z d. Szczygielska (zm. 8.09.1874; kw. 19)
 10116. Sokołowska Teofila z d. Rembielińska (kw. II)
 10117. Sokołowska Wanda z d. Grundzach (zm. 9.12.1960; kw. 15)
 10118. Sokołowska Zofia z d. Dšbrowska 1o voto Zaborska (zm.21.05.1980; kw. 226)
 10119. Sokołowska-Ernstowa Janina z d. Łukaszewicz (zm. 3.05.1967; kw. 15)
 10120. Sokołowski Alfred (Kielarski s. 124; Przewodnik 2002 s. 85, 156; kw. 166)
 10121. Sokołowski Alfred (Przewodnik 2002 s. 85, 156; zm.1924; kw. 166)
 10122. Sokołowski Hieronim (kw. 166)
 10123. Sokołowski Feliks (zm. 9.03.1964; kw. 226)
 10124. Sokołowski Paweł (kw. II)
 10125. Sokołowski Piotr Roman (Kielarski s. 235; kw. 184)
 10126. Sokołowski Sławomir (zm. 29.06.1974; kw. 21)
 10127. Sokołowski Tadeusz (zm. 25.06.1970; kw. 15)
 10128. Sokołowski Tadeusz Eugeniusz (Przewodnik 1982 s. 207; kw. 257)
 10129. Sokołowski Zygmunt (zm. 12.03.1932; kw. 15)
 10130. Sokołowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 8)
 10131. Solska Irena (Przewodnik 2002 s. 63, 142; Aleja Zasłużonych)
 10132. Sołłohub-Dowoyno Stanisław (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 10133. Sołtan Andrzej (Przewodnik 1982 s. 87; Aleja Zasłużonych)
 10134. Sołtan Maria (Przewodnik 2002 s. 144; Aleja Zasłużonych)
 10135. Sołtan Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 227; kw. 126)
 10136. Sołtykiewicz Michał (Przewodnik 2002 s. 131; Aleja Katakumbowa filar 34 wpr.; kw. 14)
 10137. Sołtyków, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 30)
 10138. Sommer Ferdynand (zm. 4.12.1892; kw. 21)
 10139. Sommer Karol (kw. 20)
 10140. Sommer Maria z d. Dziekońska (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 58)
 10141. Sommer Stanisław (Album Powązek 1915; kw. 5)
 10142. Sommer Wojciech (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 178)
 10143. Sommer, rodzina (I) (Album Powązek 1915; kw. 5)
 10144. Sommer, rodzina (II) (Album Powązek 1915; kw. 3)
 10145. Sommer, rodzina (III) (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 10146. Sonenberg Anna z d. Piaszczyńska (kw. 5)
 10147. Sonnenberg Anna (Szenic T.1, s. 293; Wójcicki T.1, s. 186; zm. 1839)
 10148. Sonnenberg Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 75; Przewodnik 2002 s. 43; zm. 1904; kw. 34)
 10149. Sonnenberg, rodzina (Przewodnik 1982 s. 25, 105; kw. 34)
 10150. Soołowski Tadeusz (zm. 25.06.1970; kw. 15)
 10151. Sopoćko Zochna z d. Spryszyńska (Kielarski s. 189; kw. E)
 10152. Sosiński Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 77)
 10153. Sosnkowska Jadwiga z d. Żukowska (Przewodnik 2002 s. 70, 116; kw. 8)
 10154. Sosnkowskich, rodzina (Kielarski s. 107; kw. 8)
 10155. Sosnowska Władysława z d. Rzodkiewicz (zm. 1970; kw. 88)
 10156. Sosnowska Władysława zob. Feist Władysława z d. Rybicka 1o voto Ordon-Sosnowska
 10157. Sosnowski Gustaw (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 254)
 10158. Sosnowski Hipolit (Album Powązek 1915; Kielarski s. 98; zm. 1910; kw. 14)
 10159. Sosnowski Jakub (Kielarski s. ?; kw. F)
 10160. Sosnowski Jan Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 173; kw. 83)
 10161. Sosnowski Jerzy (zm. 1920; kw. 88)
 10162. Sosnowski Kacper (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 173; zm. 1911; kw. 83)
 10163. Sosnowski Napoleon (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 261)
 10164. Sosnowski Oskar (Przewodnik 1982 s. 148; zm. 1944; kw. 88)
 10165. Sosnowski Stanisław (zm. 1944; kw. 88)
 10166. Sosnowski Stefan (kw. 19)
 10167. Sowińska Eleonora z d. Korzeniowska (zm. 23.04.1863; kw. 37)
 10168. Sowiński Wincenty (zm. 1.11.1904; kw. 37)
 10169. Spaeht Fryderyk (Wójcicki T.3, s. 252)
 10170. Spasowicz Tomasz (Przewodnik 2002 s. 208; kw. O)
 10171. Spiess Jadwiga z d. Simmler (Przewodnik 2002 s. 273; kw. 205)
 10172. Spiess Ludwik (Przewodnik 1982 s. 26, 188; kw. 205)
 10173. Spiess Stefan (Kielarski s. 274; Przewodnik 2002 s. 45, 81, 273; kw. 205)
 10174. Spiess, rodzina (Przewodnik 2002 s. 45, 81; kw. 205)
 10175. Spiski Jan Augustyn (Szenic T.1, s. 333; Wójcicki T.1, s. 96, 255; zm. 1844)
 10176. Spokorny Maurycy (Przewodnik 2002 s. 59, 275; kw. 220)
 10177. Sporzyński Ksawery (Kielarski s. ?; kw. 79)
 10178. Spółdzielcy "Społem" (Przewodnik 1982 s. 196; kw. 150)
 10179. Sprusińska Balbina (zm. 22.05.1917; kw. N)
 10180. Sprusińska Józefa (zm. 1.05.1963; kw. N)
 10181. Sprusiński Józef (zm. 14.10.1927; kw. N)
 10182. Sprusiński Kazimierz (zm. 25.09.1940; kw. N)
 10183. Sprusiński Zbigniew (zm. 9.02.1944; kw. N)
 10184. Spryszyński Antoni (Kielarski s. 189; kw. E)
 10185. Spryszyńskia Felicja z d. Gajewska (Kielarski s. 189; kw. E)
 10186. Spychalskich, rodzina (kw. 27 wpr.)
 10187. Sroczyńskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 10188. Sroka Bronisław (zm. 1920; kw. 168)
 10189. Sroka Maksymilian (zm. 16.08.1917; kw. 30 wpr.)
 10190. Sroka Marja (zm. 1935; kw. 30 wpr.)
 10191. Srokowa Maria z d. Kopeć (Przewodnik 2002 s. 226pod murem ul. Tatarskiej wpr.; kw. e)
 10192. Srokowski Mieczysław zob. Jastrzębiec-Srokowski
 10193. Stabrowska Gabryela (zm. 15.11.1903; kw. 28 wpr.)
 10194. Stabrowska Helena (zm. 1947; kw. 28 wpr.)
 10195. Stabrowska Julia (zm. 1974; kw. 28 wpr.)
 10196. Stabrowski Józef (zm. 23.10.1879; kw. 25 wpr.)
 10197. Stabrowski Kazimierz (Kielarski s. 272; Przewodnik 2002 s. 273; zm. 1929; kw. 205)
 10198. Stachorska Izelda z d. Bergier (zm. 9.08.1894; kw. I)
 10199. Stachowicz (4-ro dzieci) (kw. 32 wpr.)
 10200. Stachowicz Anna z d. Kałczyńska (zm. 15.02.1928; kw. 43)
 10201. Stachowicz Henryk (zm. 5.03.1964; kw. 43)
 10202. Stachowicz Józio (zm. 25.03.1905; kw. 43)
 10203. Stachowicz Ludwik (zm. 17.12.1931; kw. 43)
 10204. Stachowicz Małgorzata (zm. 10.12.1932; kw. 32 wpr.)
 10205. Stachowicz Stefania (zm. 2.11.1990; kw. 43)
 10206. Stachowski Stanisław (zm. 9.12.1878; kw. 189)
 10207. Stachórska Aleksandra (zm. 30.01.1919; kw. I)
 10208. Stachórska Kazimiera (zm. 2.07.1935; kw. I)
 10209. Stachórski Ignacy (zm. 7.09.1902; kw. I)
 10210. Stachurska Pelagia z d. Ogonowicz (zm. 1.07.1870; kw. 19)
 10211. Stadnicka Aniela z d. Lewiszewska (zm. 14.02.1967; kw. II)
 10212. Staff Leopold (Przewodnik 2002 s. 63, 141; Aleja Zasłużonych)
 10213. Stalewski Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1873; kw. 3)
 10214. Stalska Józefa z d. Dorosiewicz (zm. 18.06.1887; kw. 18)
 10215. Stalski Łukasz (zm. 1886; kw. 18)
 10216. Stanek Andrzej Rafał (zm. 17.02.1998; kw. 36)
 10217. Stanek Paweł (zm. 28.09.1959; kw. 36)
 10218. Staniewicz Leon (Przewodnik 1982 s. 204; kw. 236)
 10219. Staniewska Malwina (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 40)
 10220. Staniewski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1870; kw. 40)
 10221. Staniewski Mieczysław (Kielarski s. 282; Przewodnik 1982 s. 204; kw. 237)
 10222. Stanisława Strzelecka (Szenic T.3, s. 193; zm. 1905)
 10223. Stanisławska Czesława (zm. 24.05.1996; kw. I)
 10224. Stanisławska Zofia z d. Hawrukowa (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 146)
 10225. Stanisławski Józef (zm. 1.01.1967; kw. I)
 10226. Stanisławski Stanisław (Bratman) (Przewodnik 1982 s. 95; zm. 1941; kw. 171)
 10227. Stanisławski Wiesław (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 144)
 10228. Stanisławski Zbigniew (zm. 11.10.2002; kw. I)
 10229. Stanisławskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 10230. Staniszewski kameduła (Wójcicki T.3, s. 213)
 10231. Staniszewski Wacław (zm. 1920)
 10232. Staniszkis Witold Teofil (Przewodnik 1982 s. 192; kw. 213)
 10233. Stankiewicz Adela z d. Lesznowska (Kielarski s. 121; kw. 162)
 10234. Stankiewicz Bolesław (zm. 5.10.1921; kw. 175)
 10235. Stankiewicz Helena z d. Gundelach (zm. 9.08.1907; kw. 32 wpr.)
 10236. Stankiewicz Helena z d. Szląskowska (zm. 1943; kw. 175)
 10237. Stankiewicz Irenka (kw. 166)
 10238. Stankiewicz Józef (Szenic T.2, s. 237; zm. 1874)
 10239. Stankiewicz Kazimierz (zm. 20.10.1932; kw. 32 wpr.)
 10240. Stankiewicz Maria (zm. 9.11.1918; kw. B)
 10241. Stankiewicz Michał (Szenic T.3, s. 161; zm. 1903)
 10242. Stankiewicz Tadzio (kw. 166)
 10243. Stankiewicz Urban (Kielarski s. 124; kw. 166)
 10244. Stankiewicz Wisia (zm. 27.09.1939; kw. 73)
 10245. Stankiewicz, rodzina (Kielarski s. 124; kw. 166)
 10246. Stankiewicz, rodzina (kw. 21)
 10247. Stankiewiczówna Zofia (Przewodnik 1982 s. 169; kw. 101)
 10248. Stano Jan (Szenic T.3, s. 27; zm. 1892)
 10249. Starak Bogusława (zm. 19.07.1996; kw. 30 wpr.)
 10250. Starak Stefania (zm. 8.01.1998; kw. 30 wpr.)
 10251. Starczewski Jan (Przewodnik 2002 s. 270; kw. 209)
 10252. Starorypińska Kazimiera z d. Maliszewska (zm. 9.08.1891; kw. 18)
 10253. Starorypińska Maria z d. Brajensz (zm. 15.04.1952; kw. 18)
 10254. Starorypiński Karol (Album Powązek 1915; zm. 1884; kw. 16)
 10255. Starorypiński Mieczysław (zm. 14.06.1932; kw. 18)
 10256. Starostecki Aleksander Ludomir (zm. 1919; kw. 259)
 10257. Starykoń-Wielogłowski Artur Wacław (Przewodnik 2002 s. 233; kw. 144)
 10258. Starzeńska Ewa z d. Ścibor-Rylska (zm. 1942; kw. 3)
 10259. Starzycka Anna z d. Szostopolska (zm. 27.09.1917; kw. 31)
 10260. Starzycka Bronisława z d. Grodowska (zm. 12.1928; kw. 31)
 10261. Starzycka Eugenja (zm. 4.01.1920; kw. 31)
 10262. Starzycka Maria Magdalena (zm. 9.11.1982; kw. II)
 10263. Starzycka Sabina (zm. 21.11.1982; kw. II)
 10264. Starzycki Paweł (zm. 1.07.1915; kw. 31)
 10265. Starzycki Wacław (zm. 3.11.1915; kw. 31)
 10266. Starzyńska Halina (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 139)
 10267. Starzyńska Paulina z d. Chrzanowska (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 139)
 10268. Starzyński Antonina z d. Cygańska (zm. 25.04.1985; kw. B)
 10269. Starzyński Edward (zm. 15.02.1944; kw. B)
 10270. Starzyński Juliusz (Przewodnik 2002 s. 278; kw. 237)
 10271. Starzyński Mieczysław (zm. 11.08.2004; kw. B)
 10272. Starzyński Roman (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 139)
 10273. Starzyński Stanisław (Kielarski s. 290; kw. 248)
 10274. Starzyński Stefan (Przewodnik 2002 s. 63, 142; Aleja Zasłużonych (grób symboliczny))
 10275. Starzyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 10276. Stasiewicz-Jasiukowa Irena zob. Jasiuk Irena z d. Stasiewicz
 10277. Staszewska Eufemia (zm. 28.08.1968; kw. 44)
 10278. Staszewski Leonard (zm. 2006; kw. 44)
 10279. Staszewski Sylwester (zm. 1978; kw. 44)
 10280. Staszkowski Władysław (Kielarski s. 191; kw. 71)
 10281. Statkiewicz Jerzy (Przewodnik 2002 s. 232; kw. 136)
 10282. Statkowski Roman (Przewodnik 1982 s. 125klin ul. Powązkowskiej i Tatarskiej)
 10283. Stattler Henryk (Przewodnik 2002 s. 32, 130, 215; Szenic T.2, s. 264; zm. 1877; kw. 75)
 10284. Stattler Juliusz (Przewodnik po Powązkach 1906;; kw. 265)
 10285. Stattler Wojciech Kornel (Korneli) (Kielarski s. 82; Przewodnik 1982 s. 147; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 248; zm. 1875; kw. 26 lub 75)
 10286. Staweno Józefa (zm. 1935; kw. II)
 10287. Staweno Łucja z d. Żychowicz (zm. 1922; kw. II)
 10288. Stawikowska Teodora z d. Renkawek (zm. 20.09.1913; kw. 42)
 10289. Stawiński Fabian Ferdynand (Szenic T.3, s. 162; zm. 1903)
 10290. Stecki Antoni (Szenic T.3, s. 237; zm. 1908; 25.06.1908; kw. 30 wpr.)
 10291. Stecki Tytus Michał (zm. 21.09.1971; kw. 30 wpr.)
 10292. Stefani Eleonora (Kielarski s. 21; kw. 181)
 10293. Stefani Jan (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 21; Przewodnik 1982 s. 55; Szenic T.1, s. 214; Wójcicki T.1, s.67; zm. 1829; kw. 181)
 10294. Stefani Jan (II) (Kielarski s. 21; kw. 181)
 10295. Stefani Józef (Kielarski s. 21; Przewodnik 1982 s. 55; Szenic T.2, s. 254; zm. 1876; kw. 181)
 10296. Stefani Karolina (Kielarski s. 21; kw. 181)
 10297. Stefani Kazimierz (Kielarski s. 21; kw. 181)
 10298. Stefani Maria (Kielarski s. 21; kw. 181)
 10299. Stefanowicz Hanna z d. Nałkowska 1o voto Bickowa (Przewodnik 2002 s. 60, 275; zm. 1970; kw. 219)
 10300. Stefanowski Bohdan (Przewodnik 1982 s. 153-154; kw. 185)
 10301. Stefańska Jadwiga z d. Koskowska (zm. 6.07.1968; kw. IV)
 10302. Stefańska Katarzyna z d. Polemberska (zm. 1874; kw. IV)
 10303. Stefańska Marja Franciszka z d. Szylling (zm. 13.08.1913; kw. 31)
 10304. Stefańska Zofia (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 284 wpr.)
 10305. Stefański Czesław (zm. 24.09.1921; kw. 18)
 10306. Stefański Ignacy (zm. 7.05.1889; kw. 31)
 10307. Stefański Janusz (zm. 26.08.1965; kw. IV)
 10308. Stefański Michał (Kielarski s. ?; Przewodnik 2002 s. 121; 20.11.1936; kw. 19)
 10309. Stefański Wacław (zm. 4.09.1949; kw. IV)
 10310. Stefański Witold (Przewodnik 1982 s. 65; kw. 12)
 10311. Steinborn Adam (Przewodnik 2002 s. 203; kw. 69)
 10312. Steinkeller Joanna Magdalena z d. Falkowska (zm. 2005; kw. 199)
 10313. Steinkeller Rudolf (Szenic T.2, s. 134; zm. 1862)
 10314. Stelmachowski Andrzej (zm. 6.04.2009; kw. 18)
 10315. Stelmasiewicz Mieczysław (zm. 4.12.1912; kw. 86)
 10316. Stelmaszczyk Jerzy Władysław (zm. 1918; kw. 168)
 10317. Stempczyński Wacław (Kielarski s. 246; kw. 124)
 10318. Stempniowa Gabriela (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 136)
 10319. Stempowski Jerzy (pseud. Hostowiec Paweł) (Przewodnik 1982 s. 163; kw. 107)
 10320. Stempowski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 162; kw. 107)
 10321. Stepkowska Irena (zm. 1925; kw. 73)
 10322. Stetkiewicz Wacław (Przewodnik 2002 s. 165; kw. 176)
 10323. Stęczniewska Anna (zm. 14.03.1905; kw. 32 wpr.)
 10324. Stęczniewski Józefa (zm. 4.06.1872; kw. 32 wpr.)
 10325. Stęczniewski Władysław (zm. 15.02.1877; kw. 32 wpr.)
 10326. Stępińska Ludwika z d. Melechin (zm. 19.09.1911; kw. 17)
 10327. Stępińska Maria z d. Michałowska (zm. 1882; kw. 19)
 10328. Stępiński Aleksander (I) (zm. 31.08.1873; kw. 17)
 10329. Stępiński Aleksander (II) (zm. 10.08.1876; kw. 19)
 10330. Stępiński Wacław (zm. 1862; kw. 19)
 10331. Stępkowski Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1889; kw. 36)
 10332. Stępkowski Henryk (zm. 1920; kw. 233)
 10333. Stępkowski Mikołaj (Album Powązek 1915; zm. 1881; kw. 73)
 10334. Stępniewski Józef (zm. 15.05.1884; kw. 32 wpr.)
 10335. Stępowski Jarema (Przewodnik 2002 s. 294; zm. 2001; kw. 42)
 10336. Stępowski Kazimierz zob. Junosza-Stąpowski
 10337. Stępowski Marian (Przewodnik 1982 s. 195; kw. 150)
 10338. Stępowski Paweł Ryszard (zm. 1920; kw. 107)
 10339. Stich Czesław (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 10340. Stich, rodzina (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 10341. Sticha Czesław (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 34)
 10342. Stodólska Stefania (zm. 14.03.1989; kw. II)
 10343. Stodólski Władysław Roch (zm. 23.05.1971; kw. II)
 10344. Stojowska Amelcia (zm. 4.10.1893; kw. IV)
 10345. Stojowska Kamilla z d. Stojowska (zm. 7.07.1911; kw. IV)
 10346. Stojowska Karolina z d. Lemańska (zm. 7.03.1890; kw. IV)
 10347. Stojowska Marja (zm. 24.01.1906; kw. IV)
 10348. Stojowska Zofia (zm. 2.05.1960; kw. IV)
 10349. Stojowska Zofia z d. Wąsowska (zm. 26.05.1886; kw. IV)
 10350. Stojowski Hipolit (zm. 5.02.1881; kw. IV)
 10351. Stojowski Kazimierz (zm. 15.12.1876; kw. IV)
 10352. Stok Stefan (Przewodnik 2002 s. 226; kw. pod murem ul. Tatarskiej wpr. e)
 10353. Stok Stefan (Przewodnik 2002 s. 226pod murem ul. Tatarskiej wpr. e)
 10354. Stokłosa Józef (Kielarski s. 281; kw. 238)
 10355. Stokowska Halina (zm. 1922; kw. IV)
 10356. Stokowska Józefa (zm. 24.02.1932; kw. IV)
 10357. Stokowska Salomea (kw. 17)
 10358. Stokowska Zofia (zm. 18.08.1980; kw. IV)
 10359. Stokowski Jaś (zm. 25.01.1917; kw. IV)
 10360. Stokowski Jerzy (zm. 5.12.1985; kw. IV)
 10361. Stokowski Kwiryn (kw. 17)
 10362. Stokowski Mieczysław (I) (zm. 3.05.1935; kw. IV)
 10363. Stokowski Mieczysław (II) (zm. 21.01.1965; kw. IV)
 10364. Stokowski Tadeusz (zm. 1920; kw. 197)
 10365. Stolarska Ewa (zm. 5.06.2007; kw. 21)
 10366. Stolpe Alojzy (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 62; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 258; zm. 1876; kw. 4)
 10367. Stolpe Honorata z d. Laskowska (Szenic T.3, s. 12; zm. 1891)
 10368. Stołagiewicz Andrzej (zm. 10.09.1959; kw. D)
 10369. Stołagiewicz Ignacy (zm. 1915; kw. D)
 10370. Stołagiewicz Jadwiga (zm. 1983; kw. D)
 10371. Stołagiewicz Maria (zm. 11.07.1971; kw. D)
 10372. Stołagiewicz Stanisław (zm. 1900; kw. D)
 10373. Stołagiewicz Wacława z d. Śliczniakowska (zm. 9.12.1975; kw. D)
 10374. Stołagiewicz Zofja (zm. 1931; kw. D)
 10375. Stołowski Piotr (Kielarski s. 287; kw. 229)
 10376. Stołyhwo Jan (Kielarski s. 177; kw. 86)
 10377. Stołyhwo Maria z d. Brudzyńska (Kielarski s. 177; kw. 86)
 10378. Stołyhwo Marya z d. Rudnicka (zm. 15.04.1870; kw. 64)
 10379. Stołyhwo Piotr (zm. 24.05.1869; kw. 64)
 10380. Stołyhwo Wiktor (kw. 64)
 10381. Stońko Andrzej (Kielarski s. 174pod murem ul. Tatarskiej)
 10382. Stopczyk Jan (Szenic T.3, s. 132; zm. 1900)
 10383. Stopnicka Marta (zm. 27.08.1978; kw. R)
 10384. Strasburger Mieczysław (zm. 5.02.1930; kw. 84)
 10385. Strasburger Wanda z d. Saska (zm. 13.12.1957; kw. 84)
 10386. Strasz Maksymilian (Przewodnik 2002 s. 155; kw. 163)
 10387. Straszewicz Ludwik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 274; Przewodnik 2002 s. 275; Szenic T.3, s. 330; zm. 1913; kw. 219)
 10388. Straszewicz Stanisław (zm. 1920; kw. 26)
 10389. Straszewicz Zygmunt (Kielarski s. 281; Przewodnik 1982 s. 205; kw. 237)
 10390. Straszewski (Wójcicki T.3, s. 66)
 10391. Straszkiewicz Stanisław (Kielarski s. 283; kw. 235)
 10392. Straszyński Olgierd Marian (Przewodnik 1982 s. 214; kw. 284c)
 10393. Strawa Wacława (zm. 12.05.1978; kw. 44)
 10394. Strąbska Bronisława (kw. 19)
 10395. Strąbska Irena (zm. 6.05.2002; kw. 19)
 10396. Strąbska Marta (zm. 27.06.1960; kw. 19)
 10397. Strąbska Waleria (zm. 4.12.2006; kw. 19)
 10398. Strąbska Władysława (kw. 19)
 10399. Strąbski Aleksander (zm. 23.10.1944; kw. 19)
 10400. Strąbski Ignacy (zm. 6.03.1901; kw. 19)
 10401. Strąbski Przemysław (zm. 18.07.2007; kw. 19)
 10402. Strąbski Stanisław Jan (Szenic T.2, s. 84; Wójcicki T.3, s. 263; zm. 24.08.1857; kw. 19)
 10403. Streng Henryk zob. Włodarski Marek
 10404. Stroński Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 1)
 10405. Stroynowski Stanisław (Kielarski s. 297; kw. 73 lub 273)
 10406. Strómiło Tadeusz (zm. 1919; kw. 11)
 10407. Stróżewska Anna z d. Kwiatkowska (zm. 1925; kw. 32 wpr.)
 10408. Stróżewska Franciszka (zm. 21.02.188 ; kw. 32 wpr.)
 10409. Stróżewska Helena (zm. 1948; kw. 32 wpr.)
 10410. Stróżewska Józefa (zm. 1931; kw. 32 wpr.)
 10411. Stróżewski Józef (zm. 1872; kw. 32 wpr.)
 10412. Stróżewski Stanisław (zm. 1860; kw. 32 wpr.)
 10413. Stróżewski Zygmunt (zm. 1947; kw. 32 wpr.)
 10414. Strugólewska Maria Teresa z d. Piskiewicz (zm. 1927; kw. Q)
 10415. Strugólewska Stanisława Maria z d. Kozłowska (zm. 1974; kw. Q)
 10416. Strugólewski Aleksander Mirosław (zm. 1944; kw. Q)
 10417. Strugólewski Anatol Mirosław (zm. 1940; kw. Q)
 10418. Strugólewski Jan (zm. 1870; kw. Q)
 10419. Strugólewski Kazimierz Włodzimierz (zm. 1915; kw. Q)
 10420. Strusiński Józef (zm. 1916; kw. 30 wpr.)
 10421. Struszyński Marceli (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 239)
 10422. Struś Edmund (Kielarski s. 251; kw. 194)
 10423. Strybel Walenty (Album Powązek 1915; zm. 1866; kw. 31)
 10424. Strycharzewska Maria z d. Bigoszewska (zm. 13.01.1967; kw. 30 wpr.)
 10425. Strycharzewska Walentyna (zm. 21.11.1987; kw. 30 wpr.)
 10426. Strycharzewski Józefat (zm. 2.01.1940; kw. 30 wpr.)
 10427. Strycharzewski Stanisław (zm. 1.03.1971; kw. 30 wpr.)
 10428. Strycki Włodzimierz (Kielarski s. ?; kw. 254)
 10429. Strzałecki Antoni (Kielarski s. ?; kw. C)
 10430. Strzałecki Antoni Jan (Kielarski s. 145; Przewodnik 2002 s. 178; Szenic T.3, s. 88; zm. 1898; kw. C)
 10431. Strzałecki Jan (Kielarski s. 19; kw. 180)
 10432. Strzałecki Janusz (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 10433. Strzałecki Józef Justyn (Szenic T.2, s. 378; zm. 1889)
 10434. Strzałecki Stanisław (zm. 1920; kw. 221)
 10435. Strzałecki Wandalin (Szenic T.3, s. 370; zm. 1917)
 10436. Strzałeckich, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. C)
 10437. Strzałkowska Antonina z d. Cieszent (zm. 4.11.1907; kw. B)
 10438. Strzałkowski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 7 pod murem)
 10439. Strzałkowski Romek (Przewodnik 2002 s. 90, 108tablica na kościele)
 10440. Strzelec Antoni (Kielarski s. 243; kw. 120)
 10441. Strzelecka Stanisława (zm. 21.04.1931; kw. 32)
 10442. Strzelecki Antoni (Szenic T.2, s. 101; zm. 1859)
 10443. Strzelecki Edward (Przewodnik 1982 s. 198; kw. 226)
 10444. Strzelecki Jan (Przewodnik 2002 s. 225; kw. 119)
 10445. Strzelecki Marjan (zm. 17.12.1915; kw. 32)
 10446. Strzelecki Stefan (zm. 6.06.1938; kw. 32)
 10447. Strzembosz Adam (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 261)
 10448. Strzembosz Teresa (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 261)
 10449. Strzemień-Stroynowski Zbigniew (Kielarski s. 193; zm. 1920; kw. 73 lub 273)
 10450. Strzemińska [...] z d. Serdoff (zm. 1903; kw. 27 wpr.)
 10451. Strzemińska Julja z d. Mangett (zm. 10.04.1897; kw. 27 wpr.)
 10452. Strzemiński Ewaryst (zm. 1926; kw. 27 wpr.)
 10453. Strzeszewski Dionizy (zm. 7.03.1867; kw. B)
 10454. Strzeszewski Walenty (Album Powązek 1915; zm. 1847; kw. 93)
 10455. Strzyżewski Włodzimierz (zm. 1920)
 10456. studenci polegli w obronie Lwowa (Kielarski s. 284; kw. 234)
 10457. Studzińska Stefania (zm. 19.11.1970; kw. 31)
 10458. Studziński Andrzej (zm. 1941; kw. 31)
 10459. Studziński Karo! (Album Powązek 1915; Kielarski s. 62; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1883; kw. 27)
 10460. Studziński Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 220; kw. 92)
 10461. Studziński Tadeusz (zm. 2.01.2008; kw. 29)
 10462. Stulgińska Zofia z d. Kuszelewska (zm. 14.08.1972; kw. 65)
 10463. Stulgiński Henryk (zm. 17.07.1950; kw. 65)
 10464. Stummer (Sztummer) Jan (Kielarski s. 38; kw. 13)
 10465. Stummer Jan (Album Powązek 1915; zm. 1845; kw. 13)
 10466. Stupieniewicz Nicefor (zm. 1884; kw. 31)
 10467. Sturm Józef (Szenic T.2, s. 337; zm. 1883)
 10468. Stusińska Teofila z d. Łuniewska (zm. 21.02.1884; kw. I)
 10469. Stusiński Stanisław (zm. 20.10.1870; kw. I)
 10470. Styka Gabrjela (zm. 11.02.1898; kw. 199)
 10471. Stypułkowski Henryk (zm. 13.06.1903; kw. D)
 10472. Stypułkowski Jan (Szenic T.2, s. 75; Wójcicki T.3, s.143; zm. 1855)
 10473. Suchecka Wanda z d. Zaleska 1o voto Żaryn (zm. 24.11.1960; kw. 30 wpr.)
 10474. Sucheni Antoni (Kielarski s. 238; kw. Z)
 10475. Suchocki Józef (zm. 11.09.1899; kw. 73)
 10476. Suchodolska Maria z d. Bartczak (Przewodnik 2002 s. 206; kw. T)
 10477. Suchodolski Bogdan (Przewodnik 2002 s. 206; kw. T)
 10478. Suchodolski Witold (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154)
 10479. Suchońska Maria (zm. 1977; kw. 30 wpr.)
 10480. Sudra Marcin Jan (zm. 5.04.1976; kw. 30 wpr.)
 10481. Sudra Maria Żaryn (zm. 12.07.1993; kw. 30 wpr.)
 10482. Sudra Wiktor (zm. 4.07.1987; kw. 30 wpr.)
 10483. Suffczyńska Wanda z d. Oskulska (kw. 19)
 10484. Sujkowski Antoni (Przewodnik 1982 s. 219; kw. 343)
 10485. Sukiennicki Roman (zm. 1918; kw. 317)
 10486. Sulatycki Jan (zm. 8.01.1891; kw. 25)
 10487. Sulerzyska Teresa (Przewodnik 2002 s. 287; kw. 275)
 10488. Sulicki Edward (Album Powązek 1915; Kielarski s. 23; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 339; zm. 1884; kw. 181)
 10489. Suligowski Adolf (Kielarski s. 185; Przewodnik 1982 s. 142; kw. D)
 10490. Sulikowska Irena z d. Wojtaśkiewicz 1o voto Waszkiewicz (zm. 11.09.2001; kw. 64)
 10491. Sulikowska Tekla z d. Wiszniewska (zm. 4.04.1875; kw. 64)
 10492. Sulikowski Henryk (zm. 11.11.1892; kw. 21)
 10493. Sulikowski Stefan (zm. 1.06.1998; kw. 64)
 10494. Sulima-Zadarnowski Stanisław (pseud. Ratold) (Kielarski s. 282; kw. 236)
 10495. Sulimierska Bogumiła z d. Bambska (zm. 31.12.1991; kw. D)
 10496. Sulimierska Jadwiga z d. Różycka (zm. 16.05.1949; kw. D)
 10497. Sulimierska Joanna z d. Szołowska (zm. 1.02.1896; kw. D)
 10498. Sulimierska Maria z d. Kleczeńska (Szenic T.3, s. 339; zm. 1914)
 10499. Sulimierski (Sulimirski) Ludwik (zm. 1920; kw. 48)
 10500. Sulimierski Bronisław (zm. 18.01.1952; kw. D)
 10501. Sulimierski Filip (Album Powązek 1915; Kielarski s. 56; Przewodnik 1982 s. 120; Szenic T.2, s. 346; zm. 1885; kw. 177 pierwotnie; kw. 33?)
 10502. Sulimierski Leonard (zm. 15.06.1958; kw. D)
 10503. Sulimierski Marek (zm. 3.09.1874; kw. D)
 10504. Sulimierski Stefan (kw. D)
 10505. Sulimirski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 10506. Sulkowski Antoni (zm. 7.03.1862; kw. 64)
 10507. Sułkowski Artur (zm. 14.06.1871; kw. 30 wpr.)
 10508. Sułowska Zofia z d. Mikułowska (Kielarski s. 174; Przewodnik 2002 s. 69; zm. 1944; kw. 61 pod murem ul. Tatarskiej)
 10509. Sułowski Janusz (zm. 1939; kw. 61 pod murem ul. Tatarskiej)
 10510. Sułowski Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 34, 178; zm. 1952; kw. 61 pod murem ul. Tatarskiej)
 10511. Sułowski Zygmunt (zm. 1940; kw. 61 pod murem ul. Tatarskiej)
 10512. Sumiński Kazimierz (zm. 5.01.1869; kw. 19)
 10513. Sunderland (Przewodnik 2002 s. 62; kw. 170)
 10514. Sunderland Gustawa (Kielarski s. 127; kw. 170)
 10515. Sunderland, rodzina (Przewodnik 2002 s. 62; kw. 170)
 10516. Superson Marianna (zm. 25.08.1851; kw. 17)
 10517. Superson Mateusz (zm. 11.05.1860; kw. 17)
 10518. Suprem Konstanty (zm. 14.06.1866; kw. IV)
 10519. Suprem Stanisław (zm. 14.05.1872; kw. IV)
 10520. Surmacka Zofia (zm. 1919)
 10521. Surowiecki Wawrzyniec (Wójcicki T.3, s. 29)
 10522. Suryn Jerzy (Kielarski s. 254; kw. 190)
 10523. Surzyński Mieczysław (Kielarski s. 241; Przewodnik 1982 s. 170; kw. 99)
 10524. Susckich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 41; kw. 195)
 10525. Suska Apolonia (kw. O)
 10526. Suska Elżbieta (zm. 23.10.1904; kw. O)
 10527. Suska Paulina z d. Norwid (Szenic T.2, s. 114; zm. 1860)
 10528. Suska Teresa z d. Klepacka (zm. 30.06.1898; kw. O)
 10529. Suski Aleksander (zm. 30.05.1906; kw. O)
 10530. Suski Jan (zm. 20.09.1881; kw. O)
 10531. Suski Stanisław (zm. 3.04.1889; kw. O)
 10532. Suski Władysław (zm. 2.05.1904; kw. O)
 10533. Suskich, rodzina (Album Powązek 1915; Kielarski s. 250; Przewodnik 2002 s. 41; kw. 195)
 10534. Sussoi(?) Franciszek Karol (Kielarski s. 159; katakumby filar 25-26)
 10535. Suszycka Wanda z d. Strasburger (zm. 13.11.1950; kw. 84)
 10536. Suszyńska Rozalia z d. Michelis (zm. 1876; kw. 27 wpr.)
 10537. Suszyński Józef (zm. 1876; kw. 27 wpr.)
 10538. Suszyński Stefan (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 10539. Suzin August (Gustaw Chorjan) (Kielarski s. 223; kw. 66)
 10540. Suzin Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 223; zm. 1902; kw. 66)
 10541. Swędrowska Maria z d. Nowodworska (zm. 2.10.2001; kw. 20)
 10542. Swianiewicz Stanisław (Przewodnik 2002 s. 92, 109tablica na kościele)
 10543. Swiąderskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 52)
 10544. Swidziński Antoni (zm. 1919)
 10545. Swierczewski Julian (Album Powązek 1915; zm. 1896; kw. 20)
 10546. Swierczewski Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1847; kw. 63)
 10547. Swierzbieński Marek (zm. 28.04.1849; kw. 20)
 10548. Swięcińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 44)
 10549. Swiętochowska Janina z d. Lewandowska (kw. 206)
 10550. Swiętochowski Leon (Album Powązek 1915; zm. 1900; kw. 27)
 10551. Swolkień Henryk (Przewodnik 2002 s. 188; kw. 52)
 10552. Syców, rodzina (kw. 43)
 10553. Sydow Bronisław (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 100)
 10554. Syga Teofil (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 135)
 10555. Sygietyński Antoni (Przewodnik 1982 s. 143; kw. D)
 10556. Sygowa Kalina z d. Przewodska (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 135)
 10557. Sylwestrowicz Jerzy (Szenic T.1, s. 38; Wójcicki T.2, s. 223; zm. 1793katakumby)
 10558. Sym Antoni (Kielarski s. 311; kw. 348)
 10559. Sym Karol (Kielarski s. 311; kw. 348)
 10560. Sypniewski Bolesław (Kielarski s. 306; Przewodnik 2002 s. 56, 231, 291; kw. 315)
 10561. Syrewicz Bolesław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 255; Przewodnik 2002 s. 42, 43, 44, 46, 49, 79; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 102; zm. 1899; kw. 189 (bez napisu)
 10562. Syrokomska Halina z d. Krüger (zm. 30.07.1982; kw. 32 wpr.)
 10563. Syrokomska Stefania (zm. 1986; kw. 32 wpr.)
 10564. Syrokomski Jerzy (zm. 1904; kw. 32 wpr.)
 10565. Syrokomski Zygmunt (zm. 10.05.2010; kw. 32 wpr.)
 10566. Szabliński Józef (Szenic T.2, s. 223; zm. 1872)
 10567. Szabłowska Jadwiga (zm. 1.07.1968; kw. 18)
 10568. Szabłowska Julianna z d. Młynarska (zm. 13.12.1947; kw. 18)
 10569. Szabłowski Edward Karol (zm. 25.04.1945; kw. 18)
 10570. Szabłowski Henryk Stanisław (zm. 1944; kw. 18)
 10571. Szabłowski Jan Kanty (Kielarski s. 129; zm. 1919; kw. 171)
 10572. Szabłowski Wacław (zm. 1935; kw. 18)
 10573. Szabrański Antoni (Kielarski s. 142; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 1)
 10574. Szachowski Stanisław (zm. 6.03.1935; kw. 36)
 10575. Szachtmajerowa Wanda z d. Posselt (Przewodnik 2002 s. 173; kw. 83)
 10576. Szadbeja Aleksandra Napoleona (zm. 25.04.1852; kw. 18)
 10577. Szafarzyńska Stefania z d. Mikorska (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 24)
 10578. Szafirówna Wanda (zm. 1919; kw. 67)
 10579. Szajewska Bronisława z d. Zakrzewska (zm. 20.08.1930; kw. 30 wpr.)
 10580. Szajewski Antoni (zm. 5.02.1906; kw. 30 wpr.)
 10581. Szajewski Jan (zm. 18.05.1942; kw. 30 wpr.)
 10582. Szajewski Janusz (zm. 25.03.1966; kw. 30 wpr.)
 10583. Szajewski Lucjan (kw. 30 wpr.)
 10584. Szajewski Tadeusz (zm. 23.01.1965; kw. 30 wpr.)
 10585. Szajna Józef (zm. 2008; kw. 14)
 10586. Szajnowicz Antoni (zm. 4.01.1960; kw. 18)
 10587. Szajnowicz Daniel (Szenic T.3, s. 281; zm. 10.11.1910; kw. 18)
 10588. Szajnowicz Emilia (zm. 1944; kw. 18)
 10589. Szakiewicz Krystyna z d. Dąbrowska (Przewodnik 1982 s. 220; kw. 228)
 10590. Szalawski Andrzej (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 256)
 10591. Szalay Helena z d. Skłodowska (Przewodnik 1982 s. 92; kw. 164)
 10592. Szalew Aleksander (zm. 21.04.1986; kw. 30 wpr.)
 10593. Szalińska Monika (zm. 1989; kw. 20)
 10594. Szaliński Antoni (zm. 1997; kw. 20)
 10595. Szalkiewicz Wincenty (Kielarski s. 160; katakumby filar 33-34)
 10596. Szałas Kazimierz (Kielarski s. 271; Przewodnik 2002 s. 273; kw. 205)
 10597. Szałowska Elżbieta z d. Rakowiecka (zm. 2.03.1869; kw. D)
 10598. Szałowski Stanisław (zm. 1919; kw. 234)
 10599. Szamer Wincenty (Kielarski s. ?kw 38)
 10600. Szandlerowski Władysław Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 226; Szenic T.3, s. 286; zm. 1911; kw. 64)
 10601. Szaniawska Janina (zm. 24.03.1873; kw. B)
 10602. Szaniawska Janina z d. Zawadzka (zm. 1928; kw. P)
 10603. Szaniawska Maria Magdalena (zm. 1940; kw. P)
 10604. Szaniawski (kw. 38)
 10605. Szaniawski Edmund (zm. 23.09.1881; kw. B)
 10606. Szaniawski Franciszek Ksawery (Szenic T.1, s. 225; Wójcicki T.2, s.11; zm. 1830)
 10607. Szaniawski Klemens (Przewodnik 2002 s. 120; zm. 1990; kw. 17)
 10608. Szaniawski Tytus (zm. 21.04.1877; kw. B)
 10609. Szaniawski Witold (zm. 2003; kw. P)
 10610. Szaniawski Władysław (zm. 23.07.1873; kw. B)
 10611. Szanior Helena (zm. 8.02.1847; kw. 31)
 10612. Szanior Jan (I) (zm. 23.10.1847; kw. 31)
 10613. Szanior Jan (II) (Album Powązek 1915; zm. 15.04.1852; kw. 31)
 10614. Szanior Wincenty (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1876; kw. 38)
 10615. Szańkowska Maria (zm. 28.05.1986; kw. Q)
 10616. Szańkowski Antoni (zm. 11.05.1891; kw. 64)
 10617. Szańkowski Feliks (zm. 22.05.1984; kw. Q)
 10618. Szaramowicz Janina z d. Babińska (Szenic T.3, s. 139; zm. 1901)
 10619. Szarecki Bolesław (Przewodnik 2002 s. 86, 87, 263; kw. 196)
 10620. Szarecki Jerzy (Kielarski s. 257; Przewodnik 2002 s. 86, 87, 263; kw. 196)
 10621. Szarejko Mieczysław (zm. 5.02.2007; kw. 21)
 10622. Szawdyn Juliusz (pseud. Konrad Niewiadomski) (Przewodnik 2002 s. 249; kw. 283)
 10623. Szawłowska Helena z d. Osińska (Kielarski s. 254; Przewodnik 2002 s. 53, 260; Szenic T.3, s. 186; zm. 1904; kw. 190)
 10624. Szawłowski Ignacy (Przewodnik 1982 s. 31, 160; zm. 1882; kw. 190)
 10625. Szawłowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 38)
 10626. Szayer Jadwiga (pseud. Ada Sari) (Przewodnik 1982 s. 35, 91; Aleja Zasłużonych)
 10627. Szbrański Antonii (zm. 11.05.1882; kw. I)
 10628. Szczechura (kw. D)
 10629. Szczecińska Aleksandra z d. Kominek (zm. 11.11.1936; kw. 42)
 10630. Szczecińska Aniela z d. Miros (zm. 20.11.2002; kw. 42)
 10631. Szczecińska Anna z d. Boy (zm. 1910; kw. 42)
 10632. Szczecińska Cecylia Waleria (zm. 5.08.1964; kw. 17)
 10633. Szczecińska Jadwiga Maria (zm. 15.09.1983; kw. 17)
 10634. Szczecińska Janina Helena (zm. 29.08.1982; kw. 17)
 10635. Szczecińska Kazimiera (zm. 20.01.1992; kw. 42)
 10636. Szczecińska Leokadia Barbara z d. Windyga (zm. 10.03.1950; kw. 17)
 10637. Szczecińska Maria (zm. 10.06.1910; kw. 42)
 10638. Szczecińska Maria z d. Windyga (zm. 29.06.1951; kw. 42)
 10639. Szczeciński Adam (zm. 24.01.1933; kw. 42)
 10640. Szczeciński Aleksander (zm. 4.09.2008; kw. 17)
 10641. Szczeciński Antoni Bonifacy (zm. 24.07.1945; kw. 17)
 10642. Szczeciński Henryk (zm. 27.05.1976; kw. 42)
 10643. Szczeciński Józef (zm. 25.04.1940; kw. 42)
 10644. Szczeciński Leon (I) (zm. 2.01.1912; kw. 42)
 10645. Szczeciński Leon (II) (zm. 30.10.1934; kw. 42)
 10646. Szczeciński Leopold (zm. 17.09.1939; kw. 42)
 10647. Szczeciński Marian (zm. 13.11.1981; kw. 17)
 10648. Szczeciński Władysław (zm. 29.10.1967; kw. 42)
 10649. Szczekowska Helena z d. Gargulska (zm. 3.07.1915; kw. 30 wpr.)
 10650. Szczekowski Jan (zm. 1.01.1904; kw. 30 wpr.)
 10651. Szczekowski Stasio (zm. 12.10.1891; kw. 30 wpr.)
 10652. Szczekowski Władysław (zm. 27.04.1909; kw. 30 wpr.)
 10653. Szczeniowski Szczepan (Przewodnik 1982 s. 150; kw. 95)
 10654. Szczepanowski Aleksander (Kielarski s. 300; kw. 299a)
 10655. Szczepańka Karolina (zm. 1852; kw. 36)
 10656. Szczepańki Jan (zm. 1852; kw. 36)
 10657. Szczepańska Bogumiła z d. Gierczak (zm. 13.09.1995; kw. 21)
 10658. Szczepańska Krystyna (Przewodnik 2002 s. 163; kw. 173)
 10659. Szczepańska Maria z d. Brzeska (zm. 29.10.1961; kw. 30 wpr.)
 10660. Szczepański Czesław (Przewodnik 1982 s. 167; kw. 130)
 10661. Szczepański Henryk (zm. 30.08.1997; kw. 21)
 10662. Szczepański Jacek (kw. B)
 10663. Szczepański Jan (zm. 1920; kw. 172)
 10664. Szczepański Karol (zm. 6.08.1980; kw. 30 wpr.)
 10665. Szczepański Maciej (Szenic T.1, s. 182; Wójcicki T.2, s. 182; zm. 1825)
 10666. Szczepański Stanisław (Kielarski s. 259; kw. 199)
 10667. Szczepkowska Anastazja (Kielarski s. 292; kw. 254)
 10668. Szczepkowska Bronisława z d. Piechowska (kw. 19)
 10669. Szczepkowska Maria z d. Morozowicz (Przewodnik 1982 s. 89; Aleja Zasłużonych)
 10670. Szczepkowska Zuzanna z d. Glińska (kw. 19)
 10671. Szczepkowski Andrzej (Przewodnik 2002 s. 162; zm. 1997; kw. 172)
 10672. Szczepkowski Bolesław (Przewodnik 2002 s. 247; kw. 257d)
 10673. Szczepkowski Jan (Przewodnik 2002 s. 63, 142, 146; Aleja Zasłużonych)
 10674. Szczepkowski Józef (Kielarski s. 292; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 258; zm. 1909; kw. 254)
 10675. Szczepkowski Ludomir (zm. 1920; kw. 19)
 10676. Szczepkowski Lutuś (kw. 19)
 10677. Szczerba Helena z d. Boretti (zm. 15.12.1973; kw. 43)
 10678. Szczerbińska Julianna z d. Orłowska (zm. 23.06.1933; kw. 17)
 10679. Szczerbińska Zofja z d. Niemyska (zm. 1896; kw. 17)
 10680. Szczerbiński Józef (zm. 20.10.1912; kw. 17)
 10681. Szczerbiński Ryszard (zm. 15.07.1916; kw. 32 wpr.)
 10682. Szczerbiński Stanisław Konstanty (Kielarski s. 309; kw. 322)
 10683. Szczerbiński Szymon (zm. 1888; kw. 17)
 10684. Szcześniak (Szczęśniak?) Władysław (Kielarski s. 34; Przewodnik 1982 s. 49; kw. 11)
 10685. Szczęsny Walenty (zm. 1970; kw. 147)
 10686. Szczurowska Joanna z d. Gamalska (Szenic T.2, s. 16; Wójcicki T.3, s. 184; zm. 1851katakumby)
 10687. Szczurowski Jan Nepomucen (Szenic T.1, s. 411; Wójcicki T.3, s. 184; zm. 1849; katakumby filar 34-35)
 10688. Szczygielska Maria (zm. 3.10.1871; kw. 19)
 10689. Szczygielski Adolf (Kielarski s. ?; kw. 69)
 10690. Szczygielski Marcin (zm. 20.11.1875; kw. 19)
 10691. Szczygielski Weronika (Kielarski s. ?; kw. 69)
 10692. Szczygieł (kw. 17)
 10693. Szczypiorski Edward (Album Powązek 1915; zm. 1849; kw. 6)
 10694. Szczypiorski Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1840; kw. 6)
 10695. Szczytt Maryla z d. Lednicka (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 191 (grób symboliczny))
 10696. Szebeko Laura (Album Powązek 1915; zm. 1887; kw. 159)
 10697. Szebeko Laura (Kielarski s. 113; kw. 159)
 10698. Szefir Wanda (pseud. Karska) (Kielarski s. 221; kw. 67)
 10699. Szelągowska Ksawera z d. Gasparska (kw. 36)
 10700. Szelągowski Adam (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 155a)
 10701. Szelągowski Franciszek (Przewodnik 2002 s. 167; kw. I)
 10702. Szelągowski Józef (zm. 1920; kw. 106)
 10703. Szelągowski Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 196-197; kw. 150)
 10704. Szelepiński Władysław (Kielarski s. 268; kw. 210)
 10705. Szeliga Edmund Andrzej (zm. 11.06.1849; kw. 17)
 10706. Szeliga Helena z d. Olczak (zm. 1989; kw. 32 wpr.)
 10707. Szeliga Rytel Józef (zm. 12.07.1945; kw. II)
 10708. Szeliga Rytel Zofia Apolonia (zm. 15.02.1992; kw. II)
 10709. Szeliga Władysław (kw. 32 wpr.)
 10710. Szeliga-Magier Antoni Erazm zob. Magier Antoni Erazm
 10711. Szenic Irena z d. Żochowska (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 150)
 10712. Szenic Stanisław (Przewodnik 2002 s. 7, 239; kw. 150)
 10713. Szenke Pelagia (zm. 5.08.1912; kw. 31)
 10714. Szepczyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 74)
 10715. Szepietowski Franciszek (Wójcicki T.2, s. 50)
 10716. Szeremeta Witold (Przewodnik 2002 s. 186; kw. 46)
 10717. Szerszyński Kazimierz (Kielarski s. 278; kw. 148)
 10718. Szetkiewicz Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 126; kw. 26)
 10719. Szewczyk Anna (zm. 7.09.1983; kw. 27 wpr.)
 10720. Szewczyk Eugeniusz (zm. 24.08.1989; kw. 39)
 10721. Szewczyk Feliks (Kielarski s. 278; kw. 151)
 10722. Szewczyk Halina z d. Melzacka (kw. 39)
 10723. Szewczyk Mikołaj (zm. 1888; kw. IV)
 10724. Szewczyk Władysław (zm. 18.04.1968; kw. 27 wpr.)
 10725. Szewczykowska Joanna z d. Dąbrowska (kw. 12)
 10726. Szewczykowski Michał (zm. 11.09.1984; kw. N)
 10727. Szewczykowski Roman (Album Powązek 1915; Kielarski s. 101; Przewodnik 1982 s. 32, 65; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1901; kw. 12)
 10728. Szewczykowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 55; kw. 12)
 10729. Szeworska Zofia z d. Mogilska (zm. 21.02.1997; kw. II)
 10730. Szeworski Jerzy (zm. 28.04.2001; kw. II)
 10731. Szklarski Józef (zm. 18.08.1902; kw. I)
 10732. Szkopowski Bolesław (zm. 22.12.1950; kw. 46)
 10733. Szląskowska Anna z d. Benisz (zm. 13.02.1907; kw. 175)
 10734. Szląskowska Władysława z d. Rutkiewicz (zm. 3.01.1969; kw. 175)
 10735. Szląskowski Antoni (zm. 19.09.1865; kw. 175)
 10736. Szląskowski Bolesław (zm. 1.05.1948; kw. 175)
 10737. Szląskowski Eugeniusz (zm. 27.09.1912; kw. 175)
 10738. Szląskowski Józef (zm. 15.01.1907; kw. 175)
 10739. Szlenkier (Szlenker) Jan (Kielarski s. 287; kw. 229)
 10740. Szlenkier (Szlenker), rodzina (Kielarski s. 287; kw. 229)
 10741. Szlenkier Karol Stanisław (Przewodnik 1982 s. 202; kw. 229)
 10742. Szlenkier Tadeusz Karol (Przewodnik 2002 s. 254; kw. Z)
 10743. Szlenkier Zofia Regina (Przewodnik 1982 s. 202; kw. 229)
 10744. Szlenkier, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 229)
 10745. Szlenkier, rodzina (Przewodnik 2002 s. 254; kw. Z)
 10746. Szlipps Jan (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 67)
 10747. Szmajkowski Alfons (Kielarski s. 234; kw. 183)
 10748. Szmakfefer Amelja z d. Lesińska (zm. 13.06.1895; kw. 64)
 10749. Szmakfefer Felicjan (zm. 22.07.1903; kw. 64)
 10750. Szmakfefer Kazimierz (zm. 9.05.1934; kw. 64)
 10751. Szmakfefer Marja (zm. 5.11.1933; kw. 64)
 10752. Szmidtgal Eugeniusz (zm. 1996; kw. IV)
 10753. Szmidtgal Maria (zm. 1996; kw. IV)
 10754. Szmigielska Rozalja (zm. 20.10.1912; kw. 32 wpr.)
 10755. Szmigielska Wiktorya (zm. 11.09.1893; kw. 32 wpr.)
 10756. Szmigielski Józef Aleksander (zm. 21.12.1900; kw. 32 wpr.)
 10757. Szmit Aleksander (zm. 7.02.1919; kw. 36)
 10758. Szmit Eleonora z d. Kacperkiewicz (zm. 5.08.1910; kw. 36)
 10759. Szmit Maniusia (zm. 13.12.1877; kw. 36)
 10760. Szmit Oskar (Kielarski s. 54; zm. 15.03.1907; kw. 44)
 10761. Szmolc-Fitelberg Halina zob. Fitelberg Halina z d. Szmolc
 10762. Szmurło Augustyn (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 69)
 10763. Szmurło Kazimierz (Kielarski s. 266; kw. 213)
 10764. Szmurło Michalina (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 88)
 10765. Szmydtowa Zofia z d. Gąsiorowska (Przewodnik 1982 s. 212; kw. 263)
 10766. Sznajder Barbara z d. Frenkiel (zm. 1917; kw. 17)
 10767. Sznajder Feliks (zm. 1921; kw. 17)
 10768. Sznajder Ignacy (zm. 1868; kw. 17)
 10769. Sznajder Julja z d. Łuczyńska (zm. 1911; kw. 17)
 10770. Sznajder Zofja z d. Strenger (zm. 1916; kw. 17)
 10771. Sznuk Janina z d. Jeziorkowska (zm. 1.09.1976; kw. B)
 10772. Sznuk Władysław (zm. 14.09.1967; kw. B)
 10773. Szober Aleksander (zm. 1889; kw. 177 wpr.)
 10774. Szober Feliks (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 175)
 10775. Szober Halina (zm. 1961; kw. 177 wpr.)
 10776. Szober Paulina z d. Nowakowska (zm. 1891; kw. 177 wpr.)
 10777. Szober Stanisław (Przewodnik 1982 s. 123; zm. 1938; kw. 177 wpr.)
 10778. Szober Stefania z d. Nowakowska (zm. 1852; kw. 177 wpr.)
 10779. Szober Wojciech (zm. 1945; kw. 177 wpr.)
 10780. Szokalska Julia z d. Marcoll (zm. 8.03.1952; kw. 20)
 10781. Szokalska Maria (zm. 13.02.1998; kw. 20)
 10782. Szokalska Stanisława z d. Kapuścińska (zm. 17.09.1910; kw. 20)
 10783. Szokalski Karol (zm. 6.09.1913; kw. 20)
 10784. Szokalski Kazimierz (zm. 09.1944; kw. 20)
 10785. Szokalski Wiktor (Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 6.01.1890; kw. 20)
 10786. Szokalski Wiktor Feliks (Przewodnik 1982 s. 110; Szenic T.3, s. 9; zm. 1891; kw. 20)
 10787. Szolalski Bolesław (zm. 17.10.1959; kw. 20)
 10788. Szolginia Witold (Przewodnik 2002 s. 278; kw. 237)
 10789. Szonert-Reklewska Hanna z d. Kwiatkowska (zm. 1992; kw. 30 wpr.)
 10790. Szopiński Krzysztof (zm. 17.04.1983; kw. 21)
 10791. Szostakowska Eleonora (zm. 3.07.1910; kw. 176)
 10792. Szostakowska Maria Józefa (zm. 29.12.1909; kw. 176)
 10793. Szpakowski Józef (zm. 11.12.1862; kw. 21)
 10794. Szpecht Antoni (Przewodnik 2002 s. 254; kw. 95)
 10795. Szperl Ludwik (Przewodnik 1982 s. 193; kw. 139)
 10796. Szpilowski Hilary (Wójcicki T.3, s. 37)
 10797. Szpinalski Stanisław (Przewodnik 1982 s. 83; Aleja Zasłużonych)
 10798. Szpotański Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 190; kw. 53)
 10799. Szpotańskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 53)
 10800. Szrajber Wiktor (Kielarski s. 296; kw. 259)
 10801. Szreniawa-Rzecznik Lucjan (Szenic T.3, s. 141; zm. 1901)
 10802. Szreniawa-Tęgoborski Ludwik (Kielarski s. 45; zm. 1837; kw. 21)
 10803. Szreniawa-Tęgoborski Walerian (zm. 3.12.1819; kw. 21)
 10804. Szretter (zm. 1885; kw. I)
 10805. Szretter Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 334)
 10806. Szrotki Grażyna (zm. 21.07.2002; kw. 36)
 10807. Szrotki Helena (zm. 23.07.1980; kw. 36)
 10808. Szrotki Paweł (zm. 28.10.1965; kw. 36)
 10809. Sztanderska Jadwiga (zm. 24.11.1946; kw. 22)
 10810. Sztanderski Jan Nepomucen (zm. 14.11.1863; kw. 22)
 10811. Sztanderski Stanisław (zm. 8.10.1873; kw. 22)
 10812. Sztander-Sztanderska Maria (zm. 26.05.1979; kw. 22)
 10813. Sztander-Sztanderski Stanisław (zm. 11.03.1977; kw. 22)
 10814. Sztander-Sztanderski Witold (zm. 24.11.1981; kw. 22)
 10815. Sztebler Zygmunt (Szenic T.2, s. 246; zm. 1875)
 10816. Sztejn Michał (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 26)
 10817. Sztek Eleonora z d. Włoczewska (zm. 19.03.1951; kw. II)
 10818. Sztek Gracjan (I) (zm. 8.04.1834; kw. B)
 10819. Sztek Gracjan (II) (zm. 22.07.1909; kw. B)
 10820. Sztek Ludwik (zm. 17.07.1874; kw. B)
 10821. Sztek Tadeusz (zm. 1.06.2004; kw. B)
 10822. Sztek Tekla (zm. 25.03.1894; kw. B)
 10823. Sztek-Komar Jolanta (zm. 10.08.2004; kw. B)
 10824. Szteyner Feliks Józef (Album Powązek 1915; zm. 30.01.1878; kw. 25)
 10825. Szteyner Helena z d. Olszyńska (zm. 4.04.1980; kw. 25)
 10826. Szteyner Stanisława (zm. 30.03.1692; kw. 25)
 10827. Sztokman Amelja z d. Suprema 1o voto Czyżyńska (zm. 31.07.1897; kw. IV)
 10828. Sztokman Karol (zm. 7.11.1985; kw. IV)
 10829. Sztompka-Grabowska Janina zob. Grabowska Janina z d. Sztompka
 10830. Sztukowska Lucyna z d. Mischal (Messalka) (Przewodnik 1982 s. 101; kw. H)
 10831. Sztukowski Adam (Szenic T.3, s. 103; zm. 1899)
 10832. Sztumberk-Rychter Antonina z d. Januszewska (zm. 1917; kw. 175)
 10833. Sztumberk-Rychter Halszka z d. Czaplicka lub Czaplińska (zm. 1989; kw. 175)
 10834. Sztumberk-Rychter Maria z d. Ratyńska (zm. 2004; kw. 175)
 10835. Sztumberk-Rychter Tadeusz (I) (Przewodnik 1982 s. 31, 98; zm. 1972; kw. 175)
 10836. Sztumberk-Rychter Tadeusz (II) (zm. 2005; kw. 175)
 10837. Sztumberk-Rychter Tadeusz Kajetan (zm. 1925; kw. 175)
 10838. Sztumberk-Rychter Witold Marian (Przewodnik 2002 s. 164; zm. 1984; kw. 175)
 10839. Sztumberk-Rychter Witold Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1893; kw. 175)
 10840. Sztumberk-Rychter, rodzina (Kielarski s. 134; Przewodnik 2002 s. 54; kw. 175)
 10841. Sztumer Jan (Szenic T.1, s. 357; Wójcicki T.2, s. 83; zm. 1845)
 10842. Sztumpf Romuald Ryszard (Kielarski s. 274; kw. 220)
 10843. Szturm de Sztrern Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 203; kw. 233)
 10844. Szukałowicz Maria z d. Lewińska (zm. 29.12.2003; kw. B)
 10845. Szulborski Julian (zm. 24.07.1917; kw. 27 wpr.)
 10846. Szulc Bolesław (zm. 21.04.1895; kw. IV)
 10847. Szulc Dominik (Szenic T.2, s. 116; zm. 1860)
 10848. Szulc Ignacy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 28; Przewodnik 1982 s. 10, 26, 53; Szenic T.2, s. 288; zm. 1879; kw. 5)
 10849. Szulc Karol (I) (zm. 14.12.1898; kw. IV)
 10850. Szulc Karol (II) (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 45)
 10851. Szulc Maria Marta Magdalena (Przewodnik 2002 s. 206; kw. S)
 10852. Szulc Maria z d. Rębalska (zm. 11.07.1932; kw. 15)
 10853. Szulc Marian (zm. 14.02.2001; kw. 19)
 10854. Szulc Piotr (Kielarski s. 44; kw. 19)
 10855. Szulecki-Młodziński Jan Stanisław (zm. 2.02.1928; kw. 17)
 10856. Szumańska Maria z d. Wydźga (zm. 23.04.1961; kw. 17)
 10857. Szumilin Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 235; kw. 140)
 10858. Szumińska Helena z d. Marczak (zm. 20.09.1987; kw. 42)
 10859. Szumińska Józefa z d. Kałużna (kw. 183)
 10860. Szumiński Andrzej (zm. 1942; kw. 42)
 10861. Szumlakowska Helena (Kielarski s. 124; kw. 166)
 10862. Szumlańska Paulina z d. Dobrzańska (Szenic T.3, s. 350; zm. 1915)
 10863. Szumska Halina Jadwiga z d. Rawicz-Grotowska (zm. 9.07.1942; kw. 30 wpr.)
 10864. Szumski Koźma Jakowlew (Kielarski s. 125; kw. 167)
 10865. Szuster Antoni (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 109; zm. 1906; kw. 22)
 10866. Szustkowska Celina (zm. 10.06.2005; kw. 73)
 10867. Szutkiewicz Jan (Szenic T.3, s. 77; zm. 1897)
 10868. Szwajcer Jerzy (pseud. Jotes) (Przewodnik 1982 s. 105; kw. 36)
 10869. Szwajnic Jan Jakub (Szenic T.2, s. 171; zm. 1867)
 10870. Szwankowski Eugeniusz (Przewodnik 1982 s. 215; kw. 274)
 10871. Szwarc Józefa (Kielarski s. 244; kw. 122)
 10872. Szwede Eleonora z d. Zaremba (zm. 28.11.1952; kw. 21)
 10873. Szwede Jan (zm. 29.12.1865; kw. 21)
 10874. Szwede Ludwik (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 146; zm. 4.10.1901; kw. 21)
 10875. Szwede Władysław Wincenty (zm. 29.03.1885; kw. 21)
 10876. Szwede, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 21)
 10877. Szwedowski Stefan (Przewodnik 1982 s. 214; kw. 284b)
 10878. Szwejgert Agnieszka z d. Radzyńska 1o voto Czajkowska (zm. 18.08.1889; kw. 18)
 10879. Szwejgert Franciszek (zm. 13.07.1884; kw. 18)
 10880. Szwejkowska Kamila (Album Powązek 1915; zm. 1848; kw. 9)
 10881. Szwejkowski (Różycki) Heliodor (Przewodnik 1982 s. 91; Aleja Zasłużonych)
 10882. Szwejkowski Józef (Kielarski s. 307; kw. 330)
 10883. Szwejkowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 4)
 10884. Szwejnic Edward (Kielarski s. 216; Przewodnik 1982 s. 178; kw. G)
 10885. Szweycer (kw. 31)
 10886. Szweycer Marianna z d. Piwo (zm. 26.05.1842; kw. 17)
 10887. Szybińska Eleonora z d. Dulfus (zm. 22.03.1877; kw. B)
 10888. Szybińska Franciszka z d. Lewicka (zm. 20.04.1865; kw. 21)
 10889. Szybiński Ludwik (zm. 2.03.1867; kw. B)
 10890. Szychowska Natalja (zm. 23.11.1878; kw. II)
 10891. Szychowski Jan (zm. 27.03.1907; kw. II)
 10892. Szycówna Aniela (Kielarski s. 69; Przewodnik 1982 s. 120; kw. 35)
 10893. Szydełkiewicz Edward (zm. 1920; kw. 232)
 10894. Szydłowski Henryk (zm. 1931; kw. 5)
 10895. Szyliżanka Janina zob. Popławska Joanna z d. Szylling
 10896. Szyller Stefan (I) (zm. 1919; kw. 157)
 10897. Szyller Stefan (II) (Kielarski s. 116; Przewodnik 2002 s. 56, 57, 152, 254; zm. 1933; kw. 157)
 10898. Szyller Zofia z d. Rymowicz (zm. 1924; kw. 157)
 10899. Szylling Arnold (Kielarski s. 147; zm. 1920; kw. I)
 10900. Szylling-Popławska Joanna zob. Popławska Joanna z d. Szylling
 10901. Szymaniak Piotr (Przewodnik 1982 s. 181; kw. 135)
 10902. Szymanowscy zob. też Korwin-Szymanowscy
 10903. Szymanowska Anna (Przewodnik 1982 s. 197; zm. 1951; kw. 228)
 10904. Szymanowska Anna z d. Taube (Przewodnik 1982 s. 197; zm. 1943; kw. 228)
 10905. Szymanowska Elżbieta (zm. 10.09.1961; kw. 19)
 10906. Szymanowska Helena Aleksandra (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 84)
 10907. Szymanowska Józefa z d. Zielińska (zm. 18.04.1896; kw. 25)
 10908. Szymanowska Konstancya z d. Bielicka (zm. 1851; kw. 163)
 10909. Szymanowska Maryanna z d. Magnuska (zm. 1.08.1839; kw. 163)
 10910. Szymanowska Michalina z d. Naimska (Szenic T.3, s. 400; zm. 1918)
 10911. Szymanowska Weronika z d. Jarocka (zm. 1851; kw. 163)
 10912. Szymanowska Zofia Korwin zob. Korwln-Szymanowska Zofia
 10913. Szymanowski Antoni (I) (zm. 1834; kw. 163)
 10914. Szymanowski Antoni (II) (Przewodnik 2002 s. 130; zm. 1985; Aleja Katakumbowa filar 48 wpr.; kw. 20)
 10915. Szymanowski Jakub (Przewodnik 2002 s. 118; kw. 12)
 10916. Szymanowski Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 162; Przewodnik po Powązkach 1906; Aleja Katakumbowa filar 48)
 10917. Szymanowski Józef (I) (Wójcicki T.3, s. 13; zm. 1801; kw. 163 (grób symboliczny?))
 10918. Szymanowski Józef (II) (Szenic T.1, s. 253; zm. 1832)
 10919. Szymanowski Marian Marcin (Kielarski s. 23; kw. 181)
 10920. Szymanowski Melchior Korwin zob. Korwin-Szymanowski Melchior
 10921. Szymanowski Michał (Kielarski s. 163; Przewodnik po Powązkach 1906; Aleja Katakumbowa filar 48)
 10922. Szymanowski Wacław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 206; Przewodnik 2002 s. 185; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 865; zm. 1886; kw. 40 lub 42)
 10923. Szymanowski Władysław (Szenic T.3, s. 376; zm. 1917; kw. 180)
 10924. Szymanowski Wojciech Kazimierz (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 118; zm. 1861; kw. 180)
 10925. Szymańska Alicja z d. Kukulska (zm. 4.06.1949; kw. 38)
 10926. Szymańska Anna (zm. 1859; kw. I)
 10927. Szymańska Antonina z d. Plesko 1o voto Bukowska (zm. 17.12.1987; kw. 64)
 10928. Szymańska Irena (Przewodnik 2002 s. 278; kw. 237)
 10929. Szymańska Jadwiga (zm. 21.03.1945; kw. 32 wpr.)
 10930. Szymańska Maria (zm. 13.05.1949; kw. 32 wpr.)
 10931. Szymańska Maria z d. Bednarczyk (zm. 09.1968; kw. II)
 10932. Szymańska Marianna (zm. 1871; kw. I)
 10933. Szymańska Marja z d. Willner (zm. 13.04.1891; kw. D)
 10934. Szymańska Matylda Józefa z d. Szczecińska (zm. 19.03.1961; kw. 17)
 10935. Szymańska Michał (zm. 5.04.1914; kw. D)
 10936. Szymańska Pelagia z d. Wójtowicz (zm. 21.02.1924; kw. 32 wpr.)
 10937. Szymańska Stanisława (zm. 21.03.1984; kw. 32 wpr.)
 10938. Szymańska Wanda (zm. 12.04.1968; kw. 32 wpr.)
 10939. Szymańska Wiktoria (zm. 2.08.1944; kw. D)
 10940. Szymańska Władysława z d. Czarnocka (zm. 23.03.1946; kw. II)
 10941. Szymański Antoni (zm. 1967; kw. II)
 10942. Szymański Antoni Stefan (Kielarski s. 184; kw. K)
 10943. Szymański Czesław (zm. 2.03.1942; kw. 32 wpr.)
 10944. Szymański Emil (zm. 24.11.1943; kw. 176)
 10945. Szymański Feliks (I) (zm. 28.11.1919; kw. 32 wpr.)
 10946. Szymański Feliks (II) (zm. 1.04.1952; kw. 32 wpr.)
 10947. Szymański Filip (Album Powązek 1915; zm. 1894; kw. 63)
 10948. Szymański Jan (Kielarski s. 245; kw. 125)
 10949. Szymański Janusz (zm. 24.07.1944; kw. 32 wpr.)
 10950. Szymański Jerzy (zm. 18.02.1962; kw. 64)
 10951. Szymański Józef (Przewodnik 2002 s. 183; kw. 32)
 10952. Szymański Kajetan (zm. 1882; kw. I)
 10953. Szymański Karol (zm. 29.12.1921; kw. D)
 10954. Szymański Marceli (zm. 21.03.1945; kw. 32 wpr.)
 10955. Szymański Marek (pseud. Sęp) (Przewodnik 2002 s. 262; kw. 188)
 10956. Szymański Michał (zm. 5.12.1923; kw. D)
 10957. Szymański Seweryn (Kielarski s. 238; kw. Z)
 10958. Szymański Stanisław (zm. 30.10.1967; kw. II)
 10959. Szymański Tadeusz (zm. 1942; kw. 32 wpr.)
 10960. Szymański Wawrzyniec (zm. 1879; kw. I)
 10961. Szymański Wiesław (zm. 8.09.1944; kw. 32 wpr.)
 10962. Szymański Władysław (zm. 12.09.1898; kw. 176)
 10963. Szymańskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. Z)
 10964. Szymańskich, rodzina (Kielarski s. 171; Przewodnik po Powązkach 1906pod murem od ul. Powązkowskiej ("front bramy 2-3"))
 10965. Szymański-Mackiewicz Bolesław (zm. 1950; kw. 30 wpr.)
 10966. Szymborska Aurelia (zm. 16.12.1986; kw. 30 wpr.)
 10967. Szymborska Cecylia z d. Szczecińska (zm. 13.07.1991; kw. 42)
 10968. Szymborska Franciszka z d. Bogusławska (zm. 25.11.1895; kw. 30 wpr.)
 10969. Szymborska Jadwiga (zm. 14.04.1906; kw. 30 wpr.)
 10970. Szymborska Kinga z d. Jastrzębska (kw. D)
 10971. Szymborska Maria (zm. 1977; kw. 30 wpr.)
 10972. Szymborska Władysława (zm. 5.02.1984; kw. 30 wpr.)
 10973. Szymborski Antoni (zm. 1908; kw. 30 wpr.)
 10974. Szymborski Henryk (zm. 28.01.1955; kw. 42)
 10975. Szymborski Ignacy (zm. 5.08.1896; kw. 30 wpr.)
 10976. Szymborski Jerzy (zm. 13.08.1974; kw. 30 wpr.)
 10977. Szymczak Edmund (zm. 1974; kw. II)
 10978. Szymczyk Franciszek (Przewodnik 1982 s. 192; kw. 215)
 10979. Szymowicz Antoni (zm. 1919; kw. 234)
 10980. Szyndler Pantaleon (Szenic T.3, s. 192; zm. 1905; kw. F)
 10981. Szynkowski Karol (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 61)
 10982. Szyszko Zofia z d. Dąbrowska (zm. 1967; kw. 31)
 10983. Szyszkowski Mikołaj (zm. 8.11.1960; kw. 43)
 10984. Szyszło Wincenty (Kielarski s. 129; kw. 172)
 10985. Do góry

  Ś

 10986. Ścibor-Rylska Magdalena z d. Brzozowska (zm. 1875; kw. II)
 10987. Ścibor-Rylska Maria z d. Raciborowska (zm. 1963; kw. 3)
 10988. Ścibor-Rylski Oskar (zm. 1931; kw. 3)
 10989. Ścibor-Rylski Paweł (Album Powązek 1915; zm. 1871; kw. 28)
 10990. Ściepur Jadwiga z d. Roszkowska (Kielarski s. ?; kw. 36)
 10991. Ścięgosz Jan (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 57)
 10992. Ścisło Jan (Wójcicki T.3, s.35)
 10993. Ścisłowska Józefa (zm. 9.09.1847; kw. 19)
 10994. Ścisłowska Julia (I) (zm. 9.09.1847; kw. 19)
 10995. Ścisłowska Julia (II) (zm. 6.10.1986; kw. 44)
 10996. Ścisłowska Mariaa z d. Messing (zm. 27.05.1904; kw. 19)
 10997. Ścisłowska Marya (zm. 9.09.1847; kw. 19)
 10998. Ścisłowska Michalina Balbina z d. Cymmerman (zm. 12.06.1966; kw. 44)
 10999. Ścisłowska Paulina (zm. 9.09.1847; kw. 19)
 11000. Ścisłowska Wiktorya z d. Zagórska (zm. 12.03.1849; kw. 19)
 11001. Ścisłowski Jan (Kielarski s. 44; zm. 13.08.1847; kw. 19)
 11002. Ślaska Elżbieta z d. Grodzińska (zm. 10.01.1998; kw. 21)
 11003. Ślaska Pelagja z d. Gawrońska (zm. 11.07.1886; kw. 21)
 11004. Ślaski Ludwik (zm. 24.01.1976; kw. 21)
 11005. Ślaski Stanisław (zm. 14.01.1880; kw. 21)
 11006. Ślaski Teodor (Album Powązek 1915; zm. 1878; kw. 67)
 11007. Ślaski Wicuś (zm. 1856; kw. 21)
 11008. Śląska Aleksandra zob. Warmińska Aleksandra z d. Śląska
 11009. Ślązak Roman (zm. 24.08.2002; kw. B)
 11010. Śledziński Stefan (Przewodnik 2002 s. 272; kw. 206)
 11011. Ślepowron-Ronisz Wincenty (Korwin-Ronisz?) (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 11012. Ślesińska Alina (Przewodnik 2002 s. 219; kw. 117)
 11013. Śleszyńska Irena z d. Brzezińska (zm. 12.02.1955; kw. O)
 11014. Ślewińska Alicja z d. Regulska (zm. 1976; kw. B)
 11015. Śliwicka Felicja z d. Nowakowska 1o voto Krywult (Szenic T.3, s. 306; zm. 1912)
 11016. Śliwicka Felicja z d. Pichor (Kielarski s. 174; Przewodnik 1982 s. 128; zm. 1929pod murem ul. Tatarskiej wpr.; kw. 70)
 11017. Śliwicki Henryk (Album Powązek 1915; Kielarski s. 126; kw. 168)
 11018. Śliwicki Józef (Przewodnik 1982 s. 129pod murem ul. Tatarskiej wpr.; kw. 70)
 11019. Śliwickich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 168)
 11020. Śliwickich, rodzina (Kielarski s. ?; kw. 8)
 11021. Śliwińska Elżbieta z d. Flasieńska (Szenic T.2, s. 167; zm. 1866; kw. 50)
 11022. Śliwińska Ewa (Przewodnik 1982 s. 138; kw. 50)
 11023. Śliwińska Jadwiga z d. Gadomska (zm. 15.07.1989; kw. II)
 11024. Śliwiński Artur (I) (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 50)
 11025. Śliwiński Artur (II) (Przewodnik 1982 s. 137-138; zm. 1953; kw. 50)
 11026. Śliwiński Józef (Kielarski s. 94; Przewodnik 1982 s. 111; kw. 18)
 11027. Śliwiński Ludwik (Kielarski s. 183; Przewodnik 1982 s. 156; kw. K)
 11028. Śliwiński Ludwik (kw. 31)
 11029. Śliwiński Stanisław (Kielarski s. 295; kw. 264)
 11030. Śmiałkowski Karol Wawrzyniec (Kielarski s. 172; Szenic T.2, s. 108; zm. 1860pod murem ul. Powązkowskiej)
 11031. Śmiderska Jadwiga (zm. 15.01.1970; kw. 107)
 11032. Śmiderska Jarusia (zm. 29.06.1926; kw. 107)
 11033. Śmiderski Adam (zm. 30.07.1973; kw. 107)
 11034. Śmiderski Zdzisław (zm. 21.07.2003; kw. 107)
 11035. Śmidowicz Józef (Przewodnik 1982 s. 38; Aleja Zasłużonych)
 11036. Śmiechowicz Tomasz (Kielarski s. ?; kw. 30)
 11037. Śmieciński Leopold (Kielarski s. 117; Szenic T.2, s. 98; zm. 1858; kw. 157)
 11038. Śmietanowski Stefan (zm. 1920kw.)
 11039. Śmigły Edward zob. Rydz-Śmigły
 11040. Śniechowski Józef Henryk (Szenic T.3, s. 331; zm. 1914)
 11041. Śniegocka Cecylia (Przewodnik 1982 s. 139; kw. 38)
 11042. Śpiewak Adam (Kielarski s. 86; kw. 24)
 11043. Światopełk-Batorski Bohdan (Bogdan) (Kielarski s. 128; kw. 171)
 11044. Światopełk-Czetwertyński Włodzimierz (Przewodnik 2002 s. 236; Szenic T.3, s. 395; zm. 1918; kw. 140)
 11045. Światopełk-Czetwertyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; "w pobliżu kościoła w prawo")
 11046. Światopełk-Mirska Katarzyna z d. Badowska (Kielarski s. ?; Szenic T.1, s. 329; Wójcicki T.1, s. 191; zm. 1843; kw. 25)
 11047. Światopełk-Mirska Maria z d. Fraget (zm. 1938; kw. 159)
 11048. Światopełk-Zawadzki Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1892; kw. P)
 11049. Światopełk-Zawadzkich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. P)
 11050. Światopołk-Mirska Zofia z d. Korwin-Rzymska (zm. 13.11.1932; kw. 20)
 11051. Światopołk-Mirski Bohdan (zm. 24.09.1935; kw. 20)
 11052. Światopołk-Mirski Kazimierz (zm. 15.06.1892; kw. 20)
 11053. Świątecka Józefa (zm. 18.11.1882; kw. 20)
 11054. Świątecki Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 152; Szenic T.2, s. 392; zm. 1890; kw. 187)
 11055. Świątkowski Bogumił (zm. 1919)
 11056. Świątkowski Bohdan (Kielarski s. 205; kw. 46)
 11057. Świątkowski Józef (zm. 22.03.1908; kw. 36)
 11058. Świątkowski Józef Marjan (zm. 18.12.1914; kw. 36)
 11059. Świątkowski Ludwiś (zm. 18.01.1904; kw. 36)
 11060. Świderek Marian (Przewodnik 2002 s. 242; kw. 242)
 11061. Świderkówna Anna (zm. 2008; kw. 242)
 11062. Świderska Antonina z d. Liczbańska (zm. 5.11.1933; kw. IV)
 11063. Świderska Zosia (zm. 15.07.1883; kw. IV)
 11064. Świderski Andrzej (Wójcicki T.3, s. XXXIV)
 11065. Świderski Hipolit (zm. 21.04.1879; kw. IV)
 11066. Świderski Jan (zm. 27.03.1860; kw. IV)
 11067. Świderski Jan Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 11068. Świderski Józef (I) (zm. 26.12.1900; kw. 20)
 11069. Świderski Józef (II) (zm. 1.04.1926; kw. 20)
 11070. Świderski Leopold (zm. 14.09.1923; kw. 42)
 11071. Świecianowski Julian (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 11072. Świecki Tomasz (Wójcicki T.1, s. 210)
 11073. Świecki Wandalin (Szenic T.3, s. 204; zm. 1906)
 11074. Świerczewska Emilija z d. Lisiecka (Kielarski s. 91; zm. 3.08.1888; kw. 20)
 11075. Świerczewski Feliks (zm. 24.01.1882; kw. 19)
 11076. Świerczewski Julian (Kielarski s. 91; zm. 4.10.1896; kw. 20)
 11077. Świerczyńska Janina (zm. 28.04.1944; kw. 176)
 11078. Świerczyńska Maryla (zm. 22.06.1940; kw. 176)
 11079. Świerczyńska Stanisława (zm. 11.06.1910; kw. 176)
 11080. Świergocka Tekla z d. Wiśniewska (Kielarski s. 118; kw. E)
 11081. Świergocki Józef (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 176)
 11082. Świerkowska Anna (zm. 15.10.1902; kw. 25)
 11083. Świerkowska Franciszka (kw. 25)
 11084. Świerkowski Wincenty (kw. 25)
 11085. Świerzbieński Marek (Przewodnik 2002 s. 35; kw. 20)
 11086. Świerzyński Michał (Przewodnik 2002 s. 224; kw. 101)
 11087. Świeszewski Władysław (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 253; zm. 1876; kw. 27)
 11088. Święcianowski Juliusz (Szenic T.3, s. 128; zm. 1900)
 11089. Święcicka Maria (Kielarski s. 268; kw. 209)
 11090. Święcicka Maria z d. Kuźmicka 1o voto Żukow (zm. 30.01.1966; kw. 30 wpr.)
 11091. Święcicka Zofia z d. Boczkowska (zm. 10.12.1901; kw. 30 wpr.)
 11092. Święcicka-Utkin Zofia (zm. 24.07.1985; kw. 30 wpr.)
 11093. Święcicki Edward (zm. 30.01.1939; kw. 30 wpr.)
 11094. Święcicki Julian Adolf (I) (Kielarski s. 150; Przewodnik 1982 s. 34, 76; Aleja Zasłużonych)
 11095. Święcicki Julian Adolf (II) (Kielarski s. 55; kw. 43)
 11096. Święcicki Ludwik (zm. 21.04.1922; kw. 30 wpr.)
 11097. Święcicki Wacław (Przewodnik 1982 s. 48; Szenic T.3, s. 133; zm. 1900; kw. 13)
 11098. Święcicki Witold (zm. 11.08.1965; kw. 30 wpr.)
 11099. Święcicki Władysław (zm. 18.09.1901; kw. 30 wpr.)
 11100. Święcińska Maria z d. Kochowicz (zm. 17.02.1950; kw. 44)
 11101. Święciński Stefan (kw. 44)
 11102. Święcka Romana z d. Popiel (Kielarski s. 73; Przewodnik 1982 s. 140; zm. 1933; kw. 38)
 11103. Święcki Kazik (zm. 1920; kw. 30 wpr.)
 11104. Święcki Marian (zm. 1917; kw. 30 wpr.)
 11105. Świętochowska Maria (zm. 1944; kw. IV)
 11106. Świętochowska-Szczęsny Halina (zm. 26.02.1966; kw. IV)
 11107. Świętochowski Feliks (zm. 1945; kw. IV)
 11108. Świętochowski Jan (zm. 30.09.1939; kw. IV)
 11109. Świętochowski Maurycy (Szenic T.2, s. 315; zm. 1881)
 11110. Świętochowski Zbigniew (Przewodnik 1982 s. 126; kw. R)
 11111. Świętochowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 27)
 11112. Świętosławski Wojciech (Przewodnik 1982 s. 83; Aleja Zasłużonych)
 11113. Świstacki (Wójcicki T.3, s. XXXIV)
 11114. Śwital Stanisław (Przewodnik 2002 s. 240; kw. 150)
 11115. Świtalska Zofia z d. Laskowska 1o voto Rettinger (zm. 19.05.1976; kw. O)
 11116. Świtalska-Fularska Julia z d. Jaroszewicz zob. Fularska Julia z d. Jaroszewicz 1o voto Świtalska
 11117. Świtalski Adam (zm. 9.07.1952; kw. O)
 11118. Świtkowski Piotr (Wójcicki T.3, s. 20)
 11119. Świzdor Irena (zm. 18.07.2005; kw. 17)
 11120. Do góry

  T

 11121. T[...]lniew Eleonora z d. Nowicka (kw. 20)
 11122. Tabęcki Józef (Wójcicki T.3, s. 181; zm. 1842)
 11123. Tabor Stefan (zm. 1920; kw. 221)
 11124. Taczanowski Wacław (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 184; zm. 1904; kw. 172)
 11125. Taczanowski Wacław (III) (Kielarski s. 129; Szenic T.3, s. 184; zm. 1904; kw. 172)
 11126. Taczanowski Władysław (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 36; Przewodnik 2002 s. 184; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 388; zm. 1890; kw. 36)
 11127. Taczanowski Władysław (II) (Szenic T.3, s. 224; zm. 1907; kw. 36)
 11128. Taczanowskich, rodzina (Kielarski s. 129; kw. 172)
 11129. Taczanowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 7)
 11130. Tadro Janusz (zm. 1920; kw. 294 (grób symboliczny))
 11131. Tadzio II zob. Krzyżewicz Tadeusz
 11132. Tafelski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1883; kw. 97)
 11133. Tafiłowska Julia z d. Kar (zm. 2.12.1900; kw. 36)
 11134. Tafiłowski Władysław (zm. 17.12.1908; kw. 36)
 11135. Tajer Aleksandra (zm. 12.03.1989; kw. 27 wpr.)
 11136. Talago Bolesław (zm. 21.02.1976; kw. 15)
 11137. Talago Elżbieta Krystyna z d. Janiszewska (zm. 1.01.1991; kw. 15)
 11138. Talikowski Teofil Wojciech (Kielarski s. 66; kw. 33)
 11139. Talma Antoni (kw. IV)
 11140. Tańska Aleksandra (zm. 2002; kw. 18)
 11141. Tańska Maria z d. Jastrzębska (zm. 2002; kw. 18)
 11142. Tańska Marianna z d. Czempińska (Album Powązek 1915; Szenic T.1, s. 180; Wójcicki T.1, s. 68; zm. 1825; kw. 29)
 11143. Tański Janusz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 178; Przewodnik 1982 s. 149; zm. 1899 lub 1900; kw. 86)
 11144. Tański Kazimierz (Wójcicki T.3, s. XXXIV)
 11145. Tański Wacław (I) (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 86)
 11146. Tański Wacław (II) (Przewodnik 2002 s. 227; zm. 1943; kw. 124)
 11147. Tarasiewicz Czesław (zm. 17.07.1986; kw. 30 wpr.)
 11148. Tarasiewicz Jan (Szenic T.3, s. 215; zm. 1906)
 11149. Tarasiewicz Joanna (zm. 12.04.1967; kw. 30 wpr.)
 11150. Tarasiewicz Michał (Przewodnik 1982 s. 145; kw. 71)
 11151. Tarasiewicz Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 175; Szenic T.3, s. 271; zm. 1910; kw. 71)
 11152. Tarasiewicz Zenon (zm. 28.08.1994; kw. 17)
 11153. Tarczyński Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 81; zm. 1897; kw. 28)
 11154. Targoński Prosper (Album Powązek 1915; zm. 1882; kw. 30)
 11155. Targowska Honorata (zm. 3.08.1876; kw. IV)
 11156. Targowska Jadwiga z d. Skibniewska (zm. 31.10.1971; kw. II)
 11157. Targowski Józef (zm. 22.05.1952; kw. II)
 11158. Tarkowska Krystyna (zm. 17.08.2001; kw. 176)
 11159. Tarnasiewicz (kw. B)
 11160. Tarnawska Helena z d. Kamińska (zm. 24.12.1927; kw. 39)
 11161. Tarnowska Anna (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 35)
 11162. Tarnowska Maria Róża z d. Potulicka (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 212)
 11163. Tarnowska Maria z d. Czetwertyńska (Przewodnik 2002 s. 111; kw. 7)
 11164. Tarnowska Paulina (zm. 1875; kw. IV)
 11165. Tarnowski Adam (Kielarski s. 76; Szenic T.2, s. 392; zm. 1890; kw. 34)
 11166. Tarnowski Aleksander (Szenic T.2, s. 323; zm. 1882)
 11167. Tarnowski Antoni (Szenic T.2, s. 367; zm. 1887)
 11168. Tarnowski Jan (I) (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 60)
 11169. Tarnowski Jan (II) (zm. 1920; kw. 220)
 11170. Tarnowski Leon (Szenic T.1, s. 224; Wójcicki T.2, s. 148; zm. 1830katakumby)
 11171. Tarnowski Stefan (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 94)
 11172. Tarnowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. IV)
 11173. Tarnowski-Dziadak Stanisław (zm. 1919; kw. 84)
 11174. Taszyński Michał (Szenic T.1, s. 286; zm. 1838)
 11175. Tatarkiewicz (Józef) Jakub (Przewodnik 2002 s. 29, 30, 31, 44, 73 81, 116, 118, 119, 124, 136; Szenic T.2, s. 40; zm. 1854; Wójcicki T.1, s. 224; zm. zm. 3.09.1854; kw. 25)
 11176. Tatarkiewicz Antonina (zm. 6.07.1897; kw. 25)
 11177. Tatarkiewicz Antonina z d. Brzezińska (Szenic T.3, s. 80; zm. 1897; kw. 25)
 11178. Tatarkiewicz Grześ (zm. 7.01.1962; kw. 25)
 11179. Tatarkiewicz Jakub (Jakób) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 61; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1854; kw. 25)
 11180. Tatarkiewicz Jan Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 76; Przewodnik 2002 s. 45, 81, 183; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 19; zm. 1891; kw. 34)
 11181. Tatarkiewicz Julia Zofia z d. Thiess (Szenic T.3, s. 161; zm. 1903)
 11182. Tatarkiewicz Ksawery (Szenic T.3, s. 160; zm. 8.01.1903; kw. 25)
 11183. Tatarkiewicz Leon (zm. 27.12.1858; kw. 25)
 11184. Tatarkiewicz Maria z d. Brzezińska (zm. 1.09.1941; kw. 25)
 11185. Tatarkiewicz Oleś (zm. 23.03.1842; kw. 25)
 11186. Tatarkiewicz Stanisław (I) (Szenic T.2, s. 357; zm. 1886)
 11187. Tatarkiewicz Stanisław (II) (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 69)
 11188. Tatarkiewicz Tadzio (zm. 24.05.1888; kw. 25)
 11189. Tatarkiewicz Teresa z d. Potocka (Przewodnik 2002 s. 124; kw. 25)
 11190. Tatarkiewicz Teresa z d. Potworowska (zm. 18.06.1978; kw. 25)
 11191. Tatarkiewicz Władysław (Przewodnik 1982 s. 118; zm. 9.04.1980; kw. 25)
 11192. Tatarkiewicz Władzio (zm. 9.05.1838; kw. 25)
 11193. Tatarkiewicz-Małkowska Wanda zob. Małkowska Wanda z d. Tatarskiewicz
 11194. Tatarowski Zdzisław (Kielarski s. 145; kw. 1)
 11195. Tatarski Bohdan (zm. 1920; kw. 265)
 11196. Tauber Teresa (Kielarski s. 197; kw. 8)
 11197. Tauzowska Halina z d. Młodkowska (zm. 1990; kw. 176)
 11198. Tauzowski Józef (zm. 1976; kw. 176)
 11199. Tazbir Ludwika (Przewodnik 1982 s. 193; kw. 139)
 11200. Tazbir Stanisław (Przewodnik 1982 s. 193; kw. 139)
 11201. Tchorek Karol (Przewodnik 2002 s. 63, 138, 146, 244; kw. 255)
 11202. Tebeński Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 79)
 11203. Teczyński Kajetan (Kielarski s. 218; kw. 70)
 11204. Tegazzo Franciszek (Album Powązek 1915; Kielarski s. 241; Szenic T.2, s. 284; zm. 1879; kw. 99)
 11205. Teich Walery (zm. 24.01.1874; kw. 19)
 11206. Telakowska Wanda (Przewodnik 2002 s. 262; kw. 188)
 11207. Telakowski Edmund (Kielarski s. 256; kw. 188)
 11208. Tencer Otton (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 55)
 11209. Tenner Jan (Kielarski s. 298; kw. 284a)
 11210. Teplickich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 31)
 11211. Tepper Piotr (Wójcicki T.3, s. 252)
 11212. Terajewicz Cezary (zm. 17.01.1943; kw. 18)
 11213. Terajewicz Helena (zm. 5.11.1942; kw. 18)
 11214. Terajewicz Janina (zm. 27.02.1970; kw. 18)
 11215. Terajewicz Marian (zm. 3.06.1968; kw. 18)
 11216. Terech Marianna (zm. 30.01.1984; kw. 30 wpr.)
 11217. Terech Zygmunt (zm. 1944; kw. 30 wpr.)
 11218. Tereszczenko Jadwiga z d. Rolicz-Lubicka (Przewodnik 2002 s. 172; kw. M)
 11219. Terlecki Władysław (Przewodnik 1982 s. 207; kw. 154a)
 11220. Terlicki Leon (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 60)
 11221. Terlikiewicz Mikołaj (Kielarski s. 149; zm. 16.12.1876; kw. II)
 11222. Tetmajer Kazimierz zob. Przerwa-Tetmajer
 11223. Tewiaszew Andrzej (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 268)
 11224. Tęczyc-Piotrowska Aleksandra z d. Janiszewska (zm. 25.02.1936; kw. 30 wpr.)
 11225. Tęczyc-Piotrowski Aleksander (zm. 30.08.1897; kw. 30 wpr.)
 11226. Tęczyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 34)
 11227. Thiell Juljanna z d. Szczepanowska (zm. 21.01.1879; kw. 176)
 11228. Thiell Wincenty (zm. 23.11.1900; kw. 176)
 11229. Thomas Stefan (zm. 1919; kw. 90)
 11230. Thugutt Antoni (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 269)
 11231. Thym Stanisław de (zm. 1.08.1879; kw. 27 wpr.)
 11232. Tischler Antolek (zm. 23.05.1887; kw. 34)
 11233. Tischler Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 75; zm. 23.04.1883; kw. 34)
 11234. Tischler Józef (zm. 23.03.1909; kw. 34)
 11235. Tischler Julia z d. Arabska (zm. 15.08.1952; kw. 37)
 11236. Tłoczyński Ignacy (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 102)
 11237. Toczyłowska Marja (zm. 14.07.1896; kw. 19)
 11238. Toczyłowski Franciszek (zm. 3.10.1892; kw. 19)
 11239. Toczyłowski Leonard (zm. 8.04.1874; kw. 19)
 11240. Toczyłowski Wiktor Witold (zm. 8.01.2000; kw. 21)
 11241. Toczyska Zofia z d. Sądzyńska (zm. 1996; kw. 17)
 11242. Todtleben Józef (Kielarski s. 297; kw. 275)
 11243. Toeplitz Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 29)
 11244. Toffel Marcyjanna (zm. 10.05.1978; kw. 19)
 11245. Tokarska Ludwika (zm. 14.06.1897; kw. 25)
 11246. Tokarska Marianna z d. Goss (zm. 4.10.1963; kw. 30 wpr.)
 11247. Tokarski Adam (Album Powązek 1915; Kielarski s. 23; Przewodnik 2002 s. 35, 147; zm. 1891; kw. 181)
 11248. Tokarski Aleksander (zm. 2.08.1958; kw. 30 wpr.)
 11249. Tokarski Edward (zm. 1919; kw. 233)
 11250. Tokarski Michał (Wójcicki T.3, s. 139)
 11251. Tokarskich rodzina (kw. 181)
 11252. Tokarz Wacław (Kielarski s. 240; Przewodnik 1982 s. 170; kw. 98)
 11253. Tokarzewski Szymon (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Przewodnik 1982 s. 122; zm. 1890; kw. 25 wpr.)
 11254. Tolińskich, rodzina (kw. 28 wpr.)
 11255. Tolkemit Daniel (Album Powązek 1915; zm. 1869; kw. 29)
 11256. Tołłoczko Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 277; kw. 224)
 11257. Tołwińska Jadwiga (zm. 1925; kw. 217)
 11258. Tołwińska Karolina (zm. 1908; kw. 217)
 11259. Tołwińska Stanisława (zm. 1934; kw. 217)
 11260. Tołwińska Stefania (zm. 1909; kw. 217)
 11261. Tołwińska Władysława (zm. 1923; kw. 217)
 11262. Tołwiński Gabriel (Kielarski s. 273; kw. 217)
 11263. Tołwiński Konstanty (zm. 1908; kw. 217)
 11264. Tołwiński Mikołaj (zm. 1924; kw. 217)
 11265. Tołwiński Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 31, 201; kw. 217)
 11266. Tołwińskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 54, 55; kw. 217)
 11267. Toma-Pilek Aleksander (kw. 17)
 11268. Tomasik Grażyna (zm. 14.05.1968; kw. 32 wpr.)
 11269. Tomasik Sławomir (zm. 1920)
 11270. Tomaszczyk Irena z d. Omiecka (zm. 6.05.1980; kw. 199)
 11271. Tomaszewicz Stanisław Kostka (Kurier Warszawski 1900, nr 302; w grobie rodziny Stich)
 11272. Tomaszewska Felicja z d. Krywult (Kielarski s. 286; kw. 229)
 11273. Tomaszewska Władysława z d. Jankowska 1o voto Mann (zm. 9.01.1957; kw. B)
 11274. Tomaszewski Henryk Albin (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154a)
 11275. Tomaszewski Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. 213; zm. 1891; kw. 51)
 11276. Tomaszewski Lech (Przewodnik 2002 s. 275; kw. 220)
 11277. Tomaszewski Leonard (Przewodnik 2002 s. 220; kw. 93)
 11278. Tomaszewski Stanisław (Kielarski s. 213; kw. 51)
 11279. Tomaszewski Stefan (Kielarski s. 213; kw. 51)
 11280. Tomaszewski Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 11281. Tomaszewski Władysław Seweryn (kw. B)
 11282. Tomaszewskich, rodzina (kw. 176)
 11283. Tomaszkiewicz Ludwika Tekla z d. Rivoli (Szenic T.2, s. 277; zm. 1878; kw. 19)
 11284. Tomczak Klemens (zm. 20.05.1884; kw. 36)
 11285. Tomczycki Witold (zm. 1920)
 11286. Tomecki Bronisław Józef (Przewodnik 2002 s. 292; kw. 317)
 11287. Tomeckich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 170)
 11288. Tomerski Jan (zm. 1920)
 11289. Tomkiel Józef (zm. 22.11.1912; kw. 297)
 11290. Tomkiel Wanda z d. Wągrodzka (zm. 20.05.1958; kw. 297)
 11291. Tomkiewicz Władysław (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 150)
 11292. Topolska Amelia (zm. 1935; kw. 73)
 11293. Topolska Helena (zm. 1966; kw. 73)
 11294. Topolski Feliks (zm. 6.03.1898; kw. 42)
 11295. Topolski Roman (zm. 1957; kw. 73)
 11296. Topolski Stanisław (zm. 8.08.1967; kw. 42)
 11297. Topolski Tomasz (zm. 1928; kw. 73)
 11298. Torchalski Franciszek (Szenic T.2, s. 380; zm. 1889)
 11299. Torchalski Tadeusz (zm. 10.1951; kw. 21)
 11300. Toruń Leopold (Przewodnik 1982 s. 199; kw. 222)
 11301. Torżewska Józefa z d. Adamska (zm. 1906; kw. 32 wpr.)
 11302. Torżewska Wanda z d. Mierzwińska (zm. 1960; kw. 32 wpr.)
 11303. Torżewska Władysława z d. Wiśniewska (zm. 1965; kw. 32 wpr.)
 11304. Torżewski Antoni (zm. 1928; kw. 32 wpr.)
 11305. Torżewski Stefan (zm. 1940; kw. 32 wpr.)
 11306. Torżewski Władysław (zm. 1981; kw. 32 wpr.)
 11307. Tour, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. O)
 11308. Tournelle Franciszek (zm. 27.12.1880; kw. IV)
 11309. Tournelle Samuelina z d. Fileborn (zm. 7.07.1875; kw. IV)
 11310. Towarzystwa Wioślarskiego członkowie (zm. 15.VI.1890) zob. Bogusławski Julian, Kozyrski Edmund, Świątecki Kazimierz
 11311. Towpik Józef (Przewodnik 2002 s. 97, 156; kw. 164)
 11312. Tracikiewicz Marianna (zm. 2.03.1977; kw. 42)
 11313. Traczewska Józefa z d. Szymanowska (zm. 1834; kw. 163)
 11314. Traczyk Julia z d. Szczepańska (zm. 13.11.1934; kw. 36)
 11315. Trafankowska Daria (zm. 2004; kw. 207)
 11316. Trajdos Ewa z d. Polak (Przewodnik 2002 s. 231; kw. 135)
 11317. Trampler Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 230; kw. 131)
 11318. Trapszo Aleksandra z d. Ficzkowska (Kielarski s. 64; Przewodnik 2002 s. 197; kw. 29)
 11319. Trapszo Bronisława z d. Klimaszewska (zm. 25.03.1914; kw. N)
 11320. Trapszo Marceli (Kielarski s. 64; Przewodnik 1982 s. 119; kw. 29)
 11321. Trapszo Władysława (zm. 22.02.1976; kw. N)
 11322. Trapszo Zbigniew (zm. 8.11.1906; kw. N)
 11323. Trapszo Zofia (Kielarski s. 64; Przewodnik 2002 s. 197; kw. 29)
 11324. Trapszowa Aleksandra Julianna (Szenic T.3, s. 248; zm. 1909)
 11325. Traugutt Alojza Stefania (Przewodnik 2002 s. 265; Szenic T.3, s. 226; zm. 1907; kw. 203)
 11326. Traugutt Anna zob. Korwin-Juszkiewiczowa
 11327. Trawczyńscy (Kielarski s. 208; kw. 41)
 11328. Trąbczyński Stefan (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 45)
 11329. Trąbczyńskich, rodzina (kw. 19)
 11330. Trebickich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 54; kw. 3)
 11331. Trechcińska Olga (Przewodnik 2002 s. 175; kw. 72)
 11332. Trechciński Roman (Przewodnik 2002 s. 175; kw. 72)
 11333. Trejdosiewicz Jan Nepomucen (Kielarski s. 144; Przewodnik 2002 s. 178; Szenic T.3, s. 134; zm. 1900; kw. C)
 11334. Trem [...] Róża z d. Glazińska (kw. 17)
 11335. Trembecki Kazimierz (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumbt filar 43-44)
 11336. Trembicki (Trębicki) Stanisław (Szenic T.1, s. 235; Wójcicki T.1, s. 243; Wójcicki T.2, s. 189; zm. 1830)
 11337. Trembicki Józef (Kielarski s. 242; kw. 119)
 11338. Trembiński Stanisław (Kielarski s. 222; Przewodnik 2002 s. 83; zm. 1909; kw. 66)
 11339. Trembińskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 201; kw. 66)
 11340. Trenarowski Józef (Przewodnik 2002 s. 65, 182; kw. 30)
 11341. Trentowska Marja z d. Lamert (zm. 5.02.1925; kw. 19)
 11342. Treter Mieczysław (Przewodnik 1982 s. 197; kw. 148)
 11343. Treugutt Stefan (Przewodnik 2002 s. 207; kw. S)
 11344. Trębicka Józefa (zm. 26.07.1889; kw. 3)
 11345. Trębicka Maria (kw. 3)
 11346. Trębicki Władysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 165; zm. 1861; Aleja Katakumbowa filar 31)
 11347. Trębiński Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 66)
 11348. Trieme Czesław (zm. 9.01.1911; kw. 175)
 11349. Trieme Maria Józefa z d. Igielska (zm. 26.01.1929; kw. 175)
 11350. Tripplin Aniela (Szenic T.3, s. 236; zm. 1908)
 11351. Trofimowa Maryja z d. Woszczyńska (zm. 19.10.1877; kw. 21)
 11352. Trojan Franciszka (zm. 1969; kw. 30 wpr.)
 11353. Trojan Irena (zm. 1975; kw. 30 wpr.)
 11354. Trojan Marian (zm. 1967; kw. 30 wpr.)
 11355. Trojanowska Barbara (Przewodnik 2002 s. 257; kw. 195)
 11356. Trojanowski Edward (Kielarski s. 294; Przewodnik 2002 s. 248; kw. 282 wpr.)
 11357. Trojanowski Henryk (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 85)
 11358. Trojanowski Jan Nepomucen (zm. 11.11.1940; kw. 32 wpr.)
 11359. Trojanowski Maciej (zm. 2.06.1916; kw. 32 wpr.)
 11360. Trojanowski Wincenty (Kielarski s. 183; Przewodnik 2002 s. 83, 170; kw. L)
 11361. Trojanowski Wojciech (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 282 wpr.)
 11362. Troschel Wilhelm Karol (Szenic T.2, s. 368; zm. 1887; kw. 36)
 11363. Troszczyński Leon Kazimierz (zm. 1976; kw. 199)
 11364. Truskolaska Agnieszka Marianna z d. Marunowska (Szenic T.1, s. 242; zm. 1831)
 11365. Truskolaska Zofia (Kielarski s. 55; Przewodnik 2002 s. 61, 200; kw. 43)
 11366. Truskolaski Dominik Tomasz (Szenic T.1, s. 63; zm. 1797)
 11367. Truskolawskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 37)
 11368. Truskulawska Agnieszka (Wójcicki T.1, s.136, 259)
 11369. Truskulawski Tomasz (Wójcicki T.1, s. 193)
 11370. Truszczyńska Krystyna z d. Krasiejko (zm. 5.02.2011; kw. 215)
 11371. Truszczyński Włodzimierz (zm. 16.06.2013 kw. 215)
 11372. Truszkowska Halina (zm. 23.12.2008; kw. 31)
 11373. Truszkowska Małgorzata (kw. 31)
 11374. Truszkowski Hipolit (Album Powązek 1915; Kurier Warszawski 1900, nr 302; zm. 1900; kw. 44)
 11375. Trybowska Krystyna z d. Kolaszyńska (zm. 29.11.1985; kw. 21)
 11376. Trybowski Kazimierz (zm. 16.04.1997; kw. 21)
 11377. Tryczyńska Marja z d. Kiełczyńska 1o voto Matusielańska (zm. 8.04.1907; kw. 176)
 11378. Tryczyński Antoni (zm. 19.01.1989; kw. 176)
 11379. Tryczyński Walery (zm. 28.07.1920; kw. 176)
 11380. Trylińska Beata (Przewodnik 1982 s. 194; kw. 141)
 11381. Tryliński Władysław (I) (Przewodnik 2002 s. 235; zm. 1956; kw. 141)
 11382. Tryliński Władysław (II) (Przewodnik 2002 s. 235; zm. 2000; kw. 141)
 11383. Tryuk Karolina z d. Piskorska (zm. 13.11.1885; kw. 18)
 11384. Trzaska Władysław (Przewodnik 2002 s. 122; zm. 1964; kw. 23)
 11385. Trzaska zob. Konopacki Eugeniusz
 11386. Trzaskowska Leokadia Anna (zm. 11.02.1971; kw. N)
 11387. Trzaskowski Stanisław (kw. N)
 11388. Trzcińska Alina (zm. 1989; kw. D)
 11389. Trzcińska Emilja z d. Willner (zm. 2.01.1916; kw. D)
 11390. Trzcińska Józefa z d. Chorkowska (zm. 13.07.1873; kw. 30 wpr.)
 11391. Trzcińska Maria z d. Zaborowska (zm. 3.05.1934; kw. 30 wpr.)
 11392. Trzcińska Romana (zm. 1986; kw. D)
 11393. Trzcińska-Kamińska zob. Kamińska Zofia z d. Trzcińska
 11394. Trzciński Felicyan (zm. 1.11.1885; kw. D)
 11395. Trzciński Franciszek (zm. 19.09.1876; kw. 25)
 11396. Trzciński Gustaw (Przewodnik 2002 s. 221; kw. 87)
 11397. Trzciński Henryk (zm. 21.05.1872; kw. D)
 11398. Trzciński Julian (zm. 2.08.1905; kw. 25)
 11399. Trzciński Krzysztof (pseud. Krzysztof Komeda) (Przewodnik 2002 s. 71, 129; zm. 23.04.1969; kw. 18)
 11400. Trzciński Leopold (zm. 2.04.1897; kw. 30 wpr.)
 11401. Trzciński Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1906; kw. 82)
 11402. Trzcińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 59)
 11403. Trzebiński Wojciech (Przewodnik 2002 s. 291; kw. 331a)
 11404. Trzeciak Maria (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 168)
 11405. Trzeciak Maria z d. Jakubowska (zm. 17.01.1943; kw. 73)
 11406. Trzeciak, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 13)
 11407. Trzeciak, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 219)
 11408. Trzeczkowska Maria Ludwika z d. Walter (zm. 23.10.1883; kw. 30 wpr.)
 11409. Trzeczkowski Michał (zm. 13.02.1853; kw. 30 wpr.)
 11410. Trzeczkowski Wincenty (zm. 22.04.1897; kw. 30 wpr.)
 11411. Trzepińska Maria (zm. 27.07.1924; kw. 176)
 11412. Trzepińska Zofia z d. Posselt (Przewodnik 2002 s. 173; kw. 83)
 11413. Trzepiński Władysław (zm. 8.09.1907; kw. 176)
 11414. Trzetrzewińska Janina z d. Juty (zm. 17.01.1950; kw. 43)
 11415. Trzetrzewiński August (zm. 1870pod murem ul. Powązkowskiej na wpr.; kw. 19)
 11416. Tuczyn Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 193; zm. 1906; kw. 73)
 11417. Tuczyn Eleonora z d. Müller (Kielarski s. 193; Przewodnik 2002 s. 79; zm. 31.01.1880; kw. 73)
 11418. Tuczyn Janina (zm. 18.11.1882; kw. 73)
 11419. Tuczyn Józefa z d. Nowak (zm. 5.01.1886; kw. 73)
 11420. Tuczyn Marja (zm. 19.10.1900; kw. 73)
 11421. Tuczyn Wanda (zm. 27.11.1947; kw. 73)
 11422. Tuczynowa Eleonora (Przewodnik 2002 s. 79)
 11423. Tuczyński Wojciech (Kielarski s. 77; kw. 32)
 11424. Tukałło Konrad (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 13)
 11425. Tumanowski Piotr (zm. 3.04.1976; kw. 42)
 11426. Tupalska Antonina (zm. 15.02.1911; kw. 18)
 11427. Tupalska Paulina z d. Jackowska (zm. 1890; kw. 18)
 11428. Turchetti Bolesław Bonawentura (zm. 1976; kw. 18)
 11429. Turchetti Emeryk (zm. 17.07.1874; kw. 18)
 11430. Turchetti Julia z d. Barszczewicz (zm. 3.10.1892; kw. 18)
 11431. Turczynowicz Kamila Paulina z d. Złotnikiewicz (Szenic T.2, s. 209; zm. 1871)
 11432. Turczynowicz Konstancja z d. Damas (Przewodnik 2002 s. 209; Szenic T.2, s. 309; zm. 1880; kw. 177 wpr.)
 11433. Turczynowicz Konstanty (Szenic T.2, s. 270; zm. 1878; kw. 11)
 11434. Turczynowicz Leonard (Szenic T.3, s. 103; zm. 1899)
 11435. Turczynowicz Maria (Szenic T.2, s. 320; zm. 1882)
 11436. Turczynowicz Matylda z d. Zopf (zm. 25.02.1912; kw. 57)
 11437. Turczynowicz Roman (Przewodnik 2002 s. 209; Szenic T.2, s. 321; zm. 1882; kw. 117)
 11438. Turczyński Poturaj Mikołaj (Kielarski s. 272; kw. 217)
 11439. Turkiewicz Euzebjusz (zm. 8.06.1935; kw. 17)
 11440. Turkiewicz Irena z d. Faytt (zm. 11.10.1964; kw. 17)
 11441. Turkiewicz Irena z d. Ziembińska (zm. 30.07.1987; kw. 17)
 11442. Turkiewicz Janusz (zm. 26.11.2006; kw. 17)
 11443. Turkiewicz Stanisław (I) (Kielarski s. 121; kw. 159)
 11444. Turkiewicz Stanisław (II) (zm. 7.12.1975; kw. 17)
 11445. Turkułł Ignacy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 107; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 78; zm. 1856; kw. 8)
 11446. Turno Ludwik (zm. 27.07.1899; kw. 163)
 11447. Turowski Józef (zm. 7.11.1915; kw. 18)
 11448. Tursckich, rodzina (kw. 17)
 11449. Turska Ewa z d. Bandrowska (Przewodnik 1982 s. 207; kw. 154b)
 11450. Turska Gertruda z d. G (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 201; Wójcicki T.2, s. 149; zm. 1827; kw. 32 lub 32 wpr.)
 11451. Turska Zofia z d. Zielonka (zm. 1884; kw. 21)
 11452. Turski Józef (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 97)
 11453. Turski Konstanty (zm. 23.11.1914; kw. II)
 11454. Turski Teodor (zm. 1897; kw. 21)
 11455. Turski Tytus (zm. 25.12.1911; kw. II)
 11456. Turski Zofja z d. Zielonka (zm. 1884; kw. 21)
 11457. Turzyma-Korulski Zbigniew (zm. 1920)
 11458. Tuszewski Edzio (zm. 28.09.1878; kw. 44)
 11459. Tuszewski Eufrozyna z d. Lubańska (zm. 10.08.1868; kw. 44)
 11460. Tuszewski Jadwiga (zm. 18.07.1870; kw. 44)
 11461. Tuszewski Jan (zm. 2.09.1888; kw. 44)
 11462. Tuszewski Piotr (zm. 19.09.1852; kw. 44)
 11463. Tuszewski Tomasz (zm. 18.01.1867; kw. 44)
 11464. Tuszowska Elżbieta (zm. 3.08.1973; kw. 44)
 11465. Tuszowska Emilia (zm. 1.04.1971; kw. 44)
 11466. Tuszowska Zofia z d. Tuszewska (zm. 1.02.1886; kw. 44)
 11467. Tuszowski Jerzy (zm. 13.03.1964; kw. 44)
 11468. Tuszowski Maurycy (zm. 29.04.1938; kw. 44)
 11469. Tuszyńska Waleria z d. Windyga (zm. 8.08.1992; kw. 17)
 11470. Tuszyński Stanisław (zm. 9.11.1943; kw. 17)
 11471. Tuszyński Wincenty Karol (zm. 25.02.1962; kw. 17)
 11472. Twardo Stanisław (Przewodnik 2002 s. 158; kw. 168)
 11473. Twardowska Aniela z d. Konderska (zm. 7.12.1971; kw. 31)
 11474. Twardowska Maria (zm. 1986; kw. 31)
 11475. Twardowski Jan (zm. 9.09.1945; kw. 31)
 11476. Twarowska Aniela z d. Józefowicz (zm. 1862; kw. 18)
 11477. Twarowska Felicja (zm. 24.06.1926; kw. 32 wpr.)
 11478. Twarowska Karolina (zm. 31.07.1891; kw. 18)
 11479. Twarowski Andrzej (kw. 18)
 11480. Twarowski Antoni (zm. 25.06.1885; kw. 32 wpr.)
 11481. Twarowski Jan (zm. 4.01.1912; kw. 32 wpr.)
 11482. Tworkowski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 11)
 11483. Tyborowska Anna (zm. 21.01.1977; kw. 21)
 11484. Tyborowska Józefa z d. Szamanowska (zm. 12.05.1866; kw. 20)
 11485. Tyborowska Marylka (zm. 4.09.1895; kw. 21)
 11486. Tyborowska Zofia (zm. 24.04.1965; kw. 21)
 11487. Tyborowski Ignaś (zm. 25.09.1906; kw. 21)
 11488. Tyborowskich, rodzina (kw. 21)
 11489. Tyfczyńska Wiktorja z d. Kosmowska (zm. 14.11.1897; kw. 206)
 11490. Tyfczyński Maciej (kw. 206)
 11491. Tykel Benon Benedykt (Kielarski s. 168; Aleja Katakumbowa filar 14)
 11492. Tykel, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 14)
 11493. Tykiel Ewa z d. Łabęcka (Kielarski s. 61; zm. 28.09.1875; kw. 25)
 11494. Tykiel Ewa z d. Łabęcka (zm. 28.09.1875; kw. 25)
 11495. Tylicka Justyna z d. Budzyńska (Kielarski s. 234; Przewodnik 1982 s. 155; kw. 183)
 11496. Tylicki Stanisław (Kielarski s. 234; Przewodnik 2002 s. 251; zm. 1918; kw. 183)
 11497. Tyllia Bolesław (Kielarski s. 293; kw. 284b wpr.)
 11498. Tymieniecka Ewa (zm. 13.10.1988; kw. 204)
 11499. Tymieniecka Jadwiga z d. Cichowska (zm. 08.01.1997; kw. 204)
 11500. Tymieniecka Janina z d. Siudzińska (zm. 29.01.1927; kw. II)
 11501. Tymieniecka Maria (zm. 11.03.2010; kw. 204)
 11502. Tymieniecki Edward Bolesław (Kielarski s. ?; kw. 72)
 11503. Tyminiecki Feliks Zaremba (Szenic T.2, s. 99; zm. 1858)
 11504. Tymińska Janina z d. Dowgiałło (Przewodnik 2002 s. 207; kw. S)
 11505. Tymowska Karolina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 35)
 11506. Tymowski Kantorbery (Wójcicki T.3, s. V)
 11507. Tyrajska Janina z d. Strusińska (zm. 1999; kw. 98)
 11508. Tyrajska Teresa z d. Kuklińska (zm. 21.03.2006; kw. 98)
 11509. Tyrajski Józef (zm. 1945; kw. 98; grób symboliczny)
 11510. Tyrakowska Eleonora z d. Plewińska (zm. 8.05.1845; kw. 31)
 11511. Tyrakowski Marcin (zm. 15.04.1911; kw. 31)
 11512. Tyrakowski Stefan (zm. 4.03.1841; kw. 31)
 11513. Tyrawska Emilia z d. Ostrowska (zm. 11.04.1890; kw. 176)
 11514. Tyrawska Renia z d. Wionczek (zm. 16.01.1945; kw. 19)
 11515. Tyrchowska Antonina z d. Goczkiewicz (zm. 1908; kw. 45)
 11516. Tyrchowska Helena (zm. 1872; kw. 45)
 11517. Tyrchowski Mikołaj (Album Powązek 1915; zm. 1872; kw. 45)
 11518. Tyrchowski Władysław (Szenic T.3, s. 137; zm. 1901)
 11519. Tyrchowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 34; kw. 45)
 11520. Tyska Anna z d. Dalewska 1o voto Dzierzbicka (zm. 6.11.1942; kw. II)
 11521. Tyski Zygmunt (Kielarski s. 142; kw. A)
 11522. Tyszka Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1905; kw. 43)
 11523. Tyszka Brunon (zm. 14.07.1923; kw. E)
 11524. Tyszka Józefa (zm. 25.12.1867; kw. I)
 11525. Tyszka Konstanty (I) (zm. 16.03.1875; kw. I)
 11526. Tyszka Konstanty (II) (zm. 1887; kw. I)
 11527. Tyszka Maria (zm. 15.07.1955; kw. 30 wpr.)
 11528. Tyszka Maria z d. Majkowska (zm. 30.03.1966; kw. E)
 11529. Tyszka Teressa z d. Białosukienna (zm. 31.08.1880; kw. I)
 11530. Tyszka Wacław (zm. 1944; kw. E)
 11531. Tyszka Walentyna z d. Siemiątkowska (zm. 11.07.1888; kw. I)
 11532. Tyszka Wanda z d. Morzkowska (zm. 22.10.1936; kw. E)
 11533. Tyszkiewicz Helena z d. Kołyszka (zm. 30.11.1892; kw. 21)
 11534. Tyszkiewicz Jan (kw. 25)
 11535. Tyszkiewicz Józefa z d. Sołłohub (zm. 16.02.1828; kw. 25)
 11536. Tyszkiewicz Maria Anna z d. Pietruszyńska (pseud. Hanka Ordonówna) (Przewodnik 2002 s. 143; Aleja Zasłużonych)
 11537. Tyszkiewicz Stanisław (I) (zm. 25.02.1872; kw. 21)
 11538. Tyszkiewicz Stanisław (II) (Przewodnik 1982 s. 213; zm. 1965; kw. 284b wpr.)
 11539. Tyszkiewicz Tadeusz (Kielarski s. 62; Przewodnik 1982 s. 118; zm. 1852; kw. 25)
 11540. Tyszkiewicz, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 11541. Do góry

  U

 11542. Ubysz Andrzej (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 88)
 11543. Uchański Stefan (Kielarski s. 276; kw. 226)
 11544. Ufniarski Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1840; kw. 6)
 11545. Ufniarskich rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 11546. Ufniarskich rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 6)
 11547. Ujazdowska Wanda z d. Nasierowska (zm. 12.01.2001; kw. I)
 11548. Ujejski Adam (Kielarski s. 137; kw. 174)
 11549. Ukiejskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 52)
 11550. Uklejska Anna Barbara (zm. 2008; kw. 52)
 11551. Uklejska Józefa Maria (zm. 1933; kw. 52)
 11552. Uklejska Maria z d. Biedrowska (zm. 1916; kw. 52)
 11553. Uklejska Maria z d. Czesznak (Przewodnik 1982 s. 137; kw. 52)
 11554. Uklejski Józef (I) (Album Powązek 1915; zm. 1917; kw. 52)
 11555. Uklejski Józef (II) (zm. 1944 (?); kw. 52)
 11556. Ulatowski Franciszek (zm. 7.07.1877; kw. 20)
 11557. Ulatowski Jur (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 50)
 11558. Ulatowski Tadeusz (zm. 1921)
 11559. Ulatowski Zygmunt (zm. 4.05.1930; kw. 20)
 11560. Ulidowski Jan (zm. 18.07.1854; kw. 18)
 11561. Ulrych Marianna (Album Powązek 1915; zm. 1828; Aleja Katakumbowa filar 23)
 11562. Ułasiewicz Kazimierz (zm. 1940; kw. 30 wpr.)
 11563. Ułasiewicz Maciej (zm. 13.01.2007; kw. 30 wpr.)
 11564. Umiastowska Józefa (zm. 5.06.1997; kw. 176)
 11565. Umiastowska Maryja z d. Ostroróg 1o voto Sadowska (zm. 1941; kw. 19)
 11566. Umiastowskich, rodzina (Kielarski s. 303; kw. 306)
 11567. Umińska Wanda z d. Wolska (Kielarski s. 196; Przewodnik 1982 s. 175; kw. 79)
 11568. Umiński Władysław (Przewodnik 1982 s. 146; kw. 73)
 11569. Unger Gracjan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 118; Przewodnik 1982 s. 59; Szenic T.3, s. 296; zm. 1911; kw. 156)
 11570. Unger Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 118; Przewodnik 1982 s. 59; Szenic T.2, s. 229; zm. 1874; kw. 156)
 11571. Unicka Maria z d. Majkowska (Szenic T.3, s. 80; zm. 1897; kw. 177)
 11572. Uniłowski Zbigniew (Kielarski s. 256; Przewodnik 1982 s. 187; kw. 196)
 11573. Urbanowicz Aniela (zm. 1988; kw. 73)
 11574. Urbanowicz Bohdan (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 251)
 11575. Urbanowicz Ewa (zm. 2.02.1944; kw. 73)
 11576. Urbanowicz Stefan (zm. 1944; kw. 73)
 11577. Urbański Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1894; kw. 82)
 11578. Urbański Józef (zm. 1920)
 11579. Urbański Józef Roman (Kielarski s. ?; kw. 118)
 11580. Urbański Teodor (Przewodnik 1982 s. 74; katakumby na wpr; kw. 12)
 11581. Urmowska Zofia (kw. 32 wpr.)
 11582. Urmowski Klemens (Szenic T.1, s. 204; Wójcicki T.1, s.81; zm. 1827 lub 7.02.1847; kw. 32 wpr.)
 11583. Ursyn-Rusiecki Stanisław (Przewodnik 1982 s. 172; kw. 118)
 11584. Ursyn-Szantyr Apolonia (zm. 3.10.1967; kw. 30 wpr.)
 11585. Ursyn-Zamarajew Jan (Kielarski s. 216y-klin)
 11586. Uruski Seweryn (Kielarski s. 10; Szenic T.2, s. 395; zm. 1890pod murem ul. Powązkowskiej)
 11587. Uruskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906pod murem ul. Powązkowskiej ("na prawo od bramy 1"))
 11588. Uszyńska Emilja z d. Bogucka 1o voto Billing (zm. 27.10.1916; kw. 30 wpr.)
 11589. Uszyński Ksawery (zm. 12.10.1892; kw. 73)
 11590. Uszyński Michał (I) (zm. 1921)
 11591. Uszyński Michał (II) (Kielarski s. 273; kw. 219)
 11592. Uszyński Wincenty (zm. 9.02.1965; kw. 73)
 11593. Uszyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 219)
 11594. Uściński Czesław (Album Powązek 1915; zm. 1844; kw. 79)
 11595. Utkin Bolesław (zm. 19.08.1993; kw. 30 wpr.)
 11596. Utzig Beata Orzęcka (zm. 2003; kw. 64)
 11597. Utzig Zbigniew (zm. 1999; kw. 64)
 11598. Uzarowicz Ludwik (Przewodnik 2002 s. 226; kw. 130)
 11599. Uziembło Seweryn (Album Powązek 1915; Kielarski s. 195; Szenic T.3, s. 28; zm. 1892; kw. 75 lub 76)
 11600. Uziębłło Zofia (zm. 21.01.1981; kw. 32 wpr.)
 11601. Do góry

  V

 11602. Vanicek (?) Vavlav (Kielarski s. 302; kw. 289)
 11603. Vaqueret Emil (Szenic T.3, s. 221; zm. 1907)
 11604. Vasquez Pines de la Puenta Ida (Kielarski s. 296; kw. 260)
 11605. Vavra Agnieszka z d. Indes 1o voto Sikorska (zm. 27.10.1893; kw. 26)
 11606. Veit Wacław (zm. 1920)
 11607. Verbno-Łaszczyński Adam, de (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 11608. Vetter Rozalia z d. Arnhold (Szenic T.2, s. 110; zm. 1860)
 11609. Vicini Alojzy (Wójcicki T.3, s. 139; Szenic T.1, s. 240; zm. 1831)
 11610. Vidal Ludwik, de (Kielarski s. 163; Szenic T.2, s. 131; zm. 1862; Aleja Katakumbowa filar 45)
 11611. Vidal Maksymilian, de (Szenic T.2, s. 225; zm. 1873; Aleja Katakumbowa filar 45)
 11612. Vieweger Anna z d. Durek (zm. 1977; kw. 284a wpr.)
 11613. Vieweger Antoni (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 139; zm. 9.02.1901; kw. 245)
 11614. Vieweger Jadwiga (zm. 1935; kw. 284a wpr.)
 11615. Vieweger Teodor Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 247; zm. 22.05.1945; kw. 284a wpr.)
 11616. Vivier, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 11617. Vivier, rodzina (Kielarski s. 13; kw. 178)
 11618. Voelk Jerzy Karol (Przewodnik 2002 s. 260; kw. 191)
 11619. Vogiel Anna (zm. 9.02.1869; kw. 158)
 11620. Vogiel Józefa (zm. 21.12.1863; kw. 158)
 11621. Vogt Janina (zm. 1890; kw. 20)
 11622. Vogtman Józef (Przewodnik 2002 s. 164; kw. 174)
 11623. Voigt Juljanna z d. Muszewska (zm. 13.12.1897; kw. 17)
 11624. Voit Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 161; zm. 1991; kw. 172)
 11625. Vollerth Antoni (Wójcicki T.3, s. 124)
 11626. Vorbodt (Vorbrodt) Karol Boromeusz (Szenic T.3, s. 128; zm. 1900)
 11627. Do góry

  W

 11628. Wabia-Wapiński Antoni (zm. 1919)
 11629. Wabner Emilja z d. Czaczkowska 1o voto Szenke (zm. 26.06.1914; kw. 31)
 11630. Wache Józef (zm. 9.11.1928; kw. 22)
 11631. Wache Maria (Kielarski s. ?; zm. 23.06.1872; kw. 21)
 11632. Wache Wincenty (zm. 12.12.1885; kw. 22)
 11633. Wachowicz Marianna z d. Strzelczak (zm. 23.12.1966; kw. II)
 11634. Wachowicz Stanisław (zm. 30.09.1977; kw. II)
 11635. Wachtel Helena (Kielarski s. ?; zm. 19.06.1912; kw. 65)
 11636. Wacker Henryk (zm. 29.10.1981; kw. II)
 11637. Wacker Stanisława z d. Sikora (zm. 28.03.1967; kw. II)
 11638. Wacławek Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 188; kw. 52)
 11639. Wacławik Lesław (zm. 16.02.2006; kw. 19)
 11640. Wacławkowa Małgorzata z d. Handzelewicz (Przewodnik 2002 s. 142, 188; kw. 52)
 11641. Waczkowski Zenon (zm. 21.03.2002; kw. 21)
 11642. Waga Antoni Stanisław (Szenic T.2, s. 400; zm. 1890)
 11643. Waga Teodor Szymon (Przewodnik 1982 s. 52; Szenic T.1, s. 72; Wójcicki T.2, s. 103; zm. 1801tablica na kościele)
 11644. Waga, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 37)
 11645. Wagner Franciszka z d. Leszczyńska (Przewodnik 2002 s. 153; Szenic T.2 s. 135; zm. 1862; kw. 159)
 11646. Wagner Józef (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 153; Szenic T.2, s. 74; Wójcicki T.3, s. 152; zm. 1855; kw. 158 lub 159)
 11647. Wagnerowa Franciszka z d. Leszczyńska (Przewodnik 2002 s. 153; Szenic T.2 s. 135; zm. 1862; kw. 159)
 11648. Wakar Wacław (Kielarski s. 277; kw. 227)
 11649. Wakulska Gabriela (zm. 1.08.1956; kw. IV)
 11650. Wakulska-Koczyk Maria (zm. 8.07.1980; kw. IV)
 11651. Wakulski August (zm. 14.03.1948; kw. IV)
 11652. Wakulski-Koczyk Wiesław (zm. 7.02.1982; kw. IV)
 11653. Walawski Julian (Przewodnik 2002 s. 246; kw. 256)
 11654. Walczak Jan (pseud. Andrusiewicz?) (Kielarski s. 268; kw. 210)
 11655. Waldorff Jerzy (Przewodnik 2002 s. 7, 13, 14, 70, 131; Aleja Katakumbowa filar 23 wpr.; kw. 10/8)
 11656. Walentynowicz Marian (Przewodnik 1982 s. 205; kw. 238)
 11657. Walewska Emilia (zm. 7.01.1876; kw. 176)
 11658. Walewska Józefa (zm. 31.05.1929; kw. 19)
 11659. Walewska Laura z d. Krasińska (zm. 02.1939; kw. 21)
 11660. Walewska Ludwika z d. Potocka (Kielarski s. 59; kw. 25)
 11661. Walewski Adam (Album Powązek 1915; zm. 1871; Aleja Katakumbowa filar 11)
 11662. Walewski Antoni (zm. 27.08.1892; kw. 176)
 11663. Walewski Stefan (zm. 21.12.1889; kw. B)
 11664. Walewski Władysław (zm. 8.10.1904; kw. 37)
 11665. Walewskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa)
 11666. Walewskich, rodzina (kw. B)
 11667. Walhbourg Wilhelm (Wójcicki T.3, s. 39)
 11668. Walicka Helena z d. Cygańska (Przewodnik 2002 s. 147; Aleja Zasłużonych)
 11669. Walicki Aleksander (Kielarski s. 198; kw. 63)
 11670. Walicki Michał (I) (Album Powązek 1915; zm. 1890; kw. 68)
 11671. Walicki Michał (II) (Przewodnik 2002 s. 64, 88, 147; zm. 1966; Aleja Zasłużonych)
 11672. Waligórska [...] z d. Piekarska (kw. 30 wpr.)
 11673. Waligórska Maria z d. Skibińska (zm. 31.08.1870; kw. 39)
 11674. Waliński Jerzy (Szenic T.1, s. 309; zm. 1840)
 11675. Waliszewski Gustaw (Album Powązek 1915; Wójcicki T.3, s. 260; zm. 1855; Aleja Katakumbowa filar 11 ?)
 11676. Walkiewicz Arkadiusz (kw. 18)
 11677. Walkiewicz Janina (zm. 2003; kw. 18)
 11678. Walkiewicz Władysław (Album Powązek 1915; Kurier Warszawski 1900, nr 302; zm. 1900; kw. 18)
 11679. Walknowski Lucyan (pseud. Werowski) (Album Powązek 1915; zm. 1915; kw. 43)
 11680. Wallis Aleksander (Przewodnik 2002 s. 210; kw. 55)
 11681. Wallman Elżbieta z d. Jaszewska (zm. 10.08.1894; kw. IV)
 11682. Wallman Ignacy (zm. 21.02.1900; kw. IV)
 11683. Wallman Zofia (zm. 30.08.1888; kw. IV)
 11684. Walter Stefan (zm. 1920; kw. 68 (ekshumowany do Kalisza))
 11685. Walter Władysław (Przewodnik 1982 s. 128; kw. R)
 11686. Walter, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 25)
 11687. Wałecki Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 214; zm. 1897; kw. 53)
 11688. Wałecki Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 7, 158; kw. 168)
 11689. Wambach (kw. 21)
 11690. Wańkowicz Melchior (Przewodnik 1982 s. 153; kw. 186)
 11691. Wańkowiczowa Zofia z d. Małagowska (Przewodnik 2002 s. 253; kw. 196)
 11692. Wapiński Janusz (Przewodnik 2002 s. 285; kw. 261)
 11693. Wapiński Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 261)
 11694. Wapiński Ludwik (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 138; zm. 1901; kw. 27)
 11695. Warchałowski Edward (Przewodnik 1982 s. 182; kw. 114)
 11696. Warchałowski Jerzy (Kielarski s. 299; kw. 299b)
 11697. Warchałowski Józef (zm. 1919)
 11698. Warchałowski Kazimierz (Kielarski s. 299; kw. 299b)
 11699. Warczyńska Danuta (zm. 21.02.2001; kw. II)
 11700. Wardecka Zofia z d. Gierasińska (zm. 4.07.1985; kw. IV)
 11701. Wardziak Andrzej (zm. 6.06.2007; kw. 18)
 11702. Wardziak Antoni (zm. 26.01.1967; kw. 18)
 11703. Wardziak Józefa z d. Staszewska (zm. 7.04.1982; kw. 18)
 11704. Warkałło Witold (Przewodnik 2002 s. 166; kw. 176)
 11705. Warmińska Aleksandra z d. Śląska (zm. 1989; kw. 339)
 11706. Warmiński Janusz (Przewodnik 2002 s. 293; zm. 1996; kw. 339)
 11707. Warnecki Janusz (Przewodnik 1982 s. 71; zm. 1970; kw. 161)
 11708. Warpechowska Marjanna (zm. 18.07.1927; kw. 28 wpr.)
 11709. Warpechowski Jakób (zm. 17.02.1907; kw. 28 wpr.)
 11710. Warpechowski Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1880; kw. 92)
 11711. Was Kazimiera z d. Bieńkowska (zm. 1972; kw. I)
 11712. Was Piotr Henryk (zm. 1963; kw. I)
 11713. Wasiel Aleksander (Przewodnik 2002 s. 156; kw. 164)
 11714. Wasiel Michalina z d. Makowiecka (Przewodnik 2002 s. 156; kw. 164)
 11715. Wasilewska Anna (zm. 14.10.1973; kw. 30 wpr.)
 11716. Wasilewska Franciszka (zm. 1901; kw. 264)
 11717. Wasilewska Krystyna z d. Zawisza (zm. 1981; kw. 21)
 11718. Wasilewska Teressa (zm. 18.04.1884; kw. 30 wpr.)
 11719. Wasilewski Aleksander (I) (kw. 264)
 11720. Wasilewski Aleksander (II) (Album Powązek 1915; zm. 1908; kw. 94)
 11721. Wasilewski Jerzy (kw. 21)
 11722. Wasilewski Leon (Kielarski s. 245; Przewodnik 1982 s. 166; kw. 125)
 11723. Wasilewski Nikodem (zm. 8.05.1884; kw. 30 wpr.)
 11724. Wasilewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 6)
 11725. Wasilkowkich, rodzina (kw. N)
 11726. Wasilkowski Jan (Przewodnik 1982 s. 132; kw. 44)
 11727. Wasiutyńska Halina z d. Janecka (zm. 2008; kw. 30 wpr.)
 11728. Wasiutyńska Maria z d. Buchbinder (zm. 28.07.1964; kw. 30 wpr.)
 11729. Wasiutyński Aleksander (Przewodnik 1982 s. 156; kw. 183)
 11730. Wasiutyński Andrzej (zm. 1920; kw. 182)
 11731. Wasiutyński Bohdan (Przewodnik 2002 s. 180; zm. 29.12.1940; kw. 30 wpr.)
 11732. Wasiutyński Wojciech (zm. 1994; kw. 30 wpr.)
 11733. Wasiutyński Zbigniew (Przewodnik 1982 s. 156; kw. 183)
 11734. Wasowski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 243; kw. 240)
 11735. Wasowski Józef (Przewodnik 1982 s. 206; kw. 240)
 11736. Wastkowski Franciszek (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 11737. Waśkiewicz Marian (zm. 1920; kw. 321 (grób symboliczny))
 11738. Waśniewski Józef (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 76; zm. 1897; kw. 62)
 11739. Watraszewskich, rodzina (kw. 21)
 11740. Wawrzeniecki Józef (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. 55)
 11741. Wayda Teresa z d. Dunikowska (Przewodnik 2002 s. 73; kw. 284a)
 11742. Waydowa Janina z d. Korolewicz (Przewodnik 1982 s. 97l zm. 1955; kw. 175)
 11743. Wągrowskich, rodzina (Przewodnik 2002 s. 43; kw. 163)
 11744. Wąsik Antoni Prosper (zm. 1918)
 11745. Wąsik Wiktor (Przewodnik 1982 s. 194; kw. 142)
 11746. Wąsowicz Wacław (Kielarski s. 190; Przewodnik 2002 s. 176; kw. F/G)
 11747. Wąsowska Julia z d. Zienkiewicz (zm. 4.11.1906; kw. 18)
 11748. Wąsowski (Wasowski?) Ludomir (Kielarski s. 258; kw. 198)
 11749. Wąsowski Franciszek (zm. 5.05.1884; kw. 18)
 11750. Webner Karol (Album Powązek 1915; zm. 1885; kw. 8)
 11751. Weigt Alojzy (zm. 1875; kw. II)
 11752. Weigt Augusta (zm. 1886; kw. II)
 11753. Weil Maryna (Album Powązek 1915; zm. 1907; kw. 47)
 11754. Weilowa Maria z d. Miłkowska (Szenic T.3, s. 222; zm. 1907)
 11755. Weinfeld Marcin (Przewodnik 2002 s. 210; kw. 59)
 11756. Weinhold Heniuś (zm. 11.04.1890; kw. 21)
 11757. Weinhold Mircia (zm. 30.07.1880; kw. 21)
 11758. Weinhold-Rakoczy Adolf (zm. 26.03.1899; kw. 21)
 11759. Weinhold-Rakoczy Waleria z d. Makowiecka (zm. 4.09.1926; kw. 21)
 11760. Weiss Alojzy (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; zm. 24.02.1895; kw. 45)
 11761. Weith (Fajt) Teodor (Kielarski s. 260; kw. 200)
 11762. Wejman, rodzina (kw. 20)
 11763. Wejnert (Weinert) Antoni (Album Powązek 1915; Kielarski s. 5; Przewodnik 1982 s. 49; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 417; Wójcicki T.1, s.214; zm. 1850pod murem ul. Powązkowskiej na wpr.; kw. 11)
 11764. Wejnert (Weinert) Filip (Przewodnik 2002 s. 108; Szenic T.1, s. 329; Wójcicki T.2, s. 82; zm. 1843pod murem ul. Powązkowskiej na wpr.; kw. 11)
 11765. Wejroch Danuta Anna (Przewodnik 2002 s. 238; kw. 228)
 11766. Wejssel Julia z d. Pfan (zm. 12.04.1906; kw. 73)
 11767. Welff Pietro (Kielarski s. 7tablica na kościele)
 11768. Welke Helena (zm. 6.06.1997; kw. 36)
 11769. Welke Janusz (zm. 11.05.1963; kw. 36)
 11770. Welke Maria z d. Fiłowska (zm. 18.08.1949; kw. 36)
 11771. Welke Tadeusz (zm. 24.06.1988; kw. 36)
 11772. Weloński Pius (Kielarski s. 197; Przewodnik 2002 s. 46, 47, 48, 83, 107, 112, 154, 220; kw. 90 (sarkofag bez napisu))
 11773. Wencel Kazimierz (zm. 1920; kw. 172)
 11774. Wenda Józef (Szenic T.3, s. 167; zm. 1903)
 11775. Wenda Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 193; kw. 139)
 11776. Wende, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 201)
 11777. Wende, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 8)
 11778. Wenke Janina z d. Rzepko (zm. 14.02.2001; kw. 175)
 11779. Wenty'i(?) Józef (Kielarski s. 285; kw. 233)
 11780. Wereszczyńska Anna Maria (zm. 20.05.2005; kw. 21)
 11781. Wereszczyński Włodzimierz (zm. 2.01.1983; kw. 21)
 11782. Wermińska Wanda (Przewodnik 2002 s. 253; kw. 186)
 11783. Wermiński Feliks (Szenic T.3, s. 379; zm. 1917)
 11784. Wermiński Romuald (zm. 1919)
 11785. Werner Amelia z d. Łepkowska (zm. 1934; kw. IV)
 11786. Werner Helena z d. Nawrocka 1o voto Moczulska (zm. 30.10.1947; kw. IV)
 11787. Werner Jan (zm. 1998; kw. IV)
 11788. Werner Janina z d. Augustowska (zm. 1923; kw. IV)
 11789. Werner Jerzy (I) (zm. 1923; kw. IV)
 11790. Werner Jerzy (II) (zm. 18.12.1924; kw. II)
 11791. Werner Leonard (zm. 1937; kw. IV)
 11792. Werner Leontyna Marja z d. Bitdorf (zm. 1959; kw. II)
 11793. Werner Ludomir (zm. 25.04.1936; kw. II)
 11794. Werner Maria (zm. 18.04.1931; kw. II)
 11795. Werner Seweryn Emanuel (zm. 2.06.1936; kw. II)
 11796. Werner Szczęsna (zm. 27.03.1928; kw. II)
 11797. Wernicki Maria Stanisława z d. Rozwadowska (zm. 22.04.1999; kw. B)
 11798. Wernicki Romuald (zm. 27.08.1867; kw. B)
 11799. Wernicki Stanisław (zm. 26.05.1990; kw. B)
 11800. Wernik Anna (zm. 18.04.1860; kw. 20)
 11801. Wernik Felix (zm. 31.08.1871; kw. 20)
 11802. Wernik Gustaw (zm. 14.03.1873; kw. 20)
 11803. Wernik Karol (zm. 5.05.1863; kw. 20)
 11804. Wernik Zuzanna z d. Kolczyńska (zm. 21.02.1844; kw. 20)
 11805. Werowski Ignacy Józef Andrzej (Szenic T.1, s. 316; Wójcicki T.1, s. 97; zm. 1841)
 11806. Wertheim Juliusz (Kielarski s. ?)
 11807. Weryho Władysław (Szenic T.3, s. 364; zm. 1916)
 11808. Weryho-Radziwiłłowicz Maria (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 292)
 11809. Wesołowski Kornel Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 217; kw. 78)
 11810. Wex Rudolf (Kielarski s. 295; kw. 263)
 11811. Weyberg Natalja z d. Szymańska (zm. 1924; kw. 64)
 11812. Weychert Izabela (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 85)
 11813. Weyssenhoff Józef (Kielarski s. 150; Przewodnik 1982 s. 35, 76; Aleja Zasłużonych)
 11814. Weyssenhoff, rodzina (Kielarski s. ?; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 37)
 11815. Wędrychowskich, rodzina (Kielarski s. 268; kw. 210)
 11816. Węgierska Wanda z d. Belina (kw. 19)
 11817. Węgierski Aleksander (zm. 18.11.1887; kw. 27 wpr.)
 11818. Węgierski Bonawentura (zm. 10.01.1871; kw. 19)
 11819. Węgierskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 173)
 11820. Węgleńska Aleksandra z d. Ziembińska (zm. 23.08.1921; kw. 30 wpr.)
 11821. Węgliński Bronisław (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. 58)
 11822. Węgliński Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1881; kw. 34)
 11823. Węgłowski Jędrzej (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 36, 57; Szenic T.2, s. 125; zm. 1861; kw. 179)
 11824. Węgłowski Jędrzej (Kielarski s. 18; Przewodnik 1982 s. 36, 57; Szenic T.2, s. 125; zm. 1861; kw. 179)
 11825. Węgrzecki Stanisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 39; Przewodnik 1982 s. 19, 112; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 339; Wójcicki T.1, s. 206; zm. 1845; kw. 15)
 11826. Węgrzyn Jerzy (Kielarski s. 108; kw. 8)
 11827. Węgrzyn Józef (Przewodnik 1982 s. 216-217; zm. 1952; kw. 293)
 11828. Węgrzyn Maria (zm. 19.04.1960; kw. 73)
 11829. Węgrzyn Wacław (zm. 28.01.1935; kw. 73)
 11830. Węgrzyn Zofia (zm. 30.03.1981; kw. 73)
 11831. Węgrzyn Zofia z d. Holnicka-Szulc (zm. 6.02.2002; kw. 81)
 11832. Węsierski Michał Leonard (zm. 1920)
 11833. Wiatrowski Leon (zm. 1876; kw. 19)
 11834. Wiatrowski Ludwik (kw. 19)
 11835. Wicherkiewicz Antoni (Album Powązek 1915; zm. 1892; kw. 76)
 11836. Wicherkiewicz Eleonora z d. Kuligowska (zm. 8.07.1886; kw. 21)
 11837. Wicherkiewicz Leon (zm. 25.03.1887; kw. 21)
 11838. Wicherkiewicz Wacław (zm. 1.11.1981; kw. 21)
 11839. Wicherkiewicz Władysław (zm. 4.09.1936; kw. 21)
 11840. Wichert Franciszek (Kielarski s. 301; kw. 294)
 11841. Wichrowska Natalia z d. Tatarkiewicz (zm. 21.03.1913; kw. 25)
 11842. Wichrowski Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 13)
 11843. Wichrowski Teodor (zm. 5.04.1893; kw. 25)
 11844. Widacki Walenty (Wójcicki T.1, s. 183)
 11845. Widawska Ela (zm. 1908; kw. 73)
 11846. Widawska Maria (zm. 1939; kw. 73)
 11847. Widawska Maria z d. Różycka (zm. 23.03.1994; kw. 73)
 11848. Widawski Ludwik Bartłomiej (zm. 2.11.1975; kw. 73)
 11849. Widera Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1891; kw. 94)
 11850. Widerszal Ludwik (Przewodnik 2002 s. 279; kw. 235)
 11851. Wiecek Leopold (Przewodnik 2002; kw. 284 wpr.)
 11852. Wiechecki Stefan (pseud. Wiech) (Przewodnik 1982 s. 94; kw. 169)
 11853. Wieczorkowska Kazimiera (zm. 13.08.1889; kw. I)
 11854. Wieczorkowski Józef (Kielarski s. 19; kw. 181)
 11855. Wieczorkowski Stanisław (zm. 11.11.1886; kw. I)
 11856. Wieczorkowski Władysław (Wójcicki T.3, s.260)
 11857. Wiehler Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 288; kw. 287)
 11858. Wielądko (Wielądek) Wojciech Wincenty (Szenic T.1, s. 157; Wójcicki T.3, s. 107; zm. 1822)
 11859. Wielgomondowicz Jan (zm. 1885; kw. 20)
 11860. Wielgomondowicz Marja z d. Jurkiewicz (zm. 6.12.1899; kw. 20)
 11861. Wielgus Jadwiga (pseud. Iga Korczyńska) (Kielarski s. 278; kw. 151)
 11862. Wielhorska Anna z d. Lirkowska (zm. 1918; kw. 176)
 11863. Wielhorska Celina z d. Lewoniewska (zm. 10.04.1966; kw. 176)
 11864. Wielhorski Aleksander (Przewodnik 1982 s. 98; zm. 1952; kw. 176)
 11865. Wielhorski Józef (Kielarski s. 189; Przewodnik 2002 s. 176; kw. E)
 11866. Wielhorski Władysław (zm. 13.12.1967; kw. 176)
 11867. Wielicka Ewa z d. Langajtes (zm. 27.12.1901; kw. II)
 11868. Wielicka Helena z d. Jałbrzykowska 1o voto Kralczyńska (zm. 4.09.1898; kw. II)
 11869. Wielicki Jan (Kielarski s. ?; kw. 31)
 11870. Wielicki Władysław (Kielarski s. 148; kw. II)
 11871. Wielickich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 5)
 11872. Wielobycki Franciszek (zm. 1873; kw. 30 wpr.)
 11873. Wielobycki Maria (zm. 1880; kw. 30 wpr.)
 11874. Wielogłowska Wiktoria z d. Kawecka (Kielarski s. 70; Przewodnik 2002 s. 61, 195; zm. 1929; kw. 35)
 11875. Wielogłowski Bolesław (Kielarski s. 70; kw. 35)
 11876. Wielogłowski Wacław (Kielarski s. 264; kw. 144)
 11877. Wielogłowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 35)
 11878. Wielopolska Aniela z d. Riesenkampf (zm. 9.02.1963; kw. 20)
 11879. Wielopolska Anna Maria (zm. 28.12.1987; kw. 20)
 11880. Wielopolska Maria z d. Laska (zm. 24.12.1940; kw. 20)
 11881. Wielopolska Oktawia z d. Kurzeniecka (zm. 1944; kw. 20)
 11882. Wielopolska Teresa z d. Kosk 1o voto Lippoman (zm. 23.07.1971; kw. 20)
 11883. Wielopolski Antoni (zm. 1995; kw. 20)
 11884. Wielopolski Józef (I) (zm. 2.02.1925; kw. 20)
 11885. Wielopolski Józef (II) (zm. 6.07.1961; kw. 20)
 11886. Wielopolski Zygmunt (zm. 17.05.1919; kw. 20)
 11887. Wielopolskich, rodzina (Przewodnik 1982 s. 21)
 11888. Wielowieyska Bronisława z d. Mirecka (zm. 12.08.1957; kw. II)
 11889. Wielowieyski Jaś (zm. 11.06.1914; kw. N)
 11890. Wielowieyski Jerzy Adam (zm. 1.03.1961; kw. II)
 11891. Wielowieyski Stanisław (zm. 16.05.1942; kw. II)
 11892. Wielska Emilja (zm. 4.02.1930; kw. 44)
 11893. Wielski Leon (zm. 12.07.1923; kw. 44)
 11894. Wiemann Donat (Przewodnik 2002 s. 45; zm. 12.11.1960; kw. 21)
 11895. Wiemann Julja z d. Czaban (zm. 19.01.1908; kw. 21)
 11896. Wiemann Kazimierz (zm. 29.05.1890; kw. 21)
 11897. Wiemann Stanisława (zm. 1951; kw. 21)
 11898. Wiemann Władysław (zm. 1917; kw. 21)
 11899. Wieman-Zuń Anna (zm. 1978; kw. 21)
 11900. Wieniawska Jadwinia (zm. 2.03.1869; kw. D)
 11901. Wieniawska Maria (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 38)
 11902. Wieniawska Natalja z d. Karpińska (zm. 8.05.1875; kw. D)
 11903. Wieniawska Regina z d. Wolf (zm. 7.10.1884; kw. D)
 11904. Wieniawski Adam (Przewodnik 1982 s. 81; Aleja Zasłużonych)
 11905. Wieniawski Adam Tadeusz (Kielarski s. 154; Przewodnik 1982 s. 81; Aleja Zasłużonych)
 11906. Wieniawski Henryk (I) (zm. 27.03.1869; kw. D)
 11907. Wieniawski Henryk (II) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 34; Przewodnik 1982 s. 26, 48; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 298; zm. 1880; kw. 11)
 11908. Wieniawski Julian (pseud. Jordan) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 96; Przewodnik 1982 s. 112; Szenic T.3, s. 314; zm. 1912; kw. 16)
 11909. Wieniawski Tadeusz (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 341; zm. 4.06.1884; kw. D)
 11910. Wieniawski Władysław (zm. 30.07.1904; kw. D)
 11911. Wierciochowska Janina z d. Saska 1o voto Fijałkowska (zm. 14.12.1930; kw. 84)
 11912. Wierusz-Kowalska Aleksandra (Album Powązek 1915; zm. 1900; kw. 2)
 11913. Wierusz-Kowalska Jadwiga z d. Szymanowska (zm. 1916; kw. 40)
 11914. Wierusz-Kowalski Alfred (Kielarski s. 152; Przewodnik 1982 s. 35, 77-71; Aleja Zasłużonych)
 11915. Wierusz-Kowalski Czesław (Przewodnik 2002 s. 185; zm. 1984; kw. 40)
 11916. Wierusz-Kowalski Janusz (Przewodnik 1982 s. 89; Aleja Zasłużonych)
 11917. Wierusz-Kowalski Roman (Szenic T.3, s. 351; zm. 1915)
 11918. Wierusz-Kowalski Tadeusz (Szenic T.3, s. 181; zm. 1904)
 11919. Wierusz-Kowalskich, rodzina (kw. 30 wpr.)
 11920. Wierzbicka Bronisława (zm. 15.02.1966; kw. 18)
 11921. Wierzbicka Krystyna z d. Ponikowska (zm. 1954; kw. 26)
 11922. Wierzbicka Marja (zm. 3.05.1908; kw. I)
 11923. Wierzbicka Marja z d. Męczyńska (zm. 14.09.1923; kw. I)
 11924. Wierzbicka Teodora (zm. 21.01.2004; kw. I)
 11925. Wierzbicki Andrzej (I) (zm. 28.02.1882; kw. I)
 11926. Wierzbicki Andrzej (II) (Przewodnik 1982 s. 142; zm. 1962; kw. C)
 11927. Wierzbicki Jeremi (zm. 30.06.2003; kw. I)
 11928. Wierzbicki P (Wójcicki T.1, s. 110. 255; T.3, s. 248)
 11929. Wierzbicki Stefan (pseud. Regnis) (Przewodnik 2002 s. 220; kw. 92)
 11930. Wierzbicki Teodor (zm. 1919; kw. 246)
 11931. Wierzbicki Wincenty (zm. 4.09.1985; kw. 18)
 11932. Wierzbicki Witold (Przewodnik 1982 s. 182; kw. 131)
 11933. Wierzbickich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 14)
 11934. Wierzbięta Wincenty (Album Powązek 1915; zm. 1861; kw. 55)
 11935. Wierzbowski Michał (Wójcicki T.2, s. 181)
 11936. Wierzbowski Tadeusz (zm. 1920; kw. 40)
 11937. Wierzbowski Teodor (Przewodnik 1982 s. 52; z. 1923; kw. 7)
 11938. Wierzchowska Hania (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 282 wpr.)
 11939. Wierzchowska Marylka (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 282 wpr.)
 11940. Wierzchowski Henryk (Przewodnik 2002 s. 244; kw. 253)
 11941. Wierzyński Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 88; Aleja Zasłużonych)
 11942. Wiesiołowski Jan (zm. 28.02.1854; kw. 18)
 11943. Wiess Paulina z d. Goga (zm. 13.09.1904; kw. 45)
 11944. Wieszczycka Krystyna z d. Dobrzyńska (kw. A)
 11945. Wieszczycka Marysia (zm. 1910; kw. O)
 11946. Wieszczycka Wanda (zm. 1997; kw. O)
 11947. Wieszczycka Władysława (zm. 14.11.1952; kw. N)
 11948. Wieszczycka Zofia z d. Krysińska (zm. 1951; kw. A)
 11949. Wieszczycki Andrzej (kw. A)
 11950. Wieszczycki Piotr (zm. 2003; kw. O)
 11951. Wieszczycki Zygmunt (zm. 1944; kw. A)
 11952. Wietcki Michał (Album Powązek 1915; zm. 1848; kw. 9)
 11953. Wietrzykowska Julia z d. Jabłońska (zm. 21.03.1959; kw. 42)
 11954. Wiewiórska Helena (Przewodnik 1982 s. 93; kw. 166)
 11955. Więcek Leopold (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 284 wpr.)
 11956. Więckowicz Aleksanda (zm. 1.03.1938; kw. 32 wpr.)
 11957. Więckowska Bronisława (zm. 1975; kw. N)
 11958. Więckowska Brygida (Kielarski s. 8tablica na kościele)
 11959. Więckowska Helena (Przewodnik 2002 s. 186; kw. 46)
 11960. Więckowska Kazimiera Helena z d. Winnicka (zm. 4.03.1912; kw. 17)
 11961. Więckowski (Album Powązek 1915; kw. 4)
 11962. Więckowski Henryk (zm. 1970; kw. N)
 11963. Więckowski Jan (zm. 1920)
 11964. Więckowski Władysław (zm. 17.01.1867; kw. 17)
 11965. Świętochowska Marja z d. Sokołowska (zm. 28.05.1913; kw. 18)
 11966. Wigura Stanisław (Kielarski s. 150; Przewodnik 1982 s. 35, 77; Aleja Zasłużonych)
 11967. Wikarski Witold (Szenic T.3, s. 340; zm. 1914)
 11968. Wiktorczyk Zenon (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 29)
 11969. Wiktorskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 201)
 11970. Wiktorskich, rodzina (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 41; kw. 39)
 11971. Wilamowski Gustaw (Kielarski s. 204; kw. 48)
 11972. Wiland Kazimierz (Album Powązek 1915; kw. 73)
 11973. Wiland, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 73)
 11974. Wilbutowicz Papłońska Justyna z d. Wirn (zm. 28.11.1882; kw. I)
 11975. Wilbutowicz Papłoński Jan (Kielarski s. 147; zm. 23.11.1885; kw. I)
 11976. Wilczak Franciszek (zm. 1968; kw. 308)
 11977. Wilczak Irena (zm. 1989; kw. 308)
 11978. Wilczan, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 36)
 11979. Wilczewska Melania (zm. 1913; kw. 39)
 11980. Wilczewski Aleksander (zm. 1896; kw. 39)
 11981. Wilczyńska Zuzanna (Kielarski s. 85; Szenic T.1, s. 282; Wójcicki T.1, s. 223; zm. 1837; kw. 24)
 11982. Wilczyński Bolesław (Szenic T.3, s. 349; zm. 1915)
 11983. Wilczyński Jan (zm. 1920)
 11984. Wilczyński Onufry (Album Powązek 1915; zm. 1856; kw. 67)
 11985. Wilczyński Stanisław (zm. 12.01.1944; kw. 52)
 11986. Wilczyński Sylwenusz (pseud. Mangan) (Przewodnik 2002 s. 176; kw. F/G)
 11987. Wilczyński Wilk. Walenty (Kielarski s. 245; kw. 125)
 11988. Wilczyński Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1887; kw. 65)
 11989. Wilder Hieronim (Przewodnik 2002 s. 259; kw. 193)
 11990. Wilga Hilary Zdzisław (Kielarski s. 211; kw. 47)
 11991. Wilga Wiktor (zm. 1919; kw. 220)
 11992. Wilgocka Adela z d. Comte (Przewodnik 1982 s. 57; kw. 180)
 11993. Wilhelm Kazimierz (zm. 1919; kw. 65)
 11994. Wilińska Eugenia (zm. 14.10.1888; kw. IV)
 11995. Wilińska Helena (kw. IV)
 11996. Wilińska Kazimiera (kw. IV)
 11997. Wiliński Mundzio (kw. IV)
 11998. Wiliński Staś (kw. IV)
 11999. Wilkans Juliusz (zm. 2.05.1882; kw. 44)
 12000. Wilkans Konstanty (zm. 22.03.1894; kw. 44)
 12001. Wilkans Marya z d. Jubilewska (zm. 5.10.1908; kw. 44)
 12002. Wilkeska Emilia Wielicka (zm. 30.10.1902; kw. II)
 12003. Wilkoński August (Wójcicki T.1, s. 155)
 12004. Wilkoszewska Barbara z d. Malló (zm. 17.12.1879; kw. 32 wpr.)
 12005. Wilkoszewski Wojciech Stanisław (zm. 30.01.1865; kw. 32 wpr.)
 12006. Willaume Maria z d. Skorupko (zm. 10.10.1948; kw. B)
 12007. Willman Helena z d. Rozmanit (zm. 1939; kw. 42)
 12008. Willner Stefanja (zm. 15.07.1896; kw. D)
 12009. Willner Wanda (zm. 25.07.1926; kw. D)
 12010. Willner Wiktoria z d. Kaniewska (zm. 26.01.1880; kw. D)
 12011. Wilson Józef (Album Powązek 1915; zm. 1887; kw. 78)
 12012. Wiłkomirski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 114; kw. 2)
 12013. Windakiewicz Marjanna (zm. 25.05.1926; kw. IV)
 12014. Windakiewicz Romualda (zm. 10.06.1913; kw. IV)
 12015. Windischbauer Mieczysław Tytus von (zm. 19.11.1907; kw. 17)
 12016. Windyga Gracjan (Przewodnik 2002 s. 254; kw. 186)
 12017. Windyga Jadwiga z d. Dybowska (zm. 29.10.1866; kw. 17)
 12018. Windyga Jan (zm. 5.05.1909; kw. 17)
 12019. Windyga Józef (zm. 16.03.1914; kw. 17)
 12020. Windyga Józefa (I) (zm. 4.02.1941; kw. 17)
 12021. Windyga Józefa (II) (zm. 14.11.1948; kw. 17)
 12022. Windyga Leon (zm. 1917; kw. 17)
 12023. Windyga Maria Anna z d. Żółtowska (zm. 4.01.1906; kw. 17)
 12024. Windyga Marianna z d. Pyż (zm. 15.06.1854; kw. 17)
 12025. Windyga Stanisław (zm. 21.09.1919; kw. 17)
 12026. Windyga Wojciech (zm. 11.11.1890; kw. 17)
 12027. Windyga Zofja z d. Kiljańska (zm. 27.08.1916; kw. 17)
 12028. Winiarska Wanda (zm. 1968; kw. A)
 12029. Winiarski Mieczysław (zm. 1990; kw. A)
 12030. Winiarz Jerzy Edward (pseud. Orsza) (Kielarski s. ?; kw. 80)
 12031. Winkler (kw. IV)
 12032. Winkler Antoni (Przewodnik 2002 s. 253; kw. 185)
 12033. Winkler Józefa z d. Witoszyńska (zm. 19.07.1847; kw. 15)
 12034. Winkler Leopold (Kielarski s. 235; kw. 185)
 12035. Winkler Marian Edward (Szenic T.3, s. 313; zm. 1912)
 12036. Winnicka Anna z d. Lankiewicz (zm. 10.02.1844; kw. 17)
 12037. Winnicka Irenka (zm. 6.04.1894; kw. 38)
 12038. Winnicka Kamilla (kw. 38)
 12039. Winnicka Zofia z d. Lenartowicz (zm. 7.12.1910; kw. D)
 12040. Winnicki Józef (Szenic T.2, s. 90; zm. 1857)
 12041. Winnicki Lucjan (zm. 10.08.1907; kw. D)
 12042. Winniczuk Lidia (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 284a)
 12043. Winogradow Leon (Przewodnik 1982 s. 167; kw. 129)
 12044. Wionczek Zofia (zm. 24.10.1979; kw. 19)
 12045. Wiorogórska Antonina z d. Krzemińska (zm. 9.05.1896; kw. 45)
 12046. Wiorogórska Marja z d. Anders (zm. 11.07.1934; kw. 45)
 12047. Wiorogórski Jan (Album Powązek 1915; Kielarski s. 209; zm. 5.04.1869; kw. 45)
 12048. Wiorogórski Mikołaj (Kielarski s. 115; kw. 158)
 12049. Wiorogórski Władysław (zm. 11.10.1912; kw. 45)
 12050. Wiorogórskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 158)
 12051. Wipczyński Jan (zm. 4.02.1996; kw. 32 wpr.)
 12052. Wipczyński Teofil (zm. 15.02.1881; kw. 32 wpr.)
 12053. Wislicka Florentyna z d. Hartman (Kielarski s. 271; kw. 205)
 12054. Wisłocka Ludwika z d. Serafin (Kielarski s. 304; kw. 310)
 12055. Wisłocki Antoni (Wójcicki T.3, s.206)
 12056. Wisnowska Maria (Kielarski s. 165; Przewodnik 1982 s. 25, 66; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 393; zm. 1890; Aleja Katakumbowa filar 30 lub 37, wpr.; kw. 14/16)
 12057. Wiślicki Adam (Album Powązek 1915; Kielarski s. 240; Przewodnik 1982 s. 170; kw. 98)
 12058. Wiślicki Józef Mikołaj (Przewodnik 2002 s. 198; kw. 29 wpr.)
 12059. Wiślicki Władysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 61; Przewodnik 2002 s. 198; Szenic T.2, s. 386; zm. 1889; kw. 29 wpr.)
 12060. Wiślickich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 29)
 12061. Wiśnicka Anna z d. Kędzierska (zm. 1920; kw. 30 wpr.)
 12062. Wiśnicki Mateusz (zm. 1922; kw. 30 wpr.)
 12063. Wiśnicki Piotr (Szenic T.3, s. 331; zm. 1914)
 12064. Wiśniewska Halina z d. Radzikowska 1o voto Modzelewska (zm. 8.06.2003; kw. 17)
 12065. Wiśniewska Janinka (zm. 27.03.1926; kw. 32 wpr.)
 12066. Wiśniewska Maria (Kielarski s. 165; kw. 330)
 12067. Wiśniewska Salomea z d. Lewandowska (Kielarski s. 283; kw. 135)
 12068. Wiśniewski Bronisław (Kielarski s. 250; kw. 194)
 12069. Wiśniewski Józef (I) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 94; zm. 25.02.1890; kw. 18)
 12070. Wiśniewski Józef (II) (kw. 48)
 12071. Wiśniewski Lech (zm. 5.02.2004; kw. IV)
 12072. Wiśniewski Seweryn (Album Powązek 1915; zm. 1888; kw. 70)
 12073. Wiśniewski Władysław (Kielarski s. 243; kw. 284a)
 12074. Wiśniewski Zygmunt (zm. 1919)
 12075. Wiśniewskich, rodzina. (Album Powązek 1915; kw. 3)
 12076. Wiśniowski Janusz (zm. 1994; kw. 21)
 12077. Witaczek Henryk (Przewodnik 2002 s. 173; kw. 84)
 12078. Witaczek Wincenty (Szenic T.1, s. 324; Wójcicki T.2, s. 22; zm. 1842)
 12079. Witanowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 49)
 12080. Witkiewicz Helena z d. Rabowska (Przewodnik 2002 s. 267; kw. 213)
 12081. Witkiewicz Henryka (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 213)
 12082. Witkiewicz Jan zob. Koszczyc-Witkiewicz
 12083. Witkiewicz Rafał (Przewodnik 2002 s. 267; kw. 213)
 12084. Witkiewiczna Maria (Przewodnik 2002 s. 267; kw. 213)
 12085. Witkiewiczowa Helena z d. Rabowska (Przewodnik 2002 s. 267; kw. 213)
 12086. Witkiewiczowa Henryka (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 213)
 12087. Witkowska Bogumiła z d. Kurczyńska (zm. 1972; kw. 199)
 12088. Witkowska Franciszka z d. Leszczyńska (zm. 1945; kw. 199)
 12089. Witkowska Irena z d. Dzikowska (zm. 1934; kw. 199)
 12090. Witkowska Ludwika z d. Goga (kw. 45)
 12091. Witkowska Teodora (zm. 1972; kw. 199)
 12092. Witkowski Aleksander (I) (zm. 1923; kw. 199)
 12093. Witkowski Aleksander (II) (zm. 1958; kw. 199)
 12094. Witkowski Jan (zm. 1979; kw. 199)
 12095. Witkowski Kalikst (Album Powązek 1915; Kielarski s. 96; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 269; zm. 1877; kw. 16)
 12096. Witkowski Lucjan Klemens (kw. 158)
 12097. Witkowski Ludwik (Wójcicki T.3, s.169)
 12098. Witkowski Roman (zm. 1988; kw. 199)
 12099. Witkowski Romuald (zm. 1919; kw. 310)
 12100. Witkowski Tadeusz (zm. 1920; kw. 310)
 12101. Witkowski Witold (zm. 1919; kw. 253)
 12102. Witkowski Zenon (zm. 1920)
 12103. Witoszyńska Katarzyna z d. Zdroikowska (zm. 4.10.1855; kw. 15)
 12104. Witoszyński Czesław (Przewodnik 2002 s. 276; kw. 221)
 12105. Witoszyński Wincenty (zm. 17.02.1862; kw. 15)
 12106. Witowski Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 211; zm. 1885; kw. 49)
 12107. Witowskij Konstanty Adolfowicz (Kielarski s. 192; kw. 71)
 12108. Witthoff Kazimierz (zm. 10.04.1831; kw. 19)
 12109. Wittig Edward (Kielarski s. 226; Przewodnik 2002 s. 60, 190, 200, 258; kw. 64)
 12110. Wittig Roman (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 6)
 12111. Wittman Feliks (zm. 12.12.1868; kw. 25)
 12112. Wituska Krystyna (Przewodnik 1982 s. 50tablica na kościele)
 12113. Wizbek Antoni (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1872; kw. 10)
 12114. Wizel Adam (zm. 15.11.1928; kw. R)
 12115. Wizel Jadiwga (zm. 28.05.1956; kw. R)
 12116. Wizel Jan (zm. 14.10.1944; kw. R)
 12117. Wizel Maksymiljan (zm. 13.04.1939; kw. R)
 12118. Wizel Stella Maria (zm. 15.08.1935; kw. R)
 12119. Wizl, rodzina (Kielarski s. 28; kw. R)
 12120. Władyczańska Zofia z d. Janowska 1.voto Kreczmer (zm. 1950; kw. O)
 12121. Włoczewska Eleonora z d. Biskie (zm. 10.04.1878; kw. II)
 12122. Włoczewski Hipolit (zm. 24.09.1903; kw. II)
 12123. Włoczewski Józef (zm. 16.05.1907; kw. II)
 12124. Włoczewski Tadeusz (zm. 20.08.1977; kw. 17)
 12125. Włodarek Ireneusz (zm. 15.07.2005; kw. 21)
 12126. Włodarek Piotr (zm. 28.04.2002; kw. 21)
 12127. Włodarska Maria (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 89)
 12128. Włodarski Marek (pseud. Henryk Streng) (Przewodnik 1982 s. 208; kw. 253)
 12129. Włodek Gustaw (zm. 31.08.1946; kw. 30 wpr.)
 12130. Włodek Michał (Album Powązek 1915; Kielarski s. 97; Przewodnik 1982 s. 19; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 408; Wójcicki T.3, s. 167; zm. 1849; kw. 14)
 12131. Włodek Wiktoria z d. Teodorowicz (zm. 25.10.1972; kw. 30 wpr.)
 12132. Włodek Zygmuś (zm. 26.01.1918; kw. 30 wpr.)
 12133. Włoga Miruś Wojtuś (zm. 5.08.1944; kw. 18)
 12134. Włoga Stanisław (zm. 1940; kw. 18)
 12135. Włoga Wacława z d. Szabłowska (zm. 25.06.1982; kw. 18)
 12136. Włoszczewska Kamilla z d. Gardecka 1o voto Pełszyńska (zm. 30.11.1909; kw. 20)
 12137. Włoszczewski Wiktor (zm. 22.10.1918; kw. 20)
 12138. Włoszek Florentyna z d. Domaszewska (zm. 9.02.1891; kw. IV)
 12139. Włoszek Jan (zm. 1.02.1901; kw. IV)
 12140. Wnorowska Aurelia z d. Grobicka (zm. 28.03.1946; kw. 30 wpr.)
 12141. Wnuk Maria (zm. 1989; kw. Q)
 12142. Wnuk Rafał (zm. 1979; kw. Q)
 12143. Wodanowski Juliusz (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 16)
 12144. Wodczyńska Felicja z d. Buchner (zm. 12.12.1887; kw. 30 wpr.)
 12145. Wodczyńska Marjanna z d. Pogorzelska (zm. 8.12.1872; kw. 30 wpr.)
 12146. Wodczyński Jaś Andrzej (zm. 18.01.1896; kw. 30 wpr.)
 12147. Wodczyński Józef (zm. 4.11.1912; kw. 30 wpr.)
 12148. Wodczyński Paweł (zm. 15.06.1880; kw. 30 wpr.)
 12149. Wodczyński Teofil (zm. 12.01.1888; kw. 30 wpr.)
 12150. Wodnicki Teodor (Wójcicki T.3, s. 54)
 12151. Wodzińska Józefa z d. Tyszkiewicz (zm. 14.06.1900; kw. 25)
 12152. Wodziński Karol (zm. 24.12.1862; kw. 25)
 12153. Wodzisławski Adolf (zm. 1919; kw. 43)
 12154. Wodzyńska Anna (Kielarski s. 279; kw. 240)
 12155. Wodzyńska Julia z d. Rutkowska (zm. 20.08.1905; kw. 28 wpr.)
 12156. Wodzyński Feliks (Przewodnik 2002 s. 197; kw. 29 wpr.)
 12157. Wodzyński Stanisław (Kielarski s. 279; kw. 240)
 12158. Wodzyński Wincenty (zm. 29.06.1886; kw. 28 wpr.)
 12159. Wodzyńskich, rodzina (Kielarski s. 279; Przewodnik 2002 s. 62; kw. 240)
 12160. Wojan zob. Borzobohaty Wojciech
 12161. Wojcicki Zygmunt (Album Powązek 1915; zm. 1890; kw. 75)
 12162. Wojciechowicz Antoni (zm. 1920; kw. 232)
 12163. Wojciechowska Aleksandra (zm. 1974; kw. II)
 12164. Wojciechowska Aniela Zofia (zm. 2.12.1907; kw. 18)
 12165. Wojciechowska Felicja z d. Cutkowska (zm. 13.01.1900; kw. 21)
 12166. Wojciechowski Jarosław (Przewodnik 2002 s. 247; kw. 284a wpr.)
 12167. Wojciechowski Józef (Szenic T.2, s. 284; zm. 1879)
 12168. Wojciechowski Konstanty (Album Powązek 1915; Kielarski s. 184; Przewodnik 2002 s. 53, 170; kw. K)
 12169. Wojciechowski Mieczysław (zm. 1940; kw. II)
 12170. Wojciechowski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 5, 131; Aleja Katakumbowa arkada 25, wpr.; kw. 12)
 12171. Wojciechowski Zenon (Album Powązek 1915; zm. 1912; kw. 58)
 12172. Wojciechowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 29)
 12173. Wojcieszak Paweł (zm. 3.01.1962; kw. 64)
 12174. Wojda Karol Fryderyk (Wójcicki T.3, s.257)
 12175. Wojdałowicz Aleksandra (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 71)
 12176. Wojdałowicz Władysław (Przewodnik 1982 s. 145; Szenic T.3, s. 352; zm. 1915; kw. 71)
 12177. Wojewódka Jan (Przewodnik 2002 s. 164; kw. 174)
 12178. Wojewódka Veronica (Przewodnik 2002 s. 164; kw. 174)
 12179. Wojewódzkich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 32)
 12180. Wojnarowski Stanisław (zm. 24.07.1849; kw. 18)
 12181. Wojniak Antonina (zm. 1967; kw. II)
 12182. Wojnicz Władysław (zm. 1919; kw. 319)
 12183. Wojno Aniela z d. Borowska 1o voto Detkens (zm. 16.05.1895; kw. 30 wpr.)
 12184. Wojno Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 44)
 12185. Wojno Mariana (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 41)
 12186. Wojno Tadeusz (Przewodnik 1982 s. 125; kw. N)
 12187. Wojsznar-Opieliński Jan Tadeusz (Kielarski s. 250; Przewodnik 1982 s. 34, 161; kw. 195)
 12188. Wojsznis Justyn (Przewodnik 1982 s. 71; kw. 161)
 12189. Wojszycka Janinka (zm. 19.07.1882; kw. 37)
 12190. Wojszycka Józefa z d. Arabska (zm. 16.10.1863; kw. 37)
 12191. Wojszyk Jan (Album Powązek 1915; zm. 1876; kw. 25)
 12192. Wojtanowicz Stefan (zm. 16.01.1907; kw. B)
 12193. Wojtasiewicz Helena z d. Bąkowska (zm. 14.03.1897; kw. 73)
 12194. Wojtczak Edward (zm. 1919; kw. 326)
 12195. Wojtczak Emilja Helena (zm. 15.09.1915; kw. 27 wpr.)
 12196. Wojtczak Jolanta z d. Rosińska (zm. 22.06.1991; kw. 17)
 12197. Wojtkiewicz Witold (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 176; Szenic T.3, s. 260; zm. 1909; kw. 71)
 12198. Wojtkowska Jadwiga Amelia z d. Dylewska (Kielarski s. ?; Szenic T.3, s. 89; zm. 1898; kw. 177 wpr.)
 12199. Wojtowicz Kazimierz (zm. 11.02.1977; kw. 86)
 12200. Wojtowicz Maria (zm. 28.11.1989; kw. 86)
 12201. Wokulska Elżbieta z d. Lewandowska 1o voto Tischler (zm. 4.07.1934; kw. 34)
 12202. Wolańska Walentyna (Kielarski s. ?; kw. E)
 12203. Wolańskich, rodzina (kw. 25)
 12204. Wolff Antoni (zm. 3.01.1922; kw. 73)
 12205. Wolff Czesław (zm. 31.08.1953; kw. 73)
 12206. Wolff Irena z d. Ciecewicz (zm. 10.1974; kw. 73)
 12207. Wolff Józef (Szenic T.3, s. 129; zm. 1900)
 12208. Wolff Ludwik (Szenic T.2, s. 243; zm. 1875)
 12209. Wolff Maria Magdalena z d. Bąkowska (zm. 24.08.1929; kw. 73)
 12210. Wolff Maurycy (Szenic T.2, s. 124; zm. 1861)
 12211. Wolff Pawła z d. Butkiewicz (zm. 23.11.1948; kw. 73)
 12212. Wolfke Ludomir (Kielarski s. 292; Przewodnik 2002 s. 246; kw. 257a)
 12213. Wolicki Jan Nepomucen (Wójcicki T.3, s.170)
 12214. Wolińska Marianna Helena (zm. 16.02.1971; kw. 30 wpr.)
 12215. Woliński Adolf (Przewodnik 1982 s. 187; Szenic T.3, s. 56; zm. 1895; kw. 196)
 12216. Woliński Jan (Kielarski s. 236; kw. 186)
 12217. Woliński Janusz (Przewodnik 1982 s. 204; kw. 235)
 12218. Woliński Stanisław (zm. 6.04.1968; kw. 30 wpr.)
 12219. Wolkiewicz Anastazya z d. Głodowska (zm. 11.07.1881; kw. 36)
 12220. Wolkiewicz Elżbieta (zm. 17.07.1840; kw. 36)
 12221. Wolkiewicz, rodzina (zm. 1860; kw. 36)
 12222. Woloszko Franciszka Maria z d. Włodarska (Szenic T.2, s. 265; zm. 1877)
 12223. Wolowski Michał (Kurier Warszawski 1900, nr 302)
 12224. Wolska Amelia z d. Woszczańska (zm. 5.04.1863; kw. 19)
 12225. Wolska Cecylja (zm. 31.12.1910; kw. 30 wpr.)
 12226. Wolska Helena z d. Nowowiejska (kw. 30 wpr.)
 12227. Wolska Jadwiga (Kielarski s. 279; kw. 240)
 12228. Wolska Maria z d. Borkowska (zm. 25.09.1927; kw. 21)
 12229. Wolska Marianna (zm. 15.07.2007; kw. 43)
 12230. Wolska Maryjanna z d. Mieszkowska (zm. 10.06.1874; kw. 30 wpr.)
 12231. Wolska Wanda (Kielarski s. 131; kw. 172)
 12232. Wolski Ignacy (Album Powązek 1915; zm. 1913; kw. 36)
 12233. Wolski Józef Franciszek (Szenic T.1, s. 285; Wójcicki T.1, s. 111; zm. 1838)
 12234. Wolski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 33)
 12235. Wolski Konstanty (Szenic T.1, s. 114; Wójcicki T.1, s. 138; zm. 1810)
 12236. Wolski Stanisław (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1894; kw. 54)
 12237. Wolski Tomasz (zm. 18.05.1909; kw. 21)
 12238. Wolski Zygmunt (zm. 27.04.1988; kw. 21)
 12239. Wołk-Łaniewska Bronisława z d. Słubicka (zm. 11.10.1913; kw. 21)
 12240. Wołk-Łaniewski Adam (zm. 15.11.1895; kw. 21)
 12241. Wołkowa Maria (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 13)
 12242. Wołkowa Maria z d. Mazurowska (Kielarski s. ?; kw. 13)
 12243. Wołkowińska Cecylia z d. Prus-Kostecka (Przewodnik 2002 s. 294; zm. 2001; kw. II)
 12244. Wołłowicz Anna z d. [...]owików 1o voto Zawadzka (kw. 43)
 12245. Wołłowicz Eustachy (zm. 23.01.1967; kw. 43)
 12246. Wołłowicz Michał (zm. 28.05.1919; kw. 43)
 12247. Wołłowicz Stanisław (Album Powązek 1915; zm. 1872; kw. 28)
 12248. Wołoszynowski Julian (Przewodnik 2002 s. 143; Aleja Zasłużonych)
 12249. Wołowska Kamilla z d. Bereza (zm. 19.12.1938; kw. 20)
 12250. Wołowska Stefanja z d. Korybut-Woroniecka (zm. 5.11.1925; kw. 43)
 12251. Wołowska Wanda z d. Szymańska-Mackiewicz (zm. 1934; kw. 30 wpr.)
 12252. Wołowska Zofia (Kielarski s. 287; Przewodnik 1982 s. 201; kw. 229)
 12253. Wołowska Zofia (Przewodnik 1982 s. 201; kw. 229)
 12254. Wołowski Adam (Album Powązek 1915; Kielarski s. 168; zm. 1865; Aleja Katakumbowa filar 15)
 12255. Wołowski Aleksander (I) (zm. 1924; kw. 30 wpr.)
 12256. Wołowski Aleksander (II) (Kielarski s. 286; kw. 232)
 12257. Wołowski Jan Kanty (Szenic T.2, s. 147; zm. 1864)
 12258. Wołowski Korneliusz (zm. 27.07.1886; kw. 27 wpr.)
 12259. Wołowski Michał Kazimierz (Kielarski s. 289; Szenic T.3, s. 127; zm. 1900; kw. 243)
 12260. Wołowski Stanisław (zm. 1920; kw. 231)
 12261. Wołowski Xawery (kw. 30 wpr.)
 12262. Wołowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 18)
 12263. Wołowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 161)
 12264. Wołyniec Bonifacy (zm. 20.07.1915; kw. O)
 12265. Wołyński Lee (Lola) (Przewodnik 2002 s. 208; kw. P)
 12266. Woroniecka Julia z d. Drzewińska (Kielarski s. 81; kw. 28)
 12267. Woroniecka Zuzanna (Szenic T.1, s. 397; zm. 1848)
 12268. Woroniecki Adam Korybut (Album Powązek 1915; zm. 1863; Aleja Katakumbowa filar 45 (pod katakumbami))
 12269. Woroniecki Stefan (zm. 1920)
 12270. Woronieckich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 43)
 12271. Wortman Maurycy (Album Powązek 1915; Szenic T.3, s. 272; zm. 1910; kw. 67)
 12272. Worytko Leon (zm. 17.10.1883; kw. 20 lub II)
 12273. Wosińska Julia (kw. 32 wpr.)
 12274. Wosińska Maria (Kielarski s. 200; kw. 60)
 12275. Wosiński Teodor (Kielarski s. 169; Przewodnik 2002 s. 81; katakumby filar 11)
 12276. Wosińskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 11)
 12277. Wostrowski Ludwik (Kielarski s. 191; Przewodnik 1982 s. 147; Szenic T.3, s. 343; zm. 1914; kw. 71 lub 74)
 12278. Wotowska Zofia (Przewodnik 2002 s. 281; kw. 229 przed)
 12279. Wowkonowicz August (Kielarski s. 140; kw. 32 wpr.)
 12280. Woycicka Julia (kw. B)
 12281. Woycicki Jan Teodor (kw. B)
 12282. Woycicki Józef Wojciech (kw. B)
 12283. Woycicki Kacper (zm. 31.07.1885; kw. B)
 12284. Woycicki Kazimierz (zm. 1976; kw. B)
 12285. Woycicki Władysław (kw. B)
 12286. Woycicki Zygmunt (zm. 1968; kw. B)
 12287. Woyciechowska Jadwiga z d. Zakrzewska (zm. 17.02.1945; kw. 15)
 12288. Woyciechowska Wanda (zm. 27.11.1991; kw. 15)
 12289. Woyciechowski Andrzej (I) (Przewodnik 2002 s. 163; zm. 1995; kw. 173)
 12290. Woyciechowski Andrzej (II) (zm. 17.05.2002; kw. 15)
 12291. Woyciechowski August (zm. 29.05.1973; kw. 15)
 12292. Woyciechowski Stefan (zm. 26.06.1928; kw. 15)
 12293. Woyczyński Karol (Szenic T.2, s. 195; zm. 1869)
 12294. Woyda Henryka z d. Korytowska (Szenic T.2, s. 369; zm. 1887; kw. 46)
 12295. Woyda Kazimierz (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; Szenic T.2, s. 263; zm. 1877; kw. 46)
 12296. Woyda, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 46)
 12297. Woydałowicz Władysław (Kielarski s. 259; kw. 199)
 12298. Woydt Aleksander (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 245)
 12299. Woydyno Franciszek (zm. 1941; kw. 21)
 12300. Woydyno Jan (zm. 7.08.1971; kw. 21)
 12301. Woydyno Paweł (zm. 25.01.1945; kw. 21)
 12302. Woydyno Piotr (zm. 26.10.1916; kw. 21)
 12303. Woydyno Władysław (zm. 1.08.1959; kw. 21)
 12304. Woynicz-Sianożęcka Halina z d. Świderska 1o voto Kuba-Gozdekowa (kw. 42)
 12305. Woynicz-Sianożęcki Jan (zm. 19.12.1972; kw. 42)
 12306. Woyniłowiczowa Emilia (Album Powązek 1915; zm. 1889; kw. 7)
 12307. Woźniak Anna (zm. 1939; kw. II)
 12308. Woźniak Leszek Stanisław (zm. 3.11.1991; kw. II)
 12309. Woźniak Michał (zm. 1958; kw. II)
 12310. Woźniakowska Maryanna z d. Pańczykiewicz (zm. 25.05.1887; kw. B)
 12311. Woźniakowski Karol (zm. 13.04.1872; kw. B)
 12312. Woźnicka Elżbieta z d. Nowakowska (zm. 21.12.1899; kw. 30 wpr.)
 12313. Woźnicka Eugenia (zm. 3.09.1837; kw. 30 wpr.)
 12314. Woźnicka Janina (zm. 24.08.1946; kw. 30 wpr.)
 12315. Woźnicka Stanisława (zm. 11.09.1892; kw. 30 wpr.)
 12316. Woźnicka Waleria (zm. 6.03.1864; kw. 30 wpr.)
 12317. Woźnicka Wiktoria (zm. 2.08.1976; kw. 30 wpr.)
 12318. Woźnicka Władysława z d. Zeryngier (zm. 1897; kw. 30 wpr.)
 12319. Woźnicki Jan (I) (zm. 20.03.1890; kw. 30 wpr.)
 12320. Woźnicki Jan (II) (Przewodnik 2002 s. 225; zm. 1945; kw. 120)
 12321. Woźnicki Stasio (zm. 1.06.1857; kw. 30 wpr.)
 12322. Woźnicki Walenty (zm. 21.08.1884; kw. 30 wpr.)
 12323. Woźniczko Marian (Przewodnik 1982 s. 167; kw. e)
 12324. Woźniewski Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 185; kw. 38)
 12325. Wójcicka Anna z d. Magnuszewska (Szenic T.3, s. 113; zm. 1899; kw. 199)
 12326. Wójcicka Henryka (zm. 15.10.1961; kw. 44)
 12327. Wójcicka Krystyna (zm. 14.07.1994; kw. 44)
 12328. Wójcicka Maria z d. Święcińska (zm. 11.11.1979; kw. 44)
 12329. Wójcicka Władysława z d. Pobóg-Górska (zm. 5.03.1970; kw. 44)
 12330. Wójcicki (Wóycicki) Kazimierz Władysław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 259; Przewodnik 1982 s. 184; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 288; zm. 2.08.1879; kw. 199)
 12331. Wójcicki Adam (Album Powązek 1915; zm. 1904; kw. 85)
 12332. Wójcicki Edward (zm. 14.06.1992; kw. 44)
 12333. Wójcicki Hipolit (Album Powązek 1915; zm. 1914; kw. 217)
 12334. Wójcicki Ignacy (zm. 11.02.1922; kw. 44)
 12335. Wójcicki Jan (Szenic T.1, s. 306; Wójcicki T.3, s. 110; zm. 1840)
 12336. Wójcicki Karol (zm. 7.02.1929; kw. 44)
 12337. Wójcicki Zygmunt (Szenic T.2, s. 237)
 12338. Wójcik Aleksander (zm. 5.04.1983; kw. 17)
 12339. Wójcik Helena z d. Modrzejewska (zm. 20.03.2003; kw. 17)
 12340. Wójciński Lesław (zm. 20.06.1987; kw. II)
 12341. Wóycicka Anatolia z d. Górska (zm. 1882; kw. 199)
 12342. Wóycicka Anna z d. Magnuszewska (zm. 22.10.1999; kw. 199)
 12343. Wóycicka Józefa z d. Strojnowska (zm. 1864; kw. 199)
 12344. Wóycicka Zofia z d. Niemojewska (Przewodnik 2002 s. 216; kw. 75)
 12345. Wóycicki Dominik (zm. 14.03.1816; kw. 199)
 12346. Wóycicki Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 279; kw. 233)
 12347. Wóycicki Kazimierz Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 216; kw. 75)
 12348. Wóycicki Kazimierz Władysław zob. Wójcicki Kazimierz Władysław
 12349. Wóycicki Mieczysław (Kielarski s. 75; kw. 34)
 12350. Wóycicki Paweł (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 394; zm. 1890; kw. 34)
 12351. Wóycicki Tadeusz (zm. 14.11.1894; kw. 199)
 12352. Wóycicki Zbigniew (zm. 15.01.1904; kw. 199)
 12353. Wóycicki Zygmunt (zm. 1874; kw. 199)
 12354. Wraga Roman (Kielarski s. 243; kw. 119)
 12355. Wroczyńska Maria (kw. 166)
 12356. Wroczyński Alfred (kw. 166)
 12357. Wroczyński Ignacy (Album Powązek 1915; kw. 50)
 12358. Wroczyński Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 200; kw. 64)
 12359. Wroczyńskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 50)
 12360. Wrońska Jadwiga z d. Kozicka (zm. 15.09.1908; kw. 30 wpr.)
 12361. Wroński Edward (zm. 31.01.1912; kw. 30 wpr.)
 12362. Wroński Franciszek (zm. 12.07.1874; kw. 30 wpr.)
 12363. Wroński Stanisław (Szenic T.3, s. 264; zm. 1909)
 12364. Wrotnowski Władysław (Kielarski s. 139; zm. 19.08.1921; kw. 30 wpr.)
 12365. Wróbel Franciszek (Album Powązek 1915; Kielarski s. 95; zm. 1912; kw. 16)
 12366. Wróbel Józef (zm. 1925; kw. 39)
 12367. Wróbel Ludmiła z d. Aszwic (zm. 1906; kw. 39)
 12368. Wróbel, rodzina (Kielarski s. 95; kw. 16)
 12369. Wróblewska (kw. 32 wpr.)
 12370. Wróblewska Aleksandra z d. Czarnomska (zm. 1923; kw. N)
 12371. Wróblewska Helena (Kielarski s. 281; kw. 237)
 12372. Wróblewska Józefa (zm. 1911; kw. N)
 12373. Wróblewska Julja z d. Frohlich (zm. 27.02.1902; kw. 31)
 12374. Wróblewska Kazimiera z d. Zyskowska (zm. 28.02.1884; kw. 37)
 12375. Wróblewska Marya z d. Gomulińska (zm. 3.08.1861; kw. 31)
 12376. Wróblewska Teressa Zofia z d. Schuwar (zm. 1878; kw. N)
 12377. Wróblewska Teressa Zofia z d. Schuwary (zm. 1878; kw. N)
 12378. Wróblewska Wanda z d. Stadnicka (zm. 3.09.1939; kw. II)
 12379. Wróblewska Zofia (zm. 22.02.1994; kw. N)
 12380. Wróblewski (kw. 30 wpr.)
 12381. Wróblewski Andrzej (zm. 26.06.1969; kw. N)
 12382. Wróblewski Antoni (I) (zm. 13.10.1895; kw. 31)
 12383. Wróblewski Antoni (II) (zm. 27.03.1899; kw. 31)
 12384. Wróblewski Bronisław (zm. 9.04.1903; kw. 31)
 12385. Wróblewski Edward (zm. 4.02.1894; kw. N)
 12386. Wróblewski Jan (I) (zm. 9.11.1942; kw. N)
 12387. Wróblewski Jan (II) (Kielarski s. 187; kw. D)
 12388. Wróblewski Jan (III) (Kielarski s. 290; kw. 245)
 12389. Wróblewski Jan Tadeusz (Kielarski s. ?; kw. 64)
 12390. Wróblewski Józef (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 71)
 12391. Wróblewski Kazimierz (I) (zm. 17.03.1870; kw. 31)
 12392. Wróblewski Kazimierz (II) (Album Powązek 1915; zm. 1878; kw. 31)
 12393. Wróblewski Marian (zm. 1940; kw. II)
 12394. Wróblewski Mieczysław (zm. 16.11.1989; kw. N)
 12395. Wróblewski Stanisław (I) (Kielarski s. 123w. 164)
 12396. Wróblewski Stanisław (II) (zm. 24.04.1899; kw. 31)
 12397. Wróblewski Wincenty Józef (Kielarski s. 295; kw. 264)
 12398. Wróblewski Zygmunt (zm. 1919; kw. 234)
 12399. Wrześniewska Władysława z d. Augustynowicz (Kielarski s. 274; kw. 221)
 12400. Wrześniewski Tadeusz (Kielarski s. 275; zm. 1920; kw. 221)
 12401. Wrześniowski August (Album Powązek 1915; Kielarski s. 13; Przewodnik 1982 s. 59; Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 12402. Wrześniowski Wincenty (Szenic T.2, s. 133; zm. 1862)
 12403. Wścieklica Wiktor (Kielarski s. ?; zm. 9.01.1854; kw. 25)
 12404. Wunder Ludwik (Album Powązek 1915; zm. 29.06.1849; kw. 18)
 12405. Wycech Stanisław (zm. 2008; kw. 183)
 12406. Wyczałkowska Paulina z d. Wojcieszko (zm. 6.11.1929; kw. 191)
 12407. Wyczałkowska Teresa Aldona (zm. 6.08.1934; kw. 191)
 12408. Wyczałkowski Henryk (zm. 13.03.1926; kw. 191)
 12409. Wyczechowski Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1856; kw. 6)
 12410. Wygonowska Paulina z d. Szepiotowska (zm. 21.02.1871; kw. 19)
 12411. Wygonowski Julian (zm. 22.11.1870; kw. 19)
 12412. Wygonowski Konstanty (zm. 2.07.1886; kw. 19)
 12413. Wygrzywalska Zofia Sława zob. Müldner-Wygrzywalska
 12414. Wyleżyńska Aurelia (Aura) (Przewodnik 1982 s. 216; kw. 271)
 12415. Wyleżyński Tadeusz Konstanty Jan Nepomucen (Szenic T.1, s. 337; Wójcicki T.3, s. 147; zm. 1844)
 12416. Wypych Leoncjusz (zm. 1920; kw. 257)
 12417. Wyrwicz Aniela (Kielarski s. 120; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 45; zm. 1894; kw. 161)
 12418. Wyrwicz Karol (Szenic T.1, s. 38; zm. 1793; Wójcicki T.2, s. 214katakumby)
 12419. Wyrwicz Władysław (Album Powązek 1915; zm. 1863; kw. 178)
 12420. Wyrzykowska Elżbieta z d. Barszczewska (Przewodnik 2002 s. 144; Aleja Zasłużonych)
 12421. Wyrzykowski Marian (Przewodnik 2002 s. 87, 143; Aleja Zasłużonych)
 12422. Wyrzykowski Stanisław (Kielarski s. 392; kw. 287)
 12423. Wyrzykowski Władysław (Przewodnik 2002 s. 218; kw. 82)
 12424. Wysiekierski Bolesław (Szenic T.2, s. 356; zm. 1885)
 12425. Wysiekierskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 4)
 12426. Wysocka Anna (zm. 26.01.1967; kw. IV)
 12427. Wysocka Paulina (Album Powązek 1915; zm. 1892; kw. 58)
 12428. Wysocka Róża (zm. 20.11.1841; kw. IV)
 12429. Wysocka Tacjanna (Przewodnik 1982 s. 218; kw. 317)
 12430. Wysocka Zuzanna z d. Nurzyńska (zm. 1866; kw. 19)
 12431. Wysocki Adam (Kielarski s. 227; kw. R)
 12432. Wysocki Bronisław (zm. 18.05.1927; kw. IV)
 12433. Wysocki Julian (kw. B)
 12434. Wysocki Stanisław (I) (Szenic T.2, s. 182; zm. 1868)
 12435. Wysocki Stanisław (II) (Album Powązek 1915; zm. 1889; kw. 7)
 12436. Wysocki Stefan (I) (Przewodnik 2002 s. 292; zm. 1940; kw. 317)
 12437. Wysocki Stefan (II) (Przewodnik 2002 s. 292; zm. 1988; kw. 317)
 12438. Wysockich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 6)
 12439. Wysocki-Odrowąż Stanisław (Przewodnik 1982 s. 120; kw. 43)
 12440. Wysokińska Nepomucena z d. Rutkowska (zm. 4.02.1862; kw. I)
 12441. Wysokiński Jan (zm. 28.01.1872; kw. I)
 12442. Wyszkowski Michał (Szenic T.1, s. 216; Wójcicki T.1, s. 93; zm. 1829)
 12443. Wyszyńska Bożena (zm. 1920; kw. I)
 12444. Wyszyńska Halina z d. Reutt (zm. 1954; kw. 17)
 12445. Wyszyńska Jadwiga z d. Horodyska (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 41)
 12446. Wyszyński (zm. 18.03.1852; kw. 17)
 12447. Wyszyński Artur (zm. 1958; kw. 17)
 12448. Wyszyński Józef (Album Powązek 1915; zm. 1852; kw. 17)
 12449. Wyszyński Stanisław (kw. 17)
 12450. Wyszyński Tadeusz (Kielarski s. 303; zm. 1921; kw. 303)
 12451. Wyszyński Władysław (zm. 18.11.1933; kw. 17)
 12452. Wywiórska Apolonia z d. Chilińska (zm. 31.03.1879; kw. II)
 12453. Do góry

  Z

 12454. Zabawski Filip (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 30)
 12455. Zabiełło Maria (zm. 1877; kw. 176)
 12456. Zabiełło Stanisław (Przewodnik 2002 s. 247; kw. 284a wpr.)
 12457. Zablocki Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1902; kw. 59)
 12458. Zabłocka Ludwika z d. Dmuszewska (Szenic T.2, s. 210; zm. 1871)
 12459. Zabłocki Adam (Kielarski s. 310; kw. 299)
 12460. Zabłocki Feliks (zm. 1874; kw. 30 wpr.)
 12461. Zabłocki Franciszek (Kielarski s. ?; kw. 59)
 12462. Zabłocki Tadeusz (Kielarski s. 52; Przewodnik 2002 s. 32; kw. 29 wpr.)
 12463. Zabokrzecki Bonawentura Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 128; kw. 22)
 12464. Zaborowska Aleksandra z d. Zaborowska (zm. 23.01.1877; kw. B)
 12465. Zaborowska Salomea (Przewodnik 2002 s. 72)
 12466. Zaborowska Zofia (zm. 1910; kw. B)
 12467. Zaborowski Ambroży (Kielarski s. 168; Aleja Katakumbowa filar 17)
 12468. Zaborowski Cyprian Ksawery (Xawery) (Kielarski s. 168; Aleja Katakumbowa filar 17)
 12469. Zaborowski Ignacy (Przewodnik 1982 s. 52; Szenic T.1, s. 77; Wójcicki T.2, s. 102; zm. 1803tablica na kościele)
 12470. Zaborowski Teodor (zm. 27.05.1866; kw. B)
 12471. Zaborowski Walenty (zm. 2.04.1866; kw. B)
 12472. Zaborski Władysław (zm. 15.12.1928; kw. 226)
 12473. Zaborowskich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 17)
 12474. Zaborowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 75)
 12475. Zaborska Anna Maria z d. Makólska (kw. 36)
 12476. Zaborski Józef (zm. 1920; kw. 157)
 12477. Zaborski Wincenty (kw. 44)
 12478. Zaborski Zbigniew (zm. 23.03.2004; kw. 36)
 12479. Zaburda Wanda Mira z d. Lau (Kielarski s. 146; Przewodnik 1982 s. 34, 101; kw. H)
 12480. Zacharkiewicz Wawrzyniec Józef (Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 405; Wójcicki T.3, s. 176; zm. 1849; katakumby filar 34-35)
 12481. Zachwatowicz Jan (Przewodnik 2002 s. 157; kw. 166)
 12482. Zachwatowicz Maria z d. Chodźko (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 170)
 12483. Zaczek Helena z d. Jeske (zm. 21.08.1980; kw. 19)
 12484. Zaczeniuk Józef (Przewodnik 2002 s. 232; kw. 138)
 12485. Zaczyk Stanisław (Przewodnik 2002 s. 161; zm. 1985; kw. 170)
 12486. Zaćwilichowski Stanisław (Kielarski s. 258; Przewodnik 2002 s. 58; kw. 198)
 12487. Zadrowski Alfred (Kielarski s. 264; kw. 201)
 12488. Zagdański Ignacy (zm. 1.03.1852; kw. 46)
 12489. Zagleniczny Jan (Kielarski s. 302; kw. 300)
 12490. Zagłoba-Smolińska Bronisława (zm. 6.09.1909; kw. B)
 12491. Zagłoba-Smoliński Adam (kw. B)
 12492. Zagłoba-Smoliński Anzelm (zm. 2.03.1867; kw. B)
 12493. Zagórska Aniela (Przewodnik 2002 s. 239; kw. 148)
 12494. Zagórski Jerzy (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 169)
 12495. Zagórski Włodzimierz (pseud. Chochlik) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 234; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 150; zm. 1902; kw. 267)
 12496. Zagrabińska Maria z d. Dąbrowska 1o voto Ostaszewska (zm. 10.11.1857; kw. 20)
 12497. Zagrodziński Antoni (zm. 1918)
 12498. Zagrodziński Józef (Album Powązek 1915; zm. 1900; kw. 87)
 12499. Zahorowski Dominik (Album Powązek 1915; Kielarski s. ?; zm. 1878; kw. L)
 12500. Zahorskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 48)
 12501. Zahrt Balbina (kw. 175)
 12502. Zahrt Gustaw (Przewodnik 2002 s. 280; kw. 232)
 12503. Zahrt Zofia z d. Villaume (Przewodnik 2002 s. 280; kw. 232)
 12504. Zaiąc Józef (Album Powązek 1915; zm. 1910; kw. 38)
 12505. Zajaczkowski Leon (Album Powązek 1915; zm. 1879; kw. 68)
 12506. Zając (Zaiąc) Józef (Kielarski s. ?; kw. 38)
 12507. Zajączek Józef (Album Powązek 1915; Kielarski s. 156; Szenic T.1, s. 192; zm. 1826; katakumby w filarze 17, wprost kamienia grobowego Leona Tarnowskiego (na kamieniu wyżłobiona litera Z, serce Zajączka spoczywa w kościele Bernardynów).)
 12508. Zajączkowski Eugeniusz (zm. 1919)
 12509. Zajączkowski Kazimierz (Album Powązek 1915; kw. 62)
 12510. Zajączkowski Roman (zm. 1940; kw. II)
 12511. Zajączkowskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 62)
 12512. Zajdowski Bronisław (zm. 1900; kw. 30 wpr.)
 12513. Zajdowski Józef (zm. 1875; kw. 30 wpr.)
 12514. Zajfert Maria (zm. 13.07.1966; kw. 15)
 12515. Zajfert Maria z d. Korzycka (zm. 4.08.1940; kw. 15)
 12516. Zajfert Zofia (zm. 3.06.1944; kw. 15)
 12517. Zajko-Fuki Andzia zob. Fuki Andzia z d. Zajko
 12518. Zajlich Piotr (Przewodnik 1982 s. 147; kw. 74)
 12519. Zakluczyńskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 181)
 12520. Zakolska Wacława z d. Nasfeter (zm. 6.03.1985; kw. 31)
 12521. Zakrzewska Agnieszka z d. Łubieńska (zm. 7.12.1860; kw. 31)
 12522. Zakrzewska Barbara z d. Kostrzewska (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154c)
 12523. Zakrzewska Franciszka z d. Wiśniewska (zm. 1.02.1876; kw. 19)
 12524. Zakrzewska Julia (kw. IV)
 12525. Zakrzewska Maria z d. Uklejska (zm. 1994; kw. 52)
 12526. Zakrzewska Zofia (Przewodnik 2002 s. 286; kw. 273)
 12527. Zakrzewski (kw. 31)
 12528. Zakrzewski Andrzej (Przewodnik 2002 s. 107; kw. 11)
 12529. Zakrzewski Bogdan (kw. IV)
 12530. Zakrzewski Feliks (Album Powązek 1915; Kielarski s. 119; Przewodnik 1982 s. 71; zm. 1909; kw. 161)
 12531. Zakrzewski Franciszek Pomian (zm. 8.12.1841; kw. 31)
 12532. Zakrzewski Henryka (zm. 1841; kw. 31)
 12533. Zakrzewski Hilary (Album Powązek 1915; Przewodnik 2002 s. 120; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 2.11.1861; kw. 19)
 12534. Zakrzewski Jan (Szenic T.1, s. 54; Wójcicki T.1, s. 170; zm. 1794)
 12535. Zakrzewski Kazimierz (zm. 2000; kw. 52)
 12536. Zakrzewski Konstanty (Kielarski s. 114; kw. 159)
 12537. Zakrzewski Michał (Szenic T.3, s. 186; zm. 1904)
 12538. Zakrzewski Stefan (zm. 7.08.1917; kw. 27 wpr.)
 12539. Zakrzewski Walenty (kw. 31)
 12540. Zakrzewskich, rodzina (kw. 20)
 12541. Zakrzewskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 93)
 12542. Zaleska (Zalewska) Ludwika (Szenic T.3, s. 121; zm. 1900)
 12543. Zaleska Elżbieta (zm. 25.08.1919; kw. 30 wpr.)
 12544. Zaleska Kazimiera Marianna z d. Kurowska (zm. 16.09.1980; kw. 20)
 12545. Zaleska Maria Julia z d. Perłowska (Kielarski s. ?; kw. 33)
 12546. Zaleski Antoni (Szenic T.3, s. 60; zm. 1895)
 12547. Zaleski Daniel (zm. 10.10.1868; kw. 38)
 12548. Zaleski Eustachy (zm. 28.06.1908; kw. 30 wpr.)
 12549. Zaleski Franciszek (kw. 20)
 12550. Zaleski Jan Bogdan (zm. 16.10.1962; kw. 20)
 12551. Zaleski Jan Zdzisław (zm. 1920; kw. 323)
 12552. Zaleski Józef (zm. 1919; kw. 200)
 12553. Zaleski Marcin (Album Powązek 1915; Kielarski s. 114; Przewodnik 1982 s. 60; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 264; zm. 1877; kw. 158)
 12554. Zaleski Teofil (Kielarski s. 114; kw. 158)
 12555. Zaleski Zygmunt (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 36)
 12556. Zaleskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 191)
 12557. Zalewska Aniela z d. Kukowska (zm. 15.04.1908; kw. N)
 12558. Zalewska Hanna z d. Lutosławska (zm. 1991; kw. 31)
 12559. Zalewska Janina z d. Lipczyńska (zm. 1941; kw. 31)
 12560. Zalewski (Zaleski) Daniel (Album Powązek 1915; Kielarski s. 73; zm. 1868; kw. 38)
 12561. Zalewski Andrzej (zm. 1978; kw. 31)
 12562. Zalewski Antoni (Kielarski s. ?; kw. 11)
 12563. Zalewski Daniel (zm. 1913; kw. N)
 12564. Zalewski Kazimierz (Kielarski s. 30; Przewodnik 1982 s. 53; kw. 7)
 12565. Zalewski Piotr Witold (Kielarski s. 260; kw. 200)
 12566. Zalewski Stanisław (I) (Szenic T.3, s. 115; zm. 1899)
 12567. Zalewski Stanisław (II) (zm. 1939; kw. 31)
 12568. Zalewski Wacław Gustaw (zm. 1919)
 12569. Zalewski Zdzisław (zm. 16.08.1919; kw. 31)
 12570. Zalewski Zygmunt (zm. 16.10.18.5; kw. 21)
 12571. Załęska Emilja (zm. 4.05.1891; kw. O)
 12572. Załęski Henryk (Album Powązek 1915; Kielarski s. 215; zm. 1913; kw. 57)
 12573. Załęski Józef (zm. 9.07.1864; kw. 32 wpr.)
 12574. Załęski Michał (Kielarski s. 205; kw. 46)
 12575. Załęski Sebastian Anzelia (Anzelm?) (Kielarski s. 79; kw. 30)
 12576. Załęski Witold (Kielarski s. 123; Przewodnik 1982 s. 92; kw. 164)
 12577. Załęskich, rodzina (Kielarski s. 205; kw. 46)
 12578. Załuska Marja (zm. 28.05.1927; kw. 19)
 12579. Załuski Ignacy (kw. 32 wpr.)
 12580. Załuski Jan (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 299b)
 12581. Zambrzycka Franciszka z d. Czaplic (kw. 19)
 12582. Zambrzycki Franciszek Remigiusz (Szenic T.1, s. 187; Wójcicki T.3, s.153; zm. 1826)
 12583. Zambrzycki Tadzio (Kielarski s. 25; Przewodnik 2002 s. 54; zm. 1909; kw. 1)
 12584. Zambrzycki Władysław (Przewodnik 1982 s. 144-145; kw. 71)
 12585. Zambrzyckich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 1)
 12586. Zamojski Tomasz (Kielarski s. 281; kw. 238)
 12587. Zamorska Karolina z d. Łochocka (zm. 21.01.1935; kw. II)
 12588. Zamoyska Karolina z d. de Bourboun (zm. 7.04.1941; kw. 19)
 12589. Zamoyski Henryk (Kielarski s. 49; kw. 23)
 12590. Zandbang, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 12591. Zanowa Jadwiga (Przewodnik 2002 s. 256; kw. 107)
 12592. Zantman Wawrzyniec (Kielarski s. 75; kw. 36)
 12593. Zaorski Augustyn (zm. 1920; kw. 69)
 12594. Zaorski Jan (I) (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154b)
 12595. Zaorski Jan (II) (Kielarski s. ?; kw. 69)
 12596. Zapasiewicz Antoni Marian (zm. 1920; kw. 99)
 12597. Zapasiewicz Jerzy (Przewodnik 2002 s. 222; kw. 99)
 12598. Zapeth Jan (Kielarski s. 263; kw. 135)
 12599. Zapolska Anna z d. Korzycka (zm. 26.02.1955; kw. 15)
 12600. Zapolski Jan (zm. 22.12.1927; kw. 15)
 12601. Zapolski-Downar Ryszard (zm. 1920; kw. 234)
 12602. Zarakowska Lucyja (zm. 16.01.1875; kw. N)
 12603. Zarankiewicz Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 86; Aleja Zasłużonych)
 12604. Zarański Jan (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 139)
 12605. Zaremba Edmund (Album Powązek 1915; zm. 1901; kw. 66)
 12606. Zaremba Wiktorja z d. Korsak (zm. 24.06.1922; kw. 20)
 12607. Zaremba Władysław (Kielarski s. 123; Przewodnik 2002 s. 81; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 246; zm. 1875; kw. 165)
 12608. Zaremba Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 236; kw. 139)
 12609. Zaremba, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 41)
 12610. Zaremba-Tymieniecki Kazimierz (zm. 27.02.1928; kw. II)
 12611. Zarębińska-Broniewska Maria zob. Broniewska Maria z d. Zarębińska
 12612. Zaruba Jerzy (Przewodnik 1982 s. 181; kw. 135)
 12613. Zaruska Zofia z d. Cudowska (Kielarski s. 120; kw. 161)
 12614. Zaruski Mariusz (Przewodnik 2002 s. 109tablica na kościele)
 12615. Zarzecki Lucjan (Przewodnik 2002 s. 182; kw. 30)
 12616. Zarzecki Stanisław (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 38-39)
 12617. Zarzycka Zofia z d. Bock (zm. 1943; kw. 32 wpr.)
 12618. Zarzycki Aleksander (Album Powązek 1915; Kielarski s. 167; Przewodnik 2002 s. 79, 133; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 65; zm. 1895; Aleja Katakumbowa filar 20-21, wpr.; kw. 8)
 12619. Zarzycki Stefan (zm. 1930; kw. 32 wpr.)
 12620. Zasada [...] Blechschmidt (zm. 12.02.1877; kw. 17)
 12621. Zasczyńska Józefa (zm. 2004; kw. 21)
 12622. Zasczyński Zbigniew (zm. 4.02.1992; kw. 21)
 12623. Zaszczyńska Ludwika (zm. 26.08.1878; kw. 21)
 12624. Zaszczyńska Ziemisława (zm. 29.11.1903; kw. 21)
 12625. Zaszczyński Karol (zm. 15.08.1904; kw. 21)
 12626. Zaszczyński Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 122; zm. 12.06.1921; kw. 21)
 12627. Zasztowt Halina z d. Drzymuchowska (zm. 11.02.1937; kw. 30 wpr.)
 12628. Zawada Andrzej (Przewodnik 2002 s. 200; kw. 65)
 12629. Zawadka (Soroka) Władysław (zm. 1919)
 12630. Zawadzińska Kamilla (zm. 12.07.1876; kw. 20)
 12631. Zawadzka Aleksandra (zm. 1948; kw. II)
 12632. Zawadzka Anastazja z d. Stankiewicz (zm. 1939; kw. 32 wpr.)
 12633. Zawadzka Aniela z d. Bieńkowska (zm. 17.10.1935; kw. 30 wpr.)
 12634. Zawadzka Antonina z d. Chodzyńska (zm. 30.05.1869; kw. D)
 12635. Zawadzka Antonina z d. Radomska (zm. 15.02.1944; kw. 42)
 12636. Zawadzka Faustyna (Album Powązek 1915; zm. 1894; kw. 80)
 12637. Zawadzka Felicja z d. Piotrowska (zm. 15.05.1911; kw. 30 wpr.)
 12638. Zawadzka Grażyna Zofia z d. Kwiatkowska (zm. 25.04.1985; kw. 32 wpr.)
 12639. Zawadzka Halina (zm. 1920; kw. P)
 12640. Zawadzka Helena z d. Młodzianowska (zm. 9.01.1935; kw. 38)
 12641. Zawadzka Helena z d. Naimska (zm. 16.07.1903; kw. 30 wpr.)
 12642. Zawadzka Henryka z d. Sokal (kw. 42)
 12643. Zawadzka Irena z d. Groszewska (zm. 1960; kw. P)
 12644. Zawadzka Jadwiga z d. Dobronok (zm. 3.03.1895; kw. 30 wpr.)
 12645. Zawadzka Józef (zm. 23.05.1937; kw. 30 wpr.)
 12646. Zawadzka Lidia z d. Marcinkowska (zm. 1980; kw. II)
 12647. Zawadzka Maria z d. Hlebowicz (zm. 1938; kw. 42)
 12648. Zawadzka Maria z d. Lipińska (zm. 1972; kw. 42)
 12649. Zawadzka Maria z d. Wojciechowska (zm. 1940; kw. P)
 12650. Zawadzka Marja (zm. 28.05.1900; kw. 163)
 12651. Zawadzka Maryanna z d. Szymanowska (zm. 13.09.1858; kw. 30 wpr.)
 12652. Zawadzka Stanisława (zm. 1988; kw. II)
 12653. Zawadzka Wanda z d. Kmita (zm. 8.05.1979; kw. 199)
 12654. Zawadzka Zofia (Przewodnik 2002 s. 263; kw. 196)
 12655. Zawadzka Zofia z d. Glinojecka (zm. 1925; kw. 38)
 12656. Zawadzki Aleksander (I) (zm. 4.11.1878; kw. D)
 12657. Zawadzki Aleksander (II) (zm. 1881; kw. II)
 12658. Zawadzki Aleksander (III) (Album Powązek 1915; zm. 3.11.1903; kw. 42)
 12659. Zawadzki Aleksander (IV) (zm. 12.11.1917; kw. 42)
 12660. Zawadzki Aleksander (V) (Przewodnik 1982 s. 100; zm. 1926; kw. II)
 12661. Zawadzki Aleksander (VI) (Kielarski s. 140; zm. 1928; kw. 32 wpr.)
 12662. Zawadzki Aleksander (VII) (zm. 1965; kw. II)
 12663. Zawadzki Aleksander Władysław (Przewodnik 2002 s. 246; kw. 257b)
 12664. Zawadzki Antoni (I) (zm. 1919; kw. 175)
 12665. Zawadzki Antoni (II) (zm. 9.09.2001; kw. 42)
 12666. Zawadzki Bronisław (I) (Album Powązek 1915; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 198; zm. 1905; kw. 55 lub 57)
 12667. Zawadzki Bronisław (II) (zm. 1920; kw. II)
 12668. Zawadzki Emiljan (zm. 20.05.1891; kw. 163)
 12669. Zawadzki Ewaryst (zm. 1948; kw. P)
 12670. Zawadzki Felicjan (zm. 1963; kw. II)
 12671. Zawadzki Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1864; kw. 2)
 12672. Zawadzki Gustaw (zm. 1939; kw. 38)
 12673. Zawadzki Helena z d. Leppert (zm. 1959; kw. II)
 12674. Zawadzki Jakób (zm. 4.09.1833; kw. 30 wpr.)
 12675. Zawadzki Jan (I) (zm. 8.06.1894; kw. 30 wpr.)
 12676. Zawadzki Jan (II) (zm. 19.02.1915; kw. 30 wpr.)
 12677. Zawadzki Janina (zm. 1888; kw. II)
 12678. Zawadzki Jerzy Ludwik (zm. 1987; kw. P)
 12679. Zawadzki Józef (I) (zm. 1919; kw. P)
 12680. Zawadzki Józef (II) (Przewodnik 1982 s. 99; zm. 1937; kw. 30 wpr.)
 12681. Zawadzki Józef (III) (Przewodnik 1982 s. 157; zm. 1951; kw. K)
 12682. Zawadzki Kazimierz (Album Powązek 1915; zm. 1859; kw. 16)
 12683. Zawadzki Ludwik (I) (zm. 1892; kw. P)
 12684. Zawadzki Ludwik (II) (zm. 1913; kw. 38)
 12685. Zawadzki Ludwik (III) (zm. 1972; kw. P)
 12686. Zawadzki Marian (zm. 1958; kw. P)
 12687. Zawadzki Mieczysław Lucjan (zm. 1939; kw. 38)
 12688. Zawadzki Staś (zm. 1879; kw. 163)
 12689. Zawadzki Stefan (I) (zm. 24.12.1918; kw. 42)
 12690. Zawadzki Stefan (II) (zm. 1946; kw. P)
 12691. Zawadzki Teofila z d. Lisiecka (zm. 1881; kw. II)
 12692. Zawadzki Wacław (Przewodnik 1982 s. 181; kw. 133)
 12693. Zawadzki Witold (zm. 5.01.1912; kw. 42)
 12694. Zawadzki Władysław (zm. 1931; kw. P)
 12695. Zawadzki Wojciech (zm. 26.05.1976; kw. 42)
 12696. Zawadzki Zygmunt (I) (Album Powązek 1915; zm. 1880; kw. 50)
 12697. Zawadzki Zygmunt (II) (zm. 3.03.1958; kw. 199)
 12698. Zawartka Jan (zm. 1976; kw. IV)
 12699. Zawartka Maria (zm. 11.09.2002; kw. IV)
 12700. Zawidowska Anna z d. Pruszkowska (zm. 28.03.1998; kw. II)
 12701. Zawidzka Jadwiga z d. Skalska (zm. 1891; kw. 46)
 12702. Zawidzki Jan (Kielarski s. 272; Przewodnik 1982 s. 201; kw. 217)
 12703. Zawidzki Jan (Przewodnik 1982 s. 201; kw. 217)
 12704. Zawistowska Emilja (zm. 1868; kw. D)
 12705. Zawistowska Emilja z d. Kwapiszewska (zm. 11.10.1880; kw. D)
 12706. Zawistowska Stanisława (zm. 24.06.1984; kw. 18)
 12707. Zawistowski Bolesław (zm. 21.02.1908; kw. 20)
 12708. Zawistowski Czesław (Kielarski s. 173; Przewodnik 2002 s. 207; kw. S pod murem)
 12709. Zawistowski Ignacy (zm. 12.05.1870; kw. D)
 12710. Zawistowski Maksymilian (zm. 1879; kw. D)
 12711. Zawistowski Roman (Przewodnik 2002 s. 284; kw. 249)
 12712. Zawistowski Władysław (Przewodnik 2002 s. 287; kw. 274)
 12713. Zawisza [...] Emil (zm. 1958; kw. 21)
 12714. Zawisza Adam (zm. 26.12.1858; kw. 21)
 12715. Zawisza Aleksander (zm. 1919)
 12716. Zawisza Czarny Artur (Album Powązek 1915; zm. 1897; kw. 42)
 12717. Zawisza Konrad Józef (kw. 21)
 12718. Zawisza Wacław Konrad (kw. 21)
 12719. Zawodzki Andrzej (zm. 1920; kw. 182)
 12720. Zaykowski Andrzej (Szenic T.3, s. 342; zm. 1914)
 12721. Zbąski Ewaryst (Kielarski s. 190; kw. F)
 12722. Zbieć Alfons Hipolit (zm. 1919; kw. 204)
 12723. Zbijewska Wanda z d. Domaniewska (zm. 23.01.1977; kw. 19)
 12724. Zbijewski Wiesław (zm. 15.01.1971; kw. 19)
 12725. Zboińska Celestyna Henryka z d. Flesz (zm. 19.08.1973; kw. 43)
 12726. Zboińska Stanisława Krystyna z d. Żórawska (zm. 19.09.1974; kw. 43)
 12727. Zboiński Andrzej Ignacy (zm. 19.02.2006; kw. 43)
 12728. Zboiński Antoni Bogdan (zm. 3.09.1984; kw. 43)
 12729. Zboiński Jerzy Ignacy (zm. 12.10.2004; kw. 43)
 12730. Zboiński Piotr Jerzy (zm. 29.03.1968; kw. 43)
 12731. Zboiński Tadeusz Karol (zm. 14.09.1977; kw. 43)
 12732. Zboiński Zdzisław Mikołaj (zm. 5.12.1943; kw. 43)
 12733. Zborowska Maria z d. Żad (Kielarski s. 262; Przewodnik 2002 s. 66, 266; kw. X)
 12734. Zborowski Bruno (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 227)
 12735. Zborowski Jan Marian (zm. 1920)
 12736. Zbraniecka Helena (zm. 22.08.1911; kw. B)
 12737. Zbraniecka Honorata z d. Kotarska (zm. 15.11.1905; kw. B)
 12738. Zbraniecki Jan (zm. 29.04.1900; kw. B)
 12739. Zbraniecki Władysław (zm. 6.07.1915; kw. B)
 12740. Zbrożyna Barbara (Przewodnik 2002 s. 293; zm. 1989; kw. 348)
 12741. Zbryś Aniela z d. Doxnet (zm. 3.11.1882; kw. 27 wpr.)
 12742. Zbryś Wincenty (zm. 26.03.1873; kw. 27 wpr.)
 12743. Zbrzezińska Wiktoria z d. Łyniewska (zm. 1878; kw. 176)
 12744. Zbrzeziński Stanisław (zm. 1871; kw. 176)
 12745. Zbysław Antoni (zm. 17.04.1871; kw. 19)
 12746. Zdanowicz Franciszka Waleria (zm. 22.11.1933; kw. 28 wpr.)
 12747. Zdanowicz Józef (Szenic T.1, s. 302; Wójcicki T.2, s. 80; zm. 1839)
 12748. Zdanowicz Wacława (zm. 7.06.1972; kw. 28 wpr.)
 12749. Zdanowicz Władysław (zm. 11.01.1935; kw. 28 wpr.)
 12750. Zdanowicz Władysław Jan (zm. 29.12.1921; kw. 28 wpr.)
 12751. Zdrodowski Kasper (Szenic T.2, s. 115; zm. 1860)
 12752. Zdrojewski Marceli (Przewodnik 2002 s. 121; kw. 19)
 12753. Zdrojowski(?) Wacław (Kielarski s. 285; kw. 233)
 12754. Zdunowska Maria z d. Orłowska (zm. 1932; kw. 32 wpr.)
 12755. Zdunowska Zofia (zm. 1962; kw. 32 wpr.)
 12756. Zdunowski Wincenty (zm. 1887; kw. 32 wpr.)
 12757. Zdziechowska Jadwiga z d. Różycka (zm. 12.02.1906; kw. 20)
 12758. Zdziechowska Zofia z d. Dorożyńska (zm. 1934; kw. 20)
 12759. Zdziechowski Czesław (zm. 12.10.1908; kw. 20)
 12760. Zdziechowski Jerzy (zm. 25.04.1975; kw. 20)
 12761. Zdzienicki Mieczysław Faustyn (zm. 7.11.1927; kw. 46)
 12762. Zdzienicki Wacław Ludwik (zm. 1863; kw. 46)
 12763. Zdzitowiecka Anastazya Kamieniecka (zm. 28.05.1898; kw. B)
 12764. Zdzitowiecki Bogdan (zm. 1920; Aleja Katakumbowa, wpr.; kw. 2)
 12765. Zdzitowiecki Bronisław (zm. 30.07.1876; kw. B)
 12766. Zdzitowiecki Józef (Przewodnik 2002 s. 152; Przewodnik po Powązkach 1906; Wójcicki T.3, s. 168; kw. 158)
 12767. Zdzitowiecki Seweryn Józef (Kielarski s. 171; Szenic T.2, s. 295; zm. 1879; Aleja Katakumbowa filar 4)
 12768. Zdzitowieckich, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 4)
 12769. Zejdowski Józef (Przewodnik 1982 s. 138; kw. 50)
 12770. Zelman Barbara z d. Kominek (zm. 15.03.1977; kw. 17)
 12771. Zeltman Józefa z d. Rosińska (zm. 10.11.1875; kw. 30 wpr.)
 12772. Zeltt Ludwik (Szenic T.2, s. 371; zm. 1888)
 12773. Zembrzuska Hanna z d. Garlińska (Przewodnik 2002 s. 197; kw. 27 wpr.)
 12774. Zembrzuski Kazimierz (Przewodnik 2002 s. 265; kw. 199)
 12775. Zembrzuski Stanisław (zm. 1919; kw. 234)
 12776. Zembska Nina z d. Świętochowska (zm. 2000; kw. 206)
 12777. Zembski Stefan (zm. 2000; kw. 206)
 12778. Zenowicz, rodzina (Album Powązek 1915; Aleja Katakumbowa filar 37)
 12779. Zeydler-Zborowski Zygmunt (Przewodnik 2002 s. 250; kw. 294)
 12780. Zgliczyńska Helena (kw. 19)
 12781. Zgliczyńska Helena z d. Bardzka (zm. 1870; kw. 19)
 12782. Zgliński Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 172; kw. 83)
 12783. Zglińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. 56)
 12784. Zgorzelska Aniela (kw. 18)
 12785. Zgorzelski Feliks (kw. 18)
 12786. Zgórski Antoni (Kielarski s. 254; kw. 189)
 12787. Zielińska Antonina z d. Baranowicz (zm. 28.07.1898; kw. 30 wpr.)
 12788. Zielińska Bronisława (Kielarski s. 259; kw. 200)
 12789. Zielińska Franciszka (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 63)
 12790. Zielińska Halina (zm. 20.10.1968; kw. IV)
 12791. Zielińska Halina z d. Sempołowska (zm. 1944; kw. 19)
 12792. Zielińska Helena (zm. 13.09.1975; kw. N)
 12793. Zielińska Janina (zm. 15.10.1989; kw. II)
 12794. Zielińska Janina z d. Orłowska (zm. 26.02.1979; kw. 18)
 12795. Zielińska Krystyna z d. Janowska (zm. 7.01.1999; kw. 44)
 12796. Zielińska Leokadia (zm. 1999; kw. 73)
 12797. Zielińska Maria Amelia z d. Maliszewska (zm. 11.03.1957; kw. 31)
 12798. Zielińska Waleria (zm. 1971; kw. 73)
 12799. Zielińska Wanda (zm. 4.01.1970; kw. IV)
 12800. Zieliński Aleksander (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 8)
 12801. Zieliński Antoni (Szenic T.1, s. 412; Wójcicki T.2, s. 84; zm. 1849)
 12802. Zieliński Antoś (zm. 20.12.1874; kw. 30 wpr.)
 12803. Zieliński August (Przewodnik 1982 s. 49; Szenic T.3, s. 239; zm. 1908; kw. 11)
 12804. Zieliński Bernard (zm. 18.01.1963; kw. IV)
 12805. Zieliński Dominik (Album Powązek 1915; Kielarski s. 17; Przewodnik po Powązkach 1906; zm. 1878; kw. 179)
 12806. Zieliński Edmund (zm. 26.04.1926; kw. IV)
 12807. Zieliński Edward (zm. 5.04.1921; kw. IV)
 12808. Zieliński Eugeniusz (zm. 1927; kw. 30 wpr.)
 12809. Zieliński Hipolit (zm. 10.07.1859; kw. 25)
 12810. Zieliński Ignacy (Album Powązek 1915; Kielarski s. 67; Przewodnik 2002 s. 33; zm. 1835; kw. 33)
 12811. Zieliński Jakub (Album Powązek 1915; zm. 1909; kw. 78)
 12812. Zieliński Jan (Przewodnik 2002 s. 81; kw. 208)
 12813. Zieliński Józef (I) (Kielarski s. 280; Przewodnik 2002 s. 243; zm. 1927; kw. 238)
 12814. Zieliński Józef (I) (Przewodnik 2002 s. 243; zm. 1927; kw. 238)
 12815. Zieliński Józef (II) (Przewodnik 2002 s. 118; zm. 1982; kw. 14 (brak napisu)
 12816. Zieliński Józef (II) (Przewodnik 2002 s. 118; zm. 1982; kw. 14 (brak napisu))
 12817. Zieliński Kazimierz (Kielarski s. 199; zm. 1920; kw. 62)
 12818. Zieliński Marian (Kielarski s. 134; kw. 175)
 12819. Zieliński Stanisław (zm. 17.12.1949; kw. N)
 12820. Zieliński Sylwester (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 8)
 12821. Zieliński Tadeusz (Przewodnik 2002 s. 56, 57, 164; zm. 21.11.1925; kw. 175 (tablica na kaplicy Mariana Lutosławskiego))
 12822. Zieliński Tomasz (Szenic T.2, s. 96; zm. 1858)
 12823. Zieliński Wacław (zm. 1951; kw. 73)
 12824. Zieliński Witold (I) (zm. 1937; kw. 19)
 12825. Zieliński Witold (II) (zm. 16.10.1993; kw. II)
 12826. Zieliński Władysław (I) (zm. 3.05.1921; kw. 27 wpr.)
 12827. Zieliński Władysław (II) (kw. N)
 12828. Zieliński Zdzisław (I) (zm. 1942; kw. 19)
 12829. Zieliński Zdzisław (II) (Kielarski s. 199; kw. 62)
 12830. Zielińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 175)
 12831. Zielińskich, rodzina (Album Powązek 1915; kw. Z)
 12832. Zielonka Helena z d. Walewska (zm. 1881; kw. 21)
 12833. Zielonkiewicz Karol (zm. 3.05.1967; kw. 32 wpr.)
 12834. Ziemba Bronisława z d. Wiśnicka 1o voto Wrotnowska (zm. 4.02.1961; kw. 30 wpr.)
 12835. Ziembiński Teodor (zm. 20.05.1917; kw. 30 wpr.)
 12836. Ziembiński Wojciech (Przewodnik 2002 s. 89, 294pod murem ul. Powązkowskiej wpr. 15)
 12837. Ziemiącki Franciszek (Szenic T.1, s. 305; Wójcicki T.1, s. 209; zm. 1840)
 12838. Ziemiecka Eleonora z d. Cącatkiewicz (zm. 22.09.1869; kw. 25)
 12839. Ziemiecka Emilja z d. Bromirska (zm. 23.09.1891; kw. IV)
 12840. Ziemiecka Wilhelmina (zm. 8.03.1805; kw. IV)
 12841. Ziemiecki Franciszek (Album Powązek 1915; zm. 1843; kw. 10)
 12842. Ziemięcka Kazimiera (Album Powązek 1915; zm. 1873; kw. 8)
 12843. Ziemińska Emilia (Kielarski s. 90; kw. 22)
 12844. Ziemiński Bronisław (Album Powązek 1915; Kielarski s. 68; Szenic T.3, s. 349; zm. 1915; kw. 33)
 12845. Ziemiński Faustyn (Album Powązek 1915; kw. 30)
 12846. Ziemiński Zbigniew (Kielarski s. 68; kw. 33)
 12847. Ziemkiewicz Czesław Cyryl (Kielarski s. 253; kw. 190)
 12848. Ziemkiewicz Maciej (zm. 2.05.1848; kw. O)
 12849. Ziemkiewicz Maria z d. Lisowska (zm. 10.11.1882; kw. O)
 12850. Ziemkiewicz Maria z d. Łożyńska (zm. 18.07.1930; kw. O)
 12851. Ziemkiewicz Michał (zm. 13.05.1888; kw. O)
 12852. Ziemkiewicz Teresa (zm. 15.05.1865; kw. O)
 12853. Ziemkiewicz Wincenty (zm. 1.06.1883; kw. O)
 12854. Zienkowski Edward (I) (zm. 1920; kw. 18)
 12855. Zienkowski Edward (II) (zm. 30.12.1943; kw. 18)
 12856. Zienkowski Jan (zm. 11.11.1852; kw. 18)
 12857. Zienkowski Władysław (zm. 1886; kw. 18)
 12858. Zientarski-Liziński Jan (pseud. Mieczysław) (Przewodnik 2002 s. 237; kw. 226)
 12859. Zieńkiewicz Józef (Wójcicki T.3, s. 208)
 12860. Zieńkiewicz Stanisław (Wójcicki T.3, s. 206)
 12861. Zięciak Władysław (Kielarski s. 304; kw. 310)
 12862. Zięckowski Aleksander Eugeniusz (Kielarski s. 310; kw. 316)
 12863. Ziętkowski Alfons (Kielarski s. 238; kw. Z)
 12864. Zimajer Adolfina z d. Wodecka (pseud. Modrzejewska?) (Kielarski s. 178; Przewodnik 1982 s. 150; kw. 85)
 12865. Ziomek Teodor (Przewodnik 2002 s. 248; kw. 284 wpr.)
 12866. Ziółkowski Mirosław (zm. 27.09.2000; kw. 46)
 12867. Ziółkowski Tadeusz (zm. 15.05.1996; kw. 176)
 12868. Ziwolka Karol (zm. 19.07.1861; kw. I)
 12869. Ziwolka Maryanna z d. Pałczyńska (zm. 1.11.1880; kw. I)
 12870. Zjawin Janina z d. Zając (zm. 24.10.1986; kw. II)
 12871. Zjawin Marian (zm. 27.09.1939; kw. II)
 12872. Zjawin Wojciech (zm. 25.01.1969; kw. II)
 12873. Zjawińskich, rodzina (Kielarski s. 287; kw. 229)
 12874. Zmoler Franciszka z d. Plichczyńska (zm. 5.02.1837; kw. 21)
 12875. Znamierowski Aleksander (Kielarski s. 255; kw. 188)
 12876. Znamierowski Czesław (Przewodnik 2002 s. 150; kw. 178)
 12877. Znamierowskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 12878. Znatowicz Bronisław (Kielarski s. 119; Przewodnik 1982 s. 71; kw. 160 pod murem ul. Okopowej)
 12879. Znatowicz Bronisław (Przewodnik 1982 s. 71; kw. 160 pod murem ul. Okopowej)
 12880. Zubelewicz Adam Ignacy (Szenic T.1, s. 237; Wójcicki T.2, s. 106; zm. 1831)
 12881. Zuberbier Mateusz Jakub (Szenic T.3, s. 83; zm. 1897)
 12882. Zubrzycka Maria z d. Piasecka (zm. 7.10.1943; kw. 17)
 12883. Zubrzycki Antoni (zm. 3.03.1937; kw. 17)
 12884. Zubrzycki Stasiunio (zm. 30.11.1904; kw. 17)
 12885. Zubrzycki Tadzio (zm. 13.12.1897; kw. 17)
 12886. Zubrzycki Wacław (zm. 18.04.1985; kw. 17)
 12887. Zubrzycki Władysław (zm. 1919)
 12888. Zun Apolinary (zm. 1990; kw. 25)
 12889. Zuń Anna z d. Wiemann (zm. 1978; kw. 21)
 12890. Zwań Kazimierz (Szenic T.2, s. 100; zm. 1858; kw. 19)
 12891. Zwierzański Józef (zm. 4.08.1887; kw. IV)
 12892. Zwierzchowski Jan (Przewodnik 2002 s. 135katakumby)
 12893. Zwierzyński Paweł (zm. 10.10.1998; kw. 44)
 12894. Zwisłocki Tadeusz (Kielarski s. 272; Przewodnik 2002 s. 273; kw. 205)
 12895. Zwolińska Alicja (zm. 1992; kw. 32 wpr.)
 12896. Zwoliński Antoni (zm. 11.12.1983; kw. 32 wpr.)
 12897. Zwoliński Stefan (zm. 10.1944; kw. 32 wpr.)
 12898. Zyberk-Plater Cecylia (Przewodnik 1982 s. 133; kw. 41)
 12899. Zych Anna (kw. 21)
 12900. Zych Wanda (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 170)
 12901. Zych Władysław (Przewodnik 2002 s. 160; kw. 170)
 12902. Zych-Płodowski Zdzisław (Kielarski s. 150; Przewodnik 1982 s. 76; Aleja Zasłużonych)
 12903. Zyndram-Kościałkowski Marian (pseud. Jerzy Orwid) (Przewodnik 2002 s. 183; kw. 32)
 12904. Zyndram-Kościałkowski Wacław (zm. 1931; kw. II)
 12905. Zyndram-Kościałkowski Zbigniew (zm. 1919; kw. II)
 12906. Zyskowska Helena (zm. 15.08.1875; kw. 176)
 12907. Do góry

  Ż

 12908. Żabicka Józefa (zm. 7.07.1880; kw. 30 wpr.)
 12909. Żabicka Józefa z d. Krajewska (zm. 25.02.1914; kw. 30 wpr.)
 12910. Żabicki Bronisław (zm. 21.04.1873; kw. 30 wpr.)
 12911. Żabicki Kajetan (zm. 20.08.1875; kw. 30 wpr.)
 12912. Żabińska Antonina (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 212)
 12913. Żabiński Jan (Przewodnik 2002 s. 269; kw. 212)
 12914. Żabińskich, rodzina (Przewodnik po Powązkach 1906; kw. 178)
 12915. Żabińskich, rodzina (Kielarski s. 187; kw. E)
 12916. Żabko-Potopowicz Antoni (Przewodnik 1982 s. 222; kw. 201)
 12917. Żaboklicka Leokadia (Kielarski s. 108; Przewodnik 2002 s. 32, 116; kw. 8)
 12918. Żagiell Ignacy (zm. 1891; kw. 176)
 12919. Żarowskich, rodzina (kw. 18)
 12920. Żarska Janina z d. Frycz (zm. 15.10.1948; kw. 197)
 12921. Żarska Kamilla (zm. 1938; kw. 17)
 12922. Żarski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 85; zm. 3.01.1930; kw. 197)
 12923. Żbikowska Barbara Bronisława z d. Czarnowska 1-o voto Zakrzewska (Album Powązek 1915; Przewodnik 1982 s. 119; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.3, s. 18; zm. 1891; kw. 29)
 12924. Żebrowska Aleksandra (kw. IV)
 12925. Żebrowska Benigna z d. Krupowicz (zm. 1858; kw. IV)
 12926. Żebrowska Janina Alojza (zm. 30.06.1952; kw. 176)
 12927. Żebrowska Maria z d. Sejdler (zm. 1.05.1929; kw. IV)
 12928. Żebrowska Maria z d. Skrzywan (Przewodnik 2002 s. 289; kw. 315)
 12929. Żebrowska Paulina z d. Bingel (zm. 13.04.1933; kw. 176)
 12930. Żebrowski Bronisław (zm. 1845; kw. IV)
 12931. Żebrowski Bronisława (zm. 1865; kw. IV)
 12932. Żebrowski Józefa z d. Wendołowska (zm. 23.03.1915; kw. IV)
 12933. Żebrowski Julianna (zm. 1841; kw. IV)
 12934. Żebrowski Maksymilian (I) (zm. 1856; kw. IV)
 12935. Żebrowski Maksymilian (II) (zm. 5.12.1873; kw. IV)
 12936. Żebrowski Saturnin (Przewodnik 2002 s. 217; kw. 79)
 12937. Żebrowski Wacław (zm. 11.10.1912; kw. IV)
 12938. Żebrowski Zdzisław (zm. 29.02.1929; kw. IV)
 12939. Żegota zob. Sztumberk-Rychter Tadeusz
 12940. Żelazowski Jan (Album Powązek 1915; zm. 1865; kw. 7)
 12941. Żeleńska Zofia z d. Pareńska (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154b)
 12942. Żeleński Stanisław (Przewodnik 2002 s. 241; kw. 154b)
 12943. Żelisławski Józef (Album Powązek 1915; kw. 49)
 12944. Żemaitis Kiejstut (Przewodnik 2002 s. 210; zm. 1973; kw. 55)
 12945. Żemaitis Maciej (Album Powązek 1915; zm. 1911; kw. 55)
 12946. Żenczykowski Wacław (Przewodnik 1982 s. 82; Aleja Zasłużonych)
 12947. Żera Edmund (Przewodnik 2002 s. 175; kw. 72)
 12948. Żera Teofil (kw. 19)
 12949. Żerańska Maria (zm. 26.12.1982; kw. 22)
 12950. Żerańska Maria (Marianna) z d. Frąckiewicz (zm. 1910; kw. 37)
 12951. Żerańska Wanda (zm. 21.01.1963; kw. 35)
 12952. Żerański Antoni Eugeniusz (zm. 24.08.1912; kw. 32 wpr.)
 12953. Żerański Teofil (zm. 1935; kw. 37)
 12954. Żerański Wacław (zm. 1914; kw. 37 (grób symboliczny))
 12955. Żerański Władysław (zm. 1944; kw. 37 i; kw. 22 (groby symboliczne))
 12956. Żero Ludmiła Anna (Przewodnik 2002 s. 294; kw. L)
 12957. Żeromska Anna z d. Cichowska (zm. 2.01.1890; kw. N)
 12958. Żmichowska Narcyza (pseud. Gabryella) (Album Powązek 1915; Kielarski s. 42; Przewodnik 1982 s. 115; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 261; zm. 25.12.1876; kw. 19)
 12959. Żmigrodzka Maria (Przewodnik 2002 s. 287; kw. 277)
 12960. Żmigrodzki Sylwester (Album Powązek 1915; zm. 1903; kw. 73)
 12961. Żmigrodzki Zbigniew (Przewodnik 2002 s. 287; kw. 275)
 12962. Żmijewska Eugenia (Kielarski s. 275; kw. 221)
 12963. Żmurko Aleksandra zob. Lüde Aleksandra Barbara z d. Kobylińska 1o voto Żmurkowa
 12964. Żmurko Franciszek (Album Powązek 1915; Kielarski s. 187; Przewodnik 2002 s. 53, 177; Szenic T.3, s. 277; zm. 1910; kw. E)
 12965. Żochowski Feliks (Szenic T.2, s. 178; zm. 1868)
 12966. Żochowski Klemens (zm. 26.09.1889; kw. D)
 12967. Żołnierze francuscy polegli w l. 1918-1920 i 1926 r. (Kielarski s. 232; Przewodnik 1982 s. 128; kw. U)
 12968. Żołnierze napoleońscy (Przewodnik 1982 s. 8)
 12969. Żołnierze powstania listopadowego (Przewodnik 1982 s. 94; kw. 169)
 12970. Żorawski Kazimierz (Przewodnik 1982 s. 186; kw. 196)
 12971. Żółkiewski Stefan (Przewodnik 2002 s. 277; kw. 222)
 12972. Żółkowska Janina z d. Idzikowska (zm. 9.03.1965; kw. 46)
 12973. Żółkowska Karolina (Wójcicki T.3, s. 244)
 12974. Żółkowska Tekla z d. Skalska (Szenic T.3, s. 50; zm. 1894)
 12975. Żółkowski Alojzy Fortunat Gonzaga (Album Powązek 1915; Kielarski s. 36; Przewodnik 2002 s. 105 155, 157, 178, 248, 293; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.1, s. 154; Wójcicki T.1, s. 62; zm. 1822; kw. 13)
 12976. Żółkowski Alojzy Gonzaga (Album Powązek 1915; Kielarski s. 36; Przewodnik 2002 s. 22, 47, 80, 105; Przewodnik po Powązkach 1906; Szenic T.2, s. 383; zm. 1889; kw. 13)
 12977. Żółkowski Jan (zm. 21.12.1962; kw. 46)
 12978. Żółkowski Władysław (Szenic T.2, s. 225; zm. 1873)
 12979. Żółtowska Helena (kw. 17)
 12980. Żółtowska Maria z d. Zamoyska (zm. 21.11.1944; kw. 25)
 12981. Żółtowska Marya z d. Wodzińska (zm. 29.03.1854; kw. 25)
 12982. Żółtowski Edward (Przewodnik po Powązkach 1906; katakumby filar 29-30)
 12983. Żółtowski Edward (Szenic T.1, s. 323; Wójcicki T.2, s.165; zm. 1842)
 12984. Żółtowski Jan (kw. 17)
 12985. Żółtowski Józef (zm. 2.07.1954; kw. 25)
 12986. Żółtowski Ludwik (kw. 17)
 12987. Żółtowski Mieczysław (Przewodnik 2002 s. 192; kw. 45)
 12988. Żółtowski Władysław (Kielarski s. 132; kw. 173)
 12989. Żórawska Karolina z d. Otto (zm. 26.11.1879; kw. N)
 12990. Żórawski Juliusz (Przewodnik 2002 s. 263; kw. 196)
 12991. Żórawski Konstanty (Przewodnik 2002 s. 194; kw. 41)
 12992. Żuberbier (kw. I)
 12993. Żubr Maciej (Wójcicki T.2, s. 232)
 12994. Żubrowa (Wójcicki T.2, s. 233)
 12995. Żuchniewska Zofia (zm. 28.12.1984; kw. 46)
 12996. Żuchniewski Henryk (zm. 14.03.1963; kw. 46)
 12997. Żukowska Maria (Kielarski s. 195; kw. 76)
 12998. Żukowski Franciszek (Kielarski s. 282; kw. 236)
 12999. Żuławski Juliusz (Przewodnik 2002 s. 207; kw. R)
 13000. Żułkowska Małgorzata z d. Telisińska (Kielarski s. 28; kw. 3)
 13001. Żurawiew Jerzy (Przewodnik 1982 s. 222; kw. 1)
 13002. Żurawska Klementyna z d. Jasińska (zm. 14.09.1877; kw. 17)
 13003. Żurawski Paweł (Album Powązek 1915; zm. 1865; kw. 34)
 13004. Żurkowski Leon Wojciech (Szenic T.2, s. 189; zm. 1868)
 13005. Żurkowski Stanisław (Przewodnik 2002 s. 196; kw. 29)
 13006. Żurowska Maria Czesława (zm. 27.12.2013; kw. 137)
 13007. Żwan Antoni (I) (Album Powązek 1915; zm. 15.01.1863; kw. 19)
 13008. Żwan Antoni (II) (Album Powązek 1915; zm. 1872; Aleja Katakumbowa filar 45)
 13009. Żwan Józefa z d. Klonowska (zm. 20.06.1884; kw. 19)
 13010. Żwan Kazimierz (I) (Album Powązek 1915; kw. 19)
 13011. Żwan Kazimierz (II) (zm. 7.03.1858; kw. 25)
 13012. Żwan Walenty (zm. 23.03.1915; kw. 19)
 13013. Żwawa Koehler (zm. 24.12.1875; kw. 25)
 13014. Żwirko Franciszek (Kielarski s. 150; Przewodnik 2002 s. 23, 63, 138; Aleja Zasłużonych)
 13015. Żychlińska Jadwiga (zm. 9.12.1898; kw. O)
 13016. Żychlińska Stefania z d. Olszowska (zm. 2.01.1968; kw. 32 wpr.)
 13017. Życieńska Joanna Irena (zm. 6.06.2005; kw. 30 wpr.)
 13018. Żydok Henryk (Przewodnik 2002 s. 56, 121, 251; kw. 183)
 13019. Żylicz Barbara z d. Cichowska (zm. 3-04.1970; kw. 128)
 13020. Żyliński Faustyn (Album Powązek 1915; Szenic T.2, s. 172; zm. 1866 lub 1867; kw. 30)
 13021. Żyliński Józef (Kielarski s. 180; kw. 83)
 13022. Żyliński Wojciech (Przewodnik 2002 s. 294; kw. 176)
 13023. Żymirski Franciszek (Wójcicki T.3, s. XXXVI)
 13024. Żyszkiewicz Antoni (Szenic T.2, s. 77; Wójcicki T.3, s. 122; zm. 1856)
 13025. Żyszkowska Anna z d. Chyczewska (zm. 14.10.2001; kw. 32 wpr.)
 13026. Żywicki Władysław Cypryan (zm. 2.11.1902; kw. 42)
 13027. Żywny Wojciech (Przewodnik 1982 s. 65; Szenic T.1, s. 324; zm. 1842; Wójcicki T.1, s. 202; kw. 12)
 13028. Żyznowska Janina (kw. 28 wpr.)
 13029. Żyznowski Stanisław (zm. 26.10.1984; kw. 28 wpr.)

Ostatnia aktualizacja:
15.11.2014

Źródła

 • Cmentarz Powązkowski w Warszawie, [red. nauk. J. Durko, W. Fijałkowski, H. Szwankowska], Warszawa 2002. [skrót: Przewodnik 2002]
 • W. Jeziorowski, Album Powązek. Cz. 1, Warszawa 1915.
 • M. Kielarski, Powązki : miasto umarłych : (ilustrowany encyklopedyczny przewodnik po cmentarzu), [Warszawa 1951].
  Znak zapytania zamiast numeru strony oznacza, ze nazwisko wymieniono tylko w indeksie, a nie w treści przewodnika.
 • Przewodnik po Powązkach : [dodatek do "Koła" z 1 listopada 1906 r.], Warszawa 1906.
  Zawierał literówki - możliwa błędna lokalizacja grobów.
 • S. Szenic, Cmentarz Powązkowski : zmarli i ich rodziny: T. 1 (1790-1850), 2 (1851-1890), 3 (1891-1918), Warszawa 1979-1983. [skrót: Szenic T.1 itd.];
 • J. Waldorff et. al., Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Warszawa 1982. [skrót: Przewodnik 1982];
 • K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą : T. 1-3, Warszawa 1855-1858. [skrót: Wójcicki T.1 itd.].
 • a także materiały zgromadzone przez:

 • p. Ewę
 • p. Krzysztofa Menel (spisy wojskowych)
 • oraz liczne uzupełnienia na indywidualne prośby zainteresowanych.


Do góry